lördag 31 januari 2015

Kommundagarna har fyllt mina dygn

De intensiva kommundagarsdygnen är över och jag är åter i Katrineholm igen. Nu finns det mycket att blogga ikapp om. Exempelvis om hur roligt det var att läsa om Ann-Charlotte Olsson i Katrineholms-Kuriren, där hon i en "hallå där" berättar om vad hon gör på kommundagarna i Norrköping.

Vi gjorde mycket olika saker, lyssnade och reflekterade under seminarier, besökte utställare, knöt kontakter och inspirerades av givande tal. Inte minst av partiledare Annie Lööfs fantastiska tal, där hon drog huvuddragen av de förslag som Centerpartiet lägger för att förbättra integrationen.

Avgång och tillträde som landstingsråd

Folkpartiets landstingsråd Thomas af Bjuhr har aviserat sin avgång. Det är kanske inte så konstigt. Det händer att personer får jobberbjudanden som de inte kan tacka nej till.

Thomas och jag var kolleger som politiska sekreterare i Landstinget Sörmland. Han är ambitiös och trevlig, men förstås bäst när man ingår i samma lag.

Det som gör mig förundrad nu, är att Folkpartiets val av ersättare inte är en fråga för övriga partier i landstingskoalitionen. af Bjuhrs post som sjukvårdslandstingsråd är en av de viktigaste för den politiska majoriteten. Den kan inte besättas hur som helst och kan knappast vara vikt för Folkpartiet som parti. Att nu ett före detta kommunalråd, Fredrik Lundgren, som inte tycks ha plats i landstingsfullmäktige, tillträder är något märkligt. Med samma logik borde posten ha kunnat tillfalla Ewa Callhammar från Katrineholm.

Står bakom Hägglund

Ja, nu avgår även Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund. Han är utöver en del annat känd för sin humor och jag hade tillfället att ge igen, när Maud Olofsson avtackades i riksdagen 2011.

Då var jag tjänstgörande riksdagsledamot och det blåst lite snålt kring Hägglund. Så snålt att jag bara kunde konstatera: "Jag står bakom dig, Göran Hägglund."

Och visst gjorde jag det. Ett par steg... i det led av gratulanter som väntade på att komma fram.

Han skrattade för övrigt gott!

Jag tycker att han gör rätt som avgår och har beslutet i sin hand, när det är dags att lämna. Vem som kommer efter återstår att se. Jag kan tro att hon kommer att heta Ebba.

Och kom ihåg var du läste det först!

torsdag 29 januari 2015

På väg mot kommundagar i Norrköping

Nu är det dags att åka till Norrköping för att tillsammans med partisystern Ann-Charlotte Olsson från Katrineholm frossa i centerpolitik bland centerpartister på de årliga kommundagarna. Det är ett matigt program med föreläsningar, seminarier, formella och informella möten toppat med en festlig middag med dans. Allt i den gamla pappersbruksmiljön.

Ska nog försöka göra ett besök på EWK-muséet också. Så aktuellt!

Beslut om minskad insyn

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde i Katrineholm fanns två ärenden som handlade om att minska den politiska insynen. Först var det en motion från Folkpartiet om att minska den politiska organisationen - med färre och mindre nämnder. Den motionen avslogs, eftersom de styrande Socialmoderaterna redan infört detta... Så väl Folkpartiet som Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Det andra ärendet handlade om att Socialmoderaterna vill ta bort ersättarna från styrelserna för kommunens helägda bolag. Även här fick majoriteten Folkpartiets stöd.

För mig och Centerpartiet är det viktigt att den politiska insynen ska vara bred. Att minska antalet nämnder och antalet platser i nämnderna samt att ta bort ersättarna ger de mindre partierna mindre möjligheter att påverka. Insynen minskas också, vilket är ett demokratiskt problem. Dessutom kan det ju faktiskt vara så att bolagen förlorar kompetens genom att bredden på rekryteringsbasen minskar.

Nåväl, det får väl bli en omgång till om detta, när det är dags för beslut i kommunfullmäktige i början av mars.

onsdag 28 januari 2015

Kommunstyrelsedag

Dagens program innehåller mandatperiodens första sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. På dagordningen står bland annat slakt av motioner, diverse val och ett program för hur Katrineholms kommun ska arbeta mot våld i nära relationer. Ett mycket viktigt arbete, men dokumentet är byråkratiskt. Frågan är om det påverkar resultatet?

tisdag 27 januari 2015

Vetenskapen fångad på vita duken

I går var det filmgala med guldbaggeutdelning. Något senare är det dags för filmens världsmästerskap - Oscarsutdelningen. The Imitation game har nominerats till ett flertal Oscars. Det är den väl värd. Jag såg den i förra veckan och hade väl inte så stora förväntningar. Men kanske just därför så var det en fantastisk film - vacker, intressant, spännande och med flera kluriga, minnesvärda detaljer. Att den dessutom har en förebild i verkligheten gör inte saken sämre.

Men var var publiken? Vi var kanske tio i salongen.

Därför blir jag lite extra glad när Karin Bojs i DN skriver om filmen i söndagstidningen. Hon tycker att det är roligt att vetenskap och vetenskapsmän uppmärksammas på vita duken och hon tillägger att även en polacks arbete borde ha blivit till film, eftersom han också hade knäckt den tyska kodmaskinen.

Men man kan inte få allt. Jag fick en fin filmupplevelse. Det är jag glad över. Jag hoppas också att det ska bli utdelning för The Imitation game på Oscarsgalan.

Viktigt uppmärksamma förintelsens offer

I dag är det 70 år sedan Auschwitz befriades. Det kunde tyckas vara slutet på en oförståelig ondska. Men människan har tyvärr fortsatt på olika sätt att förgöra andra och varandra. Det är oerhört tragiskt.

Det är viktigt att aldrig glömma vad som gjordes då för att inte göra om samma sak. I grunden handlar det om alla människors lika värde och rättigheter. Det är både så enkelt och så svårt. Men viktigt att aldrig, aldrig glömma och att alltid, alltid i vardagen arbeta för mänskliga rättigheter.

måndag 26 januari 2015

Årsmötessäsongen inledd

I torsdags inledde jag årets årsmötessäsong. Det var Gnesta Centerkvinnor som hade årsmöte och där jag hade möjlighet att vara med och berätta lite från förbundsstyrelsens arbete. Tillsammans tog vi fram vilka frågor som vi anser att Centerkvinnorna ska prioritera de närmaste åren. Jämställda löner toppade, följt av jämställd vård och mat- och miljö.

söndag 25 januari 2015

Årets Antikrunda snart avklarad

Ja, snart är den avklarad, årets Antikrunda! En bra dag med inte så många nya saker, utan gamla gäster som kommer med tulpaner och bjuds på mat och tårta. Utöver detta har jag förfirat under den gångna veckan och kanske blir det några rester till gäster? Man vet aldrig!

torsdag 22 januari 2015

Barnen får vänta på giftfri miljö

Den här rubriken var tydligen för "giftig", så Katrineholms-Kuriren valde att välja den mer neutrala "Det är respektlöst" som rubrik på mitt debattinlägg, som publiceras i dagens tidning angående måndagskvällens debatt och beslut i kommunfullmäktige.

Här följer texten i sin helhet:

"I december förvånades jag över att Lilli Marton från Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige i Katrineholm med samma innehåll som den motion om giftfri vardag för våra barn som Centerpartiet lämnat in i februari samma år och som skulle tas upp för beslut i kommunstyrelsen två dagar senare.

I motionen krävde vi att kommunen skulle inventera kommunens lokaler med början i förskolan, eftersom det är små barn som påverkas mest av kemikalier, och att resultaten skulle följas av en sanering. Att man åtgärdar det som man hittar är logiskt.

Centerpartiets uppfattning delades av Miljö- och hälsoskyddsnämnden och även Bildningsnämnden tyckte att det var bra, men framhöll att nämnden inte hade några pengar till detta. Majoriteten i kommunstyrelsen var dock lomhörd och valde att avslå motionen.

När nu motionen om en giftfri vardag för våra barn nått fram till kommunfullmäktige i måndags hade frågan svängt på nytt. Nu motiverade Göran Dahlström (S) avslagsyrkandet med att Martons motion var bättre! Vi diskuterade alltså plötsligt en motion som varken var beredd eller ens uppe för beslut i kommunfullmäktige! Och, som till sitt innehåll, ställde samma krav på inventering och sanering!

Men den stora skillnaden är att det beslut som skulle kunna fattas nu i januari, så att en inventering kan påbörjas under året, kommer att fattas optimistiskt sett ett halvår senare och med ytterligare fördröjning av inventering och åtgärder. Miljöpartiet, som delade Centerpartiets uppfattning vid kommunstyrelsens beslut i december, gick alltså emot ett förslag som skulle skynda på arbetet med det som de ville ha gjort.

Det är otroligt svårt att förstå logiken i detta. Att frågan kommer, som vi brukar säga, ”från fel håll”, kan vi i Centerpartiet förstå. Det brukar vara den främsta anledningen till avslag av oppositionens förslag. Men att motivera ett avslag med att man kommer att tillstyrka en annan motion tar lokalpolitiken till nya, oanade höjder.

Det är inte seriöst. Det är respektlöst mot demokratiskt arbetande förtroendevalda som lägger förslag för att nå ett bättre samhälle, i det här fallet förslag för att nå en giftfri vardag för våra barn.

Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet i Katrineholms kommun"

onsdag 21 januari 2015

Johansson går vidare

Läser i nyhetsflödet att förra kommunalrådet i Eskilstuna, miljöpartisten Magnus Johansson, efter sammanbrottet i ledningen nu går vidare för att bli planeringschef på utbildningsdepartementet.

Johansson är en stark man som inte räds utmaningar. Men frågan är ändå om det är ett klokt val. Det jag har sett av Magnus Johansson, under hans ordförandeskap för Länstrafiken, är en mycket osmidig person. Att Miljöpartiet nu lämnat kommunledningen i Eskilstuna antyder något i samma riktning.

Så grattis regeringen och Gustav Fridolin!

Barn ska vara i god miljö

Debatten om en giftfri vardag för våra barn fortsatte i fullmäktige och här följer mitt andra inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare

Det kan ju tyckas som att vi motionerat för att skrämma de föräldrar som lämnar sina barn i kommunal omsorg. Det är snarare tvärs om. Centerpartiet vill att kommunen ska kunna försäkra alla föräldrar att deras barn är i goda händer och i lokaler som lever upp till begreppet god miljö, enligt vad som är känt med dagens kunskap och enligt försiktighetsprincipen. För att kunna lova att förskolemiljön är säker, så behöver det göras en inventering. Naturskyddsföreningen har en modell för det, men det finns säkert andra modeller att ta efter.

Att kommunen vid upphandling och inköp ställer höga krav är självklart bra liksom att hänsyn tas vid nybyggnation och ombyggnation – men det löser inga gamla försyndelser.

Självklart måste KFAB få ersättning, om det är KFAB som kommer att stå för inventeringen som fastighetsägare. Det är ändå en rimlig kostnad att ta för att försäkra oss om att miljön för våra allra minsta är oskadlig."

Trots dessa inlägg valde majoriteten, bestående av Socialdemokrater och Moderater och nu förstärkta även av Miljöpartiets ledamöter (!) att avslå motionen. Motivet ett diffust avslag som kompletterats med att en ny motion från MP, som inte hade beretts av kommunfullmäktige och som inte fanns med på dagordningen, var BÄTTRE!

Jättekonstigt att diskutera och behandla en motion som inte var uppe till beslut samtidigt med en motion som var beredd. Resultatet av detta blir att barnen får vänta på en bättre miljö.

Nej till giftfri vardag

De styrande i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, sa redan i december nej till min och Centerpartiets motion om att nå målet om en giftfri vardag för våra barn genom att börja inventera förskolans lokaler och som en följd av inventeringen göra det som behövs för att ta bort kemikaliefällorna. I måndags fortsatte debatten, när motionen var uppe för beslut i fullmäktige.

Så här argumenterade jag för att det logiska beslutet skulle vara att säga JA till motionen:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en viktig motion från Centerpartiet. Den handlar om att ta steg på vägen till en giftfri vardag och om att börja bland de minsta barnens vardagsmiljö för att sedan gå vidare.

Att börja bland de minsta barnen är självklart, därför att det är de som har närkontakt med material som kan vara skadliga genom att de kryper på golv och använder munnen för att bekanta sig med intressanta saker – leksaker eller annat.

Som vi skriver i motionen, så är det många kommuner som redan idag har påbörjat saneringsarbetet och tagit bort skadliga material för att ersätta dem med mer naturliga.

För att få veta hur mycket skadliga material som det finns i kommunens förskolor, så föreslår vi att kommunen genomför en inventering. Självklart måste en inventering också följas av en miljösanering för att nå målet om en giftfri vardag. Det är vad vi i Centerpartiet vill uppnå med motionen.

Det borde vara självklart att motionen ska bifallas eller åtminstone vara besvarad. Men majoritetens Socialdemokrater och Moderater avslår motionen med synnerligen luddiga skäl.

För Bildningsnämnden är positiv till både en inventering och en sanering, men konstaterar att det ligger utanför nämndens ansvarsområde.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker motionen, med bland annat motiveringen att det som föreslås i motionen finns med i Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram för att nå miljömålen i Sörmland. Förslaget fanns för övrigt med i handlingarna när kommunstyrelsen fattade beslut om motionen, så alla hade möjlighet att ta till sig vad Länsstyrelsen anser behöver göras inom området ”hälsosam förskola”.

Där står till och med att… ”I skrivandets stund är Nyköpings kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun deltagande i åtgärden. Som medverkande aktör åtar man sig att genomföra den eller de eventuella utbildningar som planeras inom ramen för åtgärden, att sprida information samt att påbörja inventerings- och åtgärdsarbetet i förskolorna.”

I stort sett har alltså kommunen redan lovat att göra det som föreslås i motionen. Men ändå föreslår majoriteten att motionen ska avslås. Det är ologiskt.

Det logiska är att bifalla motionen och sätta igång ett arbete med en inventering.

Alltså, bifall till motionen!"

tisdag 20 januari 2015

Tillgängliga sammanträdesrum

Katrineholms-Kuriren skriver idag om min och Centerpartiets motion om tillgängliga sammanträdesrum. Det är viktigt för demokratin att alla har möjligheter att delta i det demokratiska arbetet och inte hindras av en eventuell funktionsnedsättning. På Centerpartiets hemsida finns motionen i sin helhet.

Närodlad och närlagad mat

Ett viktigt avsnitt i Centerpartiets kommunplan för Katrineholm handlar om mat och miljö. Här följer vad jag sa om det från talarstolen i kommunfullmäktige i Katrineholm:

"Jag vill återkomma till mat och miljö, som är ett mycket viktigt område i vår kommunplan. Här handlar det på nytt om närodlat och om att skapa långsiktiga villkor så att lokala producenter kan bidra till att vi kan lägga närodlat på tallrikarna.

Vårt mål är att mer mat ska kunna lagas så nära den som ska äta den som möjligt. Vi vet att det blir godare på det viset och att maten därmed kommer till sin rätt bättre. Både barn och unga behöver bra ”offentlig” mat. Här har Centerpartiet särskilt riktat in oss på att tiden mellan målen – för de äldre kallas det nattfasta – ska kortas. Men vi vet att det kan gå ganska lång tid även i skolan mellan målen. Katrineholm måste närma sig Socialstyrelsens mål för nattfastan snabbare än vad Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår. Ambitionen kan inte vara att lägga ribban på golvet när man ska hoppa höjdhopp.

Vår syn på giftfri vardag återkommer vi till i motionen senare här i kväll. Vi vill också starta planeringen för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid.

Centerpartiet vill att Katrineholms ska växa, men det måste ske på ett hållbart sätt, där vi inte förbrukar åkermarken eller kulturlandskapet.

Katrineholm har mycket att bygga vidare på, om vi tar vara på hela Katrineholm och vid alla beslut gör hållbara val."

Kommunplan - så mycket bättre...

Moderaternas Christer Sundqvist konstaterade i debatten om kommunplanen att Centerpartiet använt fler bättre i kommunplanen än vad majoriteten gjort.

Därför måste Centerpartiets plan vara så mycket bättre, är min slutsats...

Så här fortsatte jag mitt anförande från talarstolen:

"Centerpartiet anser att det är föräldrarna som bäst vet vilken omsorg som passar deras barn. Därför ska det finnas många alternativ att välja mellan och små barngrupper, så att alla barn kan bli sedda.

Skolan har ansvar för att alla får det stöd som de behöver för att lära. Vi vill se bättre betyg för Katrineholms skolor. Fler elever ska få möjligheter att lämna skolan med godkända betyg. Det kan ske genom tidiga insatser och genom kompetensutveckling. Det är också viktigt att säga att skolan är hela samhällets ansvar. Ingen kan stå vid sidan om när det handlar om att ge varje generation en bra start i livet/den bästa starten i livet.

Det handlar om kvalitet. För oss i Centerpartiet är höga krav på kvalitet – skolresultat, service, omvårdnad – viktigare än vem som utför arbetet. Vi gillar valfrihet och olikheter – just därför att människor är olika och ska kunna göra egna val utifrån egna önskemål.

För att nå kvalitet inom vården och omsorgen krävs fler händer i vården och personal som har rimliga arbetsvillkor. Här finns mycket mer att göra.

Men vi måste också satsa på gemenskap och vi vill bygga in gemenskap i samhällsplaneringen. Vårt förslag om ”Bertil-bo”, ett multihus med flera funktioner för katrineholmare i olika generationer, är ett exempel.

Att Centerpartiet ser hela Katrineholm kan knappast vara någon överraskning, men det är en sanning som tål att upprepas. En tredjedel av Katrineholms befolkning bor utanför centrum – och vi ser gärna att de blir fler. Vi anser att det är rimligt att resurserna följer befolkningen och att mer investeringar görs utanför staden. En viktig investering är bredbandsutbyggnaden. Och i uppföljningen av majoritetens kommunplan framgår det att möjligheterna till fiberuppkoppling på landsbygden idag endast omfattar 1 procent. Det är inte acceptabelt. Men nu ser det ut som om konkurrensen ger nya uppkopplingsmöjligheter. Kommunens roll i detta är att se till att alla kommuninvånare kan få bättre uppkoppling än idag och till rimliga kostnader.

Landsbygden är också beroende av annan samhällsservice och vi har också i kommunplanen med vårt mål att införa servicepunkter i kommunen och att säkra landsbygdsskolorna."

Mer närodlad politik i Katrineholm

Centerpartiet var det enda parti som vid gårdagens fullmäktige i Katrineholm lade fram ett eget motförslag till majoritetens. Visserligen inte försett med mätbara mål, men ändå med det som vi vill göra för att göra Katrineholm bättre och till en mer hållbar kommun. För detta arbete fick vi visst beröm av majoriteten.

Så här inledde jag mitt anförande:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Centerpartiets kommunplan handlar om en närodlad politik som ger ett hållbart val för Katrineholm. Det kan tyckas kaxigt att gå ut med en egen kommunplan som alternativ till majoriteten, men som vi ser det i Centerpartiet så gav väljarna oss stöd för att driva vår politik och förverkliga den.

Det är därför som vårt valprogram har gjorts om till vårt budgetförslag i höstas och som nu kommer tillbaka som en enkel kommunplan. Alternativen hade varit att inte alls delta i debatten och beslutet här i kväll eller att fila lite i kanterna på majoritetens förslag till kommunplan och de indikatorer för uppföljning av den som nu finns för beslut.

Centerpartiets utgångspunkt för vår politik är att så många beslut som möjligt ska fattas direkt av de människor som berörs av besluten eller så nära som möjligt. Det ska heller inte spela någon roll för ditt inflytande om du bor i Katrineholms centrum eller på landsbygden. Vi tror också på människors egen förmåga och vi vill ge alla maximala möjligheter i livet. Det här tillsammans med hållbarhet när vi använder naturens resurser är det vi vill se ska vara vägledande för styrningen av Katrineholms kommun under de närmaste fyra åren.

Katrineholms förmåga att blomstra som kommun avgörs av om det finns företag som ger jobb. Kommunen ska vara välkomnande för människor som har idéer och arbeta för att få en god jordmån för företag inom olika branscher och av olika storlek. Det är olikheterna som berikar och föder idéer. Vi vill också satsa på sociala företag. Goda kommunikationer är också en förutsättning för jobb – både för företagare inom kommunen och för möjligheten att arbeta utanför kommungränsen. Här måste Katrineholm bli mer pendlarvänligt med utvecklade e-tjänster, möjligheter till kvällsöppen service och utökade parkeringar. Vi vill också se ett ökat samarbete mellan skolan och företagen."

måndag 19 januari 2015

Kommunplan och giftfri vardag

Ikväll är det dags för årets första kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. På dagordningen står bland annat att anta en kommunplan för den kommande mandatperioden och att besluta om Centerpartiets motion om giftfri vardag.

När det gäller motionen, så borde den bifallas och de ska jag argumentera för ikväll. Vad vi föreslår i motionen är något som nästintill borde vara gjort redan nämligen att det görs en inventering av förskolelokalerna och utifrån vad den säger, så måste följden bli att det som inte är bra åtgärdas. Svårare än så borde det inte vara. Ändå är kommunstyrelsens beslut att motionen ska avslås.

Dags för uppdatering?Det är alltid vanskligt att sätta en rubrik som innehåller "nyhet" eller som är tidsbunden på en hemsida. Det brukar vara bäst med tidlösa rubriker. Lika illa kan det vara på en anslagstavla. Den här finns i Stadsparken i Katrineholm och talade 19 januari 2015 om att på programmet den här veckan står Diggiloo...

söndag 18 januari 2015

Planer för kommunplan

I dag har jag skrivit anförande inför morgondagens sammanträde med kommunfullmäktige i Katrineholm. På dagordningen återfinns bland annat att anta en kommunplan för Katrineholm under den närmaste fyraårsperioden. Centerpartiet har lagt ett eget alternativ och om detta har jag skrivit anförande. Återkommer!

fredag 16 januari 2015

En dag i svart

Svart är färgen för dagen. Svart betyder begravning. Jag ska i dag delta i begravningen av förre riksdagsledamoten Gösta Karlsson, Mariefred. Det är naturligtvis en sorglig dag. Begravningar är sällan lustiga tillställningar, eftersom de innebär ett slutligt avskedstagande.

I det här fallet tar jag, och många med mig, farväl av en man som levt ett rikt och långt liv i samhällets tjänst. Mestadels är det Centerpartiet som har dragit nytta av Gösta Karlssons skarpa intellekt och förmåga att bidra i samhällsutvecklingen.

Jag kommer alltid att minnas hans vassa penna och hans vänfasthet. En rättrådig person som inte alltid var "bekväm" för de styrande inom och utom partiet.

Men vi är inte valda för att vara lämpliga, som en partisyster en gång sa.

Stort tack för alla insatser, Gösta. Vila i frid!

torsdag 15 januari 2015

Går inte att mjölka bönderna mer

Läget är akut. Det låter som om det har sagts tidigare om de svenska mjölkböndernas situation. Men nu har läget försämrats ytterligare genom fortsatta prissänkningar till producenten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht uttalar sig i radions P1 Morgon inför dagens överläggningar om mjölkböndernas situation. Det har hörts förut och enbart prat ger inte resultat. Det går inte att mjölka bönderna mer på pengar - de måste få ersättning för sitt arbete och för sina produkter.

Buchts föregångare som landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) har planen klar för vad som behöver göras, enligt följande pressmeddelande:

1. Ställ krav på EU

Alliansregeringen beslutade om ett rekordstort landsbygdsprogram, som innehöll bland annat ersättningar för djurens välfärd, miljöersättningar och kompensationsbidrag. Men de pengarna kan i nuläget inte användas.

- Sven-Erik Bucht måste ta kontakt med ansvarig EU-kommissionär Phil Hogan och trycka på för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt. Pengarna i landsbygdsprogrammet ska användas till det de var tänkta till, säger Eskil Erlandsson.

2. Samla branschen

Under 2014 samlade Eskil Erlandsson bland annat grisbranschen till breda möten för att gemensamt ta fram en handlingsplan. Dessa samtal upprepades och har inneburit att man tillsammans har kunnat börja vända en nedåtgående trend.

- Regeringen borde ta samma initiativ med mjölkbranschen. Det är bra att man nu samlas i riksdagen, men Sven-Erik Bucht måste också agera och ta initiativ till samling och samtal. Centerpartiet har erfarenhet från detta i regeringsställning och bidrar gärna, säger Eskil Erlandsson.

3. Satsa på exporten

En viktig del av satsningen Matlandet Sverige var exportåtgärder. Alliansregeringen satsade årligen cirka 19 miljarder kronor på exportfrämjande insatser. Dessutom skickades en tjänsteman till Peking för att underlätta för svenska livsmedelsföretag att nå nya marknader.

- Det är viktigt att det exportarbetet fortsätter, inte minst med tanke på Rysslands agerande. Även här måste Bucht bryta sin passiva hållning och ta egna initiativ, säger Erlandsson.

Därutöver borde det vara möjligt för konsumenterna att direkt i butiken kunna påverka de svenska mjölkböndernas ekonomi. Men det kräver förstås insatser från mjölkföretag som Arla och satsningar från butikerna som säljer mjölken.

onsdag 14 januari 2015

Får hoppas på en god fortsättning

Lyssnar till riksdagens partiledardebatt. Inte så mycket tycks ha förändrats efter decemberöverenskommelsen och mordet på det fria ordet i Paris. De enkla förklaringarna dominerar, nyanserna är få. Men en första debatt, där inte alla partiledare har hunnit yttra sig, är förstås en för kort tid för att döma av hur det som har hänt har påverkat debattklimatet.

tisdag 13 januari 2015

Sjöarna mår bättre

En liten notis i lokaltidningen gjorde mig särskilt glad i dag. Där stod att de sjöar i Sörmland som kalkats mår bättre. I de undersökta sjöarna har man nämligen hittat smådjur som är särskilt känsliga för försurning. I någon sjö hade man också hittat tecken på att föroreningarna hade minskat.

Så miljön blir bättre, även om det går allt för långsamt!

måndag 12 januari 2015

Mötessäsongen inleds

Nu är det vardag igen och mötessäsongen inleds med gruppmöte med Centerpartiets kommunalt förtroendevalda i Katrineholm. Det ska bli roligt att möta den nya gruppen och lägga upp planerna för året i den nya lokalen på Jungfrugatan 21.

I rubriken skriver jag att mötessäsongen inleds, men det är inte alldeles riktigt. Jag har redan klarat av ett styrelsemöte med Centerkvinnorna i Stora Malm. Men fler möten lär det bli, definitivt. Så det är bara att dra igång med gröna tag efter alla röda dagar...

söndag 11 januari 2015

Raskar räven över isen?Det blir nog inte något fotopris för den här bilden från Centerkvinnorna i Stora Malms julfest i SAIK-lokalen i Strångsjö. Kanske är dansarna på väg att "raska över isen" för att utföra något uppdrag?

Roligt hade barnen och de vuxna i alla fall, så vi har preliminärt bokat spelman och lokal för att, som Julen och tomten, komma tillbaka nästa år.

lördag 10 januari 2015

Så det blir julfest, julfest hela dan...

Ja, i dag är det dags för julfesten i Strångsjö. Det är en tradition att Centerkvinnorna i Stora Malm ordnar julfest för traktens barn. I 20 år har Peder Larsson hjälpt oss med musiken. För utan musik blir det inte någon fart på dansen kring granen.

Klockan 13.30 och SAIK-lokalen är tiden och platsen. Välkommen!

Grattis Anna Kinberg Batra

I dag väljs Anna Kinberg Batra till ny ordförande för Moderaterna. Jag vill önska henne grattis och lycka till i arbetet. Det behövs fler kvinnor i politiken och på ledande poster. Det behövs människor i politiken som ser andra. Det gör Anna Kinberg Batra. Jag hade förmånen att tjänstgöra som ordinarie ledamot i Finansutskottet under min tid som ersättare i riksdagen för Centerpartiet i Sörmland. Det kan inte vara så lätt att hålla reda på alla ledamöter och ersättare som kommer och går. Men Anna Kinberg Batra tillhör den sortens politiker som inte bara kan, utan som också gör det. Håller reda på vem som är vem och varför och som inte glömmer detta när hon lämnat riksdagshuset och exempelvis är på valupptakt i Gnesta.

Det kommer att blåsa hårt på toppen. Kritiken är sällan saklig och kvinnliga politiker får vara beredda på en helt annan typ av kritik än de politiker får som inte så ofta bär kjol. Det är trist. Men med fler förebilder kan det förhoppningsvis ändras på sikt. Så lycka till Anna Kinberg Batra med ditt nya uppdrag!

fredag 9 januari 2015

Rätt om äldreomsorgen

En "sur" undersköterska ger mig och Centerpartiet rätt i vår beskrivning av äldreomsorgens förändring i Katrineholm i en insändare i Katrineholms-Kuriren i dag och att det behövs mer medel. Jag blir förstås glad över stödet.

Centerpartiet har motionerat om en utjämningsreserv liknande den som finns inom Bildningsnämndens område för att undvika svängningar på grund av oförutsägbara händerlser.

torsdag 8 januari 2015

Mordet på det fria ordet

Mordet på det fria ordet är inte något att gilla. Det är oroligt. Det är bara att hoppas att mördarna stoppas och att illdådet inte följs av fler. Det fria ordet ska inte behöva försvaras med vapen, det ska kunna leva av sig självt.Denna vita ros får symbolisera alla som kämpar för att det fria ordet ska få vara fritt och ohotat.

Mer medel till våra äldre

27 december publicerade Katrineholms-Kuriren följande debattartikel:

"Till och från går det att på insändarplats och nyhetssidorna läsa i Katrineholms-Kuriren om äldre som inte får den hjälp som de behöver. Resurserna räcker inte till och vård- och omsorgsförvaltningen tvingas av kommunledningen att snåla ytterligare på bemanning och annat för att hålla sin budget för 2014.

När jag kom med i kommunpolitiken i Katrineholm som förtroendevald talades det om bemanningen 0.8, det vill säga det skulle finnas personal motsvarande en 80-procentig tjänst per boende på särskilt boende. I dagens äldreomsorg närmar sig bemanningen 0.5.

Det här är inte värdigt i ett modernt samhälle. Mer medel behövs till våra äldre.

I Centerpartiets budget för 2015 satsade vi tio miljoner mer än majoriteten på vård- och omsorgsnämnden. Det kan tyckas som en droppe i havet, men ändå är det dropparna som gör havet och beloppet skulle räcka till att åtminstone behålla de resurser som finns i dag, utan att göra dumsnåla neddragningar. Vi hade också med mer pengar till löneökningar.

Vård- och omsorgsnämnden har under flera år hållit sig inom sin budgetram. Det har gjorts genom att se över alla kostnader. När Katrineholms kommun införde LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, inom hemtjänsten, så fick det utöver valfriheten som följd att kommunens kostnader blev mer synliga.Trots det, så är det inte alldeles enkelt att beräkna äldreomsorgens kostnader. Det går att räkna antalet åldringar i olika åldersgrupper och säkerligen också att statistiskt sett få fram livslängden och hälsotillståndet. Men exakt kan det aldrig bli. Ingen kan veta när ohälsan slår till, när någon ramlar, bryter sig, får en stroke eller blir så rörelsehindrad att det krävs dubbel bemanning för att klara den vardagliga vården.

I skolans värld avsätts en pott för volymökningar – fler barn, elever och ungdomar som kommer till kommunen under året. Det är nya unga som ingen kunnat beräkna att de ska komma till oss och behöva plats i förskolor och skolor.

Det här är ett bra system för att möta volymökningar under året. Jag och Anita Karlsson från Centerpartiet har därför lämnat in en motion om att ett liknande system behöver införas inom äldreomsorgen. Det skulle innebära att det finns extra medel att söka för förändringar som inte kunnat förutses exempelvis ett ökat antal personer som behöver bistånd eller ökade insatser.

Extrapotten skulle tillsammans med en ökad budgetram ge mer medel till äldreomsorgen i Katrineholms kommun för att kunna ge fler en bättre vård och omsorg.

Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet"

onsdag 7 januari 2015

Nu har nog hunden dött...

Det känns som om jag brukar skriva så ibland. Om hunden som har dött. För att ha en blogg är som att ha en hund, vilket jag i och för sig aldrig har haft, hund alltså, att om man inte går ut med den så dör den.

Nu är det ungefär sju dagar sedan jag gjorde mitt senaste inlägg här på bloggen och förklaringen är så klart enkel. Jag har använt alla röda och svarta dagar sedan lite före Jul till att vara ledig och avkopplad på känd ort i Bohuslän, det vill säga Hogstorp.

Där har jag ägnat mig åt julmus och att tänka lite på politik. För nu blev det inte något extraval. Om detta vill jag återkomma till.