tisdag 18 november 2014

Närodlat i budgetdebatten

Det blev en lång dag med kommunfullmäktige i Katrineholm igår. Först budgetdebatt, därefter beslut om Översiktsplanen del staden samt lite ärenden till av olika karaktär.

I budgetdebatten får gruppledarna inleda med ett anförande om ungefär tio minuter. Eftersom det blir en hel del ord, som jag inte vill undanhålla er, så delar jag upp mitt anförande i tre delar. Ungefär så här föll sig orden:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

För lite drygt två månader sedan var det val. Centerpartiets väljare gav oss sitt stöd för att driva den politik och den budget som vi nu presenterar. Vårt budgetförslag har en tydlig koppling till vårt valprogram. Allt kan vi inte göra år 1, det vill säga 2015, men vår avsikt är att bocka av förslagen undan för undan.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder en politik där beslut fattas direkt av människor själva eller nära de människor som berörs. Det ska inte spela någon roll om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden, din röst är lika värdefull.
Vi tror på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Vi ser att vi har en skyldighet att bruka naturens resurser utan att förbruka dem för kommande generationer.

Det här är våra utgångspunkter, när vi formar politiken för Katrineholm under den kommande fyraårsperioden.

Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs om det finns företag som ger jobb. Katrineholms behöver många olika företag, av olika storlek och i olika branscher. Olikheter berikar och föder idéer. Centerpartiet anser att kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer. För det handlar om att se varje människas förmåga. Vi vill se att sociala företag, ”vi jobb”, exempelvis kooperativ växer fram som alternativ och insteg till den vanliga arbetsmarknaden. Därför har vi med ett åtagande i budgeten om en utbildning om sådana jobb.

Fler företag och företagsamma människor i kommunen är grundläggande för utvecklingen och här behövs satsningar göras för att stärka banden mellan skolan och arbetsmarknaden.

Skolan måste hålla hög kvalitet, så att alla barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna för vuxenlivet. Skolan är hela samhällets ansvar.

För oss i Centerpartiet är kvalitet i välfärden viktigast. Höga krav på kvalitet – skolresultat, service och omvårdnad – ska vara avgörande för vem som än utför verksamheten. Dåliga resultat är aldrig acceptabla. Men vi gillar valfrihet och olikheter, eftersom alla är olika och har olika önskningar.

Centerpartiet vill att mormor ska kunna välja vem som kommer hem till henne för att hjälpa till med vardagsomsorgen, var hon vill bo och om morfar ska kunna flytta med. För att nå kvalitet krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. Centerpartiet sätter därför av tio miljoner extra till vård- och omsorgsnämnden att använda till personalförstärkningar och vi har också tagit höjd för extra löneökningar. Däremot säger vi nej till att göra ett skutt i politikernas egna arvoderingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar