tisdag 31 december 2013

Numera bekant med Ove

Många har pratat om den. I helgen har jag läst den, En man som heter Ove.

Om allt som jag hade hört och läst om boken skulle ha varit sant, så hade jag skrattat ihjäl mig under läsningen. Det gjorde jag inte. Det är definitivt en bra bok, men så överdrivet rolig är den inte. Boken är mer tragisk. Den skildrar hur Ove blir Ove genom en rad dramatiska händelser i hans liv, men hur livet ändå vänder blad och går vidare så mycket att hans samlade livserfarenheter kommer till stor nytta. Ungefär så.

Sedan kan jag nog utan en djupare analys finna stora likheter med helgens andra mest omtalade roman, Hundraåringen som gick ut genom fönstret och försvann. Båda romanerna har dubbla historier och är lite drastiska.

Men trots allt - bekanta dig gärna med Ove. Det är en intressant person, trots sin "vanlighet".

Svarta rubriker och goda nyheter

TV, radio och tidningar levererar ständigt nya, svarta, förutsägbara rubriker. Det handlar om mord, krig, bomber, överfall, bränder och olyckor.

Lite skönt är det då att komma med en god nyhet. Stora Malms Centerkvinnor planerar för fullt för 2014 års julfest. Den blir i SAIK-lokalen, Strångsjö, lördag 11 januari. Allt sker enligt tidigare års tradition. Vi håller på så länge som det kommer barn och vuxna som vill dansa ut julen!

lördag 28 december 2013

Nordsvensken hotad

Läste i tidningarna om att nordsvensken är hotad. Det föds alldeles för få föl för att hästrasens fortlevnad ska vara säkrad.

Osökt kom för mig en jämförelse med vargen. Här pratar man om antalet individer, om gynnsam bevarandestatus och om antalet föryngringar.

Det går naturligtvis inte att göra en jämförelse mellan ett tamdjur och ett vilt levande rovdjur.

Trots det, så behöver vi bevara den nordsvenska hästrasen. Det är en fin arbetshäst med gamla anor och det vore synd om den inte kunde överleva i ett land som har så många hästar som Sverige. Vad skulle krävas för att göra rasen mer populär? Ett TV-program, Bonde söker häst?

Zlatan skapar alltid rubriker

Det kan inte vara så lätt att vara Zlatan. Allt han säger, eller inte säger, skapar rubriker. Nu senast har hans uttalande om damfotboll skapat en folkstorm.

I sak är det han säger förnedrande. Självklart går det inte att jämföra herr- och damfotboll, för om det gick, då skulle vi bara prata om fotboll, inte om korp, tjej, junior, knatte, oldboys och allt vad det kan vara. Men däremot ska var och en av dessa fotbollsyttringar framhävas för just sina förtjänster och prestationen bedömas därefter. Det vet Zlatan, eller borde veta, om alla de fotbollsledare som Zlatan har mött under sina år har gjort sitt jobb.

Däremot har Zlatan rätt att uttrycka sig som han gör, eftersom yttrandefriheten tillåter honom att göra det. Men det är dumt, otroligt obegåvat. Ibland är det inte bara bollen som är dum.

tisdag 24 december 2013

Ett skutt fram mot valåret...Två julröda julharar får bli min hälsning till alla bloggläsare! Det här är förstås inte årets bild, alltså en bild som tar fina priser, men den är fin i alla fall, för den påminner om all fin konst som visas på Jägernåsen i Flodafors.

Jag ser redan fram emot nästa års upplevelser!

God Jul alla läsare! Nu är det bara ett par skutt fram till valåret 2014!

torsdag 19 december 2013

Pulsen tillbaka för att stanna!

Ibland går tiden fort och jag hinner inte blogga om allt som jag vill. Som att Pulsen kommit tillbaka för att stanna.

Det var i måndags som premiärturen gick med bussen som stannar vid sjukhusen. Jättebra att den har kommit igång. Pulsen borde aldrig ha stannat! Det var en fråga som Centerpartiet drev hårt i landstinget Sörmland, bland annat av Mattias Claesson som här kliver på den gamla Pulsen i Vingåker.

onsdag 18 december 2013

Kanske kan förhöja stämningen?

Inspirerad av hälsotillståndet samt av bilder på struvor, hittade jag denna lämpliga länk så här i juletider. Håll till godo!

Ingen stor standardavvikelse

Nej, årets sista kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm bjöd inte på någon stor standardavvikelse. Det var ett högst medelmåttigt sammanträde med en dagordning som visserligen omfattade ganska många sidor, men inte så många ärenden.

Dock upptog just frågan om standardavvikelse en viss del av tiden, då kommunens verksamhetskostnader skulle jämföras med övriga kommuners kostnader. I detta hänseende var det viktigt vad som avvek från standard. Eller om man så vill, vilka faktorer som kunde bortförklaras på ett intelligent sätt.

Beslut skulle även fattas om en ombudgetering. Trots att det bara gått en månad sedan budgetfullmäktige, så behövde majoritetens budget förändras. I stort sett lika många miljoner som vi i Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna i november ville tillföra vård- och omsorgsnämnden hade nu Socialmoderaterna upptäckt behövde tillföras äldreomsorgen som en ökning av ramen. Pengarna till detta hittar majoriteten i befolkningsökningen som ger extra statsbidrag.

Men nog är det underligt vilka insikter som kan komma bara på 14 dagar! Vad kan då inte hända under ytterligare en månad innan kommunfullmäktige ska anta ombudgeteringen? Kommuninvånarna må undra.

All publicering kräver ansvar

Katrineholms-Kuriren med chefredaktör och ansvarig utgivare Elisabet Bäck i spetsen gör i dagens tidning ett tydligt ställningstagande för tryck- och yttrandefriheten och förutsättningarna för en demokrati; en fri och öppen debatt.

Det är alltid viktigt att stå upp för demokrati, när odemokratiska rörelser hotar den och när människor gömmer sig och inte vågar ta ansvar för sina uppfattningar.

Dubbelmoral är aldrig dubbelt så bra och all publicering, om så bara i ett kommentarsfält, kräver ansvar. Det är alltid bra att bli påmind om detta.

tisdag 17 december 2013

Bertil får vänta på Bertil-bo

Nej, det blev inte något gehör för min och Centerpartiets motion om ett Bertil-bo, när kommunfullmäktige i Katrineholm höll årets sista sammanträde. Bertil får vänta ett tag till på sitt framtidsboende. Centerpartiet lär dock inte glömma frågan!

Så här yttrade jag mig i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Det är ungefär ett år sedan idén om ”Bertil-bo” dök upp inom Centerpartiet. Ursprunget till motionen är, som jag har sagt tidigare här i fullmäktige, inte den gamle sångaren Bertil Boo, utan det handlar om hur vår Bertil, C-Bertil som jag brukar kalla honom, vill bo när han blir lite äldre än han är nu. Jag som har möjlighet att motionera här i fullmäktige och lägga förslag satte fler ord på tankarna.

I grunden handlar denna motion om att planera för och bygga in gemenskap i samhället genom att bygga ett multihus, där förskola och skola inryms i samma hus som bostäder för äldre. Tanken är att det ska bli dagliga möten mellan människor som annars aldrig skulle ha mötts. Ung träffar gammal, lokaler utnyttjas bättre, när de kan användas fler timmar om året

Jag är glad över att motionen har fått en mer gedigen beredning än tidigare, men jag är fortfarande besviken över att nämnderna och kommunstyrelsen inte är framsynta nog att se motionens fördelar och börja planera för ett ”Bertil-bo”, där Katrineholm går före övriga Sveriges kommuner.

Jag vill också rätta till det missförstånd som tydligen har uppkommit på beredningsvägen. I motionen talas om förskola och skola upp till gymnasiet. Det har aldrig, som bildningsnämnden anser, varit tal om att multihuset skulle inrymma även gymnasieutbildning.

I samtliga yttranden över motionen finns argument som talar för att ”Bertil-bo” kan vara en möjlighet för att bygga in möten i vardagen som inte skulle ha skett annars.

Vård och omsorgsnämnden talar i sitt yttrande om det sociala kapitalet som måste skapas på ett annat sätt än genom att bygga särskilda hus.

Jag vill påstå att det är tvärs om. Det är genom att vi bygger särskilda hus – ett hus där vi har förskola, ett annat där vi har skola – ibland kan dessa ligga bredvid varandra – och så helt andra hus som våra äldre med hjälpberoende bor i, som gör att det sociala kapitalet aldrig skapas. För hur ska vi kunna mötas naturligt över generationsgränserna om vi inte möts i vardagen? Det är just vardagsmötena som det handlar om, att som äldre veta att jag är inte ensam, jag kan gå till matsalen, till hobbylokalen, gymmet eller någon annan gemensam lokal och veta att där finns personer som jag känner och är vänner med. För barn och ungdomar kan det vara tvärtom, här finns äldre som har tid att lyssna och som har erfarenheter av livet.

Alla vet att ensamheten är ett stort problem i dagens samhälle och att den ofrivilliga ensamheten är ett hot mot folkhälsan. Vi vet också att den psykiska ohälsan bland unga ökar, trots att vi materiellt sett har det så mycket bättre än vad någon generation har haft det tidigare.

Att börja planera för byggandet av ett ”Bertil-bo” kan vara en del av lösningen på båda dessa frågor, att bygga ett samhälle för en gemenskap där alla behövs.

Jag yrkar därför bifall till min och Centerpartiets motion om att planera för ett byggande av ”Bertil-bo”."

Majoriteten vill inte se hela Katrineholm

Nej, Katrineholm slutar tydligen vid stadsgränsen. Majoriteten i kommunfullmäktige i Katrineholm, Socialdemokrater och Moderater, vill inte se till HELA Katrineholm.

I går fanns på nytt möjligheten att ge kommunens fastighetsbolag, KFAB, i uppdrag genom ägardirektivet att se till att kommuninvånarna kan hyra lägenheter även på landsbygden.

Centerpartiet lade det förslaget som ett tilläggsyrkande, när ägardirektiven skulle beslutas.

Så här argumenterade jag för detta:

"Senast vid budgetdebatten för en månad sedan anklagade Lars Härnström mig och Centerpartiet för att vi inte följde upp våra motioner här i kommunfullmäktige. Nu har jag gjort det, och jag skulle förstås även ha gjort det utan Härnströms påpekande.

För den här frågan är viktig. Centerpartiet har lagt en motion om att det ska skrivas in i KFABs ägardirektiv att det ska finnas lägenheter att hyra även i landsbygdens tätorter. Motionen avslogs i augusti.

Men nu har vi möjligheten att rätta till det och på nytt få med i kommunens ägarstyrning, att bolaget ska ha hyreshus även på landsbygden.

Centerpartiet ser HELA Katrineholm och vi tar parti för landsbygden. Vi vill att den som önskar ska kunna bo kvar på landsbygden och den ska kunna bo i en lägenhet.

Vi är väl medvetna om att vi politiker inte kan tvinga privata bostadsbolag att bygga och hyra ut på landsbygden. Men. Vi kan ge kommunens eget bostadsbolag uppdraget, genom ägardirektiv, att se till att det finns lägenheter att hyra även i landsbygdens tätorter.

För oss i Centerpartiet är det här en viktig markering, att Katrineholms kommun inte slutar vid stadsgränsen, utan vid gränsen till Eskilstuna, Flen, Nyköping, Norrköping eller Vingåker. Kommunen och kommunledningen har ansvar för hela geografin, inte bara det som kan ses från Gröna kulle.

Det är det som vi gör nu, när vi yrkar om ett tillägg

Att Katrineholms Fastighetsaktiebolag ska ha hyreshus i landsbygdens tätorter."

Styrsystemet saknar siffror

Det var många ärenden vid gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm. Liksom tidigare år använde ledamöterna varenda minut av den utmätta tiden fram till 23 för att uttrycka uppfattningar i olika ämnen. Jag bidrog också, för Centerpartiets räkning, med flera inlägg. Ett av dem handlade om översynen av styrsystemet.

Här följer det i sin helhet:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare.

Jag brukar tala väl om ord. Ord ska läggas väl och användas så att de gör nytta.

Centerpartiet var skeptiska vid införandet av ett nytt styrsystem. Tiderna var då goda – det var valår – och det kunde trots allt vara värt att pröva ett nytt styrsystem trots de mycket diffusa begrepp som skulle användas – exempelvis ”vinst” och ”resultat” som användes på helt nya och förvirrande sätt.

Det här rättas nu till i Översynen av styrsystemet, och det är bra.

Men fortfarande finns det svagheter i styrsystemet som inte har åtgärdats genom översynen. Tyngden i planeringen ligger på en ordmassa som ska beskriva vad som ska uppnås. De ekonomiska resurserna för att göra det som orden beskriver får en undanskymd plats. Bokstäverna har övertaget över siffrorna.

Det här kan möjligen fungera i goda tider, då skatteintäkterna strömmar in och ingen behöver tänka på hur det ser ut på sista raden. Eller under år då det regnar manna från himlen och vi bara behöver stå där med våra skedar.
Men hur går det de år då Katrineholms kommun inte får några extra tillskott, hur ska vi då få kostnaderna att anpassa sig till intäkterna? Vi kan inte se vad något enskilt kostar i de officiella dokumenten och då blir det svårt, för att inte säga omöjligt att prioritera. Nämnderna får en klumpsumma att använda. De siffror de får ska täcka alla bokstäver som producerats.

Centerpartiet har motionerat om dessa brister i styrsystemet, där ekonomin kommer i andra hand. Vår motion avslogs i februari i år med hänvisning till att en översyn skulle göras innan året var slut. Nu är översynen gjord och där finns inte några spår av de tankar som vi från Centerpartiet med stöd från flera partier i oppositionen förde fram, nämligen att ekonomin skulle få ökad tyngd i planeringen. Siffrorna skulle få viss makt över bokstäverna.

Centerpartiet anser fortfarande att Katrineholms kommun måste ha ett styrsystem som också fungerar i sämre tider. Det måste vara ett styrsystem som stödjer ekonomisk uppföljning in till sista raden.

Vi har som förtroendevalda alla ett ansvar inför kommuninvånarna. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs det också siffror som ärligt beskriver verkligheten och som visar vilka avvägningar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans.

Det nya styrsystemet behöver förändras även av demokratiska skäl. Dagens system – med de ordrika beskrivningarna – gör det omöjligt för allmänheten att se vilka prioriteringar som görs och gör det mycket svårt för oss politiker att föreslå förändringar.

Det demokratiska underskottet, där politikerna förlorat makten över fördelningen är kanske det allra viktigaste skälet till förändringen, att förändra dagens system och ta in mer ekonomiska bedömningar i planeringen.

Jag yrkar därför återremiss, så att översynen även omfattar en utvecklad ekonomisk planering."

Beslutet blev också, efter votering, en minoritetsåterremiss för att utveckla den ekonomiska planeringen.

måndag 16 december 2013

På väg till riksdagen...

... för möte med Centerkvinnornas förbundsstyrelse. Vi ska bland annat ta ett nappatag med pensionssystemet för att göra det mer jämställt.

Sedan blir det återtåg till Katrineholm för kommunfullmäktige med många ärenden på föredragningslistan.

lördag 14 december 2013

En önskan om riskfria, giftfria julklappar

Arbetslinjen gäller framåt - inte bakåt!

I nästa vecka infaller årets sista kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm. I alla fall om det inte blir något extra sammanträde, vilket inte är så troligt.

Ett av ärendena handlar om omställningsersättningar för avgående politiker, eller politikerpensioner, om man så vill. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har precis som riksdagen, arbetar med nya ersättningsregler. Dessa regler måste godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att börja gälla.

De nya reglerna är bättre än de gamla, eftersom de utgår från arbetslinjen, att det naturliga även för avgångna politiker är att hitta ett arbete för den dagliga försörjningens skull.

Men så revolutionerande är de inte. De gamla reglerna kommer att fortsätta att gälla. De nya reglerna gäller bara för de nyvalda politikerna. Så det är inte så mycket att yvas över.

"Nej, vi har fullt!"

Krönikören Lena Andersson fångar ofta vardagen på pricken, när hon skriver på ledarsidorna i Dagens Nyheter. I dag skriver hon om invandring.

Slutsatsen är jättetänkvärd. Skulle vi avvisa svenskar som ville flytta till Stockholm med motiveringen att det var fullt och att vi inte kan hjälpa alla som vill till Stockholm?

Tror inte det.

torsdag 12 december 2013

Triclosan har inte plats i en giftfri vardag

Vi utsätts ständigt för gifter i vår vardag, vilket självklart inte är nyttigt. Målet måste därför vara att arbeta för en giftfri vardag med så lite farliga ämnen som möjligt.

Miljöminister Lena Ek (C)driver på och har i olika sammanhang uppmärksammat dessa skadliga ämnen. I veckan tog hon bland annat upp ämnet triclosan, vars användning borde förbjudas.

Triclosan är ett riktigt läskigt ämne, som jag har skrivit om tidigare här på min blogg, exempelvis 2011. Då skrev jag så här:

"Ämnet triclosan förtjänar egentligen ett eget inlägg. Jag väljer att citera det som jag och Gunilla Hjelm skrev för Centerkvinnorna i ett miljöprogram:

'Triclosan är en klorfenol, som kan omvandlas till dioxin. Dioxin lagras i fett och kan föras över med modersmjölken. Triclosan är effektiv som bakteriedödare. Däremot är det mycket litet som rår på triclosan. Tre olika försök, där regnbågslax placerats nedströms tre olika reningsverk (Ryaverken, Henriksdal och Gråbo), visade samtliga att fiskarna innehöll triclosan. Ämnet hade alltså passerat såväl reningsverkens rötkammare som kemisk fällning utan att brytas ned.

Triclosan kan framkalla allergier och en omfattande användning kan tänkas göra bakterier motståndskraftiga mot exempelvis antibiotika. Ämnet slår dessutom ut de flesta bakterier och gör ingen skillnad på ”onda” och ”goda”.

Triclosan finns i tandkräm, där det tillsatts för att motverka tandköttsinflammation och tandlossning. Det här är tillstånd som är aktuella under en mindre del av livet, varför en sådan tandkräm borde vara receptbelagd och säljas på apotek.

Triclosan finns i hygienprodukter som ett godkänt konserveringsmedel och som ett bakteriedödande medel och har använts i sportstrumpor, för att undvika dålig lukt.

Triclosan är bara ett exempel på hur viktigt det är med utförliga innehållsdeklarationer samt att försiktighetsprincipen tillämpas. Vi bör så långt det är möjligt veta vad vi medvetet tillför våra kroppar."

Så enkelt är det. Triclosan hör inte hemma i en giftfri vardag, varken i Sverige eller inom EU. Men om EU inte vill ta bort ämnet, så måste Sverige ta täten för att få bort det.

onsdag 11 december 2013

Om ombestämning

I dag debatterar och möjligen beslutar riksdagen om förslaget att flytta brytpunkten för den statliga skatten. Det kan tyckas som ett litet beslut, men ett beslut som har stor betydelse, eftersom det handlar om möjligheterna för en regering att regera.

Kan riksdagen först fatta beslut om helheten och sedan riva upp helheten genom att ombestämma sig om vissa delar av helheten?

Det är detta debatten och beslutet egentligen handlar om. Ska hela regelverket, som ger möjlighet för en minoritet att regera under förutsättningen att inte majoriteten enas kring ett eget budgetalternativ, skrotas?

Dagens, eller morgondagens, ombestämning kan få allvarliga och oväntade konsekvenser.

tisdag 10 december 2013

Första protokollet justerat

Jag har skrivit en hel del protokoll i mina dagar från det allra första, som jag lärde mig att skriva för Hogstorps Vi Unga. (Hoppas att du läser detta, Eva-Stina Framvik!) Det har varit protokoll i CUF, i Centerpartiet och i Centerkvinnorna, där jag gjorde bort mig ordentligt genom att inte ta upp värdinnans goda bakverk i protokollstexten. Vi skrev nämligen aldrig om det som bjöds på mötet i protokollen i Vi Unga eller CUF.

Ett antal gånger har jag som ordförande justerat protokoll och i kommunala sammanhang granskat att ordföranden och sekreteraren noterat rätt saker, så att protokollet blir korrekt.

I dag har jag själv varit en petig ordförande som har härjat med sekreteraren...

För det är viktigt att det blir riktigt, det första protokollet som jag skriver under som kyrkofullmäktiges ordförande i Katrineholmsbygdens församling.

söndag 8 december 2013

Så mycket roligt väntar!

I närmare tre dagar har jag och ett hundratal andra centerpartister varit samlade i Solna för toppkandidatstrimning. Så mycket roligt som väntar oss supervalåret 2014!

Strategier och planer ska sjösättas och väljare ska vinnas! Vi har goda redskap, men de viktigaste resurserna är vår egen person. Så det får bli lite julvila, men inte för många röda dagar...

torsdag 5 december 2013

Personvalskampanj pågår

I dag är jag med i vänsterkrysset på sidan 3 i lokaltidningen Katrineholms-Kuriren. (Jag utgår från att jag inte kan länka, eftersom jag räknar med att texten är sådan att man får betala för den.)

Det handlar i ytterligare en artikel om mitt arbete för att bli riksdagsledamot för Centerpartiet i Sörmland och om förutsättningarna för en personvalskampanj.

Inget är givet, men personvalskampanjen pågår.

onsdag 4 december 2013

Positiva siffror för C

Brukar inte kommentera opinionsundersökningar, men...

... när resultatet är positivt och kommer från SCB, då kan jag inte låta bli!

Centerpartiet ökar och resultatet är statistiskt säkerställt!

Jätteroligt! Nu är det bara att arbeta vidare för att de fina siffrorna ska bli ännu bättre!

Issa värdig mottagare

Katrineholms kommun delar ut ett kulturpris som är roligare än många andra. Kulturprofilen Märta Bergqvist gav namnet till stipendiet som delas ut till en lovande ung kulturutövare. Priset går nu till Kristina Issa, musiker med många strängar på sin harpa. (Hon spelar bland annat harpa.)

Kristina Issa är en högst värdig mottagare! Jag blir så glad över valet och lyckönskar Kristina Issa till utmärkelsen!

tisdag 3 december 2013

Bertil-bo blir Sörmlandsfråga

På decembermötet ska kommunfullmäktige i Katrineholm behandla vår motion om att kommunen ska planera för ett "Bertil-bo", ett multihus med flera funktioner inom samma väggar. Syftet är att skapa gemenskap där alla behövs. Om detta har jag skrivit tidigare.

Vid helgens nomineringsstämma antog Centerpartiet inte bara riksdags- och landstingslistan, utan även inriktningen för ett valprogram. Bland de punkter som redan var satta, fick vi från Katrineholm in vårt förslag om att driva frågan om Bertil-bo även på Sörmlandsnivån.

Bra beslut, tycker vi.

Blir det tomtigt nog?

Ja, det är frågan? Imorgon kommer Stora Malms Centerkvinnor på besök till det traditionella tomtemötet. Helt färdigtomtat är det inte, men det blir det nog.

måndag 2 december 2013

Post riksdagslistan

Post betyder efter och jag vill tro att det är latin. Men rubriken är perfekt, eftersom den har full täckning. Nu är det ju efter att Centerpartiet har fastställt riksdagslistan i Sörmland och jag fick en "post" där, en position, som jag tänker använda till en aktiv valrörelse med sikte på en riksdagsplats.

Igår kväll, efter att jag hade somnat, blev jag uppringd av Expressen. Resultatet av intervjun finns att läsa på tidningens nätupplaga och sannolikt även i papperstidningen.

För en stund sedan medverkade jag i Radio Sörmland. Så nu är kampanjen igång, eftersom jag också välkomnade valarbetare via radion...

söndag 1 december 2013

Med bland topp tre på riksdagslistan

Tack alla medlemmar i centerrörelsen i Sörmland som trodde på mig som toppnamn i medlemsomröstningen till riksdagsvalsedeln. I går omsatte ombuden ert förtroende och placerade mig som trea på listan, med Anna-Karin Hatt på första plats och med Bo Rundquist på andra plats.

Nu blir det personvalskampanjen och kryssningen som avgör de framtida positionerna.

Jag ska göra mitt allra bästa för att bidra till Centerpartiets valresultat, så att vi kan säkra vårt riksdagsmandat.

För Centerpartiet behövs som en grön och företagsam röst för Sörmland i riksdagen.

lördag 30 november 2013

En grön och företagsam röst i riksdagen

I torsdags var mitt debattinlägg infört i Södermanlands Nyheter och i dag är det infört i Katrineholms-Kuriren. Eftersom båda tidningarna låser visst material på sin hemsida, så publicerar jag inlägget i sin helhet här på bloggen:

"Sörmland är kulturbygd, det är slott och herresäten och ekhagar. Det är insjöar och öar, det är stad och land. Det är oerhört vackert, men också ett län med stora utmaningar.

Sörmland har alltid varit Stockholms sommarland. Det är inte av en tillfällighet som slotten och herrgårdar är så många. Avståndet var lämpligt. Fortfarande är utpendlingen stor vilket till en del beror på den omvandling länet gjort från ett län med betydande fabriker till en mosaik av verksamheter.

Allt är dock inte rosenrött. Fortfarande lever bruks- och statarmentaliteten kvar. ”Någon annan” ska helst ordna upp framtiden åt oss, när allting egentligen hänger på oss själva. Vad vill vi, vad kan vi, vilka möjligheter kan vi skapa?
Sörmland behöver en grön och företagsam röst i Sveriges riksdag. Sörmland behöver Centerpartiet för att driva på en sund jordbrukspolitik som ser till att landskapet vårdas, odlas och är öppet, eftersom vi behöver mat och vi dessutom kan använda landskapet för att locka turister.

Sörmland behöver Centerpartiet för att ge företagarna utrymme att vara företagare, utan att i onödan krångla med regler och tyngas av avgifter.

Sörmland behöver Centerpartiet för att nå en giftfri vardag, där vi utan risk kan äta fisk också från Östersjön och där energin kommer från solen, direkt eller genom vind och vågor.

Sörmland behöver Centerpartiet för att hela länet ska leva, för att det ska vara möjligt att bo och leva där just jag vill, om det så är i staden eller på den mer glesa landsbygden. Både i staden och på landsbygden ska det finnas den service som behövs för att vardagen ska fungera.

Det kan tyckas som att alla partier talar om detta. Ja, just det, talar om. Men sällan i samma kombination. Och det är resultaten som räknas.

Jag har levt mer än halva mitt liv i Sörmland. Jag tror mig veta en hel del om Sörmland och sörmlänningen. Jag har gått de politiska vägarna på nästan alla nivåer och jag har testat riksdagsbänken och utskottsstolen. Jag vet hur vi kan påverka och förändra.

Jag vill bidra till resultaten, som en grön och företagsam röst för Centerpartiet i Sveriges riksdag.

Inger Fredriksson
kandidat i riksdagsvalet för Centerpartiet"

torsdag 28 november 2013

Dags för stiftsfullmäktige på Stjärnholm

I dag är det dags att förvalta ett nytt förtroende som jag har fått av väljarna genom Centerpartiet och väljarnas personröster. Nu blir det debut som ordinarie ledamot av stiftsfullmäktige i Strängnäs. Det är med stor respekt, men också med viss nyfikenhet, som jag tar mig an min nya uppgift, där det inte lär bli tillfälle att "vila sig i form".

Men det ska bli roligt att se hur det fungerar när första mötet sker idag på stiftsgården Stjärnholm.

KFAB har ansvar för landsbygden

Tidigare har jag och Centerpartiet agerat för att det ska finnas hyresbostäder även ute i landsbygdens tätorter. Vi har motionerat om detta, genom att begära att Katrineholms kommun ska skriva in detta i ägardirektivet till Katrineholms Fastighets AB, KFAB.

Det blev avslag på motionen.

I går vid kommunstyrelsens sammanträde följde jag upp motionen genom att yrka på ett tillägg till de reviderade ägardirektiv som skulle antas. Jag yrkade att det skulle skrivas in att KFAB ska ha lägenheter i landsbygdens tätorter.

Jag fick med mig mina oppositionskamrater från Fp, Kd och Mp för förslaget. Dock blev det avslag av den socialmoderata majoriteten.

Men slaget är inte avgjort. En ny omgång väntar i kommunfullmäktige i december!

onsdag 27 november 2013

Diger dag väntar med kommunstyrelsen

Dagsprogrammet upptar sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. Det finns en hel del föredragningar och viktiga beslut på programmet. Exempelvis inriktningsbeslut om Stortorget, som gjordes om och prisades för omgörningen i slutet av 1990-talet. Nu är detta förlegat, enligt majoriteten.

Övrigt på dagordningen är nya ägardirektiv till fastighetsbolaget och en översyn av kommunens styrsystem.

Ett inte allt för hett tips, denna dag med plusgrader, är att det är läget för reservationer.

tisdag 26 november 2013

Tack för förtroendet

I kväll har jag blivit vald som ordförande för Katrineholmsbygdens kyrkofullmäktige. Det känns som ett oerhört stort förtroende, som jag vill förvalta på bästa sätt. Till min hjälp har jag två vice ordföranden, som säkert kan rycka in om propositionsordningen blir för komplicerad, nämligen Krister Wistbacka, förste vice ordförande, och Leif Högberg, andre vice ordförande.

Jag fick tillträda redan under kvällen genom att genomföra övriga val som kyrkoråd, valnämnd och revisorer. Alla blev valda i, som jag hoppas god ordning.

måndag 25 november 2013

Önskar ullbagge till Sörmland

Imorgon kväll avgörs vilka landsbygdshjältar som föräras den finaste utmärkelse som de kan få, nämligen ullbaggen.

Bland de nominerade finns Väg 223.

Jag skulle bli jätteglad om allt det arbete som de duktiga kvinnorna längs vägen har lagt ner för att bli synliga och besöksvärda.

Hoppas att det går vägen, hela vägen för väg 223!

söndag 24 november 2013

Så dumt att det knappt kan citeras

Dagens Nyheter rapporterar från Sverigedemokraternas landsmöte. Jag citerar:

"Kvotering säger partiets eget kvinnoförbund nej till.

- Om kvinnor är nöjda att göra något helt annat så bör inte vårt mål vara att kvinnor ska sitta på chefspositioner, säger SD-kvinnornas ordförande Carina Herrstedt."

Och

"SD säger bestämt nej till all typ av kvotering. Det var budskapet i Herrstedts tal som fick varma applåder av församlingen.

- Vårt mål bör vara att kvinnor ska få göra de val de vill, att de ska jobba med det de vill, säger Carina Herrstedt.

Det låter som att kvinnor ska nöja sig med att vara sekreterare på möten i stället för ordförande som är fallet här på SD:s landsdagar?

Ja, absolut. Om det är vad de vill göra, så ska det göra det."

Oj, oj, oj. Vilken kvinnosyn som redovisas. Kanske inte så konstigt att det bara finns tre kvinnor i detta partis riksdagsgrupp.

Kan bara tillägga att Herrstedt sitter på den sörmländska riksdagsbänken för SD, även om hennes hemadress är i Skåne.

Enögd utvärdering

I början av 2010 antog kommunfullmäktige i Katrineholm ett nytt styrsystem. Jag hörde till skeptikerna, eftersom systemet innehöll en hel del svårgenomträngliga begrepp. Men eftersom jag inte lagt fram synpunkterna under resans gång, så ansåg jag att jag inte kunde protestera.

Det har visat sig att det fanns fog för mina kritiska synpunkter. Styrsystemet har inneburit mängder med bokstäver och väldigt lite siffror. Det fungerar i tider med överskott, men fungerar inte alls när besparingar måste till.

Centerpartiet har påpekat detta och i motionens form krävt ett nytt planeringssystem grundat på mer siffror. Denna motion vann givetvis inte majoritetens gehör.

Nu ska planeringssystemet utvärderas. Utvärderingen finns med på kommunstyrelsens dagordning på onsdag. Men det är en märklig utvärdering, för berörda partier har inte fått yttra sig. Inte heller nämnderna. Av underlaget går det egentligen inte att förstå vilka som har deltagit i utvärderingen.

Jag tycker inte att det är godtagbart. Förslaget borde återremitteras för en mer utförlig utvärdering, där även kritiska röster får höras.

fredag 22 november 2013

Kyrkomötet valde Karin Perers till ordförande

I onsdags gick färden mot kyrkomötet i Uppsala. Efter inledande gudstjänst i domkyrkan och gruppmöte med Centerpartiet, så hade jag förmånen att vara med vid invigningen och delta från åhörarplats.

Det var mäktigt. Jag var glad över den musikaliska inramningen, med Inbjudan till Bohuslän, en av mina favoriter som får mig, precis som många andra bohuslänningar, att längta hem. Jag blev ännu gladare, när kyrkomötet enhälligt valde Centerpartiets Karin Perers till ordförande för mötet. Karin Perers är så otroligt energisk och skärpt! Ingen är opåverkad i hennes närhet.

Slutligen fick Centerpartiets Anders Åkerlund avsluta kvällen med en andakt, som handlade om förlåtelse och med utgångspunkt i Nelson Mandelas liv.

En mycket stark afton!

Nu är jag 38...

Det är inte så tokigt att vara 38 och kandidat! Här är hela listan!

För det är inte riktigt åldern som det handlar om, utan om min plats bland alla kompetenta kandidater på Centerpartiets valsedel till Europaparlamentet nästa år.

onsdag 20 november 2013

På väg mot kyrkomötet och Uppsala

Dagens program är väldigt spännande. Jag har förmånen att åka till Uppsala för att träffa Centerpartiets kyrkomötesgrupp. Så jag ska "nästan" vara med vid kyrkomötet.

Roligt, intressant och lärande!

tisdag 19 november 2013

Så tyst om äldreomsorgen

När kommunfullmäktige i Katrineholm ägnade hela arbetsdagen åt budgeten för 2014, tog flera oppositionspartier upp frågorna om kommunens äldreomsorg. Centerpartiet stod tillsammans med (Fp) och (Kd) bakom en satsning om fem miljoner till mer personal.

Men majoritetens företrädare från Socialdemokraterna och Moderaterna var tysta. Varken ordförande Monica Johansson (S) eller vice ordförande Bengt Andersson (M) sa ett ord om den ekonomiska tilldelningen i budgeten eller om hur verksamheten fungerar.

Ibland är tystnaden väldigt talande.

Livsmedelsverkets (h)ysteri

Först var det ostkakan som Livsmedelsverket hotade, genom att uttala att pastöriserad mjölk hade så stora risker att den borde förbjudas till försäljning.

Nu är det osten, som Livsmedelsverket uttalar sin dom över. (H)ysteriet tycks sakna gränser!

Den här gången handlar det inte om att den är farlig. Nej, det är snarare så att den, enligt Livsmedelsverket, påverkar klimatet mer än grönsaker.

Ja, vad ska man säga. Ost är koncentrerad mjölk. Ost är därmed mer näringstät, vilket är praktiskt, och på sitt sätt klimatsmart.

Ost och mjölk kommer vanligtvis från kor. Kor är idisslare och omvandlar på ett mycket smart sätt solenergin från gräset till människoföda. (Följ gärna hur det går till i kornas mage via denna länk!)

Så på sätt och vis äter vi gräs, som bundit energi och koldioxid från solen och luften, när vi dricker kornas förädlade mjölk eller ost.

Det tycker jag är klimatsmart. Dessutom ger våra kor öppna landskap.

måndag 18 november 2013

Vi vill ha ärlig mat

Och slutligen lite mat i budgetdebatten!

"Maten är – som alltid – en het potatis. Flera exempel från hela Sverige visar att det går att göra mer för att servera ärlig mat som är lagad nära dem som ska äta den och med råvaror som inte har rest mer än nödvändigt, det vill säga de är producerade efter svenska regler för miljö och djuromsorg. Centerpartiet vill höja ambitionerna och också se till att maten hamnar där den gör nytta (och inte i de gröna påsar som vi så småningom ska införa i kommunen). Mätta barn orkar mer och kan nå bättre resultat. Och äldre sover bättre med mat i magen. Det är därför som nattfastan måste minska på riktigt och inte bara på papperet.

Bra mat är en god början.

Katrineholm växer med barnen."

Vi ser hela Katrineholm

I inledningen av budgetdebatten hann jag också tala om att Centerpartiet ser HELA Katrineholm, inte bara de delar som ligger nära stadshuset och Stortorget.

"För många är livet på landet en dröm. För andra är det hård verklighet. Centerpartiet har sett hur det STORA sker i staden. Gröna kulle ljussätts med blommor, gator stenläggs och torg ska göras om.

På landsbygden blir det en satsning på gatljus längs Vedebyvägen i Björkvik. I samma Björkvik kan invånarna se hur cykelvägen växer igen, eftersom kommunens utlovade skötsel inte utförs.

Pengarna måste räcka till HELA kommunen och inte bara till de två tredjedelar som bor i centrum eller är synliga från Gröna kulle. (Göran Kulle kanske det heter?)

Katrineholm har ingen glesbygd. Vi har en landsbygd som behöver sin service för att vara så välmående och attraktiv att familjer väljer att låta barnen växa upp där.

Centerpartiet ser HELA Katrineholm och arbetar för att det ska vara lika villkor var man än är bosatt. Vi tänker fortsätta att kämpa för att fördelningen blir rättvis och vi kommer att göra vår egen landsbygdsprövning av de beslut som fattas."

Katrineholm växer med barnen

Budgetdebatten är över för den här gången. Jag tog i mitt inledningsanförande upp barn, landsbygd och mat. Här följer delen som handlade om barn:

"Katrineholm växer med barnen är rubriken till Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas gemensamma budget.

Det är inget konstigt med det, för det som är bra för barn är bra för övriga samhället också. Barn är framtiden. Därför är vi med och satsar på förskolan, för att grupperna inte ska vara så stora och för att miljön ska stimulera till ”hopp och lek”. Hopp även som framtidstro.

För någon månad sedan besökte jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot Roger Tiefensee Ungdomstorget här i Katrineholm. Det var ett besök som gav Hopp och många tankar. Lite förenklat kan jag säga att de som jobbar där, jobbar med att ge ungdomar hopp och förmåga att se sina egna tillgångar så att de kan växa som människor och hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Det är ett stort jobb och de som jobbar där är väldigt duktiga. Men det som slog mig var frågan när och var det hände att ungdomarna tappade tilltron till sig själva och till sina egna möjligheter att forma sin egen framtid.

De allra flesta, hoppas jag, börjar skolan fulla med förväntningar. Någonstans under skolåren bryts tilliten och självkänslan. Det här är ingenting som vi kommer att bråka om här i fullmäktige, men det kan vara värt att tänka över åtminstone med ett stillsamt varför?

För när Katrineholm ska växa med barnen, då måste skolan fungera så att alla barn får möjligheter att lära för livet och växa som människor för att vara väl rustade inför vuxenlivet.

Här är ytterligare en tanke från studiebesöket. Kontakten mellan skola och arbetsliv måste bli bättre. När en elev börjar skolan känner den till kanske en handfull olika yrken, när den lämnar skolan har antalet kända yrken inte ökat särskilt mycket. Här finns väsentligt mer att göra, för att öka kontakterna med näringsliv och skola. Kontakterna kan exempelvis förklara VARFÖR kunskap är så viktig – för att kunna bli det som man vill bli och kunna leva sin dröm."

söndag 17 november 2013

Guldklocka för många dagar, kvällar och nätterCenterkvinnan Ewa Dahlgren hämtade igår sitt tack för 20 års arbete som förtroendevald i Katrineholms kommun. Det har blivit många timmar, dagar, kvällar och nätter som har gått åt till arbetet i demokratins tjänst.

Jag hade förmånen att vara på plats, när hon fick sin guldklocka av Petter Otterstedt, vid den högtidliga utdelningen på Kupolen i Katrineholm.

Ewa berättade om att kommunfullmäktige kunde innehålla en del nattmanglingar, eftersom man då inte hade infört stopptiden 23. Halv två, tror jag att hon sa, att ett budgetmöte hade slutat.

Imorgon är det budgetmöte i Katrineholm. Det startar 08.30 i Safiren.

lördag 16 november 2013

Ljus på kontrasterna

Hm. Tänker på kontrasterna. Lokaltidningen sponsrar ljusspel, troligtvis med marknadsföring och gratisannonsering. Kostnad: utebliven intäkt för flera halvsidor i fyrfärg. I dag skänker samma tidning 3.000 kronor till Röda Korset.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

fredag 15 november 2013

Bandy, bandy...

Jag borde skriva mer om bandy. Eller se mer bandy. Nu vill jag bara framhålla att mitt bandyintresse ändå är relativt stort. I min trappuppgång har vi nämligen uppfostrat KVBS stora målgörare Niklas Eriksson.

Nå, ja, jag tror väl inte att grannarna hade så stor del i framgångarna för Niklas. Viktigare var nog hans gener och hans fina inställning.

Så visst tycker jag att det är roligt, när "vår" Niklas gör mål. Han får gärna göra hur många som helst! Heja, heja! I dag blir det match mot Rättvik.

torsdag 14 november 2013

Mjölk är livet!

Jag är uppväxt med opastöriserad komjölk. I skolan drack jag förstås paketerad mjölk. Jag vet inte om jag har tagit någon skada av någondera och jag dricker fortfarande gärna och ofta mjölk. Mjölk är livet, som ett mjölkföretag hade som slogan för ett antal år sedan.

Nu har Livsmedelsverket gått in i mjölkdebatten och önskat ett förbud mot försäljning av opastöriserad mjölk. Gårdsförsäljning har sedan tidigare varit tillåten, men då "i mindre mängd". Hur stor en mindre mängd är, är inte alldeles lätt att avgöra.

I dag, när ostkakans dag firas å det bestämdaste, aktualiseras frågan på nytt. Är ostkakan hotad av Livsmedelsverket?

Det borde inte vara så. För när mjölken används till att göra ostkaka av, då upphettas den minst två gånger - först när ostmassan ska bildas och sedan när ostkakan görs färdig i ugnstemperatur. Så något problem borde det inte vara att få lov att använda mjölk till detta även i fortsättningen.

Livsmedelsverkets rena omsorg slår tyvärr tillbaka. Det är bra att Livsmedelsverket talar om de risker som kan finnas med gårdsmjölken, men det är olyckligt om rekommendationer förvandlas till förbud.

onsdag 13 november 2013

Sista natten med gänget...

... var det ikväll, då kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling samlades för årets och mandatperiodens sista möte. På agendan stod budget för 2014 och fastställande av kyrko- och begravningsavgift.

Samt information om Granhedsgården, den kursgård i Floda gamla socken som kyrkoherde Eva Karlsson vill köpa in till församlingen. Om det blir affär av, så måste det avtackade kyrkofullmäktige sammanträda på nytt.

Det är fortfarande många, många frågetecken med denna affär.

Mer energi med musik

Hörde i vetenskapsradion nu på morgonen att solceller fungerar bättre om de samkörs med ljuv musik.

Det vet kanske de flesta att bra musik kan tillföra energi, men det här låter lite ovetenskapligt, tycker jag.

Fast huvudsaken är väl om det fungerar? Alla upptäckter kan ändå inte belönas med Nobelpris.

Skiffergasen har för stora risker

Radions morgonnyheter har tagit upp riskerna med skiffergas. Centerpartiet tog tydlig ställning i denna fråga vid partistämman i Karlstad. Så här skrevs det i programmet om detta:

"Nya fossila bränsletillgångar som till exempel skiffergas som nu exploateras kraftigt runt om i världen riskerar att försena omställningen till förnybar energi. Billig gas som ersätter kol i en del av världen kan lokalt bidra till minskade utsläpp, men i ett större perspektiv bidrar detta till att billig kol finner nya marknader och konkurrerar med andra, förnybara, kraftslag. Europa och vår omvärld riskerar därmed att bindas fast i en fossilberoende infrastruktur som fortsätter att ge klimatpåverkan i decennier framöver. Miljöpåverkan och metangasutsläpp vid gas- och oljeutvinning ur skiffer är ytterligare osäkerhetsfaktorer i den globala pågående energiomställningen och all utvinning av fossil energi bör stå för sina fulla miljökostnader.

Metoden att utvinna gas och olja ur skiffer, genom så kallad fracking, är förenad med påtagliga och idag oöversiktliga miljörisker. Med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer."

Det här är bra. Nu gäller det att bredda stödet för detta.

måndag 11 november 2013

Tack alla medlemmar för rösterna!

I dag har jag fått veta att medlemmarna i Centerpartiet i Sörmland har givit mig 1.352 poäng i medlemsomröstningen inför riksdagslistan. Jag är mycket stolt över det stora förtroende som medlemmarna har gett mig och som jag gärna vill förvalta efter min allra bästa förmåga.

Övriga i toppen som medlemmarna har delat ut poäng till är Åsa Ingårda, som fått 1060 poäng, Bo Rundquist, 827, och Dayana Jadarian, 578.

Hur det blir slutligen avgör dock ombuden på distriktsstämman i Flen 30 november.

söndag 10 november 2013

Slut på idéer?

Ljuset kommer tydligen inte längre från Rörelsen eller från Gröna kulle i Katrineholm. Nu kommer det söderifrån, från Norrköping och Linköping och från tjänstemän.

Ljus i staden handlar inte om gatlyktor. Det handlar om att ljussätta Gröna kulle med blommor...

Idén, som presenterades i lokaltidningen i lördags, kommer från samhällsbyggnadsförvaltningens chef Lars Hågbrant.

Det är tydligen så slut på idéer i kommunhuset att Socialmoderaterna får ta hjälp utifrån.

Till vissa saker finns det alltid pengar. Det är dock inte alltid säkert att det är visa saker.

fredag 8 november 2013

Viktigt det blir riktigt enligt lagboken

Kommunens datorer ska naturligtvis användas på bästa sätt och inte till sådant som är otillåtet. Det är därför som det antas informationssäkerhetspolicys om vad som är tillåtet - och inte.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet i Katrineholm kompletterades policyn med en ny tolkning. Jag var inte nöjd med detta, eftersom tolkningen blir att personalkontoret ska avgöra när ett grundlagsbrott kan ske och inte kommunjuristen. Jag har förstått att det brutit ut en viss aktivitet på Facebook med anledning av beslutet.

För säkerhets skull publicerar jag här nedan den reservation som jag har lagt tillsammans med Ewa Callhammar och Carina Björk-Andersson, båda folkpartister.

"Redan i Regeringsformens första kapitels första paragraf tas upp att demokratin bygger på fri åsiktsbildning. I andra kapitlets andra paragraf samt även i den tredje förtydligas detta.

”2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.Lag (2010:1408).” (Citaten hämtade från riksdagens hemsida.)

När kommunstyrelsen i augusti behandlade ärendet om Revidering av informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun togs ett beslut om att klarlägga vilka delar i policyn som inte är tillämpbara för förtroendevalda. Detta klargörande är nu gjort och handlar om IT-kontorets möjlighet att få tillgång till den förtroendevaldes e-post och hemkatalog vid misstanke om oegentligheter.

I sak är det viktigt att förtroendevalda använder kommunens e-postsystem och datautrustning/datalagring på ett korrekt sätt. Vi har inga invändningar mot detta. Dock måste eventuella misstankar vägas mot risken för brott mot grundlagen. Vår uppfattning är att denna bedömning ska göras av kommunjuristen och inte av personalkontoret.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att personalkontoret skulle bytas till kommunjuristen i den nya skrivningen.

Då vårt yrkande avslogs av majoriteten reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 30 oktober 2013Inger Fredriksson Ewa Callhammar Carina Björk-Andersson
Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Folkpartiet liberalerna"


torsdag 7 november 2013

Ett hållbart val i Vrena

Det trevliga mötet igår med Vrena Centerkvinnor och en del centermän väckte en hel del tankar och nya idéer. Medlemmarna uppskattade Centerkvinnornas arbete med jämställda pensioner, som leds av Solveig Zander, där förslag ska komma vid årsskiftet. För det är ju inte hållbart att så många kvinnor ska gå i pension och få en pension som knappt går att leva på.

Vi diskuterade också mycket varför transporter inte kostar vad de rimligen borde göra och vår konsumtion, som inte är hållbar.

Det finns så mycket att göra, för att förbättra samhället i mer jämställd och hållbar riktning!

tisdag 5 november 2013

En dag med Centerkvinnorna...

... kommer att få en fortsättning imorgon!

Ja, det är sant. Efter en dags sammanträde med Centerkvinnornas förbundsstyrelse i Stockholm, där vi bland annat har diskuterat hur jämställt landsbygdsprogrammet är och kan bli samt jämställda pensioner, så väntar Vrena Centerkvinnor imorgon.

De har inbjudit mig för att ta upp aktuella frågor för Centerkvinnorna.

Det ska bli roligt!

måndag 4 november 2013

Mycket talar för "Bertil-bo"

Min och Centerpartiets motion om att planera för ett byggande av multihuset "Bertil-bo" passerade kommunstyrelsen i Katrineholm för andra varvet i onsdags.

Tyvärr föll inte kommunstyrelsens ledamöter i trans den här gången heller, utan jag tvingades att reservera mig till förmån för motionens förslag.

Så här blev reservationen:

"Motionen om att bygga ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där gemenskap byggs in genom de verksamheter som inryms i huset, har nu fått en mer gedigen beredning. Det är positivt.

I bildningsnämndens yttrande finns dock missuppfattningen att motionen föreslår att en gymnasieskola inryms i multihuset. Så är inte fallet. Den verksamhet som kan vara aktuell, enligt motionen, är förskola och skola upp till gymnasiet.

I samtliga yttranden finns argument som talar för att ”Bertil-bo” kan vara en möjlighet. Exempelvis skulle byggnaden, multihuset, mycket väl kunna inrymmas i Översiktsplanens strategi för den blandade staden.

Att vissa försök gjorts tidigare i liknande riktning (Igelkotten och Lövåsen) behöver inte tala mot motionens förslag. Det visar snarare att idén är god, men att den inte riktigt var färdigutvecklad då den infördes.

Sammantaget är det mycket som talar för att ”Bertil-bo” skulle tillföra Katrineholm ett nytt sätt att bygga och planera.

Jag yrkade därför att motionen skulle bifallas.

Då majoriteten avslog mitt yrkande, reserverar jag mig mot beslutet."Räddningstjänst inte sams med ambulans

Nej, Någon måste ha kastat in rejält med grus i maskineriet, för det gick tydligen inte att samordna byggandet av en ny ambulansstation i Katrineholm med en ny brandstation.

Enligt vad jag har erfarit, vilket är en luddig omskrivning för vad jag har hört och läst, så har möten varit planerade mellan Räddningstjänsten eller kommunen och landstinget. Båda parterna, fortfarande enligt vad jag har erfarit, säger att den andra parten ställt in mötet.

Oavsett vilket, så är det tråkigt att samarbete och samverkan inte kan praktiseras mer. Det tycks som om det bara kan fungera i teorin.

Jag gjorde en markering vid kommunstyrelsens sammanträde, där Katrineholms kommun sålde en tomt till Landstinget Sörmland, genom att skriva ett särskilt yttrande.

Så här skrev jag:

"Centerpartiet har inget emot att kommunen och landstinget gör tomtaffärer i allmänhet.

Dock handlar denna affär om lokaliseringen av en ny ambulansstation, där det skulle ha kunnat finnas samordningsvinster genom att lokalisera den nya stationen tillsammans med räddningstjänsten, exempelvis vid ”Flamman”.

Centerpartiets uppfattning är att samordning och samlokalisering behöver omsättas i annat än ord. Byggandet av en ny station hade kunnat vara en bra möjlighet att gå från ord till handling."

fredag 1 november 2013

Demokrati måste alltid försvaras

Nyheterna igår innehöll minst två upprörande inslag från skilda världar, men med det gemensamma att de handlade om demokrati. I Kenya hade en 16-årig flicka utsatts för en gruppvåldtäkt, kastats ner i ett dike och nästan avlidit av skadorna. Förövarna grips av polis och får som straff att klippa gräsmattan utanför polisstationen.

Detta vållar med rätta en folkstorm.

I Nordmaling i Västerbotten misshandlas en socialdemokratisk ordförande för barn- och utbildningsnämnden i sitt hem, högst sannolikt för att beslut snart ska tas om skolnedläggelse.

Båda händelserna är grova angrepp på vårt demokratiska system, som bygger bland annat på rättssäkerhet och organisationsfrihet. Det här visar än en gång att demokrati aldrig kan tas för givet och att brotten mot demokratin förekommer överallt.

Demokratin måste alltid försvaras.

tisdag 29 oktober 2013

Katrineholm växer med barnen

Precis så är det; Katrineholm växer med barnen! Det är också rubriken på vårt förord i den gemensamma budget som Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in till kommunen i dag och som vi ordnade presskonferens om.

Vi satsar på barnen genom att starta nya förskoleavdelningar, så att barngrupperna blir mindre, och att lägga pengar på utemiljön kring förskolorna och skolorna. Samt på lekplatserna!

Lite extra skolsatsning blir det också, så att barnen ska få bättre förutsättningar att skaffa sig kunskap.

Vi ser också hela Katrineholm genom bidrag till enskilda vägar och satsning på landsbygdens idrottsanläggningar, bland annat.

måndag 28 oktober 2013

Räddningstjänst och ambulans borde samordnas

På onsdag ska kommunstyrelsen i Katrineholm fatta beslut om en rad ärenden. Ett av dessa är att sälja en tomt till Landstinget Sörmland, som ska bygga en ny ambulansstation.

Det kan kanske behövas, det kan landstinget säkert bedöma bättre än vad jag kan, men det som jag har svårt att förstå, är varför landstinget inte söker någon samordning eller samlokalisering med Katrineholms kommun.

Räddningstjänsten ska inom några år bygga en ny brandstation. En naturlig "sambo" med denna skulle vara ambulansen. Så har det varit tidigare, om än att det var ett antal år sedan.

Det finns mycket mer som förenar än som skiljer. Här skulle bilhall, serviceutrymmen och annat kunna samutnyttjas.

Men så enkelt får det förstås inte vara. Jag får göra en markering på onsdag, när beslutet ska fattas.

Sörmland i Strömsund

Det är bra med geografiska kunskaper. Ibland blir man dock överraskad. Mina falkögon slog ner på skrivelsen från Länsstyrelsen i Södermanland, och se där, bland alla adressuppgifter om postadresser, besöksadresser, e-poster och annat, där stod det faktureringsadress - Strömsund.

Så den som vill få betalt från Länsstyrelsen i Södermanland måste vända sig till 833 83 i Strömsund.

Lite långsökt, kan jag tycka, men huvudsaken är väl att den som fakturerar får betalt.

söndag 27 oktober 2013

Nej, inte aktiv dödshjälp

På söndagspromenaden är det oftast trevligt att lyssna till radions P1. Där sänds ofta bra program som berör. Den här gången fastnade jag i ett program som handlade om aktiv dödshjälp. (Jag ska se om jag kan länka till programmet här!)

Det handlade om ett par som hade sjukdomsdiagnoser som bara skulle göra dem sämre och sämre. De hade därför bestämt sig för att avkorta sina liv på en klinik utomlands. När det kändes som att det var dags ångrade sig mannen.

I radioprogrammet berättas hela historien. Det är starka intervjuer, som jag inte kunde låta bli att bli berörda av. Det går antagligen aldrig att förstå hur en annan människa tänker, men för mig väckte programmet sorg. Jag är inte redo att säga ja till att en människa ska få hjälp att avsluta sitt liv.

Jag har inte tid med tidsomställning

Nej, så är det, jag har inte tid med tidsomställning, att försöka få kroppsklockan att ställa om sig, det är lika jobbigt varje gång.

Övriga klockor går alltid att överlista.

torsdag 24 oktober 2013

Rättar sig mer efter budget än behov

Katrineholms-Kurirens ledare, som jag inte kan länka till, eftersom den är låst, tar upp frågan om det är viktigt att hålla budget bara för vissa nämnder samt om maktfullkomligheten hos kommunens (S)styrande.

Ja, synpunkterna är viktiga. Det är märkligt att två ledande socialdemokrater, Göran Dahlström och Monica Johansson går i taket, när Centerpartiets Anita Karlsson tackar personalen för det arbete som den lagt ner och som har gjort att nämnden har kunnat hålla budgeten.

Hon får äta sedvanlig "bannbulla", medan socialnämndens ordförande Pat Werner och service- och tekniknämndens Johan Hartman, vars båda nämnder också visar underskott kommer undan kritiken.

Det här påpekar ledarskribenten passligt samtidigt som radions rapporter ger Anita Karlsson rätt. Biståndsbedömarna rättar sig mer efter budget än behoven!

Ledarskribenten uppmärksammar också en annan intressant fråga från måndagskvällen, nämligen att stora som små frågor kan lösas av kommunens starke man, Göran Dahlström. (Nej, ledarskribenten skrev inte "starke man", det gjorde jag.) Eftersom det fungerar på det viset så behövs det inte några medborgarförslag.

Det tycker jag och Centerpartiet är dåligt. Det behöver finnas formella vägar att få frågor besvarade.

Hur mycket kostar vägen tillbaka?

Hörde nyss Katarina Helmerssons inrikeskrönika som gjorde starka kopplingar med egna erfarenheter, där en återresa kan kosta väsentligt mer än ditresan.

Hennes starkaste exempel var kvinnan som i flyktingkatastrofen i Medelhavet i förra veckan förlorade tre av sina fyra barn och nu sitter i fängelse.

Vad säger Sverigedemokraterna till henne, när de samtidigt i riksdagen ställer frågan till migrationsminister Tobias Billström om Sverige ska ta emot 22 miljoner syrier?

Och vad säger omvärlden, när 22 miljoner syrier har flytt landet, och det råder fred?

Ja, frågan är berättigad. Vad kostar vägen tillbaka?

En stark krönika, väl värd att höra om igen.

tisdag 22 oktober 2013

Inte bra tacka personalen?

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm lyckades Centerpartiets ledamot Anita Karlsson få både kommunalrådet Göran Dahlström (S) och Monica Johansson (S) att se rött. Anledningen var att hon från talarstolen sa att det var de som arbetar inom vården och omsorgen som sett till att budgeten för den delen av kommunen håller.

Det passade inte de (S)-märkta att berömma personalen. Väldigt märkligt och otroligt tråkigt att hörseln är så konstig en vanlig måndagskväll.

måndag 21 oktober 2013

Toppar med kommunfullmäktige

Det är återigen dags för en dag fylld av kommunpolitik, det vill säga mestadels förberedelser inför nästa års budget. Men först ska dagen toppas med kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Katrineholm. Höjdpunkten på föredragninslistan är delårsrapporten.

söndag 20 oktober 2013

Hurra, hurra! Warbro kvarn fyller tio i dag!

Warbro kvarn fyller tio år i dag i sin nya skepnad med kvarnen, hjärtat i verksamheten, förlagt till Linds gård i Sköldinge.

Jag vill absolut gratulera det lilla företaget som växt på att ta upp gamla växtsorter till försäljning och göra dem välkända på nytt. Dinkel och speltvete, ja, det finns mycket mer på sortimentet.

Grattis till hela familjen Björklund!Firar med guldklövertårtan från 2010! Roger Tiefensee och Kerstin Björklund.

fredag 18 oktober 2013

Samarbete klart om styret i Katrineholmsbygdens församling

I går blev det klart att Centerparitet och Socialdemokraterna går samman i ett valtekniskt samarbete om styret av Katrineholmsbygdens församling.

Vi är två nomineringsgrupper som har var sin folkrörelse bakom oss och vi har likartade tankar om hur vi vill se den öppna folkkyrkan i framtiden.

I dag har vårt samarbete omtalats i lokalradion och imorgon, gissar jag, står det att läsa om det i lokaltidningen, Katrineholms-Kuriren.

För min del är det viktigt att fortsätta arbetet i församlingen så att kyrkan angår fler.

torsdag 17 oktober 2013

Märta Leijon hade varit stolt

Tidningen Sörmlandsbygden publicerar min insändare om ärkebiskopvalet i dag. Det är inte någon slump att insändaren är ganska lik ett tidigare inlägg på denna blogg. Inte heller nu kan jag länka till insändaren, utan jag får citera den i sin helhet:

"Märta Leijon hade varit stolt

I veckan blev det klart att Antje Jackelén blir ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Hon blir därmed första kvinnan i Sverige att ha detta ämbete.

Jag är som Centerkvinna och förtroendevald i Svenska kyrkan mycket glad över detta.
Centerkvinnorna har mycket länge tagit strid för att kvinnor skulle kunna få vigas till präster och tjänstgöra precis som män. Märta Leijon, som var med vid bildandet av Centerkvinnorna och som skrev det första programmet, tog sig an frågan med så stort allvar att hon läste teologi för att ordentligt sätta sig in i frågan och kunna vara en fullvärdig medlem i utredningen om kvinnor skulle kunna bli präster.

Märta Leijon skulle ha varit stolt i dag.

Inger Fredriksson, Katrineholm
Ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse"

Sätt barnets bästa främst

I dag är min insändare om barns rättigheter införd i Södermanlands Nyheter. Jag kan ännu inte se att den är utlagd på hemsidan, så jag citerar den här:

"Alla barn i Sverige har rätt till skydd mot övergrepp, våld eller andra omsorgsbrister. Nästan. I dag gäller inte detta fullt ut för barn som söker uppehållstillstånd. De kan utvisas tillsammans med föräldrar som av olika skäl inte klarat av omvårdnaden om barnen, när de har levt i Sverige.

Detta är inte rätt mot barnen och jag blir glad över att Centerpartiets riksdagsledamöter Solveig Zander och Ulrika Carlsson nu har motionerat i riksdagen för att nå en förändring.

Det borde vara självklart att barnens bästa ska gå först och att Lagen om vård av unga ska gå före utlänningslagen. Precis det som Solveig Zander och Ulrika Carlsson föreslår och som Barnombudsmannen och Unicef också förespråkar.

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

onsdag 16 oktober 2013

Måste lära oss se RÖTT

På dagsprogrammet stod det i dag Personalutskott. Utöver dagordningen som skulle klaras av, så inledde vi arbetet med att revidera det personalpolitiska programmet.

Enigheten var stor om att grundvärderingarna inom kommunen, samlade i förkortningen RÖTT, inte är så kända och använda som önskvärt vore.

Vi måste alltså lära fler i Katrineholm att inte bara se RÖTT, utan även tillämpa Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit i allt arbete.

tisdag 15 oktober 2013

Svenska kyrkan får kvinnlig ärkebiskop

I dag blev det klart att Antje Jackelén blir ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Hon blir därmed första kvinnan i Sverige att ha detta ämbete.

Jag är mycket glad över detta, både som Centerkvinna och som bohuslänning i exil. I Bohuslän, alltså i Göteborgs stift, har kvinnomotståndet varit starkt. Nu borde det vara begravt för tid och evigheter.

Centerkvinnorna har mycket länge tagit strid för att kvinnor skulle kunna få vigas till präster och tjänstgöra precis som män. Märta Lejon, som var med vid bildandet, tog sig an frågan med så stort allvar att hon läste teologi för att ordentligt sätta sig in i frågan och kunna vara en fullvärdig medlem i utredningen om kvinnor skulle kunna bli präster.

Det känns som om Märta Leijon skulle ha varit stolt i dag.

måndag 14 oktober 2013

Äldre måste också vara på bettet

I morse spred radionyheterna budskapet att äldres tandvård ofta negligeras och att det kan få svåra konsekvenser. Det visade en undersökning som var framtagen av Tandläkarförbundet.

Frågan är allvarlig. Dålig tandstatus kan få svåra konsekvenser. I värsta fall sprider sig de aggressiva bakterierna via blodet ut i kroppen. I mindre akuta fall drabbas förmågan att äta och att ta upp näring genom svårigheterna att tugga.

Det är helt klart att äldre också måste få vara på bettet.

Därför blev jag glad över att i radio höra Maj Rom, som numera jobbar på Sveriges Kommuner och Landsting, berätta om vad som görs och vad som ska göras för att även tandhälsan ska komma med i äldrevården.

För tänderna är en viktig del av kroppen.

Två dagar kvar av medlemsomröstningen

Det är hög tid att skynda sig. Om man är medlem inom Centerpartiet i Sörmland och har fått hem omröstningsmaterialet till landstings- och riksdagsvalet. Den 15 oktober är sista dagen att fylla i talongerna och dela ut positiva poäng.

Kyrkovalet uppmärksammat

Katrineholms-Kuriren skrev i lördags om resultatet av kyrkovalet. Det går säkert inte att länka till artikeln, eftersom tidningen har börjat ta betalt för webbmaterialet.

I alla fall så nämndes det i redovisningen att jag kryssat mig upp på listorna i valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling och till stiftsfullmäktige i Strängnäs. Men det var ju ingen nyhet för läsarna av denna blogg. De kunde ju veta det redan för någon vecka sedan.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

fredag 11 oktober 2013

Nobelpriset är mitt...

Jag läser Alice Munros spontana (?) kommentar till att hon har utsetts till årets Nobelpristagare i litteratur 2013. "Jag är väldigt glad att jag fick priset, att vi kvinnor fick priset."

Alltså har jag blivit Nobelpristagare. Å vad jag tycker om pristagare som är så generösa att de kan dela med sig av glädjen. Delad glädje är dubbel glädje. Fast, om jag ska vara riktigt ärlig, så är det Alice Munros berättarbegåvning som tagit henne dit hon är. Här är vi alla att gratulera!

torsdag 10 oktober 2013

Inspirerande möte på UngdomstorgetBilden skulle kunna vara tagen var som helst. Men den är inte fotad var som helst, utan den är tagen efter mitt och Roger Tiefensees besök på Ungdomstorget i Katrineholm.

Besöket gav många tankar. Kanske den allra viktigaste är vad skapar motivation och vad är det som gör att den försvinner?

På Ungdomstorget samlas olika resurser som kan behövas för ungdomar som inte har sin framtidsväg spikrakt utstakad. Det är bra, men inte helt bra. De som jobbar med ungdomarna och som vi träffade vill mer. Ännu fler skulle kunna samsas inom Ungdomstorgets väggar (ja, inte exakt som det ser ut nu) för att göra verksamheten ännu mer flexibel.

Mycket tänkvärt att alltid sätta människan i centrum och se till att hon växer.

Tack för ett givande besök!

Jobb, jobb, jobb..

I dag blir det studiebesök på Ungdomstorget och IUC i Katrineholm. Tillsammans med riksdagsledamot Roger Tiefensee (C) ska jag se vad kommunen gör för arbetslösa ungdomar (Ungdomstorget) och hur yrkeshögskoleutbildningarna fungerar i praktiken. Båda är viktiga inslag för att få fler i arbete.

Det kommer att bli en intressant och rolig dag! Jobb, jobb, jobb...

Yellen föregångskvinna i USA

När Janet Yellen tar steget upp från vice till högste chef för USA:s centralbank, Federal Reserve, är det ett stort steg för världens alla kvinnor. Det visar att kvinnors kompetens kan användas på alla poster, inte enbart som biträdande.

Sedan är det lite speciellt att Janet Yellen når denna position i en ålder av 67 år, då en hel del av hennes jämnåriga i Sverige skulle ha låtit pensionera sig. Men detta säger mer om USA än om Yellen, eftersom hennes kompetens har varit tydlig sedan länge, bland annat var hon rådgivare åt president Bill Clinton.

onsdag 9 oktober 2013

Jag är invald

I dag kom brevet från Strängnäs stift, där det står svart på vitt att jag är invald i kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling samt invald i stiftsfullmäktige.

Det känns fortfarande ansvarsfullt.

tisdag 8 oktober 2013

Kycklingen ska vara svensk

Jag åt svensk kyckling till lunch i dag, eftersom jag lagade till den själv. I fredags var jag på populär lunchrestaurang i Norrköping och där serverades också kyckling. Jag valde dock fisk. Kycklingen kom från Brasilien och det berättade krögaren utan att skämmas så mycket. Om kycklingen skulle ha varit svensk hade rätten kostat det dubbla.

Någonstans är det fel. Kyckling från Brasilien ska inte kunna konkurrera med den svenska när resan är betald.

Så frågan är, är resan betald med alla kostnader? Och finns det mer att göra för att den svenske, eller kanske till och med sörmländske kycklingproducenten ska kunna konkurrera bättre? Sannolikt finns det mer att göra.

Jag vill gärna vara med och påverka detta, dels genom att köpa svenskt, men också genom att ge svenska bönder bättre villkor.

måndag 7 oktober 2013

Alla spår inte lika bra

Socialdemokraten Fredrik Olovsson ondgör sig i dag i sin krönika i Katrineholms-Kuriren över att regeringen inte satsar så mycket på järnväg som Olovsson vill.

Alldeles bortsett från att underhållet tidigare under många år varit försummat och att det tar tid att återställa, så måste Olovsson ha missat något.

När kommunstyrelsen i Katrineholm i september beslutade om den nationella planen för transportsystem, då ville inte de lokala socialdemokraterna uppmärksamma behoven på järnvägssträckningen mellan Västerås-Norrköping, det som när spåren trafikeras brukar kallas UVEN.

Alla spår är tydligen inte lika bra.

lördag 5 oktober 2013

Fredspriset till Malala

Dagens Nyheter skriver i dag om årets mottagare av Nobels fredspris, som kommer att bli offentligt under den kommande veckan.

Mycket talar för att det blir Malala Yousafzai som blir mottagare av priset. Malala är den mycket modiga pakistanska flickan som har tagit strid för att flickor ska få gå i skolan och som straffades av talibanerna genom att nästan skjutas till döds.

Nu finns hon med i prisdiskussionerna som en av de hetaste kandidaterna.

Jag hoppas att det blir Malala som får priset. Hon är värd det och utnämningen är alls inte lika provocerande som att ge Barack Obama eller EU priset. Malala Yousafzai har gjort oerhört mycket för att öka flickors möjligheter i hela världen. Med utbildning följer ökade möjligheter till egen försörjning, vilket i sin tur minskar konfliktrisken.

Om jag inte kommer att skriva något här på bloggen under veckan, så beror det på att jag håller tummarna...

fredag 4 oktober 2013

Kryssningsveckan

Ja, det har verkligen varit en vecka fylld med kryss, när "upplösningen" av kyrkovalet blev känd. Mina personkryss räckte till inval i såväl kyrkofullmäktige som stiftsfullmäktige. De 175 kryssen som vänliga väljare hade förärat mig i valet till kyrkomötet räckte dock inte ända fram. Jag hade behövt 204 kryss för att komma över femprocentsspärren och sedan ännu flera kryss för att avancera till ersättare eller ordinarie.

Men det känns ändå högst hedrande att så många i Strängnäs stift kunde tänka sig mig på plats när kyrkomötet samlas i Uppsala. Stort TACK!

torsdag 3 oktober 2013

Viktig förhandling om Östersjön

Vid dagens förhandling i Köpenhamn om insatser för att rädda Östersjömiljön togs trots allt några steg framåt, även om miljöministrarna inte nådde så långt som man kunde ha hoppats.

Miljöminister Lena Ek (C) skrev så här i en debattartikel inför mötet om vad som har gjorts av Sverige och vad som behöver göras.

Överenskommelsen mellan länderna runt Östersjön är ändå ett steg på vägen mot en renare och mindre näringsrik Östersjö. Utan små steg är det inte möjligt att ta större. Det handlar också om att visa vad som är möjligt att göra. Och vad det kostar att inte göra det.

Fler kryss i kyrkovalet...

... blev det. I dag har Svenska kyrkan publicerat resultatet i kyrkovalet till stiftsfullmäktige i Strängnäs stift. Väljarna har belönat mig med 94 kryss att förvalta, vilket ger mig en plats i stiftsfullmäktige tillsammans med Nils-Eric Jacobsson, som fick 95 kryss.

Jag vill tacka alla väljare som har gett mig förtroendet att företräda dem och jag hoppas att jag ska kunna motsvara förväntningarna.

Fler kryss i valet...

... men först en rejäl medlemsomröstning!Nu har jag gjort mina val i medlemsomröstningen inom Centerpartiet i Sörmland för riksdags- och landstingsvalet. Brevet är på väg mot expeditionen i Flen. Till 15 oktober ska rösterna vara inne för att räknas i den rådgivande medlemsomröstningen.

tisdag 1 oktober 2013

Nu är korsen räknade...

... i alla fall när det gäller valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling!

Ja, ja, det heter förstås kryss. I alla fall så har väljarna som röstat på Centerpartiet varit så vänliga att förse vår valsedel med kryss för Inger Fredriksson att jag tog Centerpartiets första mandat.

Jag är naturligtvis mycket stolt och glad över detta och jag hoppas att jag ska motsvara förtroendet.

De som blev invalda från oss i Centerpartiet i övrigt är Örjan Lindgren, Ulrika Pärnaste, Ingvar Kylestorp, Bertil Carlsson och Hjördis Stenberg.

måndag 30 september 2013

Nu tror jag på opinionsundersökningar

För någon timme sedan svarade jag i min bostadstelefon och fann att jag var uppringd av ett opinionsinstitut. Kanske inte ett av de mer kända. Jag fick svara på en rad frågor om vilket parti jag skulle rösta på om det var val, viktiga frågor som var viktiga och tala om hur jag tyckte att kommunen styrdes. Jag fick också uttala mig om kända, ledande socialdemokrater.

Det måste ha varit intressant för intervjuaren att få så raka och tydliga svar.

Sedan får jag säga att det var tur att jag var hemma, så att jag inte bidrog till det naturliga bortfallet i en så viktig undersökning som denna. Undrar bara vem som har beställt den? Men hur som, nu tror jag på opinionsundersökningar igen!

söndag 29 september 2013

Karta och bilder på väg...... till länsstyrelsen, som jag hoppas är bussiga nog att förstå att det behövs en hastighetssänkning bland annat vid det här vägskälet på väg 55/56 vid Ändebol. Åtta gånger om dagen sticker bussen ut näsan för att se om det kommer trafik i 100 knyck från Katrineholm eller Norrköping. Inte särskilt hållbart!

Centerkvinnorna i Stora Malm har protesterat och sänt skrivelser till Trafikverket och länsstyrelsen. Den senaste, med karta och bilder, åkte iväg med posten i dag.

lördag 28 september 2013

C så klart!Ja, det är därför!

fredag 27 september 2013

Farliga fordon färdasTitta på bilden! Inte ett spöktåg, men väl en spökbil - förarlös och utan hytt?

Inte vet jag hur det blev på detta vis, men helt klart färdas farliga fordon längs denna väg.

Bilden försökte visa hur farligt det kan bli, när hastigheten är hög vid gamla infarten till Katrineholm. Här behövs sänkt hastighet, liksom vid korsningen i Ändebol-Djupvik.

Centerkvinnorna i Stora Malm ska under helgen fila på vår fördjupning av vårt brev till länsstyrelsen om sänkta hastigheter.

Oräknat i Strängnäs stift

Insåg att Linköpings stift blivit klara med sin räkning av kyrkovalsrösterna och kastade mig raskt över Strängnäs stift. Men här var inte ett valresultat så klart att de valda kunde presenteras. Hm. Och ändå var valdeltagandet lågt.

onsdag 25 september 2013

Miljödebatt med landsbygdsprägel

I kväll tänker jag som omväxling ägna mig åt politik. (Obs, ironi!) Det är den miljödebatt som Länsbygderådet i Sörmland ordnar i Läppe som lockar. Alla riksdagspartier är inbjudna plus lokala partier, så det lär bli många debattörer i Hjälmaregården. Debatten lär sändas i lokalradion, så man behöver nödvändigtvis inte vara på plats för att delta.

Riksdagsledamoten Roger Tiefensee deltar för Centerpartiets räkning. Jag utgår från att han är riktigt taggad efter Centerpartistämmans alla kloka beslut i Karlstad i helgen.

Fler spår som måste fungera

I dag fick jag reservera mig i kommunstyrelsen i Katrineholm till förmån till eget yrkande. Det är inte ovanligt. Det ovanliga var möjligen att majoriteten, Socialdemokraterna och Moderaterna, inte ville betona betydelsen av järnvägsförbindelserna med Norrköping/Linköping eller Eskilstuna/Västerås i kommunens yttrande över nationella transportplanen.

Jag yrkade om ett tillägg så att även dessa banors betydelse skulle komma med i remissvaret. Jag fick stöd för yrkandet från hela oppositionen. Övriga ville inte föra in följande skrivning:

"TGOJ-banan med dess förlängning mot Norrköping-Linköping är ett viktigt pendlingsstråk för Katrineholm som påverkar möjligheterna till arbetspendling. Av den anledningen är det viktigt att underhålla och förstärka denna bansträcka."

Trafikplaner på programmet

I dag är det dags för kommunstyrelsens sammanträde i Katrineholm. På programmet står bland annat yttrande över olika långsiktiga trafikplaner för Sörmland. Regionens politiker har arbetat med programmen, så det ska väl vara väl genomarbetat. Jag saknar dock i kommunens svar att vi trycker på båda våra viktiga järnvägsförbindelser. Västra stambanans betydelse framhålls, men inte "tvärbanan", som vi när den trafikeras kallar UVEN. (För oss är det tågförbindelsen med Flen-Eskilstuna-Västerås och söderut mot Norrköping och Linköping.)

Får se vad som går att göra åt det.

måndag 23 september 2013

Post-stämma-syndrom

I dag har jag lidit av Post-stämma-syndrom. Jag har inte skrivit en rad sedan i torsdags på min blogg och det beror inte på att det har saknats uppslag, utan snarare att det har varit för många uppslag att utveckla och att det inte har gått att göra det när man som jag suttit ombud och spänt följt förhandlingarna vid Centerpartiets partistämma i Karlstad. När så dessa har klubbats av har klockan varit i det närmaste midnatt och på morgonen har programmet varit lika pressat för att komma fram i tid till nya förhandlingar ungefär 08.00.

Syndromet artar sig på följande sätt att hjärnan håller på att sortera alla intryck för att se vilka uttryck och avtryck de ska göra - alltså hur jag ska gå i författning med alla uppslag.

Men det är ganska bra att det finns så mycket att skriva om på bloggen! Eller att göra insändare av. Eller debattartiklar.

Elementärt, Fredrik Olovsson!

Nu har jag tänkt hela dagen på den artikel i Katrineholms-Kurirens lördagstidning som handlade om regeringens budgetpropositio och där Fredrik Olovsson (S) ondgör sig över regeringens finansiering av satsningarna.

Det är ganska elementär nationalekonomi att satsa i lågkonjunktur och att bromsa i högkonjunktur. Just nu går tyvärr ekonomin inte så bra och då behövs det stimulanser till hushållen för att konsumera.

Svårare än så är det inte. Läs lite av Keynes, typ!

torsdag 19 september 2013

Spännande partidagar väntar i Karlstad

Om en timme är jag på väg mot Karlstad, där Centerpartiet håller sin stämma under dagarna fyra. I dag sker invigningen, det viktiga kommittéarbetet samt styrelseval. Ja, det är också några kommittéområden som stämmoombuden ska hinna besluta om också.

Från Katrineholm åker fyra ombud, eftersom jag är ett av Centerkvinnornas ombud, Sten Holmgren, Björkvik, åker för kommunkretsens räkning, och Ghaidaa Alkinani, Katrineholm, och Mattias Claesson, är ombud från distriktet.

Det ska bli riktigt roligt och jag har redan lämnat in yrkanden som jag hoppas ska gå igenom redan i kommittéarbetet. Annars får jag använda mina sex stämmominuters talartid till att övertyga!

Det var för övrigt roligt att läsa om Ghaidaa, som Katrineholms-Kuriren uppmärksammade med ett "Hallå där" i dag.

onsdag 18 september 2013

Långsiktigt hållbart Katrineholm 2030

I det andra inlägget i debatten i kommunfullmäktige gick jag mer in på Göran Dahlströms svar.

"1. Platsens attraktivitet. Ja, vi i Centerpartiet delar uppfattning att Katrineholm måste vara så attraktivt att bo och leva i att fler vill göra det. Det handlar om goda uppväxtmiljöer, bra kommunal service, företagsklimat, alltså arbetsplatser, och om att fritiden kan vara berikande. Det handlar också om demokrati, fastän det kanske inte är det som vi tänker på allra först, om att kunna påverka sitt liv och sin framtid.

2. BEFOLKNINGSMÅL
Mål är lätta att sätta upp. Det är vägen till målet som är det knepiga. Det är som med orientering, det är fullt med kontroller hela tiden och man måste ha kompass – som talar om riktningen – och karta som visar verkligheten. Sedan är det orienterarens förmåga som avgör om han eller hon kommer fram i rätt tid.

Kompassen kan påverkas så att den visar fel och det kan finnas oväntade hinder som inte var fullt tydliga på den karta som ritades i en historisk tid.

Så det kan aldrig gå att uppnå mål i reala tal, de får i stället visa på en inriktning om vartåt vi önskar.

Åtgärder befolkningsutvecklingen. Prio ett är en attraktiv kommun?
Ja, C har ingen annan uppfattning, men vi kan ha en annan syn på vad som är attraktivt.

Höja utbildningsnivån?
Ja, viktigt – hur når vi dit? Mental förändring? Fler måste få möjligheter, börja med skolan. Attityder.
Inkluderande samhälle.

Överens om att arbete är viktigt, arbete och språk. Vi måste bygga broar och se individerna var för sig. Det är ett gemensamt ansvar att se till att alla nya katrineholmare är välkomna invånare.
Intensifiera samverkan mellan andra aktörer.

Katrineholm är inte någon ö. 2030 ter sig ganska långt bort. Det är svårt att se hur Katrineholm som geografi har utvecklats. Regionbildningen avstannade, men det betyder inte att regionaliseringen avstannar. Vi kommer att se mer av samverkan på alla plan. Kommunerna kommer inte att ha råd med något annat och befolkningen kommer att kräva det.

Uthållig kommun.
Lite tulipanaros – men en nödvändig inriktning.Något annat kommer inte att vara långsiktigt hållbart.

Hela Katrineholm ska växa

Måndagskvällens kommunfullmäktige innehöll bland annat framtidsdokumentet Katrineholm 2030, som talar om hur Katrineholm som kommun skulle kunna se ut 2030. Oppositionen lyfte frågorna till kommunfullmäktige genom en interpellation.

Jag höll två anförande i frågan. Här följer det ena:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Den här interpellationen skrevs för att dokumentet Katrineholm 2030 förtjänar att debatteras av en större krets än den som finns i kommunstyrelsen. Katrineholm 2030 är ett ypperligt dokument att utgå från i en diskussion.
Det handlar exempelvis om befolkningsmål. Hur stort vill vi att Katrineholm ska bli? Det kan handla om en siffra, men också om en yta. Framförallt handlar det egentligen om vilken service vi vill kunna ge befolkningen i HELA kommunen.

För Centerpartiets del råder det inte någon tvekan om att vi vill att hela kommunen ska leva. För vår del är det viktigt att alla delarna växer och frodas, så att underlaget för dagens service finns kvar. Vi tycker att det är viktigt att skolvägen inte ska vara för lång för de minsta barnen. Vi vet också vilken betydelse en skola har för en bygd. Och det är lika viktigt om skolan är i Julita, Bie, Flodafors, Sköldinge, Valla, Strångsjö, Björkvik eller på norr, öster, söder eller väster i Katrineholm, fastän det kanske är ännu viktigare på landsbygden, där skolan är en så tydlig symbol för kommunens närvaro..

Så visst står Centerpartiet bakom att kommunen, Katrineholm, ska växa, men det är viktigt att vi använder hela Katrineholm och inte låter några områden få stå tillbaka för andra.

Det finns också anledning att fundera över, vilka nya katrineholmare vi söker och vad vi kan erbjuda dem? Rapporten visar att Katrineholm inte har en lika stor inflyttning av barnfamiljer som oftast jämförbara Strängnäs har. Här är det, precis som sägs i rapporten, viktigt att höja utbildningskompetensen bland invånarna. Det kräver ett breddat företagsutbud och de tankar som fördes fram, också de vid kommunstyrelsens sammanträde i juni, om ett Network Science (forskningsnät) kan vara en motor i detta. För tillväxt kräver nya idéer eller att de gamla uppdateras.

Rapporten är ett planeringsdokument. Ingen vet hur framtiden ser ut. Vi vet i dag att det är brist på lägenheter i staden. Det begränsar tillväxten. I rapporten står det att det behövs 2000 nya lägenheter fram till 2020 och tio år senare ytterligare 2000, förutsatt att befolkningen växer enligt planerna. Är det realistiskt att det hinner byggas så många? Vad måste då till?

Vi har varit med om det omvända, att riva lägenheter, för inte så länge sedan.
Än en gång, vi måste använda hela Katrineholm. Att använda hela Katrineholm betyder att vi måste satsa på utbildning och kompetens, för att så många som möjligt ska ha ett arbete och kunna försörja sig på egen hand. Socialförvaltningens bedömning är därför mycket dyster och tycks utgå från att vi inte kan förändra framtiden. Framtiden är faktiskt det enda som vi kan förändra, historien kan vi inte göra så mycket åt. Så utbildning och kompetens är nyckelorden även här.

Arbetspendling.
Intressanta tankegångar handlar även om kommunens service. Den kommer att behöva vara mer flexibel och behöver vara det även idag, när så många arbetspendlar. Utvecklingen av e-tjänster är bra, men på något sätt måste kommunen kunna möta invånarna även icke normal kontorstid. Det bör vara möjligt att fixa vissa ärenden när tåget har kommit till Katrineholm efter arbetsdagens slut.

Katrineholm kan ”rädda” Stockholmsregionen. Men det kräver goda pendlingsmöjligheter, fler bostäder och övriga ”attraktioner” – bra skola, barnomsorg mm."

Tystnaden kan vara talande

Ja, det är en bra rubrik i alla fall! Ikväll har det varit kyrkofullmäktige med Katrineholmsbygdens församling och jag fick lov att arbeta som vice ordförande. Då blir jag nästan mållös, eftersom jag behöver hålla reda på alla som ska tala och uppmärksamma ordföranden på detta. Dessutom lyckades jag få ett anfall av kyrkhosta under kyrkoherde Eva Karlssons bön samt välsignelse. Ett glas vatten fixade dock till det retliga.

Det var ett stillsamt möte, där min motion om att ge ungdomar en röst genom en panel, skickades vidare till kyrkorådet för beredning.

Mycket kvar att göra

I går var mitt första möte med handikapprådet i Katrineholms kommun. Det var ett intressant, om än bitvis lite dystert, möte. Några av ledamöterna i rådet - inte de politiska ledamöterna, utan representanter för de organisationer som finns med i rådet - hade påbörjat en inventering av tillgängligheten i stadens centrum.

Det fanns tyvärr mycket stora brister i de lokaler som allmänheten ska ha tillträde till - affärer, serveringar och annan service. Då hade gruppen ändå inte ägnat sig åt belysningsfrågor i de besökta lokalerna.

Så det finns mycket kvar att göra. Ofta handlar det om brist på kunskap och ibland tyvärr också om att det trots kunskap blir fel. Så det finns mycket kvar att göra.

Även för en ny ledamot som log invärtes, när en ledamot tog upp de farliga trapporna som byggnadsnämnden godkände vid ombyggnaden av affärslokalerna i Kvarnen. Samma trappor som jag uppmärksammade i en interpellation för ett antal år sedan...

tisdag 17 september 2013

Talar för Giftfri vardag!

Lyssnar nu på Vetenskapsradions inslag från programmet Kropp och själ, som har låtit en professor analysera damm från en vanlig barnfamiljs hem i Stockholm. I dammet hittades mycket "smått och gott" som bisfenol A, flamskyddsmedel och ftalater.

Allt talar för att Centerpartiet är helt rätt ute, när vi vill jobba för en giftfri vardag. Det finns mycket att göra coh det är viktigt att börja. NU!

måndag 16 september 2013

Katrineholm 2030

Om någon timme är det dags för kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm. På dagordningen står att diskutera framtiden utifrån dokumentet Katrineholm 2030.

Det ska bli intressant. Kommunstyrelsens majoritet ville lägga dokumentet till handlingarna och låta tjänstemännen arbeta in slutsatserna i planeringsunderlaget. Utan diskussion. Oppositionen ville att beslutet skulle fattas i kommunfullmäktige, för att kunna debatteras där.

Nu fick vi gå omvägen via en interpellation för att få det som vi ville. Så är det med politik. Kom gärna till Safiren och lyssna!

Tänker kyrkovalstankar

I går var det kyrkoval och valdeltagandet var i stort sett, vad jag kan förstå av de rapporter jag har läst, i stort sett lika lågt som vanligt. Inte ens en femtedel bryr sig om vad som händer och vilka som ska se till att det händer i den kyrka som de är medlemmar i. Det är lite konstigt, kan jag tycka.

En del har förundrat sig över kyrkovalet, inte minst över dess kostnader. Ja, demokrati kostar. Det allra mest demokratiska är förstås om alla medlemmar skulle kunna samlas samtidigt och bestämma. Men det blir ogörligt, det finns inte så stora lokaler att de skulle räcka till för alla och hur skulle alla kunna komma till tals inom skälig tid? Nej, det måste till någon sorts representation.

Nu är den frågan avgjord, hur representationen ska se ut, för de närmaste fyra åren. För min del återstår det att se om de som röstat tyckt att de med ett kryss vill att jag bidrar till Svenska kyrkans framtid. Mandat finns i alla fall för Centerpartiet i de val som jag har ställt upp i.

söndag 15 september 2013

Nu har jag lagt mina röster i kyrkovalet

Nu har jag röstat i kyrkovalet och lagt mina tre röster och satt mina tre möjliga kryss på de tre valsedlarna.

Hoppas att fler röstar, för att visa att kyrkan kan angå fler än vad den gör i dag.

lördag 14 september 2013

Rösta för kandidater som vågar ta till orda

Fångades i lokaltidningen av en anonym insändare, där skribenten inte gillade att politiker återfinns bland nomineringsgruppernas kandidater i kyrkovalet.

Om detta kan man tycka olika. Skribenten motiverar sin uppfattning med "det viktigaste är att få in personer som regelbundet deltager i gudstjänstliv och nattvardsfirande. Inte endast de som pratar ofta och länge på sammanträdena."

Det är ett väldigt intressant påstående, särskilt den senare delen som handlar om uppfattningen om kyrkopolitiker. Väljer du och jag in personer i olika sammanhang för att de ska vara tysta? Hur ska de då kunna föra fram våra synpunkter?

Rösta i kyrkovalet 15 september på kandidater och nomineringsgrupper som vågar stå för sin tro och tala för den!

fredag 13 september 2013

Kyrkan kan angå fler

I dag är min och Centerpartiets artikel om att kyrkan kan angå fler införd i Katrineholms-Kuriren.

Den handlar framförallt om arbetet i Katrineholmsbygdens församling, men tar samtidigt upp utgångspunkter som är viktiga för kyrkan i stort, var den än verkar.

torsdag 12 september 2013

Ungas röster ska höras i kyrkan

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om den motion jag lämnade in för Centerpartiet om att göra ungas röster mer hörda inom den kyrkliga verksamheten i Katrineholmsbygden.

Hela motionen kan du läsa här!

tisdag 10 september 2013

Diskutera framtidsbilder för kyrkan

Jag blir så trött på att bland pressklippen läsa artiklar, ledare, krönikor, debattinlägg och insändare om kyrkovalet, där nomineringsgruppernas rätt att ställa upp ifrågasätts.

I varje annat val skulle media granska vad partierna, nomineringsgrupperna i kyrkovalets fall, gjort och vill göra.

I det här fallet koncentreras intresset till vem eller vilka som ska väljas. Vad de vill göra ägnas knappt en tanke.

måndag 9 september 2013

Översiktsplanen för staden visas på torget

Katrineholms Översiktsplan är från förra århundradet. Det brukar jag skriva, och det är dessvärre sant. Nu börjar den nya se dagens ljus. Den första delen, den som omfattar staden, är nu ute på samråd. Ja, den är så mycket ute, att den finns att ta del av på Stortorget i Katrineholm.

Under två månader står installationen där och besökarna kan titta och låta sig provoceras av hur staden kan, eller inte kan växa.

Det ska bli intressant med alla synpunkter. Inte minst på höghusen i Talltullen.

lördag 7 september 2013

Var slutar skolans ansvar?

Skolinspektionen tycks få backa från sitt beslut att stänga Lundsberg. Förvaltningsrätten verkar vilja gå skolan till mötes och upphäver Skolinspektionens beslut inför ett slutligt ställningstagande.

Jag har tidigare här på bloggen skrivit att jag tycker att Skolinspektionen har fattat ett riktigt beslut mot bakgrund av att skolledningen på Lundsberg haft möjligheter att rätta till de uppenbara brister som har funnits, men inte lyckats med det.

Om rättens beslut blir att skolan ska få fortsätta, då är det en tydlig markering om att Skolinspektionen inte har mycket att säga till om.

Det må vara att själva internatet inte är en del av skolans undervisning. Men en skola som Lundsberg måste ta ansvar för vad eleverna gör även på fritiden under skolåret när de vistas på internatet. Om skolledningen accepterar att elever kränker elever, då är det ytterst allvarligt.

Min uppfattning är att en skolas ansvar, när skolan bygger på att eleverna bor på eller i närheten av skolan, inte slutar där skolgården slutar, utan att ansvaret fortsätter efter ordinarie skoltid. Det är för detta som skolan har ett särskilt statsbidrag.

Om skolledningen inte vill ta detta ansvar, då bör statsbidraget dras tillbaka.

fredag 6 september 2013

Talade för utbildning och kommunikationer

Det måste vara möjligt att arbetspendla från Katrineholm och det blir svårare att göra det, om inte tågtrafiken försämras så att arbetsresan tar längre tid än idag.

Det var en av sakerna som jag framhöll vid överläggningen med Annika Qarlsson (C), ledamot av riksdagens Arbetsmarknadsutskott, som gjorde ett hastigt uppehåll i Katrineholm i förmiddags.

Bra grundutbildning är också viktigt för möjligheterna att få ett arbete. Ansvaret vilar tungt på skolan att ordna den saken. Skolan måste ha stöd och uppbackning för att klara av uppgiften.

Det blev ett bra samtal om situationen på arbetsmarknaden sett ur ett riks- och Katrineholmsperspektiv.

Den bästa marknadsföringen är nöjda kunder

Ja, det är väl känt bland företagare att den bästa marknadsföringen är nöjda kunder. Så jag vill säga detsamma till Monica Johansson, ordförande i landstinget Sörmlands primärvårdsnämnd som i dagens Katrineholms-Kuriren uttalar sig om att det sker många byten från landstingets vårdcentraler och att man måste marknadsföra sig mer: Satsa på nöjda kunder, det vill säga på besökare som uppskattar den vård de får.

Svårare än så är det inte.

Överlägger om arbetsmarknaden

I dag ska jag överlägga med Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor. Hon stannar till i Katrineholm och vi kommer under besöket att ta upp läget på arbetsmarknaden och vad Centerpartiet vill göra för att fler ska få ett arbete.

torsdag 5 september 2013

Andra gör andra prioriteringar

Centerpartiet är och har varit tydliga - vi tar parti för landsbygden! Vi ville i regeringsförhandlingarna om budgeten ha ett extra anslag till landsbygdsprogrammet om 500 miljoner per år. Det blir inte så. Extraanslaget blev 129 miljoner.

Andra partier i regeringen gör andra prioriteringar, oavsett vad de säger i fina kopierade program.

Ekot berättar om detta i en intervju med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

onsdag 4 september 2013

Kungligt roligt i Katrineholm

De hade kungligt roligt i Katrineholm, kungen och drottningen, när de i dag klarade av Sörmland under sin jubileumsresa genom Sverige. Kungen höll ett riktigt bra tal i Stadsparken, där tusentals katrineholmare hade mött upp. Han talade om hur väl han trivdes i Sörmland, i det sörmländska landskapet som han känner så väl sedan alla år på Stenhammar.

Jag passade på att besöka Gröna kulle när arrangemanget väl var slut och såg den pampiga välkomstbuketten i praktvasen, buketterna som ratades i omröstningen om vilken bukett som skulle bli kungabuketten samt de oanvända förfriskningsglasen.

Nu är det bara att andas ut och ställa tillbaka allt till det vanliga.

tisdag 3 september 2013

Etik och dubbelmoral på faten

Katrineholms-Kuriren skriver om att flera föräldrar i Julita valt att önska att deras barn ska få äta svensk och gärna närodlad mat. Detta som ett etiskt krav på skolmaten på samma sätt som föräldrarna kan tala om att barnen inte kan äta det eller det på grund av allergi.

Jag tycker att det är jättestarkt gjort av föräldrarna. Centerpartiet har försökt få Katrineholms kommun att ställa krav på de inköp som görs, så att svenska producenter och utländska får konkurrera på lika villkor. Det vill säga kommunen ska ställa samma krav på hur livsmedlen har producerats när det gäller miljöhänsyn och djuromsorg. Vi har hittills fått avslag på våra förslag. Dubbelmoralen har fått fortsätta.

Nu kan det ändå bli en ändring, om kommunen går föräldrarna till mötes. Det lär väl vara svårt att neka detta, då merparten av alla som äter vegetarisk kost gör det av etiska skäl?

Kyrkans ansvar för miljön

I dag var min insändare om kyrkans ansvar för miljön med i Katrineholms-Kuriren.

Ett hållbart val är att dra konsekvenserna av detta 15 september och lägga din röst på Centerpartiet!

Kungaparet kan komma

På Gröna kulle är trappan väl sopad och dörren putsad. Det verkade vara så redo som det bara kan vara, enligt vad jag själv kunde se vid mitt protokollsbesök på kommunhuset. Kommunalrådet hade till och med införskaffat en ny vit näsduk, om det skulle behövas.

I stadsparken satt några personer redan bänkade, dock kunde jag inte upptäcka några tält eller sovsäckar, som markering för att man säkert skulle få en bra plats inom synhåll från scenen.

Det kanske blir en helt vanlig dag imorgon onsdag, då kungaparet gästar Katrineholm på sin repriseriksgata genom Sverige för att fira att det var 40 år sedan kungen tillträdde sitt ämbete.

Eller inte, en vanlig dag alltså!

torsdag 29 augusti 2013

Riksdagspresentationen postad

Nu har jag officiellt skrivit under att jag deltar som riksdagskandidat i Centerpartiets medlemsomröstning i Sörmland samt skickat in underlag till presentationen som ska gå ut till medlemmarna.

Det är en spännande och rolig tid som väntar!

Fler solceller på kyrktaken

I dag är min insändare om fler solceller på kyrktaken införd i tidningen Sörmlandsbygden.

"Centerpartiet anser att Svenska kyrkan ska vara en stark aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.

Det innebär att vi vill se att kyrkan satsar mer på förnyelsebara energikällor som vindkraft och solenergi eller löser uppvärmningen med biobränsle eller jord/bergvärme.

Inom Visby stift ser man positivt på möjligheten med alternativ energi, exempelvis att producera värme och el med solceller.

Centerpartiet anser att fler stift och församlingar bör följa efter.

Det vill jag arbeta för som förtroendevald för Centerpartiet i Svenska kyrkan.

Inger Fredriksson
Kandidat för Centerpartiet i kyrkovalet"

onsdag 28 augusti 2013

Pulsen kommer tillbaka!

Dagens gladaste nyhet var att läsa i Katrineholms-Kuriren att busslinjen Pulsen mellan Vingåker, via Kullbergska och Flen/Malmköping till Mälarsjukhuset i Eskilstuna kommer tillbaka!

Som vi har kämpat för detta i Centerpartiet! Bra att den politiska landstingsledningen i Sörmland har lyssnat på oss och alla resenärer som verkligen behövde denna transport för att på egen hand kunna ta sig till länets sjukvård. Det höjer självkänslan och sparar samhällsekonomiskt. Bara plus! Då får jag leva med att Pulsen naturligtvis inte kan heta Pulsen fortsättningsvis, utan ska döpas till Hälsolinjen...

tisdag 27 augusti 2013

Sörmlandspilen måste vara snabb och säker

Västra stambanan ingår i Sörmlands infrastrukturblodomlopp. För Katrineholm är banan oerhört viktig, eftersom den tillsammans med UVEN är förutsättningen för mångas arbetspendling.

Regionaltåget på banan går under benämningen Sörmlandspilen och stannar i samtliga sörmländska kommuner längs banan. Nu är avgångarna hotade genom den trafikplan som Trafikverket levererat.

Sörmlandskommunerna längs banan måste gå samman för att försöka förändra och förbättra förslaget. Jag är därför på väg mot Gnesta (Stjärnhov) för att höra hur mina partibröder och partisystrar resonerar i den här frågan.

Helt klart är att Sörmlandspilen måste göra skäl för sitt namn och vara både snabb och säker.