torsdag 22 oktober 2015

Inte hört talas om periodisering?

Den här veckan går nästan i ett, så jag har inte hunnit skriva något om måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm, där vi bland annat behandlade kommunens delårsrapport.

En post som jag tyckte hade uppmärksammats för lite var kostnaderna för kommunfullmäktige och politisk ledning. I mitt anförande sa jag följande:

"Det finns en post i redovisningen som utmärker sig och som vi inte talat om under hela året, när kommunstyrelsen har fått rapporter från nämndernas verksamhet och om kommunens finanser. Det är kostnaderna för kommunfullmäktige och politisk ledning. Här finns det i delårsrapporten ett underskott som närmar sig miljonen – 923.000. Av detta ska 700.000 höra till Överförmyndarens verksamhet. Hur ska det gå att hämta tillbaka? Om det tagit åtta månader att nå ett underskott om 700.000, hur ska det då gå på fyra månader att ta igen det? Det skulle jag gärna vilja ha svar på."

Och svar fick jag. Göran Dahlström (S) svarade att det var många utbetalningar till förmyndare under våren och att det var därför som överdraget blev som det blev.

Orden föll naturligtvis inte exakt så. Den som vill höra den exakta lydelsen får lyssna till webbsändningen på kommunens hemsida.

Jag gick inte upp igen i debatten, men den givna följdfrågan var naturligtvis varför dessa utbetalningar inte har periodiserats? Det borde ju vara det mest naturliga i sammanhanget, att kostnader fördelas över året för att ge en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar