onsdag 22 november 2017

#imaktenskorridorer och #deadline

Inför helgen samlades kvinnliga politiker i ett gemensamt upprop under hashtaggen #imaktenskorridorer. Det var skrämmande läsning om sådant som inte borde hända någon och som ändå händer och har hänt.

Jag tog upp detta i mitt inledande tal i budgetfullmäktige i måndags. Inte en enda av de närvarande politikerna tog upp tråden!

Idag presenterades #deadline, som är journalisternas svar på uppropet mot de sexistiska övergreppen i media. Det är samma historier som berättas och det är samma behov att få ett stopp på detta.

Det kommer mera. Nu berättar elever om sina upplevelser.

Jag förväntar mig att det kommer upprop från fler yrkesgrupper och därför frågade jag vid dagens sammanträde med personalutskottet i Katrineholm om vad som görs här. Svaret var att det tas på stort allvar och att det finns reglerat hur detta hanteras.

Risken finns att inte allt kommer fram i ljuset. Det är dock bra med alla ljuskällor som riktar strålkastarna mot grundproblemet, att alla människor år 2017 fortfarande inte respekteras fullt ut.

Det får vara slut nu med det.

Nya kyrkofullmäktige klubbat

Ikväll tog nya kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling plats i Sandbäcksgården för att göra de val som behövs inför den nya mandatperioden.

Jag fick fullmäktiges förtroende att fortsätta som kyrkofullmäktiges ordförande och det tänker jag sköta efter bästa förmåga. Kommunfullmäktiges ledamöter har hittills inte haft så stora invändningar mot förmågan.

måndag 20 november 2017

All makt utgår inte från Gröna kulle

I dag har det mesta handlat om budget. Kommunfullmäktige i Katrineholm har varit samlade för att besluta om hur kommunens medel från skatter, statsbidrag och avgifter ska användas. Varje gruppledare fick enligt traditionen hålla ett anförande om partiets förslag. Ungefär så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Förra lördagen tog jag tåget till Norrköping för att vara med när EWK-priset delades ut. Det skedde på Arbetets museum, där en av världens bästa illustratörer EWK har ett eget museum med ungefär 3.000 bilder. De här bilderna ska bilda grunden till ett demokratilaboratorium, där konst och satir ska bygga ungdomar starka att stå emot ”hittepånyheter”. Det kommer att bli jätteviktigt, för det handlar om vilka som ska komma efter oss, inte bara 2018 utan valen därefter.

Det finns en hel del att göra, när det gäller demokratin, överallt och också här. Det handlar om att ha respekt för politiska idéer och för de politiker som lägger ner timtals av sin fritid för att förändra vårt samhälle genom att på olika sätt lägga fram förslag. Ni i majoriteten må ogilla våra idéer, men ni ska vårda vår rätt att föra fram dem. En förutsättning för en demokrati är att det får finnas olika uppfattningar och att folkstyret kan se olika ut och att all makt inte utgår från Gröna kulle, utan från hur väljarna la sina röster i senaste val.

Centerpartiets budget utgår från vad vi lovade väljarna 2014. Det är vårt valprogram som är vår kommunplan, det som vi vill göra. Vi tar självklart också hänsyn till hur omvärlden ser ut, men vår grund är vad vi lovade våra väljare.
2018 innebär slutet på en valperiod och efter valet, början på en ny. Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande generationer.

I Centerpartiets budget gör vi en större satsning på våra äldre. Vi har sett underskotten i äldreomsorgen, hur resurserna inte har räckt till och då det har saknats medel att täcka upp för det oplanerade – dubbelbemanningar, fler som behöver hemtjänst och mer hemtjänst. Här har vi under flera år talat för att det behövs en buffert, en reserv för att täcka upp för det oväntade. Vi har tagit upp medel för en personalökning, vilket behövs för att hålla nere sjuktalen. Centerpartiet har också avsatt medel för att kommunen inte ska behöva höja avgifterna för maten.

En annan sak som vi i Centerpartiet vill höja är ”flitpengen”, alltså den lön som betalas ut till dem som arbetar inom den dagliga verksamhetens olika aktiviteter. Den summa som betalas ut ska täcka mat och resor och ge åtminstone en liten slant över.

När det gäller våra allra yngsta, så anser vi som vi har gjort tidigare att det är hög tid att se till att barnen har en giftfri vardag, i alla fall under den del av dagen som de är i kommunens verksamheter. Centerpartiet har med medel i vår budget för att peka ut var behoven finns och vi har avsatt en pott i investeringsbudgeten för att börja byta ut skadlig materiel. Vi har tagit del av exemplen från Karlstad, som också sägs ha inspirerat Katrineholms kemikalieplan. Där innebar beslutet om en giftfri vardag en rejäl SANERING och utgallring bland leksaker och inventarier. Vi tror inte att det är annorlunda i Katrineholm. Vi i Centerpartiet är ju inte heller nöjda med att majoriteten här i kommunen valde att lägga sig på den lägsta möjliga nivån i kemikalieplanen.

Vi vill också satsa på ungdomarna och anslår pengar så att ungdomsgårdarna ska kunna vara mer öppna.

Ungefär en tredjedel av Katrineholms befolkning bor på landsbygden. Syns det i majoritetens budget? Det syns i alla fall i Centerpartiets budget. Vi har reserverat medel för att öka på bidragen till de enskilda vägarna på landsbygden, dessa vägar som är en förutsättning för att man ska kunna bo där man vill och för att också den som bor i stan ska kunna komma ut på landsbygden för att njuta av djuren och naturen. Nu går det inte att leva på utsikt och fina dagar, det är nödvändigt att det finns fungerande service med bredband. Vi står helt bakom kommunens satsning på bredbandsutbyggnad och vi uppskattar att Centerpartiets förslag om att starta servicepunkter är på väg. Vi vill dock snabba på det arbetet och har avsatt resurser så att det kan startas under valåret 2018. Vi vill också se en snabbare utbyggnad av friluftsgymmen på landsbygden.

Det är viktigt att Katrineholms kommun har verksamhet och närvaro i hela kommunen. I Flodafors äger kommunen fortfarande gymnastiksalen. Tyvärr har den fått en annan användning än som plats för gympa. Detta måste vara en sistahandsåtgärd. Centerpartiet pekar i vår budget på möjligheten att använda det avtal som LRF och SKL tagit fram för uthyrning av bostäder. Det kan fortfarande finnas andra, vettigare, mer normala boenden än att göra om en gymnastiksal till ett hem. Ett hem är mer än en spis och ett kylskåp.

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet ska förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella.”

Det här har Katrineholms kommun skrivit under genom CEMR-deklarationen, vilket är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Det är dags att det blir verkstad. Det är därför som det är ett viktigt uppdrag för alla nämnder att se till hur de kan bidra till att jämställdheten förverkligas.

Vi kan också se med den senaste tidens debatt i #Metoo och #Imaktenskorridorer se att det finns mycket mer att göra inom jämställdhetens och demokratins område. Alla ska kunna engagera sig i samhällsarbetet, i politiken och i demokratins tjänst utan att riskera att på något sätt bli trakasserad som person. Jag hoppas att de kampanjer som vi har sett och det arbete som måste följa på dem kommer att bidra till förändring. Jag ska göra vad jag kan.

Med det yrkar jag bifall till Centerpartiets förslag till budget för 2018."

fredag 17 november 2017

I maktens korridorer

Hur ofta har jag inte använt uttrycket - i maktens korridorer? Och menat något lite lättsamt. Nu är det tungt. I Maktens korridorer är en tagg, #imaktenskorridorer, står för att kvinnliga politiker också har varit med om sextrakasserier. Jag har läst idag och blivit ledsen. För det är mycket starka skildringar om ibland olagligt och ibland ytterst olämpligt uppträdande. Över 1300 kvinnliga politiker på alla möjliga nivåer har undertecknat uppropet inför publiceringen på Svenska Dagbladet. De som har egna erfarenheter är många, många fler.

Respekt, säger jag, alla människor förtjänar att respekteras. Vi har mer att göra, vi systrar i Centerkvinnorna.

torsdag 16 november 2017

Lita på skogsägaren

I dag har jag en insändare införd i tidningen Sörmlandsbygden. Den handlar om den framtida skogsvårdslagen, där det är viktigt att lagstiftarna vågar lita på skogsägarna. Så här skriver jag:

"Det man äger, det vårdar man. Nu finns det förslag i den utredning om skogsvårdslagen som lämnats till regeringen som hotar äganderätten och som kommer att försvåra aktivt och ansvarsfullt skogsbruk.

För oss i Centerpartiet är det viktigt med långsiktiga och tydliga spelregler. Vi tror på frihet under ansvar och att skogsnäringen kan utvecklas, utan att den biologiska mångfalden hotas. Vi ser däremot att förslaget innebär mer krångel och fler hinder för skogsägaren. Det kommer att kosta att jaga skogsägare utan att det ger något mervärde för naturen eller för skogsägaren. Ett exempel på detta är att utredaren vill göra det lättare för intresseorganisationer att överklaga avverkningsbeslut. Centerpartiet kan inte se det rimliga i att personer som inte bor i närheten av avverkningen ska kunna stoppa den. Det kommer dessutom att kosta att hantera alla dessa rättsprocesser och vi misstänker att det inte är staten eller organisationerna som kommer att få betala för detta, utan det blir den lilla skogsägaren som får ta notan.

Skogsbruket är viktigt för den svenska ekonomin och för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det växer bättre om frihet och ansvar kombineras.

Inger Fredriksson, riksdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland"

söndag 12 november 2017

Tidningsankas pappa prisadesDet finns ankor och så finns det ankor. Igår prisades tidningsankan Arne Ankas pappa Charlie Christensen av EWK-sällskapet. På bilden syns EWK:s dotter Margareta van den Bosch och Lars-Olof Johansson när de överlämnat priset till tecknaren.

Det var som sig bör en högtidsstund på Arbetets Museum, när det var dags för EWK-sällskapet i samarbete med tidningen Dagens Arbete dela ut 2017 års stipendium. Tidningens chefredaktör Helle Klein höll ett fint tal om satirens betydelse för demokratin i en mörknande värld.

- Satiren sparkar inte neråt utan uppåt och skrattet kan skapa förändring. Det farligaste är om vi inte längre bryr oss. Satiren får oss att inte blunda, menade Helle Klein.

Arne Anka har följt med i Metallarbetaren och Dagens Arbete i 30 år. Charlie Christensen berättade med bilder om vägen fram till idag och om hans många förebilder, där EWK, Ewert Karlsson, varit en av de största.

Bildberättandet följdes av ett samtal om satirtecknarens ansvar. Charlie Christensen medgav att han som tecknare har ett yttrandeansvar. Även om hans teckningar kan vara berättigade och "tålas" i vårt sammanhang, så kan de få följder som han som tecknare inte ville ta ansvar för.

Att teckna är dock mycket nötande med pennan mot pappret och när det tar emot, då tänker Charlie på Gunde Svan som nötte och nötte för att bli bäst.

Ja, vi behöver alla dessa skapare! Ett besök på EWK-muséet är upplyftande. Ewert Karlsson var så före sin tid som illustratör att hans bilder är odödliga. De planer som skisserades om att starta ett demokratilabb verkar också mycket lovande. För vi behöver vårda förutsättningen för vårt demokratiska samhälle - människors engagemang för en bättre och rättvis värld.

Ett bättre boende

Katrineholms-Kuriren skriver om de tomma lägenheterna i Sköldinge. Det handlar om de fastigheter som KFAB sålde för några år sedan och som nu till en del saknar hyresgäster.

Centerpartiet tyckte då, och vi tycker det fortfarande, att kommunen har ett ansvar för att det finns lägenheter på landsbygden och att det ska skrivas in i ägardirektivet. Men så tyckte inte majoriteten, som inte alltid vill styra.

Det är slöseri med bostäder som står tomma, men hyresvärden är dock fri att göra som den vill med sin fastighet. Samtidigt skulle detta kunna vara en lösning som är väsentligt bättre för nyanländas boende än en gymnastiksal i Floda.

onsdag 8 november 2017

Sista natten med gänget...

Ja, ikväll är det dags för sista sammanträdet med kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygden för den här perioden. Platsen är som vanligt Sandbäcksgården och klockan 19 inleds sammanträdet, dit allmänheten är varmt välkommen. Mötet handlar om att lägga goda förutsättningar för nästa års verksamhet, det vill säga att fastställa den ekonomiska planeringen med budget, investeringar och avgifter.

Sedan blir det också avtackning av dem som varit ledamöter eller ersättare under de gångna åren och som inte kommer att fortsätta, när nästa kyrkofullmäktige drar igång i slutet av månaden.

måndag 6 november 2017

#metoo talar för säkrare skoldusch

I #metoo-kampanjens spår finns det alla anledning för skolan att stärka den personliga integriteten. En del av detta är omklädningsrummen och duschutrymmena i skolan. För snart ett år sedan skrev jag en motion om detta utifrån ett radioinslag som pekade på att många elever avstod från att duscha efter idrotten, eftersom de inte kände sig trygga.

Vid kommunstyrelsens oktobersammanträde var motionen uppe för beslut. Majoriteten menade att motionen var besvarad, vilket jag inte tyckte var rätt beslut, utan jag yrkade bifall. Jag fick sedan reservera mig mot kommunstyrelsens beslut.

Här följer reservationen i sin helhet:

"Motionen tar upp ett ämne – personlig integritet - som inte blivit mindre uppmärksammat genom kampanjen #metoo. Avsikten med motionen är att skapa trygga miljöer, så att barn och unga inte väljer att avstå från att duscha efter idrottslektionerna för att de känner rädsla eller olust för att bli fotograferade, filmade eller på annat sätt kränkta.

I motionen föreslås att nya skolor förses med duschutrymmen som stärker elevernas integritet och att detta tas hänsyn till vid ombyggnader. Dessutom ska andra lösningar, exempelvis duschdraperier prövas.

Svaret från bildningsnämnden visar inte med tydlighet hur skolduschfrågan tas upp vid planering av nya skolor och ombyggnader. Det anses bara vara en aspekt bland andra. Likaså kan inte ett försök med duschdraperier användas som argument för att metoden inte skulle fungera. Det tyder snarare på att tryggheten i den här miljön behöver ökas.

Vi yrkade därför bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet."