torsdag 31 mars 2016

Centerfrågor förverkligas

Ibland blir politik lite konstigt. När man når målet är det inte alltid det ses som en framgång. I dag har Centerpartiet fått igenom vår syn på landsbygdspolitiken i den parlamentariska landsbygdskommittén. Dess första betänkande har överlämnats till regeringen och en del av förslagen presenterades på DN debatt.

Digitalisering på landsbygden, utbildning i hela landet och decentralisering av statlig verksamhet.

– Det känns väldigt roligt att en enig kommitté med ledamöter från alla riksdagspartier nu sluter upp bakom dessa viktiga frågor, säger Kristina Yngwe (C) i en kommentar.

– Frågorna som en enig kommitté med ledamöter från alla riksdagspartier nu lyfter fram är digitaliseringens möjligheter, utbildning i hela landet och decentralisering av statlig verksamhet. Detta är centerpartistiska hjärtefrågor som vi har slagits hårt för under lång tid. Jag är väldigt glad att alla andra partier nu också sluter upp bakom dessa viktiga frågor, säger hon.

Bland annat föreslår kommittén att regeringen ska anta ett nytt mål om att alla medborgare ska ha tillgång till hög överföringskapacitet senast 2025, att högre utbildning ska finnas regionalt och i nära samverkan med den lokala arbetsmarknaden samt att regeringen omgående bör ta initiativ till en utlokalisering av statliga myndigheter och jobb.

– Tyvärr ser vi i utredningen att utvecklingen i delar av Sveriges landsbygder gått åt fel håll under lång tid. Det visar att allt för få inom politiken insett allvaret och hur viktig hela landets utveckling är för hela Sverige. Därför är det viktigt att utredningen föreslår att staten måste sätta långsiktiga mål för landsbygdens utveckling, så att både riksdag och regering måste förhålla sig till och ta ansvar för landsbygdens utveckling på ett annat sätt än tidigare, säger Kristina Yngwe.

– Extra roligt är det att utredningen föreslår att IT ska ses som ett femte transportslag jämte bland annat väg och järnväg, vilket Centerpartiet fattade beslut om på stämman i höstas. Det är ett viktigt ställningstagande inför regeringens infrastrukturproposition i höst, och visar att IT måste ses som en del av nödvändig infrastruktur för hela Sveriges utveckling, säger Yngwe.

Jag har bara att instämma. Det är jättebra när centerfrågor förverkligas.

Låt folkets röster höras om Stortorget

Strax före Påsk samlades kommunstyrelsen i Katrineholm för sitt marsmöte. Det fanns många olika ärenden på dagordningen. Ett handlade om Kristdemokraternas motion om att ordna en folkomröstning om bygget på Stortorget. Centerpartiet var det enda partiet som yrkade bifall till motionen. (Kristdemokraterna har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen och kunde därför inte yrka något.)

Av den anledningen fick jag lov att reservera mig mot beslutet, med följande text:

"Centerpartiet har fört en rak linje när det gäller förslagen om att förse Stortorget med nya byggnader. Det är inte nya hus som ger torget liv, utan det är människor och aktiviteter. Därför yrkade vi avslag till att avsätta medel till arkitekttävlingen och vi drev frågan om att förhindra byggnationen på Stortorget som en valfråga. Dessutom har vi yttrat oss vid alla tillfällen i detaljplaneprocessen.

Förslaget om byggnation på Stortorget är en fråga som engagerar. Det är också en fråga som handlar om Katrineholms historia, om de riksintressen som är förknippade med stadens framväxt kring järnvägen. Katrineholms kommunledning har inte någon stolt historia av att lyssna till opinioner eller av att låta enskilda medborgare lägga förslag som behandlas i god politisk ordning. En folkomröstning enligt motionens intentioner skulle visa på ett förändrat synsätt, där majoriteten är beredd att lyssna till kommuninvånarnas synpunkter och därefter ta ställning. En folkomröstning blir därmed en utveckling av folkinflytandet.

Mot bakgrund av detta yrkade jag bifall till motionen. Då mitt yrkande avslogs reserverar jag mig mot beslutet."

Hatar tidsomställning

Varje år så här dags och så åter igen till hösten brukar jag skriva ett inlägg, eller rättare sagt två, om att jag hatar tidsomställningen. Så jag gör det väl nu igen.

Min kroppsklocka passar inte för sådana tidsväxlingar. Jag blir trött och måhända grinig. Det är inte mitt fel. Det är tidens fel, tidsomställningens fel

tisdag 22 mars 2016

I skuggan av det som händer i Bryssel...

... är det enormt svårt att skriva om något annat. Hur fungerar vår säkerhet? Var är vår lilla trygga värld? Går det att skydda sig mot ondskan?

Frågetecknen hopar sig. Orden är otillräckliga. Vi måste bara bygga vårt samhälle på samarbete och samförstånd. Vi får aldrig ge upp kampen för en bättre värld.

måndag 21 mars 2016

Mycket läsning blir det

Den här veckan är superpolitisk med först kommunfullmäktiges sammanträde ikväll och sedan kommunstyrelsens sammanträde på onsdag. Det blir några hundra sidor att plöja.

Kvällens förhandlingar torde gå ganska lugnt till, eftersom det är relativt få ärenden. Onsdagens sammanträde handlar bland annat om Katrineholms kommuns årsbokslut

söndag 20 mars 2016

Forskare skärper tonen i klimatdebatten

Dagen efter de släckta ljusen skriver en rad forskare på DN debatt om vad Sverige borde göra inom klimatområdet. Det är en bra artikel med kloka synpunkter. Sverige måste lägga ribban högt och ha målet att bli fossiloberoende. Endast ett sådant skarpt mål driver på utvecklingen av nya bränslen och en ny fordonsflotta.

Bordlagd höna...

Ännu ett årsmöte blev det igår, när jag fick förtroendet att hålla i klubban vid DHR:s årsmöte i Katrineholm. Det gick lugnt och fint till och som tack fick jag denna påskhöna, som jag har bordlagt...

fredag 18 mars 2016

Ska Rakel redan skrotas?

Med det första som jag hörde talas om som ny i kommunstyrelsen i Katrineholm 2003 var införandet av Rakel. Rakel skulle säkra "blåljusmyndigheternas" kommunikation. Det skulle bli så bra, så bra. Men det var dyrt. Varje "telefon" skulle kräva ett eget abonnemang och en egen licens. Så mindes jag det hela.

Åren gick. Rakel kom upp regelbundet och till sist var hon på plats.

Nu hör jag på morgonens nyhetssändningar i radion att Rakel ska ersättas och att bandbredden kanske inte räcker till. Tänk att det redan är dags att skrota Rakel, Rakel som var så modern?

Det är lite olika, som jag brukar säga.

torsdag 17 mars 2016

Mitt första jobb

Att få det första jobbet är inte alltid så enkelt. Mitt första jobb fick jag för att jag var artig och reste mig upp ur en djup soffa för att ta den möjliga arbetsgivaren i hand.

När jag väl var anställd, så blev den första arbetsuppgiften att väga upp potatis i tvåkilos papperspåsar (kanistrar vill jag minnas att de hette, dessa påsar med "botten). Det blev också den första bekantskapen med fiskarvågen, där man kunde läsa av både vikt och pris samtidigt.

Motion om skolmotion

I veckan har lokalradion uppmärksammat "Puls-projektet" på Västra skolan i Katrineholm. Genom att köra morgongympa innan skoldagen börjar så höjer eleverna och lärarna sin kapacitet. Resultaten är så lovande att det är dumt att inte sprida verksamheten till hela kommunen, tycker vi i Centerpartiet. Så det fick bli en motion om det.

Här följer motionen i sin helhet:

"Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Skolmotion

Västra skolan har infört frivillig morgongympa tre gånger i veckan inom ”Puls-projektet”. Tanken är att eleverna genom aktivitet med höjd puls ska förbättra koncentrationen och inlärningen, utöver att det på sikt ger eleverna bättre kondition. Även lärare i teoretiska ämnen deltar i den aktiva starten av skoldagen.

Skolgymnastiken har kombinerats med en medveten schemaläggning, där exempelvis matematik har stått först på schemat. De erfarenheter som projektet har lett till hittills pekar på att såväl koncentrationen som inlärningen förbättrats.
Centerpartiet anser att dessa resultat är så positiva att ”Puls-projektet” bör införas på bredden i Katrineholms skolor.

Centerpartiet yrkar:

Att ”Puls-projektet” införs brett i Katrineholms skolor.

Katrineholm 15 mars 2016

Inger Fredriksson (C)"

onsdag 16 mars 2016

En dag för kyrkofrågor

Den här dagen går i kyrkans tecken. Först blir det en tur till Strängnäs, där domkapitlet sammanträder. Mot kvällen har kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling sammanträde i Sandbäcksgården i Katrineholm. Klockan 19 börjar det och allmänheten är välkommen. På dagordningen står att besluta om begravningsreglementet, vilket innebär vad som gäller för begravningstjänster och vad som gäller för kyrkogårdarna. Vi kommer också att ta beslut om att göra den ekonomiska planeringen bättre och få en genomgång av hur vi svarar för diakoni i församlingen. Än en gång välkommen!

Frågar om trafikmiljön vid förskolor och skolor

I går lämnade jag in en interpellation till kommunfullmäktige. Jag frågar Johan Söderström (S) om trafikmiljön kring förskolor och skolor och ur planeringen är inför utbyggnader.

Mitt exempel är Sandbäcksområdet. Skolan ligger inom ett vanligt bostadsområde med blandad bebyggelse. I närheten finns två förskolor och en tredje på gång. Tillfartsvägarna är vanliga stadsgator utan hastighetsbegränsningar. Snart kommer 80 barn till genom den nya förskolan. 80 barn ger kanske 160 hämtningar och lämningar, om det inte är flera syskon som kan lämnas samtidigt.

Det kommer att öka trafiken i ett område som redan har hårt tryck.

Jag ser fram emot svaret!

tisdag 15 mars 2016

Fördjupning i säkerhet

Igår hade Centerpartiet i Katrineholm vårt traditionella gruppmöte inför fullmäktiges sammanträde om en vecka. Vi gästades av kommunens säkerhetschef som gav oss en uppdatering om säkerhetsläget och en genomgång av smått som stort som rör säkerhet. Det var en mycket intressant kväll, inte minst att man ibland måste tänka tvärt om för att skapa säkerhet och skydda människor. Nyttigt också att tänka på helheten och att det är viktigt att noga tänka igenom investeringar och aktiviteter som görs för att minska risken för brott.

söndag 13 mars 2016

Uppvaktar landshövdingen

Imorgon blir det uppvaktning av viktigare sort. Jag ska tillsammans med Ingalill Fredriksson representera Centerkvinnorna i den gemensamma uppvaktningen av landshövding Liselott Hagberg som vi gör tillsammans med länets S-kvinnor.

Vår tanke med uppvaktningen är att se hur vi tillsammans kan få bättre fart på jämställdhetsarbetet i Sörmland.

Fram med våfflan...

I dag har vi i Stora Malms Centerkvinnor serverat våfflor. Vi brukar göra det i församlingshemmet i Stora Malm i samband med gudstjänsten. Det kunde naturligtvis ha varit fler gäster, men de som kom tyckte att det var trevligt och vi är nöjda med det.

Så det blir nog "fram med våfflan" även till ett annat år!

torsdag 10 mars 2016

Mot Stockholm och Centerkvinnorna!

Den här veckan har det varit mycket Stockholm på programmet. Det har jag inget emot, det är exempelvis i Stockholm som riksdagen finns och där lagarna stiftas.

I dag ska jag till Stockholm för att delta i förbundsstyrelsemöte med Centerkvinnorna. Nu är det dags att besvara motioner inför vår förbundsstämma i Umeå i slutet av april. Det finns många skarpa förslag för att öka jämställdheten.

På't bara!

onsdag 9 mars 2016

Det bidde en sjukhusregion

En del kommer säkert ihåg historien eller sagan om Tödde och Mödde. Jag minns den som en historia om en person som besöker sin skräddare. Skräddaren ska sy en kostym. Något går fel och det blir inte en kostym, det blir en väst. Och så fortsätter det hela tills slutklämmen kommer: "Det bidde ingenting".

När det gäller kartritandet och regionindelningen, så kan jag bara konstatera att "det bidde en sjukhusregion".

Min slutsats av detta torde bli att kommuner i gränstrakterna kommer att folkomrösta om sin framtida tillhörighet. Det krävs inga större förkunskaper för att komma fram till det.

måndag 7 mars 2016

Var rädd om vattnet

Hör på radionyheterna hur vattnet i Flint i USA tagit sig in i presidentkandidatsdebatten. För det första är det alldeles förskräckligt det som kommunledningen gjort i Flint, där den skaffat kommunen "billigt" vatten genom att ta det från en förgiftad flod. Å andra sidan är det bra att frågan lyfts upp till presidentkandidatsnivån. För vårt vatten är precis en så viktig fråga. Det är en grundförutsättning för vårt liv. Vi måste alltså vara mer rädd om vårt vatten.

Därför känns det extra passande att vi just i dag ska lägga sista handen vid Centerkvinnornas förslag till nytt miljöavsnitt i vårt Jämställdhetspolitiska program.

Vatten ska vara vatten, så vi måste ha bort det som inte ska vara där - mikroplaster och läkemedelsrester exempelvis.

lördag 5 mars 2016

Regional kartkontroll

I nästa vecka ska de nationella kartritarna lämna sitt förslag. Det har "läckt" både det ena och det andra. Exempelvis skulle Sörmland kunna bilda region med Stockholm och Gotland.

Jag vet inte om det blir så. Det som är viktigt är vad en region kommer att innehålla. En region måste få mandat att styra över arbetsmarknaden, kommunikationer och transporter och förstås även över sjukvården.

Hur förslaget till karta än kommer att se ut, så kommer ytterkantskommunerna att behöva folkomrösta om vilken region befolkningen vill att kommunen ska tillhöra. Eskilstuna och Strängnäs kommer inte att gilla en region som inte inrymmer Västerås och Enköping. Nyköping, och kanske även Katrineholm, vill ha dörren öppen mot Östergötland.

I mitten av nästa vecka står det klart hur förslaget ser ut.

Änglarnas kök - värt ett besök

En blogg ska skötas om och jag är inte alltid en exemplarisk bloggare i det avseendet. (I en massa andra, dock...)

Emellertid så gör jag en hel del, fastän det inte alltid märks här på bloggen. Exempelvis ägnade jag mig åt personalvård i mitt företag igår. Hela personalstyrkan bjöds av ägaren på frukost. Inte illa, eller hur?

Frukosten avåts på Änglarnas kök, som är väl värt ett besök. "Köket" ligger på Åsgatan och serverar frukost på fredagar, när man ändå håller igång med den ordinarie cateringverksamheten.

Ett väldigt trevligt initiativ.

onsdag 2 mars 2016

Olämpligt ordförandeval

Katrineholms-Kuriren skriver att Bygg- och miljönämndens ordförande Martin Edgélius föreslås som ny ordförande för Katrineholms-Stora Malms hembygdsförening.

Det är ett ytterst olämpligt ordförandeval och det är obegripligt hur Edgélius ens har kunnat överväga att tacka ja. För tänk vilka intressekonflikter som kommer att ske! Inte en plan kan hembygdsföreningen ha synpunkter på, inte ett hus, inte en gata, inte ett...

Nej, det finns ordförandeskap som inte går att förena med att vara aktiv politiker i majoritetsställning.

Det är bara att hoppas att medlemmarna i föreningen ser att jävsfrågan inte tillför föreningen något, utan snarare blir en belastning.

Underlätta för nyföretagande

När Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström för precis en vecka sedan gästade Katrineholm avslöjade han vad som komma skulle. Han berättade nämligen om Centerpartiets förslag om ingångssföretag. Igår blev förslaget officiellt utanför den inre årsmöteskretsen...

Ingångsföretag är ett superenkelt sätt att pröva på företagande och se om idéerna bär att göra något större av. Du kan faktiskt ha affären i fickan, eftersom all administration kan skötas via en app i mobilen.

Centerpartiet vill underlätta för nyföretagande. Det är därför som förslagen läggs.

tisdag 1 mars 2016

Kommunen snävar in vägbidraget

Principerna för hur Katrineholms kommun ska betala ut bidrag till kommunens enskilda vägar var uppe till debatt vid kommunfullmäktiges februarisammanträde. Debattbidraget om "populism" har jag kommenterat i ett annat inlägg. Här följer det inlägg jag höll i sakfrågan.

Ungefär så här föll orden:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

För oss i Centerpartiet är det solklart att både stat och kommun ska stötta de enskilda vägarna på landsbygden. De har avgörande betydelse för att hela Sverige och hela kommunen ska kunna leva, eftersom vägarna möjliggör boende på landsbygden.

Kommunikationernas betydelse för landsbygden fanns med i vårt lokala valprogram och det är naturligtvis inte av en tillfällighet. Centerpartiet har också på riksplanet sett till att statsbidragen har höjts under vår tid i regeringen och vi agerar i riksdagen, genom Anders Åkesson, för att det ska bli enklare för vägföreningarna att arbeta. I Finland ges vägföreningarna själva förtroendet att ändra andelstal efter de förändringar som sker, vilket skulle sänka kostnaderna väsentligt jämfört med dagens krav om lantmäteriförrättning.
Men ärendet idag handlar om vad vi gör i Katrineholm för att hela kommunen ska leva.

När förslaget om nya normer för de kommunala vägbidragen i Katrineholm var på väg upp på kommunstyrelsens dagordning i december, lyckades jag och Centerpartiet bromsa förslaget genom att ifrågasätta att förändringarna inte hade presenterats för berörda vägföreningar i kommunen.

Det var rimligt, ansåg vi i Centerpartiet, att dessa föreningar fick lämna sin syn på saken, precis som andra föreningar får göra när deras frågor behandlas. Förslaget togs tillbaka och vägföreningarna fick en kort tid på sig att lämna in synpunkter.
Det förslag som kommunstyrelsen fattade beslut om nu i januari såg exakt likadant ut som det som lades fram i december. Kommunledningen hade hört, men inte lyssnat.

För Centerpartiet var det viktigt att ge kommunala bidrag till vägar på motsvarande grunder som Trafikverket ger, att budgetmedel ska finnas så att bidraget kan betalas ut årligen och att det ska räknas upp med lämpligt index. Vi vill också återställa bidraget till den nivå det hade innan det konfiskerades.

Så svaret från Centerpartiet är ett tydligt ja. Vi vill se ett permanent kommunalt bidrag till de enskilda vägarna i Katrineholms kommun och det ska inte vara lika snävt i kategoriseringen som i det förslag som nu ligger.

I vårt gemensamma yrkande i kommunstyrelsen tar vi upp just de här svagheterna i förslaget till nya riktlinjer för bidrag till enskilda vägar.

Eftersom bidraget är viktigt för landsbygden, så kan det inte dess vara eller icke vara avgöras om det finns medel anslagna eller inte. En sådan skrivning ska INTE finnas med i några riktlinjer och jag har inte lyckats hitta bland övriga dokument som handlar om bidrag till olika föreningar att det finns med en sådan skrivning någonstans. Den är inte rimlig.
Bidraget ska också uppräknas med lämpligt index.

Med detta yrkar jag och Centerpartiet bifall till vår reservation från kommunstyrelsen angående förslaget till riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun."

Långt referat fastnade i krysset

I onsdags hade Centerpartiets kommunkrets årsmöte. Jag fick det fina uppdraget att skildra det som hände under kvällen i ett årsmötesreferat. Det är en inte så komplicerad uppgift, men den ska ändå göras. I söndags landade fingrarna på tangenterna och det blev en trevlig text som sändes vidare till lokaltidningen, som redan i förväg hade avgivit ett löfte om publicering.

Så alla dessa ord och bokstäver, som jag ställt samman i en ordentligt ordning, for iväg via bredbandet och landade på redaktionen. Där de togs emot, ströks ner och skrevs om för att till slut fastna i krysset på sidan tre i dagens tidning. Det är en väldigt bra placering, där många kan hitta texten, som säkert därmed blir läst.

Fast det jag egentligen undrar över, är om jag inte skulle ha lagt mer möda på något annat än att skriva en utförlig text?

Populistiskt eller benskörhet?

I dagens Katrineholms-Kuriren blir oppositionens företrädare benämnda populister av kommunalrådet Lars Härnström (M). Jag har tänkt på det under några timmar. Är det populistiskt att som Centerpartiet gjort, driva frågor om enskilda vägar, om att kommunen ska vara med och bidraga ekonomiskt till slitaget av vägarna som kommer från allmänna fordon? Är det populistiskt att tycka att det bidraget ska fördelas rättvist?

Populistiskt tycker jag att det är när enskilda moderater kan ha olika uppfattningar i frågan beroende på var de befinner sig. Det handlar i och för sig inte om Lars Härnström, han har tyckte lika hela tiden, men hans partibröder har skrivit under protestbrev och samtidigt stått bakom Moderaternas politik så som den drivs i Katrineholms kommun. Är inte det populistiskt? Eller kommer det nu att inkomma avsägelse av uppdrag eller utträdesansökningar ur partiet, som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut att godkänna riktlinjerna för utbetalning av vägbidrag utan de förändringar som de som ordföranden i vägföreningar ställt sig bakom? För man kan väl inte tycka olika från fall till fall i samma fråga? Och om man gör det, så borde man kanske äta kalktabletter mot benskörhet.