söndag 21 januari 2018

Fin prästvigning i Strängnäs

Jag har varit med på några prästvigningar som ledamot av domkapitlet i Strängnäs stift. Det är vi som godkänner präst- och diakonkandidaterna i en examen, ett förhör eller snarare ett samtal inför det beslut som vi ska fatta. Alla kandidater hittills har vi godkänt och konstigt vore annars, för om de inte passade för sin kommande tjänstgöring så borde det redan ha visat sig under den utbildningen, praktiken och de samtal som förs.

I dag var det en präst, Annica Vallgren, som vigdes till präst. Mycket högtidligt i domkyrkan i Strängnäs med tre biskopar närvarande, Johan Dalman, Hans-Erik Nordin och Jonas Jonson och en rad av stiftets prostar. Precis som det ska vara, när nya krafter träder in i ämbetet.

fredag 19 januari 2018

Bra dag med LRFLRF i Sörmland bjöd i dag in till en temadag om nya vattenlagen, om skogsbruk och livsmedel. Det blev en väldigt matnyttig dag. Vi började vid Ekenäs kvarn i Vadsbro med att prata om ny vattenlagstiftning som kan riskera att bli mycket kostbar för jordbrukarna. Förslaget är på väg mot riksdagen.

Därefter gick färden till föreningsgården, där lokalproducerad och lokalt lagad mat serverades innan LRF fortsatte att informera om skogens betydelse för Sörmland och Sverige samt hur den nya livsmedelsstrategin behöver omsättas i handling.

Mycket att jobba vidare med och driva hårdare i Centerpartiet på alla nivåer.

Praktiska kaffetips

Vi slösar med mycket, men så här i januaritider kan det vara läge att spara extra på resurserna! I nyhetsbrevet Aktuell hållbarhet hittade jag följande tips för att minska mängden kaffe som inte hamnar i kopp eller kropp.

Fem hela tips förmedlar jag härmed:

1. Brygg och häll upp mindre mängd åt gången.

Naturligt tips, men kanske lite snålt och snål vill man ju inte vara.

2. Häll upp på termos så kaffet håller sig varmt längre.

Gammalt husmorstips, det är ju inte för inte som det heter TV-kanna. Kaffet skulle hållas varmt tills den viktiga pausen kom!

3. Frys in överblivet kaffe till isbitar

Det verkar lite konstigt, men kan kanske vara trevligt att prova. Frågan är när man vill tillsätta fruset kaffe i någon dryck?

4. Gör iskaffe eller drinkar.

5. Använd i matlagningen, till inläggningar och marinader, till att baka eller till desserter.

Jag har många gånger skojat om att blir det kaffe över så får jag koka kräm - mockakräm. Jag har alltså haft rätt hela tiden...

torsdag 18 januari 2018

Viktigt välkomnande

Igår kväll välkomnade jag och många, många andra kyrkoherde Anna Jarl till sitt uppdrag i Katrineholmsbygdens församling. Det blev en verkligt fin kvällsmässa med mycket sång och musik och en stor glädje!

Idag har jag fortsatt i det glädjefyllda välkomnandet och deltagit i årets första sammanträde med domkapitlet i Strängnäs stift. Vi har haft glädjen att välkomna två nya präster och en diakon. Det är ett viktigt välkomnande. Svenska kyrkan behöver nya präster och nya diakoner för att kunna möta församlingarnas, det vill säga människornas behov och jag är ödmjuk inför uppgiften att som en av ledamöterna i domkapitlet få fatta det avgörande beslutet, så att de kan verka i Strängnäs stift.

onsdag 17 januari 2018

Ljuset på ett tryggare Sörmland

Katrineholms-Kuriren publicerar idag min debattartikel om hur vi måste gå vidare i spåren av #metoo. Tyvärr så finns den just nu inte utlagd på nätet, så jag lägger ut texten här i sin helhet.

I helgen vandrade kvinnor och män över hela Sverige för att sätta ljuset på nytt på #Metoo. Jag anslöt i Eskilstuna, men det tågades åtminstone i Strängnäs och Mariefred också här i Sörmland.

Frågorna är viktiga. Ingen ska behöva utsättas för den förnedring och förminskning som sexuella trakasserier och övergrepp innebär. Ljuset som kastas på frågorna är viktigt. Men det får inte stanna där. Det måste bli något mer än demonstrationer och manifestationer.

Ingen, varken kvinna eller man, tjej eller kille, ska behöva finna sig i att utsättas för nedvärderande benämningar, tafsande och sexuella övergrepp vare sig på jobbet, i hemmet eller ute. Sörmland och Sverige ska vara tryggt för alla.

Var och en kan säga att de räcker nu. Vi kan bidra till att förändra värderingar och attityder på jobbet, hemma, i skolan, föreningen, ja, i alla de sammanhang som vi finns i.

Jag har som centerpartist och centerkvinna motionerat om att Huskurage ska införas i kommunens hyreshus. Det innebär att grannar tar ansvar för varandra och att ljuset sätts på att minska våldet inom hemmets dörrar. Alla ska veta att grannarna bryr sig och kan knacka på om de hör eller ser något som inte verkar normalt.

Utöver det här behöver skolans sex- och samlevnadsundervisning förbättras. Centerpartiet har lagt förslag om satsningar i lärarutbildningen och stöd från Skolverket att höja kompetensen bland dagens lärare.

Men det kommer också behövas skärpta straff vid sexuella övergrepp, eftersom det är allvarliga brott som det handlar om. Detta tillsammans med ett ökat stöd till tjej- och kvinnojourerna från statligt håll ser vi som en god början till ett tryggare Sörmland och Sverige.

Inger Fredriksson, riksdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland

Överförmyndaren utbytt

I måndags beviljade kommunfullmäktige Överförmyndarens avsägelse från uppdraget och valde en ny. Centerpartiet valde att inte delta i beslutet, som en markering för att visa att vi inte tycker att uppdraget ska vara politiskt tillsatt.

Att vi inte deltog i beslutet, och därmed inte heller i debatten, förargade kommunalrådet Göran Dahlström (S).

Men det är ju så man gör, om man inte deltar i ett beslut, då deltar man heller inte i debatten. Det är att visa att det här är ett beslut som majoriteten får ta ansvar för själv.

tisdag 16 januari 2018

Huskurage införs

Huskurage kommer att införas i KFAB:s bostäder. Det blir följden av den motion som jag och Anita Karlsson lämnat in och som nu har passerat kommunfullmäktige. I debatten var alla överens om att det är bra att vi bryr oss om.

Så här sa jag i debatten:

"En motionär brukar sällan vara riktigt glad om inte motionen blir bifallen. Den här gången är jag och Centerpartiet glada. Det är nästan som en tidig julklapp. För det som vi tycker är viktigt, är att våldet i samhället minskar och att tryggheten ökar.
En väg till detta är att införa Huskurage, att fastighetsägare och de boende tillsammans tar ansvar för att våra hem, så långt det är möjligt, är en fredad zon fri från våld. Att vi, tillsammans, säger ifrån. Att vi, tillsammans, är beredda att ringa på hos grannen när vi hör saker som vi inte tycker verkar normala. Den som är våldsam ska veta att det inte är okej att skada någon och att vi har ögonen på det och är beredda att agera.

Det här är grannsamverkan när den fungerar som bäst.

Andra fastighetsägare i Katrineholm har redan infört Huskurage. KFAB pekar i motionssvaret på att Hyreshuset i Katrineholm har infört Huskurage i sina bostäder och att bolaget planerar att följa efter.

I svaret på motionen skriver KFAB:
”KFAB önskar att våra boenden kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra då någon kan misstänkas riskera att fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer.

KFAB vill under inga omständigheter att någon i våra hyreslägenheter skall känna sig otrygg i sitt hem, vi kommer därför att anta och införa ett förhållningssätt för anställda och hyresgäster gällande huskurage för att utveckla grannsamverkan inom våra bostadsområden.”

Det här är positivt. Vi behöver hjälpa åt för att nå ett samhälle fritt från våld. Centerpartiets motion och svaret på motionen tar oss en bit till på vägen."Inga morötter, bara kameror!

Majoriteten i Katrineholm gillar kameror mer än morötter. Det är den slutsats jag drar av beslutet att avslå min och Centerpartiets motion om att inrätta en förströelsefond för att minska förstörelsen av skolor och förskolor.

I debatten argumenterade jag på följande sätt:

"Motionen handlar om den skadegörelse som våra skolor och förskolor utsätts för och som drabbar fastighetsägaren, alltså KFAB, kommunen och våra barn och unga. Det är pengar som är fullkomligt bortkastade, när de läggs på att ställa i ordning lokaler och utemiljöer efter förstörelsen. Det är pengar som kunde ha använts väsentligt bättre.

Centerpartiet lämnade in den här motionen för att prova en annan väg. Vi ville se om det inte skulle kunna vara möjligt att vända utvecklingen på positivt sätt genom att dela ut morötter i form av pengar som kunde användas till att göra något trevligt för – förströelse i ställer för förstörelse.

Vår tanke var att kommunen och KFAB tillsammans avsätter medel till en fond. Om skadegörelsen minskar eller upphör, då har kommunen och KFAB sparat pengar på det och kan då betala ut en summa som tack för att eleverna har hjälpt till att sköta sin närmiljö. För vi anser att de som använder lokalerna till vardags är de bästa beskyddarna.

Fungerar det inte, utan det ändå blir skadegörelse, så blir det inga utbetalningar. Då får KFAB och indirekt kommunen, stå för hela kostnaden för skadegörelsen. Det fanns alltså inget att förlora på förslaget, bara vinster att göra.

Tyvärr så har inte vårt förslag fallit i god jord hos varken majoriteten eller hos KFAB.
KFAB föreslår i stället en ökad kameraövervakning samt insatser från bevakningsföretag för att vända utvecklingen.

Centerpartiet anser fortfarande att det finns andra vägar att gå än med ökad övervakning och hårdare tag och att aktsamhet om det gemensamma ska premieras. Vi menar att metoden är värd att prova.

Bifall motionen!"

måndag 15 januari 2018

Dags för årets första kommunfullmäktige

Dagen har gått fort. Nu är det snart dags för årets första kommunfullmäktige i Katrineholm. Jag har tre motioner som kommer att behandlas. En om Huskurage, som kommer att införas, en om att minska förstörelsen i kommunens skolor och förskolor, som föreslås avslås, samt slutligen en motion om hälsoundersökningar på arbetstid, som sägs vara besvarad. Därutöver ska socialnämndens ordförande få svara på frågan om Katrineholm är berett att ta hjälp av datasökning för att rationalisera ansökningshanteringen av försörjningsstöd.

söndag 14 januari 2018

Ljuset på #Metoo

I dag vandrade kvinnor och män i hela Sverige för att sätta ljuset fortsatt på kampanjen #Metoo. Jag vandrade med i Eskilstuna. Eskilstuna-Kuriren fanns på plats och rapporterade.

Vi var nog ett hundratal som gick för att visa att vi inte tycker att någon ska behöva bli illa bemött eller råka ut för sexuella övergrepp. Det är inte acceptabelt.

Flera av talarna vid avslutningen på Fristadstorget framhöll vikten av att en samtyckeslagstiftning kommer på plats. Det kändes gott att veta att det är ett krav som Centerpartiet har drivit i flera år och som kommer att bli lag. Så det har jobbats med dessa frågor långt tidigare, men trycket har aldrig varit så starkt som det är idag. När så många vågar sätta ljuset på problemet, då måste det till en ändring.

Andra tider nu

Ska elever få ha mobiler och plattor på under lektionstid? Diskussionen pågår intensivt. Förespråkarna talar för att mobilen - minidatorn - är det viktigt verktyg att söka kunskap, motståndarna hävdar att datatillgången är störande och lockar till aktiviteter som inte ökar kunskapen i de ämnen som skolan vill förmedla.

Det är andra tider nu. Den lärare som inte kan väcka elevens intresse och behålla det är lika illa ute idag som igår. Det tekniska möjligheten att hitta uppgifter har ökat. Det går inte att stanna utvecklingen, men det går att erbjuda aktiviteter som inte kräver en mobil, en platta eller en dator. Det kan vara att jobba med händerna och att använda hjärnan för att lösa problem. Det är också viktigt att skolan jobbar ännu mer med källkritik så att eleverna ser att avsändaren kan ha en avsikt och att allt som finns på internet inte är sant, bara för att det är publicerat där.

Julfest, julfest hela dan...

Igår inföll årets roligaste dag! Eller, ja, det är väldigt roligt att ordna julfest för traktens alla barn och dansglada vuxna så länge som de vill komma och dansa ut julen ordentligt tillsammans med Stora Malms Centerkvinnor i SAIK-lokalen i Strångsjö. I år var vi 60 personer, hälften barn, hälften vuxna. Stämningen var hög även när tomten kom och gick.