söndag 29 maj 2016

Oförenligt fossilfritt

Kan en kommun som ställt upp bakom initiativet Fossilfritt Sverige samtidigt ställa upp som sponsor för en motortävling?

Det är inkonsekvent, menar jag, och har ställt en fråga till det till kommunalrådet Göran Dahlström (S). Här följer frågan i sin helhet:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om

Motorsponsring är fossilfritt?

I november 2015 beslutade kommunstyrelsen att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det innebär att Katrineholm står bakom deklarationer som klargör att världen måste bli fossilfri och att kommunen kan visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat ge sponsringsbidrag till Petrolheads Katrineholm Ekonomisk förening om 40.000 kronor för att arrangera Katrineholms Speedshow 2016.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande:
Anser du att sponsringen ligger i linje med kommunens åtagande att arbeta för att minska utsläppen och bidra till ett Fossilfritt Sverige?

Katrineholm 26 maj 2016

Inger Fredriksson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar