torsdag 31 mars 2011

Sista dagen på gamla jobbet

I dag gör jag min sista dag som politisk sekreterare för Centerpartiet i Landstinget Sörmland.

Det har varit spännande fyra år på en ny post och inom ett delvis nytt område. Väldigt mycket har hänt. Jag har fått uppleva hur det är att vara med om att styra ett landsting - och att inte göra det. Rollerna i opposition och majoritet är olika. I grunden handlar det dock om samarbete och om mänskliga relationer. Det är först tillsammans som det går att förändra omvärlden. Ensam räcker man inte långt.

onsdag 30 mars 2011

Ny motionsslakt väntar i kommunstyrelsen

I dag är det motionsslaktdags igen i kommunstyrelsen i Katrineholm. Socialmoderaterna avslår på ett bräde tre motioner som jag har varit med om att underteckna för Centerpartiet.

Det är dystert, för det är seriösa motioner som vi har lagt för att ge katrineholmarna mer inflytande över sin vardag.

En av motionerna handlar om äldres rätt att välja rätt. Vi tycker att de äldre, som får matdistribution beviljat, ska ha rätt att välja vem som ska leverera matlådan.

De som skrivit yttrandet över motionen misstror de matföretagare som är verksamma inom kommunen och antyder att de inte kan göra sitt jobb rätt, när det gäller näringsinnehåll och livsmedelshygien. I alla fall inte lika bra som kommunens egen verksamhet kan.

Den andra motionen handlar om självstyrande skolor och där ska inte någon frihetsreform införas, som ger mer självbestämmande åt den enskilda, kommunala skolan.

Den tredje motionen handlar om katrineholmarnas möjligheter att lämna in medborgarförslag. De ska de inte få lov att göra. Det kan bli jobbigt för den kommunala administrationen, om de kommer att tyngas av arbete med att ta fram (avslags)förslag på alla medborgarförslag! Som om det nu inte skulle vara jobbigt för dem, med alla motioner som då behöver lämnas in i stället...

Ja,det är lite olika, som jag brukar säga.

Det finns självklart fler ärenden på dagordningen, men till dessa får jag återkomma.

tisdag 29 mars 2011

Tomt i postlådan

Bildningsförvaltningen i Katrineholm har en speciell postlåda, där allmänheten kan lämna in synpunkter. Den är fysisk, utöver den digitala myndighetsbrevlådan.

Av kommunbokslutet för 2010 framgår det att inga synpunkter har kommit in från allmänheten via den offentliga brevlådan.

Frågan är bara; känner allmänheten till möjligheten?

måndag 28 mars 2011

Fi ett stockholmsfenomen?

Feministiskt Initiativ, Fi, är tydligen ett stockholmsfenomen. Den nya ledartrojkan består av två personer boende i Stockholm och en i Värmdö.

Centrerat så att det förslår.

Centerhelg

Det blev som väntat en riktig Centerhelg med distriktsstämma i Trosa på lördagen och så våffelservering av Centerkvinnorna i församlingshemmet efter gudstjänsten i Stora Malms kyrka.

Båda arrangemangen genomfördes helt planenligt och båda var roliga, fast kanske ändå att distriktsstämman var roligast.

Vår partiordförande Maud Olofsson var på plats och höll ett inspirerande tal om Centerpartiets viktiga uppgift att förnya och förändra.

söndag 27 mars 2011

Fredriksson & Fredriksson

Det blir mer Fredriksson som styr över Centerpartidistriktet i Sörmland. I går valde distriktsstämman, som hölls i Trosa, om mig som ordförande för Södermanlands centerrörelse. Ny vice ordförande blev Oscar Fredriksson, numera boende i Gnesta, men uppväxt i Björkvik.

Även om jag räknar mentalt släktskap med alla med efternamnet Fredriksson, så är vi inte släkt ens på mycket långt håll.

Sommartider, nej, nej...

Jag har skrivit det tidigare. Jag tycker mycket illa om omställningen från "vintertid" till sommartid. Lika illa är det när det är dags för nästa omställning i höst.

Hela kroppsklockan protesterar, för att travestera Gyllene Tider: "Sommartider, nej, nej..."

fredag 25 mars 2011

Våfflor i Stora Malms kyrka

I annonsen från Katrineholmsbygdens församling står det om våffeldagens firande i Stora Malms kyrka 27/3 klockan 16: "Arr. Centerkvinnorna".

Det är Centerkvinnorna i Stora Malm som svarar för våffelserveringen efter gudstjänsten. Det har vi gjort under många år nu. Hur många vet jag inte exakt, men mer än tio kan det säkert vara.

Vi hälsar förstås många kyrkobesökare välkomna nu på söndag!

Årsmötessäsongen inte avslutad

Igår var det årsmötesdags igen. Den här gången med Studieförbundet Vuxenskolans avdelning i Katrineholm-Björkvik.

Jag fick förtroendet att leda förhandlingarna som ordförande. SV står inför stora förändringar, där regionorganisationen ska avvecklas och länsavdelningar bildas med den lokala närvaron kvar.

Det är viktigt att engagemanget kan leva vidare. Den vanliga skolan kan inte lösa alla uppgifter, det måste finnas en fristående bildningsverksamhet.

För min del är en av aktörerna på det här området Studieförbundet Vuxenskoaln.

torsdag 24 mars 2011

Allmänheten på plats

I dag har jag varit Allmänhet. Allmänheten, i form av två personer, besökte regionstyrelsens sammanträde på Sundbyholms slott i Eskilstuna.

Det innebar tidig avfärd från Katrineholm och lagom sen hemfärd. Jag hann därför inte med någon morgonblogg.

Dagen var dock väldigt intressant. Trafikverket var på plats och berättade om sin regionala organisation och om de satsningar som är på gång.

Förbundsdirektör Göran Norberg berättade om den kommande Regionala Utvecklingsplanen, RUP:en, och hur den skulle komma till. Eller rättare sagt, processen fram till en reviderad RUP.

Dagen handlade dessutom om de stora frågorna om regionaliseringen, där de politiska meningsskiljatligheterna blev väldigt tydliga. Vi tycker olika om vilka vi vill höra till, men också om vi ska höra till och i så fall när.

Samma oenighet råder om var den nya kollektivtrafikmyndigheten ska placeras.

Oenigheterna drabbar tyvärr alla sörmlänningar.

onsdag 23 mars 2011

Kyrkan måste angå

Ikväll har det varit kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling och vi har diskuterat hur framtiden kan se ut för kyrkan i vår bygd utifrån olika förutsättningar.

Min tro är att kyrkan måste angå i alla åldrar. Om den angår mig, berör mig, då vill jag vara medlem.

Men som kyrkoherde Eva Karlsson sa i den inledande andakten, "vi måste inte förstå allt".

Lördag eller julafton...?

Ibland är det svårt att finna de rätta orden. En person som inte har svårt för det, är Erik A Eriksson, riksdagsledamot för Centerpartiet från Värmland. I går medverkade han vid LRFs länsförbundsstämma i Flen.

Bland många minnesvärda saker som han sa - på värmländska - så tog han upp problemen för företagare, när de blev sjuka. Han använde sig själv som ett talande exempel och berättade om hur han under den operation som måste göras akut - inte visste om det "var lördag eller julafton".

Då var det skönt att några andra kunde ta hand om djuren, tack vare den försäkring som Eriksson hade för verksamheten.

tisdag 22 mars 2011

Världsvattendagen

Hela dagen har det varit Världsvattendagen. Vatten tar vi nästan för givet i Sverige, men så är det ju inte.

På många håll i världen råder det vattenbrist. I Japan är vattensystemet förstört genom jordskalvet.

Har jag då firat Världsvattendagen? Nja. Jag har varit på LRF:s länsförbundsstämma på Amazon i Flen, där länets LRF-ledning tänkte uppmärksamma de läkemedelsrester som finns i dricksvattnet och som inte är särdeles väl dokumenterat. Här talades också om områdesskydd för vatten, som kan innebära att stora arealer inte kan eller får odlas.

Väl hemma igen hittar jag en hel bilaga i tidningen om vatten. Där står om sådant som vi inte vill ha i vattnet, exempelvis Cryptosporidium, de parasiter som slog till - och ut - Östersund, men som nu har bemästrats genom UV-reningsverket som Katrineholm lämnade över i nödens stund. Där fanns också en artikel om giftiga ämnen som vi ibland, helt tanklöst, använder för att ta bort lukt eller bakterier.

I listan av skumma ämnen hittar jag triklosan. Ämnet triklosan förtjänar egentligen ett eget inlägg. Jag väljer att citera det som jag och Gunilla Hjelm skrev för Centerkvinnorna i ett miljöprogram:

"Triclosan är en klorfenol, som kan omvandlas till dioxin. Dioxin lagras i fett och kan föras över med modersmjölken. Triclosan är effektiv som bakteriedödare. Däremot är det mycket litet som rår på triclosan. Tre olika försök, där regnbågslax placerats nedströms tre olika reningsverk (Ryaverken, Henriksdal och Gråbo), visade samtliga att fiskarna innehöll triclosan. Ämnet hade alltså passerat såväl reningsverkens rötkammare som kemisk fällning utan att brytas ned.

Triclosan kan framkalla allergier och en omfattande användning kan tänkas göra bakterier motståndskraftiga mot exempelvis antibiotika. Ämnet slår dessutom ut de flesta bakterier och gör ingen skillnad på ”onda” och ”goda”.

Triclosan finns i tandkräm, där det tillsatts för att motverka tandköttsinflammation och tandlossning. Det här är tillstånd som är aktuella under en mindre del av livet, varför en sådan tandkräm borde vara receptbelagd och säljas på apotek.
Triclosan finns i hygienprodukter som ett godkänt konserveringsmedel och som ett bakteriedödande medel och har använts i sportstrumpor, för att undvika dålig lukt.

Triclosan är bara ett exempel på hur viktigt det är med utförliga innehållsdeklarationer samt att försiktighetsprincipen tillämpas. Vi bör så långt det är möjligt veta vad vi medvetet tillför våra kroppar."

Texten håller än i dag, på Världsvattendagen

Ingen ÖP den här mandatperioden heller

Äntligen kom svaret från byggnadsnämndens ordförande Erik Liljencrantz (M) på min interpellation om Översiktsplanen i Katrineholm.

Summan av kardemumman är att det inte hinner bli någon Översiktsplan under den här mandatperioden heller. Enligt svaret från Liljencrantz ska den sista delen, den om landsbygden, hanteras under 2014. Med den hastighet som har präglat processen hittills, så kommer 2014 att gå åt. Därmed drar jag slutsatsen att en ÖP inte kan vara klar ens då.

Här lägger jag in vad jag sa i debatten:

"Vi i Katrineholms kommun ska vara GLADA! Vi har en ordförande i byggnadsnämnden, Erik Liljencrantz, som har humor.

För jag kan ingenting annat göra än att skratta åt det svar som jag har fått på den interpellation som jag lämnade 12 januari i år om kommunens kommande Översiktsplan och som jag fick ett svar per mail i fredags, strax före lunch.

Men det kanske inte är det riktiga svaret? Det är ju inte diariefört och det är inte daterat? Dessutom liknar det mer ett e-brev än ett seriöst svar på en viktig interpellation.

Det är ju också mycket märkligt att svaret kommer så sent. På två månader borde det väl ha gått att få fram ett svar i så god tid att det kunde ha varit med i fullmäktigehandlingarna till alla ledamöter?

Någon på stadsarkitektkontoret kunde väl ha hjälpt till att få fram ett svar inom två månader?

Nåväl. Interpellationen handlar om Katrineholms kommuns Översiktsplan. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan, där övergripande planeringsfrågor och allmänna intressen tas upp. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring.

Katrineholms gällande Översiktsplan är från förra århundradet. ”Få har sett den och än färre från dagens kommunfullmäktige har varit med om att ta fram dokumentet.”, skriver jag i interpellationen.

För att få veta nyvalde ordförandens syn på Översiktsplanens betydelse och hur arbetet (eventuellt) fortskrider, ställde jag tre konkreta frågor i interpellationen:

Vilken betydelse anser du att Översiktsplanen har för Katrineholms kommun?

Vilken status har arbetet idag, prioritering och läget i processen?

När kan Katrineholms kommun ha en ny ÖP som uppfyller kraven enligt PBL?

Byggnadsnämndens ordförande Erik Liljencrantz svarar bara delvis på mina frågor. Det är självklart bra att nämndens ordförande håller med om att ”översiktsplanen har stor betydelse för vår möjlighet att forma och driva kommunens långsiktiga utveckling” – ett annat svar vore märkligt. Dock tycker jag att det är lite knapphändigt, särskilt som det ju inte finns någon aktuell ÖP i kommunen idag.

Att arbetet är ”prioriterat” är positivt, men vad betyder det? Enligt den plan som byggnadsnämndens ordförande presenterar i svaret, så kommer Katrineholms kommun inte heller efter den här mandatperioden att ha någon ny Översiktsplan.

Sedan blir jag allvarligt oroad, när ordföranden i byggnadsnämnden inte kan påverka processen. Ställde inte moderaterna några krav för att gå med i majoritetsstyret? Har du överhuvudtaget inte någon möjlighet att påverka nämndens arbete? Är det en happening varje gång ni sammanträder? Jag trodde att byggnadsnämndens verksamhet visserligen var planlagd, men ändå fullt påverkbar.

Nej, det här svaret kan inte göra någon nöjd."

Fira Kenneth!

I dag är det Kenneth-dagen, dagen då Kenneth har namnsdag och Svenska Kennethklubben utser årets Kenneth.

Jag vill bara tipsa om att en värdig Årets Kenneth är Kenneth Johansson, Socialutskottets Centerpartistiske ordförande från Dalarna.

Ingen plats för Fogelstadkvinnorna

Nej, det finns inte någon plats för Fogelstadkvinnorna och den kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Julita.

Majoriteten i kommunfullmäktige i Katrineholm avslog igår kväll min motion i frågan.

Så här argumenterade jag för saken:

"Den här motionen handlar om Fogelstadskvinnornas plats i Katrineholms historia, om vilken plats vi vill att de ska ta och ha.

Därför är jag förstås besviken över svaret – att motionen avslås. Jag tycker nämligen att Fogelstadkvinnorna förtjänar en bättre behandling än så.

Jag förstår självklart att Majoriteten – Socialdemokrater och Moderater – inte kan bifalla en motion som kommer från oppositionen. Däremot kan jag inte förstå, varför motionens att-satser inte får en seriös behandling.

Det hade i alla fall varit att ta motionen och – motionären – på allvar.

Vad är det som gör att KFV Marknadsföring inte kan få lov att ta fram en permanent utställning? Det finns inte en rad om det i motionssvaret.

Vi har diskuterat det tidigare i kommunfullmäktige om Fogelstadskvinnorna skulle kunna få komma in på kulturhuset Ängeln i form av en fast utställning. Då var det ett initiativ från Miljöpartiet som avslogs. Nu är det Centerpartiets tur.

Det tycks finnas två invändningar. Den ena är att det inte ska finnas några fasta utställningar i kulturhuset Ängeln, den andra att Kulturföreningen Fogelstad inte är intresserad.

Vi kan diskutera hur länge som helst om vad som är en fast utställning eller hur omfattande den behöver vara för att i detta fall göra föregångskvinnorna rättvisa. Jag är inte säker på att vi får någon samsyn om detta.

Den andra invändningen är märkligare. Kommunen borde väl uppskatta Fogelstadkvinnorna oavsett om kulturföreningen är intresserad eller inte? Inte har kommunen frågat någon förening för att sätta upp fotografierna i Lövatunneln? Om kommunen vill kan den uppmärksamma dessa föregångskvinnor. Problemet är att majoriteten inte vill.

Den andra att-satsen handlar om att låta den konstnärliga utsmyckningen till Lövåsens äldreboende påminna om Fogelstadkvinnorna. Inte heller den att-satsen behandlas hederligt. Kultur- och turismnämnden bara låtsas som att den inte finns att ta ställning till.

Jag är som motionär självklart besviken. Inte kanske att motionen är avslagen, det får jag leva med, eftersom den så att säga ”kommer från fel håll”. Nej, jag är besviken över att jag inte får den seriöst behandlad. Jag saknar argumenteringen för varför det skulle vara omöjligt med permanent utställning och att låta den konstnärliga utsmyckningen av Lövåsens äldreboende ha anknytning till Fogelstad.

Jag yrkar härmed bifall till motionen."

Nu med siffror?

I januari skrev jag tillsammans med Ewa Callhammar en interpellation om kommunens inköpsmönster. Igår togs den upp till debatt i kommunfullmäktige i Katrineholm.

Jag har i tidigare inlägg konstaterat att svaret var innehållslöst, när det inte fanns med något sifferunderlag som stöd för svaret till de frågor som vi ställde.

Synbarligen missnöjd över att vi inte talat om vårt missnöje med svaret tidigare, lovade kommunalrådet Göran Dahlström (S) att återkomma med ett nytt svar med siffrorna bakom sammanställningen.

Det tackar jag för. Jag vill kunna föra en saklig debatt baserad på ett korrekt underlag som man kan ta ställning till.

I en annan värld kallas detta källkritik.

Prioriterar havsmiljön

Miljöminister Andreas Carlgren (C) svarar med ett inlägg på sin blogg debattörerna från Greenpeace, som igår hävdade på DN Debatt att regeringen var passiv i frågan om att rädda haven.

måndag 21 mars 2011

C vill ha ungdomsgård i Valla

Vid kommunfullmäktige i Katrineholms sammanträde ikväll kommer frågan upp om ungdomsgård i Valla. Det är Allmänheten som ställer politikerna till svars.

Eftersom kommunfullmäktiges presidium brukar vara stränga när det gäller vem eller vilka som får gå upp i debatten - det vill säga bara tolerera att den namngivna person som frågan är ställd till får debattera - ger jag Centerpartiets svar här:

Centerpartiet vill, precis som vi har krävt i en motion, att en ungdomsgård startas i Valla omgående.

Svårare än så behöver inte svaret vara.

Lång dags färd mot natt...

... kan det bli i dag, då en "vanlig" måndag toppas med kommunfullmäktigesammanträde. Förra månadens möte slutade strax efter 23 med många ärenden kvar att behandla. Kvällens möte har samma prognos, bedömer jag, då vi har två allmänhetens frågor, en hel del val, ärendena som blev över från förra mötet samt ganska många vanliga ärenden.

Men demokrati måste få ta tid.

söndag 20 mars 2011

Döm inte ut nämndemännen

Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap, dömer på DN debatt 19 mars ut de svenska nämndemännen.

De är inkompetenta för sina uppdrag, menar han. Dömandet bör skötas av välutbildade jurister.

Argumenten har hörts tidigare, både mot nämndemännen och mot dem som utser dem, det vill säga de politiska partierna.

Ändå tycker jag att det är för tidigt att döma ut nämndemännen. På något sätt måste allmänheten få ha insyn och inflytande över rättsprocessen. Tills vi hittar något bättre system får dagens fungera.

Dock måste nämndemännen utses med omsorg och dessutom vara medvetna om sitt ansvar. Det krävs både livserfarenhet och omdöme för att vara nämndeman. Även här är det så att någon måste ta detta ansvar att utse omdömesgilla personer. De politiska partierna är ändå en viss garant för detta.

Tänk bara tanken att nämndemännen skulle utses av ortens idrottsförening, eller av Rotary, eller av...

Skulle det öka bredden på nämndemännens sammansättning? Sannolikt inte. Men det går fortfarande att öka informationen till partierna som ska utse nämndemän, så att de gör kloka och medvetna val av personer som förstår vad det kommande uppdraget kräver av dem.

lördag 19 mars 2011

Frihjulets återkomst

Jag brukar inte studera Dagens Nyheters motorbilaga in i närmsta detalj, men i dag fastnade jag för reportaget med provkörningen av Volvos nya elbil. (Jag kan inte länka till texten just nu, eftersom jag inte ser att den finns inlagd.)

Elbilen var nämligen försedd med ett frihjulsläge.

Då tänkte jag på den andra bilen som jag ägde, nämligen en galonbyxgrön SAAB V4. Med frihjul, som SAAB hade i bilar av den här modellen för att spara bränsle.

Frihjulet fungerade i alla lägen, utom ett. Om man skulle bogsera igång bilen, då fungerade det inte, vilket jag vid ett tillfälle med skammens rosor på kinderna upptäckte.

Men annars var frihjulet till belåtenhet, så jag ser fram emot dess återkomst.

fredag 18 mars 2011

Mer än olämpligt beteende

Uppdrag Granskning satte med veckans program fokus på den sexövergreppsmisstänkte läkaren som bland annat varit verksam inom Landstinget Sörmland. Länets tidningar har följt upp frågan med ett antal artiklar.

Det är alldeles förskräckligt det som har hänt. Det är definitivt sådant som inte får ske. Patientsäkerhet innehåller även att alla led i vården ska arbeta på ett professionellt sätt.

Det är fullt förståeligt att utsatta kvinnor inte vill anmäla. De känner sig kränkta och i underläge. Därför är det mycket bra att rättsprocessen har rulltat igång, så att det som hänt uppmärksammas i syfte att det inte ska hända igen.

I går uppmärksammade länets tidningar att landstingets jurist hade försökt påverka polisutredningen. I dag skriver Katrineholms-Kuriren i sin nätupplaga att landstingsjuristen har polisanmälts för övergrepp i rättssak. Någon polisutredning blir det dock inte, den har lagts ner, enligt samma tidning. (Uppdatering av tidigare text.)

Det går självklart inte att försvara att en myndighetsperson som torde ha juridisk kompetens begår en sådan handling.

Det sargar tyvärr ytterligare förtroendet för ledningen för Landstinget Sörmland.

Positivt fadderprojekt i Katrineholm

För några år sedan motionerade jag och Centerpartiet om att införa ett faddersystem för nyanlända katrineholmare som kommer från andra länder.

Motionen avslogs, fastän den dåvarande socialdemokratiska majoriteten tyckte att tankarna var bra.

Man får väl vara nöjd med att så frön.

I dag läser jag i Katrineholms-Kuriren om ett liknande fadderprojekt som pågår på Duveholmsgymnasiet.

Det är jättepositivt med olika sätt att knyta band mellan nya och gamla katrineholmare. Förståelse är nyckeln till att få en plats i samhället. Det blir väsentligt enklare att nå förståelse med en "fadder" vid sin sida. Det gäller ömsesidigt. I grunden handlar det om att se den enskilda människan och ge henne eller honom de bästa möjligheterna att kunna växa.

torsdag 17 mars 2011

Marsch för mustasch

"Var snäll mot din gubbe och sno hans mustascher, så får du vara med om alla hans kalaser".

Så poetiskt uttryckte sig en yngre kille i min lillasysters poesibok.

Att Mustasch är inne bevisar Socialdemokraternas tilltänkte partiledare Håkan Juholt.

Centerpartiets Europaparlamentariker Lena Ek drar på sin blogg sina egna slutsatser om Juholt och mustaschen. Hon pekar på de framsynta Centerkvinnorna som redan för ett år sedan förstod att det var mustasch som man behövde ha för att nå framgång i Sverige.Så här ska det se ut! Redo att marschera för lika villkor mellan kvinnor och män!

Vad kan nu Centerkvinnorna hitta på i Sundsvall i maj?

Var med vid Voteringen

Det blev ännu en dag i riksdagshuset igår, vilket som alltid är trevligt. Mestadels handlade det om Yttrandefrihetskommitténs arbete, där vi börjar närma oss utmejslandet av den slutliga teknikoberoende modellen som ska kunna jämföras med dagens Tryckfrihetsförordning och Yttrandefrihetsgrundlag.

I en paus mellan två möten hann Stefan Tornberg och jag vara med vid Voteringen om försäljning av statliga bolag, datalagringsdirektivet mm.

Det gick undan. Det anmärkningsvärda är dock att siffrorna skilde sig åt från röstning till röstning. Självklart ska det göra det, när det gäller resultatet, men att det under en och samma omröstning kan skilja mellan antalet frånvarande, det tycker jag är konstigt, särskilt som det var en bit in i omröstningen. Är inte alla lika närvarande? Registreras någon annan kapacitet än den fysiska?

tisdag 15 mars 2011

Katrineholmskören presenterad

I dag presenterar Katrineholms-Kuriren det vinnande gänget från Katrineholm som ska ta hem TV4-tävlingen Körslaget.

Det kommer att gå alldeles fantastiskt!

måndag 14 mars 2011

Göra Oslo på en dag


Jo, det går att göra Oslo på en dag. Först rusar man upp längs Karl Johan till slottet och "betar av" det. Sedan vidare till hamnen.Här syns hamninloppet fotat från rådhuset i Oslo, även det väl värt ett besök.

Men ska man göra Oslo hel rättvisa, då ska man förstås vika lite mer tid för besöket.

"Släpp skolans krafter fria"

I dag är det krönikedags igen i Katrineholms-Kuriren. Den här gången skriver jag om självstyrande skolor.

söndag 13 mars 2011

VM på spårenHar du hört talas om föråkare? Nu finns det efteråkare! Jag har varit i Oslo tillsammans med min partisyster från Gnesta.

Resterna från skid-VM var alldeles tydliga! Här syns VM-paviljongen - ett par stenkast från slottet och Karl Johan - och med de möjliga snöresterna från Holmenkollen...

Härdsmältan i Japan

I katastrofens fotspår i Japan följer det fasansfulla beskedet om att en härdsmälta har inträffat i ett av landets många kärnkraftsverk.

Föregångare som Harrisburg i USA, som var den akuta anledningen till den svenska folkomröstningen om kärnkraft 1980, och Tjenobylkatastrofen 1986 har satt sina spår.

Kärnkraften är inte säker som energikälla, den är oerhört riskfylld.

Nu gäller det att världens kärnkraftsexpertis bistår Japan med den hjälp som kan behövas.

För det är en dubbel katastrof som hänt. Först jordbävningen och tsunamin, sedan kärnkraftsolyckan med de strålningseffekter som följer.

Det vi kan lära i Sverige och i omvärlden är att satsa mer på förnyelsebara energikällor, energikällor som inte drabbas av härdsmältor, som inte medför radioaktivt avfall och som är oändliga i stället för ändliga.

fredag 11 mars 2011

Grattis Thomas Lind och Centerpartiet!

Ett stort GRATTIS till Thomas Lind och Centerpartiet, som har utsett Thomas till biträdande partisekreterare!

Det är alltid roligt när sörmlänningar får inta de platser de förtjänar och extra roligt blir det förstås, när de kommer från Katrineholm! (Okej då, Sköldinge!)

Men det måste vara väldigt otacksamt att bli utsedd till biträdande partisekreterare i samma veva som Socialdemokraterna presenterar sin tilltänkta partiledare.

Humor, humor, humor...

I dag har jag läst "allt" som har skrivits om Socialdemokraternas nya partiledarämne Håkan Juholt. Genomgående talas om hans humor, vilket är ganska roligt. Det brukar ju inte vara den främsta egenskapen som framhålls.

En som känner Juholt väl är Centerpartiets riksdagsman från Östergötland, Staffan Danielsson. Han varnar i sitt inlägg på sin blogg för Håkan Juholt...

Kanske är det alldeles rätt. Det som inte förtjänar att skratta åt, förtjänar inte att tas på allvar.

torsdag 10 mars 2011

Inte klokt skjuta budbäraren

Den politiska och administrativa ledningen av Landstinget Sörmland har slagit in på helt fel väg, när den i ett inlägg utifrån i Södermanlands Nyheter försöker skjuta budbäraren för att budskapet inte passar.

onsdag 9 mars 2011

Det twittrar väl...?

Läste för en stund sedan en insändare i Katrineholms-Kuriren, där skribenten förvånades över att Katrineholms kommunchef Mattias Jansson tycktes ägna all sin twittertid åt Katrineholms körtävlingslag i Körslaget.

Är det så konstigt? Han kanske är med?

tisdag 8 mars 2011

Viktigt barnvagnsrally på kvinnodagen

Den Internationella Kvinnodagen 8 mars firas på många olika håll i världen. I Katrineholm uppmärksammas den med ett barnvagnsrally till stöd för arbetet med att minska mödradödligheten i världen.

Det är en viktig fråga. Mödradödligheten är på sitt sätt en mätare av ett lands tillstånd. Hur värderas kvinnan i samhället? Är hon viktig? Fungerar sjukvården?

Kvinnor har stor betydelse för ett lands utveckling, såväl ekonomisk som demokratisk. Den aspekten är värd att uppmärksammas alla dagar, men förtjänar ett särskilt omnämnande Internationella Kvinnodagen.

Får fråga - eller inte?

I dag samlas Landstingsfullmäktige i Sörmland till sammanträde i Nyköping. Sammanträdet sker som vanligt i fullmäktigesalen i landstingshuset. Allmänheten är självklart välkommen till hela sammanträdet, men i dag ges allmänheten möjlighet att ställa frågor.

Kanske, är det bäst att säga, eftersom Landstingsfullmäktige vid ett tidigare tillfälle tog bort just denna möjlighet, för att så småningom ersätta den med något annat. Nu ska det, enligt annonsering, bli möjligt för allmänheten att fråga igen. Men det måste förstås - formellt - ske efter att fullmäktiges ledamöter bestämt att det går att göra så igen. Om man nu ska följa reglerna, alltså.

Det lär bli trångt i fullmäktigesalen. "Nyköpingsborna" har börjat skramla med nycklar utanför landstingshuset. Nu lär de samlas, med eller utan nycklar, i salen inför möjligheten att få ställa landstingspolitikerna mot väggen.

Det kan nog bli ett hett möte. Inte minst därför att det brukar vara trångt i salen redan från början.

måndag 7 mars 2011

(S)-Robinson

Nu är det omvänd (S)-Robinson. Ingen kan tydligen kvalificera sig för att bli ny partiordförande i Socialdemokraterna.

Kanske borde distriktsordförandena i landet lyssna till en tidigare partiodförande och en tidigare minister.

Göran Persson har sin kandiat klar. Det behöver "inte nödvändigtvis vara en tvålfager typ".

Förre kulturministern Bengt Göransson, som alltid lika klok, förklarar i en intervju vem han vill se som ny partiledare: "En socialdemokrat".

Det är tydligen inte så enkelt att finna en sådan. Inte ens i det Socialdemokratiska partiet. Det torde vara ännu svårare utanför.

Läs gärna Lena Eks blogg om hur Centerpartiet i Finland gör sina val.

Körigt i tolv timmar

I tolv timmar höll de på för att vaska fram Katrineholms guldkorn i körsvängen. Allt för att det ska bli ett bra lag som kan försvara Katrineholms sångarmeriter under Gabriel Forss ledning i TV-programmet Körslaget.

Nu väntar jag med spänning på hur toppenlaget ser ut.

söndag 6 mars 2011

Rusning till Stadshotellet...

... blir det nog i dag, hoppas jag, när Gabriel Forss ska ha audition där inför TV-programmet Körslaget.

Jag håller tummarna för att det blir en riktigt stark kör, väl medveten om att en kör inte bara kan bestå av solister. Fast här handlar det förstås om att hitta profiler som sticker ut och som sjunger bra - allt för att Katrineholm ska höras och gå genom rutan i alla svenska hem.

De kommer att få det körigt...

lördag 5 mars 2011

Bättre väder

Dagens Nyheter uppmärksammar i dag att regeringen kommer att skärpa kraven på SMHI att utlova bättre väder. Vidare finns en artikel som är kritisk till SMHI:s prognosverktyg.

Ja, det är väl inte riktigt "bättre" väder som utlovas, utan mer säkra prognoser. Det är naturligtvis viktigt att ha bra prognoser för att kunna motverka följderna av extremt väder. Stormen Gudrun och Per fick exempelvis sådana konsekvenser som samhället borde behöva vara förberedda på. Översvämningar är andra tillfällen som behöver kunna prognostiseras. Därför är kravet viktigt.

Men för de allra flesta kan vädret få skifta som det vill och väderprognoserna kan inskränka sig till den klassiska historien om repstumpen som visade vädret. Om repet på ytterväggen inte syntes - då var det dimma (eller möjligen natt), om det var blött var det regn, om det var hårt var det frost...

fredag 4 mars 2011

Riksdagen nästa...

... det blir för andra gången den här veckan!

Tidigare i veckan deltog jag vid riksdagsgruppens sammanträde för att berätta om Yttrandefrihetskommitténs arbete och få lite synpunkter på fortsättningen.

I dag är det dags att konfererera med övriga distriktsordförandekolleger i Centerpartiet. Vi har det i alla fall lite lättare än Socialdemokraternas distriktsordförande, som ska försöka enas kring en ny partiledare.

För övrigt är det alltid trevligt att komma in i riksdagen.

torsdag 3 mars 2011

Vad får sitta på en anslagstavla?

Lärarfacken i Katrineholm ville enligt en artikel i Katrineholms-Kuriren sätta upp anslag på skolornas anslagstavlor för att samla stöd för att protestera mot de ekonomiska nedskärningarna som Socialdemokraterna och Moderaterna nu ska genomföra.

De får inte använda anslagstavlorna på det viset, har kommunchef Mattias Jansson beslutat. Han stöder sig bland annat på ett beslut från Justitieombudsmannen från 1990-talet.

Skolornas anslagstavlor är inte några offentliga anslagstavlor. Därmed har kommunen självklart ansvar för innehållet.

Alltså handlar det inte om vad, utan om hos vem.

Men om det hade varit en elektronisk anslagstavla, som ju en del sociala medier på något sätt är, hade det då varit okej? Hade det varit okej om det var just en sådan elektronisk anslagstavla upplåten av Katrineholms kommun och möjlig för "vem som helst" att utnyttja?

Gränsdragningen är inte helt solklar och den tangerar de tidigare frågorna om yttrandefriheten och om hur man kan använda sig av sociala medier och traditionella sätt att uttrycka sin mening.

Nu kommer förstås inte kritiken mot neddragningarna att tystna på grund av detta. Den kommer snarare att få mer bränsle.

onsdag 2 mars 2011

Ny motionsslakt

I dag har det varit kommunstyrelsesammanträde med åtta till fem. Många föredragningar toppat med ett beslutssammanträde, där motioner "slaktades" på löpande band.

Min motion, om Fogelstadskvinnornas plats i historien, avslogs av majoriteten i kommunstyrelsen.

Jag kan förstå att Socialdemokraterna och Moderaterna, som sällan vill bifalla någon motion från oppositionen, avslår även denna, men jag har svårt att förstå att de inte ens kan hitta på något hållbart motiv till avslaget.

Mina yrkanden bryr man sig helt enkelt inte om att ta ställning till. Det tycker jag är nonchalant.

Det jag yrkade i motionen var:

"Katrineholms kommun ska låta KFV Marknadsföring ta fram en permanent utställning om Fogelstadkvinnorna och Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad, Julita, med placering i kulturhuset Ängeln. Medel till detta ska ingå i det årliga marknadsföringsanslaget.
Katrineholm ska låta kultur- och turismnämnden ta fram ett förslag till konstnärlig utsmyckning av Lövåsens äldreboende som påminner om Fogelstadkvinnornas betydande verksamhet."

Svenska kyrkan och politiken

Staffan Danielsson, c-riksdagsman från Östergötland, skriver på sin blogg om Sveriges kristna råds engagemang i det svenska sjukförsäkringssystemet.

I dag har biskopen i Strängnäs stift en artikel i Katrineholms-Kuriren om nyfattigdom.

Det är självklart så att kyrkan ska vara aktiv i samhällsdebatten. Men utgångspunkten borde vara människans och vad det kristna budskapet säger, annars skulle ju kyrkan lika gärna kunna vara ett politiskt parti, vilket det inte är.

Kyrkan måste svara för andra värden och på andra frågor, frågorna om livet.

Den andliga dimensionen får inte skymmas av de världsliga frågorna.

tisdag 1 mars 2011

I en annan kvot

Dagens Nyheters skarpa reporter Ingrid Hedström konstaterar att de franska ministrarna bedöms efter olika kriterier. De kan ha betett sig lika illa, men bestraffas olika. Kvinnan, Michèle Alliot-Marie, som nyss var utrikesminister i Frankrike, hamnar i kvoten för ministerbestraffning och blir av med jobbet medan hennes kolleger, exempelvis hennes sambo Patrick Ollier får arbeta vidare som minister liksom premiärminister Francois Fillon.

Brottet som de alla har begått är att de tagit emot vissa gåvor i form av semesterresor till Tunisien respektive Egypten

Ännu mer pikant blir historien när reportern berättar att Alliot-Marie kommer att efterträdas av en minister som dömts för fiffel med offentliga medel. Denne efterträds i sin tur av en minister som tvingades avgå efter korruptionsmisstankar.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Det går dock inte att undgå misstanken om att det finns ett visst samband med vilket kön ministern har och hur den fortsatta hanteringen blir.

Men detta är Frankrike. Så skulle det naturligtvis inte ha gått till i Sverige...