torsdag 1 oktober 2015

Ge kommunen mer makt över strandskyddet

För en vecka sedan var jag i Falun på stämma och tog en mängd kloka beslut. Ett av dessa var att förändra strandskyddet så att det blir mer närodlat, det vill säga att kommunerna får mer makt över det.

Beslutet på stämman lyder:

"Centerpartiet vill

att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks. Bland annat bör perspektivet i strandskyddslagstiftningen ändras i syfte att öka det kommunala inflytandet.

Att Länsstyrelsens överprövningsmöjlighet vad gäller kommunala bygglov inom fastställda LIS-områden avskaffas.

Att möjligheten till att skapa LIS-områden utökas till fler områden."

Vad är då ett LIS-område? Jo, det är ett område som är utpekat som nödvändigt för Landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar