måndag 30 november 2015

Vägföreningar ska höras

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsens i Katrineholm fanns ett ärende om principerna för utbetalning av vägbidrag. Det hade tagits fram av en tjänsteman och beslutats av Service- och tekniknämnden utan att höra någon av de berörda, det vill säga de vägföreningar som finns inom kommunen.

Så kunde det inte få vara, menade jag och Centerpartiet. Majoriteten lyssnade och drog tillbaka ärendet, vilket i praktiken innebär att vägföreningarna ska ges möjlighet att lägga synpunkter på förslaget. Men de får antagligen skynda sig, så håll ögonen öppna alla vägföreningar så att ni kan vara med och påverka!

söndag 29 november 2015

Alla kan göra något

I dag var jag till Lerbo kyrka för att fira adventsgudstjänst. Det är en fin liten kyrka och gudstjänsten inramas av vacker skönsång från en liten, men naggande god blandad kyrkokör under Pia Fagerberg Svanqvists ledning.

Utöver att första advent är starten på kyrkoåret, så påminde prästen Anna Larsson om flyktingsituationen i världen och om de flyktingar som kommer till Sverige, eller numera nästan till Sverige.

Utan att skuldbelägga andra, så menade hon att vi alla kan göra något. Utifrån vår egen situation kan vi hjälpa andra.

Och det är klart, så är det förstås. Kollekten gick till Svenska Kyrkans internationella arbete och "kaffeavgiften" till församlingens arbete med diakoni lokalt. Det blev nog en rejäl slant i båda insamlingarna. För alla kan vi göra något.

Uppsiktsplikten gäller även bolagen

Onsdagens kommunstyrelsesammanträde innehöll en punkt som kunde tyckas vara verkligt alldaglig, nämligen delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB, KFAB, och Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

I vanliga fall brukar ett sådant dokument inte väcka någon större uppmärksamhet, utan lugnt och stillsamt läggas till handlingarna. Men den här gången hade styrelsen och verkställande direktören varit ovanligt skarpa i sina ordval.

Enligt min och Centerpartiets mening borde inte kommunstyrelsen nöja sig med att lägga berättelsen till handlingarna, utan ta reda på mer om det som beskrevs i texten och vidta eventuella åtgärder. Det var ingen mer än jag och Sten Holmgren från Centerpartiet som delade den uppfattningen, vilket gjorde att vi fick lämna in en reservation.

I den skriver vi:

"I delårsrapportens förvaltningsberättelse för Katrineholms Fastighets AB framhåller verkställande direktören och styrelsen framförallt tre synpunkter som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver förhålla sig till.

I den första noteringen påpekas att om merparten av den nybyggnation som föreslås görs i KFAB:s regi, så innebär det att balansomslutningen fördubblas och att det blir en högre hyresnivå för kommunen. Konsekvensen, som bolaget ser det, är att kommunens ekonomi måste stärkas och att kommunen också måste svara på frågan vad som ska ske med övertaliga lokaler.

Den andra noteringen handlar om bolagets syn på underhållsbudgeten, där det budgeterade underhållet för 2015 uppgår till 39,1 kronor per kvadratmeter, vilket kan jämföras med underhållet för 2008 som var 62,5 kronor per kvadratmeter för de kommunala verksamhetslokalerna. Och vi citerar ”Styrelsen, VD och bolagets lekmannarevisor har under lång tid påtalat farorna med att fastställa underhållsbudgeten på en för låg nivå i förhållande till de behov som finns.”

Den tredje noteringen är följande skrivning: ”KFAB vill även uppmärksamma att Katrineholms kommun önskar införa en ny hyresmodell inom AO Verksamhetslokaler. Innebär den nya hyresmodellen att självkostnadsprincipen inte längre blir vägledande kommer resultatet att försämras och innebära en mångmiljonförlust för 2015.”

Detta är tre synpunkter som förtjänar att uppmärksammas och utredas närmare. Det räcker därmed inte, enligt vår mening, att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelseledamöternas uppdrag är att ta ansvar för kommunens verksamhet inklusive bolagen och agera, där så är nödvändigt.

Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet att kommunstyrelsen skulle besluta att:

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda och återkomma med redovisning till kommunstyrelsen om de av KFAB framförda synpunkterna på nivån på framtida underhåll av verksamhetslokaler, höjd hyresnivå på grund av nybyggnationer i egen regi samt konsekvenser av en ny hyresmodell.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 25 november 2015

Inger Fredriksson, Centerpartiet Sten Holmgren, Centerpartiet"

onsdag 25 november 2015

Vi kunde haft giftfritt

I dag beslutade kommunstyrelsen i Katrineholm att bifalla Miljöpartiets motion om att arbeta mer aktivt för en giftfri vardag genom att gå igenom kommunens förskolor och byta ut skadligt material.

Det är förstås en bra motion. Den är nästan i ordvalet lik den motion som Centerpartiet lade för cirka ett och ett halvt år sedan och som då avslogs av den socialdemokratiska majoriteten i Katrineholm.

Det är lite olika. Om majoriteten redan för ett år sedan hade beviljat Centerpartiets motion, så hade arbetet varit igång nu. Eller som jag skriver i rubriken - vi kunde haft giftfritt...

tisdag 24 november 2015

Hjärna och hjärta i politiken

Nu flyttas gränsen ytterligare. Nu ska identitetskontroller göras på samtliga som åker kollektivt till Sverige. Det är en del i ett hårt och kallt paket som presenteras av regeringen.

Det känns dystert. Det behövs både hjärta och hjärna i politiken - inte panikåtgärder som riskerar att slå oerhört fel.

måndag 23 november 2015

Johansson ny Kullgren

Socialdemokraterna byter manskap i landstingsledningen. Ut går Åsa Kullgren, som ska utreda apoteken åt regeringen, och in kommer Monica Johansson.

Att välja Monica Johansson är ett ganska naturligt val. Monica Johansson har lång erfarenhet av att leda komplicerade organisationer. Erfarenheterna från åren i kommunpolitiken i Katrineholm med ordförandeskap i byggnadsnämnden, service- och tekniknämnden och slutligen vård- och omsorgsnämnden är bra att ha med sig i bagaget. Hon har dessutom hunnit avverka några mandatperioder i landstinget.

Oppositionen lär få se upp. Monica Johansson kan alla härskartekniker och hon är inte rädd för att använda dem, vilket faktiskt är hennes enda svaghet.

söndag 22 november 2015

Haven buffrar klimatet, men hur länge?

Dagens Nyheter har i dagens tidning ett mycket informativt reportage om hur haven möter miljöhotet. Mycket är dessutom outforskat, men att läget är allvarligt, det framgår tydligt. Så det måste bli ett positivt resultat av förhandlingarna i Paris.

Yngwe om läget för klimatetDen som inte litar på min förmåga att referera miljömötet här i veckan med Centerpartiets Kristina Yngwe kan lyssna till henne på filmen.

fredag 20 november 2015

"Vi tror på ett klimatavtal"Centerpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson Kristina Yngwe var positiv inför de kommande förhandlingarna i Paris, när hon medverkade vid Centerpartiets och Studieförbundet Vuxenskolans gemensamma informationsmöte om miljö- och klimat.

- Mötet i Köpenhamn gick inte så bra och alla var så otroligt besvikna. Nu är stämningen att det här måste vi fixa. Det finns en positiv bild att få något på plats och jag tror att det sannolikt blir ett avtal, menade Yngwe.

Samma dag som Yngwe kom till Katrineholm hade hon träffat företrädare för Bangladesh. Det är ett land med en befolkning om 160 miljoner personer. 31 miljoner av dessa behöver fly på grund av de översvämningar som klimatförändringarna orsakar. 80 procent av befolkningen är lantbrukare och de kommer att drabbas om än inte lika direkt, så i alla fall genom att skördarna påverkas av skyfall, torka och insektsangrepp.

- Det här är något som vi måste lösa tillsammans.

Världens ledare har träffats varje år sedan 1995 för att diskutera klimatfrågorna. Årets förhandling är den 21:a och det är därför som mötet kallas COP21. Toppmötet i Paris pågår från 30 november till 10 december, om allt är färdigt då.

- Miljöministrarna har haft förmöte, så de vet var länderna står. Nu närmar vi oss slutförhandlingen.

Vad är det som diskuteras? Ja, en del är hur mycket uppvärmning som jorden kan tänkas tåla, alltså hur mycket klimatpåverkande gaser som jorden tål. De flesta länder står bakom att det inte får bli mer än två graders ökning. Öländerna, de som drabbas hårdast av översvämningarna sätter målet till 1,5 grad. Utifrån dessa mål gör länderna sina åtaganden om utsläppsminskningar.

- Vi utvecklingsländer som bidragit mycket till dagens situation måste ta ett stort ansvar för finansieringen, menade Yngwe.

Världens länder har varit överens om att bilda en grön klimatfond för att stödja investeringarna. Målet var att den skulle fyllas med 100 miljarder dollar. Dit är det en bit kvar, i bästa fall finns det 60 miljarder i fonden.

- Vi vill också få till en möjlighet med en global utsläppshandel,

Sverige har tidigare haft ett gott anseende i miljöarbetet och varit en nation som kunnat leta fram kompromisser, inte minst genom att Lena Ek hade både förmåga och goda kontakter i miljökretsar sedan tiden som klimatförhandlare inom EU.

- Arbetet med att vända utvecklingen slutar inte i Paris, utan det börjar då. Vi måste ha hållbara transporter. 30 procent av Sveriges utsläpp kommer från transporter. Vi måste också klimatanpassa kommunerna för att ha beredskap för ökade regnmängder och annat väder.

Mycket måste göras, men Kristina Yngwe menade att Sverige har visat att det går att kombinera god tillväxt med minskade utsläpp.

Wirengrens levebröd

I dag har Katrineholms-Kuriren ett fint reportage om Rolf Wirengren i Björkvik och hans inarbetade champinjonodling. Han har verkligen lyckats med sin nischgröda. Tänker på vad Olle Hammar, legendarisk lantbrukskonsulent och salig i åminnelse, brukade säga om nischgrödor. "Nischgrödor, det är en gröda så smal att man inte kan leva på den."

Han hade fel. Man kan leva gott av champinjoner, fast kanske inte bara av dem, det blir säkert för enahanda. Men som komplement till spannmålsodling ger det god sysselsättning.

torsdag 19 november 2015

Viktig samsyn om integrationen

I dag samlar landshövding Liselott Hagberg en rad organisationer och personer i Nyköping för att se vad som kan göras för att förbättra integrationen i Sörmland. Regionförbundet och Länsstyrelsen står som gemensam inbjudare till mötet, som förhoppningsvis ska bli både framåtsyftande och konkret.

Jag kommer att vara med på mötet. Det är viktigt med en samsyn om integrationen och att vi använder både hjärta och hjärna för att göra det bästa möjliga av den situation som råder.

Det finns annan hemtjänst också

Katrineholms-Kuriren skriver i sin ledare om att hemtjänsten i Katrineholm går på knäna och att Dahlström borde tänka om.

Jag och Centerpartiet håller med om att Dahlström borde tänka om, det borde han göra oftare.

Men det är lite tråkigt att ledarskribenten inte med ett ord nämner att det finns alternativ till hemtjänst i kommunal regi. Din Hemvård är ett exempel på ett litet företag som svarar för hemtjänst som de som använder sig av hemtjänsten är nöjda med.

Att den kommunala hemtjänsten är slimmad till det yttersta beror delvis på rädslan för att de extra pengar som satsas i så fall också måste komma de privata utförarna till del. Det finns ingen anledning att svälta ut de privata alternativen som fungerar väl. I stället borde kommunen lära sig att organisera verksamheten väl och ta vara på de erfarenheter som finns inom hela verksamheten för att göra den bättre.

För det är den som behöver hemtjänsten som ska sättas i centrum. Utifrån behoven måste insatserna styras.

Ljus i novemberBland alla dystra nyheter och november månads brist på ljus, så lyser nyheten upp att det idag är Amaryllisens dag. Bilden visar en av mina blommor som firar med mig från fönsterrutan.

onsdag 18 november 2015

Kristina Yngwe till Katrineholm

Ikväll har Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans lyckats få Centerpartiets riksdagsledamot Kristina Yngwe att komma till Katrineholm för att förklara läget inför klimatförhandlingarna i Paris och vad som behöver göras.

Det ska bli jätteroligt! Hoppas att vi ses i Pensionärernas hus ikväll?

tisdag 17 november 2015

Resurserna räcker inte till Resursen

Igår debatterade vi budget. I vår budget från Centerpartiet hade vi med pengar i investeringsbudgeten för att Resursen skulle få möjlighet att köpa in moderna datorer så att de som jobbar där kan använda sina kunskaper.

Det blev nobben för detta från majoritetens sida. Resurserna räckte nämligen inte till Resursen. Beloppet som det handlar om är 50.000 kronor, lika mycket som kommunstyrelsens ordförande får betala ut på delegation av oförutsedda medel. Men de här var förstås förutsedda.

måndag 16 november 2015

"Du kommer att bli nöjd"

Dagens Allmänhet på kommunfullmäktiges sammanträde ställde sin fråga. Han skulle bli nöjd, det hade Katrineholms starke man redan lovat.

Och så blev det förstås. Centerkämpen Karl Gustav Karlsson ställde sin fråga om vad kommunalrådet Göran Dahlström (S) tänkte göra åt trafikmiljön på Jungfrugatan och om när det skulle kunna ske.

Svaret blev att detta skulle trafikgruppen fixa inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det hade han själv förhört sig om och det skulle kunna ske under 2016.

Så där ja, då var det klart.

Hade en partiföreträdare från oppositionen fört fram samma önskemål, då hade det inte fungerat. Men nu...

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Välkomna och behövda

På begäran...

Eller ja, här följer mitt anförande från dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige i Katrineholm:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

De mörka krafterna som härjar får aldrig övervinna ljuset. Därför måste vi fortsätta att arbeta med demokratiska krafter och bygga trygghet. Det är precis så enkelt. Och svårt.

Så trots allt som hänt i Paris och i världen är det vi gör här, nu idag, i god demokratisk ordning och i öppenhet, viktigt. Det vore önskvärt om fler slöt upp bakom våra demokratiska krafter och aktivt tog ställning genom att bli medlem och engagera sig i ett politiskt parti som står upp för alla människors lika värde och rättigheter och för ett samhälle och en värld där vi lever tillsammans i trygghet. För vi behöver bli fler.

Centerpartiet står för en närodlad politik, en politik där fler beslut ska fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer.

Det här är Centerpartiets utgångspunkter, när vi formar vår politik för Katrineholm.

Vad betyder det för 2016 och framåt? Ja, utöver att vi självklart kommer att fortsätta att lägga motioner och driva frågor här i fullmäktige och i media av olika slag så finns det som vi vill göra i vår budget för de närmaste åren.

Varje dag läser och hör vi om flyktingströmmarna som kommer till Sverige. Det är öden som berör. Skulle inte också vi fly för att söka oss en bättre framtid om våra liv hotades, om personen som ringde på dörren inte var en fredlig granne som Rune Öhlin utan kom från säkerhetspolisen eller en organisation som du knappt kan namnet på, men som vill hämta dig eller dina närmaste till förhör?

Jo, vi skulle se oss om efter andra möjligheter. Nu knackar flyktingarna på dörren till Sverige. En del av dem kommer att hamna i Katrineholm. Oavsett om de är flyktingbarn eller mer vuxna så får vi som kommun och enskilda vara med och dela ansvaret.
Vi kan inte säga nej. Vi måste lösa detta – också. Med hjärta och hjärna.

Överenskommelsen om flyktingmottagningen - Migrationsuppgörelsen - öppnar för nya och bättre förutsättningar. Centerpartiet anser, precis som tidigare, att Katrineholms ska vara med och dela ansvaret med Sveriges övriga kommuner med avsikten att de som kommer till oss ska känna sig välkomna och behövda.

Vi måste hjälpas åt. Centerpartiet ser föreningslivets betydelse för en fungerande kommun. Utan ideella insatser stannar samhället. Vi kommer att behöva frivillighet och engagemang än mer under de närmaste åren, när såväl Katrineholms som Sveriges befolkning ökar med nyinflyttning från andra delar av världen. Det är då helt fel väg att gå att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen.

Centerpartiet har sagt nej till att dra ner bidragen till föreningarna inom kommunen och vi har också sagt nej till de avgiftshöjningar som föreslås inom vård- och omsorg samt inom bildningsnämnden. I båda dessa fall drabbar avgiftshöjningar människor som redan i dag lever med små marginaler. Så vill inte vi i Centerpartiet att det ska vara – de besparingar vi gör i vår budget lägger vi inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Med ett Katrineholms som växer följer nya utmaningar. Nya förskolor, skolor och äldreomsorg behövs för att möta befolkningstillväxten liksom det behövs bostäder. I planeringen av nya äldreboenden, skolor och förskolor ser vi möjligheterna att förverkliga ”Bertil-bo”, ett multihus för boende, äldreboende, skola och skola kan samsas under samma tak. För att bygga in gemenskap – där alla behövs.
Vad satsar vi då på i vår budget? Ja, utöver att ge föreningslivet oförändrade förutsättningar och hålla igen på taxorna för äldre så har vi lagt en reserv för volymökningar inom hemtjänsten – precis som vi ville göra enligt den motion som vi lade för en tid sedan och som kommunfullmäktige röstade ner. Vi tror nämligen inte att allt går att förutsäga utvecklingen enbart genom att veta kommuninvånarnas åldrar.

Vi vill också göra vår vardag giftfri genom att låta KFAB göra en miljöutredning om läget inom förskolorna.
Vi satsar självklart också på landsbygden!

Service och tekniknämnden får utökad ram för att påbörja en upprustning av badplatser på landsbygden och för att utöka satsningen på mer närodlad mat.

Centerpartiets vill öka öppettiderna på ungdomsgården i Valla, för vi vet att det behövs.

I vår investeringsbudget finns medel till ytterligare fyra aktivitetsparker under 2016, enligt den förstudie som presenterats. Det betyder att vi vill se aktivitetsparker i Valla, Julita, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö och Björkvik. Vi har också med medel till nyanläggning av badet vid Klubbetorp i Björkvik.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att ta vara på hela Katrineholm och vid alla beslut göra hållbara val. Det finns mycket att bygga vidare på och vi får inte låta mörkret segra. Det är vår uppgift att med demokratiska medel bidra till en ljusare framtid.

Jag yrkar bifall till Centerpartiets förslag till övergripande plan och budget för 2016 till 2018.

Budgetfullmäktige väntar

Det blir sannolikt inte så många tysta minuter idag, när kommunfullmäktige i Katrineholm sammanträder. Men kanske någon gemensam mot bakgrund av fredagskvällens händelser i Paris.

Troligen kommer också det som har hänt att prägla debatten, om än att vardagen måste fungera, när mörka krafter angriper vårt demokratiska samhälle.

Jag kommer att tala om Centerpartiets förslag till budget, om vår närodlade politik för hela kommunen.

söndag 15 november 2015

Mörkret får inte övervinna ljuset

Lyckades inte kommentera fredagskvällens grymma dåd i Paris under gårdagen. Det var ofattbart det som hände. De mörka krafterna som härjar får aldrig övervinna ljuset. Därför måste vi fortsätta att arbeta med demokratiska krafter och bygga trygghet. Det är precis så enkelt. Och svårt.

fredag 13 november 2015

Ett typiskt medborgarförslag

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om trafiksituationen högst upp på Jungfrugatan mot Åsgatan i Katrineholm. Jungfrugatan, som är min hemmaplan, är en ganska smal gata som på den är sträckan bara har en trottoar på ena sidan. När Oxtorget är bebyggt så har trafiksituationen blivit en annan.

Karl Gustav Karlsson vill ha ändring på detta och vill se en trottoar och ett övergångsställe för att göra gatan säkrare. För att höra vad kommunledningen tycker om detta har han skrivit en allmänhetens fråga till kommunalrådet Göran Dahlström (s).

Det ska bli spännande att höra av Karl Gustav får för svar. Hade det varit som Centerpartiet ville, då hade han kunnat lämna in förslaget som ett förslag från medborgarna som skulle beredas och besvaras. Nu får han nöja sig med ett utlåtande.

torsdag 12 november 2015

Vad gäller ikväll?

Migrations- och integrationspolitiken tycks förändras med blixtens hastighet. Det som gällde nu på morgonen kan vara förändrat till ikväll.

Jag tror inte att den här ryckigheten är bra. Jag tror att även de här politikområdena kräver eftertänksamhet och förutsägbarhet.

onsdag 11 november 2015

Utreda föräldraförsäkringen ingen småsak

Regeringen ska utreda framtidens föräldraförsäkring. Enligt morgonens radionyheter ska det ske inom regeringskansliets väggar. Inga andra partier än (S) och (Mp) ska få ha något inflytande över utredningen.

Centerpartiets och Centerkvinnornas Solveig Zander rasar med rätta över detta.

Föräldraförsäkringen är minsann inte någon småsak. Det handlar om hur vi ser på barn och deras möjligheter att växa upp i en trygg miljö, det handlar om föräldraskap, om att kunna ta ansvar, om jämställdhet och arbetsfördelning och - om ekonomi.

Om nu regeringen vill gena, så tog Centerkvinnorna för några år sedan fram ett gediget arbetat förslag till hur föräldraförsäkringen kan utformas. Det går bra att kopiera!

På besök hos Trosabygdens CKEn fin bukett blommor fick jag efter min insats hos Trosabygdens Centerkvinnor. Jag var inbjuden för att dela med mig av Centerkvinnornas framgångar på partistämman i Falun, berätta om aktuell politik och inspirera till fortsatta goda insatser för Centerkvinnorna. Naturligtvis gick det inte att undvika att tala om de flyktingströmmar som passerar landets gränser och om att det krävs både hjärta och hjärna för att möta såväl debatten som de människor som kommer.

måndag 9 november 2015

Enskilda vägar ingen småsak

Läser i lokaltidningen om Centerpartiets kamp i Vingåker för att kommunen ska börja betala ut bidrag till de enskilda vägarna. Det är ett bra stöd, eftersom många kommuninvånare färdas på andras vägar. Ett kommunalt stöd kan betyda mer än man tror och det är också en rättvisefråga, att fördela medel så att alla i kommunen har nytta av dem.

fredag 6 november 2015

Biskop Johan blir ny hovpredikant

Strängnäs biskop blir ny hovpredikant skriver hovet. Biskop Johan Dalman byter av förre skarabiskopen Lars-Göran Lönnermark.

Jag är inte expert på vad en hovpredikant gör. Däremot har jag träffat både den avgående och den tillträdande, om än inte lika ofta Båda är trevliga och har vinnande sätt, men också väldigt, väldigt olika.

torsdag 5 november 2015

Vidrig verklighet visas av Amnesty

Lyssnar till radions rapportering om hur Syriens säkerhetstjänst arbetar. Fasansfullt.

Utöver den olidliga beskrivningen av tortyren, så tjänar enskilda inom säkerhetstjänsten och säkerhetstjänsten pengar på att ta betalt för att ge anhöriga till de frihetsberövade information om vad som har hänt.

Det är fantastiskt av Amnesty International att gå ut med detta. Samtidigt som vi i Sverige har en debatt om flyktingars skyddsbehov. Samtidigt som stormakterna inte gör tillräckligt för att få ett slut på kriget i Syrien.

ja, det blir mycket Samtidigt. Och så finns det de som ifrågasätter alla människors lika värde och rättigheter. Jag må vara naiv, men det är ändå där det måste börja - allas respekt för alla andra människor som de individer de är.

onsdag 4 november 2015

Tyckt till om Stortorget

Nu har jag lämnat in Centerpartiets syn på detaljplanen för Stortorget. För säkerhets skull har jag skickat iväg både en digital variant och en undertecknad och inlämnad. Senaste datum för inlämnandet är imorgon, så den som har synpunkter på planen kan fortfarande få med dem till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Centerpartiet vill inte se torget igenbyggt och vi argumenterar för det på olika sätt i yttrandet över planen. Vi tycker bland annat att man måste lösa frågan med Resecentrum samtidigt med planen för torget, eftersom de påverkar varandra.

Det kommer säkerligen att bli mer skrivet om detta senare.

tisdag 3 november 2015

Fel vältra kostnader på äldre

När inte majoriteten har ens öra, då blir det till att skriva reservationer. Efter onsdagens kommunstyrelse i Katrineholm blev det några stycken.

Majoriteten beslutade vid sammanträdet i juni att göra besparingar på föreningar, äldre och barn. Socialmoderaterna i Katrineholm vältrade över besparingarna på andra och det tycker och tyckte Centerpartiet var fel.

Nu kom avgiftshöjningen tillbaka till kommunstyrelsen, som förslag att höja avgifterna inom äldreomsorgen. Det kunde Centerpartiet säga nej till, eftersom vi tagit höjd för den ökade kostnaden i vår budget.

Så här skriver jag i reservationen:

"De avgiftshöjningar som föreslås är dels en följd av det besparingsbeting som majoriteten i kommunstyrelsen ställde sig bakom vid junisammanträdet, dels andra taxehöjningar inom nämndens område.

Centerpartiet motsatte sig redan vid kommunstyrelsens beslut i juni att äldre med redan knappa marginaler skulle få betala för den kommunala neddragningen med ökade avgifter. Det var, enligt vår mening, otillständigt.

När det gäller övriga taxehöjningar så motsvarar de i ringa grad av en höjning av pensionen. Höjningen slår därmed extra hårt mot dem som redan idag har små marginaler.

I Centerpartiets budget för 2016 finns medel upptagna att täcka de av majoriteten föreslagna kostnadshöjningarna.
Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet avslag till förslaget till höjningar av avgifter.

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet."

Kvinnor har nyckeln i klimatkrisen

I veckan som gick hade jag följande debattartikel införd i Katrineholms-Kuriren om kvinnornas roll i klimatarbetet.

"Kvinnor och barn drabbas i regel hårdast av klimatförändringarna. Ändå är kvinnor underrepresenterade på toppositioner i klimatförhandlingarna. Utan att ta med kvinnor och flickor kan vi aldrig nå hållbar framgång i miljöfrågor. Därför är den allra viktigaste klimatfrågan kvinnors representation och tillgång till resurser.

Nyligen samlades Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, i Uppsala för nationella Maktdagar. Syftet med maktdagarna är få fler kvinnor på maktpositioner. Med anledning av klimatförhandlingarna i Paris i höst lyfter vi behovet av att fler kvinnor ska ha makt, inflytande och resurser för att klimatmålen ska uppnås.

För det finns en maktdimension i klimatfrågan som sällan lyfts. Den handlar om möjligheten att delta i beslut på global nivå samt att kunna påverka sin egen tillvaro genom resurser till den egna jordlotten. De som mest saknar den makten är fattiga kvinnor.
Ändå är det just kvinnor och barn som först, och värst, drabbas av klimatförändringarna. Men de är inte problemet – utan en del av lösningen i vår gemensamma gröna omställning. I Afrika brukas jorden till 80 procent av kvinnor. Trots detta läggs få resurser på kvinnors rättigheter att äga och ärva jord, möjlighet till banklån, möjlighet till rådgivning eller tillgång till effektiva maskiner. Vad skulle hända om kvinnor får samma tillgång till kunskap, nätverk, finansiering, marknader, klimatvänligt utsäde, egen mark, möjlighet till konstbevattning, som män får?

Klimatkrisen kan inte lösas utan att kvinnor får sitta med runt förhandlingsborden. Kvinnor och flickor måste ha samma tillgång till makt att påverka sin vardag och självförsörjningsförmåga som män och pojkar. Fler kvinnor med makt är ett måste för ett hållbart klimat.

Centerkvinnorna kräver:
• Jämställda delegationer och representation vid globala klimatförhandlingar.
• Ökad representation av kvinnor inom politik, näringsliv och grön omställning; ex. miljöteknik, forskning och innovation.
• Fler kvinnor inom sektorer som rör samhällsplanering, infrastruktur och miljö.
• Jämställd resursfördelning av projektmedel, riskkapital och övriga utvecklingsstöd.
• Ökat fokus på klimatsmarta tekniska lösningar som gynnar både jämställdhet och klimat, som exempelvis matkokare (minskad förbrukning av ved) och soluppvärmd vattenrening.

Helena Vilhelmson, Ordförande Centerkvinnornas miljögrupp
Kristina Yngwe, Centerkvinnornas förbundsstyrelse och vice ordförande riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott
Inger Fredriksson, Centerkvinnornas förbundsstyrelse