måndag 4 mars 2019

Vart tog februari vägen, del två

Den politiska vardagen pågick förstås. På programmet fanns möten med revisorer i kyrkan, styrelsesammanträde med IUC toppat med överläggning med domkapitlet. Här bytte jag och biskopen böcker med varandra. Han fick boken om Sörmlandsbygden och jag hans nyskrivna bok om hur vi skulle kunna använda våra kyrkor på ett annat sätt.

Det blev en fredag kvar i denna årets sjunde vecka och då åkte jag till Stockholm för sammanträde med statliga Taltidningsnämnden. Myndigheten för tillgängliga medier ska omlokaliseras till Malmö, så det är en del funderingar hur det ska bli.

När jag ändå är i Stockholm, så passade jag på att besöka riksdagen och den visaste och vassaste av riksdagens talmän - Kerstin Lundgren. Hon bjöd på lunch i den fina riksdagsmatsalen.Mera vardagspolitik och så en resa till, till Stockholm för att vara med på Mediestödsnämndens sammanträde. Det är samma myndighet som tidigare hette Presstödsnämnden. Tyvärr är utvecklingen mycket oroande, allt fler tidningar är berättigade till stöd. Utvecklingen går skrämmande snabbt.

På torsdagen, den 21 februari, inföll årsmöte nummer tre. Det var vår kommunkrets i Katrineholm som höll möte med Thomas Lind som inbjuden talare och med klubbyte. Sten Holmgren avgick som ordförande och Claudia Grathwohl tog över.Tur att februari är en kort månad, för jag hann klara av årsmöte nummer fyra och fem också. Fyran var årsmötet med LRF:s kommungrupp och femman var årsmötet med Julita C och CK, som i år hölls hemma hos ordföranden, Anita Karlsson, Källarboda.

Ja, jag behöver inte rulla tummarna så mycket som oppositionsråd. Däremellan har jag skrivit några motioner och något material som sänts iväg till media.

Vart tog februari vägen?

Nu har hunden dött igen, alltså att min blogg legat nere. Kanske är det så att du sett vad jag har gjort via min sida på Facebook, men det är ju inte riktigt samma sak.

Så det får bli en sammanfattning, kanske inte så kort.

Mot slutet av januari var det kommundagar i Umeå. Då är jag som i en bubbla och blir marinerad i centerpolitik och tankar som tar tid. Dessutom träffar jag en rad centerbekanta från hela Sverige.Två av mina favoriter fastnade i min mobil - Annie Lööf och Solveig Zander. Rediga riksdagsledamöter båda två.

Hemresan liksom ditresan skedde med tåg och de var försenat i båda riktningar. Men det gjorde inte så mycket, det sparade mig några timmar på Centralen i Stockholm och några tidiga timmar i Umeå. För med handen på hjärtat, hur roligt är det att vara i Umeå klockan 06.15?

I början på februari presenterade jag och Bo Höglander boken Sörmlandsbygden - Vägen till en tidning. När en bok kommit ut måste man göra press och vi började förstås med Sörmlandsbygden.

Därefter var årsmötessäsongen igång. Min start gick hos Centerkvinnorna i Gnesta, där jag fick berätta mer om Januariavtalet, JA. Mycket, mycket centerframgångar i det avtalet.Sedan gick det några dagar innan det var dags för årsmöte nummer två, nämligen årsmötet med Stora Malms Centerkvinnor. Vi är en livaktig avdelning som ökar i medlemsantal.

onsdag 30 januari 2019

Favorit i repris

När jag letade för att hitta mitt första inlägg, så fastnade jag vid detta som handlar om att vi var före vår tid, fast vi just då inte förstod att slå mynt av det.

Ja, att kalla det en favorit i repris är kanske att överdriva, men jag hoppas att du gillar inlägget i alla fall!

Min blogg fyller 10

I dagarna kan jag fira ett fint jubileum. Det är nu tio år sedan som jag startade min blogg. Det var i samband med kommundagarna, som då var i Visby, som jag drog igång bloggen med Gunilla Hjelms hjälp. Gunilla Hjelm är en ovärderligt kompetent kvinna och särskilt bra på det programmeringstekniska. Min kompetens hör till orden.

Jag har sagt att ha en blogg är som att ha en hund - man måste gå ut med den ofta och även om man inte alls har någon lust med det. Om hunden inte rastas eller får mat, då dör den. Min blogghund har varit lite halvdöd ibland, men oftast upplivats.

Det är ju också så att under de här tio åren, så har mycket hänt. De sociala medierna har utvecklats. Det ska vara kort och snabbt. Då är inte bloggen optimal, den är mer till för längre texter. Så jag finns också på Facebook och där är jag mer regelbunden. Men jag kommer att bättra mig. Det tror jag, absolut...

fredag 25 januari 2019

Demokrati är mer än val vart fjärde år

I samband med att kommunplanen debatterades i kommunfullmäktige i måndags, gjorde jag ett inlägg om demokrati.

"Majoritetens kommunplan är omfattande och vackert layoutad. Den omfattar som sagt mycket, men innehåller den hur Katrineholm ska utvecklas under den kommande perioden rent demokratiskt? Hur du, jag, vi, som kommuninvånare ska kunna få lov att göra våra röster hörda under åren. Det som vi, inte bara vi som tillhör mitt parti, Centerpartiet, talar om som demokrati?

Jo, demokrati nämns i kommunplanen. Ordet används. En gång. Och då, gissa under vilken rubrik? Jo, under rubriken miljö. Tillväxt, välstånd och demokrati går hand i hand med miljö- och klimatförbättringar.

Den som följde kommunfullmäktige för en dryg månad sedan förstår ju att de styrande Socialmoderaterna tycker att allt är så bra som det är och att det räcker med val vart fjärde år och dörrknackning däremellan.

Där är en stor skillnad mellan oppositionen och majoriteten. Vi la en rad förslag i motioner om hur katrineholmarna skulle kunna få mer att säga till om, flera förslag för att öka intresset för politik och få fler att ta steget över tröskeln till de politiska församlingarna och till de politiska partierna.

För det är också en överlevnadsfråga för samhället att människor engagerar sig, att människor ser att det spelar roll vad de gör och att de vågar och vill engagera sig, därför att de blir lyssnade till och ibland också kan få igenom sina idéer.

Vi i Centerpartiet har motionerat om medborgarförslag, vi har lagt förslag om att kommunen ska skicka ut fler planer, strategier och program på en bredare remiss än vad lagen säger just för att fler människor ska komma till tals. Och vi motionerade till och med om Servicepunkter på landsbygden, vilket har blivit verklighet. Andra partier har lagt förslag om demokratidagar och politikercaféer. Hur vill ni Socialdemokrater och Moderater utveckla demokratin, människors möjlighet till inflytande var de än bor i Katrineholm. För inte är ni väl nöjda med att allt är som det är?

Och jag ska avrunda med att vara LITE vänlig. Landsbygden omnämns i majoritetens kommunplan – hela 14 gånger! Och inom två områden – arbetstillfällen och attraktiva boende- och livsmiljöer. Centerpartiet ser verkligen fram emot att de fina orden omsätts i praktisk handling."Detta har hänt...

Ett nytt år med nya ambitioner! Det gamla innehöll mycket valrörelse med ett valresultat som inte skapade någon klarhet på riksplanet i regeringsfrågan. För egen del skakades tärningarna om och utfallet blev att jag valdes till oppositionsråd i Katrineholm vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.

En spännande utmaning brukar det heta att det är att tillträda någon ny post. Och det är klart, allt som ett oppositionsråd gör vet jag inte så mycket om, men ganska mycket är likt det som en gruppledare gör och som jag varit med om via kommunstyrelsen. I övrigt får jag fylla uppdraget efter bästa förmåga. Och det ska jag göra. Det förpliktigar att Centerpartiet inte har haft denna position sedan någon gång på 1900-talet, då min företrädare hette Curt Sundqvist. Han var en envis förkämpe och en mycket god debattör, så det finns en del att leva upp till.

tisdag 11 december 2018

Nu flyttar tomtarna in

December är en förfärlig tid. Det är så mycket som ska ske innan det blir Jul och senare ett Gott Nytt År! Det är avslutningar och sammanfattningar, uppgifter som ska göras på rutin och ibland helt nya också. Men, tomtarna flyttar in!Bilden är dock inte så tomtig, eftersom den är från ett tidigare år, men ikväll ska allt vara klart för att möta Stora Malms Centerkvinnor som på sedvanligt sätt - med julkort - inbjudits till Tomtetisdag.

Förväntningarna är höga.

måndag 19 november 2018

Så vill C se Katrineholm

Det har varit en vit måndag, en måndag där vi inte skulle konsumera, i motsatt till på fredag, som är svart enligt marknadsföringen. Det var inte svårt att inte handla alls, eftersom kommunfullmäktige i Katrineholm höll sitt budgetsammanträde. Det sker på dagtid, med start klockan 08.30. Jag höll budgetanförandet för Centerpartiet och orden föll sig ungefär så här:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

”Det finnas alltid något att lära av att lyssna på människor med andra åsikter.”

Nej, det är inte någon känd tänkare – filosof – ideolog eller rent utav jag själv eller någon annan centerpartist som sagt detta, utan det är satirtecknaren Max Gustafsons ord i samband med att han fick ta emot EWK-priset 2018 för en dryg vecka sedan.

Max är känd för sina drastiska teckningar med tydlig vänsterskruv. De retar och väcker känslor, hat inte minst. Men i allt detta, ibland ruskigt obehagliga och hotfulla, finns det något som drar igång frågan varför och som därför också leder till förändring. För att du, jag, vi måste, för att vi inte kan ställa oss vid sidan och se på utan för att vi måste engagera oss för att förbättra samhället.

I dagarna har minnet av första världskrigets slut uppmärksammats. De vita korsens långa rader på krigskyrkogårdarna… Hur lätt är det inte att starta ett krig och hur svårt är det inte att vinna en fred? Vi kan se det överallt. Ändå får vi inte tystas, när demokratin hotas. Det måste alltid finnas tid för samtal.

Samtal pågår på riksnivån om vem och vilka som ska bilda regering. För oss i Centerpartiet handlar det om värderingar och om hållbarhet. En regering måste kunna lägga förslag som förbättrar samhället över tid.

Osäkerheten i regeringsfrågan och konsekvenserna för statsbidragen påverkar förstås Katrineholm. Det finns inte några lokala guldgruvor att hämta medel från till extrasatsningar och vi i Centerpartiet anser inte att det är motiverat att höja kommunalskatten. Vi har gjort vår budget utifrån de resurser som finns och utifrån de löften som vi gick till val på och fick väljarnas förtroende att genomföra framåt.

En stor satsning som Centerpartiet vill genomföra är att göra om Bygg- och miljönämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi tycker att samhällsbyggnadsförvaltningen är för ostyrig. Det finns frågor, som vägfrågorna med ombyggnaden av genomfarten, som lätt ramlar mellan stolarna. Det är inte tydligt om kommunens trafiknämnd, Service- och Teknik, styr över detta eller om det är kommunstyrelsens ansvar, där den här typen av samhällsbyggnadsfrågor endast kommer upp när det är dags för final – som investering eller färdigritad plan. Och vi tycker också att samhällsbyggnad är näringslivsfrågor som kan ligga kvar inom förvaltningens ram, men hanteras av en samhällsbyggnadsnämnd.

Att de ekonomiska ramarna blir allt kärvare är ytterligare ett argument för att renodla kommunstyrelsens uppdrag genom att överlåta ansvaret på en ombildad nämnd. Det finns rena demokratiska argument också. Centerpartiet ser att allt fler av de motioner som lämnas in inte får någon nämndberedning innan de kommer till kommunstyrelsen för beslut. Det är inte olagligt att göra så, men det skulle vara mer demokratiskt om fler röster fick höras och bli lyssnade till.

Att HELA Katrineholm ska ses och höras – även landsbygden – är en nyckelfråga för oss i Centerpartiet. Det var därför som vi lade förslaget om Servicepunkter, som nu under valåret har blivit verklighet och som vi vill fortsätta att utveckla enligt bygdens önskemål. Det är därför som vi vill att bidragen till enskilda vägar ska säkras, så att förutsättningarna blir likvärdiga.

Centerpartiet gör dessutom i vår budget en särskild satsning på landsbygdsskolorna. De är viktiga resurser i bygden som en motor i lokalsamhället. Fungerar inte skolan, så kommer det att slå tillbaka mot bygdens utveckling. Vi behöver bara gå lite över kommungränsen till Österåker för att se att den behållna skolan – friskolan – lett till att inflyttningen i bygden har ökat.

Centerpartiet har under flera år pekat på att det behövs ökade resurser till äldreomsorgen, för att svara mot de behov som finns och för att personalen ska kunna göra sitt jobb och må bra. Majoritetens ekonomiska satsning är nu lika stor som Centerpartiets och det uppskattar vi, även om vi, till skillnad mot majoriteten, tror att pengarna kommer att behövas framåt också och inte bara under 2019.
Framåt behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande generationer.

Det kommer att behövas nytänkande för att använda de gemensamma resurserna smartare.
Vi kommer alla att behöva lyssna mer på människor med andra åsikter för att lära nytt och göra något bättre av det.

Bifall till Centerpartiets förslag till Övergripande plan med budget för 2019-2021."


söndag 18 november 2018

Centerkvinnor firade 70!Det blev bara en bild på den härliga gräddtårtan som minnesbild från när Julita Centerkvinnor firade sina 70 år i lördags. Så blir det ibland när kameran är en mobil.

Men det var en trivsam tillställning med många glada minnen, ljuv musik, god mat och lite tal. Centerkvinnorna i Stora Malm och Centerpartiet i Katrineholm uppvaktade med ett överraskande lotteri. En CK-sjal och lite julinspirerade blommor bytte ägare till allmän förtjusning.

onsdag 14 november 2018

En annan sida av EWKNu kanske någon tror att jag har snöat in på EWK, och det är nästan lite sant. Men minnesutställningen EWK 100 år har så många bottnar. De här bilderna gjorde EWK sedan han hade fått sin första stroke. Den högra handen var obrukbar, han hade fått lära sig att teckna på nytt och då med vänster hand. Känslan finns där och en hel del av hans tekniska kunnande.

Det här visar att man aldrig ska ge upp, att det alltid finns möjligheter att uttrycka sig, trots att livet tagit en oväntad vändning.

Jag tror att EWK:s starka teckningar kan visas i andra sammanhang än som rena skildringar av politiska skeenden. Jag ser fram emot att de tas upp av organisationer som arbetar med afasi och liknande.

En fråga om beroende

De politiskt intresserade i Sverige har andäktigt följt processen och röstförklaringarna i riksdagen. Skiljelinjen går i synen på vad som ger ett hållbart och pålitligt regeringsunderlag samt vilka värderingar som ska styra Sverige. För Centerpartiet är valet tydligt. Det går inte att bilda en regering som är beroende av SD.