onsdag 30 juni 2010

Mjölk är livet!

Såg att jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) i dag skulle inviga den Smålandsmjölk som Skånemejerier (?) ska börja sälja.

Visst är Erlandsson jordbruksminister som säkerligen uppskattar mjölk till lingonsylten, men hur invigd är han i mjölkens mysterier? Att mjölk är livet, att man kan ha det som favoritdryck, att det går att känna skillnad på mjölk och mjölk?

Jag är förstås varken smålänning eller jordbruksminister, annars hade jag gärna stått till tjänst som invigare. Mjölk är nämligen en favoritdryck.

Men varför man ska ha mjölk i mobilen, det kan jag alls inte förstå. Duger det inte med ett mjölkglas?

Galgbacke och stupstock

Läste i en sommartidning om en galgbacke i hembygden. Platsen var viktig i dubbel bemärkelse. Dels skulle "straffet" verkställas där, dels skulle människor samlas runt en plats för att betänka hur det kan gå om de inte håller sig på rätt sida om lagen.

Tänkte också på hur lättvindigt Socialdemokraterna har återlanserat stupstocken, som ett begrepp. Stupstocken, som användes vid dåtida avrättningar, borde inte ens få komma i närheten av de politiska samtalen i en seriös demokrati. Att använda ordet i det sammanhang som Socialdemokraterna gör, är att devalvera svenska språket. Det är så lågt, så lågt.

tisdag 29 juni 2010

Framtidsjobb som feriejobb

Nu är ungdomsgruppen i Katrineholm inne på sin andra vecka, där de jobbar med framtiden under tre veckor som ett kommunalt sommarjobb.

Jag tycker att jag kan ta åt mig äran lite av satsningen, eftersom jag lade en motion under våren om detta. Motionen har inte passerat kommunfullmäktige än, den gör så i augusti, men får förstås anses besvarad, även om den egentligen är både bifallen och genomförd.

Jag var med när gruppen startade sitt arbete, som en av "möjliggörarna", och det verkade vara en spännande grupp. Tjejerna och killarna var inte fullt så pratsamma som jag gissar att de är i dag. Men alla var de fast övertygade om målet - de ville förändra!

Det båda gott, tycker jag! Ungdomar som tror på framtiden behöver vi fler av. I Katrineholm, i Sörmland och i Sverige!

måndag 28 juni 2010

Vattenfall - ett fall för soptunnan!

Om jag var Sverker Olofsson, så skulle jag ge mig ikast med Vattenfall. Vattenfall är ett klart fall för Sverkers tunna. Det är fullkomligt skräp att det statliga företaget kortat förfallodatum på sina räkningar till 14 dagar. Dessutom kan bolaget skicka ut räkningarna så att den som ska betala bara har nio dagar på sig.

Det är förstås så man belönar trogna kunder i dessa tider!

lördag 26 juni 2010

Vilket oljebolag kan man lita på?

Dagens Nyheter skriver om hur förvånade experterna är över hur illa BP har hanterat oljekatastrofen.

Det lär bli svårt, för att inte säga omöjligt, för bolaget att skapa trovärdighet för något miljöarbete i fortsättningen. Särskilt som källan i Mexikanska golfen fortsätter att läcka.

Det enda säkra miljöarbetet för oljebolagen är att satsa på miljövänliga och förnybara alternativ.

torsdag 24 juni 2010

Motionerar och frågar om bemötande

I flera inlägg här på min blogg har jag tagit upp vikten av ett respektfullt bemötande mellan politiker.

I måndags vid kommunfullmäktiges sammanträde ställdes frågan på sin spets, då den var för spetsig och inte fick framställas. I grunden kanske mest för att frågan hade karaktären av "har du slutat slå din fru", det vill säga en fråga som det varken går att svara ja eller nej på.

Men jag ger mig inte. I går lämnade jag in en motion och en interpellation om bemötande med krav på utbildning respektive en undran om vilken ställning det personalpolitiska programmet har i kommunen.

Interpellationen kan du läsa här och motionen där.

Så'n är jag...

Sedan igår finns jag inlagd på Sveriges Radios och Sveriges Televisions valsida valpejl.

Här kan du hitta det som alla andra kan läsa om mig.

onsdag 23 juni 2010

Respekt!

Frågan om frågan om vård- och omsorgsnämndens ordförande i Katrineholm, Monica Johansson (S) ska behandla sina nämndledamöter respektfullt i fortsättningen går vidare.

I måndags kväll vid kommunfullmäktiges sammanträde fick jag inte ställa frågan. Kommunfullmäktiges ordförande hänvisade till kommunallagen.

I sak kvarstår dock frågan om bemötandet. I kommunens personalpolitiska program uttrycks det så här:

Personaletik
Det som kännetecknar Katrineholms kommuns chefers, medarbetares och förtroendevalda
politikers förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning är:

Respekt Omtanke, ödmjukhet och lyhördhet ska prägla alla mänskliga möten. Ha respekt
för varandras olikhet och behov. Varje människa är unik. Alla agerar utifrån sin
förmåga och alla kan lära sig.

Öppenhet
Kunskap är makt. Alla medarbetares kompetens och initiativkraft ska tas tillvara
och spridas. Chefer och medarbetare ska ständigt dela med sig av all relevant
information och kunskap till varandra.

Tydlighet

I Katrineholms kommun ska vi ha en direkt, omedelbar och öppen
kommunikation med varandra. Alla vill göra ett bra jobb. Ge därför tydliga,
ärliga och omedelbara reaktioner på varandras sätt att utföra arbetet såväl som
arbetes resultat.

Tillit
Personalens erfarenhet, kunskap och vilja är en värdefull resurs som ska
tillvaratas på bästa möjliga sätt. Tillit är ett nyckelord. Chefer ska lita till
medarbetares omdöme och förmåga och vice versa. Släpp loss kreativitet och
initiativförmåga. Tillåt nya arbetssätt.

Jag måste nog fråga om vilken ställning dokumentet har och vad "RÖTT" innebär praktiskt mer än det jag redan har sett.

tisdag 22 juni 2010

Klargörande om dementa

Media har de senaste dagarna skildrat hur dementa skulle lämnas vind för våg genom nya förslag om att inte tillåta hindrande åtgärder som larm och lås.

Demenssjukdomar är svåra att förstå. De som drabbas agerar olika. De kan skada sig själva och andra och det kräver stor kunskap att förstå vilken behandling som är bäst.

Centerpartiets förhandlare i statsrådsberedningen Anders W Jonsson reder så klokt ut vad som gäller i dag och vad som kan gälla imorgon i ett inlägg på sin blogg.

Gör läkarbesöket säkrare

Nordens socialministrar har enligt en notis i Dagens Nyheter kommit överens om att öppna registren mellan länderna, så att det ska bli möjligt att se vilken medicinsk historia en läkare har.

Ja, det där blev kanske inte alldeles korrekt uttryckt. Tanken är i alla fall att en läkare som uppvisat grava brister inte ska kunna "operera vidare" i ett annat nordiskt land. Det ska vara möjligt att följa läkarens yrkeshistoria.

Det är ett bra initiativ. Tidigare i år kunde alla läsa om den kvinnliga läkaren som efter grava misstag i Norge kunde fortsätta att vara läkare i Sverige. Nu blir det i alla fall svårare att få fortsätta att göra misstag, vilket torde innebära att läkarbesöket blir säkrare.

Förlust för fråga

Nej, jag fick inte ställa min fråga om hur vård- och omsorgsnämndens ordförande tänker bemöta sina nämndledamöter i fortsättningen.

När kommunfullmäktige i Katrineholm samlades i Östra Vingåkers församlingshem förklarade fullmäktiges ordförande Leif Tronelius att frågan inte fick framställas enligt kommunallagen.

Den kommunallagsparagraf som han hänvisar till är en paragraf som handlar om att frågor får ställas om det som handlar om en nämnds hantering.

Vad en ordförande gör, eller inte gör, när den hanterar nämndens ledamöter, skulle med den tolkningen falla utanför.

Min möjlighet att ändå få ställa frågan, var att kommunfullmäktige körde över sin ordförande. Jag valde därför att begära votering. Det blev förlust i voteringen 42-7 och med två personer som avstod.

Nu får frågan drivas vidare på andra sätt för att sakfrågan, ett respektfullt bemötande, ska klaras ut.

Vinst och förlust

Gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm blev som en vinst- och förlusträknining för egen del.

Eftersom det är roligare att tala om vinster, så börjar jag med det. Jag vann en historisk votering i en till synes oskyldig fråga. Det hela handlade om de kommunala bidragen till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, om vilka regler som ska gälla för att de ska kunna utbetalas.

Vid Centerpartiets gruppmöte uppmärksammade en av våra ledamöter mig på att några viktiga rader hade tagits bort ur förslaget. Raderna handlade om att politiska- och religiösa ungdomsorganisationer inte ska behöva redovisa närvarokort med personuppgifter när de söker om stöd, det ska räcka med att en revisor vald av föreningen intygar att underlaget är korrekt.

Undantaget handlar om allas grundlagsskyddade rätt att utöva en religion eller tillhöra en politisk organisation utan att någon får efterforska detta.

Trots att jag fick stöd i debatten från Miljöpartiets Ami Roth, så lyckades jag inte omvända den socialdemokratiska majoriteten.

För att driva frågan till sin spets begärde jag votering. Grundagen vann voteringen, då hela oppositionen stödde mitt förslag. Dessutom avstod tre avgörande socialdemokrater från att rösta, vilket gav siffrorna 23-25.

Det var stort att helt otippat vinna en fråga som såg helt avgjord ut.

måndag 21 juni 2010

Sjung ut i politiken!

Den som tvivlar på att politiker inte kan sjunga ut ordentligt, måste ta sig till Eskilstuna 2 september.

Då görs nämligen ett stopp i Maud Olofssons allsångsturné tillsammans med Linda Bengtzing.

Det här är ett bra initiativ för att Alliansens gröna röst ska höras starkare i höst.

Det är bara att starta uppsjungningen!

Att fråga eller inte fråga?

Ja, så var det dags igen - att ifrågasätta frågandet. Det liksom ante mig att den viktiga frågan om hur vi som politiker bemöter varandra och särskilt hur den politiker som befinner sig i ordförandens situation bemöter sina nämndledamöter skulle ifrågasättas.

Inte går det att ställa så kniviga frågor i fullmäktige? Om hur vi är mot varandra? Hur vi borde vara?

Frågan uppfyller åtminstone två av de sakliga skälen som gör att fullmäktigeledamöter får ställa frågor, enligt kommunallagen. Den är ställd till en ordförande i en nämnd och den handlar om en aktuell fråga.

Katrineholms-Kuriren skriver om min fråga i dag. Ibland är frågan lika intressant som svaret.

Jag "klipper in" min fråga här:

Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S)

Om bemötande

Jag har tillsammans med Ewa Callhammar i media bett Monica Johansson om en offentlig ursäkt för kränkningarna av ledamöter i vård- och omsorgsnämnden.

Då jag vid inlämnandet av denna fråga ännu inte fått något svar, vill jag genom fullmäktige ställa följande fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Monica Johansson (S):

Kommer du att uppträda respektfullt i fortsättningen mot ledamöterna i den nämnd som du är ordförande för?

Katrineholm 15 juni 2010

Inger Fredriksson, Centerpartiet

lördag 19 juni 2010

Victoria, vilken Victoria!

Viktoria betyder seger på latin. I dag har det varit seger/Victoria för hela slanten. Oj, vilket bröllop och vilken firande!

Ja, helt enkelt:

Victoria, vilken Victoria!

Stort Grattis!

torsdag 17 juni 2010

Inte igenkänd

Har i dagens mediabrus uppmärksammat två dystra undersökningar som pekar på att politiker inte är igenkända.

I den ena undersökningen - inte gjord i Katrineholm, får jag väl tillägga för att stärka självkänslan - kunde förstagångsväljare inte känna igen någon kommunpolitiker.

I den andra, som kom från fackförbundet SKTF, var det landstingspolitikerna som var okända bland halva allmänheten.

Pust! Lite uppförsbacke, kanske? Eller en jätteutmaning, att lägga in en växel till!

Jag väljer att tolka det som en jätteutmaning!

onsdag 16 juni 2010

Trivsamt möte gav många tankar

Möten med nya människor är alltid intressanta. I går hade jag förmånen att möta ett 20-tal kvinnor i olika åldrar som valt att flytta till Katrineholm.

De hade alla olika bakgrund och olika historier att berätta. Det är inte alldeles enkelt att komma in in på en ny ort, när man inte ses som den unika människa man är.

Jag, och övriga Centerkvinnor som var med vid träffen, fick med oss olika frågor att jobba vidare med för att förändra och förbättra, vilket alltid är målet med politiken.

Vem ska betala för semesterhemtjänsten?

Trivsamma sommarkommuner har levt med ett stort problem, när de har fått ta ansvar för semestrandes hemtjänst. Utöver att sommartiden är fylld av ledigheter för den ordinarie personalen, så har antalet som behöver tjänsterna ökat.

Det har blivit en svår ekvation, som många kommuner har uppmärksammat.

Nu finns ett förslag om att hemkommunen ska betala för servicen året om, vem som än utför den.

Det är ett bra och rimligt förslag. Den som utför tjänsten ska självklart ha betalt och kunna ha en någorlunda god planering. Annars drabbas kommunens egna invånare som behöver tjänsterna året om.

Nätet och demokratin

Katrineholms-Kurirens ledare tar i dag upp möjligheterna och svårigheterna med att sprida budskap via nätet. Det är i och för sig mycket elegantare formulerat än så, vilket väl motiverar en läsning.

Ledaren är ytterst klargörande om vad som gäller för publicering och var gränserna går.

Konstig prioritering

I går sammanträdde Landstingsfullmäktige i Nyköping. Landstingsfullmäktige är precis som kommunfullmäktige och riksdagen det högsta beslutande organet, det vill säga där som den alldeles mest formella makten finns.

Man måste ha respekt för detta.

Ändå måste jag fundera över de konstiga prioriteringarna som görs inom den politiska landstingsledningen. I går möblerade Landstingsfullmäktiges ordförande Anders Bjurström (FP) om i föredragningslistan för att finanslandstingsrådet Jörgen Danielsson (S)skulle kunna vara med på en presskonferens!

Vad är viktigast; landstingets högsta beslutande organ eller en presskonferens? En prsskonferens som landstinget självt hade bjudit in till och därmed borde kunna planlägga?

Även om ämnet var angeläget - ny lösning för konsthallen i Nyköping - så är det nonchalant att degradera demokratin till någon sorts sidoverksamhet underordnad egen publicitet.

tisdag 15 juni 2010

Varningsklockan ringer

Jag har skrivit om oljekatastrofen i Mexikanska golfen några gånger. Katastrofen är ofattbar.

Men om man ska se någon ljusglimt i det hela, så kan det vara att katastrofen får varningsklockorna att ringa. Hur förhindrar vi att olyckor händer? Om det skulle hända i Östersjön eller i Västerhavet?

Det kommer att kräva ett omfattande samarbete. Det är bra att Kustbevakningen, enligt en artikel i DN, har beredskap och vill utöka samarbetet med andra länder.

Det är nödvändigt att vara väl rustad, om katastrofen händer.

Sahlins korta minne

I dag skriver vänsterkartellens partiledare på DN Debatt om vad de vill göra för att få fler jobb och om allt fel som Alliansregeringen gör.

Det är mycket att kommentera, naturligtvis. En sak som är intressant i artikeln är Mona Sahlins korta minne. Det så kallade "aktivitetsförbudet" infördes under Mona Sahlins egen tid i regeringen 1998, alltså inte av någon Alliansregering.

"Aktivitetsförbudet" innebär att ungdomar först ska söka arbete innan de kan få andra insatser. Det är rätt tänkt att alla ska mobilisera sina egna resurser att hitta en egen väg till arbete. Men på en hård arbetsmarknad behöver många stöd i att hitta sin egen väg. Därför har Alliansregeringen infört jobbcoacher till unga. Alltså, unga får insatser, något absolut förbud finns inte mer än i den rödgröna retoriken. Inte heller finns det något förbud mot kort minne...

måndag 14 juni 2010

Fler kandidater - men inte nog

Ett av inslagen i morgonens nyhetssändningar i radio har handlat om partiernas lokala valsedlar och andelen kandidater med utländska rötter. Centerpartiet har sett över Sverige färre kandidater än vid förra kommunvalet med den här bakgrunden.

I Sörmland har det dock skett en viss positiv förändring. Jag uttalar mig i frågan för radio Sörmland.

Det finns, som jag också säger, mer att göra. Det är många olika grupper som är mindre väl representerade på våra valsedlar, tyvärr. Centerpartiet måste jobba vidare med rekryteringen mellan valen.

Om matjord i fickan...

I dag är det krönikedags igen. I lokaltidningen, Katrineholms-Kuriren, skriver jag om att ha matjord i fickan...

Krönikan finns också inlagd på min hemsida.

söndag 13 juni 2010

Lycka till, Mari Kiviniemi!

Centerpartiet i Finland har fått en ny partiledare, kommunministern Mari Kiviniemi. Hon kommer inom kort också att bli statsminister.

I media beskrivs hon som okarismatisk och korrekt, pålitlig, men smått tråkig.

En kamrerstyp, skulle man kunna tro.

Frågan är om en man skulle ha beskrivits på samma sätt. Och vilken typ av politiker är det som behövs för att leda Finland? Skulle det passa med Barack Obama i Finland?

Nej, nu hoppas jag att Mari Kiviniemi får en ärlig chans att visa sina egna meriter. Ingen blir vald till partiledare, och minister, utan att tidigare ha visat sin kompetens.

Lycka till, Mari Kiviniemi!

Oljekatastrofen växer

Oljekatastrofen i Mexikanska golfen fortsätter att växa. Spridningen kan motsvara en yta av hela Östersjön, enligt vad DN:s ledarskribent uppger med hänvisning till Mikael Tendengren, marin expert vid Stockholms universitet.

Omfattningen är ofattbar. Hanteringen av händelsen är diskutabel. Kan för mycket resurser sättas in i starten av en katastrof? Svaret är kanske. Planerade och förberedda insatser är sannolikt mer lyckosamma än förhastade insatser.

I grunden handlar det om att ha en plan för vad som händer när det som inte får ske trots allt händer. Hur säker är oljeborrning till havs? Vilka säkerhetssystem slår till? Hur bärgas olja?

All oljeborrning medför risker. Det är därför som vi måste byta bränsle, inte bara i tanken, utan också i praktiken.

BP måste nu ta sitt ansvar, med dess ordförande Carl-Henrik Svanberg och VDn Tony Hayward i spetsen.

Jag skulle inte vilja befinna mig i deras kostymer just nu, oaktat hur mycket de kostat och vilka löner de som personer än kan hösta in.

Det ansvar som de måste ta för de som inte har gjorts är enormt.

lördag 12 juni 2010

Grattis till miljöpriset, Warbro kvarn!

Kerstin Björklund och Warbro kvarn har tilldelats Katrineholms kommuns miljöpris för 2010.

Det var Centerpartiet i Katrineholms kommun som nominerade Warbro kvarn till priset.

Så här skrev vi:

"Kerstin Björklund och Warbro kvarn har lyft fram gamla sädesslag i ny odling. De närodlade produkterna är KRAV-märkta och säljs i förädlad form som korn, gryn eller mjöl. Warbro kvarn är leverantör till flera välrenommerade restauranger, bagerier och caféer som valt att använda naturliga och ekologiskt odlade råvaror.

I anslutning till den gamla kvarnen drivs ett ekocafé, där besökarna ges möjlighet att smaka på kvarnens förädlade varor och att handla ekologiskt.

Warbro kvarn ger människor möjligheter att välja hälsosamma produkter, som dessutom är närodlade och som odlats på ett miljövänligt sätt.

Warbro kvarn bidrar också till den biologiska mångfalden genom att föröka, bevara och använda gamla växtslag.

Genom odling, förädling och försäljning ger Kerstin Björklund och Warbro kvarn sitt bidrag till ett långsiktigt uthålligt samhälle, där resurser brukas utan att förbrukas.

Kerstin Björklund och Warbro kvarn är därför väl värda att få Katrineholms kommuns Miljöpris för 2010."

Än en gång, Stort GRATTIS!

Övar stick-repliker

I dag firas Internationella stick-dagen. Året är ju fullt av dagar, 365 eller 366 stycken. En del är internationella, andra inte.

Någon stickning finns det nog i gömmorna. Jag minns att det finns en tröja som lär dröja innan den blir färdig.

Så jag får väl öva mig på annan stickning. Jag övar på stick-repliker...

fredag 11 juni 2010

Inget sjukhus har fribrev?

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åsa Kullgren (S) säger i dagens Eskilstuna-Kuriren, att "inget sjukhus har fribrev för all framtid".

Bakgrunden till uttalandet är den debatt om sjukhusens framtid som drogs igång av ett tjänstemannaförslag benämnt "Framtida sammanhållen hälso- och sjukvårdspolitik".

Tjänstemännens slutsatser, däribland en punkt om att "Hälso- och sjukvården i Sörmland har inte befolkningsunderlag eller resurser/kompetens att bedriva akutverksamhet på våra tre sjukhus med nuvarande omfattning och utformning." lyftes ur förslaget till beslut, när hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträdde igår torsdag.

Skrivningen kan med rätta tolkas som ett direkt hot mot ett eller flera sjukhus i Sörmland. I Katrineholm läser vi det som att det är länets minsta sjukhus, Kullbergska, som det handlar om, och som vi därför tar strid för.

Åsa Kullgrens uttalande innehåller heller inte så mycket valium.

Hon fortsätter dessutom i tidningen: "Den (syftar på sista sidan av rapporten)får budgetberedningen i uppdrag att arbeta vidare med."

Så sjukhusstriderna är inte över. Budgetberedningen arbetar vidare med frågan. Säkert sker det efter valet i höst!

Lokal vuxenmobbning

Dagens Nyheter har haft en uppmärksammad artikelserie av Maciej Zaremba om vuxenmobbning. Ett exempel på en av artiklarna kan du läsa här.

Vuxenmobbning, kränkande särbehandling, är tyvärr inte ovanligt. En annan benämning på detta är användandet av härskartekniker.

I måndags var jag en av de kvinnliga politikerna som berättade för kvinnorna på FogelstadAkademien om hur det är att vara kvinnlig politiker. Jag var där tillsammans med Monica Johansson (S) och Ewa Callhammar (FP). Vi var rörande överens om att det är viktigt att kvinnor engagerar sig och att det behövs ett systerskap inom politiken.

Nästa dag visar det sig hur detta systerskap praktiseras i en insändare av Monica Johansson.

I dag har jag och Ewa Callhammar ett debattinlägg i Katrineholms-Kuriren, där vi ber Monica Johansson att be om ursäkt för sitt handlande.

Läs även Centerpartisten Anita Karlssons svar på insändarangreppet.

Friskolans första examen

Friskolan i Flodafors firade sin första examen igår, torsdag, berättar lokaltidningen Katrineholms-Kuriren. Jag vill därför passa på att säga grattis och önska alla elever, alla föräldrar och all personal ett riktigt skönt sommarlov. Ni har jobbat otroligt för att göra allt det här möjligt!

torsdag 10 juni 2010

Vem vill ha vänsterns ungdomsskatt?

Vänstergänget, (S), (MP) och (V), vill ta bort halveringen av arbetsgivaravgiften för unga. Det betyder i klartext en ny skatt, en skatt på ungdomars arbetskraft, som från en dag till en annan gör dem lika dyr som annan arbetskraft att ha som anställda. Arbetskraftskostnaden ökar alltså utan att arbetsgivaren tjänar en krona mer på det. Förlorarna är alla ungdomar som redan har tagit sig in på arbetsmarknaden eller är på väg dit.

Det är väl någon sorts arbetslinje i att göra det dyrare att ha anställda för att minska ungdomsarbetslösheten. Hur vänstern kan få ekvationen att gå ihop, kan jag inte förstå. Kanske någon som läste modern matematik, med ungefär lika med och större än och mindre än, kan hjälpa till med förklaringsmodellerna?

Fullmäktige kan bli hett

Katrineholms fullmäktiges junisammanträde ska enligt annons förläggas till församlingshemmet i Östra Vingåker. Traditionen bjuder nämligen att ett av årets sammanträden utlokaliseras.

Det kan i sig vara bra, men jag har mest minnen av oerhört heta möten i lokaler som inte är anpassade efter aktiviteten. För fyra år sedan var vi på Sandbäcksgården, vilket i och för sig var ett bra val, när det gällde rymd. Men det var varmt, väldigt varmt och debatten hettade till ytterligare på grund av interpellationer och antagande av äldreomsorgsplanen. Vi höll på till midnatt i den ljumma sommarnatten.

Nu behöver det inte bli någon midnattsseans den här gången. Utrymmet i församlingshemmet i Östra Vingåker tycker dock jag känns begränsat, så det kan nog bli en het tillställning detta också. Inte minst som valet närmar sig med stormsteg.

onsdag 9 juni 2010

Släkten drar till Sörmland

Det är släkten som drar besökarna till Sörmland. 37,4 procent av alla fritidsresor till Sörmland sker för att träffa släkten. Nästan en fjärdedel åker till oss för att bo i fritidshuset och vardera två femtedelar åker till Sörmland för att komma bort eller för att träffa vänner. De sista, 8,3 procent, reser till oss för ren avkoppling.

Se där lite vad man kan lista ut av publikationen Årsfakta om turismen i Sörmland 2009, som Sörmlands turismutveckling AB givit ut.

Bloggar i radio

En blogg måste skötas som en hund. Man kan inte låta bli att gå ut med den, bara för att man inte har lust.

Ungefär så uttalade jag mig, när Radio Sörmland gjorde en intervju om mitt bloggande. I dag har inslaget funnits med bland nyheterna, åtminstone under morgonsändningarna.

I den bästa av världar kan du hitta inslaget den här vägen.

Myllymäki vidare

Nu kan jag släppa tummarna tillfälligtvis. Mästarkocken Tommy Myllymäki gick vidare från Kock-EM till Kock-VM.

Stort Grattis till Tommy Myllymäki, till Sverige, Katrineholm och Julita, som har en så duktig kock som sprider glans och ära över bygden.

tisdag 8 juni 2010

Håller tummarna för Myllymäki

Om jag kommer att ha svårt att arbeta i dag, så är det inte mitt fel. Jag kan inte skriva, när jag håller tummarna och det gör jag, för att mästerkocken från Katrineholm, Tommy Myllymäki ska bli ännu mästerligare genom att kunna lägga en ny titel till de övriga.

I dag avgörs nämligen "kock-EM" i Genève, där Tommy Myllymäki ska försvara de svenska färgerna.

Det är bara att säga: Lycka till!

måndag 7 juni 2010

Robinsonrykte

Vanligtvis obekräftade källor hävdar att Katrineholms kommunchef Mattias Jansson har begärt och beviljats extra lång sommarsemester i år.

Semestern lär, enligt samma obekräftade källa, infalla samtidigt som TV-programmet Robinson spelas in.

Alldeles bekräftat är att Mattias Jansson har sökt till programmet.

Förmodad teori, vilket också kan benämnas gissistik, talar därmed för att Jansson är en av deltagarna i programmet.

Vilken programproducent skulle kunna rata en kommunchef? En kommunchef som dessutom är så social, att han använder alla medier av den typen som finns? Eller i alla fall nästan alla.

Men Jansson borde i så fall bli utrustad, och inte utröstad. Hur ska han annars kunna överleva utan en uppkoppling?

Det är den stora snackisen i Katrineholm idag, enligt alla obekräftade källor.

Konstig Kommunal koppling

Lyssnade i morse på P1 Morgon, vilket för det mesta brukar vara njutbart. Inför Kommunals kongress hade programmet bjudit in de två ordförandekandidaterna som stod på förslag att ersätta Ylva Thörn.

Båda var noga med att berätta hur länge de hade varit med i det Socialdemokratiska partiet och vilka uppdrag de hade där.

Jag hörde också vilka yrken de representerade. Men inget alls om vad de hade gjort inom Kommunal.

Jag tycker att det är en konstig Kommunal koppling att ordförandekandidaternas främsta meriter är deras uppdrag för (S).

Vet alla kommunalare om detta, att partiet är viktigare än facket? I så fall borde det väl räcka att vara med i det ena?

Träffade Fogelstadakademien

Vilka kvinnor! Jag blev även den här gången imponerad av de kvinnor som valt att bli mer aktiva samhällsmedborgare genom att gå en tvåveckors utbildning inom Fogelstadakademien.

Min uppgift i dag var att bidra med mina erfarenheter om hur det är att vara kvinnlig politiker. Jag hade två "medsystrar" på plats, Ewa Callhammar, FP, och Monica Johansson, S.

Tillsammans hade vi fullt upp med att svara på frågor och berätta om den verklighet som vi ser.

Jättebra initiativ som Ing-Marie Frössevi tog och som hon nu fullföljer som pensionär.

Jag hoppas att det även den här gången leder till att fler kvinnor engagerar sig politiskt.

I Kvinnliga Medborgarskolans fotspår

I dag ska jag träffa invandrarkvinnor som studerar samhällskunskap i Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstads anda, fast i modern tappning.

Dagens uppgift är bland annat att de ska få veta hur det är att vara kvinnlig politiker i dag. Det är där jag kommer in. Centerpartiet är ett av de inbjudna partierna.

Jag var med på en liknande presentation för den första gruppens elever. Det var väldigt trevligt, så jag har stora förväntningar på dagen.

söndag 6 juni 2010

Rörflen - nischgröda som rör sig

Land Lantbruk berättar i sitt senaste nummer om rörflensodlingen och brikettfabriken på Låttra gård i Vingåker.

Det är rolig läsning. Rörflen stötte jag på någon gång för ungefär 20 år sedan. Då var det en lovande energigröda som skulle kunna bli en ny nisch för jordbrukarna.

Men så blev det inte då. Nu har tiderna förändrats, forskningen kommit längre, liksom de praktiska försöken.

Det är så, vilket jag har skrivet tidigare, att vi behöver många olika biobränslen för att klara vårt energibehov. Rörflen är ett bränsle av många.

Bloggade från energiturJo, jag bloggade en del från bussen, när Centerpartiet i Sörmland gjorde sin energi- och miljöresa 5 juni. Vi ville visa energi- och miljöpolitik i praktiken och mer om resan kan du läsa på www.sormland.centerpartiet.net

Att blogga från bussen var ingen enkel uppgift. Det gick undan med den biogasbuss vi lånat och som i normalfallet går i stadstrafik i Eskilstuna. Dessutom fungerade inte mottagningen med det mobila bredbandet överallt i länet. Något att fundera över!

Men väl i Granheds bygdegård, i det gamla skolmuséets gamla fasta skolbänkar, där var det god mottagning. Där kunde jag med nygrillad lunch i magen fylla på med något matnyttigt på c-bloggen.

Kottebesök

Ibland blir man särskilt glad över ett oväntat besök. Igår, när jag skulle köra in bilen i garaget, möttes jag av en igelkott.

Att se en stadsigelkott tillhör inte vanligheten, även om jag såg en på en annan gata, för ungefär en månad sedan.

Jag hoppas att igelkotten trivs och känner sig välkommen åter. Något kaffe är väl inte lönt att bjuda på?

fredag 4 juni 2010

Laddar för energitur

Imorgon ska vi göra politik och fira Internationella Miljödagen väldigt ordentligt! Det blir en rundtur med biogasbuss bland sörmländska energi- och miljölösningar.

Jag räknar med att återkomma under resans gång!

Maten - het potatis

Maten ser ut att bli valrörelsens hetaste potatis. Igår levererade Socialdemokraterna en portion valfläsk, när man presenterade ett förslag om mer ekologisk och närproducerad mat.

För ett år sedan lämnade jag och övriga centerpartister i kommunfullmäktige i Katrineholm in en motion om lika villkor för livsmedel, d.v.s. att kommunen skulle ställa samma krav på de livsmedel som köptes in, när det gällde god djuromsorg och miljökrav.

Motionen avslogs.

Men nu har valet närmat sig! Nu har (S) gjort en kovändning och vänt på steken!

Omvändningen är nyttig. Gamla och unga ska kunna äta god, offentlig mat. Det har Centerpartiet hävdat länge.

Mat ska hamna där den gör nytta - i mätta och nöjda magar.

Läs gärna bloggarkollegan Staffan Danielssons inlägg om hyckleriet om matproduktionen inom MP, S och SNF.

torsdag 3 juni 2010

Passande prinsesspresent

Katrineholms kommun ska uppvakta prinsessan Victoria och hennes Daniel med anledning av brölloppet.

Frågan är vad kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) ska ta med sig som present. Han skulle säkert vilja ge bort oppositionsrådet Ewa Callhammar (FP), för enklare uppdrag på Haga, exempelvis att samla fjärilar. Människohandel är dock icke tillåten, varför idén faller.

Mitt tips är att den passande prinsesspresenten blir en upplevelse. Han Som Bygger vill nog egentligen ge bort ett hus. Men mitt tips är att det blir en rundtur i Den Sköna Lustgården, inklusive övernattning. Någon kan säkert hålla med ärta, om det skulle behövas.

Solbacka i sommarskrud

"O vad Sörmland nu är grönt, klädd i sommardräkten..."

En viss förvanskning av körstycket, men ändå. Jag tycker att raderna är mycket passande för denna ljuvliga sommardag. Förmiddagen tillbringade jag på Solbacka konferensgård, dit Länstrafiken hade förlagt sitt styrelsemöte.

Det var vackert, otroligt vackert att mötas i ett Solbacka i sommarskrud. Så grönt och fint!

Fin är också Länstrafiken i Sörmlands nya hemsida, som jag härmed passar på att göra reklam för.

I övrigt händer det mycket på kollektivtrafikområdet. Det är en bussutredning som det ska fattas beslut om och det är tågtrafik som ska samordnas så att resenärernas och finansiärernas intresse förenas, vilket inte är alldeles lätt.

Hur det kan gå till förtjänar många fler blogginlägg.

onsdag 2 juni 2010

Grattis Kullbergska sjukhuset

Kullbergska sjukhuset ligger i topp i Sverige, när det gäller vårdrelaterade infektioner, skriver Katrineholms-Kuriren i dag. Inte en endaste patient "blev sjuk av vården" - ja, ja, mer korrekt är förstås att skriva "blev infekterad" - efter en operation på sjukhuset.

Tidningen hänvisar till en undersökning från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är bara att säga stort grattis till personalen och patienterna på Kullbergska sjukhuset!

Det lilla sjukhuset har många stora fördelar, det är säkert!

tisdag 1 juni 2010

Planera för fler konfirmander

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om min motion till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. (Jag kan för ögonblicket inte se att den är utlagd på nätet.)

Motionen handlar om att kyrkorådet ska ta fram en plan för hur fler unga ska vilja konfirmera sig.

Motionen är, vad jag kan förstå, det nya kyrkofullmäktiges alla första motion i den nya församlingen. Det är förstås alltid roligt att vara först. Men det är inte det viktigaste med motionen, det är innehållet. Jag tycker att församlingen behöver tänka över den här frågan noga och ta egna initiativ.

Så här skriver jag i motionen:

"I Strängnäs stift minskar antalet konfirmerade 15-åringar stadigt. Enligt uppgifter i Kyrkans Tidning har antalet i det närmaste halverats under den senaste tioårsperioden.

Uppgifterna förtjänar att tas på största allvar. Om inte kyrkan har förmåga att möta ungdomar hotar det på sikt kyrkans överlevnad. Lika allvarligt är det att en dörr för ungdomar att diskutera de stora livsfrågorna stängs. Detta sker då samtidigt som flera undersökningar pekar på att ungdomars upplevda psykiska ohälsa ökar.

Katrineholmsbygdens församling har bildats genom en sammanslagning av församlingarna i trakten. Konfirmationsundervisningen har tidigare haft olika, lokala upplägg. Erfarenheterna från dessa är värda att ta vara på, liksom hur andra församlingar inom Svenska kyrkan lyckats förmedla budskapet att konfirmationen är en viktig hållplats på den kristna livsresan.

Katrineholmsbygdens församling bör därför ta fram en plan för hur konfirmationsundervisningen ska läggas upp i syfte att ta vara på de tidigare församlingarnas goda erfarenheter och öka andelen ungdomar inom församlingen som väljer att konfirmera sig.

Planen bör utgå från att ungdomar, liksom alla andra, är olika och behöver mötas på olika sätt. Det viktiga är dock att de får möjlighet att öka de egna kunskaperna om den kristna tron.

Jag yrkar därför:

Att kyrkorådet får i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med hur antalet ungdomar som konfirmeras i Katrineholmsbygdens församling kan öka."