söndag 30 september 2012

S vill ha hjälp med läxan

Socialdemokraterna försöker precis som Alliansregeringen tidigare att släppa ut sitt budgetalternativ bit för bit. I dag avslöjade S att man kommer att föreslå en satsning på läxhjälp.

Det kan kanske vara bra med extra läxhjälp, men vilka barn är det som får läxor? Är det inte meningen att skolan ska kunna vara lärande utan läxor?

Om läxor blir studier i stället för lärarledd undervisning, då är inte mycket vunnet.

Det viktiga är att alla elever får den hjälp de behöver för att växa i kunskap. Alla har rätt att få hjälp. Varje elev som lämnar skolan utan fullständiga betyg är ett misslyckande - för skolan.

Två friskolebesök på en vecka

Under en och samma vecka har jag gjort två friskolebesök. I måndags besökte jag tillsammans med oppositionens gruppledare i Katrineholm Kunskapsskolan. Det var mycket intressant att höra skolans syn på lärande, att man vill att eleverna ska bevara sin kunskapstörst och själva vilja vidare. Det kräver förstås mycket från eleverna, men att växa som människa berikar.

Det andra friskolebesöket var hos Flodabygdens friskola, som visade sin filial igår lördag. Lokalerna har tidigare tillhört Kronofogden och Skattemyndigheten, så där har jag tidigare mest hämtat deklarationsblanketter. Nu var det ljust och fint.

En fråga som många av de äldre besökarna hade var: Var har ni skolgården?

Rektorn Karin Bennerhed kunde peka ut mot Gröna kulle och Stadsparken.

Men hur är det egentligen? Vem behöver skolgård på högstadiet?

Jag minns inte att vi spelade fotboll på rasterna som vi gjorde på mellanstadiet. Vi spelade kort och det kunde man göra i korridorerna, det krävdes inte någon utevistelse för det.

Så det där med skolgård, det är nog mest något som finns i betraktarens ögon. Så där som skönhet...

lördag 29 september 2012

Rune i roligt reportage

Han har en egen lada uppkallad efter sig, Runes lada, ingår i hembygdsföreningens museibyggnader vid Stora Djulö. Ladan kom till efter intensivt lobbyarbete mot dåvarande kommunalrådet Jan Larsson (S). Det var nog han som döpte ladan, när jag tänker efter.

I Forssjö har EGOIF en idrottshall. Det är också Rune Öhlins verk. Liksom cykelbanan, torpinventeringarna, grålletraktorn och mycket mer. När Rune Öhlin drar igång, då händer det saker. Kanske inte alldeles genast, men alldeles säkert på sikt.

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om Rune Öhlin i ett roligt reportage. Det enda som inte nämns är att Rune Öhlin jobbat oerhört mycket och hårt för Centerpartiet i Katrineholm och i en rad andra organisationer.

Men det får man bortse från. Rune Öhlin och hans maka Eva, som svarat för den ordning och reda som en eldsjäl kräver för att ha utrymme att vara eldsjäl, är värda alla värmande ord.

torsdag 27 september 2012

Tveksamt göra fetmaoperationer på unga

Vikt är en känslig fråga. Ätstörningar åt alla håll är ett stort problem i dagens samhälle. Under de senaste dagarna har media tagit upp att även unga kan bli hjälpta av en fetmaoperation, så kallad gastric bypass.

Jag tycker att det är tveksamt om ett så stort ingrepp ska göras på minderåriga. Det är ingen enkel operation. Operationen innebär att du få en ny kropp. Hinner ditt psyke följa med i förändringen?

En operation måste ses som en utväg som man inte använder sig av förrän alla andra vägar är stängda.

Därför är det, tycker jag, tveksamt att ta till metoden tidigt i livet.

måndag 24 september 2012

Presidentval på svenska

Det amerikanska presidentvalet går knappast någon förbi. Svenska medier ger oss en inblick i en valrörelse som är alldeles speciell.

Skulle den vara något att ta över för oss i Sverige? Skulle vi vilja att partierna först ägnade stor del av sin tid åt att samla in pengar. Eller rättare sagt, skulle vi gilla att kandidaterna samlade in pengar för att först övertyga de egna om att just jag är den allra bästa kampanjen för att sedan kanske ändå inte räcka ända fram.

Skulle vi dessutom kräva av presidentkandidaten ett intyg för att bevisa att presidentkandidaten är fullt frisk?

En god kandidat måste dessutom vara som folk är mest och vara lite allmänpraktiserande i sport. Åtminstone bör man kunna "kasta boll".

Helst bör man också ha en massa vänner inom kändisvärlden som talar om hur bra man är.

För att inte tala om hur viktig valet av fru är. Frun ska i ett fint tal beskriva sin makes alla goda karaktärsegenskaper.

Allt detta kryddas dessutom av negativa kampanjer för att smutskasta moståndaren.

Hur skulle det här översättas till svenska+ Fredrik Reinfeldt tycks för tillfället (?) inte ha någon fru som kan intyga hans förträfflighet och övriga fruar, respektive män, för en tillvaro som inte är så framträdande.

Jag tror definitivt att svenska folket skulle ogilla att kandidaterna samlade in pengar till sig själv och till sina partier.

Vilka sporter och vilken idrottsklubb de håller på är inte heller särskilt viktigt, det viktiga är vilka möjligheter de har som kandidater att fullfölja sin politik och göra världen bättre just för mig.

Nej, det svenska folket skulle nog inte anamma det amerikanska kampanjandet. Däremot vore det önskvärt om fler engagerade sig och tog del av det demokratiska arbetet.

Socialdemokratins affärsplan

"Jag har en plan", sa alltid Sickan i Jönssonligan.

Socialdemokraterna skriver på DN Debatt i dag om sin affärsplan. Det är lite annorlunda tongångar.

Jag har aldrig hört partier tala om affärsplaner. I synnerhet inte har jag hört Socialdemokraterna tala om affärsplaner, när det handlar om politik. Det brukar ju vara visioner, framtidsagendor, planer eller program som det handlar om.

En affärsplan är för företag, nystartade företag som vill låna pengar hos banken genom att visa betryggande beskrivningar av hur deras affärsidé ska gå ihop.

Jag vet inte om de kommer att kunna låna på de fem förslagen som förs fram. Nyskapande är dock ordvalet, vilket alltid är något.

lördag 22 september 2012

Många års erfarenheter samlade

Dagens begivenhet var inte förbifartsloppet. Det fick andra klara av. Nej, jag har koncentrerat mig på årets kommunala evenemang, den dag på Katrineholms kommun tackar alla medarbetare och politiker som varit anställda respektive engagerade i 25 eller 20 år.

De föräras då en hedersutmärkelse samt en god middag, som vi gruppledare får förmånen att delta vid.

I år fanns det tre politiker, Solveig Gustavsson, Sten Holmgren och Lars Härnström, som valt var sin guldklocka samt ett konstverk. Ja, de fick förstås inte både ock, utan fick nöja sig med endera.

Trevligt var det som vanligt att vara på plats med så många års erfarenheter samlade på ett och samma ställe.

fredag 21 september 2012

Majoriteten uppskattar sörmlänningarna

Den styrande majoriteten i Landstinget Sörmland (Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet) vill på nytt lösa landstingets ekonomi med en skattehöjning. Den här gången föreslås en höjning om 60 öre.

Det är en kraftig höjning. Landstinget Sörmland sägs ha Sveriges lägsta landstingsskatt. Det må vara ett argument som passar i fullmäktigesalen i Nyköping, men när det kommer till sörmlänningarnas plånböcker, så är det inte så mycket värt. För det sörmlänningen märker det är hur hög kommun- och landstingsskatten är tillsammans. Kommunerna har redan tagit det ekonomiska utrymmet som landstinget eventuellt har lämnat öppet. Skattesatsen för sörmlänningen är därmed inte så låg jämfört med dem som bor på andra håll i landet.

Skattetrycket och kommunernas ekonomi är en fråga som jag tycker att Regionstyrelsen borde diskutera, eftersom det är samma invånare som ska beskattas.

torsdag 20 september 2012

Räkna på samma sätt

Vård och omsorgsnämnden och Socialnämnden ska regelbundet rapportera in hur många beslut som inte har verkställts i tid, när en person har beviljats stöd enligt Socialtjänstlagen, SOL.

Fyra gånger om året ska detta avrapporteras till kommunfullmäktige.

I måndags var det dags för rapport i kommunfullmäktige i Katrineholm. I vanliga fall sker redovisningen i tabellform. Nu var det andra rutiner som gällde, vilket jag inte uppskattade.

Jag la därför ett särskilt yttrande till protokollet, enligt följande:

"Om Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2012, vård- och omsorgsnämnden

Jag hade redan i kommunstyrelsen en viktig synpunkt på det här ärendet och det är om sättet att redovisa statistiken. Min uppfattning är att redovisningen ska ske på samma sätt oavsett resultat.

Det handlar om hederlighet. Vi kan inte byta redovisningsmetod bara för att slutresultatet inte är det samma som tidigare.

Katrineholm 17 september 2012

Inger Fredriksson
Centerpartiet"


Kopplingsproblem

I morse var det skarpt läge. Skulle bredbandet fungera efter bytet av operatör?

Svaret var både ja och nej. Det fungerade, men inte så bra. Dessutom behagade helpdesk hos den nya operatören vara på konferens.

Förhoppningsvis har problemen löst sig nu och jag ska kunna bli mer flitig vid tangenterna.

söndag 16 september 2012

Ett år till kyrkovalet

I går ordnade Centerpartiet i Strängnäs stift en konferens. Det är nämligen ett år kvar till kyrkovalet och det är dags för nomineringsgrupperna att samla sig och fundera över vad har vi gjort och vad vill vi göra.

Centerpartiet har sedan gammalt ett engagemang för kyrkan. Centerkvinnan Märta Lejon stred ihärdigt och till sist framgångsrikt för att kvinnor ska kunna få utöva prästyrket.

Centerpartiet, som nomineringsgrupp, arbetar för en öppen folkkyrka. Det kan tyckas självklart att alla ska vara välkomna, men inte alldeles säkert att det blir så när det ska omsättas i verkligheten.

Där har vi, som förtroendevalda, en viktig roll.

torsdag 13 september 2012

Tågsatsningar i spalterna

I dag är vår debattartikel publicerad i Katrineholms-Kuriren, där vi gruppledare för Centerpartiet i Sörmland lovordar de satsningar som gjorts av regeringen på järnvägen.

En riksdagsledamot att räkna med...

Centerpartiets riksdagsledamot Rickard Nordin är bäst på matte i hela riksdagen. Han vann nämligen den tävling som den ideella organisationen Mattecentrum ordnade, enligt en artikel i Svenska Dagbladet.

Jag vill bara gratulera och instämma i att Rickard Nordin är en riksdagsledamot att räkna med, nu och i framtiden!

onsdag 12 september 2012

Grattis Kullbergska till topplatsen!

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är ett utmärkt sjukhus på många sätt. I går offentliggjordes det att Kullbergska är bäst på hjärtsjukvård i hela Sverige.

Ett HJÄRTESTORT grattis!

tisdag 11 september 2012

Fri press - fria journalister

I går började nyheten sprida sig att de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skulle friges efter 14 månader i etiopiskt fängelse.

Nu befinner de sig på svensk mark.

Det är självklart jätteglädjande. Det fria ordet, den fria pressen, får inte fängslas eller hotas till tystnad. Det fria ordet, med fria, oberoende journalister är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Det finns tyvärr många som sitter fängslade för att de använt sig av sin mänskliga rättighet att peka på missförhållanden. Kampen för det fria ordet måste därför fortsätta.

Det finns fler att frige, även om alla i dag måste vara oerhört glada över att Martin och Johan äntligen är fria.

onsdag 5 september 2012

Behöver vi luftförsvar, när vi har vindkraftverk?

Tanken har nog föresvävat många, behöver vi verkligen ett luftförsvar, när vi har vindkraftverk som tydligen har samma funktion; de gör det omöjligt för jaktplan att flyga inom Sveriges gränser?

Försvaret har nitiskt förklarat att vindkraftverk inte kan byggas än här, än där. På DN Debatt idag skriver tre representanter för vindkraftsföretag vad förbudzonerna får för konsekvenser för utvecklingen.

Försvarspolitiker Staffan Danielsson (C) skriver också om detta i ett inlägg på sin blogg.

Det är viktigt att väga olika riksintressen mot varandra. Men försvaret måste börja måla med finare penslar och försöka få till en mer nyanserad debatt. Det borde finnas lösningar att hitta, så att flygvapnet och vindkraften kan samsas.

Välkommen jobbsatsning

I går packade regeringen upp delar av den kommande satsningen för att möta arbetslösheten, inte minst bland unga.

I väskan fanns 9.000 nya platser på Yrkeshögskolan under de närmaste åren. Det är en högst välkommen jobbsatsning. Yrkeshögskolan utbildar i bristyrken och nio av tio som går utbildningen får jobb.

Fler platser till Yrkeshögskolan har varit en av Centerpartiets prioriterade frågor i budgetförhandlingarna och får ses som en stor framgång.

Förhoppningsvis kan några av utbildningarna komma Katrineholm till godo.

måndag 3 september 2012

Att lägga till handlingarna


Begreppet att lägga till handlingarna får en alldeles ny innebörd. Alla dessa PM finns inuti de två blå böckerna. Cirka en halvmeter har blivit till två band om tryckfrihet och yttrandefrihet. Ännu mer komprimerat ska det bli, när vi ledamöter får oss hemsänt en CD med allt material. Att lägga till handlingarna!

Kvinnor och män reser olika

I dagens Katrineholms-Kuriren finns en helsida från TT om att jämställdheten i trafiken, där det talas om att kvinnor och män reser olika.

I somras hade jag en insändare införd i länets tidningar om just detta och jag skrev om det i detta blogginlägg.

Det här är en fråga som Centerkvinnorna driver och som finns med i vårt jämställdhetspolitiska program.

söndag 2 september 2012

Grisöron och kycklingfötter

I dagarna slöts det handelsavtal mellan Sverige och Kina. Kineserna ville köpa sådant som i Sverige närmast räknas som slaktavfall, nämligen grisöron och kycklingfötter!

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Samtidigt är detta ett gott exempel på marknadskrafter. Det gäller att hitta en kund som vill köpa det som man har att sälja.

Kanske kan denna affär den krisartade grisbranschen ett visst hopp, om att allt inte är mörker.