onsdag 18 juli 2018

Rätt till deltid

Vår räddningstjänst är beroende av skicklig personal. En viktig del av brandkåren är deltidsbrandmännen. Det är svårt att rekrytera och jag och Centerpartiet har därför lämnat in en motion om att kommunen ska uppmuntra och ge praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Så här skriver jag i motionen:

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Rätt till deltid

Runt om i Sverige rasar nu, i sommartider, otaliga skogsbränder. Detta samtidigt som räddningstjänstens ordinarie personal måste få ta ut sin semester. Därtill kommer att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän, den reservstyrka som rycker in och förstärker vid större larm. Brandmännens riksförbund beräknar att det saknas bortåt 2.500 deltidsbrandmän över hela Sverige.

Det kan finnas många orsaker till att det blivit svårare att rekrytera. Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar. Därför är det viktigt att kommunen har en välvillig inställning till de anställda som vill arbeta deltid och rycka in och ut som komplement till den vanliga tjänsten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Katrineholm 18 juli 2018

Inger Fredriksson (C)

tisdag 17 juli 2018

Viktigt använda fosforn

Miljöminister Karolina Skog skriver tillsammans med företrädare för miljö- och återvinningsindustrin på DN Debatt att att fosforns kretslopp måste slutas. Ja, de skriver inte riktigt så, men det handlar om att vi inte hela tiden kan bryta ny fosfor till växtodlingen, utan att vi måste återvinna den fosfor som vi har fört in i kretsloppet om och om igen.

Artikeln handlar om den återvinning som görs vid avloppsreningsverk för att återföra fosforn till odlingen.

Det är självklart lovvärt. Fosfor är en ändlig resurs och fosfor på fel ställe kan bidra till övergödning av havet.

Miljöministern skulle gärna få se och besöka försöket i Öljaren, Julita, där bottnen ska dammsugas på fosfor i ett projekt som kommunen medverkar till. Det kan också vara ett sätt att sluta kretsloppet.

Stackars blogg...

Min blogg har tydligen haft semester! Inte ett ord har här skrivits på nästan en månad. Jag ska bättra mig. Alldeles säkert. Tror jag...

tisdag 19 juni 2018

Det blir namn - men inga skyltar

Det kommer att bli namn på Katrineholms rondeller, precis som jag önskade med motionen 2011. Men det kommer inte att bli någon uppskyltning i den verkliga världen. Så här löd mitt inlägg, ungefär i kommunfullmäktige igår:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Den här interpellationen handlar om namnsättning av rondeller. Fullmäktige beslutade att säga ja till min motion 15 augusti 2011 och uppdrog till dåvarande byggnadsnämnden att tillsammans med service- och tekniknämnden och kultur- och turismnämnden att ordna det i samverkan med Trafikverket.

Det är ju inte så ofta som en motion från oppositionen bifalls – och ni som varit ledamöter här ett tag vet ju att vi i Centerpartiet brukar säga att vi firar alla framgångar – så därför ställde jag den här frågan till kulturnämndens ordförande Cecilia Björk om När får Katrineholms rondeller sina officiella namn?

Att de har inofficiella, det vet vi ju alla, men de ”riktiga” namnen behöver komma på plats och hamna på kartan. Syftet är ju att det ska bli enklare att hitta i Katrineholm.

Jag vill också tacka för svaret. Det visar att Cecilia Björk tar frågan på allvar och att det nog kan komma namn på rondellerna så småningom, eftersom namnförslagen finns.

Det kan väl också finnas anledning att ställa frågan till Trafikverket på nytt om skyltningen. Ibland kan det ju hända att även myndigheter ombestämmer sig?

Jag ser fram emot att få närvara vid rondelldopet eller namngivningsceremonien!"

måndag 18 juni 2018

Rondellnamnen kan komma

I kväll får jag svar på min interpellation om vad som hänt med frågan om att namnge Katrineholms rondeller. Cecilia Björks svar, som vi ska diskutera, ger visst hopp om att rondellnamnen kan komma.

Det låter lovande. Vill du höra mer, så får du besöka Safiren ikväll, slå på radion eller se om kommunens websändning fungerar.

lördag 16 juni 2018

Katrineholms första servicepunktIdag är en stor dag. Utöver att Katrineholms alla studenter lämnar sina gymnasieskolor för att inte återkomma i höst, så invigs kommunens första servicepunkt i Julitahallen, Julita.

Det är ett förslag från Centerpartiet som nu genomförs och centerpartister kommer att vara på plats på invigningen. Jag kommer dock att fira en student, eftersom det är ett tillfälle som inte återkommer.

(Bilden visar fjolårets blomsterplantering utanför Julitahallen.)

torsdag 14 juni 2018

Sommarmjölken är sörmländskDet var här, på Knutsta gård i Öja, Eskilstuna, som Sommarmjölken föddes. Det fick jag och Kristina Yngwe veta, när vi besökte de driftiga mjölkbönderna i trakten som inte nöjer sig med att klaga, utan också påverkar och lägger förslag som kan förbättra lönsamheten. De fick Arla att marknadsföra Sommarmjölk, en mjölk från kor som vistats längre på beten än vad lagen kräver. Mjölken blir lite bättre betald, men det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten. Centerpartiet har lagt förslag som bidrar. Tack Peter Hildebrant, Knutsta gård, för hjälp med fotot!

tisdag 12 juni 2018

Kryssjackan på!Kryssjackan var på i morse, när Centerpartiet i Katrineholm mötte pendlare på järnvägsstationen. Många trevliga möten blev det.

Jubileum och jämställdhetBeroende på jubileum och jämställdhet, så har bloggen fått vila en liten stund. Jag har varit i Halmstad, på Gullbrannagården, som ligger vid havet en bit utanför Halmstad, på förbundsstämma med Centerkvinnorna. Vi firade 85 års arbete för jämställdhet och antog även ett nytt Jämställdhetspolitiskt program. För det är mycket kvar att göra för att samhället ska bli bra för såväl kvinnor som män.