måndag 31 maj 2010

Ny Östersjömiljard

Centerpartiets europaparlamentariker Lena Ek skriver på sin blogg om EU:s satsning för Östersjön.

Mer sådant vill jag läsa!

Östersjön räddas av Byfjorden

Byfjorden är fjorden som leder in till Uddevalla hamn. Uddevalla är min barndomsstad. Pappa, farmor och farfar, mina farbröder och en faster växte upp med Byfjorden och Havstensfjorden som naturliga grannar.

När jag läser i Dagens Nyheter i dag, tyvärr hittar jag ingen länk till det fina reportaget, att forskningen i Byfjorden kan komma Östersjön till godo, så känns det extra bra.

För nästan 30 år sedan - oj, vad tiden går - skrev jag om övergödningen och om forskarna som stod mot varandra som "fosforister" eller "kväveister". Det berodde på vilket näringsämne som de såg som begränsande faktor i övergödningen vilket läger de hörde till. Utgångspunkten var de syrefria bottnarna och den forskning som redan då bedrevs i Byfjorden.

Nu ska forskningsfartyget Skagerack se om bottnarna kan syresättas på konstlad väg genom att pumpa ner syrerikt ytvatten i havsdjupet.

Det är självklart så att alla metoder måste provas. Att försöka efterlikna naturens egna svängningar är en väg. En annan är att "odla bort" de extra näringsämnena genom musselodlingar. En tredje att strypa tillförseln.

Det viktiga är att gå alla vägar, att begränsa tillflödet och fixera näringen.

Det är nödvändigt att göra detta, för att i första hand nå ett badbart hav, där också fisken trivs.

Det är därför som Östersjön behöver sina politiska röster, precis som Västerhavet med Byfjorden.

Vad har Ydre som inte Katrineholm har?

Frågan kan besvaras väldigt enkelt. Ett annat styre. I Ydre styr Centerpartiet med kommunstyrelsens ordförande Inga Arnell Lindgren.

Kanske är det det som har gjort att Ydre i Östergötland tar hem tidningen Fokus egen kommunranking. Katrineholm hamnar visserligen på plats 172 totalt sett, men med några plussiffror och något som drar ner.

Undersökningen är intressant, för den visar hur det är att bo i olika kommuner. Tidningen har beräknat faktorer som löneskillnader mellan kvinnor och män, pappaindex, jobbsituationen, om man har råd att köpa en villa och hur ungdomar har det.

Statistiken får dock tas med en nypa salt. Det är praktiken som är viktigast. Att jobba med ständiga förändringar och förbättringar - alltså för ett maktskifte!

söndag 30 maj 2010

Dags för ny genteknikdebatt?

Dagens Nyheter skriver idag om biobanken Life Gene. Biobanken ska samla in svenskarnas gener genom blod- och urinprov. Deltagandet är frivilligt.

"När förslaget om FRA-lagen lades fram var många oroliga för att den skulle hota den personliga integriteten. Men våra gener är mycket mer integritetskänsliga. Ändå diskuterar ingen hur informationen om en halv miljon svenskas gener ska användas. Vill vi till exempel att våra gener ska användas i en studie på markörer som visar när vi ska dö? Och kan vi vara säkra på att informationen om generna inte hamnar i fel händer i framtiden?", säger professor Jan Wahlström, till DN.

Det tål onekligen att tänkas på. I ett gott syfte är gentekniken en hjälp att lösa olika sjukdomars gåta. I ett annat syfte kan vi få veta sådant som vi inte vill veta. Enbart vetskapen kan göra att livet förkortas.

Det är dags för en ny genteknikdebatt. Är nyttan värd farhågorna? Hur garanteras individens integritet? Kan exempelvis biobanken användas till att spåra brottslingar?

De som frivilligt låter sig registreras måste ha haft möjlighet att ta ställning till alla sidor av saken.

lördag 29 maj 2010

Telia borde belöna trogna kunder

Telia har skickat brev till alla de kunder som de har fasta förbindelser med. Jag är en av dem. I brevet talar Telia om att man tänker förändra prissättningen och gå från sekund till minutdebitering. Dessutom talar man om att Telia tänker ta ut 19 kronor för varje pappersräkning som de sänder till sina kunder. Väldigt vänligt så talar Telia också om att det är möjligt att säga upp bekantskapen med bolaget, eftersom avtalet förändrats.

Jag tycker att Telia gör helt fel. Telia borde belöna sina trogna kunder och låta dem som haft en lång och trogen förbindelse med telebolaget slippa faktureringsavgiften.

Dagens Nyheter skriver i dag i sin ekonomidel om klagomålen mot Telia med anledning av kundbrevet. Tyvärr tycks den inte just nu finnas utlagd, så att jag kan länka till den.

Mera om sociala medier

Krister Wistbacka, ledarskribent, chefredaktör och ansvarig utgivare för Katrineholms-Kuriren, reflekterar i dag över kommunchefens och kommunens försök att göra en "självskriven" hemsida om Katrineholm.

("Självskriven" är mitt eget ordval. Det skulle också gå att kalla det "självgenererande", det vill säga att hemsidan fungerar ungefär som Wikipedia. Nästan vem som helst kan skriva vad som helst. Kanske är det någon som bestämmer över publiceringen av materialet.)

Egentligen handlar hela krönikan mer om vad en kommunchef ska ägna sig åt. Vad är huvuduppdraget egentligen?

Någonstans måste det förstås handla om att se till kommunens bästa och att leda en kommuns organisation.

Krister Wistbacka har helt rätt i att politikerna måste vara uppmärksamma på utvecklingen.

Arbetet med sociala medier kan mycket väl skymma sikten för allt annat som oundvikligen måste göras.

fredag 28 maj 2010

Tänkvärt om sociala medier

I jakt på en sak, kan man ibland ramla på en annan. När jag sökte mig till Kyrkans tidnings nätupplaga hamnade fångades jag av Annika Borgs krönika om sociala medier.

Hon skriver så klokt om tiden före nätet och hur det är i dag, när det är så lätt att vara oförskämd och oförsiktig via nätet. Har yttrandefriheten utökats? Svaret är närmast att yttrandefriheten har blivit annorlunda, när många fler har egna kanaler.

Komma till skott

I går hade Stora Malms Centerkvinnor vidareutvecklingen av de för en del välkända, och andra helt okända, blomskottsauktionerna. Från början var det tillfällen att sälja krukväxtsticklingar och låta behållningen gå till något välgörande.

Numera har auktionen åtminstone i vår avdelning växt till försäljning av färdiga krukväxter av alla de slag samt perenner.

Jag har de senare åren haft förtroendet att sköta klubban, vilket alltid är lika roligt, och hade igår att förmedla fler utrop än tidigare. Vi sålde plantor av löjtnanshjärta, både vit och rosa, fänrikshjärtan, nejlika, tagetes, vit höstaster och många fler plantor som jag just nu inte kan namnet på. Bland krukväxterna märktes aloe vera, växten som behöver finnas i allas husapotek som blåmärkshämmare bland annat, pelargonier, en bondlilja, bladbegonia, fredskalla och så några till, som kunnigare växtkännare säkert kan namnet till.

Roligt var det, hur som helst, att komma till skott...

torsdag 27 maj 2010

"Maud har gjort så mycket för oss"

Grace Njoroge följde sin dröm och startade en affär. Det skrev lokaltidningen om i en artikel för några veckor sedan.

I dag besökte jag den trevliga butiken på Drottninggatan i Katrineholm. Det blev affär av - en sjal och en rolig blomsterpiedestal.

Dessutom önskade jag Grace lycka till med affären och överlämnade ett centerpartistiskt visitkort.

Det var då Grace sa det: "Maud har gjort så mycket för oss".

Jag vet det ju, men det är roligt att andra också uppskattar näringsministerns idoga arbete för att göra oss alla mer företagsamma.

Spöklikt

I Kalmar kommun har hemtjänsten fått problem med spöken, enligt en notis i Dagens Nyheter. Kommunen har anlitat ett medium för att klara ut alla klagomål från anställda.

Det låter onekligen spöklikt och något som man hade kunnat tänka sig att läsa 1 april. Men att saker kommer bort och "flyttar sig" i ett hem är inte alldeles ovanligt. Vem har inte letat efter nycklar ibland, när stressen varit stor och tiden väldigt liten?

Det finns säkert en helt naturlig förklaring, som man inte behöver vara medium för att förstå.

onsdag 26 maj 2010

Framgång och motgång

Ikväll har kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling haft sammanträde. Jag är personvald till fullmäktige och tog mig in på grund av väljarnas kryss.

Vid mötet, som är det andra som hållits i den nya församlingen, skulle det tas reglemente och arbetsordning för kyrkorådet och för kyrkofullmäktige. Inga kioskvältare direkt, men jag fick in en skrivning om att ersättare skulle ha rätt att yttra sig i kyrkorådet. Det är brukligt, men inte självklart. Därför skrevs det nu in.

Det var framgången. Sedan drabbades jag av motgång. Jag kunde bara inte gå med på förslaget till ombyggnad av Kyrkans hus och av församlingshemmet på norr. Det var ett alldeles för tunt underlag som presenterades för att försöka motivera en investering på drygt en miljon kronor.

De som har givit mig förtroende ska också veta att jag försöker förvalta det. Jag yrkade därför återremiss på ärendet, men blev kraftigt nedröstad. Så jag fick lov att reservera mig också.

Jag är övertygad om att jag gjorde rätt, framförallt av två skäl. Dels kan man inte fatta beslut på så lösliga grunder, dels har ledamöterna i kyrkofullmäktige rätt att mötas med respekt. Vi har rätt att få fullgoda underlag när vi ska fatta beslut. Det måste vi, som representanter för de kyrkotillhöriga, kunna kräva.

Kul kulturpris

Katrineholms mest populära och kreativa affärsman har gjort det igen! Erik Geijer, som driver ICA Nära, har instiftat ett kulturpris. Priset ska delas ut bland elever vid Kulturskolan.

Kul kulturpris, tycker jag, och roligt att Erik Geijer fortsätter att se till samhället utanför den egna affärsväggen.

tisdag 25 maj 2010

Ferieföretagarna igång

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om de ferieföretagare som nu startat sin verksamhet. Jag har tidigare bloggat om detta och jag vill, precis som Centerpartiet, se fler företagsamma personer i alla åldrar.

Det är ett bra initiativ av Sörmlands Sparbank. Mer sådant!

Bonden ska kunna leva på produktionen

"Centerpartiet vill att bonden ska kunna leva på att göra det som bonden kan bäst –producera mat. Därför jobbar vi för att öka lönsamheten i bondeföretagen och för att stärka den svenska bondens konkurrenskraft."

Jag citerar gärna ur Centerpartiets manifest för livskraftig primärproduktion, ett sorts modern "bondepraktika", om hur förutsättningarna borde vara för Sveriges bönder och hur det kan bli, med rätt politiska beslut. Manifestet innehåller mycket matnyttigt, som borde glädja alla landsbygdsvänner.

Långt ifrån självförsörjning

Min partibroder, centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson, Östergötland, skriver så klokt på sin blogg om den svenska livsmedelsförsörjningen.

Sverige blir allt mer importberoende. Den svenske bonden riskerar, om utvecklingen får fortsätta, att bara återfinnas på Skansen. LRF har sin riksstämma i veckan och pekar på att den siste bonden försvinner 2053, om avvecklingstakten fortsätter.

Hög tid att vakna alltså och handla därefter!

Studerade fjärrvärmeDriftschef Anna Axelsson visade oss Centerpartister runt på fjärrvärmeverket i Katrineholm. Verket eldas framförallt med returträ, vilket innebär såväl rivningsvirke som trädgårdsavfall.

måndag 24 maj 2010

Wall of Name

Katrineholm ska, som de styrande i kommunen tidigare har presenterat, få sin egen "Hall of Fame". Hallen ska på något sätt inrymmas i tunneln under järnvägen och där ska Katrineholms världskändisar uppmärksammas.

Det är alls inget fel att ära dem som äras bör. Frågan är mer om en redan konstnärligt utsmyckad undergång är den rätta platsen att visa på annan framgång?

Men det var egentligen inte om detta som jag tänkte skriva om, utan om nämndemannaföreningens tavelsamling som snart blir husvill.

Jag har funderat länge över var den skulle kunna placeras, denna "Wall of Name" med bilder på samtliga personer som varit verksamma som nämndemän i Katrineholm.

Det måste vara någon plats som är möjlig att besöka och där nämndemännen kan föra en ostörd tillvaro. Tavlorna är många, så det krävs en del utrymme också.

Var kan den rätta platsen vara, Folkets Hus? Nämndhuset? Stadshotellet? Stora Djulö?

söndag 23 maj 2010

Fjärrvärme nästa

Imorgon kväll, alltså måndag, gästar Centerpartiet i Katrineholms kommun det tämligen nya fjärrvärmeverket.

Alla intresserade är självklart välkomna att sluta upp vid studiebesöket. Vi börjar klockan 19.

Kastanjerna blommar

Blommande kastanjer väcker särskilda minnen hos mig. I dag såg jag årets första i Katrineholm.

Mina kastanjeträd från barndomen finns inte mer. Det var tre jättelika "hundraåringar" som passade perfekt att hänga gungor i. När de bredde ut sitt lövtäcke skyddade det mot regn. På hösten kunde man vada i torra blad som blev till finfin kompost.

Men allra vackrast var de när de blommade. De lyste som jättelika julgranar med flera ljus på varje gren. Trädden surrade dessutom hemtrevligt av bin och humlor.

Mmm...

Men de tre träden är bara minnen blott. Fast känslan av blommande kastanjeträd finns förstås kvar och kommer fram lika stark. Varje år...

fredag 21 maj 2010

Fler i arbete

SCB publicerar all möjlig statistik, bland annat om sysselsättningen. Den senaste rapporten visar att fler är i arbete jämfört med ifjol.

Det ljusnar alltså på arbetsmarknadsfronten. Utanförskapet minskar. Tack vare...

Sverige måste göra sitt för Östersjön

Miljöminister Andreas Carlgren (C) presenterade i veckan hur Sverige ska klara av sina åtagande när det gäller Östersjön.

Det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar för återställandet av havsmiljön i Östersjön för att övriga länder ska göra sitt. Det kan tyckas vara tuffa krav som ställs bland annat på jordbruket. Mycket har också gjorts på den sidan, men det händer också en hel del på forskningssidan, som bör gynna jordbruket och dess möjligheter att fånga näringen i odlingen.

Ingen vill ha näringen på "fel" ställe. Det är det som det hela handlar om i grunden, att inte "kasta" pengarna/näringen i sjön. I Östersjön.

onsdag 19 maj 2010

Biogasbubbla

Biogasen tar allt mer mark. På Valla gård strax utanför Katrineholm växer en ny biogasanläggning fram. Det såg ut som en bubbla hade växt fram senast jag såg anläggningen på håll.

Gasa på! Det är helt rätt att ta vara på energin ur våra restprodukter.

En röst för Hjälmaren

Nu har Hjälmaren fått en röst. Hjälmarens Tidning ska spegla kommunerna runt Hjälmaren.

Jag har besökt den nya nättidningen och hittat en hel del läsvärt.

Det är alltid spännande med nya röster på mediamarknaden. Jag kan bara önska ansvarig utgivaren Urban Århammar lycka till.

En röst för Hjälmaren kan nog behövas nästan lika mycket som En röst för Östersjön!

Träff med näringslivet

I går bjöd Katrineholms kommun in till den vårliga träffen med näringslivet. Denna gång, som alltid, på Stora Djulö herrgård.

Ett 60-tal företagare, förvaltningschefer och nyckelpersoner slöt upp tillsammans med ett antal politiker.

Vi fick höra Bo Selerud, VD för BooForssjö AB berätta om företagets "träiga" verksamhet. Klart imponerande med ett företag som har en drygt 500-årig historia!

I kontrast till gammalt och stort berättade sedan Joyce Lundin Kimwaga om Mikrofinansieringsinstitutet, som är snart två år gammalt och som bara förmedlar små lån. Hon hade också tagit med sig en exempelföretagare.

Slutligen fick Anders Lindkvist, VD för Presto Brandsäkerhet AB, berätta om företagets brandsäkerhetsverksamhet kompletterad av Anders Danielsson kunskaper om hur det är att vara företagsverksam i Kina.

En kväll fylld med intryck. Inte minst tycks det gå bra för hotellnäringen i Katrineholm, om man räknar till beläggningen. Tillfälligt, eller utrymme för utökning?

tisdag 18 maj 2010

Ditt drömföretag

Din dröm kan bli verklighet, i alla fall om drömmen handlar om att starta ett företag. Den med bästa företagsidén kan få både startkapital och viss rådgivning som förstapris i Centerpartiets tävling.

Det kan alltid vara idé att försöka att förverkliga sin dröm.

Munnen är kroppens spegel

Socialutskottets ordförande, min partibroder Kenneth Johansson (C), skriver på sin och Sofa Larsens gemensamma välfärdsblogg om att tandläkarbesöket mycket väl kan kompletteras med en hälsokontroll. På så vis skulle man tidigt kunna upptäcka och börja behandla sjukdomar.

Jag kom då att tänka på en av övningarna som vi gjorde på Journalisthögskolan. En professor, Guy Heyden, höll en föreläsning om munnen som kroppens spegel. Föreläsningen skulle vi skildra i en intressant artikel.

Somt fastnade bevisligen.

Yttrandefrihet och Lars Vilks

Ytterligare ett inlägg om yttrandefriheten och konstnären Lars Vilks görs på debattsidan i Dagens Nyheter i dag.

Yttrandefriheten är en viktig frihet och den ska vara vid. Men den som använder sig av sin lagliga rätt till yttrandefrihet tar också på sig ett ansvar för vad den säger och gör. Yttrandefriheten måste alltid vara förenat med ett gott omdöme. Det finns exempelvis inget tvång att publicera allt som når en ansvarig utgivare av en tidning.

Alltså, allt behöver inte göras bara för att det är tillåtet.

måndag 17 maj 2010

Mycket C i lokaltidningen

I dag blev jag "upprymd" när jag läste lokaltidningen, Katrineholms-Kuriren. Det var mycket Centerpartiet i den.

Kanske går det inte att länka till allt. Jag tar det kronologiskt. På ledarsidan hade vår sörmländske riksdagsledamot Roger Tifensee en gemensam debattartikel med Allianskollegerna. På nästa sida var det grönt. Dragarbilden visade Centerpartiets monter på invigningen av Lida backe, ett nytt föreningshus i Julita. Avdelningens ordförande Anita Karlsson bemannade montern vid invigningstillfället och berättade för reportern om den motion jag har lagt till kommunfullmäktige för att öka trafiksäkerheten vid skolan.

På nästa uppslag har min motion om hur Fogelstadkvinnorna (de levde också och verkade i Julita) ska uppmärksammas historiskt fått plats med rubriken: "Hon vet hur man kan ge kvinnor plats".

Artikeln intill är också som en dröm, för den handlar om Grace Njoroge som förverkligat sin dröm och startat butik.

Slutligen får min namne och partisyster Inger Sköld uppmärksamhet på Flenssidorna, för sitt arbete att behålla distriktssköterskan kvar i Bettna genom att någon av vårdcentralerna i Flen öppnar en filial.

söndag 16 maj 2010

Vårens vackraste blomma

Jo, nu är den här, vårens vackraste blomma! Jag är vårligt förtjust i harsyran. Titta själv så får du se hur vacker den är! Bäst förstås i naturligt tillstånd.

Oljekatastrofen växer

Jag har haft väldigt svårt att skriva om oljekatastrofen utanför den mexikanska golfen. Mest för att det hela haft en så ofattbar omfattning. För några veckor sedan omfattade oljeutsläppet en yta stor som Vänern. Vänern är Sveriges största sjö. Det är fattbart.

Hela tiden pumpas ny olja ut i havet. Oljan bekämpas med kemikalier som ingen tidigare har använt på det här sättet. Ingen vet hur kemikalierna påverkar djur- och växtlivet och havsmiljön i stort.

Politiskt har president Barack Obama offentligt förklarat att oljebolagen har lurat staten både vid tillståndsgivningen och nu, när katastrofen är ett faktum.

Läget är väsentligt värre än vad som befarats.

Många ord kommer inte att täta några läckor. Det som måste göras i första hand är att få stopp på tillflödet. Därefter måste oljan tas omhand.

På längre sikt måste säkerheten höjas vid oljeborrning. Ekosystemet har inte råd med fler katastrofer.

Ge drömmen en chans!

"Den politiska diskussionen inför årets val borde i högre utsträckning handla om hur kvinnor - och män - på bästa sätt ska uppmuntras att göra verklighet av sina drömmar". (Citat från ledare i Dagens Nyheter 9 mars 2010.)

Svaret på detta finns i Centerpartiets vårkampanj.

lördag 15 maj 2010

Marknads-föring

Träffade två Centerpartister på min marknads-föring i Vingåker. Alltså jag var i Vingåker på presentjakt under marknadsdagarna i Vingåker. Det blev dock inga storköp uträttade, utan jag fick nöja mig med tre violer från Rolandsro och inköpta av Helen Törnqvist, som i normalfallet befinner sig i Stockholm och i Centerbloggosfären. I dag dock på hemmaplan, säljande växter och politik.

Bra jobbat!

Maud Olofsson: Ge drömmen en chans! - Centerpartiet

Maud Olofsson: Ge drömmen en chans! - Centerpartiet

Posted using ShareThis

fredag 14 maj 2010

(E)MU för DjurO

"E MU för Euro", tänkte jag, när jag läste om de rödgrönas krav om en Djurombudsman i oppositionens vårliga budgetproposition. Texten i den seriösa tidningen Riksdag & Departement illustrerades av en ko - därav kopplingen till e(tt) mu.

DjurO låter lite likt Euro, eller huro?

Helt tydligt är att det är ett förslag från Miljöpartiet de gröna och inte från Fablernas Värld.

För om vi människor inte kan ta hand om de djur vi är satta att vårda, då kan ingen DjurOmbudsman hjälpa oss. God djuromsorg kan inte lagstiftas fram, den kommer bara av kunskap och erfarenhet. Samt av medkänsla.

Alla tamdjur ska ha det bra. Det är vår skyldighet att se till att de har. Det kan vi ta ansvar för utan DjurO.

Näsa för nyheter

CUFs förbundsordförande Magnus Andersson har näsa för nyheter. Just nu är den, näsan, grön, för att väcka extra uppmärksamhet.

CUF har gjort en grön och frän kampanj för att få fram sitt budskap, att unga har rätt att komma in på arbetsmarknaden, trots fackföreningar och så vidare.

Kampanjen väcker självklart det röda lagets vrede.

Bra jobbat! Kolla gärna vad Magnus Andersson själv bloggar om kampanjen!

Namnge rondellerna

Katrineholm har med tiden fått ganska många rondeller. En är sannolikt riksbekant - Talltullenrondellen. Denna rondell, som inte är någon rondell mer än till namnet, har gett mycket jobb till plåtfirmorna. Det berättas dessutom gärna en historia om rondellen, om hur några planerare från Katrineholm besökte Kalifornien och från luften såg denna perfekta trafikfördelare. Vad de inte såg, var att filerna gick i olika plan...

Rondellerna har hittills varit ganska anonyma och svåra att beskriva. Det vill jag ändra på och har lagt en motion till kommunfullmäktige om namngivning.

Katrineholms-Kuriren ger utrymme åt detta i en halvsidesartikel i dagens tidning.

torsdag 13 maj 2010

Föräldraledighet till tredje person?

Tredje person singularis är en grammatisk term. Det finns personer, till exempel i Katrineholms kommunfullmäktige, som talar om sig själv i tredje person genom att nämna sig själv vid efternamn i stället för att säga jag.

En "tredje person singularis" är för mig någon verkligt opersonlig.

Miljöpartiet vill, enligt en pytteliten notis i DN, att en tredje person ska kunna få ta ut en tredjedel av föräldraersättningen.

Jag tycker att det låter hur konstigt som helst. Föräldraledighet är väl till för föräldrarna och för barnet/barnen? Det är väl de som ska ha tid för varandra?

Med dagens moderna familjebildning kan jag förstå att det kan bli komplikationer. Men vad hindrar en person som inte är adoptivförälder eller har blodsband till barnet att ta sitt ansvar utan statlig föräldraersättning?

Miljöpartiet försöker sudda ut gränserna och dela ut ansvaret och ersättningen tanklöst.

Föräldraförsäkringen är en förmån, som inte får förslösas.

onsdag 12 maj 2010

Mer jämställt i bolagen

Jämställdhet i praktiken kan ha olika betydelser. Alltså, när det handlar om att utöva makt och inflytande, då kommer jämställdheten och likaberättigandet alltför ofta i andra, tredje eller fjärde hand.

Centerpartikollegan Carina Zetterström berättar i ett inlägg på sin blogg hur man i praktiken kan agera för att få in fler kvinnor i bolagens styrelser. För det är tyvärr så att det är kvinnorna som saknas.

Bra jobbat, och något att ta efter!

Nappar på förbud

I veckan väckte Svenska Dagbladet debatten om bisfenol. Kemikalieinspektionen vill förbjuda ämnet i plastnappflaskor. Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek har ställt en fråga om detta till kommissionen.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) har också uttalat sig för ett förbud.

Bisfenol är ett syntetiskt framställt hormonpreparat som blivit en viktig ingrediens vid plasttillverkning.

Bisfenollarmet visar på problemet med "goda" kemikalier som visa sig vara "onda", när de sätts i ett annat sammanhang.

Försiktighetsprincipen måste gälla. Därför är det bra med ett förbud mot bisfenol i nappflaskor.

Vill ha helgöppet på sjukhuscaféet

Mattias Claesson, centerpartistisk landstingspolitiker från Björkvik, och Karin Wieslander, centerpartistisk landstingspolitiker från Västerljung, vill att sjukhuscafeteriorna på Kullbergska och Nyköpings lasarett ska ha öppet även på helgerna. De vill därför lägga ut driften på privata entreprenörer som kan se andra möjligheter i verksamheterna.

Jag tycker att det är jättebra förslag. Behovet är inte mindre till en stunds avkoppling under en helg. Dessutom kan ett väl skött café locka fler besökare än dem som har ett "akut" ärende till sjukhuset.

Med Maud och Eskil i ÄrlaAlmanackan fortsätter att ha sekundvisare...

I dag är det onsdag och det var i måndags som Sörmland och Centerpartiet hade fint ministerbesök av näringsminister Maud Olofsson och jordbruksminister Eskil Erlandsson. De besökte getostmejeriet i Ärla och lät sig imponeras av produktionen och produkterna.

Getostmejeriet är ett fint exempel på småskalig livsmedelsproduktion.

Lite mer om besöket finns att läsa på Centerpartidistriktets hemsida.

tisdag 11 maj 2010

Grattis till hedersyxan!

Anders Lund, eldsjäl och entreprenör i Björkvik, får utmärkelsen Hedersyxan, när förbundet Skog och Ungdom håller sin förbundsstämma i juni.

Ett stort grattis till Anders, som inte ofta har en lugn stund på hemmaplan. Varje dag består av Skog och Äventyr, som hans företag heter. Anders har gjort en företagsidé av den moderna människans nästintill omättliga begär efter udda avkoppling. "Vid sidan om" sköter han den idéella verksamheten med Skog och Ungdom.

En sann entreprenör, eldsjäl och landsbygdsbo av den typ som en levande bygd behöver.

Än en gång grattis Anders Lund och Björkvik!

måndag 10 maj 2010

Sekundsnabbt - som med bredband

I min krönika i lokaltidningen Katrineholms-Kuriren skriver jag i dag om bredband och om hur svårt det kan vara att få kontakt. Trots att vi kan åka till månen är det svårt att få kontakt med Östra Vintergatan, exempelvis.

söndag 9 maj 2010

Wennstams viktiga väckarklocka

Katarina Wennstam sticker på nytt ut hakan, när hon på DN Debatt i dag har en artikel införd med rubriken "Rättsväsendet ser genom fingrarna med sexköpsbrott".

Det är en gedigen genomgång som Katarina Wennstam gör. Med journalistisk precision visar hon att många sexköpare aldrig blir dömda, därför att rättsväsendet behandlar dem med "silkesvantar".

Det är bara att hoppas att artikeln får avsedd effekt. Riksdagen får inte stifta lagar som sedan rättsväsendet gör allt för att gå runt.

Låt artikeln bli den väckarklocka som krävs för att nå en förändring!

Mitt matlagsminne

Dagens Nyheter skriver i sin söndagsbilaga om fyra olika matlag.

Reportagen väcker mina egna matlagsminnen. Jag kommer ihåg hur jobbigt det var att tänka ut maträtter från min tid i ett matlag på Journalisthögskolan i Göteborg.

En i gruppen var nämligen vegetarian, fast hon åt ägg och fisk. Så jag lagade pannkaka, omelett och sen då...?

Det var då det blev besvärligt. Det stod inte så många fler rätter på min menylista.

Bättre med jämställt fattiga?

"Det är alldeles för lätt att bli rik i Sverige", sa Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson och möttes av översvallande applåder av Vänsterpartiets kongressombud i Gävle.

Och det är ett problem? Är lösningen att göra alla jämställt fattiga?

Det kommer nog att ordna sig med den saken, om Ohlyckan är framme i höst. Då kommer nog de allra flesta att inte kunna hålla sig för skatt...

I Vänsterpartiets värld är det tydligen fult att tjäna egna pengar. Det är bidragen som räknas.

lördag 8 maj 2010

Tårta i ruskväderHär skär min moderatkollega Erik Liljencrantz till en bit av Allianstårtan till Centerpartiets riksdagsledamot Roger Tiefensee.

Det blir inte alltid som man planerar. Vädret var allt annat än vårljuvligt, när Alliansen bjöd på kaffe och tårta i Katrineholm i dag vid lunchtid.

Men de som trotsade vädrets makter lät sig väl smaka!

Framtidsjobb som feriejobb

Mitt motionsförslag om att låta några av kommunens feriejobb för ungdomar bli framtidsjobb, där ungdomarna får ägna sig åt att arbeta fram förslag som kan göra Katrineholm till en ännu bättre plats att leva på, närmar sig ett förverkligande utan att motionen ens har hunnit bli bifallen av kommunfullmäktige.

Det tycker jag är bra.

Lite spännande ska det bli att möjligen ingå i en grupp som ska följa idéjobbet. Den delen är oerhört diffus för min del, men jag hoppas på det bästa.

För det allra viktigaste är att ta vara på ungdomars tankar och idéer, så att de får lov att använda sin företagsamhet. Det är en del av det som Centerpartiet vill se mer av i Katrineholm, Sörmland och Sverige, och som vi kommer att fortsätta att driva på efter den 19 september.

fredag 7 maj 2010

Marmot i verkligheten

I går berättade jag om den folkhälsokonferens som jag var med på och som handlade om hur hälsoklyftorna kan överbryggas. Om detta finns en i dessa kretsar känd rapport, Marmot-rapporten.

Centerpartiets Kenneth Johansson och Sofia Larsen har en gemensam blogg, välfärdsbloggen. Där skriver Kenneth Johansson i dag om hur han igår träffade Sir Michael Marmot i Stockholm. Alltså samma Marmot som vi folkhälsoentusiaster också talade om, men inte med, ett drygt stenkast från riksdagshuset.

Visst är världen liten?

Andelen osäkra ökar

I dag presenterar TT Demoskops väljarundersökning.

Siffrorna är ömsom vin, ömsom vatten beroende på hur man betraktar dem och vem man är. En Alliansvän blir glad, medan en Centerpartist inte får humöret att stiga med många procent av läsningen.

Dock måste undersökningen tas med en stor nypa salt. Av de ungefär 1.000 personer (1006) som har tillfrågats är 164 (16,4 procent) osäkra om partivalet. De osäkra har till och med ökat under vårens mätningar. I januarimätningen var siffran runt 10 procent.

Enligt Demoskop ökar alltså andelen osäkra i väljarkåren. Det finns många väljare att vinna inför valdagen 19 september. Inte en enda har röstat!

torsdag 6 maj 2010

Folkhälsopåfylld

I dag har jag haft förmånen att vara deltagare på en konferens om folkhälsa. Jag är, som man är efter en bra konferens, fylld av tankar och uppslag.

Lite snabbt kan jag konstatera att det är bra att politiker finns med på plats. Folkhälsofrågorna kan inte överlåtas till tjänstemän och handläggare, som i och för sig gör ett gott arbete, men som inte kan uträtta något utan pengar och politiska beslut.

Det blir också lätt så att ämnet blir väldigt internt, fastän folkhälsa är något som ligger i allas intresse.

Frågan för dagen var hur man ska minska gapet - hälsoklyftan - mellan dem som har god hälsa och dem som mår mindre bra.

En jätteuppgift, men ack så viktig. Den behöver dessutom överbryggas på flera plan. Med "snabba" åtgärder och åtgärder på lång sikt. Statistiken visar exempelvis att välutbildade har bättre hälsa. Att höja utbildningsnivån är därför en viktig åtgärd för en kommunpolitiker. Men också att aldrig låta hälsan tiga still, utan att ständigt arbeta med att försöka förbättra den.

Tårta på torget

Var beredda! Ställ in GPS:en på torget (eller Strömplan) i Katrineholm på lördag 8 maj! Då vankas det Allianstårta! Från 11.30 är vi beredda att ta första spadtaget...

onsdag 5 maj 2010

"Öppna jämförelser" i jordbruksleden

I landstingsvärlden talar man mer och mer om Öppna jämförelser, det vill säga att landstingen runt om i Sverige rapporterar in statistik som sedan används till att göra jämförelser och dra slutsatser av.

Det är jättebra, för det leder till kvalitetsförbättringar.

Nu läser jag om att systemet med "Öppna jämförelser" kommer även inom jordbruket. Via agribeef kan en köttdjursuppfödare jämföra sin produktion med andras. Det går också att kalkylera hur lönsamheten förändras om bonden gör olika satsningar.

"Även politiker och andra som skapar villkor för nötköttsproduktionen bör ha nytta av Agribeefs verkliga gårdsexempel", skriver Land Lantbruk.

Kanske är det ännu fler som kommer att vilja vara bönder på riktigt, om än i teorin, och se hur mycket möda och yrkesskicklighet som det krävs för att få lönsamhet i produktionen.

Varje kvinna är unik

Den rubriken använder Almegas VD Jonas Milton, när han i ett blogginlägg försvarar sig och förklarar sin inställning till individuell lönesättning.

Ja, visst är det så att varje kvinna är unik! Varje arbetsinsats är också unik. Det måste vara OK att värdera den enskilda arbetsinsatsen också. Och att kunna byta arbetsgivare om så inte görs.

Mammaindex

Norge är det bästa landet att vara mamma i. Sverige kommer först på fjärde plats och Afghanistan allra sist.

När jag läste den lilla notisen i dagens tidningar trodde jag först att det verkligen handlade om mammor, om hur det är att vara förälder. Men det gjorde det inte. Den undersökning Rädda Barnen gjort handlar om mödrarnas - och barnens - möjligheter att överleva en förlossning.

Självklart är det viktiga siffror. Siffrorna säger något om våra livsvillkor, om hur sjukvården är utvecklad och vilka möjligheter det finns för alla att ta del av dem. Samt hur hälsoläget ser ut.

Utan låg mödra- och spädbarnsdödlighet spelar föräldraförsäkring, barnbidrag och att ha ett barnvänligt arbetsliv väldigt liten roll.

Därför måste vi arbeta för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten över hela världen samt som politiker analysera om det är en rimlig placering att de svenska mödrarna hamnar på en fjärdeplats i världsligan.

tisdag 4 maj 2010

Uppåt för Katrineholm

Katrineholm klättrar uppåt i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet. 51 platser.

Det låter som en jättefärd, men det beror självklart varifrån man börjar. Katrineholm låg lågt från start och har nu avancerat till 225 av 290 kommuner.

225 är bättre, men inte bra. Centerpartiet och Allians för Katrineholm, vill att Katrineholm ska in bland de 100 bästa kommunerna. Det vill vi arbeta för efter höstens val, då vi ser fram emot ett maktskifte.

Tillnyktring

Ungdomarna i Katrineholm var mindre stökiga och onyktra än vanligt till Valborg i år, konstaterar polisen i Katrineholm i en artikel i Katrineholms-Kuriren.

Polisen tror att det beror på ändrade attityder.

Vad det än är som har lett till resultatet, så är ungdomarna och samhället att gratulera. Så mycket finns att vinna på att skjuta upp alkoholdebuten och att minska konsumtionen totalt.

Jag hoppas att tillnyktringen inte var tillfällig.

måndag 3 maj 2010

Pressfrihet värd att fira

Om jag hade levt i Eritrea hade jag inte haft frihet att skriva om personer och rörelser som varit kritiska till sittande regeringen. Då hade jag likt svensken och journalisten Dawit Isaak riskerat att hamna i fängelse.

Våra svenska friheter och rättigheter är alltså inte självklara. Det är värt att påminna om och ta strid för. Alla människor borde ha denna rättighet.

I dag firas Pressfrihetens dag. Vi har många dagar att fira. Den här dagen är viktig, mest för alla dem som inte kan fira en fri och självständig press.

I Dagens Nyheter på debattsidan påminner åtta pressfrihetskämpar om övergreppet att hålla Dawit Isaak i fängelse.

Det är bara att instämma. Frige Isaak! Stå upp för rätten att framföra dina egna och andras åsikter!

söndag 2 maj 2010

Vill vi "göra kväll" klockan 19?

I dag har jag sett hur hemtjänsten fungerar i en annan kommun. Det var söndag och kanske en helg med vikarier. I en anonym bil kom anonym personal (=utan synlig legitimation) för att "göra kväll" för brukaren klockan 19.00.

Våren och sommaren har väldigt ljusa kvällar. Det här var en sådan ljus kväll. Jag vill inte gå och lägga mig klockan 19. Jag undrar om gamlingarna, "brukarna", vill det.

Någon valfrihet borde det väl finnas?

Jag behöver nog göra minst en "hur här" i Katrineholm.

Så sant...

"Det är på tiden att vi slutar upp att enbart tala om att rädda jorden för våra barnbarns skull. Vi behöver också säkerställa att det finns några barnbarn kvar som kan leva i denna räddade värld och att inte krig och konflikter dessförinnan förgör både människor och vår jord."

Det är så sant som det är sagt av Bo Pellnäs, säkerhetspolitisk expert, som skriver på Dagens Nyheters debattsida i dag.

Han gör i artikeln också kopplingen mellan säkerhetspolitik och miljöförändringar, vilket också förtjänar eftertanke. Kampen om mat och vatten är en överlevnadsfråga. Att den löses är en förutsättning för fred.

lördag 1 maj 2010

Rödhågset i förstamaj-tåget

I dag är det Första Maj och en alldeles särskild dag, för just i dag är det min tur att blogga på www.jämställd.se

Det har jag nu gjort. Läs gärna mitt inlägg om alla rödhågsna som är ute och tågar i dag.