torsdag 24 december 2015

Det strålar en stjärna...... förunderligt klar. Eller ja, den har i alla fall bladen kvar, där den står placerad precis invid datorn. En riktigt God Jul önskar jag alla mina bloggbesökare. Jag tänker fortsätta att skriva om det som behöver omtalas och ibland kan det bli en och annan bild. I juletider kan det dock bli lite glest mellan inläggen, vilket jag hoppas kunna kompensera senare.

onsdag 16 december 2015

Så blev det tomtigt...Ett tomtigt möte i december hör till traditionerna i Stora Malms Centerkvinnor. Det kan var en tisdag, det kan vara en torsdag, men sällan en måndag, onsdag eller fredag. Det ska vara en dag med T se!

I går firades alltså Tomtetisdag. Med sedvanlig sång, jultävling, julskinksmörgås, julblomslotteri, julfestplanering och annat ljuvligt. Det var folkligt, festligt och fullsatt! Fler stolar fick hämtas hos grannen.

Så det var fantastiskt trevligt, säger jag som jävig värdinna.

måndag 14 december 2015

Giftiga inlägg planeras ej

Nja, jag tänker nog inte vara så giftig ikväll - det är ju ändå snart Jul!

Men det får förstås bli ett inlägg vid kvällens kommunfullmäktige i Katrineholm om att det som begärs i motionen om giftfria förskolor redan kunde ha varit satt i verket, om kommunfullmäktige redan i början av året hade beslutat att bifalla Centerpartiets motion om giftfri vardag.

Sedan kommer det att bli ett inlägg om att kommunstyrelsen ska ha synpunkter på vad styrelsen och VD för KFAB/KIAB skriver i sin verksamhetsberättelse. Det är liksom inte bara ett dokument att lägga till handlingarna, när det innehåller ganska skarp kritik.

söndag 13 december 2015

Resultat i Paris

"Vi har ett resultat", brukar man säga i olika sammanhang där det varit tal om omröstning. Nu har vi ett resultat för miljön genom att COP21 gick i mål med någorlunda gott resultat. Allt blev kanske inte perfekt, men det är i alla fall flera stora steg framåt.

Nu återstår att göra läxan på hemmaplan och ligga på övriga medlemsländer så att de gör sin del i miljöarbetet.

fredag 11 december 2015

Tillgänglighet innebär att kunna delta

I början på året motionerade jag om att kommunen skulle se till att minst ett sammanträdesrum skulle vara tillgängligt för personer med olika funktionsvariationer.

På onsdag kommer motionen upp i kommunstyrelsen. Den föreslås bli besvarad, men jag är inte nöjd med det. För tillgänglighet innebär att kunna delta som vem som helst utan att funktionsnedsättningen blir till ett hinder. En del av de lokaler som omnämns som tillgängliga är det inte. För de har bara mikrofoner till den som talar och är föredragande. När besluten ska fattas eller när någon ledamot ska yttra sig, då sker det helt utan mikrofon och utan att hörslingan är inkopplad. Det är inte tillgänglighet.

Så det blir till att försöka göra mig hörd. Inte för min egen skull just nu, utan för att alla som är beroende av hörhjälpmedel ska orka vara förtroendevalda.

onsdag 9 december 2015

Värdet av fossilfria placeringar

Placerar Katrineholms kommun sina pengar i olja, kol eller fossilgas? Alltså satsas kommunens besparingar och pensionspengar i företag som är verksamma i kol-, gas- och oljebranschen?

Frågan väcktes hos mig när jag lyssnade till P1 Morgon i morse. Direkt från Paris och COP21 intervjuades en kommunal tjänsteman från Örebro samt en ledande tjänsteman från Fjärde AP-fonden. Båda argumenterade från var sitt håll för att kommunen respektive fonden medvetet avstår från att placera medel i fossilbranschen. Det är inte långsiktigt hållbart att göra sådana placeringar och därmed är det heller inte långsiktigt lönsamt. För fossilbränslekällorna kommer att sina.

Hur står det till i Katrineholm, blev förstås den naturliga följdfrågan? Det dokument som styr det hela, Finanspolicyn, säger inget om oljebolag. Därmed torde det vara fritt fram att placera...

Så det var bara att skriva en fråga. Eller en interpellation, när man som jag kan tänka mig att fler kan vilja delta i debatten och för att ge kommunalrådet lite mer tid att tänka över ett svar.

Så här lyder frågan i sin helhet:

"Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om fossilfria placeringar

I Paris pågår och slutförs FN:s klimatförhandlingar COP21. Det är oerhört viktiga förhandlingar för jordens framtid och förhoppningsvis nås ett avtal och en strategi för att minska människornas påverkan av våra livsbetingelser.

Centerpartiet i Katrineholm inser att alla frågor om klimatet inte kommer att avgöras av ett avtal, utan att det handlar också om vad som görs lokalt. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde togs beslut om att Katrineholms kommun ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige.

Utöver det som har gjorts och som kan göras genom energieffektivisering och byte av transportmedel finns möjligheten att låta pengarna tala genom valet av placeringar. Dagens finanspolicy säger följande:

”Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Placeringar ska undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet - produktion, eller försäljning inom områdena krigsmateriel, tobaks- eller alkoholvaror. Det får inte göras placeringar i företag som tillåter barnarbete, ej följer internationella lagar eller diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Vid osäkerhet av etiska skäl är grundregeln att avstå från placering.” (Källa: Finanspolicy för Katrineholms kommun, antagen av KF 2015-04-20)

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:
Har Katrineholms kommun placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas?
Är du beredd att göra en översyn av finanspolicyn, så att Katrineholms avsikt om att bidra till ett fossilfritt Sverige tydliggörs?
Katrineholm 9 december 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"Motionerat om dubbel markanvisning

I dag blev den inlämnad, motionen om att Katrineholms kommun ska införa dubbel markanvisning. Det innebär i praktiken att byggföretag som vill bygga på kommunal mark i stadens centrum samtidigt måste förbinda sig att bygga på landsbygden. Det här har man infört i Varberg för att stimulera byggande på landsbygden och det är också på gång i Borås.

Så här beskriver vi det i Centerpartiet i vår motion:

"Motion till kommunfullmäktige

Om att införa dubbel markanvisning

Centerpartiets arbetar för att hela Katrineholm ska leva. Vi arbetar för utveckling och tillväxt i hela kommunen. För oss är det lika självklart att småorterna och landsbygden ska leva och växa som att Katrineholms centrum får nya bostäder och företag. Att inte använda sig av hela kommunens tillgångar är ett slöseri med resurser. Centerpartiet vill göra det möjligt för äldre att bo kvar på den ort där de har sina rötter och för nya katrineholmare att kunna bosätta sig inom hela kommunen.

Vår syn är att hela kommunen ska kunna växa. Därför är det viktigt med blandad bebyggelse i alla kommunen orter. Det skapar förutsättningar för integration och underlag för service.

Länsstyrelsen Sörmland tog 2015 fram förstudien ”Något håller på att hända, varför behöver vi bo & bygga på Sörmlands landsbygd.” I denna visas exempel på hur det går att stimulera ökad bebyggelse på landsbygden.

I Översiktsplanen del landsbygden talas om att kommunen ska ha 40.000 invånare till år 2030 och att det kräver 1200 nya bostäder på landsbygden. Det finns planberedskap för byggande på de flesta orter. Ändå tar inte byggandet riktigt fart. Det kan finnas flera orsaker till detta, men en orsak är osäkerhet hos byggföretagen om de kan räkna hem byggkostnaderna. Centerpartiet tror att oron i de flesta fall är ogrundad, dock ser vi att byggnationen ändå inte kommer igång.

Centerpartiet anser att så kallad dubbel markanvisning ska användas, där byggföretag som får byggrätt på projekt i centrala delar av staden avtalar om att samtidigt bygga bostäder på landsbygden. Detta är ett sätt för kommun att signalera att byggnation på landsbygden är viktigt. Det är också ett sätt att paketera byggnation av bostäder i såväl stad som landsbygd, som gör att det blir lättare för företagen att motivera projekt i småorterna. Detta arbetssätt används framgångsrikt exempelvis i Varbergs kommun och är på gång även i Borås.

Mot bakgrund av detta yrkar vi:

Att Katrineholms kommun inför så kallad dubbel markanvisning, för att stimulera bostadsbyggnation på mindre orter.

Katrineholm 7 december 2015


Inger Fredriksson (C) Sten Holmgren (C)

Anita Karlsson (C) Ann-Charlotte Olsson (C)"

tisdag 8 december 2015

Annie talade om hopp och ansvar

I dag gjorde jag Stockholm tillsammans med min partisyster Ingalill Fredriksson från Gnesta. Huvudspåret var att lyssna till vår partiledare Annie Lööfs julspår och sidospåren var att besöka Riksorganisationen, trava runt i Gamla och nya stan, hitta tomtar och vara sociala.

Annies jultal var förstås höjdpunkten. Långt upp i Sjöfartens hus på Skeppsbron 10 hölls talet inför en förväntansfull publik. Talet handlade om flyktingsituationen, om säkerhetsläget och om vad som behöver göras för att förbättra det och om klimathotet och dess lösningar. Annies tal gav också hopp. Det innehöll inga påhopp, men väl hopp om att framtiden är möjlig. Det är bara några saker som behöver fixas först.

måndag 7 december 2015

Tänk till om Översiktsplanen del landsbygden

I helgen har jag läst och begrundat Katrineholms kommuns förslag till Översiktsplan del landsbygden. Det är ett gediget dokument, som förstås alltid går att förbättra med synpunkter från allmänheten. Till den 15 december måste svaren vara kommunen till handa för att de ska kunna beaktas.

Ett svar kommer alldeles säkert att komma från Centerpartiet. Ett utkast finns i min dator.

söndag 6 december 2015

Hinner vägföreningarna yttra sig?

I går skrev Katrineholms-Kuriren en liten artikel om Katrineholms kommuns snabbremiss om bidragen till de enskilda vägarna. Imorgon ska alla synpunkter vara inlämnade.

Jag håller tummarna för att vägföreningarna hinner yttra sig.

Det hästar mot Jul...Ja, visst hastar det på mot Jul. Eller hästar på? Hästen på bilden utgjorde ett motiv så nära stallets strå jag har kommit under den här veckans politiska program. För i det gamla stallet på det fina slottet, som skymtar i fönstret konfererade jag under ett dygn.

I bland lite skönt att nästan vara på hemmaplan.

Bra sagt Annie!

Min partiledare Annie Lööf medverkar i ett långt reportage i Dagens Nyheter idag. Det är synnerligen läsvärt, tycker jag.

Annie Lööf betonar vikten av att ha politiker som visar ledarskap och som inte far som snöflingor (så säger hon inte) när vinden blåser.

Ja, att utgå från de egna värderingarna när man tar ställning är alls inte dumt.

torsdag 3 december 2015

Bara vanligt vatten

Centerkvinnorna driver på för att se till att vårt vatten ska ha så lite okända tillsatser som möjligt. I början av veckan besökte jag ett mindre reningsverk i Berg. Tillsammans med lokala Centerkvinnor tittade vi på den moderna tekniken, som dock inte tar bort läkemedelsrester eller mikroplaster.

Jag gjorde också ett pressmeddelande, enligt följande:


- Vi måste börja vara rädda om vårt vatten och få bort läkemedelsrester och mikroplaster från vattnet. Vi vill ha bara vanligt vatten, sa Inger Fredriksson, ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse, när hon tillsammans med lokala Centerkvinnor besökte reningsverket i Utanbergsvallarna i Bergs kommun.

Reningsverken har hittills varit koncentrerade på att ta bort näringsämnen som kväve och fosfor från avloppsvattnet. Detta arbete har varit framgångsrikt och verken har också genom information minskat mängden tungmetaller i slamresterna. Nu är det hög tid att gå vidare och ta sig an läkemedelsrester och mikroplaster, menar Centerkvinnorna.

- Vi vet till en del hur läkemedelsrester och preventivmedel påverkar fiskar och kan göra dem tvekönade. Det vore djupt olyckligt om vi inte också såg till att stoppa denna utveckling, när vi ser problemet och det finns teknik för rening, säger Inger Fredriksson, Centerkvinnorna.

- Sverige har ett friskt och rent vatten, men vi vill att det ska vara BARA vatten, inte vatten som innehåller oväntade tillsatser.

- Även mikroplaster, som finns i en del hygienartiklar, i hudkräm och kläder, gör stor skada när de kommer ut i vattnet och tas in i näringskedjan.

- Centerkvinnorna vill arbeta på många plan med detta genom information, så att konsumenterna blir medvetna om vad de själva kan göra för att inte i onödan påverka vattnet. Vi vill också fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen genom förbud och använda miljöskatter på kemikalier för att minska användningen. Vi vill också fasa ut mikroplaster ur hygienartiklar till 2020.

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi måste se till att det förblir så för våra barn och barnbarns skull, säger Inger Fredriksson, Centerkvinnorna.

onsdag 2 december 2015

Vägföreningar ska höras - inom en vecka!

Det var som jag misstänkte. Alla vägföreningar inom Katrineholms kommun måste skynda sig. De får en hel vecka på sig att ställa samman och lämna in synpunkter på kommunens förslag till nya regler för utbetalning av bidrag till enskilda vägar.

Det är inte särskilt demokratiskt att göra yttrandetiden så kort.

Men är det så att du som läser detta känner till någon vägförening inom Katrineholm, så tipsa dem om att de kan yttra sig om förslaget. Senast 7 december ska synpunkterna vara inlämnade.

måndag 30 november 2015

Vägföreningar ska höras

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsens i Katrineholm fanns ett ärende om principerna för utbetalning av vägbidrag. Det hade tagits fram av en tjänsteman och beslutats av Service- och tekniknämnden utan att höra någon av de berörda, det vill säga de vägföreningar som finns inom kommunen.

Så kunde det inte få vara, menade jag och Centerpartiet. Majoriteten lyssnade och drog tillbaka ärendet, vilket i praktiken innebär att vägföreningarna ska ges möjlighet att lägga synpunkter på förslaget. Men de får antagligen skynda sig, så håll ögonen öppna alla vägföreningar så att ni kan vara med och påverka!

söndag 29 november 2015

Alla kan göra något

I dag var jag till Lerbo kyrka för att fira adventsgudstjänst. Det är en fin liten kyrka och gudstjänsten inramas av vacker skönsång från en liten, men naggande god blandad kyrkokör under Pia Fagerberg Svanqvists ledning.

Utöver att första advent är starten på kyrkoåret, så påminde prästen Anna Larsson om flyktingsituationen i världen och om de flyktingar som kommer till Sverige, eller numera nästan till Sverige.

Utan att skuldbelägga andra, så menade hon att vi alla kan göra något. Utifrån vår egen situation kan vi hjälpa andra.

Och det är klart, så är det förstås. Kollekten gick till Svenska Kyrkans internationella arbete och "kaffeavgiften" till församlingens arbete med diakoni lokalt. Det blev nog en rejäl slant i båda insamlingarna. För alla kan vi göra något.

Uppsiktsplikten gäller även bolagen

Onsdagens kommunstyrelsesammanträde innehöll en punkt som kunde tyckas vara verkligt alldaglig, nämligen delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB, KFAB, och Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

I vanliga fall brukar ett sådant dokument inte väcka någon större uppmärksamhet, utan lugnt och stillsamt läggas till handlingarna. Men den här gången hade styrelsen och verkställande direktören varit ovanligt skarpa i sina ordval.

Enligt min och Centerpartiets mening borde inte kommunstyrelsen nöja sig med att lägga berättelsen till handlingarna, utan ta reda på mer om det som beskrevs i texten och vidta eventuella åtgärder. Det var ingen mer än jag och Sten Holmgren från Centerpartiet som delade den uppfattningen, vilket gjorde att vi fick lämna in en reservation.

I den skriver vi:

"I delårsrapportens förvaltningsberättelse för Katrineholms Fastighets AB framhåller verkställande direktören och styrelsen framförallt tre synpunkter som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver förhålla sig till.

I den första noteringen påpekas att om merparten av den nybyggnation som föreslås görs i KFAB:s regi, så innebär det att balansomslutningen fördubblas och att det blir en högre hyresnivå för kommunen. Konsekvensen, som bolaget ser det, är att kommunens ekonomi måste stärkas och att kommunen också måste svara på frågan vad som ska ske med övertaliga lokaler.

Den andra noteringen handlar om bolagets syn på underhållsbudgeten, där det budgeterade underhållet för 2015 uppgår till 39,1 kronor per kvadratmeter, vilket kan jämföras med underhållet för 2008 som var 62,5 kronor per kvadratmeter för de kommunala verksamhetslokalerna. Och vi citerar ”Styrelsen, VD och bolagets lekmannarevisor har under lång tid påtalat farorna med att fastställa underhållsbudgeten på en för låg nivå i förhållande till de behov som finns.”

Den tredje noteringen är följande skrivning: ”KFAB vill även uppmärksamma att Katrineholms kommun önskar införa en ny hyresmodell inom AO Verksamhetslokaler. Innebär den nya hyresmodellen att självkostnadsprincipen inte längre blir vägledande kommer resultatet att försämras och innebära en mångmiljonförlust för 2015.”

Detta är tre synpunkter som förtjänar att uppmärksammas och utredas närmare. Det räcker därmed inte, enligt vår mening, att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelseledamöternas uppdrag är att ta ansvar för kommunens verksamhet inklusive bolagen och agera, där så är nödvändigt.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet att kommunstyrelsen skulle besluta att:

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda och återkomma med redovisning till kommunstyrelsen om de av KFAB framförda synpunkterna på nivån på framtida underhåll av verksamhetslokaler, höjd hyresnivå på grund av nybyggnationer i egen regi samt konsekvenser av en ny hyresmodell.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 november 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet Sten Holmgren, Centerpartiet"

onsdag 25 november 2015

Vi kunde haft giftfritt

I dag beslutade kommunstyrelsen i Katrineholm att bifalla Miljöpartiets motion om att arbeta mer aktivt för en giftfri vardag genom att gå igenom kommunens förskolor och byta ut skadligt material.

Det är förstås en bra motion. Den är nästan i ordvalet lik den motion som Centerpartiet lade för cirka ett och ett halvt år sedan och som då avslogs av den socialdemokratiska majoriteten i Katrineholm.

Det är lite olika. Om majoriteten redan för ett år sedan hade beviljat Centerpartiets motion, så hade arbetet varit igång nu. Eller som jag skriver i rubriken - vi kunde haft giftfritt...

tisdag 24 november 2015

Hjärna och hjärta i politiken

Nu flyttas gränsen ytterligare. Nu ska identitetskontroller göras på samtliga som åker kollektivt till Sverige. Det är en del i ett hårt och kallt paket som presenteras av regeringen.

Det känns dystert. Det behövs både hjärta och hjärna i politiken - inte panikåtgärder som riskerar att slå oerhört fel.

måndag 23 november 2015

Johansson ny Kullgren

Socialdemokraterna byter manskap i landstingsledningen. Ut går Åsa Kullgren, som ska utreda apoteken åt regeringen, och in kommer Monica Johansson.

Att välja Monica Johansson är ett ganska naturligt val. Monica Johansson har lång erfarenhet av att leda komplicerade organisationer. Erfarenheterna från åren i kommunpolitiken i Katrineholm med ordförandeskap i byggnadsnämnden, service- och tekniknämnden och slutligen vård- och omsorgsnämnden är bra att ha med sig i bagaget. Hon har dessutom hunnit avverka några mandatperioder i landstinget.

Oppositionen lär få se upp. Monica Johansson kan alla härskartekniker och hon är inte rädd för att använda dem, vilket faktiskt är hennes enda svaghet.

söndag 22 november 2015

Haven buffrar klimatet, men hur länge?

Dagens Nyheter har i dagens tidning ett mycket informativt reportage om hur haven möter miljöhotet. Mycket är dessutom outforskat, men att läget är allvarligt, det framgår tydligt. Så det måste bli ett positivt resultat av förhandlingarna i Paris.

Yngwe om läget för klimatetDen som inte litar på min förmåga att referera miljömötet här i veckan med Centerpartiets Kristina Yngwe kan lyssna till henne på filmen.

fredag 20 november 2015

"Vi tror på ett klimatavtal"Centerpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson Kristina Yngwe var positiv inför de kommande förhandlingarna i Paris, när hon medverkade vid Centerpartiets och Studieförbundet Vuxenskolans gemensamma informationsmöte om miljö- och klimat.

- Mötet i Köpenhamn gick inte så bra och alla var så otroligt besvikna. Nu är stämningen att det här måste vi fixa. Det finns en positiv bild att få något på plats och jag tror att det sannolikt blir ett avtal, menade Yngwe.

Samma dag som Yngwe kom till Katrineholm hade hon träffat företrädare för Bangladesh. Det är ett land med en befolkning om 160 miljoner personer. 31 miljoner av dessa behöver fly på grund av de översvämningar som klimatförändringarna orsakar. 80 procent av befolkningen är lantbrukare och de kommer att drabbas om än inte lika direkt, så i alla fall genom att skördarna påverkas av skyfall, torka och insektsangrepp.

- Det här är något som vi måste lösa tillsammans.

Världens ledare har träffats varje år sedan 1995 för att diskutera klimatfrågorna. Årets förhandling är den 21:a och det är därför som mötet kallas COP21. Toppmötet i Paris pågår från 30 november till 10 december, om allt är färdigt då.

- Miljöministrarna har haft förmöte, så de vet var länderna står. Nu närmar vi oss slutförhandlingen.

Vad är det som diskuteras? Ja, en del är hur mycket uppvärmning som jorden kan tänkas tåla, alltså hur mycket klimatpåverkande gaser som jorden tål. De flesta länder står bakom att det inte får bli mer än två graders ökning. Öländerna, de som drabbas hårdast av översvämningarna sätter målet till 1,5 grad. Utifrån dessa mål gör länderna sina åtaganden om utsläppsminskningar.

- Vi utvecklingsländer som bidragit mycket till dagens situation måste ta ett stort ansvar för finansieringen, menade Yngwe.

Världens länder har varit överens om att bilda en grön klimatfond för att stödja investeringarna. Målet var att den skulle fyllas med 100 miljarder dollar. Dit är det en bit kvar, i bästa fall finns det 60 miljarder i fonden.

- Vi vill också få till en möjlighet med en global utsläppshandel,

Sverige har tidigare haft ett gott anseende i miljöarbetet och varit en nation som kunnat leta fram kompromisser, inte minst genom att Lena Ek hade både förmåga och goda kontakter i miljökretsar sedan tiden som klimatförhandlare inom EU.

- Arbetet med att vända utvecklingen slutar inte i Paris, utan det börjar då. Vi måste ha hållbara transporter. 30 procent av Sveriges utsläpp kommer från transporter. Vi måste också klimatanpassa kommunerna för att ha beredskap för ökade regnmängder och annat väder.

Mycket måste göras, men Kristina Yngwe menade att Sverige har visat att det går att kombinera god tillväxt med minskade utsläpp.

Wirengrens levebröd

I dag har Katrineholms-Kuriren ett fint reportage om Rolf Wirengren i Björkvik och hans inarbetade champinjonodling. Han har verkligen lyckats med sin nischgröda. Tänker på vad Olle Hammar, legendarisk lantbrukskonsulent och salig i åminnelse, brukade säga om nischgrödor. "Nischgrödor, det är en gröda så smal att man inte kan leva på den."

Han hade fel. Man kan leva gott av champinjoner, fast kanske inte bara av dem, det blir säkert för enahanda. Men som komplement till spannmålsodling ger det god sysselsättning.

torsdag 19 november 2015

Viktig samsyn om integrationen

I dag samlar landshövding Liselott Hagberg en rad organisationer och personer i Nyköping för att se vad som kan göras för att förbättra integrationen i Sörmland. Regionförbundet och Länsstyrelsen står som gemensam inbjudare till mötet, som förhoppningsvis ska bli både framåtsyftande och konkret.

Jag kommer att vara med på mötet. Det är viktigt med en samsyn om integrationen och att vi använder både hjärta och hjärna för att göra det bästa möjliga av den situation som råder.

Det finns annan hemtjänst också

Katrineholms-Kuriren skriver i sin ledare om att hemtjänsten i Katrineholm går på knäna och att Dahlström borde tänka om.

Jag och Centerpartiet håller med om att Dahlström borde tänka om, det borde han göra oftare.

Men det är lite tråkigt att ledarskribenten inte med ett ord nämner att det finns alternativ till hemtjänst i kommunal regi. Din Hemvård är ett exempel på ett litet företag som svarar för hemtjänst som de som använder sig av hemtjänsten är nöjda med.

Att den kommunala hemtjänsten är slimmad till det yttersta beror delvis på rädslan för att de extra pengar som satsas i så fall också måste komma de privata utförarna till del. Det finns ingen anledning att svälta ut de privata alternativen som fungerar väl. I stället borde kommunen lära sig att organisera verksamheten väl och ta vara på de erfarenheter som finns inom hela verksamheten för att göra den bättre.

För det är den som behöver hemtjänsten som ska sättas i centrum. Utifrån behoven måste insatserna styras.

Ljus i novemberBland alla dystra nyheter och november månads brist på ljus, så lyser nyheten upp att det idag är Amaryllisens dag. Bilden visar en av mina blommor som firar med mig från fönsterrutan.

onsdag 18 november 2015

Kristina Yngwe till Katrineholm

Ikväll har Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans lyckats få Centerpartiets riksdagsledamot Kristina Yngwe att komma till Katrineholm för att förklara läget inför klimatförhandlingarna i Paris och vad som behöver göras.

Det ska bli jätteroligt! Hoppas att vi ses i Pensionärernas hus ikväll?

tisdag 17 november 2015

Resurserna räcker inte till Resursen

Igår debatterade vi budget. I vår budget från Centerpartiet hade vi med pengar i investeringsbudgeten för att Resursen skulle få möjlighet att köpa in moderna datorer så att de som jobbar där kan använda sina kunskaper.

Det blev nobben för detta från majoritetens sida. Resurserna räckte nämligen inte till Resursen. Beloppet som det handlar om är 50.000 kronor, lika mycket som kommunstyrelsens ordförande får betala ut på delegation av oförutsedda medel. Men de här var förstås förutsedda.

måndag 16 november 2015

"Du kommer att bli nöjd"

Dagens Allmänhet på kommunfullmäktiges sammanträde ställde sin fråga. Han skulle bli nöjd, det hade Katrineholms starke man redan lovat.

Och så blev det förstås. Centerkämpen Karl Gustav Karlsson ställde sin fråga om vad kommunalrådet Göran Dahlström (S) tänkte göra åt trafikmiljön på Jungfrugatan och om när det skulle kunna ske.

Svaret blev att detta skulle trafikgruppen fixa inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det hade han själv förhört sig om och det skulle kunna ske under 2016.

Så där ja, då var det klart.

Hade en partiföreträdare från oppositionen fört fram samma önskemål, då hade det inte fungerat. Men nu...

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Välkomna och behövda

På begäran...

Eller ja, här följer mitt anförande från dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige i Katrineholm:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

De mörka krafterna som härjar får aldrig övervinna ljuset. Därför måste vi fortsätta att arbeta med demokratiska krafter och bygga trygghet. Det är precis så enkelt. Och svårt.

Så trots allt som hänt i Paris och i världen är det vi gör här, nu idag, i god demokratisk ordning och i öppenhet, viktigt. Det vore önskvärt om fler slöt upp bakom våra demokratiska krafter och aktivt tog ställning genom att bli medlem och engagera sig i ett politiskt parti som står upp för alla människors lika värde och rättigheter och för ett samhälle och en värld där vi lever tillsammans i trygghet. För vi behöver bli fler.

Centerpartiet står för en närodlad politik, en politik där fler beslut ska fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer.

Det här är Centerpartiets utgångspunkter, när vi formar vår politik för Katrineholm.

Vad betyder det för 2016 och framåt? Ja, utöver att vi självklart kommer att fortsätta att lägga motioner och driva frågor här i fullmäktige och i media av olika slag så finns det som vi vill göra i vår budget för de närmaste åren.

Varje dag läser och hör vi om flyktingströmmarna som kommer till Sverige. Det är öden som berör. Skulle inte också vi fly för att söka oss en bättre framtid om våra liv hotades, om personen som ringde på dörren inte var en fredlig granne som Rune Öhlin utan kom från säkerhetspolisen eller en organisation som du knappt kan namnet på, men som vill hämta dig eller dina närmaste till förhör?

Jo, vi skulle se oss om efter andra möjligheter. Nu knackar flyktingarna på dörren till Sverige. En del av dem kommer att hamna i Katrineholm. Oavsett om de är flyktingbarn eller mer vuxna så får vi som kommun och enskilda vara med och dela ansvaret.
Vi kan inte säga nej. Vi måste lösa detta – också. Med hjärta och hjärna.

Överenskommelsen om flyktingmottagningen - Migrationsuppgörelsen - öppnar för nya och bättre förutsättningar. Centerpartiet anser, precis som tidigare, att Katrineholms ska vara med och dela ansvaret med Sveriges övriga kommuner med avsikten att de som kommer till oss ska känna sig välkomna och behövda.

Vi måste hjälpas åt. Centerpartiet ser föreningslivets betydelse för en fungerande kommun. Utan ideella insatser stannar samhället. Vi kommer att behöva frivillighet och engagemang än mer under de närmaste åren, när såväl Katrineholms som Sveriges befolkning ökar med nyinflyttning från andra delar av världen. Det är då helt fel väg att gå att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen.

Centerpartiet har sagt nej till att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen och vi har också sagt nej till de avgiftshöjningar som föreslås inom vård- och omsorg samt inom bildningsnämnden. I båda dessa fall drabbar avgiftshöjningar människor som redan i dag lever med små marginaler. Så vill inte vi i Centerpartiet att det ska vara – de besparingar vi gör i vår budget lägger vi inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Med ett Katrineholms som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten liksom det behövs bostäder. I planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor ser vi möjligheterna att förverkliga ”Bertil-bo”, ett multihus för boende, äldreboende, skola och skola kan samsas under samma tak. För att bygga in gemenskap – där alla behövs.
Vad satsar vi då på i vår budget? Ja, utöver att ge föreningslivet oförändrade förutsättningar och hålla igen på taxorna för äldre så har vi lagt en reserv för volymökningar inom hemtjänsten – precis som vi ville göra enligt den motion som vi lade för en tid sedan och som kommunfullmäktige röstade ner. Vi tror nämligen inte att allt går att förutsäga utvecklingen enbart genom att veta kommuninvånarnas åldrar.

Vi vill också göra vår vardag giftfri genom att låta KFAB göra en miljöutredning om läget inom förskolorna.
Vi satsar självklart också på landsbygden!

Service och tekniknämnden får utökad ram för att påbörja en upprustning av badplatser på landsbygden och för att utöka satsningen på mer närodlad mat.

Centerpartiets vill öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla, för vi vet att det behövs.

I vår investeringsbudget finns medel till ytterligare fyra aktivitetsparker under 2016, enligt den förstudie som presenterats. Det betyder att vi vill se aktivitetsparker i Valla, Julita, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö och Björkvik. Vi har också med medel till nyanläggning av badet vid Klubbetorp i Björkvik.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att ta vara på hela Katrineholm och vid alla beslut göra hållbara val. Det finns mycket att bygga vidare på och vi får inte låta mörkret segra. Det är vår uppgift att med demokratiska medel bidra till en ljusare framtid.

Jag yrkar bifall till Centerpartiets förslag till övergripande plan och budget för 2016 till 2018.

Budgetfullmäktige väntar

Det blir sannolikt inte så många tysta minuter idag, när kommunfullmäktige i Katrineholm sammanträder. Men kanske någon gemensam mot bakgrund av fredagskvällens händelser i Paris.

Troligen kommer också det som har hänt att prägla debatten, om än att vardagen måste fungera, när mörka krafter angriper vårt demokratiska samhälle.

Jag kommer att tala om Centerpartiets förslag till budget, om vår närodlade politik för hela kommunen.

söndag 15 november 2015

Mörkret får inte övervinna ljuset

Lyckades inte kommentera fredagskvällens grymma dåd i Paris under gårdagen. Det var ofattbart det som hände. De mörka krafterna som härjar får aldrig övervinna ljuset. Därför måste vi fortsätta att arbeta med demokratiska krafter och bygga trygghet. Det är precis så enkelt. Och svårt.

fredag 13 november 2015

Ett typiskt medborgarförslag

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om trafiksituationen högst upp på Jungfrugatan mot Åsgatan i Katrineholm. Jungfrugatan, som är min hemmaplan, är en ganska smal gata som på den är sträckan bara har en trottoar på ena sidan. När Oxtorget är bebyggt så har trafiksituationen blivit en annan.

Karl Gustav Karlsson vill ha ändring på detta och vill se en trottoar och ett övergångsställe för att göra gatan säkrare. För att höra vad kommunledningen tycker om detta har han skrivit en allmänhetens fråga till kommunalrådet Göran Dahlström (s).

Det ska bli spännande att höra av Karl Gustav får för svar. Hade det varit som Centerpartiet ville, då hade han kunnat lämna in förslaget som ett förslag från medborgarna som skulle beredas och besvaras. Nu får han nöja sig med ett utlåtande.

torsdag 12 november 2015

Vad gäller ikväll?

Migrations- och integrationspolitiken tycks förändras med blixtens hastighet. Det som gällde nu på morgonen kan vara förändrat till ikväll.

Jag tror inte att den här ryckigheten är bra. Jag tror att även de här politikområdena kräver eftertänksamhet och förutsägbarhet.

onsdag 11 november 2015

Utreda föräldraförsäkringen ingen småsak

Regeringen ska utreda framtidens föräldraförsäkring. Enligt morgonens radionyheter ska det ske inom regeringskansliets väggar. Inga andra partier än (S) och (Mp) ska få ha något inflytande över utredningen.

Centerpartiets och Centerkvinnornas Solveig Zander rasar med rätta över detta.

Föräldraförsäkringen är minsann inte någon småsak. Det handlar om hur vi ser på barn och deras möjligheter att växa upp i en trygg miljö, det handlar om föräldraskap, om att kunna ta ansvar, om jämställdhet och arbetsfördelning och - om ekonomi.

Om nu regeringen vill gena, så tog Centerkvinnorna för några år sedan fram ett gediget arbetat förslag till hur föräldraförsäkringen kan utformas. Det går bra att kopiera!

På besök hos Trosabygdens CKEn fin bukett blommor fick jag efter min insats hos Trosabygdens Centerkvinnor. Jag var inbjuden för att dela med mig av Centerkvinnornas framgångar på partistämman i Falun, berätta om aktuell politik och inspirera till fortsatta goda insatser för Centerkvinnorna. Naturligtvis gick det inte att undvika att tala om de flyktingströmmar som passerar landets gränser och om att det krävs både hjärta och hjärna för att möta såväl debatten som de människor som kommer.

måndag 9 november 2015

Enskilda vägar ingen småsak

Läser i lokaltidningen om Centerpartiets kamp i Vingåker för att kommunen ska börja betala ut bidrag till de enskilda vägarna. Det är ett bra stöd, eftersom många kommuninvånare färdas på andras vägar. Ett kommunalt stöd kan betyda mer än man tror och det är också en rättvisefråga, att fördela medel så att alla i kommunen har nytta av dem.

fredag 6 november 2015

Biskop Johan blir ny hovpredikant

Strängnäs biskop blir ny hovpredikant skriver hovet. Biskop Johan Dalman byter av förre skarabiskopen Lars-Göran Lönnermark.

Jag är inte expert på vad en hovpredikant gör. Däremot har jag träffat både den avgående och den tillträdande, om än inte lika ofta Båda är trevliga och har vinnande sätt, men också väldigt, väldigt olika.

torsdag 5 november 2015

Vidrig verklighet visas av Amnesty

Lyssnar till radions rapportering om hur Syriens säkerhetstjänst arbetar. Fasansfullt.

Utöver den olidliga beskrivningen av tortyren, så tjänar enskilda inom säkerhetstjänsten och säkerhetstjänsten pengar på att ta betalt för att ge anhöriga till de frihetsberövade information om vad som har hänt.

Det är fantastiskt av Amnesty International att gå ut med detta. Samtidigt som vi i Sverige har en debatt om flyktingars skyddsbehov. Samtidigt som stormakterna inte gör tillräckligt för att få ett slut på kriget i Syrien.

ja, det blir mycket Samtidigt. Och så finns det de som ifrågasätter alla människors lika värde och rättigheter. Jag må vara naiv, men det är ändå där det måste börja - allas respekt för alla andra människor som de individer de är.

onsdag 4 november 2015

Tyckt till om Stortorget

Nu har jag lämnat in Centerpartiets syn på detaljplanen för Stortorget. För säkerhets skull har jag skickat iväg både en digital variant och en undertecknad och inlämnad. Senaste datum för inlämnandet är imorgon, så den som har synpunkter på planen kan fortfarande få med dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Centerpartiet vill inte se torget igenbyggt och vi argumenterar för det på olika sätt i yttrandet över planen. Vi tycker bland annat att man måste lösa frågan med Resecentrum samtidigt med planen för torget, eftersom de påverkar varandra.

Det kommer säkerligen att bli mer skrivet om detta senare.

tisdag 3 november 2015

Fel vältra kostnader på äldre

När inte majoriteten har ens öra, då blir det till att skriva reservationer. Efter onsdagens kommunstyrelse i Katrineholm blev det några stycken.

Majoriteten beslutade vid sammanträdet i juni att göra besparingar på föreningar, äldre och barn. Socialmoderaterna i Katrineholm vältrade över besparingarna på andra och det tycker och tyckte Centerpartiet var fel.

Nu kom avgiftshöjningen tillbaka till kommunstyrelsen, som förslag att höja avgifterna inom äldreomsorgen. Det kunde Centerpartiet säga nej till, eftersom vi tagit höjd för den ökade kostnaden i vår budget.

Så här skriver jag i reservationen:

"De avgiftshöjningar som föreslås är dels en följd av det besparingsbeting som majoriteten i kommunstyrelsen ställde sig bakom vid junisammanträdet, dels andra taxehöjningar inom nämndens område.

Centerpartiet motsatte sig redan vid kommunstyrelsens beslut i juni att äldre med redan knappa marginaler skulle få betala för den kommunala neddragningen med ökade avgifter. Det var, enligt vår mening, otillständigt.

När det gäller övriga taxehöjningar så motsvarar de i ringa grad av en höjning av pensionen. Höjningen slår därmed extra hårt mot dem som redan idag har små marginaler.

I Centerpartiets budget för 2016 finns medel upptagna att täcka de av majoriteten föreslagna kostnadshöjningarna.
Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet avslag till förslaget till höjningar av avgifter.

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet."

Kvinnor har nyckeln i klimatkrisen

I veckan som gick hade jag följande debattartikel införd i Katrineholms-Kuriren om kvinnornas roll i klimatarbetet.

"Kvinnor och barn drabbas i regel hårdast av klimatförändringarna. Ändå är kvinnor underrepresenterade på toppositioner i klimatförhandlingarna. Utan att ta med kvinnor och flickor kan vi aldrig nå hållbar framgång i miljöfrågor. Därför är den allra viktigaste klimatfrågan kvinnors representation och tillgång till resurser.

Nyligen samlades Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, i Uppsala för nationella Maktdagar. Syftet med maktdagarna är få fler kvinnor på maktpositioner. Med anledning av klimatförhandlingarna i Paris i höst lyfter vi behovet av att fler kvinnor ska ha makt, inflytande och resurser för att klimatmålen ska uppnås.

För det finns en maktdimension i klimatfrågan som sällan lyfts. Den handlar om möjligheten att delta i beslut på global nivå samt att kunna påverka sin egen tillvaro genom resurser till den egna jordlotten. De som mest saknar den makten är fattiga kvinnor.
Ändå är det just kvinnor och barn som först, och värst, drabbas av klimatförändringarna. Men de är inte problemet – utan en del av lösningen i vår gemensamma gröna omställning. I Afrika brukas jorden till 80 procent av kvinnor. Trots detta läggs få resurser på kvinnors rättigheter att äga och ärva jord, möjlighet till banklån, möjlighet till rådgivning eller tillgång till effektiva maskiner. Vad skulle hända om kvinnor får samma tillgång till kunskap, nätverk, finansiering, marknader, klimatvänligt utsäde, egen mark, möjlighet till konstbevattning, som män får?

Klimatkrisen kan inte lösas utan att kvinnor får sitta med runt förhandlingsborden. Kvinnor och flickor måste ha samma tillgång till makt att påverka sin vardag och självförsörjningsförmåga som män och pojkar. Fler kvinnor med makt är ett måste för ett hållbart klimat.

Centerkvinnorna kräver:
• Jämställda delegationer och representation vid globala klimatförhandlingar.
• Ökad representation av kvinnor inom politik, näringsliv och grön omställning; ex. miljöteknik, forskning och innovation.
• Fler kvinnor inom sektorer som rör samhällsplanering, infrastruktur och miljö.
• Jämställd resursfördelning av projektmedel, riskkapital och övriga utvecklingsstöd.
• Ökat fokus på klimatsmarta tekniska lösningar som gynnar både jämställdhet och klimat, som exempelvis matkokare (minskad förbrukning av ved) och soluppvärmd vattenrening.

Helena Vilhelmson, Ordförande Centerkvinnornas miljögrupp
Kristina Yngwe, Centerkvinnornas förbundsstyrelse och vice ordförande riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott
Inger Fredriksson, Centerkvinnornas förbundsstyrelse

onsdag 28 oktober 2015

C satsar på landsbygden

Katrineholms-Kuriren uppmärksammar Centerpartiets budgetförslag i dagens tidning och håller fram våra satsningar på landsbygden och föreningslivet.

Tyvärr har jag inte sett att artikeln är utlagd än.

tisdag 27 oktober 2015

Om vännerna i magen

Det har sina fördelar att åka på uppdrag till andra kommuner i länet. Om man åker bil eller tåg (jag åker gärna tåg när det passar), så kan man lyssna på radio samtidigt. I dag fångades jag av Vetenskapsradion som berättade om den svenska forskning som pågår om bakterierna i magen. Eller kanske ännu mer rätt om bakterierna i tarmarna som jobbar för att bryta ner den mat som vi sätter i oss. Nu är de upptäckta vilka som gör vad och därmed kan man förfina mat och läkemedel. Fantastiskt!

På väg till mötet hörde jag om daggmaskarna som äter upp svamp som annars skulle orsaka stora skador på spannmålen. De skulle kunna göra samma jobb som annars måste göras med bekämpningsmedel, utöver att de gör jorden porös och fin. Tyvärr så gillar inte masken jordbrukets vanligaste brukningsmetoder som plöjning och harvning, så det är ändå en metod som kräver lite mer utveckling. Men tänk om vete eller motsvarande var flerårigt? Då skulle odlingen bli otroligt effektiv och maskarna kunde göra sitt jobb utan större störningar.

måndag 26 oktober 2015

Centerpartiets budget inlämnad

Nu känns det stort. Jag har nyss skickat iväg Centerpartiets budget för 2016 digitalt till Gröna kulle. I vår budget lägger vi inte över kommunens besparingar på våra föreningar eller tar ut det via avgiftshöjningar och vi ser hela Katrineholm.

lördag 24 oktober 2015

På rosa promenad genom Katrineholm

Idag samlade sig Centerkvinnorna i Stora Malm för att göra Bröstcancerföreningen Aurora sällskap på den rosa promenaden genom Katrineholm. Anledningen till promenaden var förstås att uppmärksamma Rosa bandet, insamlingen till stöd för forskningen mot bröstcancer.

Vi vet att Aurora gör ett gott arbete och vi vet att det behövs stöd för att komma framåt så att behandlingsmetoderna förbättras och kunskapen ökar om att förhindra utbrott. Så varje steg är ett steg framåt!

Varför fira Halloween?

Ja, jag frågar mig verkligen varför någon firar Halloween? Verkligheten är ju mer än nog skrämmande, med vansinnesdåd, mordbränder och hat i nästan alla tänkbara former.

Borde vi inte fira något positivt som fred och förståelse? Återuppta "Rör inte min kompis"-kampanjen? Den som vill klä ut sig må väl göra det. Gärna till något änglalikt. Det känns som om behovet av änglar i dag är större än någonsin!

torsdag 22 oktober 2015

Delårsrapport i väntan på budgeten

Ja, om en månad är det budgetdebatt i kommunfullmäktige i Katrineholm. En liten försmak av vad som komma skall gavs vid måndagens sammanträde om delårsrapporten. Så här sa jag i måndags om detta:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Om en månad ska vi diskutera budget här i fullmäktige. Den här delårsrapporten visar hur majoritetens beräkningar stämde med verkligheten fram till och med sista augusti.

Som vanligt, får man väl nästan säga, varnar revisorerna för att nämnderna använder mer resurser än de har fått sig tilldelat. Eller, för att citera exakt granskningsrapporten: ”Vi ser allvarligt på att nämnderna redovisar ett underskott även 2015 med 14,1 för perioden och för året”.

Men vad händer med allvarsorden, får de några konsekvenser? På totalen har resultatet räddats av återbetalningarna från AFA och så kommer att ske även i år, om inget oväntat händer som försämrar resultatet ytterligare under de fyra månader som återstår.
Att socialnämnden går med ett underskott har varit känt nästan sedan dag 1. Att Vård- och omsorgsnämnden inte klarar sig inom sin ram är förståeligt, eftersom alla kostnader inte kan vara kända.

Här skulle det ha varit en fördel att ha den extra reserv som Centerpartiet har föreslagit, för att möta volymökningar som inte är förutsägbara, alltså ökningar som inte hör ihop med det statistiska antalet åldringar (demografi), utan med det oförutsägbara behoven som en stroke eller ett benbrott kan innebära. Centerpartiet fortsätter att se behoven av detta.

I stort är ändå revisorerna nöjda med det som har skett under året. Ja, och så är det naturligtvis. Det mesta som görs i kommunen fungerar bra. En del kunde naturligtvis fungera bättre. Alla önskar vi säkert att kommunens elever skulle kunna hävda sig bättre med ökade meritpoäng och fler elever som klarar kraven för att kunna börja på gymnasiet.

En annan siffra att ta på stort allvar är sjukfrånvaron och det utgår jag från att Personalutskottet kommer att arbeta vidare med för att analysera och föreslå insatser som gör att personalen har de bästa förutsättningarna att må bra och kunna göra ett gott jobb.

Rent allmänt ger delårsrapporten en bra bild av vad som görs inom kommunen, på samma sätt som bokslutet också är ett informativt dokument.

En sak som dock kunde ha varit bättre är att när tillgänglighet redovisas, så handlar det bara om digital tillgänglighet. Visst är den viktig, men det är inte hela bilden av vad tillgänglighet är."

Inte hört talas om periodisering?

Den här veckan går nästan i ett, så jag har inte hunnit skriva något om måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm, där vi bland annat behandlade kommunens delårsrapport.

En post som jag tyckte hade uppmärksammats för lite var kostnaderna för kommunfullmäktige och politisk ledning. I mitt anförande sa jag följande:

"Det finns en post i redovisningen som utmärker sig och som vi inte talat om under hela året, när kommunstyrelsen har fått rapporter från nämndernas verksamhet och om kommunens finanser. Det är kostnaderna för kommunfullmäktige och politisk ledning. Här finns det i delårsrapporten ett underskott som närmar sig miljonen – 923.000. Av detta ska 700.000 höra till Överförmyndarens verksamhet. Hur ska det gå att hämta tillbaka? Om det tagit åtta månader att nå ett underskott om 700.000, hur ska det då gå på fyra månader att ta igen det? Det skulle jag gärna vilja ha svar på."

Och svar fick jag. Göran Dahlström (S) svarade att det var många utbetalningar till förmyndare under våren och att det var därför som överdraget blev som det blev.

Orden föll naturligtvis inte exakt så. Den som vill höra den exakta lydelsen får lyssna till webbsändningen på kommunens hemsida.

Jag gick inte upp igen i debatten, men den givna följdfrågan var naturligtvis varför dessa utbetalningar inte har periodiserats? Det borde ju vara det mest naturliga i sammanhanget, att kostnader fördelas över året för att ge en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen.

tisdag 20 oktober 2015

Be korna om ursäkt!

Måste bara dela följande länk om varför kor gör sådan nytta!

Så vältaligt och viktigt!

Förkastligt bränna hus

Ibland tar orden nästan slut. Jag lyssnar när jag skriver detta på en direktrapport från Munkedal, där ett boende för asylsökande brändes ner i morse.

Det är helt förskräckligt med dessa seriebränder som drabbat asylboenden och byggnader som planerats att inhysa asylsökande. Det löser absolut ingenting att förstöra och försämra möjligheterna för Sverige att ta emot personer som söker för att få sina asylskäl prövade - det vållar endast skador och nya kostnader för samhället.

Det är absolut förkastligt att bränna hus.

måndag 19 oktober 2015

I folkrörelsens tjänst

Den här veckan är fylld av uppdrag som jag gör som förtroendevald för Centerpartiet och i folkrörelsens tjänst. I kväll är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Det är ett möte som på papperet ser ut att bli ovanligt kort. Men man vet aldrig, det kan hända oväntade saker.

Tisdagen toppas av sammanträde med huvudmännen i Sparbanken. Vi samlas i Katrineholm för att göra ett fyllnadsval till styrelsen.

På onsdag åker jag till Stockholm för att lära mig mer om hur kommunerna kan samarbeta med EU och vilken nytta vi kan ha av varandra.

Utöver ärtsoppa på torsdag, så blir det politik för hela slanten med inläsning, brevsvarande och sedan träff med Centerpartiets gruppledare från övriga Sörmland. På den träffen ska vi diskutera kollektivtrafik.

Slutligen bjuder veckans sista arbetsdag på kampanj och slutförande av Centerpartiets budgetdokument.

Det är med andra ord lite lagom att bita i, i folkrörelsens tjänst.

söndag 18 oktober 2015

Sörmländskt på Maktdagar med CenterkvinnornaCenterkvinnorna vill se fler ledande kvinnor. Det är en av anledningarna till att vi ordnar särskilda temadagar som vi kaxigt nog har kallat Maktdagar. I fredag/lördags inföll de och de hölls i Uppsala. Från Sörmland hade jag sällskap av kvinnor från Malmköping, Strängnäs och Flen (Blacksta).

På bilden syns Karina Krogh, jag själv, Marianne Andersson och Kjerstin Gustavsson.

Vad vi fick med oss? Kunskap och energi. Samt glädje, förstås! Och nya kontakter!

fredag 16 oktober 2015

Mot Maktdagarna!

Dagens program handlar om Makt! Jag är på väg mot Centerkvinnornas Maktdagar i Uppsala. Det blir en blandning av aktuell politik, jämställdhetsfrågor och hur vi kan använda makt för att göra samhället bättre!

Det kommer att bli ett synnerligen intressant dygn bland centerkvinnor från hela landet!

torsdag 15 oktober 2015

Vad ska väck - Barsebäck!

Minns hur vi skanderade. Minns hur vi tågade från Lund till Barsebäck, typ, för att protestera. Kärnkraften skulle stoppas, aldrig skulle vi ge upp.

Nu är det på väg att genomföras. Barsebäck, som var det första kärnkraftverket som stoppades genom sin olägliga belägenhet i närheten av Köpenhamn, börjar nu rivas på riktigt.

Ja! En seger för säkerheten och för det förnybara. Samtidigt kommer nyheten om att reaktorerna i Oskarshamn har fått utmätt livslängd.

onsdag 14 oktober 2015

Politiker som får tala till punkt

Jag har ägnat förmiddagen åt att lyssna och ibland titta på partiledardebatten i riksdagen. Det har varit givande timmar, inte minst därför att politikerna får tala till punkt inom givna tidsramar.

Till höjdarna hör Anders W Jonssons replik om att regeringen "höjer skatten på allt som rör sig".

Stark debut för Centerpartiets vikarierande partiledare!

måndag 12 oktober 2015

Gröna beredskapsjobb

Vid gårdagens partiledardebatt lanserade Stefan Löfven gröna beredskapsjobb. Idag förtydligar han i Studio Ett att det handlar om enklare skogsjobb, att röja i skogen och arbeta i trädgården - inte hemma hos folk, utan i parker...

Oj, oj, oj. Som om det inte krävdes utbildning för att hantera en röjsåg? Som om det inte krävde utbildning för trädgårdsarbete, särskilt i offentliga miljöer? Som om det inte var ett arbete som räknades, där det får konsekvenser om man gör fel?

Dessutom, dessa beredskapsjobb kan bara utföras under det varma halvåret. Är det snöskottning som gäller övrig tid?

Nej, ärligare är att utveckla tjänsteföretag genom att vidareutveckla ROT- och RUT-avdragen. För det är i småföretagen som fyra av fem arbeten skapas.

Tacksamt bidrag till internationellt arbete

1.240 kronor. Det blev resultet av de skördealster som auktionerades ut i samband med kyrkkaffet i Stora Malms kyrka igår. Centerkvinnorna i Stora Malm hade som vanligt ordnat med dekorationen av kyrkan och den efterföljande försäljningen av äpplen, lök, päron, gurka, morötter, inläggningar, sylt, honung och bröd av olika sorter. Tillsammans så blev det en god slant som oavkortat går till Svenska kyrkans internationella arbete. Det är ett vardagsarbete som pågår vid sidan om alla galor och insamlingar.

lördag 10 oktober 2015

Politik kräver samarbete

Politik är väljarstöd, att bilda opinion för sin åsikt, vinna val och att samarbeta för att få genomslag för sina idéer.

Niklas Ekdal skriver fint på DN Debatt idag om vad politisk samarbetskonst är.

Högst läsvärt för alla som jublar eller är ledsna över Kristdemokraternas beslut igår att lämna decemberöverenskommelsen.

Ingen får mer inflytande över dagspolitiken än det som samarbetsförmågan ger.

Siarverksamheten gynnas

Tänker att KDs begravning mest gynnar alla politiska skribenter. Nu är det läge att ta fram kristallkulorna, tugga lagerblad och skåda i kaffesumpen från kapselmaskinerna! Minns var ni läste det först!

fredag 9 oktober 2015

När tågen går som de ska

Jag har gjort en resa i veckan och har således något att berätta. Jag har åkt tåg och resan till Varberg i Halland gick, som man brukar säga, som på räls. Men hemvägen, den blev inte som den skulle. Tåget gick nästan som det skulle tills vi nådde Töreboda. Där stannade det tvärt. En person var påkörd av vårt X2000-tåg.

Vi blev sittande där vid järnvägsstationen i Töreboda i tre timmar medan räddningstjänsten jobbade och SJ skickade ut ny personal från Göteborg. Vi hade på vårt vis ändå tur jämfört med de anhöriga som aldrig mer skulle få träffa den förolyckade.

Jag vill hoppas att alla människor tänker sig för innan de beträder spåren. Och att den som tänker att livet inte längre är värt att leva, inte utsätter tågpersonal för det förfärliga att beröva en annan person livet.

För vi vill alla att tågen ska gå som det ska och att livet ska vara gott. För dem som inte tycker att livet är gott, önskar jag att de kan berätta det för någon som klarar av att lyssna och som kan vara medmänniska.

onsdag 7 oktober 2015

Kommunstyrelse och Centerkvinnor

Dagens program inleddes med ett kort sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. Ärendet för dagen var delårsrapporten, som visserligen visar ett överskott, dock inte så stort som hade varit önskvärt.

På dagens plussida hör dock mitt kommande möte med Centerkvinnorna i Halland! Det ska bli riktigt, riktigt roligt. Eller kanske trevligt och trivsamt? Jag ska i alla fall göra vad jag kan för att bidra till det.

tisdag 6 oktober 2015

Pris till mask och malaria

Årets Nobelpris i medicin är lätt att begripa sig på. Det går till forskare som tagit fram medicin mot läskiga maskar och mot malaria.

Men det som är mer svårbegripligt är varför pristagarna ska behöva vänta så länge på belöningen för sina upptäckter. Samtliga tre mottagare är över 80 år?

Jag får väl säga som handelsmannen i historien från Orust, där en kund hittat en mycket, mycket gammal förpackning, långt sedan utgånget datum, och svaret blev: "Ja, åren går".

måndag 5 oktober 2015

Partilogik?

Hörde ett inslag på radion att Folkpartiet liberalerna skulle byta namn till Liberalerna.

Kanske saknade man Folk? Kvar blev då Partiet och det blev för litet. Alltså får man prova med Liberalerna?

söndag 4 oktober 2015

Begrav särlösningen

Lotta Edholm och Fredrik Malm, båda folkpartister och stockholmspolitiker, skriver i dag på DN debatt om hur bra begravningsväsendet fungerar i kommunal regi i Stockholm och hur dyrt det skulle bli för stockholmarna om de skulle infogas i en gemensam begravningsavgift för hela landet. Dessutom skulle det rent utav vara olagligt att göra så, hävdar debattörerna.

Utöver den rena stockholmsegoismen, så undrar jag om det som de skriver är sant. Ja, det kanske inte är lagligt att genomföra denna reform och det torde i så fall vara märkligt att den har fått gå så lång i så fall, men har det fungerat bra i Stockholm?

Jag vet inte. Min minnesbild är att det är långa väntetider i Stockholm och att det var framförallt av det skälet som lagen ändrades så att begravning ska ske inom en månad efter dödsfallet.

(När jag googlar så visar det sig att min minnesbild var riktig. Det var långa väntetider och Stockholm hade längst väntetider.)

Det är olyckligt att inte hela landet är med i förslaget. Alla förtjänar ett värdigt slut och den kostnaden kan vi alla dela på i förhållande till våra inkomster och över hela landet.

lördag 3 oktober 2015

Klargörande av Källström

Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesman Emil Källström är klargörande tydlig i en artikel i Dagens Nyheter idag. Han visar att Centerpartiet står fast vid ståndpunkten att det är bra att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar, eftersom det leder till att kostnaden för att anställa unga minskar.

"Vi rör oss inte en millimeter", säger Emil Källström om förslaget.

Det är jättepositivt med detta klargörande. Centerpartiet driver inte en fråga i regeringen och en annan utanför. För oss är jobben viktiga, att unga kommer in på arbetsmarknaden och att företag kan drivas lönsamt, så att fler kan få arbete. Det är närodlad politik på riktigt.

torsdag 1 oktober 2015

Ge kommunen mer makt över strandskyddet

För en vecka sedan var jag i Falun på stämma och tog en mängd kloka beslut. Ett av dessa var att förändra strandskyddet så att det blir mer närodlat, det vill säga att kommunerna får mer makt över det.

Beslutet på stämman lyder:

"Centerpartiet vill

att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks. Bland annat bör perspektivet i strandskyddslagstiftningen ändras i syfte att öka det kommunala inflytandet.

Att Länsstyrelsens överprövningsmöjlighet vad gäller kommunala bygglov inom fastställda LIS-områden avskaffas.

Att möjligheten till att skapa LIS-områden utökas till fler områden."

Vad är då ett LIS-område? Jo, det är ett område som är utpekat som nödvändigt för Landsbygdsutveckling i strandnära läge.

onsdag 30 september 2015

Avvakta med Djulö skola

I dag hade kommunstyrelsen i Katrineholm att hantera ett ärende om Djulö gamla skola och marken däromkring. Det är ett gammalt ärende, där kommunen skulle ha genomfört ett markbyte för att ordna en tillfartsväg till Duveholms herrgård. Nu blev det inte så och markaffären gick tillbaka våren 2014.

Nu var det dags att bebygga detta område genom att först riva skolbyggnaderna och sedan sälja marken till någon hugad spekulant som vill bygga.

Detta fanns paketerat i ett ärende till kommunstyrelsen.

Vi från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade att ärendet skulle återremitteras för att undersöka möjligheterna att flytta skolhuset, plocka ner fastigheten eller se om skolbyggnaden kan ingå i byggnationen. Vår uppfattning är att Katrineholm behöver vara rädd om stadens äldre byggnader och att det inte kan brådska med att lämna ut fastigheten till försäljning, då det redan gått mer än ett år sedan fastigheten kom i kommunens ägo igen.

Men vårt förslag om återremiss avslogs av majoriteten bestående av (S) och (M).

tisdag 29 september 2015

I demokratins tjänst

Det kan finnas någon som tror att en lokalpolitikers vardag är vilsam. Efter att under fyra dagar haft förmånen att representera Sörmland vid Centerpartiets partistämma i Falun med sammanträde från 08.00 till 23.30 tar vardagen vid.

I dag ska jag prata med närradion i Katrineholm om vad som hände på stämman i Falun. Därefter bär det av till Strängnäs för arbete för stiftet med en rad församlingars församlingsinstruktioner.

På kvällen väntar medlemsmöte med nya medlemmar och för dem som är nyfikna på Centerpartiet och vill veta mer.

Så det blir mer än en heldag i demokratins tjänst.

måndag 28 september 2015

Nej, jag fick inte LOV

I stämmodebatten måste man vara rapp och saklig. Debattminuterna försvinner fort.

Så när det var dags för välfärdsområdet, där min motion om att utöka LOV, Lagen om Valfrihetssystem, sa jag en del av det här...

Centervänner, jag börjar lite inför kvällens bankett, får vi LOV?

Centervänner! Jag förstår att det ibland kan vara svårt att passa in motioner i rätt område och rätt kommitté. Min motion är en följd av de beslut som Centerkvinnorna har fattat om att utveckla Lagen om Valfrihetssystem, så att den omfattar fler områden och såväl kan som ska användas i alla kommuner.

Det handlar alltså egentligen inte om det som vi får LOV att göra redan idag, utan om det vi INTE får LOV att göra. Om de framförallt röda kommuner, där valfrihet är farligt.

Och så hann jag nog nästan yrka på bifall till att-satsen, att LOV görs obligatoriskt för kommuner, landsting och regioner.

Det jag sedan skulle ha sagt var följande:

Men det handlar inte bara om patientmakt och sjukvård, som man kan tro, enligt partistyrelsens yttrande, det kan också handla om mat, om hemtjänst, äldreboenden och olika servicetjänster.

I Centerpartiets valmanifest inför valet 2010 fanns kravet om att låta LOV bli obligatoriskt i alla kommuner. Det är därför högst rimligt att vi fortsätter att driva det och utvidgar det så att även landsting och regioner omfattas.

LOV ger människor möjlighet att välja själva. LOV är därför närodlad politik.

Att vidga LOV är också en jämställdhetsfråga, där kvinnor ges fler arbetsgivare och ökade möjligheter att starta och driva företag.
Det är dags att gå vidare så att vi får LOV att göra mer.

Bifall till 5.19.1

Eftersom jag fick nobben för mitt förslag, så blev det självklart inte någon dans på partibanketten. Kan ombuden nobba, så kan jag det också!

Politik är musikval

Inför min medverkan i Närradion får jag möjlighet att välja musik. Musik är politik, förstås, men jag tänker nog inte rota fram Jan-Erik Backs avskedspresent - Staten och kapitalet...

Får se om jag kan hitta något garageband i bilen...

Synd att det nog inte funkar med Faludansen!

lördag 26 september 2015

Debattglatt dygnet om

Stämmodagarna i Falun är intensiva. Vi börjar debatteroch beslut vid klockan 08.00 och slutarvid midnatt. Det är debatter med stor värme. Nu behandlar vi jobb och företagande, med förslag om att göra det enklare att driva företag.

Något senare i dag ska jag upp i debatten om att fler ska få LOV.

torsdag 24 september 2015

Nu gör vi Falun grönare

På tåget mot Falun för fyra intensiva dagar med Centerpartiet och centerpartister från hela landet. Det ska bli skoj och arbetsamt. Måste antagligen ha koll på vartenda beslut. Om nu inte ombuden redan från början inser att hedersuppdraget att justera protokollet bör gå till någon annan.

onsdag 23 september 2015

Nej till medborgarförslag

Nej, varken barn eller vuxna ska få höras i Katrineholm genom att lägga förslag som blir handlagda. Kommunfullmäktige i Katrineholm sa ännu en gång nej till Centerpartiets motion om att kommunen ska införa medborgarförslag.

Så här argumenterade jag i debatten:

"Det kan knappast vara någon hemlighet att Centerpartiet anser att fler röster ska höras i Katrineholms kommun. Vi vill att fler ska kunna lägga förslag och också få dem beredda. Det är därför som vi i flera motioner har lagt fram förslag om att Katrineholms kommun ska göra som så många andra kommuner har gjort – nämligen införa medborgarförslag.

I min och Sten Holmgrens motion tar vi särskilt upp vad Barnkonventionen säger om barns rättigheter.
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Det här står i artikel 12 i Barnkonventionen.

Inte med en rad omnämns Barnkonventionen i svaret till motionen. Inte med en rad. Det är mycket anmärkningsvärt! Varför ska inte barn kunna höras den här vägen, varför ska inte barn och ungdomar ges möjligheten att lägga förslag, förslag som tas på allvar, genom att de bedöms och besvaras på ett systematiskt sätt.

Ett medborgarförslag får framställas av barn och unga. Det som avgör är om den som ställer förslaget är folkbokförd i kommunen eller inte.
I
bland talas det om att sänka rösträttsåldern för att unga ska få mer inflytande i samhället. För min del är den avgörande frågan att rösträtten hänger ihop med möjligheten att bli vald. Till dess att vi har förändrat detta, så är medborgarförslag ett viktigt steg för att öka ungas inflytande i samhället.

Vi ska inte bara lyssna till barnen, vi ska också låta dem uttrycka sina förslag. I alla fall om vi vill följa FNs konvention om barnens rättigheter.

Bifall till motionen."

I inläggen från den socialdemokratiska majoriteten framfördes att kommuninvånarna redan idag kan lämna förslag och att allt redan idag fungerar så bra, att det liksom inte är nödvändigt med någon förändring.

Och ve, skulle medborgarförslag komma att införas, så kan det komma in förslag från så förslagna medborgare att handläggningen inte alls kan ske skyndsamt!

Så lösningen är att inte handlägga förslagen alls, utan att säga nej till motionen om att införa medborgarförslag.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Nej till reserver i äldreomsorgen

I måndags beslutade kommunfullmäktige i Katrineholm om min och Anita Karlssons motion om att bygga upp ett system med reserver inom äldreomsorgen för att kunna möta förändringar som inte är förutsägbara.

Jag tyckte att jag var tydlig i argumenteringen i mitt anförande enligt följande:

"I dagarna har vi kunnat läsa om hur hemtjänsten går med underskott i Katrineholms kommun. Underskottet ska tas igen genom att personalstyrkan minskas. Färre vikarier ska användas. Samtidigt som hemtjänsten brottas med ökade kostnader blir köerna till boende med särskild service längre. De som är i behov av en plats får alltså vänta och under väntan så behöver de hemtjänst.

Centerpartiet har inte skrivit den här motionen av någon illvilja. Vi har sett att behoven finns och att de inte alltid är förutsägbara ett år eller mer i förväg när budgeten läggs. Visst har vi planer och prognoser, men hälsan tiger inte still. En stroke kommer nästan alltid överraskande och ett benbrott är högst sällan planerat. Hälsoläget kan ändra sig oerhört snabbt. Det är för att möta sådana svängningar av behoven som jag och Anita Karlsson har skrivit motionen.

Vi vill med motionen att det ska finnas ekonomiska reserver för att möta oförutsägbara volymökningar, alltså inte sådant som hör till antalet åldringar utan till sådana förändringar som är stört omöjliga att planera. De går möjligtvis att planera ATT de infaller, men inte NÄR de infaller och i vilken OMFATTNING.

Vi vill se en reserv, en buffert för att möta det oplanerade med förebild från det system som har fungerat bra inom Bildningsförvaltningen.

Det går naturligtvis inte att jämföra systemen tvärs över, men tanken är att skapa reserver för det oväntade och att ha beredskap för det. Behövs reserverna inte det här året, så är det bra, men personalen och övrig verksamhet ska inte behöva lägga om eller lägga ner sin verksamhet för att åldringar har fått ett större behov av hjälp.

Vård- och omsorgsförvaltningen ger oss rätt. Förvaltningen säger i sitt yttrande att dagens fördelning av resurserna inte är optimalt och den ger oss rätt i att resursfördelningssystemet behöver tillföras fler aspekter exempelvis antalet personer i behov av insatsen och vilken typ av insats. Men när det är dags att dra konsekvenserna av detta, då tar det stopp. Om vi hade kunnat se en antydan till förändring i resursfördelningssystemet, då hade jag som motionär kunnat vara mer nöjd idag. Då hade åtminstone det funnits en antydan till förbättring för framtiden, att budgeten skulle beräknas på ett sätt som mer motsvarade verkligheten.

Vårt syfte med motionen är att de som behöver hjälpa verkligen också ska få det. Det är därför som vi har skrivit motionen, så att centrala reserver ska kunna användas om verkligheten avviker från planen.

Därför yrkar jag fortfarande bifall till motionen!"

Men så enkelt var det naturligtvis inte. Enligt Ulrika Truedsson (S), ordförande i nämnden, har Katrineholm redan ett bra system där demografin - "antalet huvuden" (ja, hon sa så) - bestämmer tilldelningen.

Så jag fick försöka en gång till att försöka förklara att demografin inte säger något om hur befolkningen ser ut, om de kommer att bryta benen i närtid eller få en stroke, som kräver dubbelbemanning.

Men då var det inte resursfördelning det handlade om, utan om volymökning...

Ja, vid det läget var det nästan dags att citera Stenmark.

Och naturligtvis blev det avslag på motionen. Den kom ju från fel håll.


tisdag 22 september 2015

Skolbeslut rev upp känslorna

Jag lyckades få till kommunfullmäktigekvällens starkaste reaktion på mitt inlägg om skolförstudien i Katrineholm. Den som vill lyssna på reaktionen, kan följa webbsändningen på kommunens hemsida. Med lite tur kan man leta sig fram till inlägget med hjälp av bokmärken.

Så här löd mitt inlägg:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är ett viktigt dokument, som vi kommer att diskutera flera gånger här i kommunfullmäktige. Vi måste naturligtvis veta i vilket skick våra skolor är, hur elevutvecklingen ser ut i förhållande till bostäder och arbetstillfällen och hur väl – eller illa – dagens skolbyggnader passar in i morgondagens verksamhet och pedagogik.

I dag ska vi skicka tillbaka förstudien till kommunstyrelsen, så att den kan komma tillbaka i någon form i en budget.
Det där är en helt korrekt politisk hantering.

Ett beslut som kommunstyrelsens majoritet bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna också fattade var att låta KFAB göra en djupare analys av Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge-, Strångsjö- och kulturskolan fastighetsstatus samt att göra en bedömning av skolornas underhållsbehov. KFAB skulle också i den djupare analysen tala om, om skolorna bör BYGGAS OM, SÄLJAS eller RIVAS.

Det var bara jag och Centerpartiet som reagerade mot detta och ville ha bort skrivningen om ”byggas om, säljas eller rivas”.

Vår uppfattning är tydlig. Det är inte kommunens bostadsbolag som ska fatta politiska beslut om skolornas framtid. De här besluten ska fattas av politiker.

Jag ser inte annat än att det här var en tydlig markering från övriga partier att frånsäga sitt ansvar för beslut om de utpekade skolornas framtid."

Visst ska vi fira!

Ja, visst ska vi fira att Katrineholm fyller 100 år. Men inte till vilket pris som helst. Vid gårdagens kommunfullmäktige förklarade jag hur Centerpartiet resonerar:

"Centerpartiet och Centerpartister tycker om att fira framgångar och födelsedagar. Det är därför som vi brukar säga att vi går på lokal, när vi har fått igenom så mycket som en att-sats. (Det kan majoriteten tänka på här under kvällen… Tänk på att ni genom att stödja våra förslag också stödjer näringslivet och därmed kan höja Katrineholms placering på rankinglistan.)

Men vi firar med egna pengar och vi firar för att det är roligt och utan överdrifter.

När frågan om firandet av Katrineholms 100-årsjubileum kom upp vid kommunstyrelsens junisammanträde, så hade styrelsen vid samma möte fått besked om kommunens ekonomi, där prognosen pekade på stora underskott i nämndernas ekonomi. Vi hade också ett ärende där kommunchefen lade fram ett sparpaket för nämnderna, som bland annat innehöll stora besparingar på föreningsbidragen och höjda kostnader för enskilda.

Centerpartiet tyckte inte då i juni, och vi tycker inte det fortfarande, att det var rimligt att avsätta ett så stort belopp som tre miljoner till ett firande – även om pengarna skulle finnas i form av återbetalningen från AFA-försäkringen.

Det är detta som vi framförde i en reservation i kommunstyrelsen då och det är det som Centerpartiet tillsammans med Vänsterpartiet framför i vårt särskilda yrkande.

Detta är Centerpartiets invändning till det beslut som kommunfullmäktige nu ska fatta, alltså att skicka tillbaka förstudien till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen."

Klart tänderna ska med

I kommunfullmäktige handlar det om att ständigt vara på bettet. Vid gårdagskvällens sammanträde i Katrineholm hade vi möjlighet att prata om en kommande familjecentral. För att familjecentralen sak bli ännu bättre ville vi från Centerpartiet ha med förebyggande tandvård i paketet.

Så här argumenterade jag för detta:

"Centerpartiet ser stora fördelar med att inrätta en familjecentral och det är, som jag tar upp i reservationen, en fråga som har diskuterats under flera år här i kommunen. Det är en viktig satsning. Men det finns en aktör som saknas i planen och det är Folktandvården, så att den förebyggande tandvården, som är så viktig kan komma med tidigt.

Det handlar om att ge alla barn en bra start i livet genom att ge föräldrar kunskaper om vad som kan ge barn en bättre tandhälsa.
Det var av den anledningen som jag yrkade att ”förebyggande tandvård” skulle tillföras i beslutet. Och det är Centerpartiets yrkande att det ska tillföras beslutet, enligt vad som framgår av reservationen.

Det kan även tilläggas att även Socialstyrelsen nämner tandvård i en kartläggning av familjecentraler (2008). Det är dumt och oklokt att inte ta med förebyggande tandvård, när det finns möjlighet till det.

Bifall till Centerpartiets yrkande att förebyggande tandvård tillförs förstudiens förslag."

Kommunfullmäktige avslog dock Centerpartiets begäran.

måndag 21 september 2015

I den lilla och i den nationella världen

I den nationella världen presenterar (S) och (MP)-regeringen i dag sin budgetproposition, som innehåller mer av allt åt alla, som ska betalas av dem som inte har allt, exempelvis av pensionärer med hemtjänst, landsbygdsbor som måste ta bilen och företagare som får ökade kostnader.

I den lilla världen, i Katrineholm, har vi kommunfullmäktige och (S) och (M)-majoriteten presenterar en rad förstudier om allt vad de vill göra och som ska betalas av dagens och framförallt morgondagens skattebetalare.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

söndag 20 september 2015

Katrineholm - ett år efter valet

Imorgon gör Radio Sörmland ett nedslag i Katrineholm för att höra hur det står till i politiken ett år efter valet. Mellan halv fyra och fyra på eftermiddagen ska representanter från de invalda partierna i kommunfullmäktige få möjlighet att debattera. Jag kommer att representera Centerpartiet och den som inte vill lyssna på detta på radion beger sig lämpligen till Kvarnen i Katrineholm.

lördag 19 september 2015

5:2-dieten är skolvardag

I torsdags kväll hade Centerpartiets kommunkrets ordnat ett temamöte om den mat som kommunen serverar sina gäster. Det kom fram mycket matnyttigt under kvällen på Båltsnäs, vilket inte var förvånande med tanke på kvällens tema. Det som fastnade mest hos mig var att 5:2-dieten var ett använt begrepp inom skolmåltidsverksamheten. Fast inte på det sätt som många kanske tror. Tolkningen här, grundad på praktisk erfarenhet, var att elever äter fem dagar och har två dagar när de inte äter så mycket.

Det gäller förstås inte alla och naturligtvis inte alltid, men tillräckligt ofta för att det ska gå att se ett system i det hela. Det går exempelvis alltid åt mer mat på måndagar och efter lov.

Insikten är obehaglig och funderingarna som den väcker är - vad går att göra åt detta? I en vardag där vi översvämmas av matlagningsprogram och kokböcker, vad är det som gör att inte fler har bättre matvanor? Eller är det just därför, att kockarna har tagit över och människor inte litar på den egna förmågan?

Många frågor blir det, men ingen borde behöva växa upp med 5:2-dieten under skolåren.

torsdag 17 september 2015

Rätt om varför vi behöver kor

Katrineholms-Kuriren hade för några dagar sedan en befängd debattartikel om mjölk och kor. Den propagerade för att alla människor i princip skulle bli vegetarianer och detta som om inte grönsaker skulle behöva näring, exempelvis från koskit, för att växa. Det var så dumt att det nästan inte gick att besvara.

Min förre chef Kjell Andersson, uppväxt i Strängstorp här i Katrineholm, svarar på artikeln på ett alldeles utmärkt sätt. Han skriver om de betande mjölkkornas betydelse för den biologiska mångfalden och för de öppna landskapen. De marker som kor kan hålla öppna, skulle inte användas till grönsaksproduktion eller odlas med spannmål. De skulle växa igen, förbuskas och beskogas.

Kjell Andersson pekar på det som borde vara självklart. Kor är nödvändiga och mjölk är naturens egen sportdryck. (Det senaste skriver han inte, men ställer säkert upp bakom.)

Så slutsatsen blir: Jag kunde inte ha skrivit det bättre själv.

onsdag 16 september 2015

Utmanande utmaning

Katrineholms-Kuriren skriver idag om hur de lokala partierna har svarat på Joha Frondelius utmaning att utmana övriga partier att skänka pengar till tidningens och Röda Korsets insamling till flyktinghjälpen.

Klart vi ska bidra, svarade jag, och därmed blev Centerpartiet det enda parti, utöver Kristdemokraterna som ställde upp på insamlandet.

Man kan tycka vad man vill om olika upprop och hur man bäst hjälper våra medmänniskor. I det här fallet handlar det om en stabil organisation som kan hjälpa människor där de är. Det går mycket väl att stödja. Det hindrar inte att man också kan hjälpa till här i Katrineholm i mötet med dem som redan har kommit hit för att hitta en ny framtid.

tisdag 15 september 2015

Välkommen Åsa Ingårda!

Centerpartiet i Sörmland får en ny ombudsman från 1 oktober. Det blir Åsa Ingård hemmahörande i Runtuna.

Det är ett jättebra val, tycker jag, som har samarbetat en hel del med Åsa.Bilden är från fjolårets filmvecka om fantastiska fruntimmer!

måndag 14 september 2015

Inte KFAB:s sak avgöra skolans framtid

"När kommunstyrelsen i Katrineholm sammanträdde senast fanns en rad olika förstudier att fatta beslut om. En av de större var den om den långsiktiga planeringen för skolorna i kommunen. Studien skickades vidare till kommunfullmäktige för beslut, med ett viktigt undantag. Kommunstyrelsens majoritet – bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkparitet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – gav Katrineholms Fastighets AB, KFAB, i uppdrag att göra en bedömning av underhållsbehovet för Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge-, Strångsjö- och Kulturskolan samt tala om , om dessa skolor ska byggas om, säljas eller rivas.

Centerpartiet stod som ensamt parti upp för att meningen om ”byggas om, säljas eller rivas” skulle tas bort från beslutet.
Vår uppfattning är tydlig. Det är inte kommunens bostadsbolag som ska fatta politiska beslut om skolornas framtid. Dessa beslut ska överlåtas till politikerna. Men det är tydligt i vilken riktning majoriteten vill gå.

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

Så skrev jag i insändaren som var införd i Katrineholms-Kuriren i dag.

söndag 13 september 2015

Missar tyvärr AptitrundanI år blir det tyvärr inte några stopp på Aptitrundan för min del, planeringen fungerar inte för det. Men det var en trevlig tur som jag och Lotta Jonsson (bilden) gjorde. Så trevlig att åtminstone Lotta gör om den i år. Fast sannolikt utan min kampanjtröja på sig.

Sol, vind och vatten...

... är det bästa som jag vet.

Ja, så sjöng Ted Gärdestad och så sjunger många än idag. Nästa helg går det att titta på solenergiteknik. Bland andra Leif och Maria Strand i Granhed ställer upp och visar hur de har gjort för att värma upp sitt hus och sälja el med solens hjälp.

För något år sedan ordnade Centerpartiet ett liknande arrangemang som det kommunen nu genomför.

fredag 11 september 2015

En krona mer för mjölken

Nu blir mjölklöftet av över hela landet. ICA och Willys har lovat att se till att en krona av mjölkpriset kommer att landa hos mjölkbonden.

Ett mycket bra initiativ, tycker jag. Sverige behöver så väl våra mjölkbönder och svenska kor. Mjölk är en fantastisk dryck och kor är fina djur som kan förvandla solenergi genom gräs till ett livsmedel som de flesta av oss kan ta upp näringen från. Dessutom ser kon till att det blir öppna landskap och en levande landsbygd.

Bra tycker jag och Centerpartiet, som startade kampanjen tidigare i år.

Änglar finns i köket

I dag har jag börjat dagen på ett änglalikt vis. Jag satsade på "hotellfrukost" hos Änglarnas Kök på Åsgatan i Katrineholm. De mest morgonpigga gästerna var överens om att företagets änglar skulle starta kvarterskrog.

För änglarna finns i köket! Mums, så gott det var!

torsdag 10 september 2015

Partistämman närmar sig

Ikväll är det dags för ombudsträff och motionsgenomgång inför Centerpartiets stämma i Falun 24-27 september. Det är mycket att gå igenom och det ska som alltid bli intressant att följa diskussionerna. Dessutom ska digitaliseringen öka, vilket ställer större krav på såväl teknik som på ombuden. Spännande!

onsdag 9 september 2015

Äntligen vässades pennan

Ja, i dag har jag gått i författning och skrivit en vass insändare om ett skolbyggnadsbeslut i Katrineholm. Förhoppningsvis så delar insändarredaktören min bedömning och publicerar den inom de närmaste dagarna. Med andra ord - jag räknar med att återkomma!

tisdag 8 september 2015

Motion inlämnad om tillsättning av Överförmyndare

Efter vårens kritik från revisorerna mot Överförmyndarens arbete och skriverierna om Överförmyndarens bristande omdöme, så lämnade vi från Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna in en gemensam motion om att Överförmyndaren ska tillsättas som en vanlig tjänst efter ett ansökningsförfarande. Inget konstigt, bara så att det blir en kompetent person med trovärdighet som får tjänsten.

måndag 7 september 2015

Motioner och program

"Motioner, motioner, motioner...",för att travestera Sven Jerrings referat av den svenska fotbollsmatchen mot Japan. Det är mycket motions- och programläsning just nu inför Centerpartiets stämma i Falun, där jag är ombud för Sörmland.

Jag har inte hunnit läsa riktigt allt än, men jag är glad över att min och Ola Johanssons motion om Yrkeshögskolan har fått en så välvillig behandling av partistyrelsen. Vi får nästan igenom alla våra förslag om att satsa mer på denna utbildningsform som har så tydlig koppling till branschernas behov.

söndag 6 september 2015

Väl vald klädselI dag har jag varit på dubbel biskopsvigning i domkyrkan i Uppsala. Där vigdes biskoparna Johan Dalman till Strängnäs stift och Mikael Mogren till Västerås stift.

Det var mycket högtidligt och det känner säkert alla till som har varit på en biskopsvigning tidigare. Kungaparet var på plats och biskopar från många länder fanns representerade.

Men viktigaste ändå var manifestationen, att söndagens texter talade så tydligt till veckans vändning i flyktingdebatten. Ärkebiskop Antje Jackelén uppehöll sig i sin predikan kring att vi måste göra både ock - både ta emot de som flyr för sina liv och försöka att verka för fred.

Flyktingdebatten handlar också mycket om främlingsfientlighet och om rasism. Därför var det också mycket talande att Johan Dalman valt att vigas i "biskopskläderna" (biskopskåpan och mitran) från biskop Gustaf Auléns tid. Aulén var en orädd biskop som stod upp mot nazismen och såg till att Norge fick utbildade präster genom att viga dem i Strängnäs domkyrka. Ett starkt val av utstyrsel, med andra ord en dag som denna.

På bilden ovan så ger Johan Dalman sin första autograf som biskop.

lördag 5 september 2015

Avslöjande och oroande om nättroll

I dag skriver Niklas Orrenius i Dagens Nyheter om hur systematiskt ett nät av desinformation byggts upp. En mycket bra och tankeväckande artikel av en modig journalist. För han skriver också om de hot som han mött sedan han på sedvanligt journalistiskt sätt försökt komma i kontakt med den ökanda bloggaren Julia Cesar. Sådant borde inte få förekomma i något civiliserat land att man hotar en journalist och hans barn enkom för att han gör sitt jobb.

fredag 4 september 2015

Bondgårdseffekten?

Lyssnar till Vetenskapsradion som talar om bondgårdseffekten, som gör att barn som har växt upp på bondgårdar har mindre risk att drabbas av allergier och astma.

Nu får jag veta att opastöriserad mjölk också är stärkande.

Så skönt att jag är stärkt genom min uppväxt. Men jag har lite allergiska tendenser kvar. Mot människor som är intoleranta.

torsdag 3 september 2015

Viktigt göra brandkollen

Jag har blivit påmind både genom mail och genom ett vykort att göra Brandkollen. Nu är det gjort. Jag får kanske höjd premie från försäkringsbolaget, eftersom jag inte svarade "rätt" på alla frågorna. Men genomgången var definitivt nyttig. Nu vet jag hur det borde vara...

onsdag 2 september 2015

Släpp in tandvården i familjecentralen

Vid kommunstyrelsen i Katrineholms senaste sammanträde behandlades förstudier på löpande band. En av dessa studier handlade om att starta en familjecentral. Det är ett gammalt förslag som har stötts och blötts länge, men som har fallit på ekonomin.

Det är nu en bra förstudie som har tagits fram, men det som saknas är att få med tandvården i sammanhanget. Det är jätteviktigt att den förebyggande tandvården kan nå alla familjer på att bra sätt, för att berätta om vad du själv kan göra för att dina barn ska få den bästa starten.

Majoriteten tyckte inte som Centerpartiet, så jag reserverade mig mot beslutet enligt följande:


"Reservation angående Dnr KS/2015:347 Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar

Bakgrund
Det finns många fördelar med att inrätta en familjecentral och det är en fråga som har diskuterats länge i Katrineholms kommun. I förstudien saknas dock en aktör, som skulle kunna tillföra kompetens till familjecentralen och också ha behov av tidiga möten med familjerna. Det handlar om Folktandvården, som har en uppsökande verksamhet för barn som mycket väl skulle kunna inrymmas i en familjecentral.
Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet:
Yrkande
Att ”tandvård” tillförs i beslutssatsen så att den får följande lydelse:
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överlämna förstudien om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral, förebyggande tandvård och socialtjänst samverkar till kommunstyrelsen för vidare hantering i budgetprocessen.”
Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.
Katrineholm 26 augusti 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

tisdag 1 september 2015

Drygt 700 sidor stämmohandlingar!

Vad roligt! Nu har de kommit! Drygt 700 sidor med stämmohandlingar inför partistämman i Falun mot slutet av månaden! Nu har jag en rolig och spännande läsning framför mig med motioner, förslag och program.

måndag 31 augusti 2015

Säger nej till reserver i äldreomsorgen

Nej, kommunstyrelsen tycker inte att det behövs reserver, ekonomiska sådana, i äldreomsorgen, vilket jag och Anita Karlsson föreslog i en motion. Vi tycker att det är bra att ha reserver att ta av, till sådant som inte är förutsägbart. Nu blir det att försöka övertyga kommunfullmäktige. I väntan på det, så följer härmed min reservation i kommunstyrelsen:

"Centerpartiets motion handlar om att skapa ekonomiska reserver för att möta oväntade volymökningar inom äldreomsorgen. Även om resurstilldelningen styrs av demografin, så säger befolkningens åldersfördelning inte allt om vilka resurser som verkligen krävs under året för att möta de äldres behov. Ingen kan exempelvis förutsäga vilka hjälpbehov som kan uppkomma efter en sjukhusvistelse. Exempelvis uppstår inte behovet av dubbelbemanning på ett planerat sätt, utan det sker efter en icke alltid förutsägbar fysisk försämring.

För att då kunna möta svängningarna inom äldreomsorgen, som inte beror på antalet äldre som bor i kommunen, utan helt enkelt på deras hälsa och hjälpbehov, så behöver det finnas särskilda medel som kan tas i bruk efter ansökan. Alltså ett buffertsystem som i grunden liknar det som gäller inom Bildningsförvaltningen för antalet barn, och där förvaltningen kompenseras i efterhand om antalet barn ökar.

Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar i yttrandet att dagens system för fördelning av resurser inte är optimalt och ger motionärerna från Centerpartiet rätt i att resursfördelningssystemet behöver tillföras fler aspekter, exempelvis antalet personer i behov av insatsen och vilken typ av insats.

I motionen pekar Centerparitet på att det behövs ett system motsvarande Bildningsförvaltningen, men det är en vantolkning av motionen att skriva in hur ofta avstämningarna ska ske. Syftet med motionen är att peka ut centrala reserver som kan användas om verkligheten avviker från planen i budgeten. Detta i avsikt att de som behöver hjälp också ska få det.

Mot bakgrund av detta yrkade jag bifall till motionen. Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet."

onsdag 26 augusti 2015

Lyssna till barnen - också

I dag ska kommunstyrelsen besluta om Centerpartiets motion om att Katrineholm ska införa medborgarförslag. Medborgarförslag innebär att de som är skrivna inom kommunen kan lämna förslag och få dem bedömda. Det gör att även barn och unga kan få sina idéer prövade.

Men detta vill inte majoriteten införa, enligt förslaget i handlingarna.

Vi tycker att kommunen ska lyssna till allas förslag, inte bara till dem som hittar en trappa upp på Gröna kulle.

tisdag 25 augusti 2015

Reservera mera

Bland kommunstyrelsens handlingar döljer sig tre avslagna motioner. Ja, de är inte avslagna än, förstås och jag ser hellre att de motioner som jag varit med om att skriva blir bifallna.

Centerpartiet tycker att kommunen ska reservera mera för att bättre kunna möta svängningar inom äldreomsorgen. Det tycker nästan vård- och omsorgsnämnden också, men för säkerhets skull så avslår man motionen! För så måste man göra, om förslagen kommer från fel håll...

Det är lite olika, som jag brukar säga.

måndag 24 augusti 2015

Veckan igång med 600 sidor

I tre olika delar kom kommunstyrelsens handlingar i fredags klockan 16. Jag lyckades inte öppna alla, men det klarnade nåogt under helgen och idag lyckades jag ladda ner den sista och största delen.

Det är inte rimligt med denna arbetsfördelning, det blir ärenden som inte kommer att bli så väl granskade som de egentligen förtjänar. Hoppas ändå kunna göra mitt bästa, trots att tiden för reflektion och förankring är knapp.

onsdag 19 augusti 2015

Få hittar miljöbilen

Vardagens miljöhjältar är de personer som inte skapar miljöfarligt avfall eller som ser till att det hamnar på rätt ställe. Under tre dagar har Centerpartiet i Katrineholms kommun "skuggat" Stenas miljöbil, som för Sörmland Vattens räkning samlar in miljöfarligt avfall i kommunen. Resultatet är magert. Få hittar miljöbilen, som under någon timme parkerar vid en återvinningsstation i kommunen. Men de som kommer blir glada över en pratstund och lite fika!


Hans Linke och Ann-Charlotte Olsson mötte upp i Valla och Sköldinge.Maria Brantö gjorde mig sällskap i Katrineholm, där också Bertil Carlsson dök upp vid Backavallen.

måndag 17 augusti 2015

Giftfri vardag

Giftfri vardag är en av Centerpartiets viktigaste frågor att driva. I valrörelsen uppmärksammade vi dem som gör rätt idag genom att lämna in miljöfarligt avfall i stället för att låta det stå kvar hemma eller ännu värre låta det komma ut i naturen. Nu gör vi om turen, eftersom frågan är lika viktig alla år.

Sörmlands Vatten kör i veckan som kommer, med start idag måndag, runt med miljöbilen i Katrineholms kommun och gör insamlingsstopp på olika platser. Här kommer även Centerpartiet att möta upp för att träffa vardagens miljöhjältar.

Resan börjar i Forssjö, återvinningsstationen vid idrottshallen, Svanvägen, klockan 17.00-18.00. Centerpartiet kommer att vara där, liksom vid de följande stoppen i Strångsjö, Valla, Sköldinge, Backavallen, Malmgatan, Björkvik, Bie och Julita.

Åt skogen med alla lingon

Ja, det går åt skogen så ofta som det bara går. Mina samlargener är så otroligt starka, särskilt i dessa skogstider. Det är omöjligt att avstå när hela skogen väntar...

Höstens första kommunfullmäktige

Ja, nu är den politiska höstsäsongen igång på riktigt. Om några timmar är det dags för kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Kvällen bjuder inte på papperet på några stora debatter, men vänta bara! Det lär bli en del diskussion om Handelspolicyn. Om var man kan parkera i Katrineholm...

fredag 14 augusti 2015

Trovärdighet krävs av överförmyndare

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om vad oppositionen tycker om Överförmyndarens frispråkighet. Jag uttalar mig för Centerpartiets räkning och poängterar vikten av att allmänheten kan ha förtroende för överförmyndaren som myndighet och person. En motion om att denna post inte ska tillsättas politiskt måste komma snarast.

onsdag 12 augusti 2015

Glass i stora lass...

... och en massa politik!

Ikväll är det dags för Centerkvinnor från hela länet att samlas på Grinda gårdsglass utanför Malmköping för att träffas, diskutera Centerkvinnornas viktigaste frågor och äta glass i stora lass.

För egen del är jag lite av spindeln i nätet, så det är bara att hålla tummarna för att allt kommer att gå vägen.

Vad hände i Norge...?

Min partisyster och medresenär Ingalill Fredriksson har börjat blogga om resan till Norge. Om du vill veta hur det såg ut där vi var, så är det bäst att följa hennes blogg

tisdag 11 augusti 2015

Överförmyndarnämnd nästa

Lokaltidningen skriver idag om att Joakim Truedsson, till vardags överförmyndare i Katrineholm, inte gillas av alla socialdemokrater i länet för de synpunkter som han framför som sig själv på Facebook.

Det är ju en intressant rapportering. En person vars omdöme ifrågasätts av sina egna partibröder och partisystrar är kanske inte riktigt rätta personen för att sköta angelägenheterna för människor som av någon anledning inte klarar ut de ekonomiska och rättsliga bestyren själv utan behöver god man eller förmyndare.

Centerpartiet har tidigare tillsammans med andra partier i Katrineholm motionerat om att den politiska tillsättningen av Överförmyndare ska brytas. Det är dags att motionera igen. Överförmyndarnämnd nästa.

måndag 10 augusti 2015

Alltid en solstråle!

Lokaltidningen Katrineholms-Kuriren delar ut tröjor till personer som är värda lite extra ljus på sig, därför att de sprider glädje och är Solstrålar. I veckan som gick uppmärksammades de goda centerpartisterna Åke och Ingrid Wahlström. Den här gången inte precis för att de ingår i rörelsen, utan för att de är en morfar och en mormor som alltid ställer upp - i vått och torrt.

Ingrid Wahlström lyckades också i artikeln få in en mening om Centerkvinnorna och att vi var med i Vårruset i Norrköping. Jätteskoj med denna oväntade publicitet. Nu får vi öka insatserna för att bevara konditionen inför nästa år! Heja, heja!

söndag 9 augusti 2015

Kvinnofrid ska råda

Katrineholms-Kuriren citerar på ledarplats Polisens uppmaning att inte jogga med hörlurar i öronen med anledning av överfallsmordet på en kvinna i veckan.

Jag gillar inte uppmaningen. Vi ska kunna röra oss fritt och säkert i Sverige var vi än befinner oss. Ingen ska behöva inskränka sin frihet på det sättet. Alla har rätt att vara trygga.

Redan på Magnus Ladulås tid infördes kvinnofrid. Kvinnofrid ska självklart råda i Sverige 2015.

Tillfälligt avbrott

Orden tycks ha tagit slut. Det är inte sant. Det är heller inte sant att det har hänt bloggaren något. Men jag har varit på resa och avkopplad i stället för extremt uppkopplad, därav denna långa bloggtystnad.