fredag 24 juni 2011

Bäck skriver historia

Just i dag, på Midsommarafton, firar Katrineholms-Kurirens chefredaktör Elisabet Bäck att hennes nya bok kommit ut. Boken handlar om Stocken på Orust i Bohuslän.

Det är alltid roligt med lokal böcker, böcker med historia. Jag hoppas att försäljningen kommer att gå bra.

onsdag 22 juni 2011

Frågestopp?

Media - såväl lokaltidningen som lokal-TV - har tagit upp att Miljöpartiets Gudrun Lindvall hindrats från att ställa en fråga i kommunfullmäktige i Katrineholm.

Jag var inte med vid kommunfullmäktiges sammanträde i Julita i måndags, eftersom jag hade ett tvådagars sammanträde med Yttrandefrihetskommittén i Stockholm, så jag vet inte exakt hur orden föll sig.

Men det är inte första gången som en fråga eller interpellation har stoppats i fullmäktige i Katrineholm - det har drabbat frågeställare genom "förhandsprövning" samt vid prövning vid sammanträdet.

Det finns dock anledning att fundera vidare över hanteringen.

tisdag 21 juni 2011

Tillvarons mysterier I

Tillvaron är ibland ett stort mysterium. För att underlätta tillvaron tänker jag i en rad inlägg räta ut frågetecknen.

För det första. Det går inte att få till fler steg på stegräknaren genom att köra den i tvättmaskinen. Varven räknas inte, även om trumman går runt. Jag vet, för jag har provat.

måndag 20 juni 2011

Juholt varm i kläderna

Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt säger till TT att ha nu börjar bli varm i kläderna.

Inte konstigt alls. Juholt har alltid mörk kostym. Dessutom är det sommar.

Full koncentration på yttrandefriheten

I dag är det full koncentration på yttrandefriheten. Yttrandefrihetskommittén samlas till sammanträde i Stockholm. Nu börjar det bli tydligare och tydligare om vi kan göra grundlagen teknikoberoende, som är vårt uppdrag, eller om det är mer fördelaktigt att göra en översyn av de gamla lagarna, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Det innebär hur som helst att jag inte kan vara med vid kvällens sannolikt långa sammanträde med kommunfullmäktige i Katrineholm, som är förlagt till Julita.

söndag 19 juni 2011

Centerkvinnor på sommarresa

Dagen har ägnats åt sommarresa med Centerkvinnorna i Stora Malm. Vi lät oss inte nedslås av sommarregnet, utan genomförde färdplanen med kafferast i Sparreholm vid hembygdsgården, där lördagskvällens firare vänligt lät oss nyttja partytältet och fortsatt färd längs väg 223.

Tre företagsamma kvinnor (Systrarna på Landet, Krokstugans lantliv och trädgård samt butik Inneberga)hann vi besöka innan det var dags för söndagslunch på Åstugan.

Roligt och intressant, även om vi naturligtvis hade kunnat ha mer tur med vädret.

lördag 18 juni 2011

Mera Maud...

Media är även i dag fyllda med artiklar och kommentarer om Maud Olofssons avgång.

Katrineholms-Kuriren ägnar exempelvis ledaren åt avgången.

fredag 17 juni 2011

Maud, Maud, Maud...

I dag är det Maud för hela slanten. Maud, med efternamnet Olofsson, valde att presentera sin avgång som partiledare för Centerpartiet just i dag.

För min del var det ett oväntat besked. Inte att Maud Olofsson skulle avgå, någon gång måste partiledare lämna sin post, om de inte vill lämna med parentation.

Jag hade personligen helst sett att hon hade suttit kvar en tid till, för att ge rörelsen möjlighet att pröva möjliga efterträdare på vice ordförandeposterna. Nu blir det inte så, och det kommer säkert att bli bra.

Jag har kommenterat avgången för radio Sörmland.

Centerpartiets Lena Ek kommenterar lysande Mauds insatsatser som partiledare och energigivare. Mer kan säkert sägas. Men det behövs inte.

Vad krävs av en regionpolitiker?

Ja, vad krävs egentligen av en regionpolitiker? Vilka förkunskaper behöver hon eller han?

I dag ska jag hjälpa till att räta ut frågetecknen genom att delta i en workshop med Regionförbundet i Sörmland. Syftet är att få till ett utbildningsprogram för regionstyrelsens ledamöter samt att ha synpunkter på de kommande styrelsesammanträdenas innehåll.

Det ska bli riktigt roligt!

torsdag 16 juni 2011

Twittrar de bästa personaladministratörerna?

Katrineholms kommun söker personal till personalkontoret. Enligt Katrineholms-Kuriren kommer kommunen att söka dessa välmeriterade personer via Twitter.

Via Twitter ska kommunen få "prestationsinriktade, nytänkande, viljestarka stjärnor", allt enligt kommunchef Mattias Jansson och lokaltidningen.

De som har denna kompetens ska dessutom få använda sin arbetstid till att twittra.

Oj, så det kan bli! Jag trodde att personaladministratörer anställdes främst för sin skicklighet i att administrera personal, det vill säga att hålla reda på lagar, avtal, lönebildning, arbetstider, system med mera. Övriga kunskaper är ren bonus!

Dessutom kvarstår frågan, twittrar verkligen de bästa personaladministratörerna?

onsdag 15 juni 2011

Juholt låtsas att regeringen sätter lönerna

Håkan Juholt gjorde debut i partiledardebatten genom att konsekvent i replikskiftena prata om andra saker. Han lät också påskina att om bara regeringen gav kommunerna och landstingen mer i bidrag, så skulle undersköterskor få mer i lönekuverten.

En sådan retorik må gå hem på ett torgmöte bland partivänner.

Alla seriösa åhörare förstår dock att det är tomma ord. Regeringen sätter inga löner eller öronmärker statsbidrag. Det ena skulle störa lönebildningen och det andra skulle inkräkta på det kommunala självstyret.

Den väg regeringen faktiskt kan styra är skatteuttaget. Sänkt skatt fungerar som en löneökning - alltså det blir mer pengar till plånboken.

tisdag 14 juni 2011

Fel förvandla psykologer till lokaler

Jag håller tummarna för att det finns kloka politiker i länssjukvårdsnämnden. Politiker som vågar se det felaktiga i att förvandla medel till psykologtjänster i Katrineholm till lokaler i Nyköping.

Det är liksom inte jämförbara storheter och de har helt olika betydelse för dem som behöver dem, i det här fallet barn och unga i Katrineholm som behöver hjälp från BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Katrineholms-Kuriren skriver om förslaget i dag.

Jag tror visst att det kan finnas stora behov av en lokalsamverkan i Nyköping. Men behovet av psykologer i Katrineholm blir inte mindre av det. Särskilt inte som det redan i dag är långa väntetider för de barn och unga som är i behov av en utredning.

Det talas ofta om ungas psykiska ohälsa. Alla unga som mår dåligt behöver självklart inte hjälp av psykiatrin, men behovet finns där och det är sannolikt större än vi kan ana.

Så tänk om. Blanda inte äpplen och päron. Unga i Katrineholm med omnejd är alldeles för viktiga för det.

måndag 13 juni 2011

Något olämpligt i knät

Tidningarnas Telegrambyrå berättar i en notis om att Region Skåne inlett en internutredning sedan en anställd med uppdrag att marknadsföra Skåne uppträtt olämpligt i Barcelona, då han synts på bild med en strippa i knät.

Frågan är om det varit mer lämpligt om strippan inte hade hamnat i knät? Eller var det fel knä? Fanns det lämpligare?

Sedan kan man förstås alltid ställa sig frågan på vilken arena Region Skåne vill marknadsföra sig. Kiviks?

I väntan på nya utbrott...

I dag skriver jag i min krönika i Katrineholms-Kuriren om utbrotten av ehec-smitta.

söndag 12 juni 2011

På andra spår...

Imorgon är det dags för gruppmöte med Centerpartiet i Katrineholms kommun. Vi ska inleda vårt möte med ett besök i de beryktade Lokstallarna.

Det ska bli intressant att se innanmätet i en byggnad som annars mest syns från järnvägsspåren.

lördag 11 juni 2011

Guteland och Oskarshamn

SSU:s ordförande Jytte Guteland svarar för ett intressant inlägg om kärnkraften på DN Debatt i dag.

Den spontana frågan är självklar. Vad tycker Håkan Juholt, Oskarshamn, om det?

Lov för friskola?

Jag har skrivit om stadsarkitektkontorets syn på bygglovet för friskolefilialen i kvarteret Rådmannen.

På tisdag ska ärendet upp till beslut i byggnadsnämnden, skriver Katrineholms-Kuriren.

Nu är "fötterna" definitivt nedsatta av stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret saknar en skolgård. Därför kan det inte bli några ändringar av planerna.

Tidigare har byggnaden varit skola under två perioder och tagit emot invandrarbarn i alla åldrar, som säkerligen varit i större behov av skolgårdar än de högstadieelever som ska ha skolan som hemvist under en del av skolveckan.

Av artikeln framgår inte om även Socialförvaltningen, som också skulle få ombyggda och nödvändiga lokaler i fastigheten, drabbas av samma bedömning.

Ärendet är på många sätt intressant. Borde inte kommunens industrifastighetsbolag känna till inställningen hos stadsarkitektkontoret innan uthyrning och ombyggnadsplaner gjordes upp? Varför gick det att göra undantag i det ena fallet och inte i det andra? Tillfälligheter?

Det ska bli mycket intressant att se byggnadsnämndens inställning till det hela.

Om byggnadsnämnden går på stadsarkitektkontorets linje, då innebär det att KIAB får begränsade uthyrningsmöjligheter och tappar intäkter, vilket drabbar kommunen, utöver att det bromsar friskolans planer och möjligen även socialförvaltningens säkerhet. Om bara den ena delen stoppas, blir de politiska argumenten för just detta svåra.

Hur man än gör - utöver att godkänna den ändrade planen - har man ändan bak.

fredag 10 juni 2011

Saknar sjukdomsinsikt?

Läser i lokaltidningen i dag att kommunalrådet Lars Härnström (M) drabbats av en hjärtinfarkt, vilket har varit iofficiellt känt sedan tidigare. Det är självklart beklagligt. Jag önskar att ingen ska behöva drabbas av sjukdom, även om det är en from förhoppning.

Men hur är det med sjukdomsinsikten? En hjärtinfarkt får man inte hur som helst och utan anledning. En hjärtinfarkt kräver förändring.

Härnström säger i artikeln att han räknar med att vara i farten igen i juli. "Då kör vi 150 procent", säger han till Katrineholms-Kuriren.

Sjukdomsinsikt, någon?

torsdag 9 juni 2011

Vad har de i kikaren...?Något nytt samarbete i kikaren? Utsikten kan vara mot Örebro, vilket ju bör vara synnerligen intressant för en moderat- respektive kristdemokratisk politiker i dagsläget.

Nja, moderaten Erik Liljencrantz och kristdemokraten Joha Frondelius studerar snarare fågellivet vid Kvismaren i samband med miljöstrategiska rådets resa. Det är det som de har i kikaren. Tror jag.

onsdag 8 juni 2011

Näringslivet in i sjukvårdsdebatten

Alf Rytter, ordförande i Västra Sörmlands Näringsliv, för nu återigen in näringslivet i den sörmländska sjukvårdsdebatten Han gör det genom en debattartikel i Katrineholms-Kuriren.

Det är bra på flera sätt. Sjukvård, hur den utförs, organiseras och finansieras, är en angelägenhet för många, för att inte säga alla. Artikeln är också bra för att analyserar landstingets verksamhet från ett annat håll än det vanliga, nämligen ur ett företagsmässigt perspektiv.

Sjukvård och företagande är visserligen två skilda verkligheter, men det går inte att komma ifrån att sättet att organisera verksamheten kan dra fördelar av erfarenheterna från varandras verksamheter.

Alf Rytter pekar på LEAN-produktion, som innebär ett metodiskt sätt att arbeta med förbättringar. Det är ett förbättringsområde.

Ett annat är att göra ekonomin tydlig. Divisionsindelningen inom Landstinget Sörmland har spelat ut sin roll. Det måste bli möjligt att se länets sjukhus var för sig och som en enhet.

Allt löses inte med en debattartikel. Dock är det värdefullt att alla bidrar till den förändring som är nödvändig för att vända den ekonomiska utvecklingen och ge alla sörmlänningar en bra sjukvård.

Andra landsting har klarat detta. Sörmland kan inte vara ett undantag i Sverige.

tisdag 7 juni 2011

Rund-rondell-radio

Ja, jag har varit med i radio nu på morgonen. I lokalradion och om rondeller.

Min motion, som jag lämnade in för ett drygt år sedan, om namngivning av rondeller, ser nämligen ut att bli bifallen och därmed också genomförd i Katrineholm.

Detta tyckte lokalradion var värt att uppmärksamma.

måndag 6 juni 2011

Surdegshotell

Läste i tidningen Allt om Mat att man nu kan lämna in surdegen på hotell medan man själv reser bort och inte har möjlighet att pyssla om den med rågmjöl och annat. 700 kronor i veckan skulle det kosta, om jag nu minns rätt.

(Jag mindes inte rätt, rätt hotellkostnad var 200 kronor i veckan.)

Ja, vad kan vi inte behöva? Man vill ju inte riskera ett bakslag, hur som helst...

söndag 5 juni 2011

Konstpaus

Ibland är det läge för en konstpaus.


Fåglarna vet vad man kan göra med gamla verktyg och reservdelar, eller hur?


Tre "figurer" på toppen av åsen. Konstigt? Nej, inte alls!


Kaniner eller harar? Dessa röda raringar trivs bara i trakten av Sörtorp i Flodafors. De föds upp på en kost av rabarber och tomater, därav dess röda färg...

Att spara eller inte spara...

Centerpartiets ekonomiska taleskvinna Annie Johansson skriver på DN Debatt i dag om att sparandet borde återupprättas med ett extra avdrag.

Hon har alldeles rätt i att vi har ett samhälle, där låntagaren varit gynnad och där sparsamhet har varit en egenskap med mindre värde, fastän det för ett samhälle är ytterst viktigt att vi är rädda om de gemensamma resurserna.

Det är en samhällsanda som det handlar om. Dock är det en anda som både kan och måste styras om.

Det är ju egentligen inte, för att travestera Hamlet, en fråga om "att Spara eller inte Spara", utan om att få alla att förstå att resurser måste läggas undan för sämre tider eller för att finansiera nödvändiga inköp.

Sommarbakelse...Med jordgubbar, smördeg, vaniljkräm och gele...

Kaffe och en sommarbakelse satt perfekt i en paus på Gnesta marknad.

fredag 3 juni 2011

"Svealand kräver regionbildning"

I dag är den debattartikel införd i Katrineholms-Kuriren som jag, tillsammans med mina centerpartistiska distriktsordförandekolleger i länen i Svealand, har skrivit om regionbildningen.

Vi vill bryta det dödläge som råder i frågan, för att våra regionmedborgare ska få samma livschanser som andra.

torsdag 2 juni 2011

Hedersuppdrag utse årets Stora Malmskaka

Hedersuppdragen duggar ibland tätt. I dag har jag ingått i den mycket kompetenta kakjurynn som hade att utse årets Stora Malms-kaka. Det är den kaka som ska bakas och serveras till kaffet, när det är vägkyrka i Stora Malm.

13 bidrag hade vi att smaka av, se om de höll måttet och formen för att klara sig i kalorikonkurrensen och inte var för komplicerade att baka i tusentals...

Segrare blev en skuren kokoskaka av kolakakssnitt. Sannolikt var denna kaka bakad av en av de yngsta tävlandena, vilket ju gjorde segern extra rolig! Men det fanns många goda kandidater.


Bara smulor kvar...Kyrkvärden Hjördis Stenberg ingick i den hårda kakjuryn.

Tjänstgörande kommunalrådEwa Callhammar (FP) tjänstgörande kommunalråd i Katrineholm.

Det är så unikt att Callhammar får gå in i tjänst, eftersom varken Göran Dahlström (S) eller Lars Härnström (M)kunde tjänstgöra, att det förtjänar att uppmärksammas med en bild och ett inlägg på min blogg.

Nu var det tyvärr mycket klämdagar, så några delegationsbeslut behövde inte fattas.

onsdag 1 juni 2011

Kvinnor och bilkörning

"Mycket ska man höra innan öronen trillar av", vill jag minnas att Pippi sa. Nu läser jag på nytt om Saudiarabien, där kvinnor inte får köra bil.

Nu kan det i och för sig finnas förbud som ännu mer inskränker kvinnors frihet, men detta är fullt tillräckligt knasigt.

Tack och lov finns det kvinnor som utmanat förbudet, vilket gjort att världens ögon riktats mot det konservativa oljelandet.

En folkstorm skulle inte skada för att ta bort det idiotiska förbudet.