onsdag 31 december 2014

Gott Nytt År!

Mycket hände under 2014. En hel del var bra, annat var sådant som jag hellre hade sett gått på ett annat vis. Man måste inte gilla läget, men får acceptera att en del saker är utanför min makt att påverka.

Nu återstår att säga hejda till 2014 och hoppas att 2015 blir ett riktigt fint år, där fler människor inser att konflikter löses bäst med samtal.

Gott Nytt År!

lördag 27 december 2014

Man kan alltid ombestämma sig...

Att kunna ombestämma sig är en god konst. Andra vill kanske kalla det flexibilitet, att vara flexibel och beredd på förändring. Jag tycker att ombestämma sig är ett fint uttryck för möjligheten att ändra uppfattning. Nu har regeringen Löfven gjort det. Det blir inget nyval. Alliansen och samarbetsregeringen, som den brukar kalla sig, har kommit överens om vad som ska gälla för att regeringar som saknar egen majoritet ska kunna regera.

Det är bra. Sverige behöver styras på ett stabilt sätt utan kraftiga vänstersvängar.

torsdag 18 december 2014

Trafikläget är under kontroll!

Julbrådskan har infunnit sig. Allt ska göras samtidigt. Alltså har jag inte hunnit lägga in debatten från i måndags om trafikförsörjningen till det ombyggda Kullbergska sjukhuset. Så här sa jag i debatten med anledning av min interpellation:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Den här interpellationen handlar om ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset och hur det kan beröra kommunens planering.

Anledningen till att jag tar upp frågan är att ombyggnadsplanerna tycktes förvåna en kommunal tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen när ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset kom upp vid ett sammanträde med handikapprådet.

Reaktionen var ungefär den här: ”Men vi har ju anpassat gatorna mot dagens entré…”

Alltså cykelbanor, gator och parkeringar har lagts så att de ska svara mot transportbehoven till och från sjukhuset. Det som gäller idag.

Morgondagens Kullbergska ska ha ingången från Fredsgatan, som idag slutar i en vändplan.

Utifrån det undrade jag vilken beredskap Katrineholms kommun har för att styra om trafiken och vilka kostnader det kan medföra.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström ger lugnande besked. Det finns med i planerna, det kommer inte att bli några astronomiska merkostnader (ja, han skriver inte så, det är min tolkning), utan det blir ungefär kostnader motsvarande en ny rondell.

Det är ju så nära Jul, så jag ifrågasätter inte detta. Jag nöjer mig med att vara nöjd med att beredskapen finns för de följdinvesteringar som måste göras med anledning av ombyggnaden av Kullbergska.!

onsdag 17 december 2014

Ljusstakens mysterium

Jag tror att jag någon gång ska orda om varför ljusstakar och ljuslyktor är så populära som avtackningspresenter. Eller är det bara jag som "drabbas"? Det känns nästan som om jag kan säga - "det brukar vara en ljusbärare" och så får jag i nio fall av tio rätt.

Från mitt första sommarjobb i livsmedelsaffären fick jag inte någon present alls. På mitt andra blev det en ljusstake när jag avtackades gång ett och en ljuslykta gång två. På en annan arbetsplats som jag uppträtt på tre gånger har jag fått två ljusstakar och en "nästan" ljusstake i form av ljus och presentkort som blev till en glaskaraff med matchande glas. Vid några tillfällen har avskedspresenterna lyst med sin frånvaro, så helt belagt är det inte att en "ljusbärare" är avtackningspresenten nummer ett.

Men som sagt, lite kinkig är jag allt.

tisdag 16 december 2014

Stillsamma val

Vi var rustade till tänderna och beredda på det värsta. I stället gick allt precis som det skulle gå - valen till kommunens styrelser och nämnder för den kommande mandatperioden i Katrineholms kommun gick lugnt och stillsamt till. Det var inga nya namnförslag eller krav på proportionella val. Därmed kunde valen genomföras utan att det blev sena natten.

Skönt tyckte alla ledamöter i kommunfullmäktige.

RÖTT i debatten om bemötande

I går kväll hade min motion om utbildning i bemötande nått kommunfullmäktige. Det var ganska sent på kvällen, så det blev en relativt kort debatt mellan mig och Lars Härnström (M).

Så här sa jag:


"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en motion snarlik den jag lämnade in inför valet 2010. Jag hade naturligtvis hoppats på att en ny motion inte skulle behövas, utan att bara det faktum att frågan hade uppmärksammats skulle göra att samtalsklimatet blev bättre. Men så var det inte.

Därför skrev jag på nytt en motion om utbildning i bemötande.

Med motionen har jag pekat på att de förtroendevalda som ska tillträda eller bli omvalda till något uppdrag inom Katrineholms kommun behöver vara väl rustade inför uppdraget. De behöver inte enbart ha kunskaper om vad kommunallagen säger och om hur kommunen fungerar. De bör också få möjlighet att lära sig, eller bli påminda om, vilka spelregler som gäller för det demokratiska samtalet.

Det finns därför all anledning att i en utbildning framhålla personalpolitiska programmets ledord, Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit, RÖTT, och att detta inte enbart gäller för personalen utan bör tillämpas i arbetet i styrelser och nämnder, mellan ledamöter och tjänstemän. Vidare kan ett gott bemötande ställas i kontrast till avarten, när härskartekniker tillämpas.

För att ytterligare uppmärksamma detta – till synes självklara – föreslår jag i motionen att utbildning i bemötande ska ingå i kommunens utbildning till förtroendevalda.

Det vore naturligtvis önskvärt att en sådan utbildning inte skulle vara nödvändig, men vis av tidigare erfarenheter vet jag att den behövs.

Och även om motionen nu avslås, så har alla här i fullmäktige fått kunskap om vad som menas med härskartekniker samt ledordet RÖTT och vad det står för – Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

På så vis har motionen nått ett syfte, även om det allra bästa är att motionen bifalls och att vi får möjlighet att fördjupa oss i de möjligheter som finns att mötas med demokratiska spelregler.

Därför yrkar jag till sist ändå bifall till motionen."

Lars Härnström blåste dock till strid och pekade på att Centerpartiet kunde använda vårt partistöd om ca 140.000 kronor till att utbilda oss. Det fick mig att se RÖTT, trots att Julen närmar sig. Utbildningsbidraget är 10.000 och partistödet ska användas till demokratiskt arbete. (Exakt så föll nog inte orden, om någon kommer att kontrollera det.)

Med detta inlägg använde jag härskartekniker, ansåg Härnström, och läste upp vad som kännetecknar dem...

Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av, som Pippi Långstrump sa. För motionen handlade ju om bemötande - om ett gott bemötande.

Men det är som jag brukar säga; det är lite olika!

måndag 15 december 2014

Politisk heldag!

Denna dag är en verklig politisk heldag som toppas med kommunfullmäktige i kväll, då valen till styrelser och nämnder ska göras inför den kommande mandatperioden. Dessutom är föredragningslistan fullmatad med tunga ärenden som den framtida organisationen av Katrineholms Logistikcentrum, besvarandet av min motion om behovet av utbildning i bemötande samt lite delårsredovisningar.

Laddat för en helkväll med andra ord! Få tror att den tar slut före 23, men vem vet?

söndag 14 december 2014

Oppositionen ofrivilligt med i kommunplanen

En majoritet behöver sällan ta hänsyn. Den kan, åtminstone i den politiska världen, köra över oppositionen om den har tillräckligt stort övertag och inte behöver fundera över tillvaron under kommande mandatperioder.

Lite så är det i Katrineholms kommun. Majoriteten är överväldigande.

På onsdag ska kommunstyrelsen anta kommunplanen för de kommande fyra åren. Majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, Socialmoderaterna, har lagt sitt förslag. Förslaget är layoutat enligt konstens alla regler och bildsatt.

Tyvärr har majoriteten i bildsättningen tagit med bilder, där oppositionspolitiker exempelvis jag själv medverkar.

Jag vill inte, som politiker och gruppledare för Centerpartiet i Katrineholms kommun, medverka i majoritetens dokument. Jag står inte bakom innehållet i sin helhet. Centerpartiet har egna förslag om hur kommunen ska styras.

lördag 13 december 2014

Klockren analys

Lena Andersson är klockren i sin analys i DN av vad som krävs för att det ska bli en förhandling och inte prat.

fredag 12 december 2014

Samlar på uppdrag

I dag kom den kompletterande handlingen till måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Nu tycks valen vara i de närmaste kompletta, alltså även med Sverigedemokraternas förslag till ledamöter med. Det är intressant att se att samma namn kommer igen på flera ställen.

Undrar om det beror på att SD vill spara pengar åt kommunen, eftersom inga extra arvoden kommer att utgå till gruppledaren när han dubblerar, eller om det helt enkelt är så att det inte finns fler personer som kan ta uppdrag.

Men som jag brukar säga, det är lite olika.

torsdag 11 december 2014

Barn ska få vara barn

Gårdagens Nobelprisutdelningar och Nobelfester i all ära, men det största priset måste ändå vara det som Malala Yosafzai betalat för kampen för skolgång åt alla barn. Aldrig har ett pris varit så välförtjänt samtidigt som det delades med Kallash Satyarthis arbete för att avskaffa barnarbete.

Att barn ska få vara barn är ingen självklarhet i hela världen. Det är inte alltid en självklarhet ens i Sverige. Arbetet för att stärka barns rättigheter måste därför fortsätta oförtrutet. Årets Nobelpris är därför en viktig markering. Det uppmärksammar både frågan och två personers mycket viktiga insatser.

onsdag 10 december 2014

Oppositionen formerad

I går presenterade oppositionen i Katrineholm våra viceordförandekandidater. I dag skriver lokaltidningen om detta. Här kan du möjligen se oss!

Nobelstudion

I dag är det Nobeldagen med tillhörande festligheter. Alfred Nobel är för övrigt den enda person utöver kungligheter som har en egen flaggdag.

Lyssnar just nu till hur P1 Morgon funderar över TV-sändningarna. Det är intressant i sig, att radio intresserar sig för TV. Men än mer är hur unikt det är att TV sänder så mycket kring denna prisutdelning med efterföljande middag. Det är nästan som en sportbevakning. Så frågan är; när får vi Nobelstudion - heldagssändningar om prisutdelningen? Eller är det bara så att det är sportsändningar som kan få sådana benämningar?

För egen del kommer jag att fira dagen först i Stockholm med bland annat besök vid Globen och i riksdagshuset för att fortsätta festen i Flen. Det ska bli roligt!

tisdag 9 december 2014

Jämställt bland kostymerna

I dag presenterade Katrineholms-Kuriren majoritetens kommunplan för den kommande mandatperioden. Artikeln i papperstidningen pryds av tre herrar i kostym. (Nu hittade jag på lite, för det är visserligen fyra herrar i bild, men bara tre har kavajen på, den fjärde tycks alltid vara beredd på brandkårsutryckning...)

Så skönt då att under min morgonpromenad till Gröna kulle möta Anna Johansson, jämställdhetsstrateg, och förstå att även det här perspektivet finns med i verkligheten, fastän det inte framgår utåt sett.

Nu kanske det är kan tyckas vara raljant. Det är det. Men det är också viktigt vilka signaler som sänds ut. Fyra herrar säger något om kommunledningen. Herr är det vi som bestämmer...

Det är också viktigt med förebilder. Och inte bara förebilder i kostym.

måndag 8 december 2014

Ny vecka, nya utmaningar!

Nu börjar det politiska året närma sig sitt slut. I några sammanhang sker de sista mötena för mandatperioden, i andra sammanhang är det bara "normal" årsavslutning. I de flesta fallen innebär det något extra i fika- eller matväg.

Men först är det dagordningar att klara av. Kommunfullmäktiges sammanträde nästa vecka innebär gruppmöte ikväll. Därutöver innehåller dagen sammanträde med miljöstrategiska rådet.

Så det är fullt upp. Ett riksdagsbesök i veckan ska också hinnas med. Det ska bli extra roligt, eftersom det tycks vara dags att dra på sig kampanjkläderna igen inför nyvalet nästa år.

söndag 7 december 2014

Reserver behövs även för äldreomsorg

Demografin ska styra planeringen, alltså att ålderssammansättningen inom exempelvis en kommun ska ha inverkan på planeringen. Så fungerar det i Katrineholms kommun när det gäller barn och ungdomar, där Bildningsnämnden kan avropa mer pengar om det visar sig att det kommer fler barn under året.

Motsvarande system borde finnas för äldreomsorgen, anser jag och Anita Karlsson i en motion till kommunfullmäktige. Anledningen är förstås att det kan bli lika stora överraskningar om våra äldre blir sjukare och behöver mer hjälp än vad som går att förutsäga. Håller de sig friska, så behövs inte reserven, men när det oväntade händer, så borde den finnas att ta till.

Här kan du läsa motionen i sin helhet!

lördag 6 december 2014

Miljömåttbandet

I måndags åkte jag över gränsen och in i Östergötland för att tillsammans med Centerpartiets Norrköpingskrets lyssna till förra miljöministern Lena Eks ord. Då var inte "regeringskäbblet" klart, men Lena Eks uppfattning var solklar: "Vi kan inte rädda Löfven, hans regering för en helt annan politik än den vi vill se. Det viktigaste är vilket Sverige vi vill ha."

Men vid sidan av regeringshaveriet, så pågår miljöförhandlingarna. Tyvärr så överskuggas de av turerna kring regeringen.

Lena Ek menade att miljöarbetet går framåt, om än långsamt, och att grunden för den svenska politiken finns i Alliansregeringens klimat- och energiöverenskommelse.

Om jag nu läser mina anteckningar rätt, så liknade Ek världens miljöutsläpp vid ett miljömåttband, en meter långt. Av denna meter svarar EU för utsläpp motsvarande en decimeter och Sverige för en millimeter av helheten. Som sagt med reservation för att jag fått enheterna om bakfoten.

Men Sverige har en mycket viktig roll i förhandlingarna och för att "korta" miljömåttbandet ytterligare.

- Sverige har en medlande och mäklande roll, menade Lena Ek.

Ja, så har det varit och förhoppningsvis kan det fortsätta så, om Sverige för en konstruktiv och realistisk politik som det går att få fler att enas kring. För det är bättre med små steg mot målet, än inga steg alls.

fredag 5 december 2014

Omval, omval, omval

Efter ett dygns strategiarbete med IUC samt genomförande av Tomtetorsdag, julavrundningen med Centerkvinnorna i Stora Malm som sker hemma hos mig och därför kräver särskilda förberedelser, har det nu blivit tid att sätta sig vid tangenterna.

Temat är givet, även jag måste skriva om OMVALET. Eller ja, det heter det ju inte, det heter EXTRA val eller Nyval.

Så mycket har sagts. Jag måste tillägga att jag tycker att det var oväntat. Inte att det skulle bli omval, den utgången tycktes nästan given, men att Stefan Löfven skulle ge upp så lätt, det överraskade mig. Jag hade trott att han skulle använda alla möjliga dagar fram till 29/12 för att försöka nå en annan tingens ordning.

Om man förhandlar på riktigt så måste man ha något att erbjuda, det handlar inte om ett antingen eller. Alla ska vinna i en uppgörelse.

Men bortsett från det. Nu är det nyval som gäller. Jag är beredd att kampanja!

onsdag 3 december 2014

Mest feltajmade debattartikeln

De socialdemokratiska kommunalråden Göran Dahlström och Annelie Bengtsson, Katrineholm respektive Vingåker, publicerar nog dagens mest feltajmade debattartikel. I Katrineholms-Kuriren skriver de nämligen om hur fantastiskt det kommer att bli i Sverige med samarbetsregeringens budget som ska antas i dag...

Detta är vådan av att vara ute i god tid och tro att allt är som det alltid har varit.

Just i dag, och inte heller igår, är ingenting som det har varit och det är högst osäkert om Samarbetsregeringens budget kommer att gå igenom. I alla fall inte vid en eventuell omröstning i dag klockan 16.

Men det är som jag brukar säga, det är lite olika.

tisdag 2 december 2014

Utbildning i bemötande

I dag skriver lokaltidningen om min motion om att det behövs en utbildning om bemötande för de förtroendevalda som ska träda till i Katrineholms kommun, så att de inte utsätts för eller använder härskartekniker. Bemötandet i kommunfullmäktige och i nämnder och styrelser inom kommunen har inte alltid varit så respektfullt som man kan kräva.

Det är andra gången som jag lämnar in en motion om detta och jag har gjort det, eftersom klimatet inte har förbättrats. För att nå en förändring måste man synliggöra problemet och också skaffa sig kunskap för att kunna bryta mönstret. Det uppnås förstås allra bäst med en utbildning, men synliggörandet kan också göra nytta.

Får nu se om frågan uppmärksammas ännu mer. Kommunstyrelsen beslutade i onsdags att avslå motionen. Vid kommunfullmäktige i december får jag försöka omvända fler om att behovet av utbildning finns.

måndag 1 december 2014

Miljön kräver handling

Lyssnar till före detta klasskamraten Annika Degreus reda ut förutsättningarna inför kommande klimatmöte. Intressant att få en genomgång av världsläget. Att det är allvarligt är helt klart och att det kräver skickliga politiker och förhandlare för att något ska bli gjort.

Centerpartiet kommer att ha Lena Ek på plats. Det känns tryggt. Hon vet med sin erfarenhet från Centerkvinnorna, Centerpartiet, Europaparlamentariker och som miljöminister hur förhandlingar ska föras för att gå i mål.

söndag 30 november 2014

En första julmusiksdusch

För att det ska kunna bli Jul behöver jag några grundläggande saker. För det första en fin adventsgudstjänst med en duktig kör. I år har jag klarat av denna viktiga punkt i Lerbo kyrka, där Lerbokören svarade för den ljuva musiken. Många duktiga sångare gör en bra kör, om den har rätt ledning. Annars spelar det liksom ingen roll. Det var både nytt och gammalt som blandades i skön förening.

Det som saknades var möjligen Advent.lördag 29 november 2014

Väntad och oväntad rockad

Det svänger lite i kommunpolitiken i Katrineholm. Åtminstone blir det en del rockader, som det heter med schackspråk, bland spelarna. En del pjäser hos (S) och (M) byts ut, andra byter plats. Det är då det blir rockad, om jag minns spelreglerna rätt.

Att Ulrika Truedsson (S) skulle ta över Vård- och omsorgsnämnden efter Monica Johanssons ofrivilliga sorti (Arbetarkommunens vilja kan man inte gå emot) var inte helt oväntat. Hon har den förväntade påstridigheten. Däremot får det nog sägas vara helt oväntat att Anneli Hedberg efter så många år skulle lämna ordförandeskapet i bildningsnämnden för att gå till ordförandeskapet i Service- och tekniknämnden. Mer vanligt har varit att ordförandena har gått den omvända vägen - från Service och teknik, eller motsvarande, till tyngre uppdrag.

I övrigt är det lite svårt att säga vad som kommer. En ekonom till Bildningsnämnden i form av Johan Söderberg (S) och en stadstjänsteman i Martin Edgélius (M) till Bygg- och miljönämnden kan bli spännande. Båda har inte sagt så mycket i kommunfullmäktige hittills, men mer lär det väl bli.

torsdag 27 november 2014

Framtidens pensioner måste vårdas

Det känns jättekonstigt att tala om pensionen. Det är något som kommer att ske låååångt borta och helt säker kan man heller inte vara att det går att kvittera ut något eller hur mycket. Det är liksom livslängden och livsvalen som avgör.

När jag började arbeta gällde ATP-systemet. Det stod mer och mer klart att det inte skulle fungera. Det blev fler och fler som skulle dela på pensionskakan och alla som var pensionärer åt av kakan som samtidigt bakades.

Pensionssystemet behövde göras om för att kakan skulle räcka till alla, även till dem som höll på att baka den, men som först skulle smaka många, många år längre fram.

Inte alla partier höll med om beskrivningen av att det gamla var fel och något nytt behövdes. De som kom överens, då, var S, M, C, FP och KD. Det var bra, för det var brett och hållbart. Samma grupp har också vårdat överenskommelsen och fattat beslut om sådant som inte kunde förutsägas när överenskommelsen slöts.

Nu vill regerande S att MP ska få vara med i pensionsgruppen. Det går förstås att förstå, men samtidigt inte. Dagens pensionssystem bygger på att så många som möjligt arbetar så mycket som möjligt. Det bygger på tillväxt. Miljöpartiet ser inte att det är nödvändigt med att alla arbetar så mycket som möjligt, eftersom de förespråkar friår. Dessutom är de misstänksamma mot tillväxt. Det här är två grundpelare i pensionssystemet. Det är väl därför inte så konstigt att Allianspartierna inte vill ha med dem i samtalen. Ska det vara möjligt, så måste Miljöpartiet skrota sin ideologi. Är det så troligt?

Nej, framtidens pensioner måste vårdas av dem som vill dem väl.

onsdag 26 november 2014

Ingen återremiss på tunt underlag

Kommunstyrelsens majoritet, bestående av Socialdemokrater och Moderater kör vidare och är beredda att på ett mycket tunt underlag bilda ett nytt helägt kommunalt bolag för att sköta om Logistikcentrum.

Hela oppositionen yrkade återremiss för att få tydligare argument till varför det verkligen behövs ett nytt bolag för att få fart på affärerna.

Det gick dock inte vår väg.

Min uppfattning är att när jag ska fatta beslut, så måste jag göra det på goda underlag. Om jag inte kan få fram stöd för att beslutet är rätt, då finns endast avslagsvägen att gå.

tisdag 25 november 2014

Behövs ännu ett kommunalt bolag?

I morgon är det dags för kommunstyrelsens novembersammanträde i Katrineholm. Som vanligt är det många ärenden på dagordningen och en del av dem har jag redan uppmärksammat här på bloggen.

Det finns ytterligare ett som förtjänar lite extra tankemöda och det är hur den nya organisationen för Logistikcentrum ska se ut. För de allra flesta så är Logistikcentrum alltihop - alltså området, verksamheten och lokalerna. Ska man vara noga, så drivs verksamheten, alltså tågrörelserna i ett bolag och uthyrningen av lokalerna i ett annat. Resten, alltså marken och de investeringar som har gjorts i området är "Logistikcentrum".

Detta föreslås nu i princip bli ett bolag. Det är inte mycket till förklaringar som ges i de handlingar som vi ska fatta beslut om. Tunnast är varför det behövs ett nytt, helägt kommunalt bolag för att sköta om denna affär. Är det något fel på Katrineholms Industriaktiebolag, KIAB, exempelvis?

Ja, det kommer säkert att uppkomma en hel del frågor på mötet.

måndag 24 november 2014

Lite C i lokaltidningen

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om min interpellation om kommunens beredskap för ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset. Fast av texten kan man tro att jag och Centerpartiet mest är intresserade av kostnaderna. Det är vi självklart också, men mest handlar intresset om kommunen har inlett planeringen för att ställa om trafiksystemet.

Sedan kan jag tycka att det borde finnas utrymme för kontakter redan i planeringen, där man tar hänsyn till hur samhällsplaneringen ser ut inför en ombyggnad. Men det är möjligt att landstinget har gjort det, fastän det inte ser så ut.

söndag 23 november 2014

Ovänligt motionsbemötande

Det är viktigt med bemötande, det brukar alla tala om. Man vill bli väl bemött. I kommunfullmäktige i Katrineholm är det ibland lite si och så med bemötandet.

För att det skulle bli bättre och mindre "si och så", motionerade jag i våras om att kommunen skulle anordna en utbildning i bemötande efter valet för alla nya ledamöter.

Nu har motionen kommit fram till kommunstyrelsen och där föreslås att motionen ska avslås.

Jag får se vad jag kan göra för att övertyga övriga om att detta behövs.

lördag 22 november 2014

Äter korven från båda ändar

Läser kommunstyrelsehandlingar inför onsdagens sammanträde i Katrineholm. På dagordningen står en punkt som handlar om partistödet. Efter 2010 års val stod det ingenting i fullmäktiges protokoll om principer för hur partistödet skulle betalas ut. Det stod endast vilka belopp per mandat som partierna kunde räkna med att få.

Om kommunstyrelsens beslut går igenom, så blir det en nyordning där partier som har förlorat mandat får behålla sitt stöd under ett år och partier som ökat i antal mandat får det utökade stödet direkt.

Detta är kanske en bra princip. Det är hur som helst ett mycket generöst system.

Från äldreomsorg till sjukvård

Dagens mest intressanta nyhet i lokaltidningen är att socialdemokraten Monica Johansson tvingas lämna sin post som ordförande för Vård- och omsorgsnämnden. Hon ska koncentrera sig på sjukvården i landstinget, anser Arbetarkommunens valberedning.

Har Arbetarkommunen sagt sitt, så tycks det nästan vara som ett veto. Det går inte att gå emot.

Monica Johansson har nog varit på väg mot detta under hela den senaste mandatperioden. Hennes politiska tid för att vara ordförande har reducerats utifrån att uppdragen för Landstinget Sörmland har ökat. Nu får hon ännu mer utrymme för att ta större plats i landstingshuset i Nyköping och finnas som en kompetent kronprinsessa i fall landstingsstyrelsens ordförande på något vis skulle svikta.

Det motsatta förhållandet råder naturligtvis i Katrineholm, där Johanssons steg mot Gröna kulle blivit allt mer avlägsna.

fredag 21 november 2014

Höga värden är inget påhitt

I dag har Katrineholms-Kuriren mitt debattinlägg infört om området "Eriksbergsvägens" naturvärden, vilket är ett motiv till att Centerpartiet inte vill se det bebyggt.

Här följer inlägget i sin helhet:

När kommunfullmäktige i Katrineholm i måndags debatterade Översiktsplanen del staden, i vilken området ”Eriksbergsvägen” finns planlagt för bostäder, anklagade Gudrun Lindvall (MP) mig för att ha hittat på att området har höga naturvärden, vilket är ett skäl till att Centerpartiet vill spara det. För om det hade varit så, alltså att området haft höga naturvärden, så hade Miljöpartiet inte velat se det bebyggt. Nu var det, enligt Lindvall, ett område med blandad granskog.

Det är möjligt att vi har olika uppfattningar om vad som är höga naturvärden. Det är rent av troligt. I debatten hävdade jag att det finns både upplevda och verkliga naturvärden och hänvisade till Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen yttrade sig över området i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar.
Så här skriver Naturskyddsföreningen om området:

”området öster om Furuliden bör bevaras som naturområde. Området är mycket välbesökt och har alltså ett stort rekreationsvärde. Dessutom har området höga naturvärden. I området har föreningen påträffat ”rödlistade” arter (arter som är utrotningshotade eller hänsynskrävande) såsom knärot (orkidé), kandelabersvamp och tallticka. Området består av olikåldrig tallskog med betydande inslag av äldre träd. Detta gör skogsområdet värdefullt ur naturvårdsynpunkt. Förekomsten av signalarter stärker denna bedömning. De signalarter som föreningen påträffat är grönpyrola, blodticka och grovticka. Signalarter är arter som visar att det område där de förekommer har höga naturvärden”.

Vidare står det i den fördjupade planen om området mellan Skogskyrkogården och Furuliden följande:

”Skogen mellan Skogskyrkogården och Furuliden beskrivs som en barrblandskog med relativt grov tall. Hällmarken och de döda träden är värdefull för flertal hotade arter.”

Citaten ovan är hämtade från Katrineholms kommuns hemsida. Det är möjligt att den lokala naturskyddsföreningen har fel och att även kommunen i naturvårdsprogrammet från 1994, som citeras i den fördjupade planen, gör en felaktig bedömning, det vill säga står för en bedömning som inte Gudrun Lindvall kan dela.

Jag konstaterar enbart att det är fler än Centerpartiet som sett områdets naturvärden och som vill spara det åt eftervärlden.

Inger Fredriksson
gruppledare för Centerpartiet

Frågar om beredskap för ombyggnaden av Kullbergska

Landstinget Sörmland kommer att investera rejält i Kullbergska sjukhuset. Det är jättebra. Ombyggnaden är så omfattande att den kommer att påverka Katrineholms kommun. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) ställer jag frågan om hur kommunens beredskap ser ut för detta. Här följer interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om kommunens beredskap
för nya Kullbergska

Landstinget Sörmland har fattat beslut om omfattande ombyggnader och tillbyggnader av länets sjukhus. Det är positivt, eftersom rationella byggnader är en förutsättning för att på lång sikt ge sörmlänningen en god vård. I paketet av omgörning ingår Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Det är stora förändringar som ska göras, bland annat kommer entrén att flyttas och under ombyggnadstiden kommer besökare till sjukhuset att få ta andra vägar än dagens.

I byggnadsplaneringen för Kullbergska finns en referensgrupp från handikappföreningarna. Det är mycket bra, eftersom det kommer att göra att byggnaden förhoppningsvis blir mer funktionsvänlig. Men även de inre ombyggnaderna av Kullbergska kommer att påverka den yttre miljön. I dag styrs trafikströmmarna via Djulögatan mot dagens huvudentré eller via Linnevägen/Floragatan till akutmottagningen/ambulansintaget. Morgondagens entré kommer att vändas mot Fredsgatan, som i dag inte är utformad eller planerad för denna trafik.

För att helheten ska bli bra måste delarna fungera. Enligt min och Centerpartiets uppfattning kommer investeringarna i Kullbergska att ställa krav på följdinvesteringar i Katrineholms kommun för att anslutningarna ska fungera väl. Några investeringar i ombyggnad av gator i anslutning till Kullbergska sjukhuset fanns inte med i den nyligen beslutade investeringsplanen.

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) följande:

Vilken beredskap finns inom kommunen för de förändrade trafikflödena?

Förs en dialog mellan Landstinget Sörmland och kommunen?

Vilka kostnader kan tänkas uppkomma för att möta de förändrade transportströmmarna?


Katrineholm 20 november 2014Inger Fredriksson, Centerpartiet

torsdag 20 november 2014

Hur gör sig barn hörda?

I dag är det 25 år sedan FNs konvention om barns rättigheter lades fram. Det uppmärksammas på olika sätt. Barnkonventionen innehåller bland annat barns rätt att bli hörda.

Det är en fråga som många organisationer brottas med. För att skriva detta räcker naturligtvis inte. Orden måste omsättas. Hur kan barns synpunkter komma med i besluten? Ska alla barn höras för att det ska vara på riktigt? Räcker det att någon tjänsteman eller politiker skriver in i besluten vad de tror att barnen tycker eller hur de tror att barnen kommer att påverkas.

Jag tror att det alltid handlar om att lyssna till barnen och inte ha några förutfattade meningar om vad de kommer att säga. Utifrån vad de säger får sedan den som ska fatta beslut se vad som kan vara möjligt att göra för att få det så bra som möjligt även ur ett barns perspektiv.

Väldigt lätt att säga och skriva, men inte alltid så lätt att följa.

onsdag 19 november 2014

Friska djur är värda mer

I dag skriver Centerarpartiets ledare Annie Lööf i en debattartikel i Dagens Nyheter om hur Centerpartiet vill stoppa spridningen av MRSA inom djuruppfödningen inom EU.

Sverige har genom god djuromsorg och strikta regler relativt friska djur. Det innebär vissa merkostnader, som konsumenterna bör uppskatta. För man får ett bättre kött, utan oönskade mervärden.

Det är mervärdena som Sverige ska sprida till omvärlden för att förhindra att resistenta bakterier ökar.

Vi vet vem som drabbas...

... om Vård- och omsorgsnämnden tvingas spara!

Katrineholms-Kuriren skrev igår i sin ledare om att varken majoriteten eller oppositionen talade om vilka som egentligen skulle drabbas av neddragningar.

Det var inte riktigt sant. Centerpartiets Anita Karlsson gjorde ett inlägg om detta i budgetdebatten efter lunch, där hon framhöll att neddragningar drabbar personalen och i sin tur de som ska ha del av omsorgen.

Jag mailade till ledarsidan om detta och i dag är min kommentar införd. Tyvärr blev det inte något litterärt mästerverk, men Nobelpriset för 2014 är ju ändå redan beslutat...

tisdag 18 november 2014

Olämpliga platser att bygga på

Politik är inte bara att vilja. Politik är att kunna, det vill säga veta hur man driver opinion och påverkar. Att Centerpartiet i Katrineholms kommun har jobbat hårt för frågorna om att inte bebygga området mellan Furuliden och Skogskyrkogården, som inledningsvis benämndes Djulö gärde och som senare har döpts om till "Eriksbergsvägen" har förhoppningsvis en hel del uppmärksammat. En annan fråga är frågan om att bebygga Stortorget.

Båda dessa frågor berörs i Översiktsplanen för Katrineholm del staden, som nu har varit uppe för beslut i kommunfullmäktige. Här fullföljde Centerpartiet frågan genom yrkanden - som föll - och påföljande reservation mot kommunfullmäktiges beslut.

Nedan följer mitt anförande i debatten:


"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Nu har Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden efter en lång resa kommit till kommunfullmäktiges bord för beslut.

Det finns mycket som är bra i den här planen. Men det finns två punkter som Centerpartiet hela tiden under processens gång har invänt mot och som vi också nu, här i kommunfullmäktige har synpunkter på.

Centerpartiet anser att det är olämpligt att bygga området som benämns Eriksbergsvägen och vi vill därför att det utgår ur planen. Området har höga naturvärden och det är viktigt för friluftslivet.

Även om den plan för ett nytt bostadsområde mellan Furuliden och Skogskyrkogården och Djulö gärde som nu har presenterats har gjorts om och inte är lika omfattande som tidigare, så innebär det att ett värdefullt naturområde reduceras väldigt kraftigt. Det som återstår av naturområdet blir en korridor mot Djulö gärde.

Jag vet vad detta område betyder för många katrineholmare, som en del av promenadstråket djulörundan. Jag vet också att Lars Härnström, möjligen ironiskt men inte alldeles säkert, talar om att göra hela Djulö gärde till en golfbana.

För Centerpartiet är åkermarken viktig att bruka och inte förbruka. Även av det skälet vill vi freda området för att inte riskera att det börjar knapras på åkermarken med krav på fortsatt bebyggelse.

Den andra punkter som vi har synpunkter på är Stortorget. Centerpartiets uppfattning är att det är viktigt att freda detta från nya, stora fastigheter. Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande. I detta ingår möjligheter till torghandel – den delen får gärna utökas - och andra aktiviteter som kräver plats.

Centerpartiet yrkar därför återremiss på förslaget i syfte att arbeta in följande ändringar:

Området för byggnation vid Furuliden, benämnt Eriksbergsvägen, ska utgå.

Stortorget ska fredas från nybyggnation. Ett torg ska vara ett torg som en öppen mötesplats för människor."

Närodlat ... del III

Tredje och sista delen av budgetanförandet.

"Centerpartiet står för en närodlad politik. Även maten tycker vi ska vara närodlad och utan dubbelmoral. Vi lägger till resurser till Service- och tekniknämnden för att det ska bli mer möjligt att göra maten mer närodlad och närlagad. Här behövs mer, men vi tar ett steg i taget.

För människans överlevnad krävs en giftfri vardag och att vi tar oss an klimatutmaningen. Centerpartiet har lagt en motion om att undersöka förskole- och skollokaler och utifrån vad som hittas byta ut olämpligt material. Det är en början. Kommunen behöver också ta fram en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid.

I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. Det är ett av skälen till att vi är rädda om Djulö gärde och dess omgivningar. Andra skäl är att området är värdefullt för folkhälsan, såväl den fysiska som psykiska.

En del tycker säkert här i salen att Centerpartiet säger nej till mycket. Men vi säger JA till liv och lust på Stortorget och nej till nya skrytbyggen som tillkommit för att det ska finnas något för kommunalråden att inviga lagom till hundraårsdagen. Ja, nu är det förstås inte herrarna som fyller 100, utan Katrineholm.

Men även det går att fira utan att vältra över kostnaderna på kommande generationer eller på KFABs hyresgäster. Det finns mycket som går att bygga vidare på i Katrineholm om vi tar vara på HELA Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val.
Bifall till Centerpartiets förslag till budget för 2015."

Närodlat... del II

Budgetanförandet del II

"Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till och demokratin måste stärkas. Centerpartiet kommer att återkomma med förslaget om att medborgarförslag ska införas.

För oss är det viktigt att se HELA Katrineholm, såväl stad som landsbygden. En tredjedel av kommuninvånarna bor utanför stadskärnan och det är rimligt, tycker vi i C, att resurserna följer befolkningen. På sikt vill vi att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden.

Centerpartiet har motionerat om att införa ett system med servicepunkter. Det är ett sätt att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden. Landsbygdsskolorna är viktiga resurser, inte bara för bygden utan för hela kommunen. Om vi kan använda skolorna bättre kan det ge såväl mindre grupper som mer utrymme utan kostsamma och omfattande ombyggnader.

Centerpartiet ser dessutom behovet av ungdomsverksamhet utanför stadens centrum. Många föreningar gör storartade insatser över hela kommunen, men det är inte alltid föreningarna räcker till för att täcka behoven. Vi mötte i valrörelsen ungdomar som ville att ungdomsgården i Valla skulle kunna ha längre öppettider och vi har därför tagit med en omfördelning av de ekonomiska resurserna så att det ska vara möjligt.

Vi vill också göra en ren satsning på badplatser på landsbygden, eftersom vi vet att simkunnigheten behöver övas också utanför en simhall."

Närodlat i budgetdebatten

Det blev en lång dag med kommunfullmäktige i Katrineholm igår. Först budgetdebatt, därefter beslut om Översiktsplanen del staden samt lite ärenden till av olika karaktär.

I budgetdebatten får gruppledarna inleda med ett anförande om ungefär tio minuter. Eftersom det blir en hel del ord, som jag inte vill undanhålla er, så delar jag upp mitt anförande i tre delar. Ungefär så här föll sig orden:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

För lite drygt två månader sedan var det val. Centerpartiets väljare gav oss sitt stöd för att driva den politik och den budget som vi nu presenterar. Vårt budgetförslag har en tydlig koppling till vårt valprogram. Allt kan vi inte göra år 1, det vill säga 2015, men vår avsikt är att bocka av förslagen undan för undan.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder en politik där beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer.

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under den kommande fyraårsperioden.

Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs om det finns företag som ger jobb. Katrineholms behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder idéer. Centerpartiet anser att kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. För det handlar om att se varje människas förmåga. Vi vill se att sociala företag, ”vi jobb”, exempelvis kooperativ växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Därför har vi med ett åtagande i budgeten om en utbildning om sådana jobb.

Fler företag och företagsamma människor i kommunen är grundläggande för utvecklingen och här behövs satsningar göras för att stärka banden mellan skolan och arbetsmarknaden.

Skolan måste hålla hög kvalitet, så att alla barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna för vuxenlivet. Skolan är hela samhällets ansvar.

För oss i Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service och omvårdnad – ska vara avgörande för vem som än utför verksamheten. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter, eftersom alla är olika och har olika önskningar.

Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. Centerpartiet sätter därför av tio miljoner extra till vård- och omsorgsnämnden att använda till personalförstärkningar och vi har också tagit höjd för extra löneökningar. Däremot säger vi nej till att göra ett skutt i politikernas egna arvoderingar.

måndag 17 november 2014

Budgetmorgon och kommunfullmäktigedag

I dag blir en heldag med kommunfullmäktige i Katrineholm. Först ska vi anta budget för 2015 och där har de flesta partier, inklusive Centerpartiet, egna förslag. Därefter ska sedvanliga ärenden behandlas.

Det lär bli en hel del inlägg, men jag tror ändå inte att debatten kommer att bli så omfattande. Några riktigt, riktigt heta lokala frågor finns inte. Det handlar mer om att få pengarna att räcka till och att gissa hur utvecklingen kommer att bli utifrån vad regeringens budget kan innebära för Katrineholms kommun när det gäller statsbidrag och människor som är i arbete och därmed bidrar med skatteintäkter

söndag 16 november 2014

Ett program utanför public service

Amanda Björkman skriver på ledarplats i Dagens Nyheter om Sveriges Televisions programserie om arrangerade äktenskap. Det är mycket klokt analyserat och även Centerkvinnorna genom Gunilla Hjelm har reagerat mot programidén med arrangerade äktenskap.

Det är en väldigt allvarlig fråga, som tangerar barnäktenskap och synen på alla individers rättighet att själv välja den individ som man vill dela liv med.

Utöver de synpunkter som framkommer, så anser jag att det inte ligger i SVTs public service-uppdrag att sända den här typen av program. Frågorna har större djup än att reduceras till underhållning. Det behöver inte Sveriges Television nedlåta sig till.

fredag 14 november 2014

Skarpa insatser behövs mot MRSA

Skillnaden mellan danskt, tyskt och svenskt fläskkött uppmärksammades igår av Dagens Nyheter. Tidningen har ambitiöst skickat olika delar av fläskkött inköpt från olika affärer och producerat i Danmark, Tyskland och Sverige till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Den multiresistenta bakterien MRSA hittades i fyra av 20 förpackningar av det danska fläskköttet och i en av tjugo av de tyska. I de svenska förpackningarna hittades inga spår av MRSA.

Det här är naturligtvis allvarligt. Konsumenten ska inte behöva köpa grisen i säcken och chansa, utan det som finns i affärernas diskar ska hålla måttet.

Det är viktigt att spridningen av den resistenta bakterien kan stoppas. Norge har satsat på att hålla bakterien utanför gränserna. Det bör också Sverige göra, liksom att Sverige måste fortsätta att driva linjen i EU att minska medlemsländernas användning av antibiotika såväl inom djurhållningen som inom sjukvården.

Vi måste även fortsättningsvis ha medel att ta till när sjukdomar slår till. Det är ett stort ansvar.

Centerpartiet gjorde grisfrågan till en stor fråga i EU-valet i våras. Frågan är fortfarande het och måste drivas med kraft, vilket också görs.

Därutöver kan vi alla som konsumenter styra utvecklingen genom de val vi gör i butiken eller restaurangen som medvetna konsumenter.

Björklunds testamente

Folkpartiledaren Jan Björklund skriver på DN Debatt i dag om allt som Folkpartiet gjorde fel under regeringsåren och i valrörelsen och om vad man borde göra rätt i fortsättningen. Det är bra likt ett testamente med fördelning av gåvor till arvtagarna.

torsdag 13 november 2014

En budget för jobb och miljö

I måndags skrev jag följande text som i dag är införd i tidningen Sörmlandsbygden:

Alliansens statsbudget innebär kraftiga satsningar på jobb och miljö. Det är jag särskilt glad över som Centerpartist. Vi har i förhandlingarna om budgeten drivit samma frågor som vi gick till val på.
Det handlar om jobb och företagande, om miljö, mat och landsbygdens villkor.

I den budget som Centerpartiet och Alliansen presenterat syns nu resultaten.

• När det gäller ungas jobb, så föreslås sänkta arbetsgivar- och egenavgifter med ytterligare 10 % och en lärlingssatsning. Företagen får rejält sänkta sjuklönekostnader med mest för de små företagen och med en fortsatt förenkling av reglerna för företagarna.
• På miljösidan finns ett kraftfullt miljöbilspaket, en satsning på laddstolpar samt skattebefrielse på förnybara bränslen.
• I budgeten inryms ett nationellt matlyft för förskolor och äldreomsorg samt en livsmedelsstrategi för att öka den svenska produktionen.
• Även när det gäller landsbygden inryms kraftiga förstärkningar av landsbygdsprogrammet för att förbättra servicen samt fördubblat stöd till bredbandsutbyggnad.
Centerpartiet driver samma politik före som efter ett val. Vi ser att det viktigaste för Sveriges utveckling är jobben och miljön.

Inger Fredriksson (C)
Katrineholm

onsdag 12 november 2014

Positivt använda det som redan finns

Katrineholms-Kuriren presenterar i papperstidningen i dag nyheten att det kommer att bli nya förskoleavdelningar i den byggnad som tidigare har inrymt Ungdomstorget.

Det är positivt att det nu börjar användas lokaler som redan finns i stället för att bygga nytt. Centerpartiet motionerade för några år sedan om att använda lokaler som står tomma dagtid till förskoleverksamhet. Det kunde handla om föreningslokaler som därmed skulle kunna få en upprustning av kök och hygienutrymmen eller om församlingslokaler som inte används fullt ut.

Detta var naturligtvis omöjligt och motionen avslogs.

Men sättet att tänka är naturligtvis helt rätt. Det gäller att se vilka resurser som finns och som går att göra om på ett ganska enkelt sätt.

Ytterligare en variant är att komplettera barnomsorgen med dagbarnvårdare. Omsorgen måste vara så flexibel att den passar föräldrarna och barnen.

tisdag 11 november 2014

Motstånd mot "Eriksbergsvägen"

I helgen fanns personer från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning på plats i anslutning till det tänkta bostadsområdet Eriksbergsvägen (det ligger mellan Furuliden och Skogskyrkogården på gränsen till Djulö gärde). Vid min söndagspromenad fanns det inte några tjänstemän på plats, men det kan ju hända att de inte var just där och då, utan kom senare på dagen.

I dagens Katrineholms-Kuriren finns det dock med ett stort reportage om planerna. Av reportaget framgår också att jag och Centerpartiet inte vill se någon byggnation där. Vi vill värna om naturen och är rädd om det angränsande Djulö gärde, som kommunalrådet Lars Härnström titt som oftast säger ska bli golfbana. Jag tror allvarligt talat inte att han skämtar.

För oss handlar det om ett fint strövområde med naturvärden som vi vill bevara åt eftervärlden. Centerpartiet anser att Katrineholm kan växa åt norr. Där finns förskolor och förskolor och även där är läget centralt.

måndag 10 november 2014

En budget för jobb och miljö

Alliansens statsbudget innebär kraftiga satsningar på jobb och miljö. Det uppskattar jag, liksom att Centerpartiet driver samma frågor i valrörelsen som efter.

Jobb och företagande, med ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för ungdomar är viktiga satsningar för att unga ska få arbete. Andra punkter som är viktiga är att fortsätta att förenkla för företagarna, så att de med lönsamhet kan driva sina företag vidare eller växla över dem till nya generationers företagande.

På miljösidan gläds jag åt satsningarna på miljöbilar för att på sikt ge Sverige en fossiloberoende bilflotta. I budgeten inryms vidare ett nationellt matlyft för att höja kvaliteten på den offentliga maten. Sverige ska också bli bättre på att ta vara på våra egna resurser. Det gör vi genom att arbeta fram en livsmedelsstrategi. Förstärkningar av landsbygdsprogrammet och en storsatsning på bredband ger landsbygden bättre förutsättningar att leva och växa.

Alliansens statsbudget innehåller utvecklingsmöjligheter, vilket gläder mig särskilt som centerpartist.

Pengar till arvoden ligger alltid överst

En stark föregångskvinna, tillika Centerkvinna, Maj-Britt Johansson myntade en gång detta uttryck: "Pengar till sprit ligger alltid överst".

Maj-Britt Johansson, Maj-Britt i Gummersta, var nykterhetsvän, så citatet måste tolkas i sitt sammanhang. Det ska utläsas som att det alltid finns pengar till sådant som anses oundgängligt, vilket för en missbrukare är just pengar till missbruket.

Nu har jag gjort om uttrycket, inspirerad av Kjell Clasborns debattartikel i Katrineholms-Kuriren.

Kjell Clasborn är sedan många år tillbaka ordförande för FUB i Katrineholm med omnejd. Han beskriver i en vass debattartikel hur vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) utlovat en höjning av habiliteringsersättningen från sex till tio kronor och att Göran Dahlström inte vill höja den så mycket, då ersättningen skulle kunna bli beskattad.

Clasborn har tagit reda på hur det ligger till med den saken och det torde dröja upp till en ersättning om 30 kronor per timme innan beloppet blev skattepliktigt. Den här förändringen har för övrigt Alliansregeringen bidragit till, för att göra det möjligt att kombinera sjukersättning med arbetsinkomster.

Clasborn anser att det är utmanande att Dahlström föreslår att de egna arvodena ökar samtidigt som habiliteringsersättningen - flitpengen - höjs ytterst blygsamt.

Jag håller helt med. Centerpartiet ser inte någon anledning till att öka politikernas arvoden i den här takten. Det ter sig ytterst utmanande, när behoven är så stora på olika håll i kommunen. I Centerpartiets kommunbudget finns det inte något utrymme för ett arvodesskutt. Vi har i stället lagt pengarna på vård- och omsorgsnämnden. Ökningen borde räcka till en höjning av habiliteringsersättningen.

söndag 9 november 2014

Att se och agera

Jag har både öppet och för mig själv funderat över Jimmie Åkessons utbrändhet. Inte så att jag har funderat "haha rätt åt dig", utan mer över varför han har kunnat bli utbränd. Eller ännu mer tydligt uttryckt: Hur kunde partiet tillåta att han blev utbränd?

Jag tror att det är mycket lätt för en ledare att bli utbränd. En ledare är en eldsjäl som brinner för sin sak. Så länge allt går bra är det som en snöboll som rullar på och blir större och större utan någon ansträngning. Det går liksom av sig självt. Men så kommer motgångarna och det är då som det behövs extra krafter.

Nu är en ledare oftast inte ensam. En god ledare ser till att ha bra människor runt sig, personer som kan stötta, vara ärliga och som kan vara beredda att rycka in och ersätta när det behövs.

Det är här jag inte får det att gå ihop. Fanns det ingen som såg vad som höll på att hända?

I Dagens Nyheter idag berättar Åkessons ersättare Mattias Karlsson (SD) att han visst såg vad som var på gång.

Frågan återstår; varför gjorde inte partikamraterna något?

Den som är på väg mot utbrändhet har inte den distans som krävs för att hitta botemedlen. Men omgivningen måste ha det.

Det spelar inte någon roll om det är i ett parti, på en arbetsplats eller i familjen, omgivningen har ett ansvar att bromsa utvecklingen i tid och att skapa rimliga arbetsvillkor.

Det här, menar jag, är att se och agera.

lördag 8 november 2014

Annie Lööf tar täten

Ibland är det extra roligt att läsa morgontidningarna. I dag var en sådan dag, när Annie Lööf fick lägga ut texten som oppositionens ledare inom Alliansen. För den som inte har Dagens Nyheter tar den här länken dig till en liten film på samma tema.

fredag 7 november 2014

Kvinnors villkor i politiken

Dagen ska ägnas åt seminarium om kvinnors villkor i politiken. Det är Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, som står som arrangör, och det är en fortsättning på det kandidatnätverk som byggdes upp under valrörelsen.

Det ska bli riktigt spännande att jämföra mina erfarenheter med andras och tillsammans kunna peka ut vägar och strategier för att få fler kvinnor på ledande poster.

torsdag 6 november 2014

En dag för goda möten

Ja, i dag hoppas jag verkligen att det ska bli en dag för goda möten. Först på vägarna mot Strängnäs, när det ser ut som om Kung Bore har gjort en sväng över Sörmland och delat med sig av lite snöflingor, senare i Strängnäs och i uppdraget för stiftet. Slutligen på vägen hem igen, där kvällen avrundas med träff med nya och gamla medlemmar i Centerpartiet.

I allt en spännande dag!

onsdag 5 november 2014

Fel på matematiken, politiken eller journalistiken?

Katrineholms-Kuriren skriver i dag om hur Katrineholms kommuns socialnämnd får svidande kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är ytterst beklagligt och en hel del har gjorts för att rätta till bristerna.

Men det är inte det konstigaste med artikeln. Jag reagerar över ordförande Pat Werners uttalanden. Är det fel på matematiken, politiken eller journalistiken?

Först så sparkar före detta fackrepresentanten Werner förvaltningschefen. I alla fall citeras han på det viset, vilket skulle kunna vara ett felaktigt citat. Om inte, så är det anmärkningsvärt. "Sparken" eller avskedas får en medarbetare eller chef om den har gjort något olagligt - i övriga fall blir den anställde uppsagd.

Men det är inte nog med det. I avslutningscitatet säger Werner att "80 procent av våra tillgångar förbrukas som en följd av den före detta regeringens nedmontering av den allmänna välfärden".

Hur är det med matematikkunskaperna? Socialnämndens budget var inte direkt 0 miljoner före 2006 och det fanns även då socialsekreterare anställda inom socialförvaltningen.

Det finns bevisligen en del att tala om vid kommande budgetmöte.

tisdag 4 november 2014

O-rolig läsning

Alla dagar är det inte lika roligt att läsa lokaltidningen. I dag är en sådan dag för o-rolig läsning. På familjesidan läser jag om att den gamle centerkämpen Hans Claesson, Björkvik, har lämnat oss. Det är sorgesamt. Det blir inga fler kommentarer och synpunkter på vad vi i Centerrörelsen borde göra. Men störst är förstås saknaden hos hans närmaste.

Jag får försöka att hedra Hans C på de sätt jag kan - med ord och handling.

måndag 3 november 2014

Stödet för Lööf ökar

Glada nyheter ska delas! I Dagens Nyheter publiceras regelbundet vilket förtroende som väljarna har för olika partiers ledare. Det är därför jätteroligt att läsa att Centerpartiets ledare Annie Lööf har gjort ett jättelyft i partiledarpopularitetstoppen.

Sådana nyheter måste absolut delas!

Med reservation för byggnation

Efter en långhelg västerut knackar vardagen på dörren igen. Så nu har jag skrivit reservationen från kommunstyrelsens sammanträde i onsdags angående Översiktsplanen, del staden.

Det är ett i stora stycken fint dokument, men det finns ett par byggnationer som Centerpartiet ogillar. Därför föreslog jag på kommunstyrelsens sammanträde i onsdags att ärendet skulle skickas tillbaka, så att planen kunde bli bättre. Återremissen avslogs, men vi var i alla fall två ledamöter som röstade för, då både jag och min partibroder Sten Holmgren tjänstgjorde som ordinarie ledamöter. Här följer reservationen i sin helhet:

Reservation

Dnr KS/2014:530-212

Förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden för antagande

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden har tagits fram med en gedigen process och är i stora stycken ett mycket bra dokument. Dock kvarstår två punkter som Centerpartiet har haft, och fortfarande har, avgörande synpunkter på.

Centerpartiet anser det olämpligt att bygga området som benämns Eriksbergsvägen och vi vill därför att det utgår ur planen. Området har höga naturvärden och är viktigt för friluftslivet. Vi anser att staden med fördel kan växa i de norra delarna.

Även när det gäller Stortorget är det viktigt att freda detta från nya, stora fastigheter. Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande. I detta ingår möjligheter till torghandel – den delen får gärna utökas - och andra aktiviteter som kräver plats.

Centerpartiet anser att denna fråga är av så stor principiell vikt att den ska skrivas in i Översiktsplanen.

Vid kommunstyrelsens beslut, yrkade Centerpartiet återremiss på förslaget för att arbeta in följande förändringar i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun del staden:

Området för byggnation vid Furuliden, benämnt Eriksbergsvägen, ska utgå.

Stortorget ska fredas från nybyggnation. Ett torg ska vara ett torg som en öppen mötesplats för människor.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut.

Katrineholm 29 oktober 2014Inger Fredriksson, Centerpartiet Sten Holmgren, Centerpartiet

onsdag 29 oktober 2014

C i spalterna

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om två av dagens ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde. I båda fallen får jag och Centerpartiet yttra sig om vår inställning. Det uppskattas förstås, så nu har jag bara att yrka vid sammanträdet på återremiss på Översiktsplanen del av staden, så att området vid Furuliden/Djulö gärde/Skogskyrkogården får fortsätta att vara en naturområde och inte bebyggs, liksom att Stortorget fredas från ny bebyggelse, samt att yrka på att Centerpartiets budgetförslag blir styrande för Katrineholms kommun de kommande åren.

Två viktiga frågor att driva!

tisdag 28 oktober 2014

Alla är vi anhöriga

För en tid sedan motionerade jag och Anita Karlsson om att Katrineholms kommun ska inta en mer tillåtande attityd till anhöriga och att detta kommer att vara ett argument för en anställning, när kampen om personal hårdnar. Det uttrycktes nog mer elegant i motionen, som du kan läsa här.

I dag ska personalutskottet yttra sig om motionen och jag får anledning att ytterligare argumentera för frågan. För alla är vi anhöriga på något vis. Vi har, eller har haft, föräldrar. Och vi kanske har barn eller andra släktingar som behöver vår omsorg och vårt stöd. Det här handlar alltså inte bara om make/maka/sambo, utan om alla närstående. Kommunen ska ha en välvillig attityd, så att det är möjligt att få livspusslet att gå ihop. Det är så jag vill att Katrineholm ska vara som arbetsgivare.

söndag 26 oktober 2014

Snart klart med budget 2015

Vid sidan om att läsa 523 sidor inför onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen i Katrineholm, så ägnades gårdagen åt att tillsammans med övriga i kommunfullmäktigegruppen ställa samman Centerpartiets budgetalternativ. Det är ett visst pyssel att få ord och siffror att få ett sammanhang, men i stort sett är det snart klart.

Strängnäs - Uppsala - Strängnäs

Veckan som har gått har inte varit som andra. Jag har pendlat mellan Strängnäs och Uppsala, känns det som. Två visiter i Strängnäs blev det och så en till Uppsala med övernattning. I alla fallen har det handlat om mitt uppdrag för Strängnäs stift, att som ledamot av domkapitlet försöka se till att intervjua sökanden till tjänster, lära mig mer om uppdraget (visiten i Uppsala) och slutligen ta emot två församlingar på Strängnäsvisit och samtala om deras församlingsinstruktioner.

Förhoppningsvis har jag fullgjort mitt uppdrag till belåtenhet för alla parter. Men det har också inneburit att jag inte har hunnit med min blogg i önskvärd omfattning. Jag lovar att jag ska bättra mig.

onsdag 22 oktober 2014

Ännu ett kyrkomöte i Uppsala

Veckan går i de kyrkliga aktiviteternas tecken. Snart är jag på väg mot Uppsala för att tillsammans med domkapitelledamöter från hela landet möta ärkebiskopen och kyrkostyrelsen för överläggningar.

Så på mitt sätt är jag på väg mot ett kyrkomöte i Uppsala. Det ska bli intressant och givande, hoppas jag.

tisdag 21 oktober 2014

Blir jag ett teknikfreak?

Ibland förvånar jag mig själv. Nyss laddade jag ner en app och upptäckte att jag kom ihåg lösenordet. Dessutom tycktes appen fungera. Är jag på väg att bli ett teknikfreak? Det kommer nog andra dagar också.

Tre kvinnor leder kommunfullmäktige

Vid gårdagskvällens kommunfullmäktigemöte hände det ovanliga att tre kvinnor gavs möjligheten att greppa ordförandeklubban. Från och med gårdagskvällens sammanträde leder Torgerd Jansson fullmäktige som ordförande med Ann-Marie Carlsson och Anita Karlsson som förste respektive andre vice ordförande.

Det är bara att gratulera till valet!

måndag 20 oktober 2014

Se upp med mikroplasterna!

Vetenskapsradion fortsätter att följa upp effekterna av mikroplaster. Det är pyttesmå plastbitar som tillsätts hudvårdsprodukter för att ge en lämplig konsistens eller fibrer som lämnar våra syntetkläder och far iväg genom avloppen till reningsverken. Där träffar de andra kemikalier som de gärna gör sällskap med ut i sjöar och våra hav. Det är precis så läskigt som jag försöker att beskriva det. Ingen vet riktigt vad mikroplasterna får för egenskaper när de hamnar i dåligt sällskap och sedan tar sig in i näringskedjan. Därför behövs mer forskning samt att försiktighetsprincipen tillämpas, det vill säga att plast inte används i onödan, där plast inte gör nytta utan i stället kan riskera att göra skada.

Det finns många viktiga frågor att ta sig an inom miljöområdet för aktiva miljöpartier.


Fullmäktige med lite val och delårsbokslut

Dagsprogrammet är välfyllt och toppas av det första kommunfullmäktigesammanträdet för den nya mandatperioden. På föredragningslistan står bland annat val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt delårsbokslut. Det kan nog bli ett relativt långt sammanträde. Det är offentligt för den som själv vill se hur det går till när vi sammanträter... (Ja, jag kunde inte hålla mig...)

söndag 19 oktober 2014

Ålderman blir ny ordförande i fullmäktige

Den som har suttit längst i ett fullmäktige brukar få förtroendet att öppna det allra första sammanträdet. Någon måste ju göra detta innan valen är gjorda och det regleras alltså genom att den som har längst tjänstgöringstid fattar klubban.

Så kommer också att ske imorgon måndag, när kommunfullmäktige i Katrineholm samlas med den nya sammansättningen.

Torgerd Jansson kommer att greppa klubban. Men sedan kommer det märkliga, hon kommer att fortsätta att hålla i klubban, eftersom hon av Arbetarkommunen har nominerats som ny fullmäktigeordförande.

Det här är ovanligt. Inte att socialdemokraten Torgerd Jansson på något sätt skulle vara omeriterad för uppdraget, nej, snarare tvärs om. Hon är överkvalificerad och har tidigare varit förste vice ordförande - förrförra mandatperioden.

Det märkliga är petningen av Leif Tronelius, som nu skickas ut i kylan för att hamna på en plats som ledamot i kommunfullmäktige. En lokal "kremnolog" skulle möjligen ha kunnat utläsa detta, när gamla kommunfullmäktige höll sitt sista sammanträde med påföljande middag. Ingen tackade Leif Tronelius offentligt för hans insatser. Varken vice ordförande Göran Nilsson tog till orda eller kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Den senare Göran avvek dessutom bland de första från middagen.

Ett märkligt skifte hur som helst. Det är nog ganska ovanligt att en ålderman blir NY ordförande i ett kommunfullmäktige.

Körig dag

I går var det en körig dag. Jag tog bästa Monica med mig, eller om det var tvärs om, för att fira Flens kyrkokörs 95-årsjubileum i Flens kyrka. Mycket fin körsång, en del klassiska verk och en hel del modernare musik, inte fullt lika andlig. Ett fint avbrott i höstrusket.

fredag 17 oktober 2014

Mycket C att höra

Har de senaste två timmarna haft förmånen att höra duktiga centerpartister uttala sig i olika frågor. Först Kerstin Lundgren, som hävdade att regeringen måste göra rätt när den presenterar sin utrikespolitik. Därefter Lena Ek som var ute i samma ärende och försökte debattera med nya miljöministern Åsa Romson. Ämnet var Sveriges åtaganden inför klimatförhandlingarna. Ek pressade onekligen en stressad Romson.

Slutligen uttalar sig riksdagsledamot Per Lodenius, tillika kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet, om regeringens beslut att införa fri entré till de stockholmsbaserade muséerna.

C det var mycket som var trevligt att höra!

torsdag 16 oktober 2014

Nej, inget bygge på Stortorget!

Politik är långsiktigt. Det handlar ofta om att tjata ut ett budskap innan det fäster. I dag skriver ledarskribenten i Katrineholms-Kuriren att Centerpartiet är motståndare till det planerade skrytbygget på Stortorget i Katrineholm. (Ja, skribenten använder kanske inte exakt de här orden.)

Så bra. Budskapet har i alla fall fäst till en del. Fortfarande återstår en del att göra för att förhindra att torget byggs igen.

Jag upprepar därför: Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg, inte byggnaderna!

Det kan gärna byggas fina hus i Katrineholm, men det finns platser som passar bättre än på torget.

onsdag 15 oktober 2014

Samordning kvar - nu med Gunvor G

Den nya regeringen inser att den gamla regeringen gjort en hel del bra saker. Åtminstone en av dem tar man med sig - att införa en samordningsfunktion inom regeringskansliet.

I Katrineholms-Kuriren läser jag om att förra riksdagsledamoten Gunvor G Ericson, som snöpligt kryssades bort från riksdagen, kommer att förhandla och samordna i Rosenbad.

Ett inte alldeles oväntat val. Gunvor G lär nog få en hel del att göra.

tisdag 14 oktober 2014

Bra talat, Centerkvinnor!

Hatet får inte tysta kvinnor från att uttala sig och inta positioner. Det påpekar Centerkvinnornas förbundsledning, Gunilla Hjelm, Ulrika Axelsson och Helena Wilhelmsson, i en debattartikel som publicerats i Katrineholms-Kuriren i dag.

Det här är jätteviktigt. Ingen ska behöva tystna av rädsla. Det är så grundläggande i en demokrati och i en rättsstat. Jag, som centerkvinna, ställer självklart upp för yttrandefriheten och jag hoppas att fler vill göra oss sällskap i detta viktiga arbete som handlar om yttrandefrihet och om demokratins villkor.

Jag kopierar in artikeln från en annan tidning, eftersom Katrineholms-Kuriren låser opinionsmaterialet:

"Nu har det hänt igen. Denna gång är det Mickan Thor, författare och fotograf från Vetlanda som utsatts för anonyma hatbrev som bland annat innehåller grova sexuella kränkningar. Mickan Thor, som snart kommer ut med vinterboken i en årstidsserie med mustiga foton och kluriga texter från den Småländska landsbygden, har med rätta blivit positivt uppmärksammad i media och på årets bokmässa i Göteborg.

Men det finns tyvärr de som inte klarar av att kvinnor är framgångsrika, syns i media och tar plats. Det triggar vissa människor att agera på ett sätt som inte hör hemma i ett modernt och civiliserat samhälle.

Gång på gång ser vi kvinnor bli utsatta för anonyma hatbrev, förlöjliganden, sexuella kränkningar och försök till att skrämma till tystnad. Det drabbar i olika utsträckning, men varje kvinna som kräver sin rättmätiga del av makt och delaktighet, ekonomisk frihet och möjlighet att leva det liv man själv valt, riskerar att få betala ett högt pris för det som egentligen borde vara en självklarhet.

Centerkvinnorna har i mer än 80 år arbetat för jämställdhet i samhället och kvinnors rätt. Generationer Centerkvinnor har fört ett hårt arbete mot strukturer och attityder, för makt och delaktighet och möjligheten till framgång på lika villkor.

Vi kan inte acceptera att kvinnors röster hotas till tystnad, vi kan inte acceptera att en kvinna som uttrycker sin åsikt blir kallad hora eller får utstå fega, anonyma hatbrev.

Vi kan inte acceptera att en framgångsrik kvinna får ta emot brev med hot om sexuellt våld.

Vårt arbete kommer att fortsätta, du är välkommen att vara med!"

måndag 13 oktober 2014

Jakten på Juholt

Idag inleds älgjakten. Media ägnar sig åt annan jakt, när man frossar i Håkan Juholt och boken om honom som Daniel Suhonen skrivit. Jakten på Juholt inleddes under min första sejour i riksdagen. För tre år sedan skrev jag om detta "Robin(s)ondrama" på min blogg.

Jag kanske redan då skulle ha spökskrivit boken.

Torkade fuskbär

Läser i Dagens Nyheter och hör på P1 Morgon, som båda tar upp fusket med torkade bär. De bär som vi tror är nyttiga är i själva verket preparerade med såväl olja som sötande juicer.

Ja, så fuskigt är det kanske inte. "Fusk" blir det först när vi inte vet om att vi äter torkat sylt och inte har läst ordentligt på förpackningen.

Tråkigt är det hur som helst, men antagligen kommer uppmärksamheten leda till att vi blir mer medvetna om vad vi stoppar i oss. För något lite nyttigare är det nog ändå att äta bär än att äta fett och rent socker.

söndag 12 oktober 2014

Skördegudstjänst i Stora Malms kyrka

Här skulle det ha varit en fin bild på Stora Malms kyrka med grönsaker, blommor, bröd, honung, äpplen, päron, lök, rotsaker och lingonsylt. Men jag tog inget foto. I stället får ni försöka tänka er det hela. Hur de fina astrarna, riktiga sådana, inte höstastrar, i vitt, blått och rosa livade upp kaffegästerna som samlades i församlingshemmet efter gudstjänsten och kunde få följa med hem för en tjuga.

Många skördealster bytte ägare och Stora Malms Centerkvinnor, som arrangerade, kunde räkna in drygt 1600 kronor från auktionen. Dessa pengar skänks till Svenska kyrkans internationella arbete. Särskilt angeläget är det att kunna bidra till satsningen i Liberia, där Svenska kyrkan bidrar till att bygga upp och utrusta en sjukvårdsavdelning för ebolapatienter och till informationsspridning om sjukdomen.

torsdag 9 oktober 2014

70-åring som väcker minnen

Skådespelerskan Claire Wikholm fyller 70 och hyllas med rätta i dagens tidningar. För mig är Claire Wikholm för evigt förknippad med vår första färg-TV. Den köptes in på 1970-talet i december. Årets adventskalender var "Broster, Broster". Claire var väldigt rödhårig och omgivningarna mycket gröna.

Detta satte, som sagt, sina spår. Varje gång jag tänker på Claire Wikholm tänker jag på färg-TVn.

Ovanligt välfunna Nobelpristagare

Nobelprisveckan är igång. I år är det ovanligt välfunna Nobelpristagare. Samtliga, hittills, har på något sätt handlat om att hitta. Medicinpriset har handlat om människans inbyggda GPS, som gör att vi kan hitta hem och känna igen oss. Nya ljuskällor, som gör det lättare att hitta, med hjälp av LED, har prisats och igår var det dags att belöna teknik som gör det möjligt att studera saker in i absolut minsta detalj.

Som sagt, verkligt välfunna Nobelpristagare.

onsdag 8 oktober 2014

Budgetmöte i november, december eller mars?

I dag har vi haft sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. Ett mellansammanträde för att fatta beslut om delårsrapporten för de första åtta månaderna.

Vid samma sammanträde framkom det att kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) skulle vilja vänta in i det längsta med att lägga fram budgeten för 2015.

Så frågan är nu, blir det budgetmöte i kommunfullmäktige i november, december eller mars.

Jag skulle sätta en slant på december!

tisdag 7 oktober 2014

Frågan om hus på torget lever

I dag skriver Roger Ekman på insändarplats i Katrineholms-Kuriren om huset på Stortorget i Katrineholm. Insändaren är låst av tidningen, så jag kan inte länka till den.

Han utmanar alla som är FÖR ett byggande att fatta pennan. De får dock inte vara politiker (så jag kan inte skriva) eller affärsidkare, men du måste vara katrineholmare!

Dessutom ställer Ekman Göran Dahlström till svars för kostnaderna för bygget.

Jag kan gissa vad Göran Dahlström kommer att svara. Han kommer att säga att bygget inte kommer att kosta kommunen en krona. Alla kostnader kommer nämligen att bakas in i byggkostnaderna! Så finurligt!

Kom ihåg var du läste det först!

måndag 6 oktober 2014

Ingen vinst med (V)

Hör vänsterledaren Jonas Sjöstedt vara oerhört stolt över vinstuppgörelsen med den nya regeringen. Han talar så att jag tror att det är söndagsprogrammet Public Service som imiterar honom.

Tyvärr är det bister verklighet. Han sänder ut budskapet: "Lägg ner alla privata näringsidkare som vill driva en verksamhet med vinst inom offentlig sektor".

Har han hört talas om kvalitet? Om valfrihet?

Nej, knappast, det avgörande är ordet vinst.

Anhörigdagen firas i dag

Alla dessa dagar. Alla dessa galor. Allt ger intryck av att allt är viktigt och måste uppmärksammas. Det är helt riktigt; vi behöver dagar och galor för att fästa uppmärksamheten på de frågor som ibland hamnar i skuggan för allt som händer i vardagen.

I dag firas anhörigdagen, för att uppmärksamma allt arbete som anhöriga gör för "de sina". Utan anhöriga skulle samhället se mycket annorlunda ut. Det är de anhöriga som gör de största insatserna, de insatser som gör att samhället inte behöver gå in lika mycket med stöd. Det är alltså en ren förtjänst om kommuner och landsting stöttar och uppmuntrar anhöriga.

Jag har gjort en liten insats i den här riktningen genom att lämna in en motion om att Katrineholms kommun ska vara en anhörigvänlig arbetsgivare och ta upp det i det personalpolitiska programmet. Det är viktigt att kunna underlätta för alla dem som har en anhörig som behöver stöd.

lördag 4 oktober 2014

Vad krävs av en minister?

I sedvanlig ordning granskar regeringens nya ministrar. Märkligt nog så tycks det närmast vara en merit att ha prövat droger bland miljöpartisterna. Detta är kanske förklaringen till att Gunvor G Ericsson inte finns med bland partiets ministrar.

fredag 3 oktober 2014

Landsbygden blir näringspolitik

Jordbruket och landsbygdsfrågorna är inte viktiga för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De väljer att lägga ner landsbygdsdepartementet och baka in frågorna i näringsdepartementet. Väldigt trist med denna nedrustning av modernäringen.

torsdag 2 oktober 2014

Debattinlägget om Stortorget

I måndags fick jag svar på min interpellation om Stortorget. Katrineholms-Kuriren skrev om det i tisdagstidningen och jag har inte hunnit lägga in mitt inlägg tidigare. Men är kommer det:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Av Petter Otterstedt har jag lärt mig att det alltid är bäst att inleda med ”det måste föreligga något missförstånd…” Så jag gör det.
Det måste föreligga något missförstånd med min interpellation om omgörningen av Stortorget. Jag måste ha uttryckt mig väldigt otydligt, eftersom jag får ett så underligt och kort svar av Göran Dahlström.

Det är knappast någon hemlighet att Centerpartiet inte vill se något nytt hus, skrytbygge/landmärke – välj själv – på Stortorget. Vi har hävdat, och vi kommer fortsätta att hävda, att det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande, inte byggnaderna.

Därför yrkade jag avslag till omgörningen och arkitekttävlingen när frågan var uppe för beslut i kommunstyrelsen i november i fjol. Att fullfölja skulle vara att kasta pengarna i sjön.

Hur mycket pengar handlade det då om, de pengar som skulle kastas i sjön genom att göra ännu en omgörning av Stortorget?
Det var utifrån detta som jag skrev interpellationen och ställde fyra ganska raka och tydliga frågor.

Den tidigare omgörningen av Stortorget och de investeringar som har gjorts därefter är avskrivna. Det borde tyda på att kommunen har en god ekonomi och det är ju positivt. För det har ju investerats en hel del i torget, även efter den stora omgörningen förra århundradet.

Den andra frågan handlar om vad omgörningen av Stortorget har kostat skattebetalarna hittills, och svaret 73 tusen kronor borde göra skattebetalarna ännu gladare.

Men det där är bara årets summa och innan medlen har plockats fram till prissumman i arkitekttävlingen – 750.000 kronor plus moms – typ en miljon. Därtill kommer tidigare utställningar och skisser, kommuntjänstemännens tid och personalen inom KFAB som arbetat med frågan.

Eftersom KFAB ingår i kommunkoncernen och kommunen har ”delade affärer”, Shared business, så anser jag att det finns ytterligare kostnader som på sitt sätt belastar skattebetalarna indirekt eller bolagets hyresgäster.

Så jag vill påstå att mina frågor tyvärr har missförståtts och jag ber givetvis om ursäkt för, om jag har varit otydlig i mina formuleringar.

När det gäller ordet ”landmärke”, så är det ett uttryck som används på kommunens hemsida, så jag har utgått från att det också är vedertaget för kommunstyrelsens ordförande.

Men jag ska till sist vara lite positiv. Det är bra att huset inte kommer att byggas, eftersom produktionskostnaden knappast kommer att understiga 24 tusen kronor per kvadratmeter."

onsdag 1 oktober 2014

Den svenska hummern hotad

På Västkusten är hummerpremiären större än älgjakten, i alla fall nästan. Därför var det så dystert att höra att den amerikanska hummern fortsätter att göra sitt intåg i de svenska fiskevattnen. I min barndoms närmaste fjord, Gullmarsfjorden, har man hittat fler amerikanska humrar i år än under vad som gjorts tidigare. Om detta berättar radions ekonyheter.

Det är bara så sorgligt. Är det ingen som kommer ihåg vad som hände med de svenska kräftorna, när signalkräftorna planterades in?

Biologisk mångfald får inte bygga på enfald som släpper fram främmande arter i en ny biotop.

Så inga levande amerikanska humrar i svenska vatten, tack!

tisdag 30 september 2014

Kraft och vilja i Forssjö

Huvudkontoret i Björkvik och en filial i Forssjö, det är Vilja och kraft det. I dag gjorde Centerkvinnorna i Stora Malm ett studiebesök i verksamheten. Det var intressant att se hur olika verksamheter kan samlas under ett tak och ge sysselsättning och inkomster.

Vi Centerkvinnor hann också planera inför Tacksägelsedagen, som på sedvanligt sätt ska firas i Stora Malms kyrka 12 oktober.

måndag 29 september 2014

Sista natten med KF...

Jag är fortfarande efter val, så det är förklaringen till den dåliga uppdateringen av bloggen. En resa till Bohuslän var ett bra val att göra, efter allt. Men nu är det politisk vardag igen. Ikväll är det dags för sista natten med gamla kommunfullmäktige i Katrineholm.

På menyn väntar sedvanliga ärenden, samt svar på min interpellation om Stortorget, innan det blir dags att angripa en sen middag.

onsdag 24 september 2014

Första kommunstyrelsen efter valet

På dagsprogrammet i dag står sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. Det blir det första sammanträdet med kommunstyrelsen efter valet och det blir likaså det första kommunala sammanträdet efter gårdagens besked om att Socialmoderaterna fortsätter att styra Katrineholm.

På papperet är det inte några stora och kontroversiella frågor som ska diskuteras och fattas beslut om. Men man vet aldrig, det kan hetta till om detaljerna.

tisdag 23 september 2014

(S) och (M) fortfarande sant

I dag presenterade Socialdemokraterna och Moderaterna det inte alls så överraskande beslutet att fortsätta att styra Katrineholm. (S) och (M) är alltså fortfarande sant, även om Moderaterna vid det här laget borde vara tilltufsade av väljarna, som reducerade dem med en fjärdedel - de gick från åtta mandat till sex med (S) ökade med ett.

Arbetarkommunen sonderade terrängen för tänkbara majoriteter - Socialdemokraterna behövde bara två mandat till för att få till en majoritet - men det var liksom inte på riktigt.

Jag och Centerpartiet hörde till de partier som bjöds till Gröna kulle. Vi fick presentera vad vi ville ha igenom i en majoritet. Självklart tog jag och Sten Holmgren, kommunkretsens ordförande, upp bygget på Stortorget, som vi är motståndare till, bygget på Djulö gärde (Ericsbergsvägen), som vi inte heller vill se, samt satsningar på landsbygden, bredband och investeringar där. När detta var presenterat sades det inte så mycket mer. Vi skakade hand och avvek medan (S)-företrädarna begav sig ner mot kafferummet, för att se om där fanns något till kaffet...

Snacka om att bli bjuden till förhandlingarna med armbågen.

Jag är invald!

I går räknade länsstyrelsen färdigt personkryssen till kommunfullmäktige i Katrineholm. Mina personkryss räckte till att bli invald i båda valkretsarna, även om det naturligtvis är omöjligt att ta plats i båda. Ännu mer kryssad blev dock Anita Karlsson.

Jag tackar för förtroendet och ska förvalta det på bästa sätt, hoppas jag.

måndag 22 september 2014

Är jag invald?

Personkryssen räknas långsamt, åtminstone tycker jag som kandidat det, av länsstyrelsen. Klart står dock att varken kryss eller antalet valsedlar räckte till för min del för att kunna göra ett återtåg i Sveriges riksdag.

Men hur går det i valet till kommunfullmäktige i Katrineholm? I fredags var bara några få valdistrikt räknade, så det går inte att dra några tvärsäkra slutsatser. Men hur som - Centerpartiet kommer att ha fyra ledamöter i kommunfullmäktige och det är jag stolt över!

fredag 19 september 2014

Inte valrörelse längre

Det märks att valrörelsen är över. Lokaltidningens insändarsida handlar om gräsklippning på lördagar och om vad som kan hända om hunden äter slam.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

torsdag 18 september 2014

Följer kryssräkningen

Dagen är mötesfri, i alla fall i gängse bemärkelse. I stället ägnar jag mig åt "post val"-övningar samt att följa kryssräkningen. Det är inte så spännande som jag hade tänkt. Varför kryssar bara en fjärdedel av Centerpartiets väljare? Spelar det inte någon roll för dem vem som blir vald eller är vi helt misslyckade som personvalskampanjare?

Jag tyckte att jag jobbade hårt för att presentera vem jag är och vad jag vill göra, men sammantaget räckte det inte till något riksdagsmandat och inte till så många kryss att ordningen på listan borde ha varit annorlunda. Allt är ännu inte färdigräknat, vad jag kan se, men trenden är tydlig.

Kanske är väljarna mer kryssbenägna i kommunvalet?

onsdag 17 september 2014

Möteshösten på gång på riktigt

I dag väntar en diger mötesdag. Först iväg till Stockholm för sammanträde med Presstödsnämnden, därefter hem till Katrineholm igen för kvällens sammanträde med kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. Välkomna alla till Sandbäcksgården. Klockan 19 börjar sammanträdet.

Så visst, möteshösten är på gång på riktigt!

tisdag 16 september 2014

Tack alla C-väljare!

I går avvecklades vår valstuga på Stortorget och valaffischerna försvann förhoppningsvis på rätt sätt och på alla platser. Jag hann tydligen inte skriva några rader på bloggen om detta. Det var möjligen en följd av valdagsnattens alla siffror.

Jag vill nu, en dag sent, tacka alla väljare som har lagt sin röst på Centerpartiet. Jag vill också tacka alla som har bidragit med glada tillrop, energi och praktisk hjälp på olika sätt. Jag vill tacka partivännerna, som har gett mig frukt (!) och ordentligt stöd med olika uppgifter.

Utan allas insatser hade valresultatet sett annorlunda ut. I Katrineholms kommun ökade vårt väljarstöd, även om det inte tycks ha givit oss några nya mandat.

Så nu är det bara att samla ihop härarna och fortsätta arbetet för att genomföra Centerpartiets idéer.

söndag 14 september 2014

Val, val, strålande val...

Varför finns det inga stora stycken skrivna om Val? Eller är det bara jag som inte vet? Valkyrian av Wagner? Hm.

I dag är det dock final på årets valrörelse, även om det kanske ändå var gårdagen som stod för de sista valkampanjinsatserna, där valstugan skulle tömmas på material. Vi lyckades ganska väl, får vi nog säga.

Valdagen är väljarnas, påpekade alltid Gunnar Andersson, salig i åminnelse. Så i dag har vi i Centerpartiet försett vallokalerna i Katrineholm med omnejd med valsedlar och haft valstugan på torget lite lagom öppen, så att kringströvande personer kunnat se att vi fortfarande finns och är glada. Några personliga, rådgivande samtal blev det också. Men mestadels har vi låtit dagen vara väljarnas.

Nu väntar vi på valvakan!

lördag 13 september 2014

Inte bra med sänkt hastighet?

Nej, det är tydligen inte bra att få igenom det som man arbetar för. I dagens nummer av Katrineholms-Kuriren publiceras två insändare som tar upp mitt engagemang i Stora Malms Centerkvinnor för att se till att det blir en begränsning av hastigheten vid Ändebolskrysset.

Förargelsen är stor över att inga andra som arbetat för detta omnämns i artikeln. Att insändaren publiceras idag känns lite orättvist, eftersom personerna som undertecknat dem rimligen borde ha varit arga under hela veckan.

Nåväl. I sak så grundar sig insändarna på vad reportern skrev. Men vi, jag och Hjördis Stenberg från Centerkvinnorna i Stora Malm, erbjöd reportern att få kopiera hela svaret från länsstyrelsen. Vi pratade också om att byalaget varit engagerat i frågan och journalisten bekräftade detta genom att säga något i stil med att "byalag finns överallt".

Varken jag eller Centerkvinnorna kan ta ansvar för vad tidningen väljer att publicera. Vi kommer fortsätta att vara glada över att hastigheten sänks.

fredag 12 september 2014

Egen ekonomi ger frihet

För många är inte ekonomi något som är det första som de tänker på när de vaknar. För andra är det en orosfråga. För alla är ekonomin viktig, eftersom egen ekonomi ger frihet. Centerkvinnorna anser att den viktigaste jämställdhetsfrågan är ekonomisk självständighet – hela livet.

Vi Centerkvinnorna är liberala feminister. Vår feminism ger människor frihet i vardagen.

I dag har svenska kvinnor i genomsnitt 66% av svenska mäns pensioner. Det accepterar inte Centerkvinnorna. Kvinnors pensioner kan och ska bli bättre.

Därför driver vi politik för:

- Lika lön för likvärdigt arbete.

- Heltid ska vara normen - och deltid en möjlighet.

- Inför en jämställdhetsbonus på vab-dagar och modernisera föräldraförsäkringen genom att införa öppna barndagar som omfattar alla familjer i Sverige; kärn-, HBTQ-, ensamstående- eller bonus-familjer.

- Man måste kunna dela på pensionspoäng om man har gemensamma barn, om man väljer att dela olika på det betalda och obetalda arbetet för att skydda den part som utför mer obetalt arbete.

Vi vet att ekonomisk självständighet livet ut ger frihet hela livet!

Lika självklart är det att kvinnor ska få LOV att driva företag precis som män. Vi vill därför utveckla Lagen om Valfrihetssystem, och vi vill självklart värna RUT. Vi driver politik som gör skillnad i kvinnors vardag.

Så låt varje vardag bli lite mer feministisk. Välj parti och sätt krysset rätt!

C motionerar ofta

Katrineholms-Kuriren vänder och vrider på valet på olika sätt. I dag handlar det om hur mycket partierna motionerar. Centerpartiet ligger väl till, på en delad tredjeplats med 20 motioner under mandatperiodens fyra år. Och den är inte slut än! Centerpartiet är i alla meningar ett parti för företagsamma människor.

torsdag 11 september 2014

En grön och företagsam röst

Hoppas att du som följer min blogg också har fått min broschyr i din hand. Du vet säkert att jag kandiderar både till kommunvalet i Katrineholm och till riksdagen.Om du inte har fått min broschyr, som jag exempelvis delade ut idag i Strängnäs, så är mitt budskap följande:

"Hej!

Jag är en grön och företagsam journalist med välputsade genusglasögon. Jag är uppväxt på ett litet jordbruk i Bohuslän, men jag har levet mer än halva mitt 52-åriga liv i Sörmland.

Uppväxten gav mig insikten att allas insatser behövs och är viktiga. Den lärde mig om miljö, om förutsättningarna för våra djur och vår natur och om arbete och företagande.

Ordbruk är som jordbruk - man måste ta hand om förutsättningarna och göra något bättre av dem. Det gäller även i politiken.

Det här vill jag arbeta för i riksdagen:

Östersjön - så att man kan äta fisk utan risk och bada utan sällskap med alger.

Alla företagsamma människor ska ges en chans. Bättre villkor för företag och människor med idéer.

Giftfri vardag. Jaga onödiga kemikalier.

Lika villkor mellan kvinnor och män."

Giftfri vardag

Skrev en liten insändare om giftfri vardag. Kanske hinner den bli publicerad. Om inte, så tar vi den här:

Gamla bildäck räknas inom däckbranschen som miljöfarligt avfall, som måste tas om hand. På många lekplatser är bildäck gungor för små barn. Det är därför det är så viktigt med en giftfri vardag.
Inger Fredriksson (C)

onsdag 10 september 2014

Vardag i valrörelsenI morse körde vi på nytt igen. 05.45 var Centerpartiet på plats för att möta pendlarna vid tåget i Katrineholm och ge dem lite mer energi.

tisdag 9 september 2014

Som en upplysning bara

Ganska roligt att läsa lokaltidningen idag. Centerpartiet får ett högerkryss på sidan 3 med en insändare om kommunens förslag till ljusplan. Här följer den i sin helhet:

Ljuset ska spridas över hela kommunen

Centerpartiet ser hela Katrineholms kommun. Det är vi noga med att framhålla i alla sammanhang. Därför kan det inte vara någon stor överraskning att vi reserverade oss, när nämnderna fick möjlighet att yttra sig över kommunens ljusplan. Ljusplanen handlade om staden, inte om hur ljuset skall spridas över hela kommunen.

Planproducenterna lyssnade till en del till våra synpunkter och döpte om planen. Fast innehållet var i stort detsamma, vilket gjorde att en enig kommunstyrelse skickade tillbaka planen för omarbetning.

Allt politiskt arbete är inte så glamouröst och det är ibland många som vill ta åt sig äran av de beslut som slutligen fattas. I nämnderna stod vi ensamma bakom våra reservationer.

I kommunstyrelsen hade övriga partier ombestämt sig. Det behövde inte Centerpartiet göra. Vi ser hela Katrineholm hela tiden.

Sten Holmgren (C)
2:e vice ordförande Service- och tekniknämnden

Ann-Charlotte Olsson (C)
ledamot av Bildningsnämnden

Anita Karlsson (C)
ledamot av Vård- och omsorgsnämnden

Centerpartiet ökar

"Centerpartiet ökar med 1,9 procent" hör jag från radioapparaten. Väldigt goda nyheter, denna dag i valrörelsens slutspurt.

måndag 8 september 2014

Valrörelse med kvinnor och mat

Den förutsägbara delen av dagen innehåller kvinnor och mat. På förmiddagen ska jag träffa kvinnor som går en medborgarskapsutbildning med den Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad som förebild. Min insats är att berätta om kvinnliga politikers vardag.

Från Katrineholm bär det därefter till Nyköping, där allas vår matminister Eskil Erlandsson (C) ska få valrörelsen att hetta till lite ytterligare.

Detta är vad jag vet om dagen just nu. Säkerligen kommer den att innehålla många, många trevliga möten.

C säger nej till skrytbygget

I dag är mitt insändarsvar infört i Katrineholms-Kuriren. Här följer det i sin helhet:

Roger Ekman skriver i insändaren 2/9 att politikerna inte säger ett pip om planerna på ett nytt hus på Stortorget. Det är inte helt sant. Centerpartiet har sagt nej till ett bygge i kommunstyrelsen, eftersom vi anser att det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg attraktivt, inte skrytbyggen.

Detta har jag upprepat i K-K:s valduell, i debatter, annonser och i insändare. Det står också i vårt valprogram för Centerpartiet i Katrineholm.
Inger Fredriksson (C)

söndag 7 september 2014

Smaklig aptitresaDagen har gått i matens tecken. Iklädd valmundering har jag åkt runt tillsammans med Lotta Jonsson från Flen och besökt matföretagare som medverkar i årets Aptitrunda. Det blev en riktigt rolig resa som innehöll tomatprovning på Ändebols gårdsbutik, mazarinkaka från Ängby gårdsbutik och vilda smakprov på Båltsnäs gård.

lördag 6 september 2014

Världens modernaste landsbygdCenterpartiet vill att Sverige ska ha världens modernaste landsbygd. Då krävs det bredare bredband, bra kommunikationer och god service, med affär, post och landsbygdsskolor bland annat.

Bilden är från Bälgviken och TGOJ-banan. Den infrastrukturen fungerar skapligt, även om man skulle kunna önska att det gick att åka vidare mot Nyköping och Oxelösund. Däremot är det sämre med mobiltäckning och bredbandstäckningen. Här har vi lite att bita i, för Centerpartiets del, så att mobilmöjligheterna blir lika goda över hela Sörmland.

Feministisk fredag - fast nu redan lördag...?Ja, valrörelsen snurrar på mot upploppet. I går och i morse hann jag bara lägga in en del av det som har hänt den senaste tiden. Gårdagen innehöll valdebatt på högstadieskolan Kunskapsskolan följt av speeddating, alltså där eleverna ställer frågor till partiernas företrädare som sitter still. Eleverna flyttar sig hela tiden och det gäller att vara snabb i tanken.

Efter ett besök i Katrineholms-Kurirens valholk och en kort stund i valstugan, så bar det iväg per tåg till Eskilstuna, där ny valstuga väntade. Finalen på besöket var firandet av Feministisk fredag, där vi Centerkvinnor delade material och talade oss varma för RUT.

I dag har det varit ett nästan lika högt tempo med start i vår lokala valstuga, där en del väljare hade många frågetecken som de ville ha uträtade innan de kunde lägga sina röster. Direkt från Katrineholm bar det iväg till Strängnäs och stiftsfesten. Även här blev det en sväng till valstugan innan jag gick på det mycket intressanta klimatseminariet.

Det är lite skönt att växla tempo, så den avslutande gudstjänsten i domkyrkan fungerade perfekt för att samla tankarna på nytt igen.

Mycket C i tidningen

Dagens nummer av Katrineholms-Kuriren innehåller mycket läsvärt ur Centerpartistisk synvinkel. Redan på sidan tre återfinns C-Bertils första insändare och den handlar om planerna på bebyggelse på Djulö gärde. Informativt och bra av vår Bertil med efternamnet Carlsson. Han förklarar hur planerna stoppades inför förra valet och sannolikt efter detta val kommer att dyka upp igen.

På sidan fem återfinns Centerpartiets annons med Kjell Larsson som talar för kvalitet i välfärden.

På sidan sju skriver tidningen om Centerkvinnorna i Stora Malms kamp för att sänka hastigheten i Ändebolskrysset. Här berättar jag och Hjördis Stenberg om framgången, att hastigheten sänks från och med 1 oktober. Jätteroligt!

På sidan åtta kan den skarpögde se mig i bild (i rosa tröja) från debatten på Kunskapsskolan, där jag också citeras, att ungdomsarbetslösheten inte går att lösa med bara prat. Fortsättningen, som inte kom med, är att Centerpartiet varit pådrivande för att sänka arbetsgivaravgifterna för unga och för sänkningen av restaurangmomsen. Båda sakerna gör att fler unga kan få arbete. Resultat hellre än prat.

Sist, men inte minst, återkommer Bertil Carlsson med en insändare om Stortorget, där han förklarar Centerpartiets inställning.

Med andra ord, en god början på en bra dag i valrörelsens slutspurt.

Centerkvinnorna sänker hastigheten

Ja, rubriken är sann! Centerkvinnorna i Stora Malm har genom enträget arbete lyckats sänka hastigheten på väg 55/56 vid Ändebolskorset. Det har vi gjort genom att i flera skrivelser till Länsstyrelsen påpeka behovet av en hastighetssänkning. Vi får också gehör för förslaget att det ska bli stopplikt för dem som ska köra vidare vid korset vid Sågstugorna. Allt detta börjar gälla från 1 oktober.

Nu har vi inte varit helt ensamma i kampen för hastighetssänkningen, det har varit flera som har delat vår oro för trafikolyckor, bland annat Ändebols byalag.

Katrineholms-Kuriren skriver om vår kamp i en artikel i dagens tidning.

fredag 5 september 2014

Feministisk fredag

Hur orättvist får det bli? Behövs feminism? I dag firar vi feministisk fredag i Eskilstuna på Fristadstorget vid Centerpartiets valstuga. Tiden är 15.30 till 17.00. Hoppas att vi blir många Centerkvinnor där, som kan reda ut begreppen och peka ut de förslag som kan ge lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

För liberal feminism ger frihet. Ekonomisk självständighet är den viktigaste jämställdhetsfrågan, att kunna leva på sin lön och senare på sin pension.

torsdag 4 september 2014

Duveholmsgymnasiet och VallaTredje och sista dagen med valbyrå på Duveholmsgymnasiet. I dag hade jag sällskap av Mattias Claesson.Sedan väntade väljarna i Valla, där Bertil Carlsson parkerat husvagnen utanför Tempo. Kjell Larsson och Ann-Charlotte Olsson tillhörde truppen som mötte upp med valmaterial och kaffe. Uppskattat, trots värmen!

Någon vinst med V?

I dag är min lilla insändare införd i Katrineholms-Kuriren. Här följer den i sin helhet, om du inte redan har läst den i lokaltidningen?

Någon vinst med V?
Vänsterpartiet är, enligt artikeln i K-K 29/8 för ett vinstfritt Sverige. Är det då någon vinst med V alls? Ett vinstfritt Sverige borde betyda ren förlust, inga skatteintäkter och inga jobb.
För Centerpartiet är det tvärs om. Vi vet att fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Företag måste få lov att vara lönsamma, det vill säga att göra vinst. Det är små företag som gör ett samhälle större.
Inger Fredriksson (C)

Dahlström inviger allt!

I dagens Katrineholms-Kuriren är Göran Dahlström (S) med och tar första spadtaget tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (s) till den nya ambulansstationen i Katrineholm.

Eftersom det är valtider är det inte konstigt att allt som kan göras görs, det blir spadtag och invigningar på löpande band. Men varför är det dubbelt (S)-kommando? I båda majoriteterna ingår andra partier? Här kunde Ewa Callhammar (FP) ha greppat spaden eller Lars Härnström (M). Är det ändå typ val?

För övrigt anser jag och Centerpartiet att den nya ambulansstationen skulle ha samordnats med den nya räddningstjänststationen som kommer att byggas inom en inte allt för avlägsen framtid.

Bilder från gårdagens aktivitetMorgonen inleddes med utdelning på järnvägsstationen, där blev det inte några bilder tagna. Men på Duveholmsgymnasiet, där Centerpartiet har bokbord, fångade jag Ammar Alobaidi och Charles Shahreyar Motamedi, som båda kandiderar för Centerpartiet.Därefter bar det av till Netto, där Centerpartiets husvagn fanns redo. Kjell Larsson, som inte kom med på bild, Claudia Grathwohl, Bertil Carlsson och jag presenterade vår politik. Samtliga finns att kryssa på listan till kommunfullmäktige.

onsdag 3 september 2014

Klimatfrågan angår alla

I dag publicerar Katrineholms-Kuriren min och Åsa Ingårdas artikel om klimatet. Eftersom det inte går att länka till texten, följer den här i sin helhet:

Ingen kan blunda för klimatfrågan.

När nu alla kyrkligt engagerade i Strängnäs stift samlas på lördag i Strängnäs för stiftsfest är temat naturligt nog Hållbar omtanke.

Det är en fin följd av det biskopsbrev som publicerades i våras.

Vi som är engagerade i Svenska kyrkan och som är riksdagskandidater för Centerpartiet i Sörmland uppskattar att kyrkan satt klimatet i fokus. Vi är glada över att fler vill föra frågan framåt.

Centerpartiets kamp för miljön har gamla rötter. Samspelet med naturen och respekten för livet har präglat vår rörelse under hela vår historia. Det är inget konstigt; många av våra medlemmar har levt nära naturen och har med egna ögon sett konsekvenserna av att kretsloppen bryts. Vi vill det motsatta, att naturens resurser ska brukas utan att förbrukas.

Centerpartiet var också pådrivande för att genomföra kretsloppstänkandet i Sverige efter FN-konferensen i Rio 1990. Det var därefter som producentansvaret infördes och principerna om att förorenaren betalar blev till lag. centerpartiet har heller inte varit sena med att få med Svenska kyrkan i arbetet för klimatet och en bättre miljö. Maud Olofsson tog exempelvis initiativ till 2-graderskampanjen, där Svenska kyrkan var en av organisationerna som stod bakom kampanjen att begränsa världens utsläpp av koldioxid inför klimatkonferensen i Köpenhamn.

Centerpartiets miljöministrar, nu med Lena Ek i spetsen, arbetar intensivt för att skapa allianser bland världens länder för att få ner uppvärmningen av vår jord.

Vi har gjort, vi gör och vi vill göra mer för klimatets skull och för de generationer som kommer efter oss. Vårt mål är att Sverige ska gå före och vara ledande inom klimatområdet.

Inom en generation ska Sverige ha ställt om och drivas av energi som är till 100 procent förnybar. Redan till 2030 ska alla fordon drivas utan fossila bränslen och vi vill ge fler möjligheter att producera och sälja el - redan i dag.

Svenska kyrkan kan, precis som Centerpartiet, bidra till att sluta fred med jorden. För vår del tänker vi fortsätta att skapa allianser på alla politiska nivåer för att begränsa utsläppen och vi kommer att fortsätta att på vår hemmaplan byta ut energisystemen till mer klimatsmarta.

Nu ser vi fram emot att biskoparna använder sitt inflytande till att påverka länsstyrelser och riksantikvarieämbetet så att det blir fler solceller på kyrktaken.