söndag 30 november 2014

En första julmusiksdusch

För att det ska kunna bli Jul behöver jag några grundläggande saker. För det första en fin adventsgudstjänst med en duktig kör. I år har jag klarat av denna viktiga punkt i Lerbo kyrka, där Lerbokören svarade för den ljuva musiken. Många duktiga sångare gör en bra kör, om den har rätt ledning. Annars spelar det liksom ingen roll. Det var både nytt och gammalt som blandades i skön förening.

Det som saknades var möjligen Advent.lördag 29 november 2014

Väntad och oväntad rockad

Det svänger lite i kommunpolitiken i Katrineholm. Åtminstone blir det en del rockader, som det heter med schackspråk, bland spelarna. En del pjäser hos (S) och (M) byts ut, andra byter plats. Det är då det blir rockad, om jag minns spelreglerna rätt.

Att Ulrika Truedsson (S) skulle ta över Vård- och omsorgsnämnden efter Monica Johanssons ofrivilliga sorti (Arbetarkommunens vilja kan man inte gå emot) var inte helt oväntat. Hon har den förväntade påstridigheten. Däremot får det nog sägas vara helt oväntat att Anneli Hedberg efter så många år skulle lämna ordförandeskapet i bildningsnämnden för att gå till ordförandeskapet i Service- och tekniknämnden. Mer vanligt har varit att ordförandena har gått den omvända vägen - från Service och teknik, eller motsvarande, till tyngre uppdrag.

I övrigt är det lite svårt att säga vad som kommer. En ekonom till Bildningsnämnden i form av Johan Söderberg (S) och en stadstjänsteman i Martin Edgélius (M) till Bygg- och miljönämnden kan bli spännande. Båda har inte sagt så mycket i kommunfullmäktige hittills, men mer lär det väl bli.

torsdag 27 november 2014

Framtidens pensioner måste vårdas

Det känns jättekonstigt att tala om pensionen. Det är något som kommer att ske låååångt borta och helt säker kan man heller inte vara att det går att kvittera ut något eller hur mycket. Det är liksom livslängden och livsvalen som avgör.

När jag började arbeta gällde ATP-systemet. Det stod mer och mer klart att det inte skulle fungera. Det blev fler och fler som skulle dela på pensionskakan och alla som var pensionärer åt av kakan som samtidigt bakades.

Pensionssystemet behövde göras om för att kakan skulle räcka till alla, även till dem som höll på att baka den, men som först skulle smaka många, många år längre fram.

Inte alla partier höll med om beskrivningen av att det gamla var fel och något nytt behövdes. De som kom överens, då, var S, M, C, FP och KD. Det var bra, för det var brett och hållbart. Samma grupp har också vårdat överenskommelsen och fattat beslut om sådant som inte kunde förutsägas när överenskommelsen slöts.

Nu vill regerande S att MP ska få vara med i pensionsgruppen. Det går förstås att förstå, men samtidigt inte. Dagens pensionssystem bygger på att så många som möjligt arbetar så mycket som möjligt. Det bygger på tillväxt. Miljöpartiet ser inte att det är nödvändigt med att alla arbetar så mycket som möjligt, eftersom de förespråkar friår. Dessutom är de misstänksamma mot tillväxt. Det här är två grundpelare i pensionssystemet. Det är väl därför inte så konstigt att Allianspartierna inte vill ha med dem i samtalen. Ska det vara möjligt, så måste Miljöpartiet skrota sin ideologi. Är det så troligt?

Nej, framtidens pensioner måste vårdas av dem som vill dem väl.

onsdag 26 november 2014

Ingen återremiss på tunt underlag

Kommunstyrelsens majoritet, bestående av Socialdemokrater och Moderater kör vidare och är beredda att på ett mycket tunt underlag bilda ett nytt helägt kommunalt bolag för att sköta om Logistikcentrum.

Hela oppositionen yrkade återremiss för att få tydligare argument till varför det verkligen behövs ett nytt bolag för att få fart på affärerna.

Det gick dock inte vår väg.

Min uppfattning är att när jag ska fatta beslut, så måste jag göra det på goda underlag. Om jag inte kan få fram stöd för att beslutet är rätt, då finns endast avslagsvägen att gå.

tisdag 25 november 2014

Behövs ännu ett kommunalt bolag?

I morgon är det dags för kommunstyrelsens novembersammanträde i Katrineholm. Som vanligt är det många ärenden på dagordningen och en del av dem har jag redan uppmärksammat här på bloggen.

Det finns ytterligare ett som förtjänar lite extra tankemöda och det är hur den nya organisationen för Logistikcentrum ska se ut. För de allra flesta så är Logistikcentrum alltihop - alltså området, verksamheten och lokalerna. Ska man vara noga, så drivs verksamheten, alltså tågrörelserna i ett bolag och uthyrningen av lokalerna i ett annat. Resten, alltså marken och de investeringar som har gjorts i området är "Logistikcentrum".

Detta föreslås nu i princip bli ett bolag. Det är inte mycket till förklaringar som ges i de handlingar som vi ska fatta beslut om. Tunnast är varför det behövs ett nytt, helägt kommunalt bolag för att sköta om denna affär. Är det något fel på Katrineholms Industriaktiebolag, KIAB, exempelvis?

Ja, det kommer säkert att uppkomma en hel del frågor på mötet.

måndag 24 november 2014

Lite C i lokaltidningen

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om min interpellation om kommunens beredskap för ombyggnaden av Kullbergska sjukhuset. Fast av texten kan man tro att jag och Centerpartiet mest är intresserade av kostnaderna. Det är vi självklart också, men mest handlar intresset om kommunen har inlett planeringen för att ställa om trafiksystemet.

Sedan kan jag tycka att det borde finnas utrymme för kontakter redan i planeringen, där man tar hänsyn till hur samhällsplaneringen ser ut inför en ombyggnad. Men det är möjligt att landstinget har gjort det, fastän det inte ser så ut.

söndag 23 november 2014

Ovänligt motionsbemötande

Det är viktigt med bemötande, det brukar alla tala om. Man vill bli väl bemött. I kommunfullmäktige i Katrineholm är det ibland lite si och så med bemötandet.

För att det skulle bli bättre och mindre "si och så", motionerade jag i våras om att kommunen skulle anordna en utbildning i bemötande efter valet för alla nya ledamöter.

Nu har motionen kommit fram till kommunstyrelsen och där föreslås att motionen ska avslås.

Jag får se vad jag kan göra för att övertyga övriga om att detta behövs.

lördag 22 november 2014

Äter korven från båda ändar

Läser kommunstyrelsehandlingar inför onsdagens sammanträde i Katrineholm. På dagordningen står en punkt som handlar om partistödet. Efter 2010 års val stod det ingenting i fullmäktiges protokoll om principer för hur partistödet skulle betalas ut. Det stod endast vilka belopp per mandat som partierna kunde räkna med att få.

Om kommunstyrelsens beslut går igenom, så blir det en nyordning där partier som har förlorat mandat får behålla sitt stöd under ett år och partier som ökat i antal mandat får det utökade stödet direkt.

Detta är kanske en bra princip. Det är hur som helst ett mycket generöst system.

Från äldreomsorg till sjukvård

Dagens mest intressanta nyhet i lokaltidningen är att socialdemokraten Monica Johansson tvingas lämna sin post som ordförande för Vård- och omsorgsnämnden. Hon ska koncentrera sig på sjukvården i landstinget, anser Arbetarkommunens valberedning.

Har Arbetarkommunen sagt sitt, så tycks det nästan vara som ett veto. Det går inte att gå emot.

Monica Johansson har nog varit på väg mot detta under hela den senaste mandatperioden. Hennes politiska tid för att vara ordförande har reducerats utifrån att uppdragen för Landstinget Sörmland har ökat. Nu får hon ännu mer utrymme för att ta större plats i landstingshuset i Nyköping och finnas som en kompetent kronprinsessa i fall landstingsstyrelsens ordförande på något vis skulle svikta.

Det motsatta förhållandet råder naturligtvis i Katrineholm, där Johanssons steg mot Gröna kulle blivit allt mer avlägsna.

fredag 21 november 2014

Höga värden är inget påhitt

I dag har Katrineholms-Kuriren mitt debattinlägg infört om området "Eriksbergsvägens" naturvärden, vilket är ett motiv till att Centerpartiet inte vill se det bebyggt.

Här följer inlägget i sin helhet:

När kommunfullmäktige i Katrineholm i måndags debatterade Översiktsplanen del staden, i vilken området ”Eriksbergsvägen” finns planlagt för bostäder, anklagade Gudrun Lindvall (MP) mig för att ha hittat på att området har höga naturvärden, vilket är ett skäl till att Centerpartiet vill spara det. För om det hade varit så, alltså att området haft höga naturvärden, så hade Miljöpartiet inte velat se det bebyggt. Nu var det, enligt Lindvall, ett område med blandad granskog.

Det är möjligt att vi har olika uppfattningar om vad som är höga naturvärden. Det är rent av troligt. I debatten hävdade jag att det finns både upplevda och verkliga naturvärden och hänvisade till Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen yttrade sig över området i samband med fördjupningen av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar.
Så här skriver Naturskyddsföreningen om området:

”området öster om Furuliden bör bevaras som naturområde. Området är mycket välbesökt och har alltså ett stort rekreationsvärde. Dessutom har området höga naturvärden. I området har föreningen påträffat ”rödlistade” arter (arter som är utrotningshotade eller hänsynskrävande) såsom knärot (orkidé), kandelabersvamp och tallticka. Området består av olikåldrig tallskog med betydande inslag av äldre träd. Detta gör skogsområdet värdefullt ur naturvårdsynpunkt. Förekomsten av signalarter stärker denna bedömning. De signalarter som föreningen påträffat är grönpyrola, blodticka och grovticka. Signalarter är arter som visar att det område där de förekommer har höga naturvärden”.

Vidare står det i den fördjupade planen om området mellan Skogskyrkogården och Furuliden följande:

”Skogen mellan Skogskyrkogården och Furuliden beskrivs som en barrblandskog med relativt grov tall. Hällmarken och de döda träden är värdefull för flertal hotade arter.”

Citaten ovan är hämtade från Katrineholms kommuns hemsida. Det är möjligt att den lokala naturskyddsföreningen har fel och att även kommunen i naturvårdsprogrammet från 1994, som citeras i den fördjupade planen, gör en felaktig bedömning, det vill säga står för en bedömning som inte Gudrun Lindvall kan dela.

Jag konstaterar enbart att det är fler än Centerpartiet som sett områdets naturvärden och som vill spara det åt eftervärlden.

Inger Fredriksson
gruppledare för Centerpartiet

Frågar om beredskap för ombyggnaden av Kullbergska

Landstinget Sörmland kommer att investera rejält i Kullbergska sjukhuset. Det är jättebra. Ombyggnaden är så omfattande att den kommer att påverka Katrineholms kommun. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) ställer jag frågan om hur kommunens beredskap ser ut för detta. Här följer interpellationen i sin helhet:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S)

Om kommunens beredskap
för nya Kullbergska

Landstinget Sörmland har fattat beslut om omfattande ombyggnader och tillbyggnader av länets sjukhus. Det är positivt, eftersom rationella byggnader är en förutsättning för att på lång sikt ge sörmlänningen en god vård. I paketet av omgörning ingår Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Det är stora förändringar som ska göras, bland annat kommer entrén att flyttas och under ombyggnadstiden kommer besökare till sjukhuset att få ta andra vägar än dagens.

I byggnadsplaneringen för Kullbergska finns en referensgrupp från handikappföreningarna. Det är mycket bra, eftersom det kommer att göra att byggnaden förhoppningsvis blir mer funktionsvänlig. Men även de inre ombyggnaderna av Kullbergska kommer att påverka den yttre miljön. I dag styrs trafikströmmarna via Djulögatan mot dagens huvudentré eller via Linnevägen/Floragatan till akutmottagningen/ambulansintaget. Morgondagens entré kommer att vändas mot Fredsgatan, som i dag inte är utformad eller planerad för denna trafik.

För att helheten ska bli bra måste delarna fungera. Enligt min och Centerpartiets uppfattning kommer investeringarna i Kullbergska att ställa krav på följdinvesteringar i Katrineholms kommun för att anslutningarna ska fungera väl. Några investeringar i ombyggnad av gator i anslutning till Kullbergska sjukhuset fanns inte med i den nyligen beslutade investeringsplanen.

Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) följande:

Vilken beredskap finns inom kommunen för de förändrade trafikflödena?

Förs en dialog mellan Landstinget Sörmland och kommunen?

Vilka kostnader kan tänkas uppkomma för att möta de förändrade transportströmmarna?


Katrineholm 20 november 2014Inger Fredriksson, Centerpartiet

torsdag 20 november 2014

Hur gör sig barn hörda?

I dag är det 25 år sedan FNs konvention om barns rättigheter lades fram. Det uppmärksammas på olika sätt. Barnkonventionen innehåller bland annat barns rätt att bli hörda.

Det är en fråga som många organisationer brottas med. För att skriva detta räcker naturligtvis inte. Orden måste omsättas. Hur kan barns synpunkter komma med i besluten? Ska alla barn höras för att det ska vara på riktigt? Räcker det att någon tjänsteman eller politiker skriver in i besluten vad de tror att barnen tycker eller hur de tror att barnen kommer att påverkas.

Jag tror att det alltid handlar om att lyssna till barnen och inte ha några förutfattade meningar om vad de kommer att säga. Utifrån vad de säger får sedan den som ska fatta beslut se vad som kan vara möjligt att göra för att få det så bra som möjligt även ur ett barns perspektiv.

Väldigt lätt att säga och skriva, men inte alltid så lätt att följa.

onsdag 19 november 2014

Friska djur är värda mer

I dag skriver Centerarpartiets ledare Annie Lööf i en debattartikel i Dagens Nyheter om hur Centerpartiet vill stoppa spridningen av MRSA inom djuruppfödningen inom EU.

Sverige har genom god djuromsorg och strikta regler relativt friska djur. Det innebär vissa merkostnader, som konsumenterna bör uppskatta. För man får ett bättre kött, utan oönskade mervärden.

Det är mervärdena som Sverige ska sprida till omvärlden för att förhindra att resistenta bakterier ökar.

Vi vet vem som drabbas...

... om Vård- och omsorgsnämnden tvingas spara!

Katrineholms-Kuriren skrev igår i sin ledare om att varken majoriteten eller oppositionen talade om vilka som egentligen skulle drabbas av neddragningar.

Det var inte riktigt sant. Centerpartiets Anita Karlsson gjorde ett inlägg om detta i budgetdebatten efter lunch, där hon framhöll att neddragningar drabbar personalen och i sin tur de som ska ha del av omsorgen.

Jag mailade till ledarsidan om detta och i dag är min kommentar införd. Tyvärr blev det inte något litterärt mästerverk, men Nobelpriset för 2014 är ju ändå redan beslutat...

tisdag 18 november 2014

Olämpliga platser att bygga på

Politik är inte bara att vilja. Politik är att kunna, det vill säga veta hur man driver opinion och påverkar. Att Centerpartiet i Katrineholms kommun har jobbat hårt för frågorna om att inte bebygga området mellan Furuliden och Skogskyrkogården, som inledningsvis benämndes Djulö gärde och som senare har döpts om till "Eriksbergsvägen" har förhoppningsvis en hel del uppmärksammat. En annan fråga är frågan om att bebygga Stortorget.

Båda dessa frågor berörs i Översiktsplanen för Katrineholm del staden, som nu har varit uppe för beslut i kommunfullmäktige. Här fullföljde Centerpartiet frågan genom yrkanden - som föll - och påföljande reservation mot kommunfullmäktiges beslut.

Nedan följer mitt anförande i debatten:


"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Nu har Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden efter en lång resa kommit till kommunfullmäktiges bord för beslut.

Det finns mycket som är bra i den här planen. Men det finns två punkter som Centerpartiet hela tiden under processens gång har invänt mot och som vi också nu, här i kommunfullmäktige har synpunkter på.

Centerpartiet anser att det är olämpligt att bygga området som benämns Eriksbergsvägen och vi vill därför att det utgår ur planen. Området har höga naturvärden och det är viktigt för friluftslivet.

Även om den plan för ett nytt bostadsområde mellan Furuliden och Skogskyrkogården och Djulö gärde som nu har presenterats har gjorts om och inte är lika omfattande som tidigare, så innebär det att ett värdefullt naturområde reduceras väldigt kraftigt. Det som återstår av naturområdet blir en korridor mot Djulö gärde.

Jag vet vad detta område betyder för många katrineholmare, som en del av promenadstråket djulörundan. Jag vet också att Lars Härnström, möjligen ironiskt men inte alldeles säkert, talar om att göra hela Djulö gärde till en golfbana.

För Centerpartiet är åkermarken viktig att bruka och inte förbruka. Även av det skälet vill vi freda området för att inte riskera att det börjar knapras på åkermarken med krav på fortsatt bebyggelse.

Den andra punkter som vi har synpunkter på är Stortorget. Centerpartiets uppfattning är att det är viktigt att freda detta från nya, stora fastigheter. Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande. I detta ingår möjligheter till torghandel – den delen får gärna utökas - och andra aktiviteter som kräver plats.

Centerpartiet yrkar därför återremiss på förslaget i syfte att arbeta in följande ändringar:

Området för byggnation vid Furuliden, benämnt Eriksbergsvägen, ska utgå.

Stortorget ska fredas från nybyggnation. Ett torg ska vara ett torg som en öppen mötesplats för människor."

Närodlat ... del III

Tredje och sista delen av budgetanförandet.

"Centerpartiet står för en närodlad politik. Även maten tycker vi ska vara närodlad och utan dubbelmoral. Vi lägger till resurser till Service- och tekniknämnden för att det ska bli mer möjligt att göra maten mer närodlad och närlagad. Här behövs mer, men vi tar ett steg i taget.

För människans överlevnad krävs en giftfri vardag och att vi tar oss an klimatutmaningen. Centerpartiet har lagt en motion om att undersöka förskole- och skollokaler och utifrån vad som hittas byta ut olämpligt material. Det är en början. Kommunen behöver också ta fram en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid.

I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. Det är ett av skälen till att vi är rädda om Djulö gärde och dess omgivningar. Andra skäl är att området är värdefullt för folkhälsan, såväl den fysiska som psykiska.

En del tycker säkert här i salen att Centerpartiet säger nej till mycket. Men vi säger JA till liv och lust på Stortorget och nej till nya skrytbyggen som tillkommit för att det ska finnas något för kommunalråden att inviga lagom till hundraårsdagen. Ja, nu är det förstås inte herrarna som fyller 100, utan Katrineholm.

Men även det går att fira utan att vältra över kostnaderna på kommande generationer eller på KFABs hyresgäster. Det finns mycket som går att bygga vidare på i Katrineholm om vi tar vara på HELA Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val.
Bifall till Centerpartiets förslag till budget för 2015."

Närodlat... del II

Budgetanförandet del II

"Alla invånare är lika mycket värda att lyssna till och demokratin måste stärkas. Centerpartiet kommer att återkomma med förslaget om att medborgarförslag ska införas.

För oss är det viktigt att se HELA Katrineholm, såväl stad som landsbygden. En tredjedel av kommuninvånarna bor utanför stadskärnan och det är rimligt, tycker vi i C, att resurserna följer befolkningen. På sikt vill vi att en tredjedel av investeringsutrymmet ska läggas på landsbygden.

Centerpartiet har motionerat om att införa ett system med servicepunkter. Det är ett sätt att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden. Landsbygdsskolorna är viktiga resurser, inte bara för bygden utan för hela kommunen. Om vi kan använda skolorna bättre kan det ge såväl mindre grupper som mer utrymme utan kostsamma och omfattande ombyggnader.

Centerpartiet ser dessutom behovet av ungdomsverksamhet utanför stadens centrum. Många föreningar gör storartade insatser över hela kommunen, men det är inte alltid föreningarna räcker till för att täcka behoven. Vi mötte i valrörelsen ungdomar som ville att ungdomsgården i Valla skulle kunna ha längre öppettider och vi har därför tagit med en omfördelning av de ekonomiska resurserna så att det ska vara möjligt.

Vi vill också göra en ren satsning på badplatser på landsbygden, eftersom vi vet att simkunnigheten behöver övas också utanför en simhall."

Närodlat i budgetdebatten

Det blev en lång dag med kommunfullmäktige i Katrineholm igår. Först budgetdebatt, därefter beslut om Översiktsplanen del staden samt lite ärenden till av olika karaktär.

I budgetdebatten får gruppledarna inleda med ett anförande om ungefär tio minuter. Eftersom det blir en hel del ord, som jag inte vill undanhålla er, så delar jag upp mitt anförande i tre delar. Ungefär så här föll sig orden:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

För lite drygt två månader sedan var det val. Centerpartiets väljare gav oss sitt stöd för att driva den politik och den budget som vi nu presenterar. Vårt budgetförslag har en tydlig koppling till vårt valprogram. Allt kan vi inte göra år 1, det vill säga 2015, men vår avsikt är att bocka av förslagen undan för undan.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder en politik där beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer.

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under den kommande fyraårsperioden.

Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs om det finns företag som ger jobb. Katrineholms behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder idéer. Centerpartiet anser att kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. För det handlar om att se varje människas förmåga. Vi vill se att sociala företag, ”vi jobb”, exempelvis kooperativ växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Därför har vi med ett åtagande i budgeten om en utbildning om sådana jobb.

Fler företag och företagsamma människor i kommunen är grundläggande för utvecklingen och här behövs satsningar göras för att stärka banden mellan skolan och arbetsmarknaden.

Skolan måste hålla hög kvalitet, så att alla barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna för vuxenlivet. Skolan är hela samhällets ansvar.

För oss i Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service och omvårdnad – ska vara avgörande för vem som än utför verksamheten. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter, eftersom alla är olika och har olika önskningar.

Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. Centerpartiet sätter därför av tio miljoner extra till vård- och omsorgsnämnden att använda till personalförstärkningar och vi har också tagit höjd för extra löneökningar. Däremot säger vi nej till att göra ett skutt i politikernas egna arvoderingar.

måndag 17 november 2014

Budgetmorgon och kommunfullmäktigedag

I dag blir en heldag med kommunfullmäktige i Katrineholm. Först ska vi anta budget för 2015 och där har de flesta partier, inklusive Centerpartiet, egna förslag. Därefter ska sedvanliga ärenden behandlas.

Det lär bli en hel del inlägg, men jag tror ändå inte att debatten kommer att bli så omfattande. Några riktigt, riktigt heta lokala frågor finns inte. Det handlar mer om att få pengarna att räcka till och att gissa hur utvecklingen kommer att bli utifrån vad regeringens budget kan innebära för Katrineholms kommun när det gäller statsbidrag och människor som är i arbete och därmed bidrar med skatteintäkter

söndag 16 november 2014

Ett program utanför public service

Amanda Björkman skriver på ledarplats i Dagens Nyheter om Sveriges Televisions programserie om arrangerade äktenskap. Det är mycket klokt analyserat och även Centerkvinnorna genom Gunilla Hjelm har reagerat mot programidén med arrangerade äktenskap.

Det är en väldigt allvarlig fråga, som tangerar barnäktenskap och synen på alla individers rättighet att själv välja den individ som man vill dela liv med.

Utöver de synpunkter som framkommer, så anser jag att det inte ligger i SVTs public service-uppdrag att sända den här typen av program. Frågorna har större djup än att reduceras till underhållning. Det behöver inte Sveriges Television nedlåta sig till.

fredag 14 november 2014

Skarpa insatser behövs mot MRSA

Skillnaden mellan danskt, tyskt och svenskt fläskkött uppmärksammades igår av Dagens Nyheter. Tidningen har ambitiöst skickat olika delar av fläskkött inköpt från olika affärer och producerat i Danmark, Tyskland och Sverige till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Den multiresistenta bakterien MRSA hittades i fyra av 20 förpackningar av det danska fläskköttet och i en av tjugo av de tyska. I de svenska förpackningarna hittades inga spår av MRSA.

Det här är naturligtvis allvarligt. Konsumenten ska inte behöva köpa grisen i säcken och chansa, utan det som finns i affärernas diskar ska hålla måttet.

Det är viktigt att spridningen av den resistenta bakterien kan stoppas. Norge har satsat på att hålla bakterien utanför gränserna. Det bör också Sverige göra, liksom att Sverige måste fortsätta att driva linjen i EU att minska medlemsländernas användning av antibiotika såväl inom djurhållningen som inom sjukvården.

Vi måste även fortsättningsvis ha medel att ta till när sjukdomar slår till. Det är ett stort ansvar.

Centerpartiet gjorde grisfrågan till en stor fråga i EU-valet i våras. Frågan är fortfarande het och måste drivas med kraft, vilket också görs.

Därutöver kan vi alla som konsumenter styra utvecklingen genom de val vi gör i butiken eller restaurangen som medvetna konsumenter.

Björklunds testamente

Folkpartiledaren Jan Björklund skriver på DN Debatt i dag om allt som Folkpartiet gjorde fel under regeringsåren och i valrörelsen och om vad man borde göra rätt i fortsättningen. Det är bra likt ett testamente med fördelning av gåvor till arvtagarna.

torsdag 13 november 2014

En budget för jobb och miljö

I måndags skrev jag följande text som i dag är införd i tidningen Sörmlandsbygden:

Alliansens statsbudget innebär kraftiga satsningar på jobb och miljö. Det är jag särskilt glad över som Centerpartist. Vi har i förhandlingarna om budgeten drivit samma frågor som vi gick till val på.
Det handlar om jobb och företagande, om miljö, mat och landsbygdens villkor.

I den budget som Centerpartiet och Alliansen presenterat syns nu resultaten.

• När det gäller ungas jobb, så föreslås sänkta arbetsgivar- och egenavgifter med ytterligare 10 % och en lärlingssatsning. Företagen får rejält sänkta sjuklönekostnader med mest för de små företagen och med en fortsatt förenkling av reglerna för företagarna.
• På miljösidan finns ett kraftfullt miljöbilspaket, en satsning på laddstolpar samt skattebefrielse på förnybara bränslen.
• I budgeten inryms ett nationellt matlyft för förskolor och äldreomsorg samt en livsmedelsstrategi för att öka den svenska produktionen.
• Även när det gäller landsbygden inryms kraftiga förstärkningar av landsbygdsprogrammet för att förbättra servicen samt fördubblat stöd till bredbandsutbyggnad.
Centerpartiet driver samma politik före som efter ett val. Vi ser att det viktigaste för Sveriges utveckling är jobben och miljön.

Inger Fredriksson (C)
Katrineholm

onsdag 12 november 2014

Positivt använda det som redan finns

Katrineholms-Kuriren presenterar i papperstidningen i dag nyheten att det kommer att bli nya förskoleavdelningar i den byggnad som tidigare har inrymt Ungdomstorget.

Det är positivt att det nu börjar användas lokaler som redan finns i stället för att bygga nytt. Centerpartiet motionerade för några år sedan om att använda lokaler som står tomma dagtid till förskoleverksamhet. Det kunde handla om föreningslokaler som därmed skulle kunna få en upprustning av kök och hygienutrymmen eller om församlingslokaler som inte används fullt ut.

Detta var naturligtvis omöjligt och motionen avslogs.

Men sättet att tänka är naturligtvis helt rätt. Det gäller att se vilka resurser som finns och som går att göra om på ett ganska enkelt sätt.

Ytterligare en variant är att komplettera barnomsorgen med dagbarnvårdare. Omsorgen måste vara så flexibel att den passar föräldrarna och barnen.

tisdag 11 november 2014

Motstånd mot "Eriksbergsvägen"

I helgen fanns personer från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning på plats i anslutning till det tänkta bostadsområdet Eriksbergsvägen (det ligger mellan Furuliden och Skogskyrkogården på gränsen till Djulö gärde). Vid min söndagspromenad fanns det inte några tjänstemän på plats, men det kan ju hända att de inte var just där och då, utan kom senare på dagen.

I dagens Katrineholms-Kuriren finns det dock med ett stort reportage om planerna. Av reportaget framgår också att jag och Centerpartiet inte vill se någon byggnation där. Vi vill värna om naturen och är rädd om det angränsande Djulö gärde, som kommunalrådet Lars Härnström titt som oftast säger ska bli golfbana. Jag tror allvarligt talat inte att han skämtar.

För oss handlar det om ett fint strövområde med naturvärden som vi vill bevara åt eftervärlden. Centerpartiet anser att Katrineholm kan växa åt norr. Där finns förskolor och förskolor och även där är läget centralt.

måndag 10 november 2014

En budget för jobb och miljö

Alliansens statsbudget innebär kraftiga satsningar på jobb och miljö. Det uppskattar jag, liksom att Centerpartiet driver samma frågor i valrörelsen som efter.

Jobb och företagande, med ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för ungdomar är viktiga satsningar för att unga ska få arbete. Andra punkter som är viktiga är att fortsätta att förenkla för företagarna, så att de med lönsamhet kan driva sina företag vidare eller växla över dem till nya generationers företagande.

På miljösidan gläds jag åt satsningarna på miljöbilar för att på sikt ge Sverige en fossiloberoende bilflotta. I budgeten inryms vidare ett nationellt matlyft för att höja kvaliteten på den offentliga maten. Sverige ska också bli bättre på att ta vara på våra egna resurser. Det gör vi genom att arbeta fram en livsmedelsstrategi. Förstärkningar av landsbygdsprogrammet och en storsatsning på bredband ger landsbygden bättre förutsättningar att leva och växa.

Alliansens statsbudget innehåller utvecklingsmöjligheter, vilket gläder mig särskilt som centerpartist.

Pengar till arvoden ligger alltid överst

En stark föregångskvinna, tillika Centerkvinna, Maj-Britt Johansson myntade en gång detta uttryck: "Pengar till sprit ligger alltid överst".

Maj-Britt Johansson, Maj-Britt i Gummersta, var nykterhetsvän, så citatet måste tolkas i sitt sammanhang. Det ska utläsas som att det alltid finns pengar till sådant som anses oundgängligt, vilket för en missbrukare är just pengar till missbruket.

Nu har jag gjort om uttrycket, inspirerad av Kjell Clasborns debattartikel i Katrineholms-Kuriren.

Kjell Clasborn är sedan många år tillbaka ordförande för FUB i Katrineholm med omnejd. Han beskriver i en vass debattartikel hur vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson (S) utlovat en höjning av habiliteringsersättningen från sex till tio kronor och att Göran Dahlström inte vill höja den så mycket, då ersättningen skulle kunna bli beskattad.

Clasborn har tagit reda på hur det ligger till med den saken och det torde dröja upp till en ersättning om 30 kronor per timme innan beloppet blev skattepliktigt. Den här förändringen har för övrigt Alliansregeringen bidragit till, för att göra det möjligt att kombinera sjukersättning med arbetsinkomster.

Clasborn anser att det är utmanande att Dahlström föreslår att de egna arvodena ökar samtidigt som habiliteringsersättningen - flitpengen - höjs ytterst blygsamt.

Jag håller helt med. Centerpartiet ser inte någon anledning till att öka politikernas arvoden i den här takten. Det ter sig ytterst utmanande, när behoven är så stora på olika håll i kommunen. I Centerpartiets kommunbudget finns det inte något utrymme för ett arvodesskutt. Vi har i stället lagt pengarna på vård- och omsorgsnämnden. Ökningen borde räcka till en höjning av habiliteringsersättningen.

söndag 9 november 2014

Att se och agera

Jag har både öppet och för mig själv funderat över Jimmie Åkessons utbrändhet. Inte så att jag har funderat "haha rätt åt dig", utan mer över varför han har kunnat bli utbränd. Eller ännu mer tydligt uttryckt: Hur kunde partiet tillåta att han blev utbränd?

Jag tror att det är mycket lätt för en ledare att bli utbränd. En ledare är en eldsjäl som brinner för sin sak. Så länge allt går bra är det som en snöboll som rullar på och blir större och större utan någon ansträngning. Det går liksom av sig självt. Men så kommer motgångarna och det är då som det behövs extra krafter.

Nu är en ledare oftast inte ensam. En god ledare ser till att ha bra människor runt sig, personer som kan stötta, vara ärliga och som kan vara beredda att rycka in och ersätta när det behövs.

Det är här jag inte får det att gå ihop. Fanns det ingen som såg vad som höll på att hända?

I Dagens Nyheter idag berättar Åkessons ersättare Mattias Karlsson (SD) att han visst såg vad som var på gång.

Frågan återstår; varför gjorde inte partikamraterna något?

Den som är på väg mot utbrändhet har inte den distans som krävs för att hitta botemedlen. Men omgivningen måste ha det.

Det spelar inte någon roll om det är i ett parti, på en arbetsplats eller i familjen, omgivningen har ett ansvar att bromsa utvecklingen i tid och att skapa rimliga arbetsvillkor.

Det här, menar jag, är att se och agera.

lördag 8 november 2014

Annie Lööf tar täten

Ibland är det extra roligt att läsa morgontidningarna. I dag var en sådan dag, när Annie Lööf fick lägga ut texten som oppositionens ledare inom Alliansen. För den som inte har Dagens Nyheter tar den här länken dig till en liten film på samma tema.

fredag 7 november 2014

Kvinnors villkor i politiken

Dagen ska ägnas åt seminarium om kvinnors villkor i politiken. Det är Centerkvinnorna, Sveriges största politiska kvinnoförbund, som står som arrangör, och det är en fortsättning på det kandidatnätverk som byggdes upp under valrörelsen.

Det ska bli riktigt spännande att jämföra mina erfarenheter med andras och tillsammans kunna peka ut vägar och strategier för att få fler kvinnor på ledande poster.

torsdag 6 november 2014

En dag för goda möten

Ja, i dag hoppas jag verkligen att det ska bli en dag för goda möten. Först på vägarna mot Strängnäs, när det ser ut som om Kung Bore har gjort en sväng över Sörmland och delat med sig av lite snöflingor, senare i Strängnäs och i uppdraget för stiftet. Slutligen på vägen hem igen, där kvällen avrundas med träff med nya och gamla medlemmar i Centerpartiet.

I allt en spännande dag!

onsdag 5 november 2014

Fel på matematiken, politiken eller journalistiken?

Katrineholms-Kuriren skriver i dag om hur Katrineholms kommuns socialnämnd får svidande kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är ytterst beklagligt och en hel del har gjorts för att rätta till bristerna.

Men det är inte det konstigaste med artikeln. Jag reagerar över ordförande Pat Werners uttalanden. Är det fel på matematiken, politiken eller journalistiken?

Först så sparkar före detta fackrepresentanten Werner förvaltningschefen. I alla fall citeras han på det viset, vilket skulle kunna vara ett felaktigt citat. Om inte, så är det anmärkningsvärt. "Sparken" eller avskedas får en medarbetare eller chef om den har gjort något olagligt - i övriga fall blir den anställde uppsagd.

Men det är inte nog med det. I avslutningscitatet säger Werner att "80 procent av våra tillgångar förbrukas som en följd av den före detta regeringens nedmontering av den allmänna välfärden".

Hur är det med matematikkunskaperna? Socialnämndens budget var inte direkt 0 miljoner före 2006 och det fanns även då socialsekreterare anställda inom socialförvaltningen.

Det finns bevisligen en del att tala om vid kommande budgetmöte.

tisdag 4 november 2014

O-rolig läsning

Alla dagar är det inte lika roligt att läsa lokaltidningen. I dag är en sådan dag för o-rolig läsning. På familjesidan läser jag om att den gamle centerkämpen Hans Claesson, Björkvik, har lämnat oss. Det är sorgesamt. Det blir inga fler kommentarer och synpunkter på vad vi i Centerrörelsen borde göra. Men störst är förstås saknaden hos hans närmaste.

Jag får försöka att hedra Hans C på de sätt jag kan - med ord och handling.

måndag 3 november 2014

Stödet för Lööf ökar

Glada nyheter ska delas! I Dagens Nyheter publiceras regelbundet vilket förtroende som väljarna har för olika partiers ledare. Det är därför jätteroligt att läsa att Centerpartiets ledare Annie Lööf har gjort ett jättelyft i partiledarpopularitetstoppen.

Sådana nyheter måste absolut delas!

Med reservation för byggnation

Efter en långhelg västerut knackar vardagen på dörren igen. Så nu har jag skrivit reservationen från kommunstyrelsens sammanträde i onsdags angående Översiktsplanen, del staden.

Det är ett i stora stycken fint dokument, men det finns ett par byggnationer som Centerpartiet ogillar. Därför föreslog jag på kommunstyrelsens sammanträde i onsdags att ärendet skulle skickas tillbaka, så att planen kunde bli bättre. Återremissen avslogs, men vi var i alla fall två ledamöter som röstade för, då både jag och min partibroder Sten Holmgren tjänstgjorde som ordinarie ledamöter. Här följer reservationen i sin helhet:

Reservation

Dnr KS/2014:530-212

Förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden för antagande

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden har tagits fram med en gedigen process och är i stora stycken ett mycket bra dokument. Dock kvarstår två punkter som Centerpartiet har haft, och fortfarande har, avgörande synpunkter på.

Centerpartiet anser det olämpligt att bygga området som benämns Eriksbergsvägen och vi vill därför att det utgår ur planen. Området har höga naturvärden och är viktigt för friluftslivet. Vi anser att staden med fördel kan växa i de norra delarna.

Även när det gäller Stortorget är det viktigt att freda detta från nya, stora fastigheter. Det är människorna och aktiviteterna som gör ett torg levande. I detta ingår möjligheter till torghandel – den delen får gärna utökas - och andra aktiviteter som kräver plats.

Centerpartiet anser att denna fråga är av så stor principiell vikt att den ska skrivas in i Översiktsplanen.

Vid kommunstyrelsens beslut, yrkade Centerpartiet återremiss på förslaget för att arbeta in följande förändringar i Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun del staden:

Området för byggnation vid Furuliden, benämnt Eriksbergsvägen, ska utgå.

Stortorget ska fredas från nybyggnation. Ett torg ska vara ett torg som en öppen mötesplats för människor.

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut.

Katrineholm 29 oktober 2014Inger Fredriksson, Centerpartiet Sten Holmgren, Centerpartiet