onsdag 25 februari 2009

Strategi – tänka tvärt om

Katrineholms kommun har satsat framförallt på tre utmaningar i Lissabonstrategin – två inom sysselsättningsområdet och en inom miljöområdet. Det handlar om att få fler ungdomar i arbete eller utbildning, få nysvenskar i arbete eller utbildning samt att öka andelen miljöbilar.

Men tänk om man tänker tvärt om? Tvärt om, när det gäller miljöbilar. Alltså att det helt enkelt handlar om att minska antalet bilar som går på konventionella bränslen. Fler miljöbilar behöver ju inte betyda färre gamla bilar. Det är med färre gamla bilar som utsläppen av koldioxid kan minska.

Så det borde vara bilregistret, som har en del av klimatsvaret med aktuella tal om biltillståndet i Katrineholm.

Utmaning göra EU begripligt

I dag har varit en dag med kommunstyrelsen i Katrineholm. Redan från start kom EU in på dagordningen, när Lotta Finstorp berättade om EU:s Lissabonstrategi. Det är en strategi för att få full fart på alla kommuner, regioner och länder i EU. Genom att ta sig an olika utmaningar, jämföra sig med sig själv och andra kan varje kommun, region och land nå ökad utveckling.

EU är ett verktyg i vardagen. Utmaningen är att göra EU begripligt, att visa hur EU kan bidra till utveckling.

Lissabonstrategin är onekligen, rätt använd, ett bevis på vad EU kan uträtta inom tillväxtområdet.

tisdag 24 februari 2009

Ingen rök utan eld

Varken bilavgaser eller rök från vedeldning är särskilt nyttigt för hälsan. Utan att ha några faktiska belägg för det, vill jag påstå att kommunerna får in fler protester mot vedeldning än protester mot avgaser från trafiken. Skälet är säkerligen att de allra flesta av oss är beroende av bilen, men inte av vedeldande grannar.

Nu har en forskare i Lund, Jakob Löndahl, visat i en avhandling att röken från vedeldning är mindre farlig än röken från trafiken, eftersom partiklarna från avgaserna stannar kvar i lungorna i högre grad än motsvarande partiklar från röken. Skillnaden är så stor som två tredjedelar kvar i avgaserna mot en femtedel för vedeldningsröken.

Vad som framförallt bevisas i avhandlingen är att ett ämnes farlighet inte enbart avgörs av ämnet i sig, utan lika mycket av hur kroppen hanterar det.

Så det är fortfarande inte nyttigt att andas in rök och avgaser, men det är olika farligt. Alltså, ingen rök utan eld.

måndag 23 februari 2009

Avbetat?

Vi hade Kohagen. Det var vår närskog, där korna gärna betade. Näringsmässigt var det nog knappast någon höjdare, men korna tyckte att det var helt okej att utöka kosten med annat än klöver och timotej.

Inte visste vi att vi underhöll skogsbeten, för att få ett rikt odlingslandskap. Vi gjorde som vi gjorde, för så hade man alltid gjort för att ta vara på det som markerna gav. I dag skulle sättet att föda våra kor ha bidragit till att uppnå de svenska miljömålen. För Sörmlands del ska exempelvis arealen skogsbeten ha ökat med minst 300 hektar till 2010. Det blir nog inte helt enkelt.

Samtidigt är det ko-nstigt att skogsbeten är bra och det ska vi ha, men i hagmarkerna lägger EU sig i och räknar träd. Är det för många träd blir det inget jordbruksstöd. Nu gäller det att rädda hagarna och en sådan lösning är på gång, inte minst tack vare vår svenska jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Det blir troligen så att miljöstöd utgår för vissa marker i stället för jordbruksstöd (gårdsstöd).

Det viktiga är förstås att rädda Änglamarken eller Himlajorden, den svenska hagmarken. Huvudpersonerna i räddningsaktionerna är trots allt alla betesdjur.

söndag 22 februari 2009

Går av stapeln

Ibland går jag in i min roll som språkpolis, vän av Ordning eller helt enkelt värnare av det svenska språkets korrekta användning. Allt som oftast går jag naturligtvis själv i fällan, för det är sällan någon är ofelbar, i synnerhet inte den som gett sig in i bloggvärlden, där allt ska gå snabbt, snabbt, snabbt.

Jag läste alldeles nyligen om ett evenemang som ”skulle gå av stapeln”. Nu är det bara fulla brädgårdsarbetare eller nydöpta fartyg som kan gå av stapeln, brädstapeln eller stapelbädden varifrån fartyget avlöper.

De allra flesta stapelavlöpningar går bra. När det handlar om fartyg, alltså. Jag har dock varit med om ett där fartyget frös fast och vägrade gå av stapeln. Det handlade om Uddevallavarvets allra sista fartyg, som först vid tredje försöket och med bogserbåtars hjälp drogs av stapeln.

Det kändes som en stilla protest över en epok som var slut.

lördag 21 februari 2009

20 år sedan muren föll

I år är det 20 år sedan Berlinmurens fall. Det kan vara värt att påminna sig om, ett år som 2009 när det är valår till Europaparlamentet. Berlinmurens fall blev starten till frigörelsen från östblocket. I dag är merparten av öststaterna medlemmar i EU. Freden och stabiliteten säkras genom samarbete. Även ekonomin har fått sig en rejäl injektion.

Det är viktigt att komma ihåg EU:s ursprungstanke, att genom samarbete förhindra krig. Att rösta 7 juni är att visa sitt stöd för EU:s förmåga att bidra till fred.

Det finaste uppdraget

Allas vår sagotant Astrid Lindgren är oftast värd att citera. I Dagens Nyheters ledare idag beskrivs hur Emils mamma drömde om att Emil en gång skulle få det finaste uppdrag man kunde få, nämligen som kommunalnämndens ordförande i Lönneberga.

Ledarskribentens logiska slutsats är; ”vilken mor drömmer i dag om att hennes dotter eller son ska bli ordförande i kommunstyrelsen?”

Det är en mycket intressant tanke. Det är nog inte så många som ser sina barns framtidsbana utstakad på det viset. Möjligen kan det vara något enstaka kommunalråd som kan ha sådana tankar. Men knappast deras barn.

Tankarna far lätt vidare. Vem vill bli politiker? Vem vill vara med och ta ansvar, på kort eller lång sikt? Vilket rykte har en politiker?

Att vara förtroendevald borde stå högt i kurs, eftersom det är en förutsättning för vår demokrati, vårt styre av samhället, att det finns förtroendevalda.

Men fler vill bli stjärnor i Idol, än att ta ansvar för hur mormor eller farfar har det med hemtjänsten eller hur skolan fungerar. Ändå är ju utröstningen den samma. Fast i det senare fallet endast vart fjärde år.

fredag 20 februari 2009

På gott och ont

Hörde P1-morgon i morse, som jag brukar, när jag har tillfälle. En sak som fångade mitt öra, men inte tillräckligt ska ni få höra, var att en högskola infört förbud mot mobilkameror och liknande. Man ville nämligen inte att det som hände i föreläsningssalen skulle kunna läggas ut på Youtube.

Beslutet om förbudet är säkert taget i all välmening. Men har man verkligen tänkt på alla dem som har inlärningsstörningar? För dem kan en mobilkamera vara ovärderlig som minnesstöd, när man inte hinner göra egna anteckningar.

Ibland blir det som är rätt så fel.

torsdag 19 februari 2009

Vart vinden blåser

Igår kom det roliga besked. Ett vitt kuvert med grönt vindkraftverk landade innanför dörren. Det innehöll den sedvanliga kallelsen till årsmöte med min vindkraftsverksförening Sivik III i Lysekil.

Med stor glädje läser jag om att 2008 var ett mycket gott år. Det blåste ca 110 procent av ett normalår utslaget på hela södra Sverige. Vindkraftverket Sivik III producerade under 2008 1894742 kWh. Då sparade jag miljon, enligt föreningens information, för varje kWh som producerades genom vindkraftverket, från 850 g koldioxid, 2,9 g kväveoxider, 0,1 g stoft till luften, 55 g slagg och flygaska jämfört med om elen skulle ha kommit från ett ”kolkraftverk på marginalen”. Den som är statistikfreak kan söka vidare på www.vindstat.nu

Det känns skönt att veta vart vinden blåser och att jag är med – sedan länge – och bidrar till den förnyelsebara energins utveckling.

tisdag 17 februari 2009

”Mitt” första betänkande

Yttrandefrihetskommittén överlämnade i dag sitt första delbetänkande till justitieminister Beatrice Ask. Ett exemplar av utredningen har dimpt ner i min brevlåda, eftersom jag är en av ledamöterna som arbetat fram förslaget. I ärlighetens namn ska väl sägas, att det är kommittésekreteraren som stått för de allra flesta raderna, men utredningen kan ändå sägas innehålla ”spår av” mig i någon ordvändning eller förklaring. (Du får nog leta länge, för det är bara jag som vet var jag har satt mina spår…)

Det viktigaste är nu inte detta, utan att vi i utredningen föreslår att källskyddet skärps. Den som utnyttjar sin meddelarfrihet, alltså rätten att ta kontakt med media och vara anonym med sina avslöjande, ska inte utsättas för repressalier. För att stärka meddelarens rätt jämställs alla offentliganställda. Det blir straffbart med alla försök att utsätta en meddelare för repressalier, oavsett om personen är anställd inom staten eller kommun eller landsting.

Det är en bra skärpning. Det tycker vi som vill fortsätta att leva i ett öppet samhälle, där missförhållanden ska kunna avslöjas utan att avslöjaren i sin tur blir straffad.

Pirat-kopia?

Kändisadvokaten och riksdagsledamoten för Kristdemokraterna Peter Athin försvarar de åtalade i Pirate Bay-målet.

Det måste vara svårt att ha en åsikt som partiföreträdare i riksdagen och en annan som yrkesman. Och hur hinner han med?

Är det en pirat-kopia som uppträder i tingsrätten?

Rätt att välja bort?

En abort är alltid en samvetsfråga, där kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp måste väga tungt, mycket tungt.

Men vi har reagerat starkt när kvinnor i Indien och Kina har gjort abort därför att fosterdiagnostiken visat att det väntade barnet varit av ”fel” kön. Det har varit en flicka, i stället för den förväntade pojken. Åtminstone i Indien anses flickor vara en stor ekonomisk belastning för familjen, eftersom familjen måste betala dyrt vid hennes giftermål.

Det här är djupt kränkande, att inte alla människor har lika värde och rättigheter, att en flicka inte tillmäts lika värde som en pojke, utan att manligheten är för mer.

Nu har frågan också fått en svensk dimension. Ska man kunna välja bort ett barn, för att det har fel kön?

Rätt eller fel, det blir åtminstone svårare att moralisera över indiskor och kinesiskor, när det finns exempel på kvinnor som gör samma val här i Sverige eller närmare bestämt här i Sörmland.

måndag 16 februari 2009

Inte alltid en ljus idé

EU har satt upp mål om att minska energiförbrukningen. Ett led i detta är att ”släcka” dagens glödlampor genom att förbjuda nytillverkning. Tanken är att på så vis ersätta gårdagens teknik med dagens lågenergilampor. Men dagens lågenergilampor är inte perfekta. De innehåller kvicksilver och måste tas om hand som det riskavfall det är.

Kemikalieinspektionen ger noggranna instruktioner om vad som gäller om en lampa går sönder. Om detta och mer skriver Dagens Nyheter i en artikel.

Det är alltså inte alltid en ljus idé att byta ut en lampa mot en annan. Därför har min centerpartikollega Sten Holmgren motionerat både till kommunfullmäktige i Katrineholm och till Centerpartistämman i Örebro i maj. Motionerna hittar du här och här.

Det hoppfulla är att bättre lampor är på gång. Säkert kan farorna med dagens lågenergilampor skynda på utvecklingen. Och lite politiskt tryck i frågan, är aldrig fel.

söndag 15 februari 2009

Demokrati bygger på engagemang

Dagens Nyheter skriver i sin ledare 15 februari om hotet mot folkstyret och partiernas och politikernas ointresse av att vara folkrörelse.

Frågan är onekligen intressant. Jag har tidigare kommenterat den i en krönika i Katrineholms-Kuriren. För det är ju så att vår demokrati bygger på att människor är engagerade. De ska vara engagerade enligt vårt kända system att organisera oss i partier, som bildar opinioner och ställer upp i val med kandidater.

Det är det bästa system vi har kunnat komma på. Men detta betyder dock inte att det inte skulle kunna, teoretiskt sett, finnas något ännu bättre. Jag har dock inte lyckats träffa på någon som haft en idé om hur ett sådant samhällsbygge skulle se ut, utan engagerade människor som i organiserad form tar ansvar för det gemensamma. Därför är det nästan en skyldighet att engagera sig, det må vara att man väljer att visa engagemang i den lilla föreningen eller i de stora politiska sammanhangen. Eller så får man fundera över hur alternativet ser ut.

lördag 14 februari 2009

EU tesked för tesked

Igår och idag har jag varit i Stockholm på kampanjutbildning med Centerpartiets samtliga kandidater till Europaparlamentsvalet 7 juni. Det har varit bra dagar med många matnyttiga tips, allt inramat av en konstutställning, där allt kunde hända och verkligen gjorde det. Hotellets ytterdörr var en installation och målades av en konstnär, dekorerad med en femhundring. Konstigt? Jo, konsten måste få lov att vara konstig, annars är det ingen konst.

EU kan också vara konstigt, det är stort och obegripligt, om man inte angriper det på samma sätt som om man ska svälja en elefant - man äter den tesked för tesked.

I praktiken skiljer sig inte arbetet i Europaparlamentet så mycket ifrån kommunpolitiken, enligt vår europaparlamentariker Lena Ek (C). Det handlar om att hitta ståndpunkter som man kan få majoritet för, och om att jämka samman åsikterna till ett beslut.

Det går alltså inte förändra allt på en gång, utan det kräver tålamod och kompromisser. Man får liksom ta EU tesked för tesked.

fredag 13 februari 2009

Få sörmlänningar på EU-listan

Ja, så var rubriken i gårdagens inslag i P4, Radio Sörmland - "Få sörmlänningar på EU-listan".
Jag är en av de få, när jag kandiderar på Centerpartiets lista i valet 7 juni.
Men jag vill hellre höra det som "hur får vi sörmlänningar på EP-listan". För det handlar inte bara om att vi inte är så många som vill kandidera, utan om att väcka ett engagemang för Europaparlamentsvalet. (Det är för att det är Europaparlamentsval som jag använder EP som förkortning.)
EU borde beröra ännu mer. Det är en del av vår vardag. Det är EU som kan förena länderna runt Östersjön i arbetet att skapa ett levande hav. Det enda landet som har östersjöstrand och som inte gränsar till det bräckta havet är Ryssland. Tillsammans går det att bli vassare i miljöarbetet. EU är ett redskap. Jag vill därför använda EU och bli en röst för Östersjön i Europaparlamentet.
Att vi är få sörmlänningar på listan går endast att förändra på sikt. Men att få röster som talar för oss och vårt närmaste hav går att ordna 7 juni.

onsdag 11 februari 2009

Alla dagar är inte bloggdagar

I dag har jag inte haft tid att sätta fingrarna vid tangenterna. Eller jo, men bara för att kolla viktig mail. Att lite oviktig mail följer med på köpet, kan jag inte rå för.

Dagens viktigaste uppgift har varit att förbereda min kampanj, min EP-valskampanj. Den här bloggen är en del i den. Jag skulle förstås ha kunnat skriva något klokt om att ledarskribenten på Katrineholms-Kuriren valde att kommentera min krönika och min interpellation till kommunfullmäktige på ledarplats. Både interpellationen och ledaren handlar om var makten ska finnas. Jag tycker att den ska ligga så nära de berörda som möjligt och att beslutsfattandet ska vara så öppet det bara är möjligt. Människor ska ha möjlighet att sätta sig in och tycka till om de beslut som de överlåtit till förtroendevalda att fatta.

Men alla dagar är som sagt inte bloggdagar.

tisdag 10 februari 2009

Katrineholms droppe i havet

EU är närvarande i vardagen. Vid varje kommunalt sammanträde finns det frågor som EU har inflytande över. Därför är EU så viktigt för de kommunalt förtroendevalda, framhöll KS-ordföranden i Ovanåker Björn Mårtensson vid Centerpartiets kommundagar i Visby. Det var också därför, och för att det är val till Europaparlamentet 7 juni, som det var så många EU-anknutna punkter på programmet under kommundagarna.

Men stämmer detta? Jag gör ett enkelt test. Vad avhandlades vid gårdagskvällens sena sammanträde i kommunfullmäktige i Katrineholm? Åtminstone ett ärende hade tydliga kopplingar, nämligen fastställandet av vatten- och avloppstaxan. Dagens och morgondagens krav från EU kommer att innebära ökade kostnader. Det handlar om att säkra tillgången på dricksvatten och skydda vårt vanligaste och viktigaste livsmedel från olika typer av hot. Det kan vara att skydda det mot attentat (förgiftning). Kraven höjs dessutom på kvävereningen, så att övergödningen ska kunna minska.

Det är bra med mindre utsläpp till Östersjön, det röstar jag gärna för. Det är också bra att EU ger oss gemensamma regler. Då gör våra insatser mer nytta. Katrineholm kan bidra med sin droppe i havet.

måndag 9 februari 2009

Tankar för dagen

Om jag hade slagit på radion - P1 - så här dags, när jag skriver detta, hade jag kunnat ta del av Tankar för dagen. Det är tänkvärt och djupsinnigt, och ibland alldeles för tidigt för att tänka just så där, klokt och genomtänkt.

En bloggare ska också tänka klokt och genomtänkt och snabbt! Men tankar tar tid och kräver oftast även eftertanke.

Om man tänker så här, blir man inte bloggare. Då hinner man bara tänka.

Mina tankar för dagen har kvällens arbete som mål. Då är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Då måste jag få övriga ledamöter att komma på andra tankar, när det gäller Centerpartiets motion om landsbygdsprövning av kommunens beslut.

Det lär bli en prövning, det också.

söndag 8 februari 2009

En röst för Östersjön

Här presenterar jag min kampanjslogan i EP-valet, En röst för Östersjön, på Centerpartiets kommundagar i Visby. Mannen med mikrofonen är Tommy Wahlgren.

Bloggdebut

Nu tänker jag begå min bloggdebut. Det känns väldigt, väldigt pirrigt, men ändå rasande roligt. För här ska mina tankar flygga ut i omvärlden till alla som vill dela dem.

Här kommer en länk till Lena Eks tal på kommundagarna i Visby, där hon lanserade förslaget om vårdval Europa.

Välkommen

Välkommen till min nya blogg.