måndag 28 februari 2011

Årsdag av Palme-mordet

Under de senaste dagarna med kulmen i dag har media fyllts med artiklar om förre statsministern och partiledaren Olof Palme. Det är helt naturligt, eftersom det är 25 år sedan mordet på Sveriges statsminister skedde.

Olof Palme var sannerligen en omstridd person. Han var en person som många älskade - och en del hatade.

Mordet är fortfarande olöst och det är ett enormt misslyckande för alla inblandade parter.

Jag minns fortfarande Hans Holmers tal om "ljuset i tunneln". Det där stearinljuset brann väldigt starkt, men hann också slockna med tiden.

Frågan är fortfarande om polisarbetet hade kunnat göras annorlunda. Det var naturligtvis något alldeles otänkbart, och är det fortfarande, det som skedde. Samtidigt måste samhällsfunktioner som polisen fungera på bästa sätt, oavsett vem som drabbas av brott. Det är bara att hoppas att alla lärdomar som kan dras av det skedda har dragits.

söndag 27 februari 2011

Viss "makeover"

Ibland måste man göra totalt om, ibland går det att nöja sig med en mindre förändring. Nu har jag gjort en förändring här på bloggen. Jag har uppdaterat mitt utseende! Jag har ersatt det fantastiskt fina valfotot från 2006 med ett foto taget i valrörelsen 2010. Nu hoppas jag att det blir Succé, eller vad säger du, Janne Jonasson som fotograferade?

Ingen avkrångling

Företagarna och allmänheten kommer även fortsättningsvis att möta samma blanketter och administration av Katrineholms kommun. Någon avkrångling är det inte tal om, eftersom kommunfullmäktige avslog min och Sten Holmgrens motion som hade detta syfte.

Vid måndagskvällens fullmäktige sa jag bland annat detta:

"Centerpartiet vill helt enkelt avkrångla Katrineholm.

Vi vill att Katrineholms kommun ska inleda ett regelförenklingsarbete med syftet att sänka kostnaderna och göra det enklare för företagare att driva sin verksamhet.

Inte så svårt eller hur? Det här kan ske genom att kommunen går igenom den hantering av blanketter och ansökningshandlingar som berör företagare och ser efter vad som kan vara möjligt att förenkla. Genomgången ska ju ändå ske i samband med att systemet med e-tjänster utvidgas.

I nästa steg vill vi i Centerpartiet gå vidare och göra en motsvarande genomgång av det krångel som möter medborgarna.

Trots att Conny Petrén, chef för Förvaltningen för Näringsliv och Tillväxt, är positiv till motionen, så kommer majoriteten i kommunstyrelsen – Socialdemokraterna och Moderaterna – fram till en helt annan slutsats.

De kör över förvaltningschefens yttrande och anser att motionen är besvarad genom ett näringslivsråd – som ingen vet något om vad det ska göra eller vem som ska göra det – och en samhällsbyggnadsförvaltning – som heller ingen sett om den kommer eller vad den ska uträtta.

Jag må säga att det hade varit enklare för er inom Socialmoderaterna att yrka avslag på motionen. Då hade ni varit tydliga. Det ska vara krångligt i Katrineholm och det finns inget som behöver ändras. Allt är PERRRfekt.

Men jag måste också säga att jag är särskilt besviken på Moderatpolitikerna i kommunstyrelsen. I vår motion hänvisar vi till Alliansregeringens systematiska arbete i departementen för att förenkla regler som vänder sig till företagare. Målet har varit att ta bort en fjärdedel av det krångel och den byråkrati som möter företagare?

Jag vill därför fråga Lars Härnström, står du inte bakom Alliansregeringens arbete? Är det inte viktigt att systematiskt se efter även här i Katrineholm vad som kan göras för att det ska vara enklare att vara företagare?

Om du svarar nej på de självklara frågorna där du borde svara ja – då förstår jag motionssvaret.

Du kan fortfarande ändra dig och ställa dig bakom ett lokalt förslag att omsätta politiken i praktiken.

Jag yrkar bifall till motionen om att Avkrångla Katrineholm!"

lördag 26 februari 2011

Usla siffror för C

Dagens Nyheter redovisar i dag usla siffror om väljaropinionen för Centerpartiet. Det är Synovate som har gjort mätningen.

Det är märkliga siffror som redovisas. Tappet för Centerpartiet är stort och gör att partiet i denna mätning befinner sig på fel sida om fyraprocentsspärren. Större rassiffror än de för Centerpartiet redovisas för SD och MP.

Icke desto mindre pekar siffrorna på behovet av förändring. 100 år av handlingskraft måste betyda något. Ingenting är gratis och vinns utan kamp. Nu är det åter dags att vända vinden och att använda den för att gå framåt.

Bra bakgrundsbeskrivning om Libyen och Khaddafi

Dagens Nyheter ger i dag en utomordentligt fin bakgrundsbeskrivning av Muammar Khaddafi och hans gärningar i Libyen. Tyvärr hittar jag den inte utlagd på nätet, men texten är väl värd att läsa.

Det finns otroligt många sidor av Khaddafi. En del är sympatiska, men desto fler är helt förkastliga.

En fråga som jag fastnar för, är vad formar en diktator? Vad är det som gör att den egna makten blir viktigare än allt annat? Det finns säkert forskning om detta. Det viktiga är dock hur resultaten tillämpas. Vad kan världen göra för att undvika diktaturer?

Att släppa in Libyen i säkerhetsrådet, vilket var fallet under 2008 till 2009, har inte varit någon gångbar väg.

fredag 25 februari 2011

Årsmötesperioden pågår

I går var det årsmöte med Centerpartiets kommunkrets i Katrineholm. Det var ett bra årsmöte med kritisk analys av vad som gjorts och inte gjorts och med insikter om vad som behöver göras.

Dessutom fanns det fyra motioner, som nu går vidare till partiets stämma i Åre i september.

torsdag 24 februari 2011

Fisk utan risk

Riksdagsledamot Anders W Jonsson (C) tar på sin blogg upp Livsmedelsverkets rekommendation till regeringen att inte begära ett nytt undantag av EU för strömmingen från Östersjön.

Anledningen till att Livsmedelsverket byter fot är något diffus. Jag kan inte tro att strömmingen precis har blivit farligare över en natt eller ens över ett år.

Däremot är grunden värd att resonera kring. Vi måste kunna äta fisk utan risk. Alla ska kunna göra det, även de kvinnor som är gravida.

Det är den verkligt stora utmaningen - att avgifta våra hav.

onsdag 23 februari 2011

Oroande roande

Ibland kan verklighetens sammanträffande få det att gå kalla kårar i ryggen på mig. Ett exempel var när jag hade gjort ett jobb i den lilla socknen Lerdal i Färgelanda kommun i Dalsland. På hemvägen berättade radions nyheter att Hagge Geigert, född i just - Lerdal, hade avlidit. Inte är det ofta som Lerdal nämns i nyhetsrapporteringen och slumpen att jag skulle vara där, just då, kan inte ha varit särskilt stor.

Nu har jag under några dagar roat mig med att lyssna till Hagge Geigerts sketch med Laila Westersund med flera om Skaraborgs fornminnesförening. Jag har också länkat till den.

I dag läser jag i tidningen att Laila Westersund har gått bort.

Trollhättan, där yrvädret Westersund hade sin egen vagga, ligger inte så långt från Lerdal. Laila Westersund tillhörde den västsvenska komikerskolan och var mycket uppskattad. Westersund som Sexobjekt är en klassisker.

Yrvädret från Trollhättan kommer att fortsätta att roa,tack vare alla gamla inspelningar.

"Under utredning och prioritering"

Barnen är "under utredning och prioritering" i Katrineholm. Eller rättare sagt, den trafikmiljö som barnen från Julita lever i är "under utredning och prioritering".

Det framgick tydligt vid kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm i måndags. Ända sedan på 1980-talet har föräldrar uppmärksammat den farliga skolvägen. Det påpekade Anita Karlsson (C) som sparat ett gammalt klipp, där eleverna på fotot i dag är 37 år...

Skolvägen kommer fortfarande att vara "under utredning och prioritering" efter kommunfullmäktiges beslut, eftersom det var så min motion, med konkreta förslag, besvarades.

Jag "klipper in" mitt anförande nedan:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en motion som jag skrev för drygt ett år sedan och den handlar om trafiksäkerheten vid Julita skola. Det är tråkigt att den har fått en så långsam behandling, när det är en så viktig fråga.

Jag anser dessutom att motionen ska bifallas. Motionen har ett enkelt yrkande – att Katrineholms kommun ska förbättra trafiksäkerheten vid Julita skola.

Är detta gjort?

Nej, det är inte gjort. Det ”är under utredning och prioritering” hos service och tekniknämnden.

Under utredning och prioritering. Blir trafiksäkerheten bättre för barnen i Julita av ”utredning och prioritering”?

Nej, barnen behöver starkare stöd än så. Det finns inget annat rimligt svar på motionen än att bifalla den och det är också vad både bildningsnämnden och service- och tekniknämnden tycker.

Sedan undrar jag om kommunfullmäktige kan vara emot att förbättra trafiksäkerheten vid Julita skola? Det finns förslag hur det skulle kunna göras i motionen, men det viktigaste är ATT det görs, inte att det är ”under utredning och prioritering”.

Tänk om det prioriteras bort igen? Kommunfullmäktiges klara beslut här idag skulle vara en tydlig markering. Vi bryr oss om barnen i Julita, vi tar föräldrarnas oro på allvar.

Jag yrkar bifall till motionen!"

Centerpartiet lämnade in en skriftlig reservation till beslutet, där tidningsurklippet ingår, så att eftervärlden ska kunna se att ingenting har hänt sedan 1980-talet.

tisdag 22 februari 2011

Inget fornminnesinslag på kommunfullmäktige!

Jag fick inte in sketchen om Skaraborgs fornminnesförening i fullmäktigedebatten i Katrineholm, som jag nästan lovade.

Det berodde helt enkelt på att interpellationen inte hann besvaras under kvällens lopp.

Men så här hade jag tänkt mig mitt inlägg:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Ett normalt beteende hos den som ställt en interpellation brukar vara att artigt tacka för svaret. Jag kan inte göra det. Vi har inte fått svar av Göran Dahlström.

Svaret är ungefär som den gamla sketchen, där Laila Westersund, Åke Harnesk och Rulle Löfgren – den går att se på Youtube – som ledamöter Skaraborgs fornminnesförening stolt visar upp sina samlingar och kvickt som ögat stoppar ner föremålen i plastpåsarna så att ingen hinner se dem.

Vi får i svaret en sammanställning av de inköpsmönster som vi efterfrågar utan innehåll, utan en endaste siffra.

Hur ska vi kunna bedöma en sammanställning som vi inte kan se?

Jag yrkar att interpellationen återremitteras, så att vi får ett svar med innehåll, med de siffror som den sammanställning vi inte kan se, men som Göran Dahlström hänvisar till, torde innehålla.

Vi kan inte föra en debatt om inköpsmönster om en påse utan innehåll."

måndag 21 februari 2011

Inlägg om kvinnligt företagande

I dag är jag med som undertecknare av ett debattinlägg om synen på kvinnors företagande i Katrineholm.

"Det behövs mer resurser i skolan"

Socialdemokratiske riksdagsledamoten Fredrik Olovsson är inte bara riksdagsman. Han är också ledamot av kommunfullmäktige i Katrineholm.

I Katrineholms-Kuriren för han en intensiv debatt om skolfrågorna. I dag har artikeln rubriken "Det behövs mer resurser i skolan".

Jag delar den uppfattningen. Dock är det märkligt att detta tydligen inte gäller i Katrineholm. I Katrineholm är Socialmoderaterna som styr kommunen beredda att skära ner på de ekonomiska resurserna med 15 miljoner. Det är 15 miljoner som Fredrik Olovsson är med och beslutar om genom sin plats i kommunfullmäktige när budgetmedlen ska förmedlas.

Olovssons debattinlägg skulle lika gärna vara ett inlägg från den lokala horisonten. Men då går det inte lika lätt att rymma från det egna ansvaret och lägga skulden på någon annan. Det är en moralfråga.

Dubbelmoral är inte dubbelt så bra.

söndag 20 februari 2011

Fornminnen i fullmäktige

Hur får man in Hagge Geigerts underbara sketchen om Skaraborgs fornminnesförening i kommunfullmäktigepolitiken i Katrineholm?

Jag ska göra ett försök i morgon måndag kväll.

lördag 19 februari 2011

Jag vill fortsätta äta blåbär

I närmare en vecka har det funnits inslag i media om dvärgbandmasken som nu hittats i Sverige i en räv från Lane-Ryr i Uddevalla kommun.

Att dvärgbandmasken skulle kunna komma till Sverige är ett hot som vi har levt med länge. Den otäcka masken har funnits i Europa och det har tyckt som en tidsfråga innan den skulle ta sig över havet och till oss på fastlandet i Sverige. Allt beroende på hur försiktiga djurägare varit med att avmaska sina hundar efter utlandsvistelse eller genom att låta bli att "ta med sig" djur som tyckts sakna ägare.

Det finns mycket som vi gör i alla välmening, men som kan få oerhörda konsekvenser.

Dvärgbandmasken är ett sådant. Den hotar, om den får fäste, vår allemansrätt, vår rätt att vistas i naturen och blocka bär, svamp och växter till husbehov.

De första rapporterna om vad masken skulle kunna få för följder var så skrämmande att Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har fått lägga fakta till rätta.

Inte desto mindre kan masken fortfarande få fäste i Sverige, om inte spridningen lyckas stoppas.

Jag hoppas att den stoppas. Jag vill fortfarande kunna plocka blåbär och äta dem som de är i skogen eller på tallrik med mjölk.

Även om risken att drabbas av dvärgbandmaskens konsekvenser inte skulle vara större än att smittas av någon fästigburen sjukdom, så behöver riskerna för att smittas minimeras. Jag vill ha kvar vår svenska allemansrätt, vår tillgång till skog och natur.

Jag hoppas verkligen att smittan inte är mer utbredd än att den kan stoppas och att detta blir en väckarklocka för att visa att vi alla måste hjälpas åt för att stoppa olika sjukdomar från att komma in över våra gränser.

Sådan protektionism tycker jag om.

fredag 18 februari 2011

Kommunchefens förhållande till sociala medier

Frilansjournalisten Tomas Carlsson, Mariestad, ger i Katrineholms-Kuriren nya aspekter på "Mattiasgate".

Klart läsvärt om hur man kan se på en kommunchefs förhållande till sociala medier i sitt arbete.

torsdag 17 februari 2011

Dagar då fingrarna inte varit vid tangenterna

"En får inte slöa te", sa ett par bröder som fortsatte att driva sin syfabrik i Västergötland, trots att de för länge sedan passerat 65 och kanske 75 år också. Citatet satt som en smäck i den finstämda TV-filmen.

"En får inte slöa te", kan ju också vara passande för dagar som inte har tillbringats med fingrarna vid tangentbordet. Att fingrarna hållits i styr och inte bidragit till någon publicering betyder inte att tankeverksamheten har varit helt avkopplad. Den har i stället varit mycket påkopplad, med en heldag i yttrandefrihetens tecken följt av en dag om kollektivtrafik.

Efter det kan det vara skönt med lite tystna.

En Annan Dag ska jag bättra mig och blogga lite mer. Om jag nu inte slöar te...

tisdag 15 februari 2011

Mattiasgate går vidare

Studio Ett, Sveriges Radios väldigt trevliga och lärorika eftermiddagsprogram, tog i dag upp "Mattiasgate", Katrineholms kommuns bloggande kommunchef Mattias Janssons träta med Katrineholms-Kuriren.

Jag hade inte tillfälle att lyssna till inslaget i direktsändning, utan har lyssnat till det i efterhand.

Det är inte världens bästa radio. Mattias Jansson sitter i studion och har ett väldigt försprång jämfört med Krister Wistbackas lite raspiga telefonröst.

Om lyssnarna blir klokare på vad historien egentligen handlar om, låter jag vara osagt.

Någon sorts publicitet ger det förstås Katrineholm. Hur var det Bert Karlsson sa? "All publicitet är bra publicitet..."

I full trafik

Det är en hektisk vecka - full av trafik! Imorgon är det Yttrandefrihetskommitté i Stockholm, där vi bland annat ska titta på vad alla, eller åtminstone de flesta, remissinstanser har tyckt om det utredningsförslag som vi har lagt. På torsdag är det trafikplanering och deltagande i en konferens för att diskutera den framtida kollektivtrafiken och slutligen, på fredag, är det ännu mer kollektivtrafik, där länstrafiken har sammanträde med bolagsstyrelsen.

Jag är verkligen i full trafik. Åtminstone som det ser ut just nu.

måndag 14 februari 2011

Ett rikt liv räknas inte i pengar

I dag är det krönikedags igen i Katrineholms-Kuriren. Jag skriver om att ett rikt liv inte kan räknas i pengar.

Nytt klavertramp av Isak Nygren

Ersättaren i kommunfullmäktige i Katrineholm för SD, Isak Nygren, kan bli utesluten ur sitt parti för de uttalanden han gjort på ett forum på Internet. Detta enligt en artikel i Katrineholms-Kuriren.

Det är bra att partiet reagerar.

Dock kan ingen annan än Nygren själv lämna in en begäran att få lämna sitt uppdrag i kommunfullmäktige, vilket borde vara den naturliga följden av en uteslutning.

Det finns dock ytterligare en dimension i historien. Isak Nygren var en av de mest hängivna ledamöterna i ungdomsfullmäktige i Katrineholm. Vad hände där med den demokratiska skolningen?

Hade det gjort skillnad om ungas samhällsintresse hade kanaliserats till de vanliga politiska ungdomsförbunden i stället för till ungdomsfullmäktige?

Kanske, kanske inte.

För mycket studiecirkel?

En av partiledarkandidaterna, förra miljöministern Lena Sommestad (S), sticker ut hakan ordentligt i TT:s serie av troliga efterträdare till Mona Sahlin. Hon kritiserar nämligen Socialdemokraternas rådslag efter valet.

"De rådslag vi har haft har varit för mycket studiecirkel, de har inte varit tillräckligt kvalificerade", säger hon.

Hoppsan! Inte tillräckligt kvalificerade? Vad säger studieförbundet ABF? Skulle studiecirkeln inte duga i Folkbildningssverige?

söndag 13 februari 2011

Vågar LO och TCO tänka om?

Annika Elias och Thomas Eriksson från fackförbundet Ledarna skriver på DN Debatt i dag om hur Ledarnas löneförhandlingsmodell ser ut och att förbundet ökar i medlemstal till skillnad mot många andra fackförbund. Deras slutsats är klar: Medlemmarna gillar den individuella lönesättningen framför centrala förhandlingar, där kollektivet sätts främst.

Kanske beror individualismen på att Ledarnas medlemmar just är ledare, de är individer som har de jobb de har, därför att de har personliga egenskaper som gör dem lämpade för att vara kvar i just det arbete som de har.

Men tankarna tål mycket väl att tänkas för fackförbunden inom såväl LO som TCO. Hur vill dagens medlemmar se på fackets roll på arbetsmarknaden? Är det tvärsäkert att allt kan lösas genom centrala förhandlingar med centrala avtal som sedan tolkas på arbetsplatsen i nya förhandlingar?

Frågan är mest om LO och TCO vågar tänka om.

lördag 12 februari 2011

Löv-ordatLöven faller i ljusgården i den nya delen av Centralsjukhuset i Västerås. Ett väldigt vackert och lite pampigt konstverk i all sin enkelhet. Så vackert att jag har löv-ordat det här på bloggen!

Bilden togs annars i samband med att de kringliggande landstingsgrupperna i Centerpartiet besökte Centerpartiets landstingsgrupp i Västmanland. Oppositionsrådet Birgitta Andersson tog med oss på en tur i det nybyggda sjukhusdelen.

Gör om - gör rätt!

"Omval", som är ett så vanligt begrepp i dessa årsmötestider, får en ny innebörd efter Valprövningsnämndens beslut att valet ska göras om till regionfullmäktige i hela Västra Götaland och i en valkrets i kommunvalet i Örebro.

Det är viktigt att man gör om och gör rätt. Tilltron till det svenska valsystemet kräver detta. Valsystemet måste vara kvalitetssäkrat och det får inte förekomma påverkan av det slag som skedde i Örebro med Socialdemokraternas så kallade valskolor. Det har säkerligen förekommit på fler platser, Örebro är sannolikt inte något enstaka exempel.

Det finns åtminstone två lärdomar att dra av det som har skett. Den första är att Valprövningsnämnden bör göra sina prövningar snabbare. Situationen i Örebro, med en växlande majoritet per månad, har inte varit bra. Vidare måste de exempel som nu rättas till leda till en allvarlig prövning hos landets samtliga kommunala valnämnder: Hur kan allmänna val genomföras på ett rättssäkert sätt?

fredag 11 februari 2011

Otroligt omoget

Katrineholms-Kuriren domineras i dag av artiklar om kommunchef Mattias Janssons användande av sociala medier.

Braständaren är att Mattias Jansson lagt ut reporterns frågor på bloggen och bett besökarna hjälpa honom med svaren.

Detta är otroligt omoget av en kommunchef.

All publicering, även på sociala medier, kräver omdöme. Om man saknar det, eller omdömet har brister, då blir det så här. Det gör kanske inte så mycket om man trampar snett om man är en "vanlig" person. Men av en kommunchef kan man kräva mycket, mycket mer.

Det finns mycket intressant i K-K:s presentation. Exempelvis hur mycket pengar som har lagts ner på sociala medier, och som hade kunnat användas på annat sätt inom kommunens verksamhet.

Intressant är också att Mattias Jansson turnerar tillsammans med den konsult som introducerade sociala medier i Katrineholm. Samröret känns obehagligt.

I bakgrunden finns även det obehagliga i att en person i maktställning försöker styra det fria ordet, det vill säga andras fria ord, det som massmedia står för.

Men till det har jag säkert anledning att återkomma.

Snön lyser vit på taken...

Väcktes i morse av snöröjningen. Utanför finns gångbana att röja och huvudled med avsmalningar som plogbladet kan köra emot. Snön som lyser vit på taken, kan alltså hålla en vaken, när den ska tas bort från gatorna.

Jag är glad över att jag inte ska åka tåg i dag, vilket skulle ha varit fallet om andra planer hade slagit in.

torsdag 10 februari 2011

Bohuslännostalgi

I "mitt" närradioprogram, som sändes i går, önskade jag mig något bohuslänskt. Det blev bland annat Inbjudan till Bohuslän av Evert Taube.

Sången är som en turistbroschyr och härlig en dag när snön yr och snöslungan brummar utanför fönstret. Jag lägger därför in en länk från Youtube, där Öbarna framför den.

Skillnad på moderater och moderater

Riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) fortsätter att beskylla Alliansregeringen för att skolan inte har så stora resurser som skolan skulle kunna ha med en annan regering.

Han skyller dock inte Moderaterna för detta, utan inriktar sin kritik mot Folkpartiet och även mot väljarna som ju, enligt Olovssons resonemang, valde fel i valet 2010.

Det är fortfarande konstigt att samma väljare valde fel i riksdagsvalet, när de lade sina röster på något av Alliansens partier, men valde rätt när de röstade på lokala Moderater i Katrineholm, som sedan började regera lokalt tillsammans med (S).

Det är den lokala majoriteten bestående av (S) och (M) som kan prioritera i kommunens budget. Det varken kan eller ska regeringen göra.

Men det är tydligen skillnad på moderater och moderater. Möjligen även på Fredrik Olovsson och Fredrik Olovsson, beroende på vilken stol han sitter - riksdagsbänken eller stolen i fullmäktige i Katrineholm för Socialdemokraterna.

onsdag 9 februari 2011

Grattis Bettna till Vi i femman-segern!

Bettna skola i Flen blir Sörmlands representanter i den kära tävlingen Vi i femman.

Jag vill gärna gratulera till framgången! Det är roligt att denna landsbygdsskola gång efter gång tar en tätposition bland femmorna i Sörmland.

tisdag 8 februari 2011

Närradion nästa

Jag tog fel på tiden igår, när jag bloggade. Programmet sänds redan 14.00!

Imorgon medverkar jag i en intervjuserie som närradion gör med lokalpartiernas företrädare i Katrineholm. Klockan 14.00 ska det sändas på 92,0 MHz om allt går som det ska.

Teknikern Tord Jönsson har lovat leta upp något bohuslänskt musikstycke och Yngve Larsson har önskat sig en tryckare som avslutning.

Påtryckare, tror jag nog han menade, när programmet bandades för en stund sedan.

Mer Koll

Man ska ha koll på läget. Imorgon har jag Mer Koll, eftersom jag då ska vara med på ett seminarium om framtidens kollektivtrafik. Mer Koll står inte för mer kontroll, utan för Mer Kollektivtrafik, hur kollektivtrafiken kan utvecklas.

Av många olika skäl måste kollektivresandet öka. Men det behöver kanske inte se ut som i dag, utan man kan åka tillsammans, som kollektiv, på andra sätt än de som vi känner till i dag.

måndag 7 februari 2011

Grattis till "Dragan"

Ketty Lindqvist, upphandlare vid Katrineholms kommun, fick en "Dragan" i samband med upphandlingsdagarna i Nacka nyligen.

Ketty Lindqvist var nominerad till det stora priset för årets upphandling, men kom på en mycket hedrande delad andraplats, vilket Katrineholms-Kuriren berättar om idag.

Jag är ruskigt stolt över alla priser som kommunens anställda kan ta hem. Grattis Ketty Lindqvist, för att du hjälper till att fästa Katrineholm på den svenska upphandlingskartan!

Grattis friskolan i Österåker

Tidigare i år fick friskoleföreningen i Österåker det dystra beskedet att de inte skulle få lov att starta friskola. Detta för att Skolinspektionen funnit att deras ekonomiska kalkyler inte höll måttet.

Många var säkert, liksom jag, förvånade över beskedet, eftersom en av de drivande krafterna i friskoleföreningen är Ing-Marie Frössevi, högst kompetent eldsjäl med förflutet som skolchef i Katrineholm. Om inte hon kunde dra slipstenen, hur skulle någon annan kunna göra det?

Nu är Skolinspektionens beslut överklagat och friskoleföreningen i Österåker får rätt att starta skola, enligt Katrineholms-Kurirens hemsida.

Jag vill bara gratulera friskoleföreningen och österåkersborna!

söndag 6 februari 2011

KRAV-märkt partiledare

Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson framhöll på kommundagarna i Linköping, att Socialdemokraterna har problem att hitta en KRAV-märkt ny partiledare. Så många KRAV förs nämligen fram att de är lättare att ställa än att leva upp till.

lördag 5 februari 2011

Kommundagar, kommundagar, kommundagar...

Är inte alla dagar kommundagar? Nja, men lite alldeles extra speciellt är det att vara på Centerpartiets kommundagar, som i år hölls i Linköping.

Under två dagar träffas landets ledande centerpartister för att överlägga och inhämta ny kunskap. Det är trevligt, trivsamt och lärorikt.

Jag har träffat statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga, förutom de mer vardagsnära utbytet från centervänner i hela landet. Det kommer nog att få en del politiska följder. Just nu behöver tankarna processas för att kunna omsättas i praktisk handling.

Ek får svar på tal

Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek har frågat de stora livsmedelskedjorna om de tänker ursprungsmärka maten, så att konsumenterna vet om de riskerar att köpa produkter som kan innehålla ovälkomna ämnen, exempelvis dioxin, som det larmats om i Tyskland.

Nu har hon fått svar.

torsdag 3 februari 2011

Katrineholm i Körslaget

Katrineholms-Kuriren skriver att Katrineholm ska delta i Körslaget. Äntligen, vill jag utropa!

Jag hoppas att jag någonstans tidigare här på min blogg har uttalat att jag tycker att Katrineholm skulle ställa upp där, eftersom vi har en så duktig körprofil och ambassadör som Gabriel Forss på hemmaplan.

Jag vet hur roligt det är att sjunga i kör, inte minst om man har duktiga körledare som kan få vanliga sångare att uträtta storverk.

Om jag inte haft min givna plats bland mimkören och bland pressrösterna, då skulle jag självklart ha rättat in mig i ledet till uppsjungningen för det stora Körslaget!

Verksamhet efter verkligheten

Moderata landstingspolitiker i Sörmland gör utspel och ifrågasätter vårdvalets grunder, nämligen att ersättningen följer patienten. Om en vårdcentral inte lyckas attrahera patienter, då minskar självklart ersättningen. Man ska inte ha betalt för något som man inte behöver uträtta.

Det är det som har hänt i Katrineholm genom den nya vårdcentralen, Vår vårdcentral. Patientströmmarna har ändrats. Jag skrev om detta igår i ett inlägg.

Självklart måste de som tappat listade anpassa sin verksamhet efter verkligheten. Det har inget att göra med att den nya, stora vårdcentralen är placerad på Kullbergska. Snarare är det så att ledningen för Linden måste se till att fördelarna av placeringen tas hem.

Spelordningen måste passa

I dag är jag och min blogg omnämnd i Katrineholms-Kurirens ledare. Det är alltid roligt när det man gör uppmärksammas.

I det här fallet handlar det om det ena inlägget om den centrala valanalysgruppens slutsatser, där jag tar upp vikten av att ha stadgar som passar för ett parti i regeringsställning.

Det är inget konstigt med det. Stadgarna - spelordningen, reglerna - ska passa för de situationer som kan uppstå. De nuvarande har inte riktigt uppfyllt detta, utan passat bäst för ett Centerparti som varit i opposition.

onsdag 2 februari 2011

Vår vårdcentral tar mark

Katrineholms-Kuriren rapporterar i dag om att sörmlänningarna runt Katrineholm väljer den privatdrivna Vår vårdcentral i stället för landstingsdrivna Linden och Nävertorp.

I pengar innebär det en omfördelning motsvarande 15 miljoner.

Det är precis så som patientmakten ska fungera. Om de listade inte är nöjda, så kan de välja en annan vårdcentral. Den, eller de, vårdcentraler som tappar patienter måste då fundera över vad de gör fel, ändra på sitt arbete eller på sikt stänga sin verksamhet.

Hälsovalet ger sörmlänningen ökat inflytande över vården. Det bör också förändra och förbättra vården, eftersom det inte går att bortse från patienterna. Utan listade blir det inte några pengar. De listade är där de får bäst hjälp. Det gynnar alla.

tisdag 1 februari 2011

Hur handlar kommunen?

Finns det ett mönster när kommunens förvaltningar handlar och att inköpen råkar öka i samband med att årsskiftet närmar sig?

Det undrar jag och Folkpartiets Ewa Callhammar i en gemensam interpellation till Göran Dahlström, socialdemokratiskt kommunalråd i Katrineholm.

Det ska bli intressant att få se vilket svar vi kan tänkas få, när kommunfullmäktige debatterar frågan vid mötet i mars.

Kräv märkning - självklart!

Centerpartiets EU-parlamentariker Lena Ek gör självklart rätt, när hon uppmärksammar den tyska dioxinskandalen och dess möjliga konsekvenser för svenska konsumenter genom att be de svenska livsmedelsjättarna att ursprungsmärka de aktuella produkterna.

Livsmedelssäkerhet är mycket viktigt. Kunden har rätt att göra rätta och säkra val i livsmedelsbutiken.

Det ska bli intressant att se vad livsmedelskedjorna svarar på utmaningen.