fredag 28 februari 2014

Vem ser till barnens rättigheter?

I veckan har ett rättsfall uppmärksammats, där ett par bestämt sig för att få barn med hjälp av en embryodonation. Mannen i paret var med på detta, för att paret skulle få ett barn. I det försök som lyckades försågs kvinnan med två embryon som gav två barn.

Det var ett för mycket, enligt medias rapportering, och mannen gick till domstol för att slippa föräldraansvaret för båda barnen.

Hanne Kjöller skriver insiktsfullt om detta i en krönika i Dagens Nyheter i dag.

Problemet är inte allt som människan kan göra, utan vad vi får och bör göra. Det är klart att många längtar efter barn, men det måste vara en önskan som är underställd barns rättigheter. Det är oerhört viktigt att lagstiftningen hänger med och ser till barns rätt till föräldrar, till mammor och pappor att förlita sig till.

Vi talar ofta om papperslösa barn. Barn ska inte behöva bli utan vuxna som tar ansvar för deras framtid på det här sättet.Lagstiftningen behöver ses över så att barnets bästa går först.

torsdag 27 februari 2014

Årsmöte nummer sex

Ja, i kväll är det dags för årets sjätte årsmöte för min del. Den här gången är det Centerpartiet i Katrineholms kommun som håller vårt årsmöte med sedvanliga förhandlingar samt fastställande av valprogram och valsedel till kommunvalet i höst.

Vi har ett riktigt bra förslag till program och ett antal personer som är nominerade, men det kan finnas plats för fler! I så fall är det bara att dyka upp i Sandbäcksgården i Katrineholm från klockan 19 och framåt.

Landsbygden kräver service

Lars Härnström, moderat kommunalråd i Katrineholm, kunde inte utlova några landsbygdssatsningar inför de LRF-are som hade samlats till kommungruppens årsmöte i Katrineholm.

- Det beror på vad som står i programmet, menade Lars Härnström. Vi tycker också att det är viktigt att landsbygdens lever.

LRF-medlemmarna från hela kommunen var främst intresserade av vad kommunen tänker göra för landsbygdsföretagarna och hade formulerat rubriken till Lars Härnström som "Hur kan landsbygdens näringsliv i Katrineholms kommun lyftas fram?".

Lars Härnström inledde med att berätta om vad Näringslivsrådet hade gjort och om de många besöken hos företagare i kommunen. Han hade dock inte besökt så många landsbygdsföretag.

När det gällde bredband och flera mötesdeltagare höll fram Nyköping och Gästabudsstaden som ett bra exempel på hur en utbyggnad kan fungera, då kände inte Lars Härnström till hur lösningen skett där, men han menade att det i Forsa hade blivit en bra lösning.

- Jag som politiker behöver inte svara på allt. Vissa klarar sig bra med den koppartråd som finns. Grundproblemet för såväl telefoni som järnväg är att vi inte var med i andra världskriget. Järnvägstekniken är från slutet av 1800-talet och telenätet från början av 1920, sa Lars Härnström.

Mötesdeltagarna menade dock att det inte går att driva lantbruksföretag utan ordentlig uppkoppling och att de vill ha service.

Någon direkt debatt om Anders Borgs uttalande i Land Lantbruk, där han uttalade att det svenska lantbruket inte var någon framtidsnäring, blev det inte. Lars Härnström hade nämligen inte hört talas om detta.

Ja, det är lite olika, som jag brukar säga när jag är på det humöret.

Årsmöte nummer fem

Gårdagen var så snärjig att jag inte hann rapportera om årsmöte nummer fem, som var LRFs kommungrupps årsmöte. Förhandlingarna gick som på räls, smörgåstårtan och kaffebrödet smakade utmärkt på Sultans konditori som vanligt.

När det gäller den inbjudne talaren, så är jag kanske inte helt neutral, så jag gör ett särskilt inlägg om detta.

onsdag 26 februari 2014

Nu tar jag över!

Ja, så är det! I dag tar jag över och är uppsatt på kommunstyrelsens dagordning som en av flera föredragande. Tjugo hela minuter har jag fått till förfogande för att berätta om "min" programpunkt!

Inte illa och ganska unikt!

Nu handlar dock min medverkan om att svara på eventuella frågor om Katrineholms kommuns utökade borgensåtagande mot IUC,Installatörernas Utbildningscentrum.

tisdag 25 februari 2014

Matlådorna hetast på mötet

Den mest intensiva debatten blev det kring min interpellation om kommunen har koll på äldrematen. Det var flest personer som var uppe i debatten och stundtals hettade det till ordentligt. Särskilt när debatten kom in på frågan om vad kommunen gör för att ta reda på om vad mottagarna tycker om maten.

Här följer mitt inledande inlägg:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Jag vill börja med att tacka Johan Hartman för svaret, på min interpellation om Katrineholm har koll på äldrematen. Jag skrev den som en uppföljning av Sveriges Televisions matserie, där man hade frågat landets kommuner om den matservice som man erbjuder. I korthet ville jag ha reda på om Katrineholm hade svarat på enkäten, om matlådorna som skickas ut är näringsberäknade och om man följer upp hur mottagarna använder lådorna.

Först vill jag säga att det är bra att Katrineholm är med och svarar på de enkäter som skickas ut och jag kan förstå att det blir en hel del.

Den här enkäten var lite viktigare än andra, kanske till och med livsviktig, eftersom den handlar om mat som sänds ut
till personer som inte kan laga sin mat själv.

Det är också positivt att näringsinnehållet är beräknat för lådorna.

Men det förutsätter en hel del saker. Det förutsätter att näringsinnehållet är detsamma efter uppvärmning i mikrovågsugn eller om matlådan inte äts upp på en gång och sparas till en annan måltid eller rent av till en annan dag. Hur är det då?

Det är ju jätteviktigt att redan vid matlagningen – produktionen, om man vill säga det ännu mer tekniskt – tänka på den som ska äta matlådan. För det är ju först när maten har landat i magen som den kan göra nytta.

Alla vet vi väl hur väl man kan förstöra den bästa råvara genom att inte laga till den rätt och smakfullt.

Den tredje frågan, om vilken uppföljning som görs av matlådorna svarar Johan Hartman inte alls på. Det tycker jag är lite tråkigt. För så stor är väl ändå inte kommunen, utan att Johan Hartman kunde ta reda på vad en annan förvaltning har för synpunkter på detta och få med det i svaret?

Eller är det möjligen så att Katrineholm tillhör den majoritet av Sveriges kommuner som inte har någon uppföljning alls? ”Bara var tionde kommun följer upp äldrematen”, enligt SVT.

För frågan, eller kanske rättare sagt svaret, är oerhört viktig. Vi i Centerpartiet har den erfarenheten att det inte är maten i sig som avgör om den är god eller äts upp. Det handlar mer om omständigheterna när den serveras. Få tycker att det är roligt att äta ensamma. Maten smakar oftast bättre i sällskap och ännu bättre om den har lagats på plats och med möjlighet att sätta en egen prägel på resultatet."

Njet, ingen glasnost om styrsystemet

Nej, det gick inte att omvända Socialmoderaterna när det gällde revideringen av Katrineholms kommuns styrsystem. De stod stadigt kvar vid sin position och lyssnade inte till oppositionens försök att föra in mer siffror i underlaget för att göra det tydligare.

Så här argumenterade jag för att en förändring behövdes:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

Ja, så är vi här igen – med förslaget till en revidering av styrsystemet. Visst har det gjorts förbättringar från när systemet infördes, men det är inte tillräckligt. Det som Centerpartiet och övriga i oppositionen krävde vid vår återremiss var att styrsystemet skulle tillföras en ökad ekonomisk styrning.

En del kommer kanske ihåg att Centerpartiet motionerade om ett nytt styrsystem. Vi fick inte igenom motionen, eftersom en revidering skulle göras av styrsystemet. Vår poäng med motionen var att Katrineholms kommun måste ha ett styrsystem som också fungerar i sämre tider. Det måste vara ett styrsystem som stödjer ekonomisk uppföljning in till sista raden.
Kommunchefen gör en enkel utredning av ärendet och konstaterar att det inte finns några hinder att lägga till det samt att det är upp till varje nämnd att besluta över detaljeringsgraden i redovisningen.

Vi tycker inte att det räcker. För att vi i kommunstyrelsen och slutligen här i kommunfullmäktige ska kunna ta ansvar och ha en helhetssyn måste vi ha en djupare kännedom om delarna. Det går inte då att varje nämnd och förvaltning kan göra lite som den tycker.

Vi har som förtroendevalda alla ett ansvar inför kommuninvånarna. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs det också siffror som ärligt beskriver verkligheten och som visar vilka avvägningar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans.

Vi anser därför fortfarande att det ska finnas en tydligare ekonomisk styrning i budget- och planeringsdokumentet och yrkar därför avslag på kommunstyrelsens förslag."

Så i dessa "post OS"-tider - Njet, ingen glasnost om styrsystemet!

måndag 24 februari 2014

Kritiserade Borg i Österåker

När jag medverkade vid årsmötet med Centerpartiets kommunkrets i Vingåker, så passade jag på att kritisera Anders Borgs uttalande om om jordbrukets framtid. Här följer mitt pressmeddelande:

"BORG RÄKNAR UT JORDBRUKET FÖR TIDIGT

- Visst är det en akut kris för den svenska grisproduktionen, men det är alldeles för tidigt att som finansminister Anders Borg (M) gör i en artikel i tidningen Land att räkna ut det svenska jordbruket. Jag kan redan höra vilken proteststorm det skulle bli, om vilken minister som helst hade uttalat sig på samma sätt om ett speciellt svenskt företag eller en näring. Det här måste väljarna komma ihåg i höst, när de lägger sin röst, sa Inger Fredriksson, när hon medverkade som riksdagskandidat vid Centerpartiet i Vingåkers kretsmöte i Österåker.

- Det får inte råda någon tvekan om för någon att det är Centerpartiet som är landsbygdens verkliga vän. Vi har i regeringen tagit strid för satsningar på enskilda vägar, en miljard till bredbandsutbyggnad, varav en fjärdedel riktad till landsbygden, regelförenklingar för jordbrukarna, anslagit medel till Miljöstyrningsrådet för att ta fram riktlinjer hur kommuner och landsting ska kunna ställa krav på god djuromsorg i upphandlingen, infört djurvälfärdsersättning och tillsatt en utredning för att öka lönsamheten och produktion i det svenska jordbruket. Vi får heller inte glömma de satsningar som regeringen gjort för att hitta nya servicelösningar.

- I grunden måste det finnas jobb på landsbygden. Här ser Centerpartiet möjligheter, när andra som Anders Borg ser svårigheter. Vi vet att de gröna näringarna kan producera den klimatsmarta, närproducerade maten och den förnybara skogsråvaran som är avgörande för en hållbar utveckling. Det är närodlad politik som Centerpartiet går till val på, sa Inger Fredriksson."

söndag 23 februari 2014

Årsmöte nummer fyra

Ja, det är dags igen. Den här gången är målet Österåkers församlingshem, där Centerpartiet i Vingåker ska hålla sitt kretsårsmöte. Det blir snärjigt med OS-hockeyfinal och allt...

En hedersvåffla!

Centerpartiets ordförande Annie Lööf porträtteras i Svenska Dagbladet på ett trevligt vis.

Illustrationen är en vass karikatyr. Så i fortsättningen kan Annie Lööf gå under titeln hedersvåffla! Fram med våggeljärnen!

Stolt är bara förnamnet!

Jag knycker hejdlöst och jag tror att Uddevalla Gymnasieskola och dess hemsida förlåter min publicering. För så här skriver man:


"Östrabo på fjärde plats i fysiktävling!

I årets upplaga av gymnasieskolornas nationella fysiktävling (Wallenbergs fysikpris) presterade Östraboelever toppresultat.

Laget, som bestod av Joel Andersson (Teknikprogrammet), Mikael Thorström (Teknikprogrammet) och Johan Andersson (Naturvetenskapsprogrammet) kom på fjärde plats, endast passerad av skolor på universitetsorter med höga intag och elitsatsning (1: Katedralskolan i Lund, 2: Danderyds gymnasium i Stockholm, 3: Södra Latin i Stockholm). Totalt deltog 74 skolor med cirka 550 elever. Från Östrabo var det cirka 20 elever i årskurs 2 och 3 som skrev provet. http://www.fysikersamfundet.se/fysiktavlingen/

Joels resultat var näst bäst i landet, 23 poäng av 30 möjliga, och Mikaels resultat på 21 poäng räckte till en plats bland de femton bästa i landet. Joel och Mikael är uttagna till den nationella finalen i Göteborg, där det svenska laget till fysikolympiaden skall utses. Finalen avgörs i två omgångar, dels experimentella delar den 10-14 mars samt teoretiska prov den 3 maj.

Glädjande i år var att elever från teknikprogrammet presterade bra på tävlingen, vilket är första gången på länge. Joel och Mikael läser teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap och dessutom en extra fysikkurs (fysik 3). Teknikvetenskap är en utbildning som ger ambitiösa elever möjligheten att nå djupa kunskaper i fysik.

Fredrik Olsson
Lektor i fysik, Uddevalla gymnasieskola"

Joel Andersson är ett av mina nio syskonbarn. Att jag är stolt är bara förnamnet!

lördag 22 februari 2014

Tycker Härnström som Borg?

LRFs kommungrupp i Katrineholm visste kanske vad de gjorde, när de bjöd in Lars Härnström, moderat gruppledare och tillika vice ordförande i kommunstyrelsen, att tala på årsmötet på onsdag.

Härnström, som leder kommunen i koalition med Socialdemokraterna, ska prata om "Hur kan landsbygdens näringsliv i Katrineholms kommun lyftas fram?".

Det ska bli intressant. Frågan är om Lars Härnström tycker som finansminister Anders Borg (M), som i fredagens nummer av Land Lantbruk sågade det svenska jordbruket vid fotknölarna, när han uttalade sig om dess begränsade överlevnadsmöjligheter. För då har han väl inte mycket att tala om?

Hur som helst borde han få det lite hett om öronen bland medlemmar som står bakom lantbruket i Katrineholm och Sverige.

fredag 21 februari 2014

Barn ska ha en giftfri vardag

I tisdags lämnade jag in Centerpartiets motion om att barn ska ha en giftfri vardag och att kommunens förskolelokaler ska inventeras för att se vilka faror som eventuellt kan finnas där.

Detta uppmärksammas av lokaltidningen Katrineholms-Kuriren i en notis i dagens tidning.

I bland skulle man vilja vara giftig tillbaka, men då minns jag att välskrivna notiser har ett stort läsvärde.

Ingår de i samma regering?

Efter gårdagens välbesökta möte i Vingåker med landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) känns det konstigt att läsa att Sveriges finansminister Anders Borg (M), för övrigt kommuninvånare i Katrineholm, har en så dyster framtidssyn för det svenska jordbruket.

Staffan Danielsson reder som vanligt ut det hela väl på sin blogg.

Vad man säger och gör spelar naturligtvis roll. Det kräver handling, alltså också konsumtion, för att höja lönsamheten i det svenska jordbruket.

Jag kan undra om Anders Borg och Eskil Erlandsson ingår i samma regering.

torsdag 20 februari 2014

Högaktuell minister på besök

Snart är det dags att åka iväg mot Vingåker, där LRF-kretsen och Alliansens partier har ordnat möte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Knappast någon kunde när mötet planerades veta hur högaktuellt matfrågan är.

Tyvärr är det så att griskrisen blivit än värre den senaste tiden, eftersom de svenska konsumenterna inte äter svenskt fläskkött i tillräckligt hög grad.

Ja, det handlar inte bara om att prata. Vi måste handla också. Kommuner och landsting kan göra mer, när det gäller den offentliga maten. Vi måste ställa krav så att konkurrensen blir sund.

onsdag 19 februari 2014

Välplanerad avgång

Vissa människor gör ingenting av en tillfällighet. Alexander Bard behövde en fråga att lämna Centerpartiet för att kunna gå över till ett nytt parti, att bli medlem i och kanske kandidera för. Han hade valt Piratpartiet. Nu gällde det bara att hitta anledningen...

Då passade det bra att uppmärksamma en debattartikel som Centerkvinnorna skrivit om kvinnohandel för ungefär ett år sedan.

I Sverige har vi åsiktsfrihet och organisationsfrihet. Det är grundlagsskyddat. Vi har också yttrandefrihet, både allmän och särskild.

Men som jag har sagt och skrivit väldigt ofta, så kräver yttrandefrihet också ett ansvar. Det kan vara reglerat eller oreglerat, men tveklöst måste det tas. Särskilt i dessa tider, när det är så lätt att publicera sig.

tisdag 18 februari 2014

Giftfri vardag för våra barn

I går blev den färdig och i dag lämnade vi in den, vår gruppmotion från Centerpartiet om en giftfri vardag för våra barn. Vi vill att kommunen ska inventera förskolans lokaler, så att där inte finns några ämnen som kan skada våra barn och i en fortsättning åtgärda upptäckterna.

Det här är en viktig början på väg mot en giftfri vardag. Börja med barnen.

söndag 16 februari 2014

Smalare och vassare som 37:a

I veckan har jag sprungit mellan mötena och ibland tagit tåget. Nu får det bli andra bullar av än bullar. Mer hurtbullar. Det är hög tid att vässa formen i EP-valrörelsen.

15 maj visar det sig om jag och övriga i laget blivit "Smalare och vassare", så att vi placerar oss väl tillsammans med övriga Centerkvinnor i Vårruset i Norrköping.

"Smalare och vassare" kan ju passa på en 38:a på Centerpartiets EP-valsedel (jo, det har hänt att jag kommer i storlek 36 också), men än mer handlar det om att visa på Centerpartiets viktigaste frågor om ett grönare EU med jobb och tillväxt och där medlemsländerna solidariskt tar ansvar för människor som behöver en ny framtid. Här behövs fler centerpartister som tar ansvar i Europaparlamentet. Vilka avgör du med ett kryss senast 25 maj!

Nu har jag korrläst valsedeln och min position är numera nummer 37. Den skostorleken var det länge sedan den passade. Men fortfarande är det viktigt att EU blir en smalare och vassare politisk organisation som arbetar mer med frågor som kräver samarbete över nationsgränserna och mindre med detaljer som bäst beslutas lokalt.

Guldglans

Alla bloggar förstås om helgens höjdpunkter, de makalösa skidloppen i OS, där både herrar och damer har bidragit till guldglansen kring Sverige.

Jag hänger på. Jättejättejättejättegrattis till båda skidlandslagen!

fredag 14 februari 2014

Fler borde förstå företagandet

Studieförbundet Vuxenskolans tidning Impuls kom häromveckan. I tidningen hade jag ett inlägg infört utifrån Åsa Ingårdas krönika om vedermödorna med att vara landsbygdsföretagare. På sidan 24 finns min artikel.

Förhoppningsvis fungerar länken. Annars får jag lägga in texten som den var när den lämnade min dator.

Ta strid för jämställda pensioner

I veckan har jag tyvärr inte hunnit blogga så mycket som jag skulle ha velat. Jag har mest varit på väg...

Men i måndags var följande debattinlägg infört i Katrineholms-Kuriren och i torsdags i Eskilstuna-Kuriren.

"Trots att mycket har hänt för att öka jämställdheten, så är vi långt från i mål. Om dagens utveckling får fortsätta, så kommer antalet kvinnor som får lägre pension än vad män får att öka. Så kan vi inte ha det. Centerkvinnorna tar nu strid för jämställda pensioner.

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet. Det är ett av målen i Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program. En av delarna för att nå självständighet är se till att pensionen också blir rättvis. Centerkvinnorna har under 2013 haft en arbetsgrupp som tagit fram skarpa förslag för att nå jämställda pensioner. De 38 förslagen diskuteras nu för fullt bland Centerkvinnornas medlemmar inför beslutet på förbundsstämman i april.

I vårt förslag vill vi höja garantipensionen, som den pensionär får som haft inga eller mycket låga inkomster under yrkeslivet. I gruppen som får garantipension idag är 85 procent kvinnor. En höjning har alltså oerhört stor betydelse för dagens kvinnor för att göra vardagen lättare.

Vi måste utjämna orättvisorna mellan kvinnor och män under de år som pensionen tjänas in. Här handlar det bland annat om att kommuner och landsting måste ta sitt ansvar som arbetsgivare för jämställda löner och rätten till heltid. Här behövs också en jämställd föräldrapolitik, så att ansvar för barn och hemarbete fördelas på ett rättvist sätt.

Det måste till en politisk förändring för att utjämna dagens skillnader. Centerkvinnorna är beredda att gå i täten och ta strid för jämställda pensioner.

Inger Fredriksson, Katrineholm, ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse
kandidat i riksdagsvalet"

onsdag 12 februari 2014

Kan sänka farten i Ändebol

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om att förvaltningsrätten ger byalaget i Ändebol rätt. Det betyder att länsstyrelsen i Sörmland måste ompröva sitt beslut om hastighetsbegränsning vid Ändebolskorset på väg 56 och 57. Bra tycker jag och Stora Malms Centerkvinnor som stridit för samma sak.

tisdag 11 februari 2014

Supervalår och supervecka!

2014 är som bekant ett Supervalår, med fyra möjligheter för de svenska väljarna att besluta om vilka personer som de anser bäst kan företräda dem. Det är val till Europaparlamentet 25 maj och det är val till kommun, landsting och riksdag 14 september.

Men, det finns också superveckor! Den här veckan är en sådan. Veckan startade med årsmöte i Centerkvinnorna i Stora Malm i söndags, riksdagsbesök i går måndag för sammanträde med Centerkvinnornas förbundsstyrelse (dessutom hälsade jag på Centerpartiets kommunikationschef Ola Spännar) och idag, tisdag, bär det iväg till Stockholm igen för att vara med när Maud Olofsson firar sin memoarbok "Jag är den jag är".

Onsdag är det Stockholm igen för sammanträde med Presstödsnämnden och torsdag-fredag-lördag är det kyrkopolitik på stiftets kursgård Stjärnholm respektive överläggning med Centerpartiets kyrkomötesledamöter.

Intensivt och roligt!

söndag 9 februari 2014

Årsmöte nummer 3

I dag är det dags för årsmöte nummer tre, nämligen årsmötet med Stora Malms Centerkvinnor. Det har sedan några år tillbaka en traditionell inramning, där vi träffas Centerkvinnor träffas hos Ingrid Wahlström i Forssjö och medföljande herrar får besöka Åkes gillestuga, medan vi genomför hårda förhandlingar...

Nej, det är väl förberett, så det brukar gå bra. Ifjol ledde årsmötet fram till en omfattande konversation med Trafikverket och Länsstyrelsen för att få ned hastigheten vid Ändebol. Frågan är ännu inte avgjord, vad jag vet.

Säkert blir det andra frågor som dyker upp. Jag vet alldeles bestämt att vi kommer att prata om jämställda pensioner och om stundande val. Samt möjligen om något som handlar om ben fyllda med spring!

fredag 7 februari 2014

Men var är Gunilla...?

Försöker lyssna till Nisses fredag, som i dag sänds från Vetlanda och Gunilla Hjelms kök. Gunilla Hjelm är förbundsordförande för landets Centerkvinnor.

Tyvärr så är mottagningen dålig eller så är mitt tålamod osedvanligt lite, för jag hör mest musik. Så fort Gunilla ska börja prata om något intressant, exempelvis om mördradödligheten i världen och vad man skulle kunna göra åt den, då kommer det en massa musik...

Aaaaarrrrg!

torsdag 6 februari 2014

Missade hörslingan på Lövåsgården

Hörde vid handikapprådet i tisdags att det inte hade blivit någon hörslinga, när äldreboendet Lövåsgården byggdes om och till.

Högst pinsamt, tyckte jag, och nämnde det vid handikappdebatten i hörsalen igår. Det var inte riktigt populärt. Monica Johansson, socialdemokratisk ordförande i vård- och omsorgsnämnden, tvådde sina händer och menade att det inte var hennes fel. Nämnden hade begärt full tillgänglighet vid om- och nybyggnaden.

Men det kanske var problem att uppfatta frågan?

Tillgänglighet måste gälla för alla

Katrineholms-Kuriren kom inte i morse, så jag fick läsa på nätet om gårdagskvällens handikappdebatt. Eftersom inte så mycket av vad vi sa fick plats i artikeln på nätet, så lägger jag in mitt inledningsanförande här:

"Tack för inbjudan!

Tillgänglighet är viktiga frågor för mig och för Centerpartiet och jag har jobbat aktivt med dem under nästan ett år som anställd på Hörselskadades Riksförbund. Det gav kunskaper och erfarenheter som jag haft nytta av som kommunpolitiker här i Katrineholm, där jag har försökt att driva på för ett mer tillgängligt samhälle. Jag är också med mer handgripligen som ledamot av handikapprådet.

Det är viktigt att inte dessa frågor blir en fråga för en enskild nämnd eller ett råd. Tillgänglighet måste genomsyra hela samhället.

Det blir lätt så att frågorna uppmärksammas till valet, men det är ju i stället i vardagen som hindren blir som störst. Och det är i vardagen som förändringarna behövs.

Tillgänglighet är så mycket och vi i Centerpartiet vi anser att bristande tillgänglighet ska vara en grund för diskriminering. Det har gått så lång tid sedan 2000 antog regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för Handikappolitiken Nu är det dags att prova nya vägar.

För det räcker inte att prata bort hindren. Det jag som Centerpartist kan göra, så länge som Centerpartiet inte är med och styr Katrineholms kommun, är att ställa frågor och lägga förslag. Vi påpekade exempelvis de farliga trapporna vid Kvarnenhuset, som så småningom blev åtgärdade.

Det senaste exemplet på vad vi gör för att peka på tillgängligheten är vårt yttrande över Översiktsplanen för Katrineholm. I yttrandet skriver vi att Katrineholms ska vara en blandad stad som är till för alla. Vi pekar också på att staden har stora brister när det gäller tillgängligheten och att planen måste förses med en mer tydlig beskrivning av vad som behöver göras och (med) en plan för HUR det ska göras.

Det finns även fler funktionsnedsättningar än sådana som syns. En stad, eller kommun, som ska vara till för alla måste verkligen vara till för alla. Den måste ha tillgängliga toaletter, ha god belysning, ha tydliga markeringar och samtidigt ha plana ytor för rullatorers och rullstolars framkomlighet och det behöver finnas hörselhjälpmedel i offentliga miljöer, bland annat.

Mycket handlar det också om kunskap och förståelse. Här kan vi också bli bättre på att ta hänsyn och göra mer för att öka den enskildes självbestämmande."

onsdag 5 februari 2014

Ingen moderatlista i Katrineholm

Det kommer olika avslöjanden under spännande debatter. I kväll vid debatten som arrangerades av Handikappföreningarna i Katrineholm avslöjade Bengt Andersson (M) att han inte visste något om framtiden och om det blev någon lista i kommunvalet från Moderaterna.

Arbetarkommunen har dock presenterat ett förslag. Kanske kommer det en lista så småningom från Socialmoderaterna?

Göran Dahlström fortsätter

Arbetarkommunen i Katrineholm har fattat beslutet att Göra Dahlström än en gång ska toppa Socialdemokraternas lista. Om detta berättar Katrineholms-Kuriren än så länge bara på sin nätupplaga.

Jag är inte förvånad. Allt är inte invigt än och det finns heller inte någon solklar efterträdare.

Men om han också får fortsätta som kommunalråd i Katrineholm i höst, det avgör väljarna 14 september. Det är inte lika solklart.

tisdag 4 februari 2014

Debattsäsongen inleds

Den här veckan inleds valdebatterna för min del. På onsdag bjuder kommunen handikappföreningar - jo, de kallar sig så - till debatt i bibliotekets hörsal i Katrineholm. Mellan 18 och 20 ska vi hålla på och diskutera tillgänglighetsfrågor från olika håll.

För säkerhets skull "värmer jag upp" med att gå på sammanträde i kväll med kommunens handikappråd.

Kanske har otur när de tänker?

Sverigedemokraterna har nu utvidgat sin politik till att även slå till mot Sveriges urbefolkning, samerna. De ska nämligen enligt vad som har rapporterats under dagen om partiets politik inte ha ensamrätt till att sköta om sina renar.

Det må sägas att det är ett lite ovanligt förslag från ett parti som brukar förklara det mesta med att det är invandringens fel. Samerna har aldrig invandrat. Det är i så fall det omvända som gäller, att alla som kommit till Sverige senare är invandrare och nu, enligt SD, ska ta del av urbefolkningens förmåner.

Ja, kanske hade de lite otur när de tänkte även den här gången.

Positiv minskning

Enligt Folkhälsomyndigheten så minskade antalet utskrivna antibiotikarecept med åtta procentenheter i jämförelsen mellan 2012 och 2013. Störst är minskningen bland barn.

Det är en mycket positiv utveckling, som jag hoppas fortsätter. För vi måste göra allt vad vi kan för att inte antibiotikaresistensen ska öka. Vi behöver så väl ha kvar starka vapen mot olika infektioner, då är det nödvändigt att vara försiktig med utskrivningen av botemedlen.

måndag 3 februari 2014

Katrineholms kommun vet bäst i Vi i femman

Det kommer att bli ett lag från Katrineholm som representerar Sörmland i riksfinalen i Vi i femman. Vilket är dock inte riktigt avgjort. Kunskapsskolan i Katrineholm ställs mot Björkviksskolan.

Jätteroligt, tycker jag. Må smartaste femteklassarna vinna!

Nattfastan är också viktig

Karl-Erik Johansson, från pensionärsorganisationen SPRF, skriver om äldres näringsintag i Katrineholms-Kuriren i dag. Eller mer rakt uttryckt - många äldre får inte i sig tillräckligt med näring. Hans debattinlägg inriktar sig framförallt på den mat som kommunen levererar till dem som inte kan laga sin mat själv eller som inte kan gå till en restaurang.

Det är många kloka synpunkter som förs fram och en del av det som sägs görs redan. Det som dock saknas i artikeln är arbetet med att minska tiden mellan målen.

Centerpartiet strider hårt, nu senast i förra veckan då Anita Karlsson, Centerpartiets ordinarie ledamot i vård- och omsorgsnämnden, blev tvungen att reservera sig för att få med att målet ska vara att nattfastan inte ska vara längre än elva timmar. Detta eftersom många äldre inte får i sig den näring som de behöver vid kommunens boende och därmed behöver äta oftare.

Jag har också en interpellation i ämnet som väntar på ett svar. Den handlar om innehållet i de svarta lådorna och om kommunen vet hur mottagaren hanterar lådan. Det ska bli spännande att få svaret på kommunfullmäktigemötet i februari.

söndag 2 februari 2014

Jämställda pensioner

Centerkvinnorna hade också årsmöte i Björkvik och jag tog naturligtvis även upp Centerkvinnornas arbete med jämställda pensioner och några av de 38 förslagen som nu är ute på remiss bland Centerkvinnornas avdelningen.

Årsmöte nummer två i Björkvik

Ja, i dag har jag varit på årets andra årsmöte. Det var i Björkvik och med ortens båda Centerorganisationer. Det var ett välbesökt sammanträde, där jag hade förmånen att framföra en direkt hälsning från vår partiledare Annie Lööf att det nu är valrörelse och sälj som gäller!

Passade också att prata om kommande val till Europaparlamentet, där vi över en kopp kaffe och med enkla, tydliga argument ska vinna väljare för Centerpartiets politik.

Så roligt det kommer att bli med två valrörelser samma år!