måndag 10 november 2014

En budget för jobb och miljö

Alliansens statsbudget innebär kraftiga satsningar på jobb och miljö. Det uppskattar jag, liksom att Centerpartiet driver samma frågor i valrörelsen som efter.

Jobb och företagande, med ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för ungdomar är viktiga satsningar för att unga ska få arbete. Andra punkter som är viktiga är att fortsätta att förenkla för företagarna, så att de med lönsamhet kan driva sina företag vidare eller växla över dem till nya generationers företagande.

På miljösidan gläds jag åt satsningarna på miljöbilar för att på sikt ge Sverige en fossiloberoende bilflotta. I budgeten inryms vidare ett nationellt matlyft för att höja kvaliteten på den offentliga maten. Sverige ska också bli bättre på att ta vara på våra egna resurser. Det gör vi genom att arbeta fram en livsmedelsstrategi. Förstärkningar av landsbygdsprogrammet och en storsatsning på bredband ger landsbygden bättre förutsättningar att leva och växa.

Alliansens statsbudget innehåller utvecklingsmöjligheter, vilket gläder mig särskilt som centerpartist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar