tisdag 31 augusti 2010

Valdebatt i närradion

Så var ännu en debatt avklarad, nämligen debatten i närradion i Katrineholm. Vi fick 13 minuter vardera att hushålla med. En del av mina gruppledarkollegor är mycket talträngda och förbrukade raskt all talartid, så att de fick "köpa" talarrätter mot slutet av kvällen.

Pengarna kunde gå till Pakistan, tyckte jag, men jag tror inte att jag blev tagen på orden.

Jordbruksministern hos ClaudiasJordbruksminister Eskil Erlandsson hade med sig en hel verktygslåda till Claudias kök i Katrineholm för att demonstrera vad som görs och vad som behöver göras för att hålla Sveriges landsbygd levande.

Här lyssnar från vänster Sten Holmgren, Björkvik, jag själv, och Roger Tiefensee till ministerns ord.

Jordbruksministern till Katrineholm

I dag kommer jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) till Katrineholm och Claudias Kök. Alla är välkomna att äta lunch med en minister. Kanske bjuds det ministerkorv? Alldeles säkert blir det något som man kan äta lingonsylt till, för det är Erlandssons favorittillbehör.

Skillnad på yttrandefriheten?

Socialdemokraterna i Katrineholm har presenterat sitt valprogram. En av nyheterna är att partiet ska arbeta för att Katrineholms kommun ska ställa ytterligare krav på kommunens leverantörer och samarbetspartners om att de ska utlova yttrandefrihet och meddelarfrihet för sina anställda.

Det finns många intressanta aspekter på detta. Ledarskribenten i Katrineholms-Kuriren tar upp några, nämligen att grundlagen redan gäller.

En annan synpunkt är om det verkligen är möjligt att ställa sådana krav i en upphandling. Likheten med vad som gäller för livsmedel är slående, där inte inköparen får ställa allmänna krav om "svenskt och närproducerat".

Men det verkligt intressanta är skillnaden mellan ord och handling. I en kommunikationsplan inför dialogmötena som hålls som en del av arbetet med den nya äldreomsorgsplanen (det heter något annat nu, men det är en äldreomsorgsplan som avses tas fram) står det att det endast är vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Johansson som ska besvara frågor från media. Övriga politiker ska vara tysta.

Frågan är om det är skillnad på yttrandefrihet och yttrandefrihet?

För min del är det det inte. Ord måste följas av handling. Yttrandefriheten gäller alltid enligt lagens omfattning.

Ingen omställning för Danielsson

Arvodesaffärerna inom Landstinget Sörmland tycks aldrig ta slut. Inte ens att finanslandstingsrådet Jörgen Danielsson (S) avgick tycks hjälpa. Nu ska han, enligt lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren, ha omställningsbidrag. Detta måste vara en ren vantolkning.

Landstingsfullmäktige fattade 26 augusti 2008 beslut enligt följande:

"§ 96 Omställningsbidrag för avgående landstingsråd i Landstinget Sörmland. LF
Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige
1. Avgående landstingsråd i Landstinget Sörmland har rätt till ett omställningsbidrag
motsvarande arvode under en period av sex månader efter avgång. Omställningsbidragets storlek påverkas av eventuella andra inkomster. Överskrider inkomsten tre basbelopp per år minskas omställningsbidraget i motsvarande omfattning.
2. Omställningsbidrag utgår efter ansökan.
3. Omställningsbidraget finansieras inom ramen för förtroendemannabudgeten.
4. Landstingets Arvodeskommitté får i uppdrag att se över reglerna för omställningsbidrag och ge förslag till reglemente för dessa bidrag."

Så långt ser ju det hela lovande ut, för Danielssons del. Men i kommentaren till beslutet, alltså beredningstexten, den text som förklarar varför beslutet fattas, står följande:

"Kommentar
Vid majoritetsskiften i Landstinget Sörmland bör avgående landstingsråd tillförsäkras en omställningsperiod,varför införande av ett omställningsbidrag
föreslås. Omställningsbidraget bör motsvara arvodet och utgår under sex månader.

Eventuella andra inkomster bör påverka omställningsbidraget om dessa inkomster överstiger tre basbelopp per år. Bidraget föreslås då minskas i motsvarande omfattning."

Det är solklart. Omställningsbidrag kan bara betalas ut vid ett majoritetsskifte, inte för att ett landstingsråd avgår självmant.

Hur svårt kan det vara att läsa innantill?

måndag 30 augusti 2010

Regionfrågan behöver lösasKarin Jonsson, Göran Gunnarsson och jag, Inger Fredriksson, presenterar våra förslag på Stavsjö krog.

Regeringen behöver bestämma sig för hur regionfrågan ska lösas för Stockholms del. Övriga landet, däribland Sörmland och Östergötland, riskerar annars att bli ifrånsprungna av övriga regioner i Sverige och inom EU.

Det var ett av budskapen som vi hade med oss till Stavsjö krog, där vi mötte östgötarna Karin Jonsson och Göran Gunnarsson.

Till media hade vi ställt samman följande pressmeddelande:

Avgör gränsfallen i regiondebatten


- Regionfrågan har avstannat i väntan på att Stockholms ställning som region ska avgöras. Så kan det inte få fortsätta. Vi behöver starka regioner och starka regionpolitiker för att hävda sörmlänningarnas och östgötarnas intressen i omvärlden. Detta är en viktig valfråga för oss i Centerpartiet, anser Karin Jonsson, Norrköping, 1:e vice distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland.

Centerpartiets regionpolitiker från Östergötland och Sörmland träffas därför i Stavsjö för att ge sin syn på vad som krävs för att ge sörmlänningarna och östgötarna bästa förutsättningarna för framtiden.

- Regionfrågan måste komma till ett avgörande. När regeringen bestämt hur Stockholm ska hanteras, kommer övriga delar att falla på plats. Men det börjar bli bråttom för att inte vi sörmlänningar och östgötar ska bli frånåkta i utvecklingen, säger Göran Gunnarsson, Linköping, 1:e vice ordförande regionförbundet Östsam.

- Arbetet i Regionförbundet Sörmland har inte fungerat. Viktiga frågor har lämnats utanför, exempelvis hela den sociala sidan liksom kulturfrågorna. Någon förbättring genom att regionfullmäktige togs bort och ersattes av en styrelse har inte märkts. De beslut som fattas tas fortfarande av en inre krets. Regionförbundets verksamhet i Sörmland berör inte sörmlänningen, säger Mattias Claesson, Björkvik, ledamot av regionstyrelsen och landstingsråd för Centerpartiet.

- En ny regionindelning, där Sörmland och Östergötland kan komma att hamna i olika regioner, får dock inte betyda att nya gränser med höga murar skapas. Det måste tecknas avtal om gränslös sjukvård, så att de som bor i exempelvis Regna kan få vård på Vingåkers vårdcentral och de som bor åt Stavsjö till kan besöka Krokeks vårdcentral. Likaså måste kollektivtrafiken fungera väsentligt smidigare än idag med taxesystem och trafikering, säger Inger Fredriksson, Katrineholm, distriktsordförande för Centerpartiet i Sörmland.

En vecka fylld med debatter

Debattveckan skulle jag vilja kalla den, den komande veckan. I kväll är det bostadspolitisk debatt med Hyresgästföreningen, på tisdag kväll är det Närradion som ordnar lokal debatt, på onsdag är det SPF och på torsdag är det Företagarnas tur.

Kanske kan jag hinna med något debattinlägg i tidningen också?

Men det är väl precis så här en valrörelse ska gå till. Det ska inte vara lugnt!

Illa tajmat?

"Ett samhälle som bygger på högmod, egoism och girighet krackelerar på sikt", skriver Socialdemokraten Torgerd Jansson i en insändare i Katrineholms-Kuriren i dag.

Det är sant, men kanske lite illa tajmat, med tanke på turerna i "Landstingstvätten" eller ståhejet kring Jörgen Danielsson (S).

söndag 29 augusti 2010

Var finns glöden?

"Måste Sveriges statsministerkandidater tala till väljarna i ett tonfall som gränsar till det terapeutiska?", skriver Peter Wolodarski i en signerad artikel på ledarsidan i dagens Dagens Nyheter och avser Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin.

Nu kan det ju finnas andra aspiranter till posten som har mer glöd.

lördag 28 augusti 2010

Valrace i Vingåker


Riksdagsledamot Roger Tiefensee och landstingsrådet i opposition Mattias Claesson deltog i valracet i Vingåker.

För egen del spred jag en del kort och hade en rad intressanta samtal. Självklart satsade jag också i Åracet och bidrog till att arbetet med barndiabetes fick ett välkommet tillskott.


Lars-Ove Winberg jagade väljare till Centerpartiet i Vingåker. Men alla som mötte honom i tältet på företagsmässan vid Säfstaholms slott förstår att han inte går hårdhänt tillväga. Eftersom "roligast vinner" är det ingen tvekan om hur det kommer att gå i Vingåker!

Polisanmälan av klotter

I dag har jag gjort min första polisanmälan, i alla fall vad jag kan påminna mig om. När vi kom till valstugorna idag på Stortorget i Katrineholm hade nämligen någon roat sig med att skriva krumelurer på ena gaveln på Centerpartiets stuga och dekorera Kristdemokraternas stuga med något lika obegripligt.

Så onödigt nedlagd energi. Om de hade frågat kunde de ha fått någon affisch att dekorera på baksidan!

Landstingstvätten II

Igår levererade landstingsrådet Jörgen Danielsson (S) del nummer två i (s)åpan om Landstingstvätten. Han avgick, vilket länets tidningar berättar om i dag.

Jag har i det tidigare inlägget skrivit om svårigheten att tvätta samveten - vittvätt och blekmedel hjälper inte. Att "pudla näsan" kan hjälpa ibland, men inte alltid. Då återstår till sist endast att avgå.

Även om avgången inte är naturlig, så kan den få positiva effekter. Förhoppningsvis kan den leda till eftertanke och en stärkning av den ryggrad och hållning som alla politiker behöver ha om vad som är rätt och fel. Förhoppningsvis kan också samtalstonen bli en annan i de debatter som förs och ska föras.

Nås det målet, så har landstingstvätten fungerat till en del.

fredag 27 augusti 2010

Jag gillar RUT

Jag gillar RUT och det vet jag många fler som gör. Om du också gillar RUT och vill att de hushållsnära tjänsterna ska få vara kvar, är det tydligt var din röst ska hamna.

Tills dess kan du alltid gilla RUT på nätet. Bidra till att RUT blir kvar genom att stödja kampanjen "Jag gillar RUT".

Gröna drömmare?

I går presenterade vi i Centepartiet i Katrineholm vårt valprogram för media. I dag skriver lokaltidningen Katrineholms-Kuriren om programmet.

Landstingstvätten

Under hela veckan har länets tidningar (E-K, K-K och SN) berättat om egendomliga turer i den sörmländska landstingspolitiken. Det har handlat om det politiska spelet för att skapa en majoritet - och behålla den - samt om obeslutade, men väl utbetalade löner och arvoden.

Jag tycker inte att det är helt fel att kalla hela historien för landstingstvätten. För det handlar om en smutsig hantering av sörmlänningarnas skattepengar och där det inte räcker med "90 grader och blekmedel" för att en del personer och partier ska få rena, vita samveten.

Dagens artiklar handlar om att låta en åklagare som hanterar mutbrott granska historien.

Det låter drastiskt, men är sannolikt helt nödvändigt att göra. I grunden handlar det om att göra rätt och att följa de beslut som fattas. Eller, om det saknas beslut, se till att sådana tas.

Om man följer fattade beslut och låter den demokratiska processen få ta sin tid, då sker inga stora formfel.

Tydligt, enkelt, rättvist och beslutat. Hur svårt kan det va?

torsdag 26 augusti 2010

En val-nig dag...


Kampanjar med Ingalill i Gnesta. Klockan är nog knappt sju på perrongen. Tidigt, typ.

Därefter mot Katrineholm efter stärkande andrakaffe på Hotell Hallebro. Hotellvärdarna lika trevliga som alltid.

Kollar mail och blogg. Förbereder inför presskonferens med presentation av valprogram och kandidater. Förbereder vädret. Det regnar i alla fall. Förbereder kaffekorgen. Besöker valstuga. Mot fjärilsparken! Lokaltidningen kommer. Blir fotograferad. Börjar berätta om programmet. Blir fotograferad igen. Fortsätter berätta om programmet. Dricker kaffe med gröna drömmar. Det regnar. Slutar göra press. Går till valstugan. Går hem för att komplettera utrustningen i valstugan. Ger råd till annan kandidat på hemvägen. Skickar nödvändiga mail. Hämtar den kompletterande utrustningen samt några Hända på väg mot valstugan. "Grejsar". Kvällens talare Staffan Danielsson kommer. Kommer på att det nog är gott och trevligt med lite mat. Tar med mig Sten och Staffan på en låååång promenad till närmaste kaffe. Gott med paj.

Åter valstuga. Nu är tekniken med oss! Lyssnar till olika människor och argumenterar.

Stängningsdags i valstugan. Hopsamling inför kvällens möte i Stadsparken. Förberedelser där. Regnet hänger inte bara i luften. Kvällens program genomförs i god anda. Alla är jättebra, inte minst sångerskan Jennie.

Hjälper till att packa ihop. Kommer hem. Kollar e-post, fixar en hemsida och bloggar, precis nu.

Ja, så ser en val-nig dag ut. I alla fall nästan!

Välkomna till Stadsparken!

I kväll ska Alliansens gröna röst ljuda i Stadsparken i Katrineholm.

Centerpartiet i Katrineholms kommun tar över scenen för en kväll och bjuder på underhållning av Jennie Sparén, presentation av lokala kandidater på alla nivåer samt valtal av riksdagsledamot Staffan Danielsson (C), från Östergötland.

Hoppas att vi blir riktigt många och att du kommer också!

Valrörelse i Gnesta

I går kväll kampanjade jag i Gnesta tillsammans med min partisyster Ingalill Fredriksson och i morse fortsatte vi kampanjandet med att dela ut Hända till morgonpigga resenärer.

onsdag 25 augusti 2010

(S)-landstinget Sörmland

Socialdemokraterna i Landstinget Sörmland har lagt ut sin partitidning Aktuellt i Politiken i väntrummen i länets samtliga vårdcentraler, enligt vad Katrineholms-Kuriren berättar i dag.

Egentligen borde jag inte vara förvånad. Socialdemokraterna ser ju landstinget som sitt.

Men pikant i sammanhanget är att initiativet till utdelningen har tagits av Roger Ljunggren (S). Han är inte bara partiombudsman i länet, han är också förtroendevald från Katrineholm för Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige i Sörmland. Dessutom är han ledamot av Personalutskottet och är med och styr över landstingets personal.

I K-K säger han sig inte ha hört några klagomål. Dövörat måste i så fall vara välutvecklat eller vaxproppen ovanligt stor.

Väljarna får väl avgöra vilket.

tisdag 24 augusti 2010

Supberbra med supermiljöbilspremie

Nu blir det mer morötter till bilisterna och till bilföretagen med Centerpartiets och Alliansregeringens förslag att införa en supermiljöbilspremie.

40.000 kronor får den som köper en bil som lämnar superlåga spår till naturen.

Superbra för miljön och för utvecklingen!

Katrineholms grönaste valstugaPremiär för Centerpartiets valstuga i Katrineholm! Absolut kommunens grönaste!

Det känns jättekul att ha den på plats. Nu återstår en del inredningsarbete innan den är alldeles perfekt.

Ses i spalterna

I går hann jag knappt mer än inviga vår supergröna valstuga. Jag skulle ha inlett dagen med att länka till lokaltidningens artikel om Centerkvinnornas valupptakt i Vingåker.

Men jag hinner göra det nu!

måndag 23 augusti 2010

MP-äktenskap för tre eller fler?

Hör just nu på Ekots utfrågning av Miljöparitets språkrör Peter Eriksson. Jag har inte följt alla turer i partiets politik, det ska jag gärna erkänna, men att höra Eriksson uttala sig om att partiet är för äktenskap mellan fler än två, förvånade mig.

Är partiet för månggifte? Ska män ha flera fruar? Eller är det fruarna som ska ha flera män? Eller är det en blandning av alltihop?

Jag ser en ljusnande framtid för jurister, om Miljöpartiet skulle få igenom en sådan politik.

Valrörelse i Mariakyrkan


Igår var det politikerutfrågning i Mariakyrkan i Katrineholm. På bilden syns jag i sällskap med Anita Karlsson, c-kandidat från Julita, som fanns med i publiken.

Det är tredje gången, tror jag, som jag och övriga lokalpolitiker utfrågas av Mariakyrkans församling, så nog är det en tradition!

Frågorna handlade om partiet och om vad vi vill göra för Katrineholm.

En bra uppvärmning inför fyra heta veckor!

söndag 22 augusti 2010

Kommunismens fall

Peter Wolodarski skriver i en ledartext på Dagens Nyheter i dag om kommunismens fall och om Vänsterpartiet och framförallt partiledaren Lars Ohlys förhållande till kommunismen.

Han ifrågasätter också hur välbetänkt det var av Mona Sahlin att ta in (V) i kartellen.

Kommunism kan ju låta som något oförargligt, om man inte har sett dess konsekvenser i vitögat. Igår, vid Centerkvinnornas valupptakt i Vingåker, berättade en av våra toppkandidater om hur hennes mamma och pappa blivit fråntagna jord och egendom av den kommunistiska regimen och därefter flytt till Sverige.

Detta är inte ens en generation bort. Vem vågar lita på kommunister? Ens om de använder X framför?

Valrörelse i VingåkerCenterpartiets kvinnliga toppkandidater i Sörmland utfrågades vid Centerkvinnornas valupptakt i Vingåker i lördags.

Från vänster riksdagskandidaterna Eva Andersson, Nyköping, Dayana Jadarian, Eskilstuna, och så jag själv, Inger Fredriksson, Katrineholm.

En toppendag i allt väsentligt, där Centerkvinnorna med kraft driver frågan att valet 2010 handlar om friheten att välja och att själv bestämma över våra liv.

Valrörelse i FlenMin valrörelse befann sig i Flen i fredags, då Centerpartiet presenterade vårt valprogram för Sörmland. På bilden syns jag efter presskonferensen tillsammans med Lotta Jonsson, förstanamn på kommunlistan.

lördag 21 augusti 2010

Var är valdebatten?

Ungefär så uttrycker sig Krister Wistbacka, ledarskribent och ansvarig utgivare för Katrineholms-Kuriren, i dagens reflexer, där han skriver om den svala valtemperaturen.

För min del är valdebatten i Vingåker i dag. Där samlas länets Centerkvinnor med länets kvinnliga toppkandidater på Centerpartiets riksdags- och landstingslistor. Medverkar gör även vice förbundsordförande Gunilla Hjelm, Centerkvinnorna.

För oss handlar valet om att göra Frihetsvalet, att vi vill även fortsättningsvis få använda Lagen Om Valfrihet, LOV, för att få driva företagande inom offentlig sektor, att vi vill ha kvar RUT och få lov att använda BOP, Barnomsorgspengen.

För de väljare som tycker att detta är viktigt, råder ingen tvekan om var de ska lägga sin röst.

fredag 20 augusti 2010

Möjligheter för unga

Centerpartiet vill skapa möjligheter för ungdomar. I går presenterade riksdagens yngsta ledamot, Centerpartiets Annie Johansson tillsammans med partiordförande Maud Olofsson, 17 förslag som kan göra ungas dröm om ett arbete en chans.

Det handlar om att göra det enklare och billigare att driva företag, att ge unga möjlighet att ta mikrolån till att starta företag, rådgivning och satsningar på entreprenörskap. (Hela "paketet" finns på Centerpartiets hemsida.)

Samtidigt har Katrineholms-Kuriren en artikel om partiernas insatser för unga. Artikelns Oskar tänker rösta blankt.

Jag tycker att han ska titta en gång till bland förslagen, läsa och fundera. Visst presenteras det aldrig så många förslag som i valtider. Men det gäller att titta på innehållet och vad förslagen kan medföra.

Centerpartiets verktygslåda är väldigt konkret, den innehåller möjligheter för unga att själva skapa sin framtid.

Fattigdomsbevis II

I dag är mitt svar infört på Fredrik Olovssons (S) insändare om mitt blogginlägg från i somras.

torsdag 19 augusti 2010

Grattis Floda friskola!

Katrineholms-Kuriren skriver om Floda friskolas 30-procentiga elevökning. På ett år har skolan lyckats öka elevantalet.

Mycket bra jobbat!

onsdag 18 augusti 2010

Allvarlig mörkning

I dagens Katrineholms-Kuriren tar ledarskribenten upp frågan om kommunal borgen till IUC, vilket kommunfullmäktige beviljade på måndagskvällen.

Av ledaren framkommer att förre VDn Göran Lundin skrivit ett brev till kommunstyrelsens ordförande och förklarat sitt agerande. Brevet har inte diarieförts förrän dagen efter fullmäktigemötet.

Det är allvarligt att "mörka" en sådan uppgift. Även om kommunledningen inte skulle vilja ha spridning av innehållet i brevet, så borde det diarieföras. Det kräver svensk lag och det blir särskilt anmärkningsvärt i det här fallet. Det är en mycket allvarlig mörkning.

Fattigdomsbevis

I morse fick jag sätta fingrarna vid tangenterna för att skriva ett insändarsvar till Socialdemokraternas riksdagsledamot Fredrik Olovsson. Därmed hann jag inte blogga några rader innan färden gick mot Stockholm och Yttrandefrihetskommitténs slutsammanträde inför det debattbetänkande som vi ska lämna i höst.

Insändaren handlade om ett blogginlägg jag gjorde i juli om hur lättvindigt begreppet fattigdom används.

Jag klipper in mitt svar här:


"Roligt att Fredrik Olovsson läser min blogg. Det får gärna fler göra.

Det inlägg Fredrik Olovsson hänvisar till handlar om hur lättvindigt många använder begreppet fattiga barn. Fattiga barn borde, enligt min mening, användas för dem som saknar mat för dagen och tak över huvudet.

Inlägget handlar alltså om ordval och om att man ska vara försiktig med orden.

Men till sakfrågan. Socialdemokraterna hävdar att barnfattigdomen växer i Sverige och att den växt mer under Alliansregeringens tid. Det hela handlar om hur man använder statistiken. Den relativa fattigdomen har ökat, därför att fler har fått det bättre i Sverige. Fattiga enligt denna definition är hushåll vars disponibla inkomst ligger under 60 procent av medianen.

Så om några får det bättre, kan andra – statistiskt – få det sämre, fast de i själva verket har samma ekonomiska ställning som tidigare.

Den absoluta fattigdomen, de barn som lever under socialbidragsnormen, och som därmed får samhällets stöd, har minskat. Det kan Fredrik Olovsson se genom att studera Socialstyrelsens statistik.

För att fler ska få det bättre, måste fler få arbete. Idéer skapar företag och företag ger arbete. Det är vägen till bättre välfärd."

tisdag 17 augusti 2010

Mulens marker

En svensk hage kan ha lika stor artrikedom som regnskogarna i Amazonas. Men det förutsätter att den hävdas, att mulens marker vårdas.

Bäst görs det av aktiva jordbrukare och betande nötkreatur. För all biologisk mångfald och öppna landskap kommer inte till av en slump. De behöver ibland en hel del hjälp på traven.

måndag 16 augusti 2010

Rut eller Tut?

Stockholmssossarnas märkliga förslag att låta tunnelbanan lösa stockholmarnas alla problem har raskt döpts till Tut.

Om man får välja mellan Rut och Tut, så väljer jag självklart Rut. Varför skulle det vara bättre att låta en butler utföra olika ärenden, likt Hudson i Herreskap och tjänstefolk (hur många kommer ihåg den TV-serien?) än att låta en vanlig, verklig kvinna eller man komma hem och göra samma sak, fast under benämningen RUT?

Var det någon som sa något om klass? Om fina och fula arbeten?

Läs gärna DN Debatt, där förslagen presenteras.

Det roliga med förslaget är i alla fall att man får tid att skratta åt det!

Landstinget Sörmland - en enpartistat?

Lars Kriss, ledarskribent på Södermanlands Nyheter, funderar i en högst läsvärd krönika över vad den Socialdemokratiska landstingsledningen håller på att göra med Landstinget Sörmland.

Jag har bara att hålla med. Väljarna måste fundera noga vilket parti de väljer.

Hur vet Danielsson det?

Socialdemokraternas landstingsråd Jörgen Danielsson anser enligt Katrineholms-Kuriren att han har koll på landstingsekonomin, eftersom det "har varit sommar och inte skett så mycket".

Hur vet han det? Några siffror har inte redovisats sedan i maj (siffrorna för april). Tittar han på kristallkronan och seeeer?

söndag 15 augusti 2010

Gyllenhammar in i Vattenfalldebatten

I ett intressant inlägg på DN Debatt ger sig Pehr G Gyllenhammar in i Vattenfalldebatten. Han ger Maud Olofsson (C) rätt i idéerna om att sälja av delar av Vattenfall för att få fram kapital till investeringar i förnybar energi.

Det är bra att näringslivstoppar, om än de har sin främsta karriär bakom sig, ger sig in i den politiska debatten.

lördag 14 augusti 2010

Lägger locket på...

I Danmark har man nyligen förbjudit användningen av bisfenol A i locken till barnmatsburkarna, enligt ett inslag i Ekot.

I Sverige finns ännu inget förbud, men barnmatstillverkarna agerar lite olika. Ett av företagen, Semper, vägrar att dra tillbaka burkarna, eftersom det inte är säkert att bisfenolen rymmer från locket till maten...

Jag tycker att det är ett svårt fall av dubbelmoral och liknar den cynism som ibland har präglat multinationella företag som dumpat i-landsförbjudna varor på u-ländernas marknad.

Skillnaden är bara att det nu är Sverige och svenska barn som drabbas, när barnmatsföretaget väljer att lägga locket på, trots varningarna från grannlandet.

Dubbelmoral är inte dubbelt så bra.

Vår vårdcentral

I veckan listade jag mig på riktigt på den nya vårdcentralen i Katrineholm, Vår vårdcentral.

Det skedde under K-K Joggen-kvällen och under väldigt anspråkslösa former. I dag lördag går det att lista sig på nytt, enligt annons i lokaltidningen.

Det är viktigt att det finns alternativ för dem som behöver vård. Det tvingar alla att bli bättre och den som inte är nöjd kan välja om.

fredag 13 augusti 2010

Hurra, hurra vad vi är bra!

I dag firar jag ordentligt. Det är nämligen de vänsterhäntas dag 13 augusti.

"Historiskt har vänsterhänta varit förföljda. De har brutit mot normen och setts som något främmande.", skriver Tidningarnas Telegrambyrå och citerar författaren Niklas Schiöler.

"Vänsterhänta sägs vara extra begåvade", står det också i artikeln.

Jo, så nog är det en dag värd att fira!

Sörmland som i en ask

Hela Sörmland ska leva!

Budskapet är enkelt och handlar om liv och rörelse i hela länet. Det ska finnas företag och service var än sörmlänningen vill bo. Det ska finnas öppna landskap, vårdade av djur och jordbrukare,.

Budskapet finns på de tablettaskar som Centerpartiet i Sörmland har tagit fram inför valet 19 september 2010.

I går var jag med om att dela ut askarna till glada eskilstunabor.

torsdag 12 augusti 2010

Rentvådd?

"Samveten tvättas i 90 grader vittvätt och med blekmedel", brukar jag ibland säga som ett skämt.

Så enkelt är det ju inte. Samvetet, etiken, moralen måste nästan vara medfödd och förädlad under uppväxten.

Det måste finnas en inre kompass som talar om vad som är rätt och fel.

I går blev jag tillfrågad om vad jag tyckte om att Fredrik Pettersson, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i landstinget, hade gått en journalistutbildning för 25.000 kronor.

Jag utgick självklart från att utbildningen bekostats av medel från det stora partiet, att pengarna tagits från partiets utbildningsmedel eller från partiets gruppengar. Socialdemokraterna i Landstinget Sörmland hade ju dessutom nyligen visat ganska stora överdrag på sitt konto. Journalistutbildningen om 25.000 kronor skulle ju i så fall förklara något.

Men icke. Utbildningen ansågs vara nödvändig för att Fredrik Pettersson skulle kunna göra det han redan gör och hade betalats av Landstinget Sörmland och attesterats och godkänts av landstingsdirektören.

Makalöst, att Någon Annan alltid ska ta notan.

Läs själv vad tidningen Folket skriver.

Tvättmaskinerna lär behöva gå varma.

onsdag 11 augusti 2010

Motion och politik

Motionera är inte något som man bara bör göra i fullmäktige eller i riksdagen. Alla människor behöver motionera, särskilt stillasittande politiker.

Så i dag ställde jag bilen på behagligt promenadavstånd från LRFs Kraftsamling på Stenhammar i Flen.

Centerpartiet var en av utställarna för dagen och jag och Mattias Claesson mötte många väljare som ville prata en stund med oss på den kungliga marken.Förre bilsäljaren, numera landstingspolitikern Mattias Claesson skaffade sig en passande valtröja vid Valkonventet i Stockholm. För det är bilarnas miljöpåverkande utsläpp som Centerpartiet vill jaga, inte bilarna.

Aktar egenföretagarna

I dagens Katrineholms-Kuriren har jag en liten insändare införd om egenföretagarnas sjukskrivningsregler.

Backar om bygget av Djulö gärde

Det blir inte något byggande på Djulö gärde. Kommunalrådet i Katrineholm, Göran Dahlström (S) har satt ner foten och stoppat byggplanerna.

Jag håller för en gångs skull med Dahlström. Han har fattat ett klokt, om än till synes populistiskt, beslut.

Att börja bygga på Djulö gärde, om än i kanten, skulle innebära att jordbruksmark och kulturvärden skulle gå till spillo. Katrineholmarna skulle få en uppskattad promenadled förstörd.Området har radonrisk.

Det finns alltså många skäl till att stoppa planerna, vilket även Centerpartiet framförde i vårt yttrande över planen.

Igår talade några politiker om att gå ut och krama träd för att värna området. Det behövs ju inte nu.

Och nej, jag tänker inte krama någon politiker som har ombestämt sig...

Rätt välja rätt

Katrineholms-Kurirens ledarskribent ger oss centerpartister rätt i vår motion om att äldre ska ha rätt att välja rätt, när de behöver få hjälp med matlagningen.

Jag mötte också en matföretagare i Katrineholm under gårdagen, som tyckte att det var ett mycket bra förslag och undrade när det gick att börja...

Apoteket inte längre farligt avreglerat

Yes! Nu har vänsterkartellen på riksplanet ändrat sig! Det blir inte någon återställare om apoteken. Omregleringen får vara kvar, trots att den i den tidigare debatten varit oerhört skadlig.

Nu är det "bara" Bilprovningen som ska återställas!

Tänk om vänsterkartellen skulle kunna tänka om, om Rut också? Tänk vad många fler som skulle kunna ha kvar sina arbeten då.

tisdag 10 augusti 2010

Rätt välja rätt

Även äldre som är beroende av att få hjälp med matlagningen ska ha rätt att välja rätt.

För att de ska kunna få det så, har jag och mina partibröder i kommunfullmäktige i Katrineholm lagt en motion i frågan. Centerpartiet vill att matdistributionen ska omfattas av Lagen om Valfrihet, LOV, när den börjar tillämpas i Katrineholm.

Katrineholms-Kuriren tar upp vår motion i en artikel i dagens tidning.

måndag 9 augusti 2010

Gröna sidan upp

I dag kommer jag att bläddra fram sidan 4 i lokaltidningen Katrineholms-Kuriren och ha den uppslagen minst hela dagen. Den är så grön och fin med flera fina bilder på Fredriksson.

Reportaget handlar om Centerpartiets Valparad i Björkvik. Nu kan jag länka till hemsidan, som har ett litet stycke om evenemanget.

söndag 8 augusti 2010

Bort från kemisamhället

För en del år sedan skrev jag och Gunilla Hjelm ett miljöprogram för Centerkvinnorna. Området var stort och omfånget för orden begränsade. Vi valde ut några ämnen. Ett handlade om farliga kemikalier och vi uppmärksammade bland andra ämnet triclosan, som då användes som bakteriehämmare i tandkräm. Nu hämmar triclosan bekterietillväxten i kläder. Självklart är ämnet lika skadligt nu, eftersom det kan göra bakterierna mer motståndskraftiga.

Gunilla Hjelm skriver så klokt om detta på sin blogg att jag bara har att instämma.

Vi måste bort från kemisamhället. Åtminstone bort från de avarter som människan satt samman och som kan få helt andra effekter än de tänkta.

"Vi är på väg...

... vi är laddade, vi är tända."

Nu känner jag mig som Tomas Ledin, när han sjunger sin låt, som ibland får ösa fram ur högtalarna i min bil.

Nu är vi laddade och tända på att genomföra Valparaden i Björkviks Folkets park och det kommande valet. Nu kan allt hända! Vad roligt det ska bli!

lördag 7 augusti 2010

Roligast vinner!Med mottot "roligast vinner" är det inte någon tvekan om vilket parti som kommer att bli valsegrare!

Valkonventets final var verkligen toppentoppen!

Noll koll på (s)iffrorna

Länets tidningar skriver om att finanslandstingsrådet och gruppledaren för Socialdemokraterna Jörgen Danielsson inte lyckats hålla budgeten för det egna partiets verksamhet. 600.000 mer än tilldelat lyckas hans parti göra av med under 2009.

Tack vare att andra partier är mer sparsamma, däribland Centerpartiet, så håller sig budgeten totalt sett inom den ram som har avsatts.

Jag kan ju ändå undra vad meningen är med en budget som inte behöver hållas. Vilka signaler sänder inte detta ut till sjukvårdens personal?

Det måste bli väldigt svårt för Socialdemokraterna att motivera några som helst besparingar, när samma krav inte ställs på den egna, politiska verksamheten.

Helsida med Fredriksson

I dagens nummer av Katrineholms-Kuriren är jag "utritad" (det heter så på sörmländska) över en helsida i tidningen. Jag har döpts om i rubriken, men i huvudsak är det en trevlig text om min roll i Centerpartiet. Tyvärr kan jag inte länka till den, eftersom porträttet inte tycks vara inlagt.

fredag 6 augusti 2010

Bävar för att Rut ska ta slut

Tänk om Rut tar slut efter den 19:e september? Det är vad Sveriges alla företagare inom hushållsnära tjänster bävar för, enligt representanten från Home Maid, som medverkade vid Centerpartiets valkonvent i Stockholm.

Halva personalstyrkan får gå, om vänsterkartellen kommer till makten. Om Alliansen vinner får ytterligare 500 anställning.

Är valet så svårt, egentligen?

Större satsning på järnväg

Ibland anklagas Alliansregeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) för att inte satsa på järnvägen, utan bara på vägar.

Infrastrukturåtgärdsplanen fram till 2021 innehåller till 56 procent satsningar på järnväg, 42 procent vägsatsningar och de sista två procenten läggs på sjöfartens infrastruktur.

Det är den största satsningen på sjöfartens infrastruktur sedan Göta kanal byggdes, sa Åsa Torstensson vid Centerpartiets valkonvent i Stockholm.

Så visst satsas det på annat än asfalt.

torsdag 5 augusti 2010

Kuba välkomnar företagsamhet

Hörde på resan på väg till släktträffen att Fidel Castros Kuba börjar välkomna företagsamhet. Fler företagare behövs för att ordna försörjningen för landets befolkning, när det offentliga tvingas dra ner på antalet anställda.

Undrar när denna kunskap om kommunismens Kuba når Lars Ohly?

söndag 1 augusti 2010

Sju spännande dagar

Nu börjar nedräkningen. Om sju dagar är det dags för Valparaden i Björkviks folkets park med Centerpartiets Lena Ek som största dragplåster och med rockbandet White Toast med solister som ett lika starkt, om än något mindre känt, "plåster".

White Toast har bland annat spelat på Ålandsbåtarna och i helgen avslutade de en serie framträdanden. Vi var ett helt centergäng som provlyssnade, sjöng med och dansade. Utvärderingen utföll med mycket gott betyg: Med beröm godkänt.

Vi ser fram emot nästa söndag!