torsdag 30 januari 2014

Hållbara städer hör till framtiden

Är på debatt med energiminister Anna-Karin Hatt och Eon under Centerpartiets kommundagar i Malmö. Det handlar om hållbara städer och hur vi får bättre fart på utvecklingen. Paneldeltagarna är mycket överens.

onsdag 29 januari 2014

Malmö nästa

Sveriges centerpartister kommer att säga och skriva Malmö oftare än vanligt. Imorgon bär färden mot årets kommundagarns i just Malmö.det blir som vanligt intensiva, men roliga dagar, när mina kolleger runt om i Sverige samlas för att vässas ytterligare i aktuella sakfrågor. Och så brukar vi ha riktigt roligt också.

Fanns det någon slamkrypare?

Dagens sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm var inte särskilt dramatiskt. Om man bara ska gå efter ärendena, så kommer kommunfullmäktiges sammanträde i februari att bli en kortvarig historia. Men man vet aldrig. Det kanske fanns någon slamkrypare bland ärendena? Varför inte i avfallstaxan, där vi diskuterade priset på att dra fram en slang vid slamtömning och möjligheten att undgå detta genom att fixa med egen "slang".

Det är svårt att veta vad som "slår"!

tisdag 28 januari 2014

Så går det till i ett kvinnoförbund

Sverigedemokraterna har avslöjats som fuskare, när de fixat till en kvinnoorganisation för att komma åt statsbidragen.

Jag får nog ändå säga att jag är förvånad.

Men för att vara något annat än förvånad, så ska jag berätta hur det går till i ett kvinnoförbund. Vi håller riktiga styrelsemöten i vår riktiga avdelning som förbereder riktiga årsmöten. Den riktiga avdelningen Stora Malms Centerkvinnor granskas av två hårdföra revisorer som granskar varje verifikation, summerar konton, räknar kontanterna i kassan och stämmer av mot kontoutdraget i bokföringen.

Jag vet det, för ikväll ska det ske på nytt. Det är dags för revision för Stora Malms Centerkvinnor.

måndag 27 januari 2014

Snart är den här, Jag är den jag är

Det har varit mycket Maud Olofsson i dag och jag förstår att det var det även igår i media. Alltihop utifrån hennes nya bok.

Min bok, Jag är den jag är, är snart här. Den ligger och väntar på mig på bokhandeln. Men om jag ska få den signerad, så får jag vänta lite till.

Fast en hälsning från Maud har jag ändå fått, avsänd mellan framträdandena i radio och TV.

Kul, lycka till med försäljningen!

söndag 26 januari 2014

"Jag är den jag är"

Det var extra roligt att läsa Dagens Nyheter i dag, eftersom där fanns ett stort reportage om Maud Olofsson och den bok, "Jag är den jag är" som släpps i veckan.

Lite alldeles extra roligt var det att läsa detta, eftersom jag fick/får boken i födelsedagspresent. Ett SMS ska tala om när boken har kommit och kan hämtas. Jag väntar med spänning!

lördag 25 januari 2014

Kyrkan ska angå unga

I dag har Katrineholms-Kuriren en liten text om Centerpartiets förslag hur unga ska engageras mer i Svenska kyrkan. Det är en bra text. Dock förargar det mig att jag använde fel namn på Kyrkans Unga.

Får väl skylla på min ålder och att det när jag var ung, hette Kyrkans Ungdom.

fredag 24 januari 2014

Bredare bredband

Jag håller med alla som tycker att landsbygden behöver lika breda bredband som de kan ha i städerna. Tillgänglighet är oerhört viktig.

Men jag kan inte hålla med Viking Jonsson, när han i Katrineholms-Kuriren ensidigt skyller staten för allt ont som har drabbat landsbygden. Särskilt inte som Viking Jonsson skriver under som ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Det må vara att tidningen har gjort fel och att Viking Jonsson uttalade sig som privatperson, för Regionförbundet Sörmland har inte mycket att yvas över, när det gäller att breda ut bredbandet över Sörmland. Med det i minnet, måste man vara väldigt försiktig som ordförande när man uttalar sig om vem som har skuld till vad.

Centerkvinnorna tar strid för jämställda pensioner

Hjulen snurrar fort även efter Julen...

I onsdags var det årsmötespremiär, då jag var med på Gnesta Centerkvinnors årsmöte. Det blev livliga diskussioner, inte minst om det förslag till jämställda pensioner, som nu är ute på remiss bland landets Centerkvinnoavdelningar.

Inför mitt besök gjorde jag följande pressmeddelande:

Inger Fredriksson, ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse:

Vi ska ta strid
för jämställda pensioner

- Trots att mycket har hänt för att öka jämställdheten, så är vi långt från i mål. Om dagens utveckling får fortsätta, så kommer antalet kvinnor som får lägre pension än vad män får att öka. Så kan vi inte ha det. Centerkvinnorna tar striden för jämställda pensioner.
Det sa riksdagskandidaten och ledamoten av Centerkvinnornas förbundsstyrelse Inger Fredriksson, när hon medverkade vid årsmötet med Centerkvinnorna i Gnesta.

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet. Det är ett av målen i Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program. En av delarna för att nå självständighet är se till att pensionen också blir rättvis. Centerkvinnorna har under 2013 haft en arbetsgrupp som tagit fram skarpa förslag för att nå jämställda pensioner. De 38 förslagen diskuteras nu för fullt bland Centerkvinnornas medlemmar inför beslutet på förbundsstämman i april.

- I vårt förslag vill vi höja garantipensionen, som den pensionär får som haft inga eller mycket låga inkomster under yrkeslivet. I gruppen som får garantipension idag är 85 procent kvinnor. En höjning har alltså oerhört stor betydelse för dagens kvinnor för att göra vardagen lättare, säger Inger Fredriksson.

- Vi måste utjämna orättvisorna mellan kvinnor och män under de år som pensionen tjänas in. Här handlar det bland annat om att kommuner och landsting måste ta sitt ansvar som arbetsgivare för jämställda löner och rätten till heltid. Här behövs också en jämställd föräldrapolitik, så att ansvar för barn och hemarbete fördelas på ett rättvist sätt.

- Det måste till en politisk förändring för att utjämna dagens skillnader. Centerkvinnorna är beredda att gå i täten och ta strid för jämställda pensioner.

Varför är det ingen is i rinken?

"Det ordnar sig med is, bara man har skridskor", brukar jag säga.

I dagens Katrineholms-Kuriren läser jag om att det inte blir någon is i rinken vid Julita skola. Anledningen är att Sörmland Vatten anser att spolningen sänker trycket för mycket i vattenledningen.

Det är kanske sant, men ändå trist. För det är klart att det är viktigt att ha spontanidrottsplatser.

Om Julita hade legat i Katrineholm, så hade säkerligen Göran Dahlström redan varit framme med vattenslangen. Eller så hade han lyft luren till Sörmland Vattens VD alternativt kommunens samhällsbyggnadschef.

Nu läggs frågan på is. Därför blir det ingen is i rinken. Om inte de boende i Julita tar egna initiativ.

Korrigering 25 januari. Jag gör som det klassiska bandyreferatet, där referenten skriver om allt som hände hela första halvlek för att sedan konstatera att isen gick upp och matchen fick avbrytas... Detta hände alltså på den tid då naturisar användes för olika sportaktiviteter.

Göran Dahlström har läst och reagerat. Isen är bruten. Sörmlands Vatten kompromissar. Spolaren använder mindre tryck och säger till, när ny is spolas. Så jag hade både rätt och fel i min blogg.

Den nya rubriken blir:

"Därför är det is i rinken".

onsdag 22 januari 2014

Socialmoderaterna ger oss rätt

Jo, visst kvällen sen i måndags och sedan var det tidig morgon igår. Jag hann inte riktigt sköta min blogg ordentligt.

Bland alla ärendet som fanns på dagordningen, så fanns det revidering av budget. Ärendet handlade om att Katrineholms befolkning ökat, så att statsbidraget (skatteintäkterna) också kommer att öka. Ökningen delade majoritetens Socialmoderater ut till vård- och äldreomsorgen, vilket vi från Centerpartiet, tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna ville göra redan när budgeten fastställdes.

Här följer mitt anförande:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här ärendet är knepigt. Kommunfullmäktige antog en budget 19 november utifrån de förutsättningar som fanns då. Socialmoderaterna i majoriteten ville inte erkänna att det fanns ett större behov inom vård- och omsorgsnämnden än vad som tilldelades dem.

Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna samt Kristdemokraterna hade lagt till fem miljoner till ramarna för att få fler händer i vården, något som behövs för att möta behoven.

Ungefär tre veckor senare ger samma Socialmoderater i kommunmajoriteten oss rätt – det behövs mer pengar till äldreomsorgen!

I sak är det bra att det blir mer pengar för att täcka behoven, men det ska inte vara så att en ansvarsfull kommunledning upptäcker resursbrist som av en slump och hittar pengar som kan användas för att täcka hålen. Det borde kunna vara rätt prioriteringar som görs från början – behoven har ju inte förändrats på så kort tid.

Centerpartiet står fast vid de prioriteringar som vi gjorde vid budgetmötet i november och vi tillför därutöver de fem miljoner som nu ställts till förfogande. Vi vet att de behövs och kommer att göra nytta.

Däremot tycker vi illa om det trixande med siffror som hela denna revidering har satt igång. Det är inte bra att hela budgeten behöver räknas om och nya beslut fattas i kommunstyrelsen en månad efter att kommunfullmäktige antagit den senast och att fullmäktige två månader senare tar om den på nytt.

Att befolkningen har ökat, vilket ger ökade statsbidrag, är positivt, men det skulle inte behöva sätta igång denna process.

Jag yrkar bifall till Centerpartiets, Folkpartiets liberalernas och Kristdemokraternas reviderade Övergripande plan med budget 2014-2016."

måndag 20 januari 2014

Lång dags färd mot natt...

... brukar jag ibland skriva inför måndagskvällarnas kommunfullmäktigesammanträden i Katrineholm.

I kväll kan det nog bli ytterligare ett sammanträde av den sorten. Det står många olika ärenden på dagordningen. Ett av dem handlar om en motion att förändra starttiden för kommunfullmäktiges sammanträden. Jag tror att kvällens övning kommer att tala för behovet av att bifalla motionen.

För det är egentligen inte nog med att vi håller på länge, kanske till 22-tiden eller 23-tiden, som är stopptiden i den nuvarande arbetsordningen, utan det påverkar arbetsinsatserna under nästa dag också.

Det borde majoriteten, som vill avslå motionen, tänka på.

söndag 19 januari 2014

Årsmötessäsongen inleds

I veckan inleds min årsmötessäsong. Det blir resa till Gnesta för årsmöte med Centerkvinnorna där. Det ska bli riktigt roligt!

Jag borde kanske utlysa en tävling om hur många årsmöten det hinner bli för min del innan året är slut. Den som följer min blogg kan ha en viss fördel...

lördag 18 januari 2014

Centerpartiet har yngsta gruppen

Katrineholms-Kuriren uppmärksammar i dag att kyrkopolitikerna är lite till åren komna. Så uttrycker sig inte journalisterna exakt, men de konstaterar att det är gott om pensionärer bland de invalda i kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling samt att medelåldern är 66 år.

Ja, det är gott och väl, men man skriver inte något om att det finns en nomineringsgrupp som endast har en pensionär bland ledamöterna. Den "oskrivna" gruppen är Centerpartiet, som har en medelålder på ledamöterna om 58,6, om bara de ordinarie ledamöterna räknas.

Så det får vi berätta själva, vilket härmed är utfört!

fredag 17 januari 2014

Länsstyrelsen ger Centerpartiet rätt

Länsstyrelsen i Sörmland ger Centerpartiet rätt.

Det är sanningen. Vi hade nämligen rätt, enligt Länsstyrelsen, att Katrineholms kommun skulle göra en Översiktsplan, ÖP, för hela kommunen samtidigt och inte börja bakvänt med att titta på staden.

När nu synpunkterna på Översiktsplanen för staden kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen, så är Länsstyrelsen kritisk till att planen har tagits fram i fel ordning. Ordningsföljden kan till och med göra planen olaglig, enligt Katrineholms-Kurirens rapportering.

Enligt artikeln föreslås att en bakvänd ordning görs och att kommunen fortsätter med att göra en "översiktlig Översiktsplan" som uppfyller kraven och att Landsbygdsdelen blir en fördjupning...

Tänk om kommunledningen inte hade envisats så, utan lyssnat på Centerpartiet och på oppositionen och tagit helheten först, innan den börjat granska delarna.

Nu kan följden till och med bli att landsbygden och övriga kommunen blir överhastad och inte tas på lika stort ansvar som staden.

Å andra sidan är det inte helt ovanligt. Det stora ligger ju alltid i stan...

De bidde en notis!

Tänker på sagan om skräddaren. Den som ni kanske kommer ihåg ska sy en kostym, som liksom aldrig blir klar och vid varje tillfälle så har det blivit något mindre än vad som var sagt. Till slut bidde det...

Så av min interpellation, frågan om hur kommunen ser på äldrematen, blev det en notis i Katrineholms-Kuriren i dag.

Man ska inte förakta notiser. De kan ha ett mycket högt läsvärde, notisen var dessutom väl placerad. Så det är väl bara att vänta på reaktionerna...

torsdag 16 januari 2014

C vill se stopp för skiffergasen

I dag är den införd, mitt inlägg i debatten om skiffergas som jag skrev för en vecka sedan. Här följer texten i sin helhet:

"Katrineholms-Kuriren skriver på ledarplats 8 januari att varken Alliansregeringen eller Socialdemokraterna vill ha ett frackingförbud på svensk mark. Ledarskribenten noterar dock att energiminister Anna-Karin Hatt (C) är uttalat skeptisk.

Ja, för Centerpartiet är frågan om att utvinna gas eller olja ur skiffer en alldeles för riskfylld process för att den ska kunna genomföras. Därför sa partistämman och Centerpartiet ett tydligt nej till att utvinna eventuella svenska fyndigheter.

Centerpartiet vill se ett förbud för denna metod i Sverige.

Den till synes billiga metoden kan helt enkelt bli för dyr, om metodens miljörisker tas med i kalkylen.

Det finns många goda principer att leva efter. Försiktighetsprincipen är ett mycket hållbart val.

Inger Fredriksson (C)"

onsdag 15 januari 2014

Innehåller inga spår av SD

Dagens Nyheter tar i en artikel i dag upp att Sverigedemokraterna oftast röstar med regeringen. Det är en uppgift som säkerligen kommer att omtalas flera gånger om under valåret 2014.

I grunden handlar det om att Alliansregeringen inte har någon egen majoritet. Regeringen får dock igenom sina förslag om inte hela oppositionen går emot förslagen.

Så ser spelplanen ut.

Om jag tittat till hemmaplanen, i Katrineholm, så blir det nästan ännu mer intressant. Här har Sverigedemokraterna nästan aldrig någon annan uppfattning än den som Socialmoderaterna företräder. Det är mycket sällan som partiets representanter använder talarstolen för att hålla anföranden, inlägg eller för att yrka något.

Så väljarna kan näppeligen veta om partiet har några egna åsikter om politiken i Katrineholm. Det går faktiskt nästan bra att innehållsdeklarera protokollen med "Innehåller inga spår av SD". Vilket i och för sig inte behöver vara någon nackdel.

Bra att ersättningssystem görs om

Vid sitt nästkommande sammanträde ska Vård- och omsorgsnämnden fatta beslut om att göra om ersättningssystemet till företag som utför hemtjänst inom LOV, lagen om valfrihetssystem.

Det är ett bra beslut. Ersättningssystemen måste ge rimliga villkor för företagen att både kunna leva och överleva för att kommuninvånarna ska kunna få tjänster utförda av fler än de som sker i kommunens egen regi.

tisdag 14 januari 2014

Ungdomars kompetens stärks

Roger Tiefensee och Annika Qarlsson, båda riksdagsledamöter för Centerpartiet, skriver i dag om yrkesintroduktionsanställningar i Katrineholms-Kuriren. Eftersom artikeln är låst av tidningen, så kan jag inte länka till den, men här följer artikeln i sin helhet:

Jobben och ungdomsarbetslösheten är den enskilt viktigaste frågan för Sverige och i detta är sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och jobbskapande i företag fundamentalt. I dag stängs oacceptabelt många ungdomar ute från arbetslivet. Regeringen har därför beslutat om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, så kallade YA-jobb. Förslaget, som träder ikraft den 15 januari 2014, handlar om att ungdomar utan tidigare erfarenhet i yrket erbjuds handledning och utbildning under en del av arbetstiden. Anställningarna sker inom ramen för den svenska modellen med avtalsenliga löner och villkor. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning och är då inte lönegrundande. På så sätt kan företagens kostnader sänkas samtidigt som ungdomarnas kompetens stärks och de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Detta är en reform som Centerpartiet har arbetat länge med att få på plats. Vi har mött hårt motstånd från såväl fackförbund som den politiska oppositionen, men har hela tiden varit övertygade om detta är rätt väg att gå för att skapa en mer hållbar arbetsmarknad. Därför gläds vi över att se hur tidigare hårdföra kritiker nu välkomnar reformen.

Den reform som nu sjösätts kommer att minska arbetsgivarens kostnad med mer än 10 000 kronor i månaden. En ung anställd, som i dag kostar nästan 21 000 kronor i månaden, kommer framöver att kosta under 9 000 kronor i månaden för arbetsgivaren. Stödet till arbetsgivaren ges i form av lönesubvention och ekonomiskt stöd för handledning om 2 500 kronor per anställd och månad. Detta för att skapa utrymme för arbetsgivaren att avsätta tid för handledning och att uppnå tillräcklig kompetens. Till detta ska också nämnas att regeringen gör det billigare att anställa genom ytterligare sänkta socialavgifter för personer under 23 år. När vi nu minskar kostnaderna för företagen kommer fler av dem att ha råd att anställa.

Att bygga upp ett system för YA-jobb är ett långsiktigt arbete som tar tid. Den här satsningen ska gälla under en treårsperiod och uppskattas kunna omfatta, när det väl är etablerat, cirka 30 000 anställda per år. Detta beslut är en mycket viktig del i Centerpartiets och alliansens politik att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. När företagen tar sitt ansvar och nyttjar denna förmån öppnas dörren upp för många unga och oerfarna, och vi har ännu ett effektivt verktyg för att bryta den höga ungdomsarbetslösheten.

Annika Qarlsson, (C) arbetsmarknadspolitisk talesperson

Roger Tiefensee, (C)

Riksdagsledamot

Har Katrineholm koll på äldrematen?

Det fick bli en interpellation om äldrematskollen i Katrineholm, alltså om kommunen vet något om hur de svarta lådorna landar, när de har passerat dörren in till dem som har beställt matleveransen.

Här följer interpellationen i sin helhet, som jag ställer till ansvarig politiker i Katrineholms kommun:

"Interpellation till Service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman (M)

Har Katrineholm koll på äldrematen?

Sveriges Television har uppmärksammat kvaliteten på den mat som kommunerna levereras hem till framförallt äldre. Det handlar i klartext om ”de svarta lådorna”. I tidigare inslag har innehållet ifrågasatts och nu har turen kommit till om kommunerna har koll på vad som levereras och konsumeras.

SVT nyheter skickade i december 2013 ut en enkät till landets kommunchefer med frågor om vilken matservice som erbjuds, om maten är näringsberäknad och om det finns något kontrollsystem för att maten verkligen äts upp.

Frågorna är viktiga, eftersom matens betydelse för hälsan inte fått samma uppmärksamhet som medicinernas påverkan där uppföljningen sker genom medicingenomgångar. Om det är så att kommunen saknar kontroll på detta, så kan det innebära att äldre även med kommunal matservice blir undernärda och i behov av mer sjukvård.

Jag vill därför fråga Johan Hartman följande:

Har Katrineholm svarat på enkäten?

Beräknas näringsinnehållet i äldrematen i de lådor som levereras?

Vilken uppföljning görs av hur mottagarna använder lådorna?

Katrineholm 13 januari 2014

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

måndag 13 januari 2014

Mat i mage gör mest nytta

Aina sa på ålderns höst, när hon bodde kvar hemma i sitt gula hus, att hon hade traktens fetaste skator. De fick nämligen resterna från de lådor som hemtjänsten levererade och som Aina inte lyckades äta upp.

Aina lever inte längre och hon bodde inte i någon kommun "nära mig". Men Sveriges Television visar att det fortfarande är många som gör som Aina, fastän de kanske inte bor i gula hus och har möjlighet att ge maten som inte gick åt till skatorna.

Nu senast har SVT undersökt om kommunerna följer upp den mat som levereras, att den äts upp och att den är näringsriktig. Jag måste absolut göra en "hur här", för att se hur det ser ut i Katrineholm.

För det är tveklöst så att mat, när den hamnat i rätt mage, gör mest nytta.

lördag 11 januari 2014

Julen utdansad i StrångsjöJa, så här såg det ut när Prästens lilla kråka dansades i SAIK-lokalen i Strångsjö. Inte en bild som kommer att få några fotopriser precis. Jag lyckades heller inte fånga tomten i bild, då han olyckligtvis kom på besök, då jag var tvungen att gå ut för att köpa tidningen C...

Men roligt hade alla som kom till Centerkvinnorna i Stora Malms julfest! Det syntes på barnen, som dansade, testade fiskdammen och väntade på tomten...

fredag 10 januari 2014

Vänstern valfrihetens fiende

Lyssnar nu på Ekots rapportering från Jonas Sjöstedts tal. Vänstern är helt tydligt valfrihetens fiende nummer 1. Sjöstedt har också pekat ut Centerpartiet som extremister, enligt Dagens-Nyheter. Det här verkar bli en rolig kongress, när partiledaren hellre talar om andra partier än om sitt eget.

Men om väljarna får välja, då är det nog inte alla som bara vill ha ett val att göra, som det blir om Vänsterpartiet får styra över den offentliga verksamheten. Då får den som behöver omsorg, vård eller skola, välja mellan kommunen och kommunen eller möjligen mellan landstinget/regionen och landstinget/regionen.

torsdag 9 januari 2014

Inte roliga nog för lokaltidningen

Jag har sagt tidigare att humor är ett underskattat vapen i politiken. Det upprepar jag gärna. I dag tar ledarskribenten i Katrineholms-Kuriren upp denna tråd; att "mer humor i debatterna" skulle kunna stimulera intresset för kommunpolitiken i Katrineholm.

Ja, vad ska man säga? Jag brukar lägga ut mina inlägg här på min blogg så att den som vill kan läsa vad jag har sagt. Jag skulle nog också våga påstå, att jag gör vad jag kan. Men om jag lyckas, det får andra bedöma.

onsdag 8 januari 2014

Tydligt nej till skiffergas

Katrineholms-Kuriren skriver på ledarplats i dag att varken Alliansregeringen eller Socialdemokraterna vill ha ett frackingförbud på svensk mark. Ledarskribenten noterar dock att energiminister Anna-Karin Hatt (C) är uttalat skeptisk.

Ja, för Centerpartiet är frågan om att utvinna gas eller olja ur skiffer en alldeles för riskfylld process för att den ska kunna genomföras. Därför sa partistämman och Centerpartiet ett tydligt nej till att utvinna eventuella svenska fyndigheter.

Centerpartiet vill se ett förbud för denna metod i Sverige.

Den till synes billiga metoden kan helt enkelt bli för dyr, om metodens miljörisker tas med i kalkylen.

Det finns många goda principer att leva efter. Försiktighetsprincipen är här ett mycket hållbart val.

Bra med avtalad mottagning

Göran Dahlström (S) får snart skaffa sig en kennel, för så många "pudlar" blir det.

I dagens Katrineholms-Kuriren finns den glädjande nyheten att Katrineholms kommun ansluter sig till de kommuner som skriver avtal med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända flyktingar.

Jag, och Centerpartiet, har tidigare hävdat att det alltid är bättre med avtal än utan avtal. Denna nyhet är alltså en stor framgång för "avtalslinjen", även om omfattningen kan tyckas blygsam. Kommunen åtar sig att ta emot två nyanlända.

tisdag 7 januari 2014

Dahlström gör en pudel

Läser dagens Katrineholms-Kuriren där kommunalrådet Göran Dahlström gör en pudel angående hans blogginlägg om att förbjuda tiggare och tiggeri.

Ja, det är ju bra att han kan erkänna att han nog inte hade hunnit tänka färdigt innan fingrarna for över tangenterna.

För om man skulle förbjuda människor att ta emot pengar, skulle det då också vara brottsligt att ge? Eller är det bara att ge på fel sätt, som inte skulle tolereras?

I sak handlar det förstås om att alla ska kunna försörja sig själva genom lön från ett arbete, pension eller ersättning för att man av olika skäl inte kan arbeta. Det är inte riktigt människovärdigt att be andra om pengar. Därför är det förstås orsakerna bakom som måste lösas.

... och där är jag igång!

Ibland är det svårt att få upp farten efter en vilsam ledighet. Men nu är jag på gång, om än att jag har börjat lite försiktigt med ett insändarsvar och en årsredovisning.

Så nu är jag redo för styrelsemötet med Centerkvinnorna i Stora Malm.

fredag 3 januari 2014

Det stora ligger i stan...

I år, 2014 är det 40 år sedan Det i Sverige genomfördes den stora kommunsammanslagningen. Vet inte om det är så många kommuner som uppmärksammar detta. Tror i alla fall inte att Kommunledningen i Katrineholm kommer att göra det, ety "det stora ligger i stan" som kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström uttryckte det inför skolnedläggning på landsbygden.

Men det kan ändå vara värt att uppmärksamma kommunsammanslagningarna och se hur de gemensamma resurserna används. Var kommer skatteintäkterna ifrån och används de där de skapas? Det är inte alldeles säkert att bilden skulle vara solklar.

Särskilt inte om styrningen utgår från centrum.

torsdag 2 januari 2014

För lite trängselskatt?

Hörde igår att trängselskatten i Göteborg inte inbringat så mycket som det hade budgeterats för. Det tycker jag är positivt, för det visar att skatten fungerar, det vill säga att bilarna har blivit färre, vilket var avsikten med hela skattesystemet.

Med färre bilar och fler som åker kollektivtrafik, vilket också bekräftades i TV-inslaget, så blir luften bättre i innerstan, vilket inte är att förakta.

onsdag 1 januari 2014

En företagsam röst

Nu sänker vi egenavgifterna

Ja, det är alltså läge att tacka Centerpartiet för att vi bidragit till att sänka egenavgifterna för många företagare i Sverige.

Tänkte att jag skulle lägga in ett tjusigt kort med Annie Lööf, men det blev en länk i stället.