onsdag 31 december 2014

Gott Nytt År!

Mycket hände under 2014. En hel del var bra, annat var sådant som jag hellre hade sett gått på ett annat vis. Man måste inte gilla läget, men får acceptera att en del saker är utanför min makt att påverka.

Nu återstår att säga hejda till 2014 och hoppas att 2015 blir ett riktigt fint år, där fler människor inser att konflikter löses bäst med samtal.

Gott Nytt År!

lördag 27 december 2014

Man kan alltid ombestämma sig...

Att kunna ombestämma sig är en god konst. Andra vill kanske kalla det flexibilitet, att vara flexibel och beredd på förändring. Jag tycker att ombestämma sig är ett fint uttryck för möjligheten att ändra uppfattning. Nu har regeringen Löfven gjort det. Det blir inget nyval. Alliansen och samarbetsregeringen, som den brukar kalla sig, har kommit överens om vad som ska gälla för att regeringar som saknar egen majoritet ska kunna regera.

Det är bra. Sverige behöver styras på ett stabilt sätt utan kraftiga vänstersvängar.

torsdag 18 december 2014

Trafikläget är under kontroll!

Julbrådskan har infunnit sig. Allt ska göras samtidigt. Alltså har jag inte hunnit lägga in debatten från i måndags om trafikförsörjningen till det ombyggda Kullbergska sjukhuset. Så här sa jag i debatten med anledning av min interpellation:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Den här interpellationen handlar om ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset och hur det kan beröra kommunens planering.

Anledningen till att jag tar upp frågan är att ombyggnadsplanerna tycktes förvåna en kommunal tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen när ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset kom upp vid ett sammanträde med handikapprådet.

Reaktionen var ungefär den här: ”Men vi har ju anpassat gatorna mot dagens entré…”

Alltså cykelbanor, gator och parkeringar har lagts så att de ska svara mot transportbehoven till och från sjukhuset. Det som gäller idag.

Morgondagens Kullbergska ska ha ingången från Fredsgatan, som idag slutar i en vändplan.

Utifrån det undrade jag vilken beredskap Katrineholms kommun har för att styra om trafiken och vilka kostnader det kan medföra.
Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström ger lugnande besked. Det finns med i planerna, det kommer inte att bli några astronomiska merkostnader (ja, han skriver inte så, det är min tolkning), utan det blir ungefär kostnader motsvarande en ny rondell.

Det är ju så nära Jul, så jag ifrågasätter inte detta. Jag nöjer mig med att vara nöjd med att beredskapen finns för de följdinvesteringar som måste göras med anledning av ombyggnaden av Kullbergska.!

onsdag 17 december 2014

Ljusstakens mysterium

Jag tror att jag någon gång ska orda om varför ljusstakar och ljuslyktor är så populära som avtackningspresenter. Eller är det bara jag som "drabbas"? Det känns nästan som om jag kan säga - "det brukar vara en ljusbärare" och så får jag i nio fall av tio rätt.

Från mitt första sommarjobb i livsmedelsaffären fick jag inte någon present alls. På mitt andra blev det en ljusstake när jag avtackades gång ett och en ljuslykta gång två. På en annan arbetsplats som jag uppträtt på tre gånger har jag fått två ljusstakar och en "nästan" ljusstake i form av ljus och presentkort som blev till en glaskaraff med matchande glas. Vid några tillfällen har avskedspresenterna lyst med sin frånvaro, så helt belagt är det inte att en "ljusbärare" är avtackningspresenten nummer ett.

Men som sagt, lite kinkig är jag allt.

tisdag 16 december 2014

Stillsamma val

Vi var rustade till tänderna och beredda på det värsta. I stället gick allt precis som det skulle gå - valen till kommunens styrelser och nämnder för den kommande mandatperioden i Katrineholms kommun gick lugnt och stillsamt till. Det var inga nya namnförslag eller krav på proportionella val. Därmed kunde valen genomföras utan att det blev sena natten.

Skönt tyckte alla ledamöter i kommunfullmäktige.

RÖTT i debatten om bemötande

I går kväll hade min motion om utbildning i bemötande nått kommunfullmäktige. Det var ganska sent på kvällen, så det blev en relativt kort debatt mellan mig och Lars Härnström (M).

Så här sa jag:


"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en motion snarlik den jag lämnade in inför valet 2010. Jag hade naturligtvis hoppats på att en ny motion inte skulle behövas, utan att bara det faktum att frågan hade uppmärksammats skulle göra att samtalsklimatet blev bättre. Men så var det inte.

Därför skrev jag på nytt en motion om utbildning i bemötande.

Med motionen har jag pekat på att de förtroendevalda som ska tillträda eller bli omvalda till något uppdrag inom Katrineholms kommun behöver vara väl rustade inför uppdraget. De behöver inte enbart ha kunskaper om vad kommunallagen säger och om hur kommunen fungerar. De bör också få möjlighet att lära sig, eller bli påminda om, vilka spelregler som gäller för det demokratiska samtalet.

Det finns därför all anledning att i en utbildning framhålla personalpolitiska programmets ledord, Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit, RÖTT, och att detta inte enbart gäller för personalen utan bör tillämpas i arbetet i styrelser och nämnder, mellan ledamöter och tjänstemän. Vidare kan ett gott bemötande ställas i kontrast till avarten, när härskartekniker tillämpas.

För att ytterligare uppmärksamma detta – till synes självklara – föreslår jag i motionen att utbildning i bemötande ska ingå i kommunens utbildning till förtroendevalda.

Det vore naturligtvis önskvärt att en sådan utbildning inte skulle vara nödvändig, men vis av tidigare erfarenheter vet jag att den behövs.

Och även om motionen nu avslås, så har alla här i fullmäktige fått kunskap om vad som menas med härskartekniker samt ledordet RÖTT och vad det står för – Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit.

På så vis har motionen nått ett syfte, även om det allra bästa är att motionen bifalls och att vi får möjlighet att fördjupa oss i de möjligheter som finns att mötas med demokratiska spelregler.

Därför yrkar jag till sist ändå bifall till motionen."

Lars Härnström blåste dock till strid och pekade på att Centerpartiet kunde använda vårt partistöd om ca 140.000 kronor till att utbilda oss. Det fick mig att se RÖTT, trots att Julen närmar sig. Utbildningsbidraget är 10.000 och partistödet ska användas till demokratiskt arbete. (Exakt så föll nog inte orden, om någon kommer att kontrollera det.)

Med detta inlägg använde jag härskartekniker, ansåg Härnström, och läste upp vad som kännetecknar dem...

Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av, som Pippi Långstrump sa. För motionen handlade ju om bemötande - om ett gott bemötande.

Men det är som jag brukar säga; det är lite olika!

måndag 15 december 2014

Politisk heldag!

Denna dag är en verklig politisk heldag som toppas med kommunfullmäktige i kväll, då valen till styrelser och nämnder ska göras inför den kommande mandatperioden. Dessutom är föredragningslistan fullmatad med tunga ärenden som den framtida organisationen av Katrineholms Logistikcentrum, besvarandet av min motion om behovet av utbildning i bemötande samt lite delårsredovisningar.

Laddat för en helkväll med andra ord! Få tror att den tar slut före 23, men vem vet?

söndag 14 december 2014

Oppositionen ofrivilligt med i kommunplanen

En majoritet behöver sällan ta hänsyn. Den kan, åtminstone i den politiska världen, köra över oppositionen om den har tillräckligt stort övertag och inte behöver fundera över tillvaron under kommande mandatperioder.

Lite så är det i Katrineholms kommun. Majoriteten är överväldigande.

På onsdag ska kommunstyrelsen anta kommunplanen för de kommande fyra åren. Majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, Socialmoderaterna, har lagt sitt förslag. Förslaget är layoutat enligt konstens alla regler och bildsatt.

Tyvärr har majoriteten i bildsättningen tagit med bilder, där oppositionspolitiker exempelvis jag själv medverkar.

Jag vill inte, som politiker och gruppledare för Centerpartiet i Katrineholms kommun, medverka i majoritetens dokument. Jag står inte bakom innehållet i sin helhet. Centerpartiet har egna förslag om hur kommunen ska styras.

lördag 13 december 2014

Klockren analys

Lena Andersson är klockren i sin analys i DN av vad som krävs för att det ska bli en förhandling och inte prat.

fredag 12 december 2014

Samlar på uppdrag

I dag kom den kompletterande handlingen till måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Nu tycks valen vara i de närmaste kompletta, alltså även med Sverigedemokraternas förslag till ledamöter med. Det är intressant att se att samma namn kommer igen på flera ställen.

Undrar om det beror på att SD vill spara pengar åt kommunen, eftersom inga extra arvoden kommer att utgå till gruppledaren när han dubblerar, eller om det helt enkelt är så att det inte finns fler personer som kan ta uppdrag.

Men som jag brukar säga, det är lite olika.

torsdag 11 december 2014

Barn ska få vara barn

Gårdagens Nobelprisutdelningar och Nobelfester i all ära, men det största priset måste ändå vara det som Malala Yosafzai betalat för kampen för skolgång åt alla barn. Aldrig har ett pris varit så välförtjänt samtidigt som det delades med Kallash Satyarthis arbete för att avskaffa barnarbete.

Att barn ska få vara barn är ingen självklarhet i hela världen. Det är inte alltid en självklarhet ens i Sverige. Arbetet för att stärka barns rättigheter måste därför fortsätta oförtrutet. Årets Nobelpris är därför en viktig markering. Det uppmärksammar både frågan och två personers mycket viktiga insatser.

onsdag 10 december 2014

Oppositionen formerad

I går presenterade oppositionen i Katrineholm våra viceordförandekandidater. I dag skriver lokaltidningen om detta. Här kan du möjligen se oss!

Nobelstudion

I dag är det Nobeldagen med tillhörande festligheter. Alfred Nobel är för övrigt den enda person utöver kungligheter som har en egen flaggdag.

Lyssnar just nu till hur P1 Morgon funderar över TV-sändningarna. Det är intressant i sig, att radio intresserar sig för TV. Men än mer är hur unikt det är att TV sänder så mycket kring denna prisutdelning med efterföljande middag. Det är nästan som en sportbevakning. Så frågan är; när får vi Nobelstudion - heldagssändningar om prisutdelningen? Eller är det bara så att det är sportsändningar som kan få sådana benämningar?

För egen del kommer jag att fira dagen först i Stockholm med bland annat besök vid Globen och i riksdagshuset för att fortsätta festen i Flen. Det ska bli roligt!

tisdag 9 december 2014

Jämställt bland kostymerna

I dag presenterade Katrineholms-Kuriren majoritetens kommunplan för den kommande mandatperioden. Artikeln i papperstidningen pryds av tre herrar i kostym. (Nu hittade jag på lite, för det är visserligen fyra herrar i bild, men bara tre har kavajen på, den fjärde tycks alltid vara beredd på brandkårsutryckning...)

Så skönt då att under min morgonpromenad till Gröna kulle möta Anna Johansson, jämställdhetsstrateg, och förstå att även det här perspektivet finns med i verkligheten, fastän det inte framgår utåt sett.

Nu kanske det är kan tyckas vara raljant. Det är det. Men det är också viktigt vilka signaler som sänds ut. Fyra herrar säger något om kommunledningen. Herr är det vi som bestämmer...

Det är också viktigt med förebilder. Och inte bara förebilder i kostym.

måndag 8 december 2014

Ny vecka, nya utmaningar!

Nu börjar det politiska året närma sig sitt slut. I några sammanhang sker de sista mötena för mandatperioden, i andra sammanhang är det bara "normal" årsavslutning. I de flesta fallen innebär det något extra i fika- eller matväg.

Men först är det dagordningar att klara av. Kommunfullmäktiges sammanträde nästa vecka innebär gruppmöte ikväll. Därutöver innehåller dagen sammanträde med miljöstrategiska rådet.

Så det är fullt upp. Ett riksdagsbesök i veckan ska också hinnas med. Det ska bli extra roligt, eftersom det tycks vara dags att dra på sig kampanjkläderna igen inför nyvalet nästa år.

söndag 7 december 2014

Reserver behövs även för äldreomsorg

Demografin ska styra planeringen, alltså att ålderssammansättningen inom exempelvis en kommun ska ha inverkan på planeringen. Så fungerar det i Katrineholms kommun när det gäller barn och ungdomar, där Bildningsnämnden kan avropa mer pengar om det visar sig att det kommer fler barn under året.

Motsvarande system borde finnas för äldreomsorgen, anser jag och Anita Karlsson i en motion till kommunfullmäktige. Anledningen är förstås att det kan bli lika stora överraskningar om våra äldre blir sjukare och behöver mer hjälp än vad som går att förutsäga. Håller de sig friska, så behövs inte reserven, men när det oväntade händer, så borde den finnas att ta till.

Här kan du läsa motionen i sin helhet!

lördag 6 december 2014

Miljömåttbandet

I måndags åkte jag över gränsen och in i Östergötland för att tillsammans med Centerpartiets Norrköpingskrets lyssna till förra miljöministern Lena Eks ord. Då var inte "regeringskäbblet" klart, men Lena Eks uppfattning var solklar: "Vi kan inte rädda Löfven, hans regering för en helt annan politik än den vi vill se. Det viktigaste är vilket Sverige vi vill ha."

Men vid sidan av regeringshaveriet, så pågår miljöförhandlingarna. Tyvärr så överskuggas de av turerna kring regeringen.

Lena Ek menade att miljöarbetet går framåt, om än långsamt, och att grunden för den svenska politiken finns i Alliansregeringens klimat- och energiöverenskommelse.

Om jag nu läser mina anteckningar rätt, så liknade Ek världens miljöutsläpp vid ett miljömåttband, en meter långt. Av denna meter svarar EU för utsläpp motsvarande en decimeter och Sverige för en millimeter av helheten. Som sagt med reservation för att jag fått enheterna om bakfoten.

Men Sverige har en mycket viktig roll i förhandlingarna och för att "korta" miljömåttbandet ytterligare.

- Sverige har en medlande och mäklande roll, menade Lena Ek.

Ja, så har det varit och förhoppningsvis kan det fortsätta så, om Sverige för en konstruktiv och realistisk politik som det går att få fler att enas kring. För det är bättre med små steg mot målet, än inga steg alls.

fredag 5 december 2014

Omval, omval, omval

Efter ett dygns strategiarbete med IUC samt genomförande av Tomtetorsdag, julavrundningen med Centerkvinnorna i Stora Malm som sker hemma hos mig och därför kräver särskilda förberedelser, har det nu blivit tid att sätta sig vid tangenterna.

Temat är givet, även jag måste skriva om OMVALET. Eller ja, det heter det ju inte, det heter EXTRA val eller Nyval.

Så mycket har sagts. Jag måste tillägga att jag tycker att det var oväntat. Inte att det skulle bli omval, den utgången tycktes nästan given, men att Stefan Löfven skulle ge upp så lätt, det överraskade mig. Jag hade trott att han skulle använda alla möjliga dagar fram till 29/12 för att försöka nå en annan tingens ordning.

Om man förhandlar på riktigt så måste man ha något att erbjuda, det handlar inte om ett antingen eller. Alla ska vinna i en uppgörelse.

Men bortsett från det. Nu är det nyval som gäller. Jag är beredd att kampanja!

onsdag 3 december 2014

Mest feltajmade debattartikeln

De socialdemokratiska kommunalråden Göran Dahlström och Annelie Bengtsson, Katrineholm respektive Vingåker, publicerar nog dagens mest feltajmade debattartikel. I Katrineholms-Kuriren skriver de nämligen om hur fantastiskt det kommer att bli i Sverige med samarbetsregeringens budget som ska antas i dag...

Detta är vådan av att vara ute i god tid och tro att allt är som det alltid har varit.

Just i dag, och inte heller igår, är ingenting som det har varit och det är högst osäkert om Samarbetsregeringens budget kommer att gå igenom. I alla fall inte vid en eventuell omröstning i dag klockan 16.

Men det är som jag brukar säga, det är lite olika.

tisdag 2 december 2014

Utbildning i bemötande

I dag skriver lokaltidningen om min motion om att det behövs en utbildning om bemötande för de förtroendevalda som ska träda till i Katrineholms kommun, så att de inte utsätts för eller använder härskartekniker. Bemötandet i kommunfullmäktige och i nämnder och styrelser inom kommunen har inte alltid varit så respektfullt som man kan kräva.

Det är andra gången som jag lämnar in en motion om detta och jag har gjort det, eftersom klimatet inte har förbättrats. För att nå en förändring måste man synliggöra problemet och också skaffa sig kunskap för att kunna bryta mönstret. Det uppnås förstås allra bäst med en utbildning, men synliggörandet kan också göra nytta.

Får nu se om frågan uppmärksammas ännu mer. Kommunstyrelsen beslutade i onsdags att avslå motionen. Vid kommunfullmäktige i december får jag försöka omvända fler om att behovet av utbildning finns.

måndag 1 december 2014

Miljön kräver handling

Lyssnar till före detta klasskamraten Annika Degreus reda ut förutsättningarna inför kommande klimatmöte. Intressant att få en genomgång av världsläget. Att det är allvarligt är helt klart och att det kräver skickliga politiker och förhandlare för att något ska bli gjort.

Centerpartiet kommer att ha Lena Ek på plats. Det känns tryggt. Hon vet med sin erfarenhet från Centerkvinnorna, Centerpartiet, Europaparlamentariker och som miljöminister hur förhandlingar ska föras för att gå i mål.