tisdag 20 december 2016

Bra kunde blivit bättre

Igår antog kommunfullmäktige i Katrineholm äntligen en ny Översiktsplan, ÖP. Det var den saknade delen om landsbygden som nu gjorde planen komplett. Centerpartiet har varit mycket aktiva under arbetets gång, så det fanns bara några saker som kunde ha blivit bättre.

Så här ungefär yttrade jag mig i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Äntligen! Det är säkert fler som kommer att använda det ordet i debatten här idag, för det är det som bäst sammanfattar det hela att arbetet med Översiktsplanerna för Katrineholm nu går i mål. Jag tror mig ha sett den maskinskrivna produkten från förra århundradet som denna del om landsbygden och staden ska ersätta. Två Översiktsplaner rikt illustrerade och med helt andra perspektiv än de som var gällande under 1990-talets början. Det har också varit ett arbete som det har TALATs om länge och där det länge var mer prat än resultat. Centerpartiet ville att vi skulle arbeta fram EN plan samtidigt, men nu blev det så här – en plan i två deletapper.
Centerpartiet har varit aktiva under arbetet fram till dagens resultat. Vi var med på alla medborgarmöten – jag själv var med i Strångsjö och Julita – och vi har lämnat in synpunkter när Översiktsplanen varit ute på remiss vid två tillfällen. Vi har också fått igenom en hel del av våra synpunkter i den här fina slutprodukten, och jag vill framföra ett särskilt tack till dem som arbetat fram planen.

Men det finns sådant som missats. Centerpartiet vill ha med Flodafors som en möjlig utvecklingsort. Här finns koncentrerad bebyggelse och ett utbyggt VA-nät, vilket är en fördel i sammanhanget. Det finns säkert fler orter som inte är tillräckligt stora för att definieras som tätort men som har utvecklingsmöjligheter och som kan lyftas fram för att gynna landsbygdsutvecklingen. Här hade det varit önskvärt med en större generositet.

Vi hade också gärna sett skrivningar i planen om behovet av byggandet av tillgängliga flerbostadshus på landsbygden och om behovet av att bygga ut äldreomsorgsplatser på landsbygden.

Vi är också glada över att Centerpartiets motion och förslag om servicepunkter har tagits med i Översiktsplanen.
Det är bra att kommunen äntligen har en plan. Nu måste det också bli verkstad av det som planen stakar ut, så att HELA Katrineholm kan frodas och blomstra.

Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag angående Översiktsplan del landsbygden"

Jag får skaffa en ny valp...

En blogg är som en hund, den måste skötas. Jag har nog i det närmaste tagit livet av min hund, eftersom jag inte har gått ut med den på nästan exakt en månad. Följden blir förstås bara en - jag får skaffa en ny valp, som jag kan sköta om mycket, mycket bättre...

tisdag 22 november 2016

Kvinnodelegation till Stockholm

Nu är det snart dags. Imorgon beger sig en kvinnodelegation från Sörmland till riksdagen. Det är Centerkvinnor från hela Sörmland som ska gästa Centerkvinnornas Riksorganisation och träffa Centerkvinnor som är betydande riksdagsledamöter, som Solveig Zander, Annika Qarlsson och Kristina Yngwe. Det ska bli riktigt roligt att få leda denna kvinnodelegation!

fredag 18 november 2016

Duschinslag i Radio Sörmland

Sveriges Radio har under veckan haft en rad inslag om att skolungdomar inte vill duscha efter idrottslektionerna. Jag skrev ett inlägg om det tidigare i veckan. I går gick jag i författning och skrev även en motion, #skoldusch, om att Katrineholms kommun ska planera de nya skolorna så att det blir tryggare att duscha, att duscharna ska göras tryggare vid ombyggnader och att det i väntan på detta kan sättas upp draperier eller skärmar för att få samma effekt.

Radio Sörmland uppmärksammade min och Centerpartiets motion med följande inslag.

tisdag 15 november 2016

Usch för skoldusch

P1 Morgon berättar om radions enkätundersökning som visar att skolungdomar inte vill duscha efter gymnastiken. Det farliga med svaren är inte den "ohygieniska" delen, utan att ungdomarna är rädda för att bli utlämnade - mobbade, fotade och kanske uthängda på nätet.

Det här är en utveckling som måste brytas. En möjlighet, som tas upp i inslaget, är att bygga om omklädningsrummen med separata, låsbara duschrum. Det är en positiv utveckling, men det måste också vara så att skolungdomar måste kunna lita på varandra och vara trygga i en grupp. Det kräver mer än en fysisk ombyggnad.

lördag 12 november 2016

En insnöad majoritet

Snöfall är svårt att stoppa. snöröjning kan man däremot stoppa. Det var det som orsakade snökaoset i Stockholm. De styrande, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ i ledningen, hade bestämt att det inte skulle börja snöa förrän typ mitten av november. Därför fanns det inte någon upphandlad snöröjning när flingorna började falla i icke upphandlad tid.

Mycket går att styra över med politiska beslut, men knappast över vädret. Det måste finnas beredskap för överraskningar. Har man inte det så får man finna sig i att kallas vid öknamn som - en insnöad majoritet

torsdag 10 november 2016

Det blev en Trump

Ja, jag hade tyvärr fel i mina förhoppningar om att Hillary Clinton skulle bli USAs nästa president och skriva (kvinno)historia.

I dag får jag vara med i Katrineholms-Kuriren och kommentera presidentvalet. Tyvärr kom inte allt jag sa med i tidningen. Jag påpekade också att amerikanerna inte var modiga nog att välja en kvinna till president, vilket jag beklagade. Jag kommenterade också den olyckliga valdebatten, som handlat mer om smutskastning än om vad kandidaterna egentligen velat göra för landet.

tisdag 8 november 2016

Snart i ett fönster nära mig...Fotot är från arkivet. Dock har jag flera amaryllisar som väntar på att slå ut och någon bondlilja med knopp (äkta makar). Lite muntrationer får det ändå finnas i novembermörkret.

Håller tummarna för Hillary

I dag är det äntligen över presidentvalet i USA. Jag håller tummarna för att det blir Hillary Clinton som får väljarnas stöd. Det vore nästan ofattbart om republikanernas kandidat skulle vinna. Då skulle det verkligen finnas fog för att utbrista i det kända TV-programmets populära fras - Vart är vi på väg?

tisdag 1 november 2016

Hur ska det byggas på landsbygden?

Ibland är vi som politiker för tidigt ute. Ibland är det för sent eller så är det något annat "fel" på motioner som kommer från oppositionen. Förra måndagen avslog majoriteten i kommunfullmäktige i Katrineholm Centerpartiets motion om att införa dubbel markanvisning för att få fart på byggandet på landsbygden.

Så här sa jag i debatten:

Det är väl sällan som en motion har blivit så illa behandlad som den här. Vi i Centerpartiet lade motionen ifjol för att vi vill peka på ett verktyg, en metod, att stimulera byggnation på landsbygden, alltså området utanför Katrineholms stad.

Dubbel markanvisning, att den som vill bygga på stadsmark i stan också måste bygga utanför stan, används och fungerar i Borås och i Varberg. Det har använts i Göteborg och ska användas i Karlstad. Men det kan ingen se att det är så det förhåller sig utifrån det yttrande som Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat och som är den grund som kommunstyrelsens majoritet lutar sig mot, när den avslår motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avfärdar motionen med sju rader utan att på något sätt beröra de exempel som tas upp i motionen om Varberg och Borås, där dubbel markanvisning använts. Inte heller kopplingen till Översiktsplanen del landsbygden belyses. I yttrandet finns heller inte en bokstav om hur 1200 bostäder ska komma till på landsbygden, vilket är en av anledningarna till att motionen väcktes.

Centerpartiet anser inte att motionen har beretts på ett seriöst sätt, då den tydligen setts som en ren näringsfråga och inte som en del i bostadsförsörjningen i hela kommunen eller som en del i utvecklingen av den del av Katrineholm som ligger utanför staden, det vill säga landsbygden.

En liknande motion lämnades in av Centerpartiet i Nyköpings kommun. Där innehöll yttrandet över motionen en beskrivning och analys av planerad bebyggelse på landsbygden med dess tätorter samt kommentarer kring bostadsproduktionen i stort. I Katrineholm är bostadsförsörjning och landsbygdsutveckling tydligen bara näringspolitik. Det är märkligt, för att inte säga mycket märkligt.
Centerpartiet yrkade därför på återremiss i kommunstyrelsen för att få motionen belyst även ur dessa apsekter – bostadsförsörjning och landsbygdsutveckling.

Jag upprepar det yrkandet, att motionen ska återremitteras för vidare beredning. Om det faller, yrkar jag bifall till motionen.


Sjukt långt till jämställd vård

I dag publicerar Katrineholms-Kuriren min insändare om märkliga läkarintyg. Här följer den i sin helhet:

Kvinnor och män sjukskrivs olika länge av läkare för samma diagnos. Det skiljer nästan fem dagar, om första och andra läkarintyget räknas in visar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en färsk rapport. Inte nog med att läkarnas bedömningar skiljer sig om det är en man eller en kvinna som inte kan arbeta på grund av sjukdom, intygen skiljer sig också regionalt. Men alltid är det kvinnorna som har den kortaste sjukskrivningstiden.

Det är helt sjukt att män sjukskrivs längre än kvinnor för samma diagnoser. Vi borde ha kommit längre. Centerkvinnorna vill se en jämställd vård, där även läkare tar ett ansvar för att behandla patienten utifrån den sjukdom som individen har och inte utifrån patientens kön.

Det är därför ett bra förslag av Inspektionen för socialförsäkringen att varje landsting behöver göra systematiska uppföljningar av läkares sjukskrivningar av kvinnor och män. Det finns inget att vänta på. Läkarna kan sluta göra skillnad redan idag.

torsdag 27 oktober 2016

Sjuktalen är orosmoln

Den sista tiden har mycket ägnats åt siffror och bokstäver. Fast inte här, inte på min blogg.

I måndags kväll fick jag anledning att tala om siffror och sjuktal på kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm. Bakom varje siffra finns en människa som inte mår bra. Detta gör att när sjuktalen ökar så växer orosmolnen, vilket Katrineholms-Kuriren noterade att jag framhöll i debatten.

Vad jag sa var ungefär följande:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det blir mycket ekonomi den här veckan. I kväll pratar vi om delårsrapporten för kommunen, om de åtta månader av året som nu har rapporterats av och som vi ska lägga till handlingarna. På onsdag ska kommunstyrelsen besluta om den budget som ska styra Katrineholms kommun de kommande åren och som vi i vår tur ska anta här i kommunfullmäktige om knappt en månad.

Det hänger ihop och ändå inte. För det som vi läser här är en avstämning av hur det har gått och vad som möjligtvis kan rättas till inför 2017.

Om man bara tittar på ”pengarna” så håller sig nämnderna inom de givna ramarna i stort och ”finansen” levererar som den ska.

Det stora orosmolnet är sjukfrånvaron och det molnet har blivit större och mörkare. Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet för kvinnorna. Förklaringen är en ökad andel långtidssjukskrivningar.

Här får ändå sägas att service- och teknikförvaltningen ses som en förebild som visar att ett aktivt miljöarbete lönar sig och kan sänka hög sjukfrånvaron.

Vi har ju i personalutskottet haft frågan uppe vid ett flertal tillfällen och då har det visat sig att förvaltningarna inte haft något större intresse av att gå de arbetsmiljöutbildningar som har ordnats, just för att höja kunskapen.

Nu är det viktigt att arbetsmiljön och sjukfrånvaron blir ett prioriterat område. Det är inte på något sätt acceptabelt med så hög sjukfrånvaro. Den sjukfrånvaro som hör ihop med arbetsmiljön måste åtgärdas. Katrineholms kommun ska vara en god arbetsgivare som ser till att personalen trivs och kan göra ett gott jobb.

Bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut."

torsdag 20 oktober 2016

Jämställdhet förutsätter en egen ekonomi

I dag har Sörmlandsbygden publicerat min insändare om ekonomi och jämställdhet. Här följer insändaren i sin helhet:


I Sörmlandsbygden 13/10 tas jämställdheten på landsbygden upp i en artikel inför firandet av internationella dagen för landsbygdens kvinnor.

Det som inte nämns i artikeln är förutsättningarna för jämställdhet, nämligen att det finns en egen ekonomi för mannen och kvinnan eller hur nu paret ser ut som lever tillsammans. Utan egen ekonomi och försörjning går det inte att leva jämställt.

Det är den slopade sambeskattningen, arbetet med att få allmän barnomsorg och striden för lika lön för lika arbete, som inte är vunnen än, som ger förutsättningarna för att alla kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter i samhället.

Centerkvinnorna har drivit på i frågorna om ekonomisk självständighet och vi fortsätter arbeta för ett jämställt föräldraskap, för jämställda pensioner och för lika lön för likvärdigt arbete. Det är viktiga frågor för alla kvinnor, oavsett om de bor på landsbygden eller i staden.

Innan ekonomin är löst, är det inte läge för att dra på sig rödstrumporna.

Inger Fredriksson, Centerkvinnorna

söndag 16 oktober 2016

Nu vill jag hissa Kristina Issa!

Supertalangen Kristina Issa får Katrineholms-Kurirens kulturpris i år! Så välförtjänt! Kristina Issa är en ung kvinna som har många strängar på sin harpa. Det heter naturligtvis lyra, men harpan är Kristinas instrument, ett instrument som hon till och med har gjort själv. Hon sjunger och spelar folkmusik, komponerar och gör mycket, mycket mer. Så jag stämmer gärna in i hyllningskören: Stora Grattis Kristina Issa!

tisdag 4 oktober 2016

Dagens Nyheter hyllar Lööf och Centerpartiet

Det är inte ofta som Centerpartiet får höga poäng av Dagens Nyheters ledarskribenter. Men idag blev det full pott. Huvudledaren handlar om hur Moderaterna och Kristdemokraterna försöker att krama in Sverigedemokraterna, eller åtminstone deras väljare.

I en krönika i spalten intill skriver Martin Liby Alonso om hur verklig förnyelse går till och hyllar Centerpartiet som inte valde att göra förnyelse genom att byta partinamn och logga, utan genom att förnya politikens innehåll och ta vara på ledigt utrymme.

Full pott i dag att glädjas åt för Annie Lööf med flera!

Nu blommar "Janne" igen!

Min blogg är sorgligt försummad. Det har sina skäl. Jag ska därför börja med att berätta något roligt. "Janne" blommar igen.

"Janne" är en vit amaryllis. Det är den enda vita jag har och den är ett kärt minne från 2000 ungefär, då jag jobbade på Hörselskadades Riksförbund i Stockholm. När jag insåg att det inte var på tidningen Auris som jag skulle tillbringa min dagliga arbetstid eller på tåg och tunnelbana, då var det bara att avveckla sig. Som en uppskattning fick jag en amaryllislök av en av arbetskamraterna - Janne.

Den har inte blommat snällt varje år förrän under senare år. Jag blir lika glad varje gång den dyker upp med knopp, för det är trots allt mer än 16 år sedan jag fick den.

måndag 19 september 2016

40 år sedan Fälldin I

I dag är en minnesvärd dag. 19 september 1976 tillträdde den första Fälldinregeringen. Det var en epok som bröts. En ny inriktning av Sverige gjordes.

För egen del var 1976 det år jag klev in i politiken, som en aktiv samhällsmedborgare på gräsrotsnivå.

Fälldinregeringarna hade stora utmaningar att kämpa med. Den utåt sett mest kända handlade om energin, men man ska också komma ihåg att Sverige hade en rad statliga företag vars gemensamma nämnare i stort var att de brottades med sin lönsamhet. Det handlade bland annat om tekoindustrin och om varven. Det ledde till en diskussion om dukat borde eller tomma skafferier samt att Sveriges industriminister Nils G Åsling hade fullt upp med att reda ut företagens överlevnad eller avveckling. Alltsamman väckte förstås stor kritik från oppositionen.

Det finns förstås mycket mer att uppmärksamma. Det viktigaste är dock ändå att maktinnehavet bröts.

onsdag 7 september 2016

Persson sågar regeringsorganisationen

Den ratade framtidsministern Kristina Persson (S) för processen kort med regeringskansliet i en artikel på DN debatt idag. Även om det finns inslag av rönnbär i artikeln, så ligger det också en hel del sanningar i den. Regeringskansliet, varken de tidigare eller det nuvarande, är rustat för att klara att genomföra behovet av förändring, alltså inte småförändringar av lagar och förordningar, utan av de stora penseldragen som krävs för att nå ett hållbart samhälle.

Det ska bli intressant att se vilka reaktioner artikeln möter. En del vill nog göra rönnbärsgele, andra tar kanske i tysthet till sig artikeln och funderar över hur en annan organisation av arbetet ska vara möjlig.

söndag 4 september 2016

Ingen fred i sikte?

Många länders ledare ägnar sin tid åt flyktingströmmarna. Strömmarna anses för starka eller gå åt fel håll. Det är egentligen märkligt att så mycket kraft ägnas åt följderna av den verkliga katastrofen - kriget. I Syrien har det pågått i fem år utan att en tillstymmelse till fred kan skönjas.

Fem år? Det är ofattbart. Mer kraft borde naturligtvis läggas på att hitta en lösning medan de fortfarande finns några invånare kvar i landet.

Ett fem år långt krig, eller längre, får konsekvenser. "Krig gör något med människor", som en vän sa till mig i veckan. Krig gör människor hårda.

Tack och lov att Sverige haft fred så länge. Jag önskar att alla får leva med samma förutsättning som vi har i Sverige.

Storregionernas utmaningar

Östergötland har bildat region och får inte vara med i förta omgången, när utredarna föreslår fler större regioner. Sörmland har inte bildat region, men får vara med i utredarens Svealandsregion.

Hur kan det bli, hur kan det gå? På onsdag ordnar Centerpartiets i Katrineholm ett möte för att försöka belysa storregionernas utmaningar. Jag ska moderera, det vill säga försöka att se till att det blir ett bra samtal med de inbjudna "råden" Mattias Claesson och Göran Gunnarsson och med publiken.

Kom gärna, för det ska finnas utrymme för många frågor!

fredag 2 september 2016

I onsdags borde jag ha firat...

... för då fick jag igenom en att-sats i kommunstyrelsen. Jag får väl fira idag i stället, då Centerpartiets insats omnämns i Katrineholms-Kuriren.

För att det inte ska bli allt för kryptiskt, så är förklaringen att jag fick med i beslutet att Bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras första halvåret 2017.

tisdag 30 augusti 2016

Nej till motion om skolmotion

Nej, det gick inte att omvända kommunfullmäktiges ledamöter och få dem att säga ja till min och Centerpartiets motion om skolmotion. Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Vill inte alla vi som sitter här i salen höja eleverna skolresultat? Då borde det inte vara så svårt att yrka bifall till den här motionen från mig och Centerpartiet.

Jag skrev motionen utifrån de fina resultat som Västra skolan kunnat redovisa efter enbart en kort tid av införande om ”Puls-projektet”. Det som sker är att elever och lärare frivilligt har morgongympa som höjer pulsen – det är det som har gett projektet namnet – inför arbetsdagen. Det här sker tre gånger i veckan. De elever som är med har förbättrat koncentrationen och inlärningen utöver bonusen att det ger dem bättre kondition. Den här ”fartsättaren” har kombinerats med en medveten schemaläggning så att exempelvis matematik lagts i början på skoldagen.

Det här har visat sig ge effekt.

Ska vi då inte genomföra det brett? Om något fungerar bra, är det inte då som vi i andra verksamheter brukar se till att andra tar efter?

Det här handlar också om att skapa goda vanor, om att få fler i rörelse. Märk väl, det har varit frivilligt att vara med från både lärare och elever.

Det här skulle också kunna vara ett sätt för idrottsföreningar att få fler barn och unga i sin verksamhet. En annan utvecklingsmöjlighet finns i samarbeten med lärarutbildningar. Det skulle också kunna vara ett rekryteringsargument, att Katrineholms skolledning är så framsynta att den tar till pulsträning för att höja skolresultaten.

Så ombestäm er, säg ja till motionen och inför ”Puls-projektet” brett. För det är inte okej att lämna en del elever få tillgång till detta och andra inte, om vi som politiker vet att det är ETT sätt att höja studieresultaten.

Nej, ta chansen att få upp resultaten. Säg ja till motionen om Skolmotion.

Härmed yrkar jag bifall till motionen!"

Använd demokratins arenor

I måndags för en vecka sedan höll kommunfullmäktige i Katrineholm sitt augustisammanträde. Det var många olika ärenden på föredragningslistan. Ett av ärendena handlade om en bro som behövde repareras och där pengarna inte fanns med i Service- och tekniknämndens budget.

Inte så konstigt att ett broärendes kostnader oroar. Ärendet om att ta fram pengar till bron hade vandrat från nämnden i juni och till kommunstyrelsen i juni och var nu framme vid kommunfullmäktige. Under hela den här tiden hade det rått enighet om att det nog var bäst att nämnden fick fixa bron och använda kommunens pengar till det.

Då, när det är dags för final, vaknar Sverigedemokraterna! Deras ledamot yrkar återremiss på ärendet för att det saknas underlag.

Det är möjligt att det fanns något mer som skulle ha kunnat vara med, men detta "något" har inte funnits med under hela hanteringen. Sverigedemokraterna har ordinarie ledamot och ersättare i alla större nämnder. De har ordinarie ledamot och ersättare i Service- och tekniknämnden och de har ordinarie ledamot, om än att han har varit frånvarande under ett år, och ersättare i kommunstyrelsen. Det fanns inte ett yrkande, inte en reservation på vägen fram till kommunfullmäktige.

Det är lite märkligt. Idag skriver Morten Källström (SD) en debattartikel om bristerna i bron i lokaltidningen. Den stora bristen är dock att partiet inte använder sina platser till att yrka, agera och reservera, utan reagerar först när det är för sent. Det är inte att använda demokratins arenor.

onsdag 24 augusti 2016

Jagar på om jämställdhetsarbetet

I mars uppvaktade jag och Ingalill Fredriksson för Centerkvinnornas räkning landshövdingen Liselott Hagberg. Vi gjorde det tillsammans med S-kvinnor i Sörmland och med dess ordförande Ann-Sofie Soleby Eriksson. Vi lovades information att sprida i våra nätverk.

Sedan hände inte mycket. I förra veckan uppmärksammade Radio Sörmland att länsstyrelsen inte sökt medel för att bedriva olika jämställdhetssatsningar. Ann-Sofie Soleby Eriksson uttalade sin besvikelse i radion över detta.

I dag följde vi upp det gemensamt med en debattartikel som publicerades i Södermanlands-Nyheter och tror jag även i Eskilstuna-Kuriren.

En insändare hörs inte så bra i radio, men Radio Sörmland valde att följa upp nyheterna från förra veckan genom att jag och radioreportern fick ställa landshövdingen till svars.

Jobbet är självklart inte över. Vi måste fortsätta att ligga på så att inte frågorna om alla människors lika värde och rättigheter glöms bort. Förhoppningsvis har fler fått upp ögonen för detta och börjar fråga efter.

tisdag 23 augusti 2016

Ge äldre förtroendet att välja

Alldeles för ofta rapporterar media om åldringar som mer eller mindre tvingas bo kvar hemma. De känner sig ensamma och otrygga, vilket inte enligt lagen och kommunernas bedömning är tillräckligt skäl för att de ska beredas en plats på ett boende som kommunen har ansvar för.

Kristdemokraterna hade en motion om detta vid gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm. Jag och Centerpartiet yrkade bifall till motionen med följande inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

”Kan själv” är ett vanligt svar från små barn. Det ingår i utvecklingen och är ett sätt att växa som människa.

”Kan själv” är viktigt under hela livet. ”Kan själv” på ålderns höst betyder att jag själv ska kunna avgöra och besluta om hur jag vill ha det.

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt för personer som är äldre än 85 år att genom en äldreboendegaranti själva bestämma när det är dags att flytta till ett trygghetsboende eller till ett boende för vård och omsorg. Att detta skulle införas generellt över hela landet var ett av våra vallöften.

Det betyder inte att alla ska flytta till ett äldreboende i någon form när de fyller 85. Det betyder att möjligheten att själv kunna välja ska finnas.

Det är det som Kristdemokraterna för fram i den här motionen och det är därför som Centerpartiet yrkar bifall till den.
85-åringar, och äldre, ska kunna ha möjligheten att välja själv. ”Kan själv” gäller inte bara för barn.

Bifall till motionen."

Beslutet blev att motionen ansågs besvarad, alltså att allt fungerar väl som det gör idag.

söndag 21 augusti 2016

Bryter bloggtystnaden, tror jag...

Det är alldeles förskräckligt, men jag ska bättra mig! I dag är det jubileum med Stora Malms Centerkvinnor som firar 70-årsdagen i Stora Malms församlingshem. Det har varit en hel del pyssel inför dagen, vilket har påverkat mitt bloggande. Inte bra.

Men bra i alla fall att vi kommer att vara ett 30-tal som firar tillsammans allt som vi har gjort och allt som vi kommer att göra. När Isabella Lövin höll sitt språkrörssommartal så bestod publiken, enligt DN, av 50 personer.

Det är lite olika hur det går att samla folk.

lördag 13 augusti 2016

Centerkvinnorna i Stora Malm 70 år

Nu är det snart bara en vecka kvar tills Stora Malms Centerkvinnor firar vårt 70-årsjubileum med en festlig lunch i Stora Malms församlingshem.

Planeringen pågår för fullt och mer och mer faller på plats, för att vi ska kunna fira fullt ut.Centerkvinnor på språng! Bilden är visserligen hämtad från ett tidigare års Vårrus, men stora delar av laget kommer att återfinnas på jubiléet på söndag.

Nyktert bakom ratten

I vissa lägen krävs punktnykterhet, det vill säga tillfällen det inte är okej att dricka någon alkohol. Det gäller vid graviditet, när man jobbar och när man kör bil.

Minister Aida Hadzialic (S) missade det sista och tar nu konsekvenserna av det genom att lämna in sin avskedsansökan till statsministern.

Mycket kan gå fel, men om man följer principen att inte dricka alkohol inför bilkörning, då blir det alltid rätt.

torsdag 11 augusti 2016

Utrymme för spekulation

Katrineholms-Kuriren skriver idag om en förtroendevald politiker i Katrineholm som åtalas för misshandel av sin dotter. Det är naturligtvis förskräckligt och olagligt, vem som än hade gjort detta.

Tidningen gör det dock lite lättare för läsarna att ringa in vilket parti politikern tillhör, eftersom journalisterna talar om vilket kön den kontaktade distriktsordföranden har. Nu blir det att spekulera i om det är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna eller renat av Miljöpartiet de gröna som har en åtalad förtroendevald bland sina medlemmar.

För tydlighetens skull kan bara tilläggas att S, M, C, L och V har manliga distriktsordförande.

tisdag 9 augusti 2016

Gärna region, men hur?

I dag har jag läst största delen av regionutredningen. Det lär vara så att kommunen kommer att yttra sig över utredningens förslag på ett närliggande kommunstyrelsesammanträde, så det är lika bra att gå till källorna.

För Centerpartiets del är grundfrågan inte så svår. Vi vill att fler uppgifter ska få beslutas om på den regionala nivån och genom direktvalda parlament. Frågan är dock var gränserna ska gå?

Katrineholm har nära samband med Östergötland. De är goda grannar. I utredningen har de hamnat på andra sidan läns- och landstingsgränsen och nämns mycket lite. Det är här "huret" finns, tycker jag. Kommuner i utkanten borde få välja tillhörighet. Den frågan tas inte upp alls i utredningen, i alla fall inte vad jag har lyckats hitta.

tisdag 2 augusti 2016

Skogen kräver fortfarande större ansvar

I dag är min och Kristina Yngwes replik införd i såväl Katrineholms-Kuriren som Södermanlands-Nyheter. Så här skriver vi i SN:

"Stina Bergström, Miljöpartiet, skriver i en replik i SN 29/7, att den kritik som riktats mot henne för en obetänksam tweet är olycklig, då den ”antogs handla om vår grundlagsskyddade äganderätt”. Det Stina Bergström skrev var i sin helhet följande: ”Kul och modigt av skogsutredaren att ifrågasätta det privata ägandet av skogen. Då skogen är så viktig för alla.” Hur ska man ens med den bästa vilja kunna tolka det på ett annat sätt än att hon faktiskt tycker att det är kul och modigt att ifrågasätta den grundlagsskyddade privata äganderätten?

Tack vare det privata ägandet av skog utgör svensk skog idag ryggraden i svensk ekonomi och är avgörande i klimatomställningen. På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Eftersom avverkningarna är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka. Den nuvarande skogsvårdslagen, som bygger på frihet under ansvar och som är tydlig med att produktion och miljö är likvärdiga mål, har tjänat Sverige väl och måste även fortsättningsvis ligga som grund för utvecklingen av svensk skog och svensk skogspolitik.

Bergström beklagar att debatten handlar om att ta politiska poäng genom att misstolka motdebattören. I nästa mening förklarar Bergström att nej, varken hon eller regeringen vill förstatliga skogen. Vi har aldrig påstått att Miljöpartiet vill förstatliga den svenska skogen. Men vi ser att ifrågasättande av det privata skogsägandet riskerar att få stora konsekvenser för de privata skogsägarnas möjligheter att förvalta sin skog. Bergströms uttalande om den privata äganderätten är en av flera pusselbitar som får oss i Centerpartiet att undra vad regeringspartierna egentligen vill med skogen.

Regeringen utreder nu en kilometerskatt som riskerar att slå mycket hårt mot skogsnäringen, och den av regeringen tillsatta utredningen av skogsvårdslagen riskerar att inskränka äganderätten och brukanderätten samt öka regelkrånglet för svenska skogsägare. Det är därför givet att vi måste reagera och markera mot den som ifrågasätter äganderätten på det sätt som Miljöpartiets företrädare gjort i detta fall. Centerpartiet vill värna frihet under ansvar som vägledande princip för svensk skog samtidigt som vi fortsätter arbeta för att minska regelkrånglet för skogsägarna, för skogen kräver fortfarande större ansvar för att klara den gröna omställningen."

Arla höjer priset

En pytteliten ljusning för alla mjölkbönder som levererar till Arla. Mjölkföretaget höjer priset med tio öre för att kompensera att ingen svensk mjölkbonde använder GMO-grödor som foder till sina mjölkkor.

Det var på tiden. Det har varit ytterst orättvist att prissättningen inte redan tagit hänsyn till detta.

måndag 1 augusti 2016

FN ta chansen!

I dag har Katrineholms-Kuriren publicerat min lilla insändare.

Jag och Centerkvinnorna vill se fler ledande kvinnor i samhället. Nu har FN möjligheten att få sin första kvinnliga generalsekreterare. Ta chansen!


lördag 30 juli 2016

Varken torgets fel eller förtjänst

I dag skriver lokaltidningen om två affärer i Katrineholm som kommer att läggas ner, eftersom lönsamheten inte är tillräcklig. Kommunalrådet Göran Dahlström (S) har förstås som alltid en förklaring. Det är Stortorgets fel. Allt kommer att bli så bra, bara det blir bebyggt.

Nu är det så att det varken är torgets fel eller förtjänst om kunderna kommer eller inte. Det är människorna och aktiviteten där som gör ett torg attraktivt.

Jag träffade helt nyligen en kvinna som trodde att planerna på att bygga på torget en gång för alla var skrotade. Jag kunde tyvärr inte ge henne rätt. Men det är fortfarande vansinnigt att sätta ett skrytbygge på Stortorget i Katrineholm.

fredag 29 juli 2016

Historien går igen...

Jag är inte svensk världsmästare på semester, men i år har jag blivit historisk! Inom loppet av ett par veckor har jag färdats igenom den svenska historien och besökt Vadstena med slott och klosterkyrka, där såväl heliga Birgitta som Gustav Vasa satt spår. Dessutom blev Skänninge en väldig överraskning, då jag och mitt resesällskap Lotta hade tillfälle att möta Bjällboättens anfäder i Bjällbo kyrka. Skänninge var den stora orten innan Vadstena kom till.

Här i veckan gick jag vidare i historien, då Gästabudsspelen på Nyköpings hus gav fortsättningen på historien från Bjällbo kyrka med de tre sönerna som ägnade sig åt Håtunaleken och Gästabudet, som blev en synnerligen blodig historia.

Så historien gick igen, i alla fall under min semestertur genom Östergötland och Sörmland.Stor dramatik vid Bjällbo kyrka utanför Skänninge i Östergötland. Inte mindre dramatiskt blev det i Nyköpingshus, med det historiska gästabudet.

Inte riktigt skogstokig

Miljöpartisten Stina Bergström som twittrade glatt om skogsutredarens frispråkighet om ägandefrågan har upprörts, inte riktigt skogstokig, men i alla fall något åt det hållet, över den debattartikel som Kristina Yngwe och jag har haft införd i Katrineholms-Kuriren och i Södermanlands Nyheter i veckan.

Ett svar på tal är på väg mot debattsidorna. Det är viktigt att försvara äganderätten och att utveckla skogsbruket på ett långsiktigt hållbart sätt.

tisdag 26 juli 2016

Skogen kräver större ansvar

I dag publicerar Katrineholms-Kuriren den debattartikel som jag skickat in tillsammans med Kristina Yngwe. Här följer artikeln i sin helhet:

"Under politikerveckan på Almedalen hamnade äganderätten i rampljuset. Den av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsatta utredare för översynen av skogsvårdslagen ventilerade på ett seminarium sina tankar över om en värdefull resurs som skogen verkligen ska ägas privat. Miljöpartiets ansvariga riksdagsledamot för skogsfrågor, Stina Bergström, tyckte att det var ”kul och modigt” att våga ifrågasätta det privata ägandet av skogen.

Dessa händelser är mycket oroväckande. Att ifrågasätta äganderätten är varken kul eller modigt. Det är att ifrågasätta en grundlagsstadgad rättighet som vårt samhälle vilar på. Tack vare det privata ägandet av skog utgör svensk skog idag ryggraden i svensk ekonomi och utgör också en grundläggande byggsten i klimatomställningen.

Tyvärr är detta inte en isolerad händelse. Centerpartiet har tidigare kritiserat landsbygdsministern för att den utredning som han tillsatt riskerar att inskränka äganderätten och brukanderätten. Vi ser också flera uppmärksammade fall där den svenska artskyddsförordningen stoppar avverkningen av skog på grund av arter som inte ens är hotade i Sverige.

Landsbygdsministern har konstaterat att frågan är komplex och att regeringen följer den med största intresse, vilket inte direkt kan betecknas som handlingskraftigt. Lägger vi även till det faktum att regeringen utreder en kilometerskatt som riskerar att slå mycket hårt mot skogsnäringen så har vi all anledning att ifrågasätta hur regeringen egentligen ser på skogens framtid.

För oss centerpartister är äganderätten och brukanderätten grundmurade rättigheter och vägledande principer. Det man äger vårdar man också. Att skogspolitiken bygger på frihet under ansvar är därför en styrka.

Bucht meddelade nyligen att han beslutat att entlediga skogsutredaren efter det omstridda uttalandet. Beslutet är välkommet och klokt. Detta förändrar dock inte det faktum att flera delar av utredningen är problematisk ur ett äganderättsligt perspektiv.

Nästa steg borde vara att kasta utredningen av skogsvårdslagen i papperskorgen och lägga ner idén om en kilometerskatt. Fokus ska istället vara på hur skogsnäringen kan utvecklas och hur äganderätten och brukanderätten kan stärkas. En långsiktigt hållbar skog kräver nämligen ansvarsfulla skogsägare som förvaltar den.

Kristina Yngwe (C)
Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Inger Fredriksson (C)
gruppledare, Katrineholm"

Försenat fruntimmersdopp

Igår firade jag Kristina, med en dags försening. Det skedde enligt traditionen, men med en viss förnyelse. Jag och Kristina, som verkligen heter Kristina som förstanamn, bytte badplats! I år blev det Yngarebadet, vilket var ett mycket fint bad i Flens kommun. Vattnet var visserligen lite grumligt, men det var varmt och klart badbart! Dessutom är det alltid trevligt med bryggor som gör att en normal badkruka kan doppa sig på direkten.

Utöver dopp blev det förstås dopp till kaffekopp, dock utan dropp förrän vi tagit oss till Katrineholm igen. Och det "droppet" behövdes sannerligen denna torra sommar!

söndag 24 juli 2016

Så minns jag Thorbjörn Fälldin

Det känns märkligt att skriva rubriken; så minns jag Thorbjörn Fälldin. Det är nästan lite övermaga. Men när jag idag möts av budskapet att förre statsministern och centerledaren Thorbjörn Fälldin har somnat in, så ger det möjligheter att minnas.

Självklart har jag träffat Thorbjörn Fälldin i vanliga partisammanhang. Det började med duellerna mellan Palme och Fälldin och då vanliga valarbetare sprang ut med flygblad med rubrik "Såg du debatten igår"? Det var nog det första flygbladet som jag delade ut och jag tillhörde rörelsens mest artiga, eftersom jag ringde på... Jag hittade nämligen inte ljusknappen i det gamla huset som var mitt första mål.

Det blev förstås också otaliga rikstingstal att lyssna av och referera. Fälldins tal inledde partistämman, en solig söndag i juni. Ett bra tal skulle handla om allt. Ingen grupp fick glömmas bort och så skulle det kryddas med aktuell politik. När Fälldin var statsminister direktsändes talen i TV. Det var inte vanligt på 1970-talet att politik redovisades på det viset.

När jag sedan i slutet av förra århundradet fick möjligheten att arbeta på Centerpartiets Riksorganisation, som då hade sitt centrum på Kungsholmen i Stockholm fick jag möjlighet att träffa Thorbjörn på ett annat sätt. Han ställde upp som ett dragplåster i medlemstidningens monter på jordbruksutställningen på Elmia. Han var trevlig och hade mycket att berätta.

Thorbjörn Fälldins sorti som partiledare för Centerpartiet var smärtsam. Han var med rätta bitter. Därför var det så stort, att det ger mig rysningar fortfarande när jag minns hans återkomst på den extrastämman när Maud Olofsson valdes till partiledare. Det blev stående och långa applåder, det var nästan så att han stal medialjuset från Maud, "Haralds jänta". För det var att det var Maud som skulle väljas som gjorde att Fälldin ville komma. Ett mäktigt ögonblick som jag var med om.

Jag minns förstås också Thorbjörn Fälldin från det reportage jag hade förmånen att göra när jag arbetade för tidningen Auris. Thorbjörn Fälldin var hörselskadad, vilket inte är så ovanligt för gamla jordbrukare som kört traktorer och maskiner innan någon förespråkade användning av hörselskydd. Det skulle bli numrets porträtt om en mer känd person som lever med en hörselskada. Jag hamnade förstås i köket och blev serverad kaffe av Thorbjörn Fälldin själv, för så är det ju, att alla som kommer till ett bondehem måste trakteras. Det som fastnade var bland annat hur han berättade om Tjernobylolyckan och om hur en reporter på chans åkte hem till Fälldin för att mäta strålningen. Det visade sig att Fälldins hem tillhörde de drabbade. Det innebar i sin tur allt som drabbade alla andra, att fodret inte kunde användas, att bär och svamp med mera inte gick att plocka. Detta hände alltså en av de största motståndarna till kärnkraft!

Ja, det är några personliga minnen. Thorbjörn Fälldins livsverk var dock väsentligt större än så. Han ledde Centerpartiet i sitt mest framgångsrika val och han bröt det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Det är stort. Det är värt att minnas. Hans gärningar kommer dock att leva vidare.

torsdag 21 juli 2016

Får FN kvinnlig generalsekreterare?

Jag och Centerkvinnorna vill se fler ledande kvinnor i samhället. Nu har FN möjlighet att få sin första kvinnliga generalsekreterare. Jag hoppas att FN tar den möjligheten.

Fantastiska fruntimmer i Filmladan

Den här veckan infaller fruntimmersveckan, det vill säga den vecka då det nästan är sju fruntimmer i rad som har namnsdag. Det är ju i sig lite konstigt att veckan fått namnet fruntimmersveckan, när det inte ens räcker till med kvinnonamn för att fylla en hel vecka.

Redan är dock en av de viktigaste arrangemangen i denna vecka avklarad, nämligen filmvisningen av "fruntimmersfilm" i Filmladan på Inneberga i Runtuna. Det har varit succé i år igen och det är bara att lyckönska initiativtagerskan Åsa Ingårda!

Heja, heja alla duktiga fruntimmer!

onsdag 13 juli 2016

Nu är en flytt av skolan möjlig

För snart ett år sedan togs ett beslut i kommunstyrelsen i Katrineholm om att riva Djulö skola för att använda tomten till att bygga nya hus.

Ärendet hade skyndats fram och det fanns ingen förklaring till majoritetens brådska.

Centerpartiet tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle ta fram kostnaderna för att flytta skolbyggnaderna i stället för att riva dem. Vårt förslag avslogs.

Efter omfattande debatt är det ingen underdrift att påstå att Socialmoderaterna har backat. Nu finns det ett avtal klart som innebär att skolbyggnaderna flyttas till Duveholms herrgård.

Den här lösningen hade kunnat komma på plats mycket tidigare om majoriteten valt att lyssna till oppositionen och i stället för att skynda igenom ogenomtänkta beslut tänkt ett varv till.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

tisdag 12 juli 2016

Bra med fler ledande kvinnor

Nu är det klart att det blir Theresa May som tar över som ledare för det konservativa partiet i Storbritannien och därmed också blir ny premiärminister.

Det är verkligen på tiden att det blir en kvinnlig premiärminister igen, det är nästan 30 år sedan Margaret Thatcher styrde landet.

Det är bra med fler ledande kvinnor på olika poster i samhället. Ledande kvinnor behövs som förebilder, men också för att besluten ska bli bättre om hela kompetensen tas till vara, alltså såväl kvinnors som mäns kompetens.

Jag blir dock förvånad, när Dagens Nyheters korrespondent i London kommenterar Mays skor. Visst är det viktigt att ha bra på fötterna, och skorna får självklart gärna vara verkliga blickfångare, men hade någon kommenterat en manlig partiledares skoval? Knappast troligt.

Jag är den glade samlaren...

Samlingssäsongen är igång. Jag har nyss samlat släktsamvaro i Bohuslän, nu är inriktningen att samla av det överflöd som naturen bistår med. Det är väl ändå tur att bondearvets samlargener lever vidare. Fast det är klart, det är inte varje dag som jag behöver bege mig ut "sju ottor före dan" för att hämta in skogens bär.

Svenska värderingar?

Efter Almedalen, och kanske lite under också, så har en diskussion startats om svenska värderingar. Vad är svenskt? Vad är en värdering?

Jag tror att det är bra att vi börjar diskutera värderingar, alltså varför vi tycker som vi tycker. Det är inte självklart att vi har samma värderingar om vad som är rätt eller fel bara för att vi bor i samma land, i samma trappuppgång, på samma gata eller på samma ort.

Diskussionen blir än mer aktuell efter Dagens Nyheters avslöjande om Riksrevisionen. Jag vill ju gärna tro att en revisor har absolut moraliskt gehör och är oförvitlig. Det är liksom grunden för en granskande verksamhet att den som ska granska vet vad som är rätt eller fel och hur ett arbete ska göras för att uppfylla lagens krav.

Att veta vad som är rätt och fel är för mig svenska värderingar. Fast kanske inte svenska egentligen, eftersom det handlar om min moraliska kompass som styr hur jag agerar själv och hur jag uppfattar andra människor.

Den moraliska kompassen fungerar självklart olika beroende på hur och var den är tillverkad, det vill säga vilka värderingar som jag fick med mig från barndomshemmet och vidare i livet.

Så vi borde nog fråga varandra mer ofta; hur tänker du nu? För att bättre försöka förstå hur vi agerar och vad som är acceptabelt i ett gemensamt samhälle där ingen får ta sig friheter på någon annans bekostnad.

onsdag 22 juni 2016

"Jag sponsrar väl vad jag vill"

Ja, ungefär så skulle Göran Dahlströms svar på min fråga om det är förenligt med ett engagemang i fossilfritt Sverige och att sponsra motortävlingar kunna sammanfattas. Nu uttryckte Dahlström det inte exakt så, men han tog upp allt möjligt annat - exempelvis utsläpp med anledning av Vasaloppet - för att bevisa att utsläppen från den aktuella motortävlingen i Katrineholm inte var så farlig sett i ett sammanhang.

Så här löd mitt anförande:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare

Jag har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om motorsponsring är fossilfritt.
För att det ska bli någorlunda begripligt för dem som följer fullmäktige via närradion och webben, så läser jag upp frågan:

I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det innebär att Katrineholm står bakom deklarationer som klargör att världen måste bli fossilfri och att kommunen kan visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat ge sponsringsbidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening om 40.000 kronor för att arrangera Katrineholms Speedshow 2016.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande:

Anser du att sponsringen ligger i linje med kommunens åtagande att arbeta för att minska utsläppen och bidra till ett Fossilfritt Sverige?

Eftersom det varken blev ett tydligt ja eller ett nej, så kunde jag fortsätta så här:

Tack för svaret, det var klargörande. Nu blir det en väldig uppförsbacke i att göra Katrineholm fossilfritt, för hur ska det bli trovärdigt, arbetet, när den ena handen gynnar fossila utsläpp och den andra försöker att begränsa det? Det blir dubbelmoral och det betyder inte att det blir dubbelt så bra.

Klimatet kräver att vi ställer om och då behövs insatser göra i närmiljön och på det nationella och internationella planet.

Det var tydligt. Innebär det att att Katrineholms kommun ska lämna initiativet Fossilfritt Sverige, eftersom inte hela kommunorganisationen kan leva upp till det? Eller var det här sista gången som du sponsrar motorsport som använder sig av fossila drivmedel?"

Nej till vägförenkling

Nix, kommunalrådet Lars Härnström (M) vill inte förenkla hanteringen av vägbidragen. Så här försökte jag få honom att ändra sig:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag har ställt den här interpellationen till Lars Härnström om enklare vägar till vägbidragen av olika skäl. Dels för att Centerpartiet i Alliansregeringen, där även Lars Härnströms parti Moderaterna ingick, starkt drev på för att genomföra regelförenklingar. Jag minns också att Lars Härnström på den tiden som hans parti var i opposition verkade för ”en väg in” i den kommunala administrationen, vilket också får ses som en förenkling.

Lars Härnström var också den som fick försvara de märkliga vägbidragsriktlinjerna, när de skulle slingra sig igenom kommunfullmäktige för några månader sedan. Det var extra märkligt att Härnström ledde striden mot sina partibröder som på andra stolar än de moderata var motståndare mot förslaget.

Nåväl, ett dåligt förslag kan alltid förbättras. Jag och Centerpartiet uppmärksammades på att Nyköpings kommun har ett enkelt och tydligt system. Skillnaden är stor.

I Katrineholm måste vägföreningarna ta sig igenom krångliga riktlinjer för att förstå om de kan ha rätt till bidrag, de får fylla i en ansökan och sedan ska vägen kontrolleras av kommunens representant utöver den kontroll som Trafikverket utför i vanlig ordning.

Centerpartiet vill se en annan ordning. I Nyköping behöver vägföreningarna endast ta del av två A4-papper för att göra en ansökan. Då är det ena bladet själva ansökan med alla uppgifter som krävs.

De regler som gäller i grannkommunen är att bidraget ska gälla underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden. Vägen måste vara minst 200 meter lång, i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad, den ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt samt att vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick.

Hur det acceptabla skicket är förtydligas med följande mening: ”Plogning, sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion. Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för vägen.”

Detta är enkelt och tydligt. Den som ansöker försäkrar att ”vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.”
Denna ansökan kan också göras elektroniskt. Den väg Nyköping valt är enkel och tydlig.

Men detta är tydligen för enkelt. Det ska vara krångligt i Katrineholm. Den enda förenkling som Lars Härnström kan tänka sig är att ansökan ska kunna göras elektroniskt.

Jag vet att det jäser ute på landsbygden utifrån de nya reglerna som är krångliga och som gör att vissa vägföreningar inte längre får något bidrag, utan får bekosta allt underhåll själv.

Beskedet är tydligt – dra bort och försvåra. När det i stället kunde ha varit förenkla och minimera kommunens administrativa arbete och kontroll. Där skulle besparingarna kunna göras."

tisdag 21 juni 2016

Locket på om Logistikcentrum

Nej, socialmoderaterna vill inte prata om Logistikcentrum. Det blev locket på, när kommunfullmäktige i Katrineholm skulle få en rad frågor besvarade genom en gemensam interpellation från oppositionen.

Så här sa jag i debatten:

"Interpellationen hade tre enkla frågor för Göran Dahlström och Lars Härnström att besvara. De må vara att den första frågan kan ha någon anknytning till det överklagade beslutet som Göran Dahlström hänvisar till, men de övriga två frågorna har det definitivt inte.

Det är demokratiskt hånfullt att inte bemöda sig om att besvara dem.

Då måste tolkningen bli att det är okej för övriga nämnder och ”kostnadsställen” att hantera sin ekonomi på samma sätt, alltså att de kan göra utbetalningar utifrån bristfälliga underlag och att de kan gå utanför budget?

Det måste också betyda att det har funnits, kanske inte bara risk, utan verkligen förelegat jävsituationer inom kommunledningsförvaltningen? Om inte så varit fallet, då hade ni ju kunnat svara på den frågan, den har inte något med beslutsprövningen att göra?

Det här bevisar bara att det är något konstigt med turerna kring Logistikcentrum, att det finns saker som inte tål att vädras i en frisk, demokratisk och öppen debatt.

Det här kommer inte att kunna tigas ihjäl. Centerpartiet och övriga i oppositionen kommer att fråga vidare."

Otillgängligt för en del

I går var min motion om tillgängliga sammanträdesrum uppe för beslut i kommunfullmäktige i Katrineholm. Ungefär så här lät mitt inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här motionen handlar om att Katrineholms kommun ska ha åtminstone ett sammanträdesrum som är anpassat för personer med funktionsvariationer.

Avsikten från mig och från Centerpartiet är ingen ska förhindras av ta ett förtroendeuppdrag och kunna fullfölja det även om personen har en funktionsnedsättning.

Motionen har beretts genom att en inventering har gjorts av de sammanträdesrum som används och det har också skett vissa förbättringar av tillgängligheten.

Men fortfarande är det egentligen bara här i Safiren som vi har ett sammanträdesrum som är någorlunda anpassat, det vill säga där alla yttranden och yrkanden sker från talarstolen eller från presidiet och på så sätt ger möjlighet för alla att uppfatta vad som sägs.
Jag anser att tillgänglighet handlar om att du ska kunna delta i ett sammanträde på samma villkor oavsett vem du är. Du ska kunna höra vad alla säger och då behöver det finnas mikrofoner som standard.

Jag är därmed inte nöjd med att motionen är besvarad, den borde ha varit bifallen.

Jag yrkar därmed att motionen ska bifallas."

Centerpartiet fick stöd av Vänsterpartiet för motionens krav, att det ska finnas åtminstone ett sammanträdesrum i kommunen med full tillgänglighet. Övriga ledamöter tyckte att det var bra som det är.

måndag 20 juni 2016

Lång dags färd mot natt

Dagens program präglas av kvällens sammanträde med kommunfullmäktige i Katrineholm. Det finns mycket smått och gott på dagordningen, motioner, frågor och årsredovisningar.

Jag har planerade inlägg i flera frågor och det brukar kunna bli fler.

Sannolikt blir det en lång dag med ett långt sammanträde som avslutning. Det kan bli en lång dags färd mot natt.

söndag 19 juni 2016

En svart vecka

Verkligheten är ibland väldigt tung. För en vecka sedan spreds nyheten om massakern i Orlando, där ett 50-tal brutalt sköts ner och ungefär lika många sårades. Våldet är ofattbart och svårt att ta till sig. Det går att peka ut USA:s frikostiga vapenlagar som en orsak till illdådet, men det är naturligtvis inte hela sanningen. Med färre vapen blir det logiskt sett färre vansinnesdåd. Eller rättare sagt, de får kanske inte samma tragiska utgång. Men det är ändå människor som utför dåden, människor där spärrarna har släppt. Därför måste samhället också arbeta för goda värderingar och för att erbjuda psykiskt sjuka människor hjälp.

Lika tungt som dådet i Orlando var det att senare i veckan höra om attentatet mot parlamentsledamoten Jo Cox. Likheterna med vad som hände Anna Lindh är slående. En ung kvinna, politiker på toppnivå och väl synlig i debatten drar på sig vreden från en man i samhällets politiska ytterkanter. Hur kunde det ske? Hotbilden var känd.

Ja, varje illdåd är ett för mycket. Det ena, i USA, handlade om alla människors lika rätt och värde, det andra om människors demokratiska rättigheter att organisera sig och yttra sig i samhällets tjänst. Båda är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Båda angreppen måste mötas med demokratiska samtal om grundläggande samhällsvärderingar. Uppgiften är precis så stor och så viktig.

I miljöarbete krävs ambitioner

Katrineholms-Kurirens ledarskribent sågade min och Centerpartiets motion om mikroplaster. Det har jag skrivit om tidigare här på min blogg Här följer min replik på ledartexten:

"Det är inte svårt att hoppa höjdhopp om ribban läggs lågt. Katrineholms-Kurirens ledare 16/6 anser att Centerpartiets förslag i motionen att förbjuda inköp av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster är ogenomförbart. Att tro att något är omöjligt, innan man ens har gjort en ansats att prova är att lägga ribban lågt. Det gagnar inte miljöarbetet och ger absolut inte några resultat som kan få fisken att trivas bättre i vattnet.

Mikroplaster som finns i haven och som det hänvisas till i motionen är plastfragment mindre än fem millimeter som kommer från finfördelat plastskräp eller som är plast i mikroskopisk storlek. Det är den mikroskopiska plasten från hygien- och rengöringsmedel som motionens inköpsförbud riktar sig mot.

Handling är ofta mycket miljövänligt. Att sluta köpa det som man vet är skadligt ger resultat. Se exempelvis bojkotten mot klorblekt papper. Det ledde till att andra metoder togs fram.

För ungefär ett år sedan gav kommunstyrelsen i Göteborg kommunens upphandlingsbolag ett uppdrag att se till att ”stadens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.” När kommunfullmäktige fattat samma beslut blev Göteborg först i landet med att sätta stopp för mikroplasterna i den egna verksamheten.

Det som enligt ledarskribenten skulle vara ogenomförbart i Katrineholm innan det ens är utrett är alltså fullt möjligt i Göteborg.

Centerpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om en giftfri vardag. I miljöarbetet kan ambitionen inte vara lägre än så."

torsdag 16 juni 2016

Inte alla kan gilla motion mot mikroplaster

För nästan en vecka sedan lämnade jag in en motion om att kommunen ska införa ett inköpsförbud mot hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster. Mikroplaster i de här produkterna används för att förbättra konsistensen eller som slipmedel. Men när de kommer ut i haven, för plastpartiklarna är i mikroskopisk storlek och stoppas inte av vanliga reningsverk, då blir de fiskmat. Fisken väljer hellre plast än plankton och resultatet är att den går mot en säker död. Det här har forskningen visat och det uppmärksammades av Vetenskapsradion i ett inslag.

Vi kan ju inte ha hav fulla med skräpfisk eller plastfiskar! Mikroplasten måste stoppas och en väg är då att begränsa användningen, vilket jag försöker göra genom motionen.

I dagens ledare i Katrineholms-Kuriren uppmärksammas min motion. Motionen bedöms "ambitiös, men ogenomförbar", vilket jag förstås finner mycket märkligt. Jag har redan skrivit en replik som skickats iväg till ledarredaktionen.

Det är klart att det är genomförbart! Andra har gjort det, varför skulle Katrineholm inte kunna?

Värna blåljuspersonalen

Jag skriver i dag under en gemensam debattartikel tillsammans med Annie Lööf och Johan Hedin om vikten om att värna blåljuspersonalen. Artikeln är publicerad i Katrineholms-Kuriren och lyder i din helhet som följer:

De finns där när vi som mest behöver dem. När vi befinner oss i nöd, när vi är maktlösa, när vi måste ha hjälp.

Det kan handla om någons hem som fattat eld, en morfar som drabbats av en hjärtinfarkt eller en butik som rånats mitt på blanka dagen. Vi talar om poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor, nuförtiden omnämnda som blåljuspersonal.

I dessa svåra lägen, ofta förknippade med förlust, sorg och lidande, är blåljuspersonalen en ovärderlig resurs. De gör skillnaden mellan laglöshet och rättvisa, mellan liv och död. De är på många sätt samhällets hjältar. Det är de flesta överens om.

Tyvärr är det inte alla som håller med. Vi har de senaste åren sett en oroande trend, där blåljuspersonal utsätts för våld och hot. Det kan handla om allt ifrån hindrande av utryckning till rent planerat våld mot dem som jobbar med att rädda liv. Det kan vi aldrig någonsin acceptera.

Att hota eller använda våld mot blåljuspersonal måste få kännbara konsekvenser. Vi vill därför införa en ny brottsrubricering: Våld mot alarmeringstjänstanställda.

Det innebär att brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga skydd som poliser och bedöms utifrån samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman. Det handlar om fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. Det skulle ge ett starkare skydd för dessa samhällsviktiga yrkesgrupper.

Vi vill också kriminalisera hindrande av utryckning, som i dag bara finns i trafikförordningen och leder till böter. Detta för att få ett tydligare rättsläge och göra det lättare för polisen att lagföra personer som ägnar sig åt denna typ av beteende.

För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete. Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll.

Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt. Håller du med? Skriv under #blåljusuppropet. Vi har redan fått in tusentals underskrifter – men vi behöver fler.

Annie Lööf (C), partiledare

Johan Hedin, (C), rättspolitisk talesperson

Inger Fredriksson, (C), gruppledare Katrineholm"

tisdag 14 juni 2016

Nu smider vi planer...

I år firar Stora Malms Centerkvinnor 70 år. Vi har stora planer på hur det ska firas och ikväll samlas styrelsen för att få ner de vilda idéerna i en mer konkret verklighet. Jag har hört att man funderar på att sjunga julsånger... Eller var det 70 år gamla psalmer? Ambitionerna är tveklöst höga!

måndag 13 juni 2016

På väg mot papperstidningen

I fredags "gjorde jag press" med anledning av den motion om att stoppa mikroplasterna som jag och Centerpartiet lämnade in. Idag ligger texten på Katrineholms-Kurirens hemsida och imorgon finns den nog med i papperstidningen.

söndag 12 juni 2016

Domkapitlet var roligare förr...

Ett av mina uppdrag är att vara ledamot av Strängnäs stifts domkapitel. Ett domkapitel är en nämnd eller styrelse som fungerar bitvis som ett personalutskott, som hanterar personalfrågor, bitvis har vi betoningen på "dom", det vill säga vi ska se till att den verksamhet som Svenska kyrkan står för inom stiftet bedrivs på det sätt som vi är överens om enligt Kyrkoordningen. En hel del av detta är av förklarliga skäl sekretessbelagt och vi som är ledamöter har avgivit tysthetslöften för att betona allvaret i uppdraget.

Till de mer offentliga plikterna hör att domkapitlet godkänner präster och diakoner i en examen med påföljande vigning. I dag har det varit prästvigning i Strängnäs domkyrka med efterföljande lunch i biskopsgården.

Och det var där som förrförre biskopen Jonas Jonson avslöjade att domkapitlens sammanträden var mycket roligare förr. Förr det var när Svenska kyrkan var statskyrka och hade ansvar bland annat för folkbokföringen. Då hade domkapitlet ansvar också för namnfrågor och kunde avgöra om det var ett lämpligt namnval som föräldrarna hade gjort...

Nu vill jag väl inte påstå att det skulle vara roligare att försöka slita namnfrågor, även om jag förstod det som att man även då försökte resonera sig fram till ett beslut som skulle göra alla parter nöjda. För det är så en god kompromiss ser ut. Den är varken svart eller vi, den har hela gråskalans nyanser.

lördag 11 juni 2016

Stoppa mikroplasterna

I går lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm. Den handlar om att få stopp på användningen av mikroplaster. Kommunen kan se till att det inte köps in några produkter som innehåller mikroplaster och man kan också bidra till att informera om vilken skada plasterna kan orsaka. Ny forskning visar att fiskyngel inte bara äter plast, utan att de till och med väljer plast före plankton. Det är inte bra.

Här följer motionen i sin helhet:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Inköpsförbud för artiklar
som innehåller mikroplaster

Den ohejdade spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot, i första hand, de marina ekosystemen. Forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv vid Uppsala universitet har nyligen publicerat en studie i tidskriften Science, som visar hur abborryngel hellre väljer mikroplaster än naturliga plankton. Plasten leder till döden, antingen direkt genom att den stoppar matsmältningen eller genom att plasten förändrar beteendet så att ynglet lättare blir till ett byte. Försöket gjordes med vatten med nivåer av mikroplast som motsvarar vad som mätts upp i kustnära områden i Östersjön.

(Den som vill läsa mer om forskningsresultaten hänvisas till följande källor: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=415&artikel=6446394
http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=6754&area=2,5,10,15,16,19,34&typ=artikel&lang=sv
Lönnstedt O.M., Eklöv P. 2016 Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. Science (doi: 10.1126/science.aad8828))

Mikroplaster är mycket små plastrester som till slut hamnar i havet och i de djur som lever där. Mikroplaster kommer från många olika källor som t.ex. slitage av bildäck, plastfärg, plastproduktion, tvätt av t.ex. fleece och skräp. Men de finns också i många kosmetiska produkter och hygien- och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika rengöringsmedel.

I avvaktan på utredningar och ny lagstiftning finns de åtgärder som vi snabbt kan vidta på lokal nivå. Ett enkelt och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att stoppa användning av denna typ av produkter i kommunens egna verksamheter. Vi kan också medverka till ökad information och konsumentupplysning till anställda och allmänhet kring de negativa effekterna dessa produkter har på miljön.

Centerpartiet yrkar:

att Katrineholms kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster,

att Katrineholms kommun på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.

Katrineholm 10 juni 2016

Inger Fredriksson, Centerpartiet

Regionreaktion

Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbund Sörmland, svarar som väntat på Katrineholms-Kurirens ledare om regionbildningen. Alla medlemmar tycker som Viking Jonsson, det är enkelt och klart.

Men medlemmarna i regionförbundet, som är Sörmlands kommuner och landstinget, har inte hörts. Det är partierna i länet som har varit med i diskussionerna om regionbildningen. Det är en viss skillnad, får man tillstå.

Att sjukvården har organiserat sig i sjukvårdsregioner är en sak, en optimal regionbildning är en annan. Det handlar om hur människor rör sig och hur de kan röra sig. Faktum kvarstår att Katrineholm, Nyköping och Oxelösund har goda förbindelser med Östergötland och Norrköping. Det måste vägas in när det är dags att bilda regioner.

torsdag 9 juni 2016

Regioner behöver folkligt stöd

Katrineholms-Kurirens ledare handlar idag om regionbildningen och om hur Regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S) agerar mot alla som har synpunkter på regionkartan.

Jag kan dela kritiken. Det finns all anledning att diskutera, ha synpunkter och lägga förslag till den kartritning som har skett. Framförallt handlar det om det folkliga stödet, om att låta människor och organisationer få tycka till om förslaget. För oss som bor i kanten av en region är det inte självklart vilken region som det är bäst att tillhöra.

Katrineholm har tydliga band med Östergötland, liksom det är viktigt att ha fungerande "transportband" mot Stockholm.

Men det viktiga med regionbildningen är att flytta statlig makt närmare de berörda. Om detta skriver Carola Gunnarsson och Annie Lööf i en gemensam artikel.

tisdag 7 juni 2016

När man kan det är det ingen konst...

I dag var det dags igen för den årliga traditionen att gå på Konst på åsen. Det är som alltid en upplevelse att vandra i en försommarvacker natur och titta på konstverk som aldrig slutar att förvåna...

Här följer några smakprov. Jag anger inte konstnär eller namn på verket, eftersom det är känslan som är viktigast...

Sätt stopp för skräpfisken

Plast på fel ställe är ett otyg. Det finns plast som vi ser med blotta ögat, men minst lika farlig är den plast som vi inte kan se - mikroplast eller nanoplast. Vetenskapsradion berättar om hur den där plasten som vi inte kan se blir fiskmat. Fiskarna i försöken väljer hellre den plastiska skräpmaten än riktig plankton. Det är skrämmande!

Det måste bli ett stopp för plast på fel plats. Det måste ske genom en kombination av förbud, reningsmetoder och ändrat beteende hos oss konsumenter. Du och jag kan göra mycket för att minska användningen av plast. Egen väska i butiken är en början, att noga läsa innehållsdeklarationer är en annan för att se till att inte hudvården innehåller plastaktigt slipmedel eller konsistensgivare. Dessutom ska all plast som kan återvinnas hämna i plastinsamlingen.

Mycket behöver göras för att sätta stopp för skräpfisken. För vi vill väl fortfarande kunna äta fisk utan risk?

söndag 5 juni 2016

Som fisken i vattnetJa, hur kan internationella Miljödagen firas bättre än med vatten? Centerpartiet hakade på kommunens miljödagsarrangemang i Julita vid Öljarens strand. Där deltog Sportfiskarna med att visa vad som döljer sig under ytan på den grunda sjön. Här får dock fiskarna komma tillbaka till sitt rätta element.

tisdag 31 maj 2016

Varje krona måste användas försiktigt

Sveriges Radio har idag granskat Svenska kyrkan och hittat en rad församlingar som har använt kyrkoavgiften på vad man nog får säga ganska vidlyftigt sätt. Det är bra att media granskar. Det är medias uppgift att granska och lyfta fram de missförhållanden som eventuellt finns. Det är också viktigt för församlingar inom Svenska kyrkan att tänka sig noga för hur resurserna används. Det är många frivilliga som arbetar inom kyrkan. Ibland behöver de uppmuntran för att fortsätta att kunna göra det där lilla extra. Ibland kan det också vara så att personal och förtroendevalda behöver utbildning. Utbildning kostar, men måste kunna ses som en investering som ska ge en bättre verksamhet.

Det som är viktigt är att ansvariga vid alla tillfällen vet vad de gör och att varje krona används där den gör mest nytta. För att minimera risken för fel är det bra om det finns tydliga dokument över vad som gäller.

måndag 30 maj 2016

Vad gör man inte för trafik och en plats i TV-soffan?

I helgen utbröt en folkstorm på sociala medier med anledning av Aftonbladsjournalisten Kerstin Weigels krönika. Krönikan handlade om nya ministern Isabella Lövin, som, milt uttryckt, enligt Weigel borde gå och kamma sig. Ja, det skulle inte riktigt räcka, helst skulle nya ministern ta fram sitt bästa mineralpuder (kanske inte kolbaserat?) och ett läppstift. Som minister kunde man nämligen inte se ut hur som helst.

Genast var debatten igång. Och självklart väcker det uppseende om en journalist, för övrigt min klasskamrat på Journalisthögskolan, som normalt brukar skriva om våld mot kvinnor, börjar kommentera kvinnors utseende.

Men vad var syftet med det hela? Det kan inte hjälpas att det pekar mot att Aftonbladet behövde mer trafik till sin hemsida och att det fanns en viss önskan att få tidningens krönikör att hamna i TV-soffan.

Och ja, det lyckades! Fastän sakfrågan är så urbota dum, så lyckas PR-knepet. Aftonbladet får trafik till sin hemsida och Kerstin Weigel har minst intervjuats av P1 Morgon, där den osminkade sanningen kan föras ut till fler.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

söndag 29 maj 2016

Sponsra en ko eller bonde?

Hör åå radion att Arla på nytt kommer att sänka mjölkpriset. Hur är det möjligt egentligen? Man ska som bekant inte gråta över spilld mjölk, men detta är bara så sorgligt. Vad ska mjölkbönderna leva på? Kan de ta betalt för alla kosläpp eller på annat sätt få in de intäkter som behövs. Är det läge för att sponsra en ko eller en bonde?

Oförenligt fossilfritt

Kan en kommun som ställt upp bakom initiativet Fossilfritt Sverige samtidigt ställa upp som sponsor för en motortävling?

Det är inkonsekvent, menar jag, och har ställt en fråga till det till kommunalrådet Göran Dahlström (S). Här följer frågan i sin helhet:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om

Motorsponsring är fossilfritt?

I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det innebär att Katrineholm står bakom deklarationer som klargör att världen måste bli fossilfri och att kommunen kan visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat ge sponsringsbidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening om 40.000 kronor för att arrangera Katrineholms Speedshow 2016.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande:
Anser du att sponsringen ligger i linje med kommunens åtagande att arbeta för att minska utsläppen och bidra till ett Fossilfritt Sverige?

Katrineholm 26 maj 2016

Inger Fredriksson (C)

lördag 28 maj 2016

Firade pigg 100-åringJag och många andra firade en pigg 100-åring i dag. Det var grannhuset, Kullbergska sjukhuset, som fyller 100 år i år och som visade upp en hel del av de verksamheter som pågår de dagar när det inte är kalas.

Vi är alla angelägna om att få ha kvar det lilla sjukhusets stora fördelar, så vi kramar det så gott vi kan. Ja, må det leva!Sjukhusets egen kör, Kullbergska kören, svarade för skönsång om hälsa och vänskap.

Vi kämpade välDet blev inga bilder från banan, varken inför start, under loppet eller efter målgång. Men alla i laget från Centerkvinnorna i Stora Malm genomförde Vårruset, trots det ruskiga vädret med regn och inte så många plusgrader.

Medalj fick vi dock och nummerlappen får sitta kvar ett tag. Kanske kommer den till nytta när vi i Centerkvinnorna firar vårt 70-årsjubileum i augusti. Vem vet...

torsdag 26 maj 2016

Vilken späääänst!

Ja, det hoppas vi att vi ska kunna visa ikväll, när Stora Malms Centerkvinnor deltar med ett lag i Vårruset i Norrköping. Förutsättningarna är kanske inte riktigt de allra bästa. Det ser regntungt ut och det är lite kyligt. Men vi ger oss inte! På't bara!

onsdag 25 maj 2016

Gammalt språkrör blir som ny minister

Det bidde ett gammalt språkrör, Peter Eriksson, som en av de nya ministrarna för Miljöpartiet. Jag hade nog mer trott att han skulle få ta hand om miljöfrågorna och att statsministern skulle välja en socialdemokrat att ta hand om bostadsmarknaden.

måndag 23 maj 2016

Garage med laddstolpar

Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdag ska vi bland annat behandla frågan om att bygga ett parkeringsgarage. Det är tveklöst så att det behövs fler parkeringsplatser, inte minst för alla pendlare som tar tåget varje dag.

Det vi ska besluta om konkret är att ta upp frågan i budgetberedningen i höst. Det som vi i Centerpartiet tycker är viktigt att skicka med i beslutet är att det måste bli ett garage som är försett med laddstolpar, så att det kan hänga med i den utveckling som pågår för att få en fossiloberoende fordonsflotta.

söndag 22 maj 2016

Tillgängliga samamnträdesrum

Förra året motionerade jag om att Katrineholms kommun behöver ha åtminstone ett sammanträdesrum som är tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Detta för att inte någon person ska vara hindrad att ta ett uppdrag.

Nu har motionen vandrat fram till kommunstyrelsen, efter att ha gjort en vända hos folkhälsoutskottet. Motionen föreslås nu vara besvarad.

Jag är inte nöjd med det. I kommunfullmäktige ska alla anföranden göras från talarstolen. Då kan sannolikt den som är hörselskadad följa sammanträdet via hörapparat i T-läge. Men när i kommunstyrelsen sammanträder i KTS-salen i Vita huset, då finns det inga mikrofoner som ledamöterna och ordföranden använder. Det innebär att det för en hörselskadad är möjligt att följa föredragningar, men inte vad övriga ledamöter frågar om eller yrkar. Det är inte fullt ut tillgängligt, tycker jag, så det finns skäl att yrka bifall till motionen. Ett fullt ut tillgängligt sammanträdesrum är inte att begära för mycket.

torsdag 19 maj 2016

Dags för fönsterfyndI kväll är det dags för den årliga utflykten längs Norrotavägen för att hamna hos Christel och årets blomskottsauktion med Stora Malms Centerkvinnor. Bondlijan på bilden är ett av fynden som har flyttat hem till mig genom dessa blomskottsauktioner. En mönjelilja och en porslinsblomma, som blommar och blommar och blommar, är andra fynd. Plus Ruths kaktus. Jag får se vad det kan bli i år. Rapport från Centerkvinnornas förbundsstämma i Umeå, blir det hur som helst.

onsdag 18 maj 2016

Skolvägen ska bli säkrare

När lokalreportern hade gått hem och ledamöterna börjat se i kors av trötthet, då var det dags att debattera min interpellation om säkrare skolvägar. Att det blev så sent berodde på en konstig debatt om representationsmat, där skolmat och äldres matlådor debatterades in i minste detalj.

Men så här, ungefär, löd mitt anförande:

"Ordförande, ledamöter, åhörare!
Nu får vi tugga om något annat.

Jag skrev den här interpellationen i mars efter att ha blivit kontaktad av föräldrar med barn på Sandbäcksskolan och vid de förskolor som finns i området. Jag har varit på plats och tittat på trafikmiljön, som försiktigt uttryckt är rörig.

Jag hade också fått höra att föräldrar tagit upp detta på olika möten med kommunen och med tjänstemän och inte upplevt att deras oro över trafiksäkerheten tagits på allvar. Det är oerhört viktigt tycker vi i Centerpartiet att människors synpunkter tas på allvar, det är inte alltid säkert att alla synpunkter och förslag går att förverkliga, men de förtjänar att få ett bra bemötande.

Mot bakgrund av det jag hört och sett ställde jag frågorna till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg. Jag valde medvetet att inte ställa den till Anneli Hedberg, som ordförande för Service- och Tekniknämnden, eftersom jag ville ha fram ”skolans” syn på trafikmiljön och vad som görs när och inför att nya förskolor och skolor planeras.

Därför ställde jag följande frågor:

Vad gör kommunen för att se till att trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor ska bli så säker som möjligt?

Vilken hänsyn tas till trafikmiljön i planeringen och placeringen av nya förskolor?

Jag har fått ett svar, som jag förstås tackar för.

Det är förstås bra att det finns en arbetsgrupp som jobbar med detta. Däremot verkar det vara en lång väg att gå, eftersom säkerhetsfrågan först ska tas upp internt i förskolan eller skolan och därefter gå via bildningsförvaltningen till arbetsgruppen. Här kan hända mycket på vägen.

Och hur känner en förälder till att det är just så som ett ärende ska väckas?

Om jag hade varit förälder, då hade jag nog ringt kommunens växel och blivit kopplad till…

Jag tycker att det borde finnas en rakare väg mot mål.

Vad händer konkret vid Sandbäcksskolan och förskolorna i området?

Jo, det ska enligt svaret bli ”åtgärder som utförs av en entreprenör som anlitas av KFAB”. Det låter inte särskilt konkret, det hade varit mer upplysande om det talats om parkeringslösningar, hastighetsdämpande åtgärder och sätt att leda trafiken.
Hastighetsdämpande åtgärder utmed Fortunagatan låter lovande, liksom att de finns med i budget.

Bra att skolvägen inventeras, så det är bra om bildningsförvaltningen får i uppdrag att titta på det. Det är säkert så att bästa skolvägen inte alltid avgörs av sakargument. Mer trafikundervisning kan säkert också underlätta.

I svaret tas upp vilken hänsyn som tas i planeringen och placeringen av nya förskolor. Det är utmärkt att den här aspekten tas med, men det är olyckligt om det är otydligt vad som verkligen görs och om det inte framgår hur frågorna är tänkta att lösas. Här kan säkert ske förbättringar.

Sedan är jag förvånad över kommentaren att ökad trafik inte skulle innebära ökad risk för olyckor och ännu mer över fortsättningen ”när så många lämnar vid samma tid så blir mängden i sig hastighetsdämpande och olyckorna blir incidenter”.
Ja, det är klart att när inte trafiken flyter smidigt så blir hastigheten lägre, men den stress som lämnande föräldrar känner och förmedlar till barnen lär inte minska olycksriskerna. Jag talade dessutom om risk för olyckor. Jag vill inte göra någon skillnad på olyckor och incidenter, jag tycker att det viktiga är att trafikmiljön är så säker som möjligt.

Jag förvånas också över skrivningen i svaret ”Tjänstemännen vill påpeka att de synpunkter som förts fram enbart gäller trafikmiljön vid skolan och kommande förskolor, inte vägen till skolan”.

För mig är det inte någon skillnad. Om jag som förälder skulle haft synpunkter på trafikmiljön vid skolan, så är det en del av vägen till skolan.

Men vi ska inte träta om begrepp eller värderingar. Det viktiga med den här interpellationen är att ta upp frågan och få till säkrare trafiklösningar. Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun. Då får vi ägna arbetet åt att hitta lösningarna.

Kyrkofullmäktige nästa

I dag är jag verkligen på spåret. Först pendlarkampanj i tidiga ottan och nu kvällssammanträde med Katrineholmsbygdens kyrkofullmäktige. Vi ska besluta om bokslutet och verksamheten för 2015. Det har varit ett gott år, som av olika skäl lämnat ett överskott till nästkommande år. Den som vill följa sammanträdet är mer än välkommen till Sandbäcksgården klockan 19.

Kampanj vid spåretI morse var det dags igen att ta på sig kampanjkläderna för att möta pendlarna på perrongen i Katrineholm. På bilden syns Bertil Carlsson och Maria Brantö, vår kommande uppställning i Bygg- och miljönämnden, beredda att möta påstigande mot Vingåker och Hallsberg. Det är nu inte den allra mest populära avgången så här dags. Väsentligt fler pendlar på morgonen mot Södertälje, Stockholm, Flen, Eskilstuna och Norrköping/Linköping.

måndag 16 maj 2016

Tryggare KatrineholmRiksdagsledamot Johan Hedin (C), längst till vänster, träffade Börje Andersson och Maria Brantö under sitt besök i Katrineholm. Vi talade om vad som kan göras för att nå ett tryggare Katrineholm och ett tryggare Sverige. Börje kunde berätta om hur han på kort tid drabbats av tre olika stölder.

Centerpartiets svar är att öka tryggheten genom fler poliser, som kan vara synliga, snabbare komma på plats och lättare kunna utreda brott, en ny brottsrubricering - systematiska stölder - som ska göra det möjligt att få fler brottslingar dömda och så olika insatser från kommunen och civilsamhället för att bygga ett tryggare samhälle.

Intressanta och viktiga frågor att arbeta vidare med.

Superpolitisk dag väntar

I dag blir det politik för hela slanten, slarvigt uttryckt. Centerpartiet i Katrineholm har förmånen att få besök av riksdagsledamot Johan Hedin. Han är rättspolitisk talesperson för Centerpartiet och ska självklart besöka oss för att få nya erfarenheter samt berätta om vilka förslag Centerpartiet har för att göra samhället tryggare.

Efter dagsprogrammet med "brott och straff" toppas dagen med kvällsmöte med kommunfullmäktige i Katrineholm. Kan en dag bli bättre? Det skulle vara om det kom lite sol också.

Förenklingsmöjligheter för (M)

I dag uppmärksammar Katrineholms-Kuriren min fråga (interpellation) till kommunalrådet Lars Härnström (M) angående att förenkla vägbidragssystemet i Katrineholm.

Ännu bättre blir det om Härnström gör slag i saken och använder sitt politiska inflytande till att verkligen förenkla för kommunen och för vägföreningarna genom att följa Nyköpingsmodellen.

lördag 14 maj 2016

Lövolin tågar in

Den självklara benämningen på Miljöpartiets nya språkrörspar måste bli en enda Lövolin! Miljöpartistiskt så det förslår; man får både löv och lin på en och samma gång.

Kom ihåg var du läste det först!

fredag 13 maj 2016

Frågar om Logistikcentrum

Logistikcentrum har gått som en följetong inom Katrineholms kommun. En del har gått rätt till, annat har tagit sig mer tvivelaktiga vägar. För ett drygt år sedan ville vi från oppositionen att kommunfullmäktige skulle avvakta med att ge kommunstyrelsen i Katrineholm ansvarsfrihet mot bakgrund av att media uppmärksammat tveksamheter när det gäller betalningar. Majoriteten hyste inte samma tvivel, utan fattade beslutet om ansvarsfrihet utan större betänkligheter. Det skulle ju komma en revisionsrapport...

När revisionsrapporten så småningom landade på kommunstyrelsens bord, så gav vi i oppositionen majoriteten möjligheten att lyfta den till kommunfullmäktige. Den möjligheten tog inte socialmoderaterna. Därför har vi nu ställt en interpellation till Dahlström och Härnström för att ändå diskutera frågan i kommunfullmäktige.

Så här lyder interpellationen i sin helhet:

"Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om

Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder var den stora frågan oklarheterna om projekt Logistikcentrum och de fakturor samt utanordningar som redovisats i media. Innan dessa oklarheter var utredda var vi i oppositionen inte beredda att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Socialdemokraterna och Moderaterna delade inte vår bedömning utan valde att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med brasklappen att revisionen skulle granska projekt Logistikcentrum som ett av granskningsuppdragen för 2015.

Rapporten från revisorerna kan läsas i sin helhet http://www.katrineholm.se/Global/Revisionsrapporter/Granskningsår%202015/Revisionsrapport%20Granskning%20av%20Projekt%20Logistikcentrum.pdf

Revisorerna riktade kritik på en rad punkter, bland annat följande:
”Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyllt.

Följsamhet kring LOU: Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen gällande de upphandlingar som översiktligt undersökts i den genomförda granskningen är att de följt lagen om offentlig upphandling utifrån de krav som ställts och den utvärdering som genomförts.

Bedömningen är dock att det har varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köps in direkt eller upphandlats. Som upphandlande aktör är det, enligt vår bedömning inte förenligt med lagen om offentlig upphandling att utifrån egen kännedom om leverantörer välja upphandlingsform.

Det är även anmärkningsvärt att stora belopp utbetalats till projektets samarbetspartners utan skriftligt avtal där motpartens motprestation framgår. Vidare bedömer vi att delar av projektets kostnader bokförts på ett sätt som står i strid med god redovisningssed.”

Eftersom Konkurrensverket granskar hanteringen av upphandlingen, så avstår revisionsbyrån PwC att göra samma granskning. Konkurrensverket fattar senare beslut om detta, där Konkurrensverket framför kritik mot hanteringen, men beslutet blir att avskriva ärendet eftersom det enligt myndighetens mening rör sig om ett litet belopp.

När kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten 27 april 2016 lade majoriteten rapporten till handlingarna samt gav kommunchefen i uppdrag att ”se över eventuella behov av förändringar av struktur och riktlinjer vid investeringar, upphandlingar och större projekt”.

Vi anser att majoriteten hanterat revisorernas kritik lättvindigt och att det mot bakgrund av projektets omfattning samt bokslutsdebatten i kommunfullmäktige 2015 ska rapporten återföras till kommunfullmäktige för debatt och beslut.
Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M):

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen behandla frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Hur motiverar ni att kommunfullmäktige inte ska behandla revisionsrapporten om Projekt Logistikcentrum, som i debatten benämnts vara en ”riktig och viktig framtidssatsning”?

Revisionens granskning föranleddes av utanordningar och fakturor i miljonklassen. Om denna hantering anses acceptabel av kommunstyrelsens majoritet, innebär det också att det är fritt fram för andra nämnder och ”kostnadsställen” att göra på samma sätt?
Finns det inte risker för jäv, när samma förvaltning hanterade revisionsrapporten som varit engagerade i Projekt Logistikcentrum (upphandling, ekonomi, juridik)?

Katrineholm 10 maj 2016


Ewa Callhammar (L) Inger Fredriksson (C) Ylva G Karlsson (MP)


Joha Frondelius (KD) Tony Rosendahl (V)"Nu kom nummerlappen...

... så nu är det bara att köra! Laget som deltar i Vårruset i Norrköping för Stora Malms Centerkvinnors räkning har nu knappt två veckor på sig att toppa formen. Det ska väl inte vara omöjligt?

torsdag 12 maj 2016

Enklare vägar till vägbidragen

I veckan lämnade jag in en interpellation för att peka på möjligheten att förenkla hanteringen av bidragen till de enskilda vägarna i kommunen. För några månader sedan antog majoriteten i kommunfullmäktige ytterst krångliga riktlinjer för bidragen. Riktlinjerna innebär bland annat att en del av de vägar som i dag får bidrag inte kommer att få det i fortsättningen.

Så här skriver jag i min fråga till Lars Härnström (M):

"Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M)

Enklare vägar till vägbidragen

Regelförenklingar var ett uppdrag som Alliansregeringen arbetade med i syfte att minska krånglet och kostnaderna för staten och för den enskilde. Lars Härnström verkade som moderat i opposition för ”en väg in” i den kommunala administrationen.

Nu är vägen omvänd. De vägföreningar som vill söka bidrag från kommunen för att allmänheten ska få färdas på den enskilda vägen får ta sig igenom krångliga riktlinjer för att förstå om de kan ha rätt till bidrag, de får fylla i en ansökan och sedan ska vägen kontrolleras av kommunens representant utöver den kontroll som Trafikverket utför i vanlig ordning. Centerpartiet vill se en annan ordning. I Nyköping behöver vägföreningarna endast ta del av två A4-papper för att göra en ansökan. Då är det ena bladet själva ansökan med alla uppgifter som krävs.

De regler som gäller i grannkommunen är att bidraget ska gälla underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden. Vägen måste vara minst 200 meter lång, i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad, den ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt samt att vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick.

Hur det acceptabla skicket är förtydligas med följande mening: ”Plogning, sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion. Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för vägen.”

Detta är enkelt och tydligt. Den som ansöker försäkrar att ”vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.”

Denna ansökan kan också göras elektroniskt. Den väg Nyköping valt är enkel och tydlig.

Min fråga till Lars Härnström (M) blir därför:

Är du beredd att riva upp beslutet om vägbidragen för att införa Nyköpingsmodellen i Katrineholm?
Katrineholm 10 maj 2016

Inger Fredriksson (C)"

Svar kan jag nog få i juni.

onsdag 11 maj 2016

En dag för utskott

Dagsprogrammet består av framförallt två sammanträden med två olika utskott. Först är det Folkhälsoutskottet i Katrineholms kommun som samlas för att processa fram nya mål för folkhälsoarbetet.

På eftermiddagen väntar personalutskottets sammanträde.

Jag hoppas på kreativa samtal och konkreta resultat.

måndag 9 maj 2016

Båda rören borde avgå!

Det är naturligtvis Miljöpartiets sak att välja vilka som ska sitta i ledningen. Men när partiet nu har ett rörsystem, så vore det klokaste att rensa rören ordentligt och inte bara byta ut det ena i hopp om att rensningen ska vara nog och att det andra ska fungera perfekt genom denna avledning av medias intresse.

Det kommer inte att fungera. Gustav Fridolin kommer att fortsatt ha medias ögon på sig.

Men det är förstås kongressombuden som avgör. De kan fortfarande rätta till det som valberedningen inte har förmått att göra.

söndag 1 maj 2016

Stolt över lokalt bidrag till firandet

Igår firades kungens 70:e födelsedag. Endast den som inte är läskunnig, med mediaallergi eller strömlös har kunnat missa detta, förutsatt att personen befunnit sig i Sverige.

Jag tycker att kungen gör ett bra jobb. Jag är också stolt över de lokala bidragen till det kungliga firandet. Som att Strängnäs stifts biskop Johan Dalman som överhovpredikant medverkade i den direktsända tackgudstjänsten och att även Katrineholms bidrag till operascenen Elin Rombo medverkade. De gjorde hela evenemanget ännu mer minnesvärt.

torsdag 28 april 2016

Snö-pligt?

Jo, det känns snö-pligt att det snöar bara några dagar före Valborgsmässoafton och precis när trädgårdens japanska körsbärsträd har slagit ut och jag liksom inte behöver åka till Kungsträdgården i Stockholm för att se på blomningen.

Men det kommer väl andra dagar, mer snöfria.

onsdag 27 april 2016

Gömmer revisorernas rapport

I dag när kommunstyrelsen i Katrineholm höll sitt sammanträde hade vi som ett ärende revisorernas granskning av Logistikcentrum. I denna framförs en kritik som borde vara svidande. Att den här rapporten skulle komma vad det som ifjol avgjorde att majoriteten kunde bevilja sig själv ansvarsfrihet. Vi i oppositionen ansåg att det inte gick att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet innan det fanns klarhet i hur projektledaren kunde betala ut ersättning för marknadsföring som en utanordning med utfästelser för ett par år framåt i tiden.

När bokslutet skulle behandlas i kommunfullmäktige fick vi inte prata om denna rapport. Den skulle granskas i kommunstyrelsen och sedan...

Men när den idag nådde kommunstyrelsen, då var tongångarna andra. Vi från oppositionen ville lyfta rapporten till kommunfullmäktige. Det ville inte Dahlström och övriga i majoriteten.

Nu får vi ta den dit på annat sätt.

Men jag tänkte som Emil i Lönneberga om sockerdrickan; "när en inte har pengar då kan en inte dricke sockerdricke, och när en har pengar då får en inte köpe. När hunnan ska en då dricke sockerdricke?"

tisdag 26 april 2016

Stöttar föreningslivet

Nu har jag lämnat in Centerpartiets förslag till planeringsförutsättningar för Katrineholms kommun. Vi har med förslag om en stöttning av föreningslivet, de enskilda vägarna, satsningar på landsbygden och på "fler händer i vården". Eftersom osäkerheten är stor, så återkommer vi i höst med mer detaljerade förslag. Det vi har utgått från är det program som väljarna gav oss stöd för att försöka genomföra.

måndag 25 april 2016

30 år sedan Tjernobyl

I morgon, den 26 april, är det 30 år sedan olyckan i Tjernobyl. Det var efter detta som svenska folket lärde sig vad vad becquerel är. Hur många becquerel är det i en bäckforell?

Jag minns hur jag en månad efter olyckan, eller katastrofen, gjorde besök i Sörmland. Min gamla arbetskamrat hade klippt bort all persilja som befann sig ovan jord. Det var starkt att inte kunna äta det som växt i egna trädgårdslanden. När jag ungefär 14 år senare besökte Thorbjörn Fälldin, som fyllde 90 år häromdagen, så berättade han om kvällstidningen som bara på skoj tog med sig en mätare upp till Ramvik för att se om det var någon radioaktivitet där. Mätaren slog i botten och det blev stora rubriker om hur kärnkraftsmotståndaren drabbats av kärnkraftsolycka.

Svamp, bär och vilt kastades för att inte riskera människors hälsa.

Tjernobyl visade kärnkraftens avigsidor - följderna av en olycka. Tack och lov håller den svenska kärnkraften äntligen på att avvecklas. Den avvecklas genom att den inte längre bär sina egna kostnader och för att alternativen utvecklas.

Rörigt bland språkrören

Miljöpartiet de gröna har problem. Det är väl dagens, och antagligen morgondagens, underdrift. Deras språkrör Fridolin och Romson har gjort olyckligt uttalanden eller gjort helt fel saker enligt den regelbok som krishantering brukar utgå från.

I dag försökte de göra rätt genom att avgå och ändå inte avgå. Resultatet lär bli att diskussionerna kommer att följa Miljöpartiet fram till kongressen och kanske även efter den. Det är synnerligen rörigt bland språkrören. Mitt tips är att ett av rören kommer att få gå och att det inte blir den yngsta av dem. Troligtvis innebär avgången även att det blir ministerskifte i regeringsfabriken.

"Rörigheten" kring Miljöpartiet beror förstås på att det är ett parti som varken vill vara eller är ett parti som andra. Partiet har aldrig suttit i någon regering, bara rört sig i regeringskansliet. Det är också en komplikation att ha sina partiledare som ministrar och lämna miljöpartirörelsen åt sitt öde. Att regera är ett både ock, att vårda besluten och att vårda det egna partiet. Men man kan inte vara i opposition mot regeringen i riksdagen. Sådant finns det inte utrymme till.