fredag 31 augusti 2012

Ingen Quick-fix

Justitierådet Göran Lambertz fortsätter i dag sin rättsstrid på DN Debatt för att leda i bevis att rätten gjorde rätt när den dömde Thomas Quick.

Lambertz är onekligen modig i sin strid för vad han anser är rätt.

Hur som helst, det är ingen Quick-fix att ta reda på vad som är rätt och fel i den här historien. Förhoppningsvis leder hela processen till kunskaper som är till nytta för rättssystemet.

torsdag 30 augusti 2012

Insyn i samarbetet

Kommunerna i Kolmården ska samarbeta. Samarbete är i grunden alltid bra. Men när det ska samarbetas med och om kommunala medel, så krävs det insyn och öppenhet.

I går fattade kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om en avsiktsförklaring om detta samarbete, där Katrineholm, Nyköping, Vingåker, Oxelösund, Norrköping och Finspång ska jobba ihop.

Till detta beslut fick jag och Centerpartiet igenom att arbetet ska avrapporteras till kommunfullmäktige två gånger om året.

Det är en öppning för öppenheten!

tisdag 28 augusti 2012

Allemansrätten i P1 Morgon

Allemansrätten tas upp på nytt i ett reportage i P 1 Morgon alldeles nyss. Centerpartisten Staffan Danielsson (C) intervjuas och berättar att han filar på en riksdagsmotion i frågan.

Ja, det är en brännande fråga som måste diskuteras när den är sval, det vill säga vid de tillfällen när läget inte är akut.

Hur gör vi med allemansrätten? Hur ökar vi kunskaperna om vad som är tillåtet och inte?

Information är en väg, att tydliggöra sedvanerättens innehåll ett annat. Det viktiga är att värna vår rätt att vara i naturen utan att överutnyttja naturens tillgångar.

söndag 26 augusti 2012

Topp(s)tyrt samarbete

På kommunstyrelsens sammanträde på onsdag ska vi enligt föredragningslistan anta en avsiktsförklaring om ett samarbete mellan kommunerna Katrineholm, Vingåker, Norrköping, Finspång, Nyköping och Oxelösund.

Det är sex kommuner, som utöver att vissa av dem delar gräns, också har det gemensamma att kommunstyrelsens ordförande är Socialdemokrat. Måhända är det just detta som förenar, utöver den bitvis delade kommungränsen.

Min uppfattning är att kommuner ska samarbeta. Men dessa samarbeten måste gå att granska och vara öppna för insyn. Den avsiktsförklaring som kommunstyrelsen ska ta ställning till är i den meningen inte bra. Samarbetet ska nämligen ske mellan sex kommunalråd och sex kommunchefer, i två lag.

Hur får allmänheten insyn i detta?

Jag har hittills inte hittat ett ord om den demokratiska dimensionen i detta samarbete.

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland tillsätts genom indirekta val och regionstyrelsens verksamhet godkänns i efterhand av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Dessutom är mötena offentliga.

Samverkansavtalet sker utan val och de möten som kommer att hållas är slutna.

Det blir onekligen ett demokratiskt underskott, om inga förändringar görs i avsiktsförklaringen.

För demokratins skulle behöver det göras. Öppenhet är viktig!

lördag 25 augusti 2012

”Renovering bättre än nybygge”

Jo, vi tyckte att det var bättre att renovera än att bygga nytt, när jag och Stefan Tornberg förklarade oss i vårt gemensamma pressmeddelande om Yttrandefrihetskommitténs betänkande. Så här skrev vi:- Centerpartiet står bakom utredningens förslag ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten”. En renovering av Tryckfrihetsförordningen, TF, och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, är bättre än ett nybygge, en helt ny lag, säger Centerpartiets ledamöter Stefan Tornberg och Inger Fredriksson.
I fyra år har arbetet pågått med att försöka ta fram en ny, teknikoberoende grundlag för yttrandefriheten. Resultatet av arbetet har redovisats i sammanlagt tre betänkande. Genom överlämnandet av ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten ” till justitieminister Beatrice Ask är uppdraget nu slutfört.
- Yttrandefrihet är en av demokratins grundvalar. Alla människor ska ha rätt att få uttrycka sin mening, även åsikter som av samhället uppfattas som obekväma eller felaktiga, och som andra individer uppfattar som rena dumheter. I ett demokratiskt samhälle måste idéer och uppfattningar få brytas mot varandra.

- Sverige har en unikt lång tradition av grundlagsskyddad yttrandefrihet. Det är något att vara stolta över. För att garantera en fortsatt stark yttrandefrihet är det viktigt anpassa lagstiftningen till ett modernt samhälle. De förslag som togs fram till en ny yttrandefrihetsgrundlag hade större nackdelar än fördelar, säger Inger Fredriksson.
Utredningen hade även i uppdrag att överväga lagstiftning om integritetskränkningar, vilket utredningen inte föreslår ska införas inom det grundlagsskyddade området.

- Centerpartiet ser stora fördelar med dagens frivilliga system med etiska regler och prövningar av övertramp, som skulle kunna försvagas om lagstiftning infördes. Däremot finns det starka skäl för en generell straffbestämmelse till skydd mot grova personliga kränkningar utanför det grundlagsskyddade området, vilket regeringen bör ta initiativ till, säger Stefan Tornberg.

- Vi hade även önskat se förstärkningar av meddelarskyddet inom den offentliga förvaltningen. Där hann inte kommittén utreda hur meddelarskyddet kan säkras när det nu kommit in fler privata utförare inom den offentliga verksamheten. Därför är det angeläget att regeringen snarast utreder hur meddelarskyddet kan utvidgas till att omfatta anställda i dessa företag."

Katrineholms-Kuriren skrev även i fredagstidningen om förslaget.fredag 24 augusti 2012

Departementets film från presskonferensenYttrandefrihetskommittén presenterar vårt betänkande vid presskonferensen.

torsdag 23 augusti 2012

Utredning överlämnad

Vad har vi gjort under fyra år? Förändrat en grundlag! Vi har vänt och vridit på alla stenar och producerat sammanlagt fyra böcker. I dag satte vi punkt genom att överlämna Yttrandefrihetskommittens slutbetänkande till Beatrice Ask. Det känns lite sorgligt, men mest roligt och inspirerande att ha fått vara med. Får återkomma med fler reaktioner senare.

onsdag 22 augusti 2012

Nu blir det överlämnande

Imorgon ska det ske - det högtidliga överlämnandet av fyra års arbete. Yttrandefrihetskommittén lämnar över sitt slutbetänkande "En översyn av tryck- och yttrandefriheten" till justitieminister Beatrice Ask på Rosenbad.

Det har blivit många PM innan vi har gått i mål och funnit att det inte är möjligt att göra en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag utan att försämra dagens skydd.

Men mer om det imorgon, då utredningen blir offentlig.

Lite muntrationerEfter det hemska inlägget om dumheternas dumheter, Todd Adkins syn på abort, måste jag bidra med något annat.

Filmen visar Per Heldorffs kluriga positiv. Mer sådant finns på bloggen.

Finns det gränser för republikaner?

Mycket ska man höra innan öronen ramlar av. Utan att ha kollat citatet, så säger jag att det är Pippi Långstrump som står för det.

I morse hörde jag om republikanen Todd Akin som fått "vissa problem" (mina citattecken), eftersom han hävdat att abort inte skulle tillåtas ens vid en våldtäkt, med motiveringen att "man blir inte gravid vid en våldtäkt".

Jag häpnar. Det är lika huvudlöst och okunnigt som teorin att sex med oskulder, exempelvis mycket små barn, skulle bota HIV/aids.

Vad göra? Ja, okunskap kan endast brytas av kunskap. Men väljarna kan förstås välja - och välja bort.

Ett präktigt självmål är det hur som helst.

tisdag 21 augusti 2012

Högaktuell regiondebatt

I går var det kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm och vi hann besluta och diskutera om en hel del frågor.

En debatt blev ännu mer aktuell än vad jag hade kunnat föreställa mig, när jag skrev min interpellation. Så här sa jag i debatten:

"Jag ställde interpellationen om ”Vad driver Katrineholm i Regionförbundet?” därför att vi inte hann diskutera regionförbundet och dess verksamhet, när kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen vid juni-sammanträdet. Jag tror inte att det hade varit så populärt att dra igång en debatt i elfte timmen och alla hade kanske heller inte varit beredda att ge frågorna den uppmärksamhet som de är värda.

Nu har jag fått svar från Göran Dahlström om hur Katrineholm har agerat i regionstyrelsen och om vilka frågor som varit viktigast att driva samt en sakupplysning om ett projekt. Jag tackar naturligtvis för det.

Av svaret förstår jag att:
Katrineholm agerar som det anstår en medlem av ett kommunalförbund.
Nästan alla frågor har varit viktiga – men viktigast den regionala transportplanen.
Att projektet KFV i ekonomiska krisens fotspår varit bra för de företag som ingått i kompetensinventeringen.

Men när jag skrev interpellationen visste jag inte att regionfrågan och regionsamarbetet skulle vara ännu mer aktuellt att diskutera just nu efter den avsiktsförklaring som många av oss mest kunnat läsa om i tidningen av ett fördjupat samarbete mellan sörmlandskommunerna Katrineholm, Vingåker, Oxelösund och Nyköping samt östgötakommunerna Finspång och Norrköping.

Vad betyder det här för det fortsatta samarbetet i Regionförbundet Sörmland? Spricker regionförbundet Sörmland? Det är ju lite extra intressant när både regionstyrelsens ordförande och dess vice kommer från ”utbrytarkommunerna” Vingåker och Nyköping.

Katrineholm har tveklöst intressen över östgötagränsen. Vi måste vara rädda om våra kommunikationer. Men ännu fler pendlar mot Stockholm och Södertälje. Vi har inte bara relationer till Östergötland, vi måste ha bra relationer åt fler håll.

Det här visar egentligen mest hur viktigt det är med öppenheten och att vi diskuterar Katrineholms position i omvärden och att regionfrågorna alltid ska finnas högt på dagordningen."

måndag 20 augusti 2012

Väl värd sitt pris

Jag läser i en liten notis i Katrineholms-Kuriren att Per Helldorff har fått ett stipendium om 50.000 kronor från Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Stipendiet får han för att han har förnyat hemslöjden.

Det är inte så många år sedan som Per Helldorff lämnade Flodafors för att flytta till Kisa. Hans finurliga hantverk har dock satt många spår i bygden. En tid gjorde han stora tråg som färglades i glada färger. Under en annan epok specialiserade han sig på skrin. Skrinen hade form av bananer, semlor, äpplen, ja, fantasin hade inga gränser. Ännu roligare kunde det bli, när han gjorde olika konstverk som kunde röra sig genom olika kugghjul och finurlighet. Den gamla tekniken med träkugghjul förenades med modern design.

En hel del av dessa tingestar har hamnat hos kommunanställda i Katrineholm, då de kunde välja konsthantverk som en erkänsla för lång och trogen tjänst inom kommunen.

Allt som allt vill jag bara ha sagt - Per Helldorff är en högst värdig mottagare av ett pris för att ha förnyat hemslöjden. Han borde också prisas för alla bidrag som gjort livet väsentligt roligare!

söndag 19 augusti 2012

Liten linnea att glädjas åt


Linnean lär aldrig vinna pris i någon tävling om "största...".

Men man blir väldigt glad över att hitta den lilla gracila blomman ute i skogen. I alla fall blir jag det!

lördag 18 augusti 2012

Efterlängtad förbifart

Katrineholms-Kuriren skriver i dag i ett stort reportage om Östra förbifarten utanför Katrineholm som ska invigas om lite drygt en månad.

Det är verkligen en efterlängtad vägsträcka, som dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) fick med i trafikplaneringen.

Jag var med och lobbade för vägen vid ett möte med ministern på Gröna kulle.

Nu visar sig satsningen ha många andra positiva effekter. Det har gått både snabbare och blivit billigare att få vägen färdig. Det är ett mycket positivt arbetssätt, att ha ambitionen att göra arbetet ännu mer effektivt.

Jag ser verkligen fram emot invigningen, inte minst för att det kommer att spara stadens centrum en hel del onödig trafik med avgaser och buller.

onsdag 15 augusti 2012

Familjekantarell


Det blev en... familjekantarell!

tisdag 14 augusti 2012

Det gick åt skogen...

... åtminstone ekonomiskt för Boo Forssjö som igår begärdes i konkurs. För Katrineholms kommun är det många arbetstillfällen som är i farozonen, om det inte lyckas gå att rekonstruera företaget.

Förhoppningsvis kommer företaget att kunna återuppstå. Bland tillgångarna finns en väl inarbetad pelletsfabrik, som borde ha framtiden för sig i energiomställningens spår.

måndag 13 augusti 2012

Alla vänsterhänta har firat i dag

Alla dessa dagar! Har du märkt att det är alla vänsterhäntas dag i dag?

Dagens Nyheter uppmärksammade detta i ett stort reportage i dag.

Inte har jag märkt att det har strömmat in uppmärksamhet och presenter. Men det är förstås bra att olikheter får uppmärksamhet.

Dags för politisk vardag

I dag rullar den politiska vardagen igång. Nästa måndag är det dags för kommunfullmäktige i Katrineholm och inför detta samlas Centerpartiet till gruppmöte måndagen innan.

I kväll ska vi specialstudera vatten hos Sörmland Vatten AB.

söndag 12 augusti 2012

Som fulast vid 50...

Gjorde en semestertur till Bohuslän nyligen. På återvägen lyssnade jag på radio. Det var inte något uppbyggeligt. Det handlade om ålder och om åldrandet.

Man skulle vara som fulast vid 50...

Dock fanns det visst hopp! Vid 60 hade den inre skönheten kommit fram.

onsdag 8 augusti 2012

Drick mera svensk mjölk

Den svenska mjölkproduktionen är i akut kris. Mjölkpriset har fullkomligen rasat i en redan ganska pressad bransch. Allt fler mjölkgårdar tvingas avveckla mjölkproduktionen.

Jag tycker att utvecklingen är förskräcklig och jag gör själv mitt bästa för att dricka så mycket svensk mjölk som möjligt. Men det, och att ett stort mjölkföretag sponsrar den svenska OS-truppen, hjälper förstås inte långt. Konsumtionen måste öka totalt sett och konsumenterna måste dessutom vara beredda att betala lite mer för denna fullvärdiga dryck. Det är den värd, liksom det är värt att ha mjölkproduktion för köttets skull och för det öppna landskapet, som bäst vårdas av betande mular.

Kanske behövs det andra insatser också. Det viktigaste är att återfå lönsamheten. Lönsamma företag överlever.

Riksdagsman Staffan Danielsson (C) skriver på sin blogg om vad som behöver göras.

Katrineholm på nyhetsplats

Hörde igår på Ekot att Katrineholm fick plats bland nyhetsrubrikerna. Den här gången var det inte särskilt smickrande. Kommunen skulle tvingas böta därför att den inte ordnat kontaktfamilj i tid.

Alla nyheter är inte goda nyheter, även om det säkerligen är mycket som behöver stämma för att kontakten ska bli god.

Om man ska säga något positivt, så måste det ha varit ont om andra nyheter den här dagen, eftersom Katrineholm uppmärksammades i nyhetsfloden.

måndag 6 augusti 2012

Intressanta tankar om äldrevården

DN-debatt i dag kan man läsa en biståndsbedömares funderingar över hur äldrevården fungerar och hur den borde fundera.

Det är intressanta tankar, inte minst detta att den äldres framtid så mycket vilar i biståndsbedömarens händer. Biståndsbedömarna är förstås människor som gör egna bedömningar. Debattören, Tarja Brandeus, menar att det skulle behövas gemensamma normer för att nå en mer likartad bedömning.

Synpunkten är sympatisk. Det är möjligt att det behövs en gemensam lägsta nivå och så får kommunerna möjligheten att lägga ribban högre, om så önskas.

Frågorna behöver tveklöst diskuteras.

Alfons i Stadsparken

Katrineholmsveckan inleddes på allvar igår söndag. I dag är det bland annat Alfons Åbergs dag i Stadsparken.

Jag har ingen relation till Alfons Åberg, lika lite som jag är uppväxt med Tove Janssons mumintroll, men jag noterar att det är otroligt påpassligt att den lille killen som nu blivit stor - 40 år för väl ändå betraktas som vuxen? - firas på hans namnsdag, 6:e augusti?

söndag 5 augusti 2012

Grattis till segern, Katrineholmsrevyn!

När OS pågår som bäst tar Katrineholm hem segern! I revy-SM, men det är roligt det också. Nu går sångnumret vidare till tävlingen i Norge, berättar Katrineholms-Kuriren via hemsidan.

Grattis, säger jag, lite avundsjukt...

lördag 4 augusti 2012

Paus i blåbärsfabriken


En naturlig process

Koldioxidekvivalenter är, som de väl insatta vet, ett sätt att göra alla växthusgaser jämförbara. Då blir det lättare att räkna hur olika ämnen var för sig och tillsammans påverkar klimatet. Fast helt enkelt blir det förstås aldrig.

Ibland kan sammanräkningarna bli överraskande. Exempelvis påverkar en persons godiskonsumtion klimatet nästan lika mycket som samma medelpersons köttätande.

En intressant iaktagelse, då Rosa, Stjärna och de andra rara kossorna skuldbeläggs för att de avger metan, när de gör mjölk av solenergi genom omvandlingen av grönmassa.

Det är ju en fantastiskt naturlig process jämfört med det konstgjorda godis som även jag stundom stoppar i mig.

fredag 3 augusti 2012

Slutöverklagat om KFAB:s uteskötsel

Kammarrätten tar inte upp Katrineholms kommuns överklagan av uteskötseln för KFAB. Jag blir glad över detta, som jag fick reda på vid LRF-träffen på Harpsund.

Sören Forss, verksamhetsledare för Maskinring Sörmland, som haft anbudet, förlorat det och återfått det i otaliga turer, berättade om detta.

Nu hoppas jag att det blir lugn och ro och att det kan bli fint runt KFAB.s fastigheter igen. Striderna har bara förlorare, tyvärr!

Jobbigt med alla vinster...

Ja, hur ska man annars bortförklara det, ett uselt resultat på en tipstävling?

Jo, att det blir jobbigt med alla vinster...

Nej, det är alltid roligt att tävla och på LRF.s kraftsamlingsdag på Harpsund fanns det många tillfällen att kryssa rätt bland frågorna och svaren.

Jag hann bara med två tipstävlingar och jag misstänker att resultaten ungefär blev de samma.

Skogsbolagets Holmens tävling hade ganska svåra frågor som en seriös deltagare hade tagit reda på via deras utställning. Min "gissistikmetod", när kunskaperna inte räckte, fungerade inte. Dock är jag lite stolt över att jag kunde trädslaget oxel samt skogsmåttet skogskubikmeter...

Mer än nedskräpning

Katrineholms-Kuriren skriver i dag i en liten osignerad artikel om förslaget till ny avfallsplan för Katrineholms kommun och grannkommunerna Flen och Vingåker.

Centerpartiet i Katrineholm skrev ett yttrande om vad vi tyckte om planen och vad vi ville förändra. Detta redovisas i en del i artikeln, det som handlar om nedskräpning i stadsmiljön.

Det är en väldigt snäv tolkning som görs. I vårt yttrande talar vi om nedskräpning totalt sett och det som ett sätt att mäta hur renhållningen fungerar. Om den inte fungerar, då ökar nedskräpningen. Detta är möjligt att mäta genom de kundenkätundersökningar som görs av Sörmland Vatten och Avfall AB.

Våra idéer avfärdas dock i förslaget. Här kan du läsa hela vårt yttrande.

torsdag 2 augusti 2012

Insamlandet för bra för att hamna på soptippen

I dagarna har utredningen om den framtida återvinningen presenterats. Utredaren föreslår att kommunerna får ta över insamlingsansvaret från FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen. Motivet skulle vara - jag har inte läst utredningen, bara vad som har refererats av media - att kommunerna redan i dag har ansvaret för övrigt hushållsavfall.

Jag tror att detta är fel väg att gå. De allra flesta hushåll har lärt sig att sortera. Insamlingsprocenten är hög, även om mer självklart kan göras. En återgång skulle flytta ansvaret till kommunerna, även om förpackningsindustrin fortfarande skulle svara för kostnaden. Ja, egentligen är det förstås konsumenten som får stå för kostnaden vid inköpet av varan.

Det som borde förändras och förfinas är systemen. Mer borde kunna källsorteras.

Om kommunen skulle få ta över ansvaret är risken stor att problemen flyttas och att kostnaderna hamnar hos skattebetalarna i stället.

Dagens system är inte perfekt, men det är inte så dåligt att det förtjänar att hamna på soptippen. Mycket av systemet kan faktiskt återvinnas för att bli en ännu bättre vara senare.

onsdag 1 augusti 2012

"Vi kollar i fall att..."

Var det så de tänkte på statliga Vattenfall; vi kolla i fall att..., när de sände iväg fyra sidor som en ansökan om att få pröva en kärnkraftsnybyggnad till strålskyddsmyndigheten?

Otroligt är det inte, men ganska onödigt att dra igång ett ansökansförfarande om nu bolaget inte bestämt sig. För i dagsläget finns det inte ens några normer för vad som ska prövas...

Läs gärna miljöminister Lena Eks funderingar i ämnet.