måndag 12 november 2018

Fint fira EWK 100 år!"En karikatyr är sannare än verkligheten". EWK, Ewert Karlsson, kunde verkligen med sitt ritstift fånga människor, ledare och skeenden. EWK föddes för 100 år sedan och från och med i lördags visas en finfin jubileumsutställning på EWK-muséet på Arbetets Museum i Norrköping. Den pågår fram till i april nästa år, så det är fullt möjligt att planera in ett besök.

Det som slår mig, och säkert många andra, är att han är så tidlös. Det han beskriver gäller tyvärr än idag - med krig, fattigdom och miljöförstöring.

lördag 10 november 2018

Fler företag för Katrineholm framåt

Det är fler företag som får Katrineholm att växa, eftersom fler företag ger fler jobb som ger mer medel till välfärden. Om detta, och om Centerpartiets förslag att Katrineholms kommun ska börja jobba efter "Rättviksmodellen" skriver jag om på debattsidan i Katrineholms-Kuriren. Här följer artikeln i sin helhet:

"Centerpartiet anser att fler företag är en förutsättning för fler jobb och för att Katrineholm ska växa. För att det ska bli fler företag krävs det företagsamma människor som startar och driver allt från enmansföretag till små, medelstora eller stora företag. Förutsättningarna i företagandet är olika, men alla är beroende av ett gott företagsklimat, så att det är enkelt och lönsamt att driva företag.

Vad kommunen gör har betydelse för företagsklimatet. Kommunen kan se till att skolans utbildning håller hög kvalitet, så att det är lätt att rekrytera personal som studerat vidare eller har en passande gymnasieutbildning, samt att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. Lika viktigt som att samhällets infrastruktur fungerar, med det hårda och hoppfulla som vägar, bredband och ledningar och det mer mjuka som förskolor, skolor, omsorg, kultur och fritid, så måste kontakterna mellan kommunen och företagen fungera smidigt. Här handlar det om att hitta rätta balansen mellan service, tillsyn och myndighetsutövning.

I Rättvik i Dalarna har kommunen jobbat så framgångsrikt med att förändra kontakten mellan kommun och företag att arbetet fått stå modell för andra, som ”Rättviksmodellen”. Det handlar framförallt om en förändring av synen på tillsyn och om hur avgifter tas ut.

Tanken med tillsynen är att företagen ska göra rätt, inte att myndigheten ska leta fel. Dialog är nyckelordet. Om företaget trots detta inte gjort de förändringar som behövs, övergår handläggningen till de lagliga metoderna om föreläggande följt av föreläggande med vite och sanktioner.

Den andra delen i modellen handlar om tillsynsavgifter. De företag som har tillsyn från kommunen betalar en fast kostnad för tillsyn och en rörlig del för den tillsyn som gjorts på företaget. Företaget betalar bara den rörliga kostnaden om tillsyn på företaget har utförts och räkningen kommer när tillsynen är utförd. Det handlar om en viktig princip, att bara behöva betala för den kontroll som verkligen utförts.

”Rättviksmodellen” sprider sig och där den har införts har förtroendet mellan kommunens tjänstemän och företagen ökat och företagsklimatet har mätbart förbättrats, enligt Svenskt Näringslivs mätning.

Centerpartiet vill att detta arbetssätt införs inom Katrineholms kommun. Vi ser att det är bra för företagen. Går det bra för företagen i Katrineholm, då blir det fler jobb och mer skatter som ger resurser till skola, vård och omsorg. Fler företag för Katrineholm framåt!

Inger Fredriksson (C)"

Död hund igen...

... ja, jag har inte gått ut med något inlägg på länge på min blogg, så nu är väl hunden död? För en blogg måste ju skötas som ett husdjur för att hållas vid liv - matas med inlägg och luftas med tankar och åsikter som behöver spridas till en vidare krets.

Så vi kan väl säga att jag tar mig an mitt husdjur, min blogg, på nytt!

tisdag 16 oktober 2018

Så som vi aldrig har gjort kan vara bättre

Intog talarstolen igen igår för att kommentera kommunens delårsrapport. Så här föll orden:

"Ordförande, ledamöter, åhörare!

Det är ett halvår sedan vi stod här och debatterade årsresultatet för 2017. Nu har vi kommit fram till delårsrapporten för 2018.
Och tyvärr måste jag säga nästan samma sak som jag sa då, med skillnaden att underskottet för Socialnämnden har kommit tillbaka, - 12 miljoner, och att Vård- och omsorgsnämnden ligger kvar med ett underskott om 24,5 miljoner – det var som några säkert minns 30 miljoner i senaste bokslutet.

Verksamheten har alltså inte lyckats komma ikapp ekonomiskt. Det överraskar inte oss i Centerpartiet. Vi har följt sommarens hemtjänstkaos noga, det var stora problem, inte överallt, men mer än tillräckligt för att hålla ett extra möte om situationen på Centerpartiets begäran.

Jag säger som i våras, Centerpartiet tror inte att det enbart kommer att gå att spara och organisera sig ur de ekonomiska problemen. Det kommer i så fall att drabba de äldre och funktionsnedsatta som behöver kommunens hjälp. Vi måste anslå mer resurser för att möta behoven och vi behöver se till att organisationen fungerar väl och att personalen orkar med att göra sitt jobb.

Centerpartiet hade 20 miljoner mer i vår budget för 2018 än majoriteten för verksamhet inom Vård- och omsorgsnämnden.
Det hade inte täckt hela underskottet, men det hade gett den arbetsro som hade behövts för att kunna bygga en stabil verksamhet för framtiden och framförallt för dem som behöver kommunens omsorg.

En delårsrapport är inte lika omfattande som ett bokslut, men det svarar, liksom i frågeprogrammet på ”Vart är vi på väg?”

Det finns frågor som oroar. Revisorerna anser att redovisningen inte är korrekt vad gäller bokföringen av statsbidrag för migration, en pensionsförsäkring, exploateringar samt semesterlöneskulden. Revisorerna anser därför att det inte går att bedöma om det beräknade resultatet är rättvisande och gör att de finansiella målen nås.

Vem ska vi lita på? Revisorerna är utsedda av kommunfullmäktige att granska verksamheten, om de är oroade, då är jag oroad. Vi kan alltså ha ett underskott att vänta vid årsskiftet.

Helt klart är det så att åtgärder måste till för att på kort och lång sikt dämpa kostnadsutvecklingen. Kommunen kommer att behöva effektivisera verksamheten och ibland välja bort. Så som vi alltid har gjort fungerar inte. Så som vi aldrig har gjort kan faktiskt vara bättre."


fredag 5 oktober 2018

Domare på livstid

I USA ska senaten rösta om ny ledamot i högsta domstolen. Brett Kavanaugh är föreslagen av president Donald Trump. I ett annat land skulle detta kanske inte vara så kontroversiellt, men i USA sitter domaren på livstid i HD. Dessutom har Brett Kavanaugh anklagats för sextrakasserier.

I en provomröstning har utfallet blivit 51 mot 49 för Kanaugh.

USA får förstås ta ansvar för federationens egen konstitution. Men det är märkligt att en domare på 2000-talet kan ha ett livslångt förordnande. Det är också märkligt om en domare skulle tillsättas med så knapp majoritet. Mot bakgrund av den betydelse som domaren har för lagstiftningen under lång tid framåt, så borde det vara rimligt att åtminstone två tredjedelar av senaten stod bakom domaren.

Men det är som sagt en fråga för amerikanerna att ta sig an.

onsdag 3 oktober 2018

Strålande Nobelpris

Igår presenterades Nobelpristagarna i fysik. Priset går till strålande uppfinningar som gör det möjligt att plocka upp partiklar eller operera med stor precision. Onekligen sådant som mänskligheten har nytta av.

Det som överraskar är pristagarna. Jag lyssnade till intervjun med Arthur Ashkin, forskaren som kom fram till den optiska pincetten. Han är 96 år och fullt verksam! Så verksam att det nästan är stressande att åka till Stockholm för att hämta ett pris, eftersom det stör hans artikelskrivande...

Ja, det är lite olika.

Sedan är det förstås extremt roligt att Donna Strickland får pris för att hon tillsammans med Gérard Mourou tog fram tekniken som gör det möjligt att framgångsrikt operera ögon utan att orsaka stor skada. Det var mer än 50 år sedan som en kvinna fick fysikpriset, så det var helt klart på tiden.

Centerpartiet ser hästnäringen

Idag har jag mitt svar om hästnäringen infört i Katrineholms-Kuriren. Så här skriver jag:

"Visst ser vi hästnäringen, Jocke Wallenberg! Centerpartiet vill öka antalet hästar och hästföretag på den svenska landsbygden. Vi vet att avel och uppfödning av kvalitetshästar, träning och utbildning av hästar, ridskoleverksamhet och hästturism ger jobb och tillväxt i Katrineholm, i Sörmland och i andra delar av Sverige.

Centerpartiet vill underlätta för hästföretagande och ridturism bland annat genom minskat regelkrångel och sänkta avgifter för att anställa. Det ska vara lättare att få bygglov för att bygga ett stall eller ett ridhus.

Vi delar även uppfattningen att dagens särbehandling av hästföretag jämfört med jordbruksföretag måste bort. Det är orimligt att hästföretag har andra villkor vad gäller strandskyddsbestämmelser än vad företag inom jord-, skog- och fiske har. Det handlar bland annat om stängsel och betesmarker, där reglerna har sin grund i de förutsättningar som gällde under 1900-talet. Det är andra tider nu.

Det finns fler områden som måste förändras. Vi vill att försäljning av levande djur inte ska regleras genom Konsumentköplagen, som är en lag som kommit till för att skydda konsumenten vid inköp av produkter.

Centerpartiet arbetar vidare med dessa frågor för att få till en förändring och en modernisering av synen på hästnäringen så att reglerna bättre stämmer med 2000-talets verklighet.

Inger Fredriksson (C)"


tisdag 25 september 2018

Post valNu har det gått väldigt lång tid från valdagen, en valdag som inte riktigt slutade som jag hade hoppats. Jag vill tacka alla som lade sin röst på Centerpartiet och som satte sitt kryss för mig på valsedeln.

Jag tänker fortsätta vara en kraft för jämställdhet och arbeta vidare för att förverkliga Centerpartiets idéer på så många plan som möjligt.

torsdag 6 september 2018

Väljarna avgör landsbygdens framtidVem tar hand om landsbygden, undrar Sörmlandsbygden i en artikel i senaste numret. Visst är det så att alla partier inte har lika stort intresse av de boende på landsbygden mellan valen som i valrörelsen.

För Centerpartiet är en levande landsbygd en huvudfråga. Vi behöver använda kraften i hela landet för boende, livsmedelsproduktion och för rekreation. Ja, helt enkelt se till att det är möjligt att bo och vara verksam över hela Sverige. Det är mycket som behöver göras för att landsbygden ska vara livskraftig. En hel del har Centerpartiet uträttat, när vi haft möjlighet till det som ett regeringsparti.

Centerpartiet har gjort ekonomiska satsningar på de enskilda vägarna, som är viktiga för dem som bor på landsbygden och vi vill fortsätta att göra så. Vi vill dessutom införa ett landsbygdsavdrag, för att delvis kompensera för de extra kostnader som många har för att lösa gemensamma frågor i vägföreningar och liknande. Centerpartiet vill snabba på utbyggnaden av den digitala infrastrukturen så att den är utbyggd till 2025.

Vi tar strid för äganderätten, bland annat för rätten att bruka sin skog. Centerpartiet har lagt ett krispaket för jordbruket för att lindra effekterna av sommarens torka. Vi vill bevara landsbygdens skolor, exempelvis genom att göra det möjligt med distansundervisning i vissa ämnen. Centerpartiet vill förenkla byggandet på landsbygden och låta fler verksamheter ingå i de undantag från bygglov som finns för landsbygdsföretag. Vi jobbar också för fler närvarande poliser över hela landet. Centerpartiet vill sänka kostnaderna och minska reglerna, så att det blir mer lönsamt att driva jord- och skogsbruk.

Det här är ett axplock av de frågor som Centerpartiet driver för att föra landsbygden framåt. 9 september avgör du vilket parti och vilka företrädare som är mest företagsamma att driva detta.

Inger Fredriksson
riksdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland