tisdag 31 december 2013

Numera bekant med Ove

Många har pratat om den. I helgen har jag läst den, En man som heter Ove.

Om allt som jag hade hört och läst om boken skulle ha varit sant, så hade jag skrattat ihjäl mig under läsningen. Det gjorde jag inte. Det är definitivt en bra bok, men så överdrivet rolig är den inte. Boken är mer tragisk. Den skildrar hur Ove blir Ove genom en rad dramatiska händelser i hans liv, men hur livet ändå vänder blad och går vidare så mycket att hans samlade livserfarenheter kommer till stor nytta. Ungefär så.

Sedan kan jag nog utan en djupare analys finna stora likheter med helgens andra mest omtalade roman, Hundraåringen som gick ut genom fönstret och försvann. Båda romanerna har dubbla historier och är lite drastiska.

Men trots allt - bekanta dig gärna med Ove. Det är en intressant person, trots sin "vanlighet".

Svarta rubriker och goda nyheter

TV, radio och tidningar levererar ständigt nya, svarta, förutsägbara rubriker. Det handlar om mord, krig, bomber, överfall, bränder och olyckor.

Lite skönt är det då att komma med en god nyhet. Stora Malms Centerkvinnor planerar för fullt för 2014 års julfest. Den blir i SAIK-lokalen, Strångsjö, lördag 11 januari. Allt sker enligt tidigare års tradition. Vi håller på så länge som det kommer barn och vuxna som vill dansa ut julen!

lördag 28 december 2013

Nordsvensken hotad

Läste i tidningarna om att nordsvensken är hotad. Det föds alldeles för få föl för att hästrasens fortlevnad ska vara säkrad.

Osökt kom för mig en jämförelse med vargen. Här pratar man om antalet individer, om gynnsam bevarandestatus och om antalet föryngringar.

Det går naturligtvis inte att göra en jämförelse mellan ett tamdjur och ett vilt levande rovdjur.

Trots det, så behöver vi bevara den nordsvenska hästrasen. Det är en fin arbetshäst med gamla anor och det vore synd om den inte kunde överleva i ett land som har så många hästar som Sverige. Vad skulle krävas för att göra rasen mer populär? Ett TV-program, Bonde söker häst?

Zlatan skapar alltid rubriker

Det kan inte vara så lätt att vara Zlatan. Allt han säger, eller inte säger, skapar rubriker. Nu senast har hans uttalande om damfotboll skapat en folkstorm.

I sak är det han säger förnedrande. Självklart går det inte att jämföra herr- och damfotboll, för om det gick, då skulle vi bara prata om fotboll, inte om korp, tjej, junior, knatte, oldboys och allt vad det kan vara. Men däremot ska var och en av dessa fotbollsyttringar framhävas för just sina förtjänster och prestationen bedömas därefter. Det vet Zlatan, eller borde veta, om alla de fotbollsledare som Zlatan har mött under sina år har gjort sitt jobb.

Däremot har Zlatan rätt att uttrycka sig som han gör, eftersom yttrandefriheten tillåter honom att göra det. Men det är dumt, otroligt obegåvat. Ibland är det inte bara bollen som är dum.

tisdag 24 december 2013

Ett skutt fram mot valåret...Två julröda julharar får bli min hälsning till alla bloggläsare! Det här är förstås inte årets bild, alltså en bild som tar fina priser, men den är fin i alla fall, för den påminner om all fin konst som visas på Jägernåsen i Flodafors.

Jag ser redan fram emot nästa års upplevelser!

God Jul alla läsare! Nu är det bara ett par skutt fram till valåret 2014!

torsdag 19 december 2013

Pulsen tillbaka för att stanna!

Ibland går tiden fort och jag hinner inte blogga om allt som jag vill. Som att Pulsen kommit tillbaka för att stanna.

Det var i måndags som premiärturen gick med bussen som stannar vid sjukhusen. Jättebra att den har kommit igång. Pulsen borde aldrig ha stannat! Det var en fråga som Centerpartiet drev hårt i landstinget Sörmland, bland annat av Mattias Claesson som här kliver på den gamla Pulsen i Vingåker.

onsdag 18 december 2013

Kanske kan förhöja stämningen?

Inspirerad av hälsotillståndet samt av bilder på struvor, hittade jag denna lämpliga länk så här i juletider. Håll till godo!

Ingen stor standardavvikelse

Nej, årets sista kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm bjöd inte på någon stor standardavvikelse. Det var ett högst medelmåttigt sammanträde med en dagordning som visserligen omfattade ganska många sidor, men inte så många ärenden.

Dock upptog just frågan om standardavvikelse en viss del av tiden, då kommunens verksamhetskostnader skulle jämföras med övriga kommuners kostnader. I detta hänseende var det viktigt vad som avvek från standard. Eller om man så vill, vilka faktorer som kunde bortförklaras på ett intelligent sätt.

Beslut skulle även fattas om en ombudgetering. Trots att det bara gått en månad sedan budgetfullmäktige, så behövde majoritetens budget förändras. I stort sett lika många miljoner som vi i Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna i november ville tillföra vård- och omsorgsnämnden hade nu Socialmoderaterna upptäckt behövde tillföras äldreomsorgen som en ökning av ramen. Pengarna till detta hittar majoriteten i befolkningsökningen som ger extra statsbidrag.

Men nog är det underligt vilka insikter som kan komma bara på 14 dagar! Vad kan då inte hända under ytterligare en månad innan kommunfullmäktige ska anta ombudgeteringen? Kommuninvånarna må undra.

All publicering kräver ansvar

Katrineholms-Kuriren med chefredaktör och ansvarig utgivare Elisabet Bäck i spetsen gör i dagens tidning ett tydligt ställningstagande för tryck- och yttrandefriheten och förutsättningarna för en demokrati; en fri och öppen debatt.

Det är alltid viktigt att stå upp för demokrati, när odemokratiska rörelser hotar den och när människor gömmer sig och inte vågar ta ansvar för sina uppfattningar.

Dubbelmoral är aldrig dubbelt så bra och all publicering, om så bara i ett kommentarsfält, kräver ansvar. Det är alltid bra att bli påmind om detta.

tisdag 17 december 2013

Bertil får vänta på Bertil-bo

Nej, det blev inte något gehör för min och Centerpartiets motion om ett Bertil-bo, när kommunfullmäktige i Katrineholm höll årets sista sammanträde. Bertil får vänta ett tag till på sitt framtidsboende. Centerpartiet lär dock inte glömma frågan!

Så här yttrade jag mig i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Det är ungefär ett år sedan idén om ”Bertil-bo” dök upp inom Centerpartiet. Ursprunget till motionen är, som jag har sagt tidigare här i fullmäktige, inte den gamle sångaren Bertil Boo, utan det handlar om hur vår Bertil, C-Bertil som jag brukar kalla honom, vill bo när han blir lite äldre än han är nu. Jag som har möjlighet att motionera här i fullmäktige och lägga förslag satte fler ord på tankarna.

I grunden handlar denna motion om att planera för och bygga in gemenskap i samhället genom att bygga ett multihus, där förskola och skola inryms i samma hus som bostäder för äldre. Tanken är att det ska bli dagliga möten mellan människor som annars aldrig skulle ha mötts. Ung träffar gammal, lokaler utnyttjas bättre, när de kan användas fler timmar om året

Jag är glad över att motionen har fått en mer gedigen beredning än tidigare, men jag är fortfarande besviken över att nämnderna och kommunstyrelsen inte är framsynta nog att se motionens fördelar och börja planera för ett ”Bertil-bo”, där Katrineholm går före övriga Sveriges kommuner.

Jag vill också rätta till det missförstånd som tydligen har uppkommit på beredningsvägen. I motionen talas om förskola och skola upp till gymnasiet. Det har aldrig, som bildningsnämnden anser, varit tal om att multihuset skulle inrymma även gymnasieutbildning.

I samtliga yttranden över motionen finns argument som talar för att ”Bertil-bo” kan vara en möjlighet för att bygga in möten i vardagen som inte skulle ha skett annars.

Vård och omsorgsnämnden talar i sitt yttrande om det sociala kapitalet som måste skapas på ett annat sätt än genom att bygga särskilda hus.

Jag vill påstå att det är tvärs om. Det är genom att vi bygger särskilda hus – ett hus där vi har förskola, ett annat där vi har skola – ibland kan dessa ligga bredvid varandra – och så helt andra hus som våra äldre med hjälpberoende bor i, som gör att det sociala kapitalet aldrig skapas. För hur ska vi kunna mötas naturligt över generationsgränserna om vi inte möts i vardagen? Det är just vardagsmötena som det handlar om, att som äldre veta att jag är inte ensam, jag kan gå till matsalen, till hobbylokalen, gymmet eller någon annan gemensam lokal och veta att där finns personer som jag känner och är vänner med. För barn och ungdomar kan det vara tvärtom, här finns äldre som har tid att lyssna och som har erfarenheter av livet.

Alla vet att ensamheten är ett stort problem i dagens samhälle och att den ofrivilliga ensamheten är ett hot mot folkhälsan. Vi vet också att den psykiska ohälsan bland unga ökar, trots att vi materiellt sett har det så mycket bättre än vad någon generation har haft det tidigare.

Att börja planera för byggandet av ett ”Bertil-bo” kan vara en del av lösningen på båda dessa frågor, att bygga ett samhälle för en gemenskap där alla behövs.

Jag yrkar därför bifall till min och Centerpartiets motion om att planera för ett byggande av ”Bertil-bo”."

Majoriteten vill inte se hela Katrineholm

Nej, Katrineholm slutar tydligen vid stadsgränsen. Majoriteten i kommunfullmäktige i Katrineholm, Socialdemokrater och Moderater, vill inte se till HELA Katrineholm.

I går fanns på nytt möjligheten att ge kommunens fastighetsbolag, KFAB, i uppdrag genom ägardirektivet att se till att kommuninvånarna kan hyra lägenheter även på landsbygden.

Centerpartiet lade det förslaget som ett tilläggsyrkande, när ägardirektiven skulle beslutas.

Så här argumenterade jag för detta:

"Senast vid budgetdebatten för en månad sedan anklagade Lars Härnström mig och Centerpartiet för att vi inte följde upp våra motioner här i kommunfullmäktige. Nu har jag gjort det, och jag skulle förstås även ha gjort det utan Härnströms påpekande.

För den här frågan är viktig. Centerpartiet har lagt en motion om att det ska skrivas in i KFABs ägardirektiv att det ska finnas lägenheter att hyra även i landsbygdens tätorter. Motionen avslogs i augusti.

Men nu har vi möjligheten att rätta till det och på nytt få med i kommunens ägarstyrning, att bolaget ska ha hyreshus även på landsbygden.

Centerpartiet ser HELA Katrineholm och vi tar parti för landsbygden. Vi vill att den som önskar ska kunna bo kvar på landsbygden och den ska kunna bo i en lägenhet.

Vi är väl medvetna om att vi politiker inte kan tvinga privata bostadsbolag att bygga och hyra ut på landsbygden. Men. Vi kan ge kommunens eget bostadsbolag uppdraget, genom ägardirektiv, att se till att det finns lägenheter att hyra även i landsbygdens tätorter.

För oss i Centerpartiet är det här en viktig markering, att Katrineholms kommun inte slutar vid stadsgränsen, utan vid gränsen till Eskilstuna, Flen, Nyköping, Norrköping eller Vingåker. Kommunen och kommunledningen har ansvar för hela geografin, inte bara det som kan ses från Gröna kulle.

Det är det som vi gör nu, när vi yrkar om ett tillägg

Att Katrineholms Fastighetsaktiebolag ska ha hyreshus i landsbygdens tätorter."

Styrsystemet saknar siffror

Det var många ärenden vid gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm. Liksom tidigare år använde ledamöterna varenda minut av den utmätta tiden fram till 23 för att uttrycka uppfattningar i olika ämnen. Jag bidrog också, för Centerpartiets räkning, med flera inlägg. Ett av dem handlade om översynen av styrsystemet.

Här följer det i sin helhet:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare.

Jag brukar tala väl om ord. Ord ska läggas väl och användas så att de gör nytta.

Centerpartiet var skeptiska vid införandet av ett nytt styrsystem. Tiderna var då goda – det var valår – och det kunde trots allt vara värt att pröva ett nytt styrsystem trots de mycket diffusa begrepp som skulle användas – exempelvis ”vinst” och ”resultat” som användes på helt nya och förvirrande sätt.

Det här rättas nu till i Översynen av styrsystemet, och det är bra.

Men fortfarande finns det svagheter i styrsystemet som inte har åtgärdats genom översynen. Tyngden i planeringen ligger på en ordmassa som ska beskriva vad som ska uppnås. De ekonomiska resurserna för att göra det som orden beskriver får en undanskymd plats. Bokstäverna har övertaget över siffrorna.

Det här kan möjligen fungera i goda tider, då skatteintäkterna strömmar in och ingen behöver tänka på hur det ser ut på sista raden. Eller under år då det regnar manna från himlen och vi bara behöver stå där med våra skedar.
Men hur går det de år då Katrineholms kommun inte får några extra tillskott, hur ska vi då få kostnaderna att anpassa sig till intäkterna? Vi kan inte se vad något enskilt kostar i de officiella dokumenten och då blir det svårt, för att inte säga omöjligt att prioritera. Nämnderna får en klumpsumma att använda. De siffror de får ska täcka alla bokstäver som producerats.

Centerpartiet har motionerat om dessa brister i styrsystemet, där ekonomin kommer i andra hand. Vår motion avslogs i februari i år med hänvisning till att en översyn skulle göras innan året var slut. Nu är översynen gjord och där finns inte några spår av de tankar som vi från Centerpartiet med stöd från flera partier i oppositionen förde fram, nämligen att ekonomin skulle få ökad tyngd i planeringen. Siffrorna skulle få viss makt över bokstäverna.

Centerpartiet anser fortfarande att Katrineholms kommun måste ha ett styrsystem som också fungerar i sämre tider. Det måste vara ett styrsystem som stödjer ekonomisk uppföljning in till sista raden.

Vi har som förtroendevalda alla ett ansvar inför kommuninvånarna. För att vi ska kunna ta det ansvaret krävs det också siffror som ärligt beskriver verkligheten och som visar vilka avvägningar som behöver göras för att nå en ekonomi i balans.

Det nya styrsystemet behöver förändras även av demokratiska skäl. Dagens system – med de ordrika beskrivningarna – gör det omöjligt för allmänheten att se vilka prioriteringar som görs och gör det mycket svårt för oss politiker att föreslå förändringar.

Det demokratiska underskottet, där politikerna förlorat makten över fördelningen är kanske det allra viktigaste skälet till förändringen, att förändra dagens system och ta in mer ekonomiska bedömningar i planeringen.

Jag yrkar därför återremiss, så att översynen även omfattar en utvecklad ekonomisk planering."

Beslutet blev också, efter votering, en minoritetsåterremiss för att utveckla den ekonomiska planeringen.

måndag 16 december 2013

På väg till riksdagen...

... för möte med Centerkvinnornas förbundsstyrelse. Vi ska bland annat ta ett nappatag med pensionssystemet för att göra det mer jämställt.

Sedan blir det återtåg till Katrineholm för kommunfullmäktige med många ärenden på föredragningslistan.

lördag 14 december 2013

En önskan om riskfria, giftfria julklappar

Arbetslinjen gäller framåt - inte bakåt!

I nästa vecka infaller årets sista kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm. I alla fall om det inte blir något extra sammanträde, vilket inte är så troligt.

Ett av ärendena handlar om omställningsersättningar för avgående politiker, eller politikerpensioner, om man så vill. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har precis som riksdagen, arbetar med nya ersättningsregler. Dessa regler måste godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att börja gälla.

De nya reglerna är bättre än de gamla, eftersom de utgår från arbetslinjen, att det naturliga även för avgångna politiker är att hitta ett arbete för den dagliga försörjningens skull.

Men så revolutionerande är de inte. De gamla reglerna kommer att fortsätta att gälla. De nya reglerna gäller bara för de nyvalda politikerna. Så det är inte så mycket att yvas över.

"Nej, vi har fullt!"

Krönikören Lena Andersson fångar ofta vardagen på pricken, när hon skriver på ledarsidorna i Dagens Nyheter. I dag skriver hon om invandring.

Slutsatsen är jättetänkvärd. Skulle vi avvisa svenskar som ville flytta till Stockholm med motiveringen att det var fullt och att vi inte kan hjälpa alla som vill till Stockholm?

Tror inte det.

torsdag 12 december 2013

Triclosan har inte plats i en giftfri vardag

Vi utsätts ständigt för gifter i vår vardag, vilket självklart inte är nyttigt. Målet måste därför vara att arbeta för en giftfri vardag med så lite farliga ämnen som möjligt.

Miljöminister Lena Ek (C)driver på och har i olika sammanhang uppmärksammat dessa skadliga ämnen. I veckan tog hon bland annat upp ämnet triclosan, vars användning borde förbjudas.

Triclosan är ett riktigt läskigt ämne, som jag har skrivit om tidigare här på min blogg, exempelvis 2011. Då skrev jag så här:

"Ämnet triclosan förtjänar egentligen ett eget inlägg. Jag väljer att citera det som jag och Gunilla Hjelm skrev för Centerkvinnorna i ett miljöprogram:

'Triclosan är en klorfenol, som kan omvandlas till dioxin. Dioxin lagras i fett och kan föras över med modersmjölken. Triclosan är effektiv som bakteriedödare. Däremot är det mycket litet som rår på triclosan. Tre olika försök, där regnbågslax placerats nedströms tre olika reningsverk (Ryaverken, Henriksdal och Gråbo), visade samtliga att fiskarna innehöll triclosan. Ämnet hade alltså passerat såväl reningsverkens rötkammare som kemisk fällning utan att brytas ned.

Triclosan kan framkalla allergier och en omfattande användning kan tänkas göra bakterier motståndskraftiga mot exempelvis antibiotika. Ämnet slår dessutom ut de flesta bakterier och gör ingen skillnad på ”onda” och ”goda”.

Triclosan finns i tandkräm, där det tillsatts för att motverka tandköttsinflammation och tandlossning. Det här är tillstånd som är aktuella under en mindre del av livet, varför en sådan tandkräm borde vara receptbelagd och säljas på apotek.

Triclosan finns i hygienprodukter som ett godkänt konserveringsmedel och som ett bakteriedödande medel och har använts i sportstrumpor, för att undvika dålig lukt.

Triclosan är bara ett exempel på hur viktigt det är med utförliga innehållsdeklarationer samt att försiktighetsprincipen tillämpas. Vi bör så långt det är möjligt veta vad vi medvetet tillför våra kroppar."

Så enkelt är det. Triclosan hör inte hemma i en giftfri vardag, varken i Sverige eller inom EU. Men om EU inte vill ta bort ämnet, så måste Sverige ta täten för att få bort det.

onsdag 11 december 2013

Om ombestämning

I dag debatterar och möjligen beslutar riksdagen om förslaget att flytta brytpunkten för den statliga skatten. Det kan tyckas som ett litet beslut, men ett beslut som har stor betydelse, eftersom det handlar om möjligheterna för en regering att regera.

Kan riksdagen först fatta beslut om helheten och sedan riva upp helheten genom att ombestämma sig om vissa delar av helheten?

Det är detta debatten och beslutet egentligen handlar om. Ska hela regelverket, som ger möjlighet för en minoritet att regera under förutsättningen att inte majoriteten enas kring ett eget budgetalternativ, skrotas?

Dagens, eller morgondagens, ombestämning kan få allvarliga och oväntade konsekvenser.

tisdag 10 december 2013

Första protokollet justerat

Jag har skrivit en hel del protokoll i mina dagar från det allra första, som jag lärde mig att skriva för Hogstorps Vi Unga. (Hoppas att du läser detta, Eva-Stina Framvik!) Det har varit protokoll i CUF, i Centerpartiet och i Centerkvinnorna, där jag gjorde bort mig ordentligt genom att inte ta upp värdinnans goda bakverk i protokollstexten. Vi skrev nämligen aldrig om det som bjöds på mötet i protokollen i Vi Unga eller CUF.

Ett antal gånger har jag som ordförande justerat protokoll och i kommunala sammanhang granskat att ordföranden och sekreteraren noterat rätt saker, så att protokollet blir korrekt.

I dag har jag själv varit en petig ordförande som har härjat med sekreteraren...

För det är viktigt att det blir riktigt, det första protokollet som jag skriver under som kyrkofullmäktiges ordförande i Katrineholmsbygdens församling.

söndag 8 december 2013

Så mycket roligt väntar!

I närmare tre dagar har jag och ett hundratal andra centerpartister varit samlade i Solna för toppkandidatstrimning. Så mycket roligt som väntar oss supervalåret 2014!

Strategier och planer ska sjösättas och väljare ska vinnas! Vi har goda redskap, men de viktigaste resurserna är vår egen person. Så det får bli lite julvila, men inte för många röda dagar...

torsdag 5 december 2013

Personvalskampanj pågår

I dag är jag med i vänsterkrysset på sidan 3 i lokaltidningen Katrineholms-Kuriren. (Jag utgår från att jag inte kan länka, eftersom jag räknar med att texten är sådan att man får betala för den.)

Det handlar i ytterligare en artikel om mitt arbete för att bli riksdagsledamot för Centerpartiet i Sörmland och om förutsättningarna för en personvalskampanj.

Inget är givet, men personvalskampanjen pågår.

onsdag 4 december 2013

Positiva siffror för C

Brukar inte kommentera opinionsundersökningar, men...

... när resultatet är positivt och kommer från SCB, då kan jag inte låta bli!

Centerpartiet ökar och resultatet är statistiskt säkerställt!

Jätteroligt! Nu är det bara att arbeta vidare för att de fina siffrorna ska bli ännu bättre!

Issa värdig mottagare

Katrineholms kommun delar ut ett kulturpris som är roligare än många andra. Kulturprofilen Märta Bergqvist gav namnet till stipendiet som delas ut till en lovande ung kulturutövare. Priset går nu till Kristina Issa, musiker med många strängar på sin harpa. (Hon spelar bland annat harpa.)

Kristina Issa är en högst värdig mottagare! Jag blir så glad över valet och lyckönskar Kristina Issa till utmärkelsen!

tisdag 3 december 2013

Bertil-bo blir Sörmlandsfråga

På decembermötet ska kommunfullmäktige i Katrineholm behandla vår motion om att kommunen ska planera för ett "Bertil-bo", ett multihus med flera funktioner inom samma väggar. Syftet är att skapa gemenskap där alla behövs. Om detta har jag skrivit tidigare.

Vid helgens nomineringsstämma antog Centerpartiet inte bara riksdags- och landstingslistan, utan även inriktningen för ett valprogram. Bland de punkter som redan var satta, fick vi från Katrineholm in vårt förslag om att driva frågan om Bertil-bo även på Sörmlandsnivån.

Bra beslut, tycker vi.

Blir det tomtigt nog?

Ja, det är frågan? Imorgon kommer Stora Malms Centerkvinnor på besök till det traditionella tomtemötet. Helt färdigtomtat är det inte, men det blir det nog.

måndag 2 december 2013

Post riksdagslistan

Post betyder efter och jag vill tro att det är latin. Men rubriken är perfekt, eftersom den har full täckning. Nu är det ju efter att Centerpartiet har fastställt riksdagslistan i Sörmland och jag fick en "post" där, en position, som jag tänker använda till en aktiv valrörelse med sikte på en riksdagsplats.

Igår kväll, efter att jag hade somnat, blev jag uppringd av Expressen. Resultatet av intervjun finns att läsa på tidningens nätupplaga och sannolikt även i papperstidningen.

För en stund sedan medverkade jag i Radio Sörmland. Så nu är kampanjen igång, eftersom jag också välkomnade valarbetare via radion...

söndag 1 december 2013

Med bland topp tre på riksdagslistan

Tack alla medlemmar i centerrörelsen i Sörmland som trodde på mig som toppnamn i medlemsomröstningen till riksdagsvalsedeln. I går omsatte ombuden ert förtroende och placerade mig som trea på listan, med Anna-Karin Hatt på första plats och med Bo Rundquist på andra plats.

Nu blir det personvalskampanjen och kryssningen som avgör de framtida positionerna.

Jag ska göra mitt allra bästa för att bidra till Centerpartiets valresultat, så att vi kan säkra vårt riksdagsmandat.

För Centerpartiet behövs som en grön och företagsam röst för Sörmland i riksdagen.