tisdag 28 juli 2015

Om nu rött ska vara rött...

Läser i lokaltidningen att Katrineholms Starke Man Göran Dahlström (S) än en gång har avbrutit sin semester. Den här gången för att hissa prideflaggan vid stadshuset Gröna kulle.

Det är positivt att Katrineholms kommun flaggar för alla människors lika värde och rättigheter, men ska inte den person som är tillförordnad ordförande för frånvarande ordförande få fullgöra sitt uppdrag? Den här veckan borde det ha varit Ulrica Truedsson som hissade flaggan. Om nu rött ska vara rött...

måndag 27 juli 2015

Vi tog det kallt

För alla som undrar, vi firade Kristina med kaffe med dopp på sedvanligt sätt vid badet i Viala. Det blev ett kort dopp, där jag som erkänd badkruka fick dispens för att inte vara i så länge...

Nu är det inte bara en tradition i fruntimmersveckan, utan det var också tioårsjubileum.

Issa på folkmusikfestival

Ibland fastnar ögonen på det oväntade. I dag var en sådan dag. Vid läsningen av Dagens Nyheter fann jag att musikbegåvningen Kristina Issa, som kommer från Katrineholm, medverkar vid Stockholm folk festival 7-8 augusti. Jätteroligt, för hon är så duktig!

fredag 24 juli 2015

Hoppas Vingåker hittar ny Furborg

Det har stormat kring kulturchefen Lars Furborg. Ja, det vill säga, det har stormat kring hans efterträdare. För det är svårt att ersätta en så kunnig och välrenommerad kulturchef. Furborg har satt Vingåker på Sverigekulturkartan bland annat genom konstutställningarna på Säfstaholms slott. Det ovanliga med honom är också att han valt att uträtta en livslång kulturgärning på en och samma plats.

Skorna är alltså ganska stora att fylla. Men det får ändå sägas fegt av Vingåkers kommun att inte ens våga söka efter en ny kulturchef med tyngd, utan att välja att annonsera ut tjänsten med inriktning mot upplevelser. Det känns som en rejäl devalvering. Hoppas ändå att Vingåker kan hitta en person med Furborgs kvaliteter. Åtminstone några av dem.

Å Kristina, badet är så kallt...

Läser i dagens Katrineholms-Kuriren om de låga badtemperaturen. Det var förstås igår. I dag, när det är dags för årets viktigaste dopp är det säkert annorlunda. Förhoppningsvis.

måndag 20 juli 2015

Arbetsförmedlingens chef ratar regeringens förslag

Hör på nyheterna att Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg ratar regeringens förslag om borttagande av ungas nedsättning av arbetsgivaravgifter och försämringen av ROT- och RUT-avdraget.

Han har ju rätt. Förändringarna kommer att synas på arbetslöshetssiffrorna. De som kompenseras för att unga blir dyrare att anställa är den offentliga sektorn. På så vis har regeringen redan erkänt att förslaget har haft effekt, annars hade inte en kompensation varit nödvändig.

Fruntimmersveckan är igång

Fruntimmersveckan är igång och vädret är... som det brukar vara vid den här tiden - omväxlande!

I dag ska det firas med tårta för ett födelsedagsbarn och senare i veckan väntar sedvanligt Kristina-dopp. Hoppas att solen hinner värma upp badvattnet något. Under 20 grader är inte behagligt.

Hus kan byggas nära torget

Läser i lokaltidningen att kommunalrådet Göran Dahlström bryter semestervilan för att välsigna Tegelstadens planer på att bygga ett högre hyreshus på en tomt nästan granne med Stortorget i Katrineholm.

Bra, säger jag. Katrineholm behöver fler bostäder. Men vi behöver inte bygga dem på Stortorget - de kan byggas i det närmaste grannskapet.

torsdag 16 juli 2015

Osynliggjord

I dag bar det äntligen iväg mot bilfirman. Någon gång måste ju bilen bytas till en nyare modell. Bilhallen var nästan tom. Två försäljare verkade finnas. Den ene, som säljer det märke jag har, verkade våldsamt upptagen med att fotografera bilar av ett annat märke. Den andre säljaren tog kontakt. Mitt krav på bil var enkelt - det skulle vara en miljöbil. Efter en genomgång av allt som var möjligt - i teorin - för inte en enda bil fanns tydligen att visa eller sälja, så erbjöds jag två kataloger som jag "kunde läsa på i".

Jag kände mig oerhört osynliggjord. På vad sätt dög jag inte som kund? Hade jag inte gått in i en bilhall? Visst säljer de bilar?

onsdag 15 juli 2015

När får äldre komma ut?

Sveriges Radio har i sina nyhetssändningar under dagen uppmärksammat att många äldre på omsorgsboenden aldrig får komma ut.

Att få vistas ute kan inte bara vara en rättighet för djur, det borde vara en möjlighet för våra äldre.

Centerpartiets Anita Karlsson motionerade för några år sedan om att varje äldreboende i kommunen skulle ha en rullstol med hjälpmotor för att fler skulle få möjlighet att komma ut, om anhöriga kom på besök eller för att göra det enklare för personalen att orka med resorna.

Det blev avslag på motionen, eftersom den kom "från fel håll", alltså från oppositionen.

Men en hjälpmotor skulle underlätta för att få fler på promenad. Det skulle vara en friskvårdssatsning. Det kan vara dags att väcka frågan på nytt i höst.

Välförtjänt Solstråle

Jag känner inte personligen alla Solstrålar som Katrineholms-Kuriren utser. Men de jag känner vet jag är värda att bli utsedda. I veckan förärades Birgitta Lundström en tröja. Birgitta driver hemtjänstföretag i Katrineholms kommun och hon gör det på ett mycket uppskattat sätt.

Grattis Birgitta, du är en särdeles välförtjänt Solstråle!

måndag 13 juli 2015

Nya Milleniemål på gång

I skuggan av "Grexit", som kanske inte blir av, så samlas världens ledare i Etiopien för att bli överens om nya Milleniemål. På sitt sätt är detta mycket viktigare än de förhandlingar som pågår inom EU och mellan Euro-länderna.

För det handlar om hur världen ska bli bättre, om hur världens länder kan jobba tillsammans för att nå en hållbar utveckling. Det handlar om utbildning och utveckling. Och om att skapa förutsättningar för fred.

De tidigare Milleniemålen har varit lyckade som inriktning, även om man inte har kommit så långt som jag och många med mig skulle önska. Men några steg är bättre än inga. Det allra bästa vore förstås att lägga alla pengar som används till vapen och droger på insatser som gjorde att alla kunde få äta sig mätta, gå i skolan och ha en försörjning av eget arbete. Det är en utopi i dag, men tänk om det skulle kunna bli sant! I natt jag drömde något som...

lördag 11 juli 2015

Grön skatteväxling på riktigt

I dag är min artikel införd i Katrineholms-Kuriren om grön skatteväxling. Den finns inte utlagd än på nätet, så här följer den i sin helhet:

"Centerpartiet vill se en grön skatteväxling på riktigt, där vi höjer skatten på föroreningar och farliga gifter i vår vardag och sänker skatten på jobb och företagande.

Under årets Almedalsvecka presenterade vi konkreta förslag för en grön skatteväxling. Vi vill bland annat slopa arbetsgivaravgiften under två år för den första medarbetaren så att det blir billigare att anställa för första gången. Vi vill att arbetsgivaravgiften på årslöner upp till 180 000 kr slopas i två år för den första anställda. Totalt minskar förslaget kostnaden för den första anställda med cirka 56 000 kr per år. Vi vet att det första och största hindret i ett företags utveckling är att gå från att vara ett enmansföretag, utan anställda, till att anställa sin första medarbetare. Med vårt förslag sänker vi trösklarna för företagen att växa och utvecklas.

Vi vill även höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. De höga skatterna på utbildning och ansträngning nämns ofta som ett av de största problemen för svensk konkurrenskraft och tillväxt. Centerpartiet vill i ett första steg sänka marginalskatterna genom att höja den nedre skiktgränsen. Skiktgränsen går idag vid en månadslön på cirka 36 900 kronor. Med vårt förslag höjs skiktgränsen till cirka 37 400 kronor. Grupper som idag ofta tjänar kring brytpunkten, och därför påverkas särskilt positivt av förslaget, är bland annat ingenjörer, programmerare samt skogs- och lantmästare. Uppskattningsvis 50 000 personer kommer att slippa betala statlig inkomstskatt till följd av förslaget och får därför markant sänkt marginalskatt. Totalt sänks skatten för 1,1 miljoner löntagare.

Dessa skattesänkningar finansierar vi, krona för krona, genom högre skatt på föroreningar och farliga gifter i vår vardag. Bland annat vill Centerpartiet införa en kemikalieskatt på exempelvis ftalater som finns i vissa typer av golv och skadliga flamskyddsmedel i hemelektronik, enligt det förslag som regeringens utredning på området föreslår. En sådan skatt skulle enligt beräkningar inbringa 3,5 miljarder till statskassan. Vi vill också införa en skatt på förbränning av sopor, fasa ut skattesubventioner på fossila bränslen och slopa undantaget från skatt på bekämpningsmedel för kreosot.

Det är en ganska enkel ekvation egentligen. Vi vill göra det dyrare att smutsa ner och billigare att starta företag och enklare att hitta ett nytt jobb. För oss är det grön skatteväxling på riktigt. En skatteväxling som visar att miljö plus tillväxt är lika med sant.

Inger Fredriksson
Gruppledare för Centerpartiet i Katrineholm"

Närodlat är bäst



Katrineholms-Kuriren uppmärksammar att allt fler uppskattar Närodlat. Det görs i ett fint reportage från Ändebols gård, där Katarina Molitor driver gårdsbutik sedan flera år tillbaka.

Reportaget om det närodlade och om Katarina Molitor påminde om fjolårets valrörelse, då Centerpartiet uppmärksammade de initiativrika företagare som ger fler möjlighet att handla närodlat i en trevlig miljö.

Närodlad politik i praktiken, med andra ord!

fredag 10 juli 2015

Besvikelse i Grekland

Grexit, Greklands eventuella lämnande av eurosamarbetet, är ingenting som jag har kommenterat tidigare. Det finns många som kan göra det bättre. Men det måste vara oerhört frustrerande att vara grek idag som i söndags röstade nej i folkomröstningen och som nu inser att Greklands regering gör precis tvärt emot valresultatet.

Jag tycker inte att det var en fråga att hålla folkomröstning om, i alla fall inte som frågan formulerades. Nu blir det ännu mer märkligt om regeringen tvingas krypa till korset och genomföra de nödvändiga åtgärderna för att få ekonomin på rätt kurs igen, när folket har givit dem mandat att INTE göra upp.

Det blir väl fler turer i Grexit, kan jag tro.

torsdag 9 juli 2015

Rösträtt och valbarhet hör ihop

Feministiskt Initiativ försökte ta initiativet i debatten genom att föreslå att rösträttsåldern skulle sänkas från 18 till 16. Det kan tyckas som ett sympatiskt förslag. Men ska man löpa linan ut, så bör i så fall 16-åringar kunna väljas in i beslutande organ. Problemet där är att de inte är myndiga och då inte kan ta ansvar för besluten i laglig mening. Ska förslaget vara realistiskt, så måste myndighetsåldern sänkas samtidigt. För rösträtt och valbarhet hör ihop, enligt min mening.

tisdag 7 juli 2015

En otillständig besparing

Vid junisammanträdet med kommunstyrelsen antog majoriteten kommunchefens besparingsförslag. Jag och Centerpartiet tyckte att det var en otillständig besparing, eftersom den slår hårt mot andra grupper än vad avsikten, enligt vår mening var.

Här följer den reservation som jag lämnade:

"Kommunchefen fick i mars i uppdrag att ta fram förslag på samordningsvinster och administrativa effektiviseringar i den kommunala organisationen med tio miljoner. Redovisningen i kommunstyrelsens handlingar visar att uppdraget har missuppfattats. Endast en mindre del (lokalöversyn och samordning av administration) motsvarande 2,9 miljoner kan anses rymmas inom uppdraget. De övriga förslagen innebär besparingar för föreningslivet, inklusive studieförbund, kvinnojour etc, på äldre och barnfamiljer, som får ökade kostnader och för alla nämnder som måste göra ytterligare neddragningar för att kunna inrymma avtalade lönehöjningar till kommunens personal.

Detta är otillständigt och inte något som Centerpartiet kan ställa sig bakom, eftersom besparingarna görs på fel ställen, vilket drabbar kommuninvånare och kommunanställda.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet följande:

Att kommunstyrelsen beslutar göra neddragning inom kommunstyrelsen med 11,5 miljoner, med fördelning enligt Centerpartiets förslag i planeringsförutsättningarna (kommuncentrala -4 miljoner, kommunledningsförvaltningen -2 miljoner, samhällsbyggnadsförvaltningen -3,5 miljoner samt -2,0 oförutsett).

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 17 juni 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

Tårta på tårta



Nu har bloggen varit så vanskött att jag vill fira alla eventuella läsare som jag har kvar med en tårta. Visserligen är den några år gammal, men jag vill minnas att den var god. En riktig fruntimmerstårta!