tisdag 3 november 2015

Fel vältra kostnader på äldre

När inte majoriteten har ens öra, då blir det till att skriva reservationer. Efter onsdagens kommunstyrelse i Katrineholm blev det några stycken.

Majoriteten beslutade vid sammanträdet i juni att göra besparingar på föreningar, äldre och barn. Socialmoderaterna i Katrineholm vältrade över besparingarna på andra och det tycker och tyckte Centerpartiet var fel.

Nu kom avgiftshöjningen tillbaka till kommunstyrelsen, som förslag att höja avgifterna inom äldreomsorgen. Det kunde Centerpartiet säga nej till, eftersom vi tagit höjd för den ökade kostnaden i vår budget.

Så här skriver jag i reservationen:

"De avgiftshöjningar som föreslås är dels en följd av det besparingsbeting som majoriteten i kommunstyrelsen ställde sig bakom vid junisammanträdet, dels andra taxehöjningar inom nämndens område.

Centerpartiet motsatte sig redan vid kommunstyrelsens beslut i juni att äldre med redan knappa marginaler skulle få betala för den kommunala neddragningen med ökade avgifter. Det var, enligt vår mening, otillständigt.

När det gäller övriga taxehöjningar så motsvarar de i ringa grad av en höjning av pensionen. Höjningen slår därmed extra hårt mot dem som redan idag har små marginaler.

I Centerpartiets budget för 2016 finns medel upptagna att täcka de av majoriteten föreslagna kostnadshöjningarna.
Mot bakgrund av detta yrkade Centerpartiet avslag till förslaget till höjningar av avgifter.

Då yrkandet avslogs, reserverar jag mig mot beslutet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar