tisdag 3 november 2015

Kvinnor har nyckeln i klimatkrisen

I veckan som gick hade jag följande debattartikel införd i Katrineholms-Kuriren om kvinnornas roll i klimatarbetet.

"Kvinnor och barn drabbas i regel hårdast av klimatförändringarna. Ändå är kvinnor underrepresenterade på toppositioner i klimatförhandlingarna. Utan att ta med kvinnor och flickor kan vi aldrig nå hållbar framgång i miljöfrågor. Därför är den allra viktigaste klimatfrågan kvinnors representation och tillgång till resurser.

Nyligen samlades Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, i Uppsala för nationella Maktdagar. Syftet med maktdagarna är få fler kvinnor på maktpositioner. Med anledning av klimatförhandlingarna i Paris i höst lyfter vi behovet av att fler kvinnor ska ha makt, inflytande och resurser för att klimatmålen ska uppnås.

För det finns en maktdimension i klimatfrågan som sällan lyfts. Den handlar om möjligheten att delta i beslut på global nivå samt att kunna påverka sin egen tillvaro genom resurser till den egna jordlotten. De som mest saknar den makten är fattiga kvinnor.
Ändå är det just kvinnor och barn som först, och värst, drabbas av klimatförändringarna. Men de är inte problemet – utan en del av lösningen i vår gemensamma gröna omställning. I Afrika brukas jorden till 80 procent av kvinnor. Trots detta läggs få resurser på kvinnors rättigheter att äga och ärva jord, möjlighet till banklån, möjlighet till rådgivning eller tillgång till effektiva maskiner. Vad skulle hända om kvinnor får samma tillgång till kunskap, nätverk, finansiering, marknader, klimatvänligt utsäde, egen mark, möjlighet till konstbevattning, som män får?

Klimatkrisen kan inte lösas utan att kvinnor får sitta med runt förhandlingsborden. Kvinnor och flickor måste ha samma tillgång till makt att påverka sin vardag och självförsörjningsförmåga som män och pojkar. Fler kvinnor med makt är ett måste för ett hållbart klimat.

Centerkvinnorna kräver:
• Jämställda delegationer och representation vid globala klimatförhandlingar.
• Ökad representation av kvinnor inom politik, näringsliv och grön omställning; ex. miljöteknik, forskning och innovation.
• Fler kvinnor inom sektorer som rör samhällsplanering, infrastruktur och miljö.
• Jämställd resursfördelning av projektmedel, riskkapital och övriga utvecklingsstöd.
• Ökat fokus på klimatsmarta tekniska lösningar som gynnar både jämställdhet och klimat, som exempelvis matkokare (minskad förbrukning av ved) och soluppvärmd vattenrening.

Helena Vilhelmson, Ordförande Centerkvinnornas miljögrupp
Kristina Yngwe, Centerkvinnornas förbundsstyrelse och vice ordförande riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott
Inger Fredriksson, Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar