tisdag 31 maj 2016

Varje krona måste användas försiktigt

Sveriges Radio har idag granskat Svenska kyrkan och hittat en rad församlingar som har använt kyrkoavgiften på vad man nog får säga ganska vidlyftigt sätt. Det är bra att media granskar. Det är medias uppgift att granska och lyfta fram de missförhållanden som eventuellt finns. Det är också viktigt för församlingar inom Svenska kyrkan att tänka sig noga för hur resurserna används. Det är många frivilliga som arbetar inom kyrkan. Ibland behöver de uppmuntran för att fortsätta att kunna göra det där lilla extra. Ibland kan det också vara så att personal och förtroendevalda behöver utbildning. Utbildning kostar, men måste kunna ses som en investering som ska ge en bättre verksamhet.

Det som är viktigt är att ansvariga vid alla tillfällen vet vad de gör och att varje krona används där den gör mest nytta. För att minimera risken för fel är det bra om det finns tydliga dokument över vad som gäller.

måndag 30 maj 2016

Vad gör man inte för trafik och en plats i TV-soffan?

I helgen utbröt en folkstorm på sociala medier med anledning av Aftonbladsjournalisten Kerstin Weigels krönika. Krönikan handlade om nya ministern Isabella Lövin, som, milt uttryckt, enligt Weigel borde gå och kamma sig. Ja, det skulle inte riktigt räcka, helst skulle nya ministern ta fram sitt bästa mineralpuder (kanske inte kolbaserat?) och ett läppstift. Som minister kunde man nämligen inte se ut hur som helst.

Genast var debatten igång. Och självklart väcker det uppseende om en journalist, för övrigt min klasskamrat på Journalisthögskolan, som normalt brukar skriva om våld mot kvinnor, börjar kommentera kvinnors utseende.

Men vad var syftet med det hela? Det kan inte hjälpas att det pekar mot att Aftonbladet behövde mer trafik till sin hemsida och att det fanns en viss önskan att få tidningens krönikör att hamna i TV-soffan.

Och ja, det lyckades! Fastän sakfrågan är så urbota dum, så lyckas PR-knepet. Aftonbladet får trafik till sin hemsida och Kerstin Weigel har minst intervjuats av P1 Morgon, där den osminkade sanningen kan föras ut till fler.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

söndag 29 maj 2016

Sponsra en ko eller bonde?

Hör åå radion att Arla på nytt kommer att sänka mjölkpriset. Hur är det möjligt egentligen? Man ska som bekant inte gråta över spilld mjölk, men detta är bara så sorgligt. Vad ska mjölkbönderna leva på? Kan de ta betalt för alla kosläpp eller på annat sätt få in de intäkter som behövs. Är det läge för att sponsra en ko eller en bonde?

Oförenligt fossilfritt

Kan en kommun som ställt upp bakom initiativet Fossilfritt Sverige samtidigt ställa upp som sponsor för en motortävling?

Det är inkonsekvent, menar jag, och har ställt en fråga till det till kommunalrådet Göran Dahlström (S). Här följer frågan i sin helhet:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om

Motorsponsring är fossilfritt?

I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det innebär att Katrineholm står bakom deklarationer som klargör att världen måste bli fossilfri och att kommunen kan visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat ge sponsringsbidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening om 40.000 kronor för att arrangera Katrineholms Speedshow 2016.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande:
Anser du att sponsringen ligger i linje med kommunens åtagande att arbeta för att minska utsläppen och bidra till ett Fossilfritt Sverige?

Katrineholm 26 maj 2016

Inger Fredriksson (C)

lördag 28 maj 2016

Firade pigg 100-åringJag och många andra firade en pigg 100-åring i dag. Det var grannhuset, Kullbergska sjukhuset, som fyller 100 år i år och som visade upp en hel del av de verksamheter som pågår de dagar när det inte är kalas.

Vi är alla angelägna om att få ha kvar det lilla sjukhusets stora fördelar, så vi kramar det så gott vi kan. Ja, må det leva!Sjukhusets egen kör, Kullbergska kören, svarade för skönsång om hälsa och vänskap.

Vi kämpade välDet blev inga bilder från banan, varken inför start, under loppet eller efter målgång. Men alla i laget från Centerkvinnorna i Stora Malm genomförde Vårruset, trots det ruskiga vädret med regn och inte så många plusgrader.

Medalj fick vi dock och nummerlappen får sitta kvar ett tag. Kanske kommer den till nytta när vi i Centerkvinnorna firar vårt 70-årsjubileum i augusti. Vem vet...

torsdag 26 maj 2016

Vilken späääänst!

Ja, det hoppas vi att vi ska kunna visa ikväll, när Stora Malms Centerkvinnor deltar med ett lag i Vårruset i Norrköping. Förutsättningarna är kanske inte riktigt de allra bästa. Det ser regntungt ut och det är lite kyligt. Men vi ger oss inte! På't bara!

onsdag 25 maj 2016

Gammalt språkrör blir som ny minister

Det bidde ett gammalt språkrör, Peter Eriksson, som en av de nya ministrarna för Miljöpartiet. Jag hade nog mer trott att han skulle få ta hand om miljöfrågorna och att statsministern skulle välja en socialdemokrat att ta hand om bostadsmarknaden.

måndag 23 maj 2016

Garage med laddstolpar

Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdag ska vi bland annat behandla frågan om att bygga ett parkeringsgarage. Det är tveklöst så att det behövs fler parkeringsplatser, inte minst för alla pendlare som tar tåget varje dag.

Det vi ska besluta om konkret är att ta upp frågan i budgetberedningen i höst. Det som vi i Centerpartiet tycker är viktigt att skicka med i beslutet är att det måste bli ett garage som är försett med laddstolpar, så att det kan hänga med i den utveckling som pågår för att få en fossiloberoende fordonsflotta.

söndag 22 maj 2016

Tillgängliga samamnträdesrum

Förra året motionerade jag om att Katrineholms kommun behöver ha åtminstone ett sammanträdesrum som är tillgängligt för personer med funktionsvariationer. Detta för att inte någon person ska vara hindrad att ta ett uppdrag.

Nu har motionen vandrat fram till kommunstyrelsen, efter att ha gjort en vända hos folkhälsoutskottet. Motionen föreslås nu vara besvarad.

Jag är inte nöjd med det. I kommunfullmäktige ska alla anföranden göras från talarstolen. Då kan sannolikt den som är hörselskadad följa sammanträdet via hörapparat i T-läge. Men när i kommunstyrelsen sammanträder i KTS-salen i Vita huset, då finns det inga mikrofoner som ledamöterna och ordföranden använder. Det innebär att det för en hörselskadad är möjligt att följa föredragningar, men inte vad övriga ledamöter frågar om eller yrkar. Det är inte fullt ut tillgängligt, tycker jag, så det finns skäl att yrka bifall till motionen. Ett fullt ut tillgängligt sammanträdesrum är inte att begära för mycket.

torsdag 19 maj 2016

Dags för fönsterfyndI kväll är det dags för den årliga utflykten längs Norrotavägen för att hamna hos Christel och årets blomskottsauktion med Stora Malms Centerkvinnor. Bondlijan på bilden är ett av fynden som har flyttat hem till mig genom dessa blomskottsauktioner. En mönjelilja och en porslinsblomma, som blommar och blommar och blommar, är andra fynd. Plus Ruths kaktus. Jag får se vad det kan bli i år. Rapport från Centerkvinnornas förbundsstämma i Umeå, blir det hur som helst.

onsdag 18 maj 2016

Skolvägen ska bli säkrare

När lokalreportern hade gått hem och ledamöterna börjat se i kors av trötthet, då var det dags att debattera min interpellation om säkrare skolvägar. Att det blev så sent berodde på en konstig debatt om representationsmat, där skolmat och äldres matlådor debatterades in i minste detalj.

Men så här, ungefär, löd mitt anförande:

"Ordförande, ledamöter, åhörare!
Nu får vi tugga om något annat.

Jag skrev den här interpellationen i mars efter att ha blivit kontaktad av föräldrar med barn på Sandbäcksskolan och vid de förskolor som finns i området. Jag har varit på plats och tittat på trafikmiljön, som försiktigt uttryckt är rörig.

Jag hade också fått höra att föräldrar tagit upp detta på olika möten med kommunen och med tjänstemän och inte upplevt att deras oro över trafiksäkerheten tagits på allvar. Det är oerhört viktigt tycker vi i Centerpartiet att människors synpunkter tas på allvar, det är inte alltid säkert att alla synpunkter och förslag går att förverkliga, men de förtjänar att få ett bra bemötande.

Mot bakgrund av det jag hört och sett ställde jag frågorna till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg. Jag valde medvetet att inte ställa den till Anneli Hedberg, som ordförande för Service- och Tekniknämnden, eftersom jag ville ha fram ”skolans” syn på trafikmiljön och vad som görs när och inför att nya förskolor och skolor planeras.

Därför ställde jag följande frågor:

Vad gör kommunen för att se till att trafikmiljön vid kommunens förskolor och skolor ska bli så säker som möjligt?

Vilken hänsyn tas till trafikmiljön i planeringen och placeringen av nya förskolor?

Jag har fått ett svar, som jag förstås tackar för.

Det är förstås bra att det finns en arbetsgrupp som jobbar med detta. Däremot verkar det vara en lång väg att gå, eftersom säkerhetsfrågan först ska tas upp internt i förskolan eller skolan och därefter gå via bildningsförvaltningen till arbetsgruppen. Här kan hända mycket på vägen.

Och hur känner en förälder till att det är just så som ett ärende ska väckas?

Om jag hade varit förälder, då hade jag nog ringt kommunens växel och blivit kopplad till…

Jag tycker att det borde finnas en rakare väg mot mål.

Vad händer konkret vid Sandbäcksskolan och förskolorna i området?

Jo, det ska enligt svaret bli ”åtgärder som utförs av en entreprenör som anlitas av KFAB”. Det låter inte särskilt konkret, det hade varit mer upplysande om det talats om parkeringslösningar, hastighetsdämpande åtgärder och sätt att leda trafiken.
Hastighetsdämpande åtgärder utmed Fortunagatan låter lovande, liksom att de finns med i budget.

Bra att skolvägen inventeras, så det är bra om bildningsförvaltningen får i uppdrag att titta på det. Det är säkert så att bästa skolvägen inte alltid avgörs av sakargument. Mer trafikundervisning kan säkert också underlätta.

I svaret tas upp vilken hänsyn som tas i planeringen och placeringen av nya förskolor. Det är utmärkt att den här aspekten tas med, men det är olyckligt om det är otydligt vad som verkligen görs och om det inte framgår hur frågorna är tänkta att lösas. Här kan säkert ske förbättringar.

Sedan är jag förvånad över kommentaren att ökad trafik inte skulle innebära ökad risk för olyckor och ännu mer över fortsättningen ”när så många lämnar vid samma tid så blir mängden i sig hastighetsdämpande och olyckorna blir incidenter”.
Ja, det är klart att när inte trafiken flyter smidigt så blir hastigheten lägre, men den stress som lämnande föräldrar känner och förmedlar till barnen lär inte minska olycksriskerna. Jag talade dessutom om risk för olyckor. Jag vill inte göra någon skillnad på olyckor och incidenter, jag tycker att det viktiga är att trafikmiljön är så säker som möjligt.

Jag förvånas också över skrivningen i svaret ”Tjänstemännen vill påpeka att de synpunkter som förts fram enbart gäller trafikmiljön vid skolan och kommande förskolor, inte vägen till skolan”.

För mig är det inte någon skillnad. Om jag som förälder skulle haft synpunkter på trafikmiljön vid skolan, så är det en del av vägen till skolan.

Men vi ska inte träta om begrepp eller värderingar. Det viktiga med den här interpellationen är att ta upp frågan och få till säkrare trafiklösningar. Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun. Då får vi ägna arbetet åt att hitta lösningarna.

Kyrkofullmäktige nästa

I dag är jag verkligen på spåret. Först pendlarkampanj i tidiga ottan och nu kvällssammanträde med Katrineholmsbygdens kyrkofullmäktige. Vi ska besluta om bokslutet och verksamheten för 2015. Det har varit ett gott år, som av olika skäl lämnat ett överskott till nästkommande år. Den som vill följa sammanträdet är mer än välkommen till Sandbäcksgården klockan 19.

Kampanj vid spåretI morse var det dags igen att ta på sig kampanjkläderna för att möta pendlarna på perrongen i Katrineholm. På bilden syns Bertil Carlsson och Maria Brantö, vår kommande uppställning i Bygg- och miljönämnden, beredda att möta påstigande mot Vingåker och Hallsberg. Det är nu inte den allra mest populära avgången så här dags. Väsentligt fler pendlar på morgonen mot Södertälje, Stockholm, Flen, Eskilstuna och Norrköping/Linköping.

måndag 16 maj 2016

Tryggare KatrineholmRiksdagsledamot Johan Hedin (C), längst till vänster, träffade Börje Andersson och Maria Brantö under sitt besök i Katrineholm. Vi talade om vad som kan göras för att nå ett tryggare Katrineholm och ett tryggare Sverige. Börje kunde berätta om hur han på kort tid drabbats av tre olika stölder.

Centerpartiets svar är att öka tryggheten genom fler poliser, som kan vara synliga, snabbare komma på plats och lättare kunna utreda brott, en ny brottsrubricering - systematiska stölder - som ska göra det möjligt att få fler brottslingar dömda och så olika insatser från kommunen och civilsamhället för att bygga ett tryggare samhälle.

Intressanta och viktiga frågor att arbeta vidare med.

Superpolitisk dag väntar

I dag blir det politik för hela slanten, slarvigt uttryckt. Centerpartiet i Katrineholm har förmånen att få besök av riksdagsledamot Johan Hedin. Han är rättspolitisk talesperson för Centerpartiet och ska självklart besöka oss för att få nya erfarenheter samt berätta om vilka förslag Centerpartiet har för att göra samhället tryggare.

Efter dagsprogrammet med "brott och straff" toppas dagen med kvällsmöte med kommunfullmäktige i Katrineholm. Kan en dag bli bättre? Det skulle vara om det kom lite sol också.

Förenklingsmöjligheter för (M)

I dag uppmärksammar Katrineholms-Kuriren min fråga (interpellation) till kommunalrådet Lars Härnström (M) angående att förenkla vägbidragssystemet i Katrineholm.

Ännu bättre blir det om Härnström gör slag i saken och använder sitt politiska inflytande till att verkligen förenkla för kommunen och för vägföreningarna genom att följa Nyköpingsmodellen.

lördag 14 maj 2016

Lövolin tågar in

Den självklara benämningen på Miljöpartiets nya språkrörspar måste bli en enda Lövolin! Miljöpartistiskt så det förslår; man får både löv och lin på en och samma gång.

Kom ihåg var du läste det först!

fredag 13 maj 2016

Frågar om Logistikcentrum

Logistikcentrum har gått som en följetong inom Katrineholms kommun. En del har gått rätt till, annat har tagit sig mer tvivelaktiga vägar. För ett drygt år sedan ville vi från oppositionen att kommunfullmäktige skulle avvakta med att ge kommunstyrelsen i Katrineholm ansvarsfrihet mot bakgrund av att media uppmärksammat tveksamheter när det gäller betalningar. Majoriteten hyste inte samma tvivel, utan fattade beslutet om ansvarsfrihet utan större betänkligheter. Det skulle ju komma en revisionsrapport...

När revisionsrapporten så småningom landade på kommunstyrelsens bord, så gav vi i oppositionen majoriteten möjligheten att lyfta den till kommunfullmäktige. Den möjligheten tog inte socialmoderaterna. Därför har vi nu ställt en interpellation till Dahlström och Härnström för att ändå diskutera frågan i kommunfullmäktige.

Så här lyder interpellationen i sin helhet:

"Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om

Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder var den stora frågan oklarheterna om projekt Logistikcentrum och de fakturor samt utanordningar som redovisats i media. Innan dessa oklarheter var utredda var vi i oppositionen inte beredda att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Socialdemokraterna och Moderaterna delade inte vår bedömning utan valde att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med brasklappen att revisionen skulle granska projekt Logistikcentrum som ett av granskningsuppdragen för 2015.

Rapporten från revisorerna kan läsas i sin helhet http://www.katrineholm.se/Global/Revisionsrapporter/Granskningsår%202015/Revisionsrapport%20Granskning%20av%20Projekt%20Logistikcentrum.pdf

Revisorerna riktade kritik på en rad punkter, bland annat följande:
”Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyllt.

Följsamhet kring LOU: Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen gällande de upphandlingar som översiktligt undersökts i den genomförda granskningen är att de följt lagen om offentlig upphandling utifrån de krav som ställts och den utvärdering som genomförts.

Bedömningen är dock att det har varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köps in direkt eller upphandlats. Som upphandlande aktör är det, enligt vår bedömning inte förenligt med lagen om offentlig upphandling att utifrån egen kännedom om leverantörer välja upphandlingsform.

Det är även anmärkningsvärt att stora belopp utbetalats till projektets samarbetspartners utan skriftligt avtal där motpartens motprestation framgår. Vidare bedömer vi att delar av projektets kostnader bokförts på ett sätt som står i strid med god redovisningssed.”

Eftersom Konkurrensverket granskar hanteringen av upphandlingen, så avstår revisionsbyrån PwC att göra samma granskning. Konkurrensverket fattar senare beslut om detta, där Konkurrensverket framför kritik mot hanteringen, men beslutet blir att avskriva ärendet eftersom det enligt myndighetens mening rör sig om ett litet belopp.

När kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten 27 april 2016 lade majoriteten rapporten till handlingarna samt gav kommunchefen i uppdrag att ”se över eventuella behov av förändringar av struktur och riktlinjer vid investeringar, upphandlingar och större projekt”.

Vi anser att majoriteten hanterat revisorernas kritik lättvindigt och att det mot bakgrund av projektets omfattning samt bokslutsdebatten i kommunfullmäktige 2015 ska rapporten återföras till kommunfullmäktige för debatt och beslut.
Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M):

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen behandla frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Hur motiverar ni att kommunfullmäktige inte ska behandla revisionsrapporten om Projekt Logistikcentrum, som i debatten benämnts vara en ”riktig och viktig framtidssatsning”?

Revisionens granskning föranleddes av utanordningar och fakturor i miljonklassen. Om denna hantering anses acceptabel av kommunstyrelsens majoritet, innebär det också att det är fritt fram för andra nämnder och ”kostnadsställen” att göra på samma sätt?
Finns det inte risker för jäv, när samma förvaltning hanterade revisionsrapporten som varit engagerade i Projekt Logistikcentrum (upphandling, ekonomi, juridik)?

Katrineholm 10 maj 2016


Ewa Callhammar (L) Inger Fredriksson (C) Ylva G Karlsson (MP)


Joha Frondelius (KD) Tony Rosendahl (V)"Nu kom nummerlappen...

... så nu är det bara att köra! Laget som deltar i Vårruset i Norrköping för Stora Malms Centerkvinnors räkning har nu knappt två veckor på sig att toppa formen. Det ska väl inte vara omöjligt?

torsdag 12 maj 2016

Enklare vägar till vägbidragen

I veckan lämnade jag in en interpellation för att peka på möjligheten att förenkla hanteringen av bidragen till de enskilda vägarna i kommunen. För några månader sedan antog majoriteten i kommunfullmäktige ytterst krångliga riktlinjer för bidragen. Riktlinjerna innebär bland annat att en del av de vägar som i dag får bidrag inte kommer att få det i fortsättningen.

Så här skriver jag i min fråga till Lars Härnström (M):

"Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M)

Enklare vägar till vägbidragen

Regelförenklingar var ett uppdrag som Alliansregeringen arbetade med i syfte att minska krånglet och kostnaderna för staten och för den enskilde. Lars Härnström verkade som moderat i opposition för ”en väg in” i den kommunala administrationen.

Nu är vägen omvänd. De vägföreningar som vill söka bidrag från kommunen för att allmänheten ska få färdas på den enskilda vägen får ta sig igenom krångliga riktlinjer för att förstå om de kan ha rätt till bidrag, de får fylla i en ansökan och sedan ska vägen kontrolleras av kommunens representant utöver den kontroll som Trafikverket utför i vanlig ordning. Centerpartiet vill se en annan ordning. I Nyköping behöver vägföreningarna endast ta del av två A4-papper för att göra en ansökan. Då är det ena bladet själva ansökan med alla uppgifter som krävs.

De regler som gäller i grannkommunen är att bidraget ska gälla underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden. Vägen måste vara minst 200 meter lång, i hela sin längd vara färdväg till en fast bostad, den ska vara framkomlig och öppen för allmän trafik året runt samt att vägen ska hållas i ett, vägtekniskt sett, acceptabelt skick.

Hur det acceptabla skicket är förtydligas med följande mening: ”Plogning, sandning, hyvling/sladdning, grusning och dammbindning ska utföras i den omfattning som krävs för att vägen ska behålla sin hållbarhet och funktion. Samma sak gäller diken, trummor och andra nödvändiga anordningar för vägen.”

Detta är enkelt och tydligt. Den som ansöker försäkrar att ”vägen i hela den angivna längden är färdväg för bebodda, fasta bostäder (året-runt-bostäder) och att vägen uppfyller villkoren för kommunalt bidrag för underhåll av enskilda vägar i ej planlagda områden.”

Denna ansökan kan också göras elektroniskt. Den väg Nyköping valt är enkel och tydlig.

Min fråga till Lars Härnström (M) blir därför:

Är du beredd att riva upp beslutet om vägbidragen för att införa Nyköpingsmodellen i Katrineholm?
Katrineholm 10 maj 2016

Inger Fredriksson (C)"

Svar kan jag nog få i juni.

onsdag 11 maj 2016

En dag för utskott

Dagsprogrammet består av framförallt två sammanträden med två olika utskott. Först är det Folkhälsoutskottet i Katrineholms kommun som samlas för att processa fram nya mål för folkhälsoarbetet.

På eftermiddagen väntar personalutskottets sammanträde.

Jag hoppas på kreativa samtal och konkreta resultat.

måndag 9 maj 2016

Båda rören borde avgå!

Det är naturligtvis Miljöpartiets sak att välja vilka som ska sitta i ledningen. Men när partiet nu har ett rörsystem, så vore det klokaste att rensa rören ordentligt och inte bara byta ut det ena i hopp om att rensningen ska vara nog och att det andra ska fungera perfekt genom denna avledning av medias intresse.

Det kommer inte att fungera. Gustav Fridolin kommer att fortsatt ha medias ögon på sig.

Men det är förstås kongressombuden som avgör. De kan fortfarande rätta till det som valberedningen inte har förmått att göra.

söndag 1 maj 2016

Stolt över lokalt bidrag till firandet

Igår firades kungens 70:e födelsedag. Endast den som inte är läskunnig, med mediaallergi eller strömlös har kunnat missa detta, förutsatt att personen befunnit sig i Sverige.

Jag tycker att kungen gör ett bra jobb. Jag är också stolt över de lokala bidragen till det kungliga firandet. Som att Strängnäs stifts biskop Johan Dalman som överhovpredikant medverkade i den direktsända tackgudstjänsten och att även Katrineholms bidrag till operascenen Elin Rombo medverkade. De gjorde hela evenemanget ännu mer minnesvärt.