lördag 30 november 2013

En grön och företagsam röst i riksdagen

I torsdags var mitt debattinlägg infört i Södermanlands Nyheter och i dag är det infört i Katrineholms-Kuriren. Eftersom båda tidningarna låser visst material på sin hemsida, så publicerar jag inlägget i sin helhet här på bloggen:

"Sörmland är kulturbygd, det är slott och herresäten och ekhagar. Det är insjöar och öar, det är stad och land. Det är oerhört vackert, men också ett län med stora utmaningar.

Sörmland har alltid varit Stockholms sommarland. Det är inte av en tillfällighet som slotten och herrgårdar är så många. Avståndet var lämpligt. Fortfarande är utpendlingen stor vilket till en del beror på den omvandling länet gjort från ett län med betydande fabriker till en mosaik av verksamheter.

Allt är dock inte rosenrött. Fortfarande lever bruks- och statarmentaliteten kvar. ”Någon annan” ska helst ordna upp framtiden åt oss, när allting egentligen hänger på oss själva. Vad vill vi, vad kan vi, vilka möjligheter kan vi skapa?
Sörmland behöver en grön och företagsam röst i Sveriges riksdag. Sörmland behöver Centerpartiet för att driva på en sund jordbrukspolitik som ser till att landskapet vårdas, odlas och är öppet, eftersom vi behöver mat och vi dessutom kan använda landskapet för att locka turister.

Sörmland behöver Centerpartiet för att ge företagarna utrymme att vara företagare, utan att i onödan krångla med regler och tyngas av avgifter.

Sörmland behöver Centerpartiet för att nå en giftfri vardag, där vi utan risk kan äta fisk också från Östersjön och där energin kommer från solen, direkt eller genom vind och vågor.

Sörmland behöver Centerpartiet för att hela länet ska leva, för att det ska vara möjligt att bo och leva där just jag vill, om det så är i staden eller på den mer glesa landsbygden. Både i staden och på landsbygden ska det finnas den service som behövs för att vardagen ska fungera.

Det kan tyckas som att alla partier talar om detta. Ja, just det, talar om. Men sällan i samma kombination. Och det är resultaten som räknas.

Jag har levt mer än halva mitt liv i Sörmland. Jag tror mig veta en hel del om Sörmland och sörmlänningen. Jag har gått de politiska vägarna på nästan alla nivåer och jag har testat riksdagsbänken och utskottsstolen. Jag vet hur vi kan påverka och förändra.

Jag vill bidra till resultaten, som en grön och företagsam röst för Centerpartiet i Sveriges riksdag.

Inger Fredriksson
kandidat i riksdagsvalet för Centerpartiet"

torsdag 28 november 2013

Dags för stiftsfullmäktige på Stjärnholm

I dag är det dags att förvalta ett nytt förtroende som jag har fått av väljarna genom Centerpartiet och väljarnas personröster. Nu blir det debut som ordinarie ledamot av stiftsfullmäktige i Strängnäs. Det är med stor respekt, men också med viss nyfikenhet, som jag tar mig an min nya uppgift, där det inte lär bli tillfälle att "vila sig i form".

Men det ska bli roligt att se hur det fungerar när första mötet sker idag på stiftsgården Stjärnholm.

KFAB har ansvar för landsbygden

Tidigare har jag och Centerpartiet agerat för att det ska finnas hyresbostäder även ute i landsbygdens tätorter. Vi har motionerat om detta, genom att begära att Katrineholms kommun ska skriva in detta i ägardirektivet till Katrineholms Fastighets AB, KFAB.

Det blev avslag på motionen.

I går vid kommunstyrelsens sammanträde följde jag upp motionen genom att yrka på ett tillägg till de reviderade ägardirektiv som skulle antas. Jag yrkade att det skulle skrivas in att KFAB ska ha lägenheter i landsbygdens tätorter.

Jag fick med mig mina oppositionskamrater från Fp, Kd och Mp för förslaget. Dock blev det avslag av den socialmoderata majoriteten.

Men slaget är inte avgjort. En ny omgång väntar i kommunfullmäktige i december!

onsdag 27 november 2013

Diger dag väntar med kommunstyrelsen

Dagsprogrammet upptar sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. Det finns en hel del föredragningar och viktiga beslut på programmet. Exempelvis inriktningsbeslut om Stortorget, som gjordes om och prisades för omgörningen i slutet av 1990-talet. Nu är detta förlegat, enligt majoriteten.

Övrigt på dagordningen är nya ägardirektiv till fastighetsbolaget och en översyn av kommunens styrsystem.

Ett inte allt för hett tips, denna dag med plusgrader, är att det är läget för reservationer.

tisdag 26 november 2013

Tack för förtroendet

I kväll har jag blivit vald som ordförande för Katrineholmsbygdens kyrkofullmäktige. Det känns som ett oerhört stort förtroende, som jag vill förvalta på bästa sätt. Till min hjälp har jag två vice ordföranden, som säkert kan rycka in om propositionsordningen blir för komplicerad, nämligen Krister Wistbacka, förste vice ordförande, och Leif Högberg, andre vice ordförande.

Jag fick tillträda redan under kvällen genom att genomföra övriga val som kyrkoråd, valnämnd och revisorer. Alla blev valda i, som jag hoppas god ordning.

måndag 25 november 2013

Önskar ullbagge till Sörmland

Imorgon kväll avgörs vilka landsbygdshjältar som föräras den finaste utmärkelse som de kan få, nämligen ullbaggen.

Bland de nominerade finns Väg 223.

Jag skulle bli jätteglad om allt det arbete som de duktiga kvinnorna längs vägen har lagt ner för att bli synliga och besöksvärda.

Hoppas att det går vägen, hela vägen för väg 223!

söndag 24 november 2013

Så dumt att det knappt kan citeras

Dagens Nyheter rapporterar från Sverigedemokraternas landsmöte. Jag citerar:

"Kvotering säger partiets eget kvinnoförbund nej till.

- Om kvinnor är nöjda att göra något helt annat så bör inte vårt mål vara att kvinnor ska sitta på chefspositioner, säger SD-kvinnornas ordförande Carina Herrstedt."

Och

"SD säger bestämt nej till all typ av kvotering. Det var budskapet i Herrstedts tal som fick varma applåder av församlingen.

- Vårt mål bör vara att kvinnor ska få göra de val de vill, att de ska jobba med det de vill, säger Carina Herrstedt.

Det låter som att kvinnor ska nöja sig med att vara sekreterare på möten i stället för ordförande som är fallet här på SD:s landsdagar?

Ja, absolut. Om det är vad de vill göra, så ska det göra det."

Oj, oj, oj. Vilken kvinnosyn som redovisas. Kanske inte så konstigt att det bara finns tre kvinnor i detta partis riksdagsgrupp.

Kan bara tillägga att Herrstedt sitter på den sörmländska riksdagsbänken för SD, även om hennes hemadress är i Skåne.

Enögd utvärdering

I början av 2010 antog kommunfullmäktige i Katrineholm ett nytt styrsystem. Jag hörde till skeptikerna, eftersom systemet innehöll en hel del svårgenomträngliga begrepp. Men eftersom jag inte lagt fram synpunkterna under resans gång, så ansåg jag att jag inte kunde protestera.

Det har visat sig att det fanns fog för mina kritiska synpunkter. Styrsystemet har inneburit mängder med bokstäver och väldigt lite siffror. Det fungerar i tider med överskott, men fungerar inte alls när besparingar måste till.

Centerpartiet har påpekat detta och i motionens form krävt ett nytt planeringssystem grundat på mer siffror. Denna motion vann givetvis inte majoritetens gehör.

Nu ska planeringssystemet utvärderas. Utvärderingen finns med på kommunstyrelsens dagordning på onsdag. Men det är en märklig utvärdering, för berörda partier har inte fått yttra sig. Inte heller nämnderna. Av underlaget går det egentligen inte att förstå vilka som har deltagit i utvärderingen.

Jag tycker inte att det är godtagbart. Förslaget borde återremitteras för en mer utförlig utvärdering, där även kritiska röster får höras.

fredag 22 november 2013

Kyrkomötet valde Karin Perers till ordförande

I onsdags gick färden mot kyrkomötet i Uppsala. Efter inledande gudstjänst i domkyrkan och gruppmöte med Centerpartiet, så hade jag förmånen att vara med vid invigningen och delta från åhörarplats.

Det var mäktigt. Jag var glad över den musikaliska inramningen, med Inbjudan till Bohuslän, en av mina favoriter som får mig, precis som många andra bohuslänningar, att längta hem. Jag blev ännu gladare, när kyrkomötet enhälligt valde Centerpartiets Karin Perers till ordförande för mötet. Karin Perers är så otroligt energisk och skärpt! Ingen är opåverkad i hennes närhet.

Slutligen fick Centerpartiets Anders Åkerlund avsluta kvällen med en andakt, som handlade om förlåtelse och med utgångspunkt i Nelson Mandelas liv.

En mycket stark afton!

Nu är jag 38...

Det är inte så tokigt att vara 38 och kandidat! Här är hela listan!

För det är inte riktigt åldern som det handlar om, utan om min plats bland alla kompetenta kandidater på Centerpartiets valsedel till Europaparlamentet nästa år.

onsdag 20 november 2013

På väg mot kyrkomötet och Uppsala

Dagens program är väldigt spännande. Jag har förmånen att åka till Uppsala för att träffa Centerpartiets kyrkomötesgrupp. Så jag ska "nästan" vara med vid kyrkomötet.

Roligt, intressant och lärande!

tisdag 19 november 2013

Så tyst om äldreomsorgen

När kommunfullmäktige i Katrineholm ägnade hela arbetsdagen åt budgeten för 2014, tog flera oppositionspartier upp frågorna om kommunens äldreomsorg. Centerpartiet stod tillsammans med (Fp) och (Kd) bakom en satsning om fem miljoner till mer personal.

Men majoritetens företrädare från Socialdemokraterna och Moderaterna var tysta. Varken ordförande Monica Johansson (S) eller vice ordförande Bengt Andersson (M) sa ett ord om den ekonomiska tilldelningen i budgeten eller om hur verksamheten fungerar.

Ibland är tystnaden väldigt talande.

Livsmedelsverkets (h)ysteri

Först var det ostkakan som Livsmedelsverket hotade, genom att uttala att pastöriserad mjölk hade så stora risker att den borde förbjudas till försäljning.

Nu är det osten, som Livsmedelsverket uttalar sin dom över. (H)ysteriet tycks sakna gränser!

Den här gången handlar det inte om att den är farlig. Nej, det är snarare så att den, enligt Livsmedelsverket, påverkar klimatet mer än grönsaker.

Ja, vad ska man säga. Ost är koncentrerad mjölk. Ost är därmed mer näringstät, vilket är praktiskt, och på sitt sätt klimatsmart.

Ost och mjölk kommer vanligtvis från kor. Kor är idisslare och omvandlar på ett mycket smart sätt solenergin från gräset till människoföda. (Följ gärna hur det går till i kornas mage via denna länk!)

Så på sätt och vis äter vi gräs, som bundit energi och koldioxid från solen och luften, när vi dricker kornas förädlade mjölk eller ost.

Det tycker jag är klimatsmart. Dessutom ger våra kor öppna landskap.

måndag 18 november 2013

Vi vill ha ärlig mat

Och slutligen lite mat i budgetdebatten!

"Maten är – som alltid – en het potatis. Flera exempel från hela Sverige visar att det går att göra mer för att servera ärlig mat som är lagad nära dem som ska äta den och med råvaror som inte har rest mer än nödvändigt, det vill säga de är producerade efter svenska regler för miljö och djuromsorg. Centerpartiet vill höja ambitionerna och också se till att maten hamnar där den gör nytta (och inte i de gröna påsar som vi så småningom ska införa i kommunen). Mätta barn orkar mer och kan nå bättre resultat. Och äldre sover bättre med mat i magen. Det är därför som nattfastan måste minska på riktigt och inte bara på papperet.

Bra mat är en god början.

Katrineholm växer med barnen."

Vi ser hela Katrineholm

I inledningen av budgetdebatten hann jag också tala om att Centerpartiet ser HELA Katrineholm, inte bara de delar som ligger nära stadshuset och Stortorget.

"För många är livet på landet en dröm. För andra är det hård verklighet. Centerpartiet har sett hur det STORA sker i staden. Gröna kulle ljussätts med blommor, gator stenläggs och torg ska göras om.

På landsbygden blir det en satsning på gatljus längs Vedebyvägen i Björkvik. I samma Björkvik kan invånarna se hur cykelvägen växer igen, eftersom kommunens utlovade skötsel inte utförs.

Pengarna måste räcka till HELA kommunen och inte bara till de två tredjedelar som bor i centrum eller är synliga från Gröna kulle. (Göran Kulle kanske det heter?)

Katrineholm har ingen glesbygd. Vi har en landsbygd som behöver sin service för att vara så välmående och attraktiv att familjer väljer att låta barnen växa upp där.

Centerpartiet ser HELA Katrineholm och arbetar för att det ska vara lika villkor var man än är bosatt. Vi tänker fortsätta att kämpa för att fördelningen blir rättvis och vi kommer att göra vår egen landsbygdsprövning av de beslut som fattas."

Katrineholm växer med barnen

Budgetdebatten är över för den här gången. Jag tog i mitt inledningsanförande upp barn, landsbygd och mat. Här följer delen som handlade om barn:

"Katrineholm växer med barnen är rubriken till Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas gemensamma budget.

Det är inget konstigt med det, för det som är bra för barn är bra för övriga samhället också. Barn är framtiden. Därför är vi med och satsar på förskolan, för att grupperna inte ska vara så stora och för att miljön ska stimulera till ”hopp och lek”. Hopp även som framtidstro.

För någon månad sedan besökte jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot Roger Tiefensee Ungdomstorget här i Katrineholm. Det var ett besök som gav Hopp och många tankar. Lite förenklat kan jag säga att de som jobbar där, jobbar med att ge ungdomar hopp och förmåga att se sina egna tillgångar så att de kan växa som människor och hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Det är ett stort jobb och de som jobbar där är väldigt duktiga. Men det som slog mig var frågan när och var det hände att ungdomarna tappade tilltron till sig själva och till sina egna möjligheter att forma sin egen framtid.

De allra flesta, hoppas jag, börjar skolan fulla med förväntningar. Någonstans under skolåren bryts tilliten och självkänslan. Det här är ingenting som vi kommer att bråka om här i fullmäktige, men det kan vara värt att tänka över åtminstone med ett stillsamt varför?

För när Katrineholm ska växa med barnen, då måste skolan fungera så att alla barn får möjligheter att lära för livet och växa som människor för att vara väl rustade inför vuxenlivet.

Här är ytterligare en tanke från studiebesöket. Kontakten mellan skola och arbetsliv måste bli bättre. När en elev börjar skolan känner den till kanske en handfull olika yrken, när den lämnar skolan har antalet kända yrken inte ökat särskilt mycket. Här finns väsentligt mer att göra, för att öka kontakterna med näringsliv och skola. Kontakterna kan exempelvis förklara VARFÖR kunskap är så viktig – för att kunna bli det som man vill bli och kunna leva sin dröm."

söndag 17 november 2013

Guldklocka för många dagar, kvällar och nätterCenterkvinnan Ewa Dahlgren hämtade igår sitt tack för 20 års arbete som förtroendevald i Katrineholms kommun. Det har blivit många timmar, dagar, kvällar och nätter som har gått åt till arbetet i demokratins tjänst.

Jag hade förmånen att vara på plats, när hon fick sin guldklocka av Petter Otterstedt, vid den högtidliga utdelningen på Kupolen i Katrineholm.

Ewa berättade om att kommunfullmäktige kunde innehålla en del nattmanglingar, eftersom man då inte hade infört stopptiden 23. Halv två, tror jag att hon sa, att ett budgetmöte hade slutat.

Imorgon är det budgetmöte i Katrineholm. Det startar 08.30 i Safiren.

lördag 16 november 2013

Ljus på kontrasterna

Hm. Tänker på kontrasterna. Lokaltidningen sponsrar ljusspel, troligtvis med marknadsföring och gratisannonsering. Kostnad: utebliven intäkt för flera halvsidor i fyrfärg. I dag skänker samma tidning 3.000 kronor till Röda Korset.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

fredag 15 november 2013

Bandy, bandy...

Jag borde skriva mer om bandy. Eller se mer bandy. Nu vill jag bara framhålla att mitt bandyintresse ändå är relativt stort. I min trappuppgång har vi nämligen uppfostrat KVBS stora målgörare Niklas Eriksson.

Nå, ja, jag tror väl inte att grannarna hade så stor del i framgångarna för Niklas. Viktigare var nog hans gener och hans fina inställning.

Så visst tycker jag att det är roligt, när "vår" Niklas gör mål. Han får gärna göra hur många som helst! Heja, heja! I dag blir det match mot Rättvik.

torsdag 14 november 2013

Mjölk är livet!

Jag är uppväxt med opastöriserad komjölk. I skolan drack jag förstås paketerad mjölk. Jag vet inte om jag har tagit någon skada av någondera och jag dricker fortfarande gärna och ofta mjölk. Mjölk är livet, som ett mjölkföretag hade som slogan för ett antal år sedan.

Nu har Livsmedelsverket gått in i mjölkdebatten och önskat ett förbud mot försäljning av opastöriserad mjölk. Gårdsförsäljning har sedan tidigare varit tillåten, men då "i mindre mängd". Hur stor en mindre mängd är, är inte alldeles lätt att avgöra.

I dag, när ostkakans dag firas å det bestämdaste, aktualiseras frågan på nytt. Är ostkakan hotad av Livsmedelsverket?

Det borde inte vara så. För när mjölken används till att göra ostkaka av, då upphettas den minst två gånger - först när ostmassan ska bildas och sedan när ostkakan görs färdig i ugnstemperatur. Så något problem borde det inte vara att få lov att använda mjölk till detta även i fortsättningen.

Livsmedelsverkets rena omsorg slår tyvärr tillbaka. Det är bra att Livsmedelsverket talar om de risker som kan finnas med gårdsmjölken, men det är olyckligt om rekommendationer förvandlas till förbud.

onsdag 13 november 2013

Sista natten med gänget...

... var det ikväll, då kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling samlades för årets och mandatperiodens sista möte. På agendan stod budget för 2014 och fastställande av kyrko- och begravningsavgift.

Samt information om Granhedsgården, den kursgård i Floda gamla socken som kyrkoherde Eva Karlsson vill köpa in till församlingen. Om det blir affär av, så måste det avtackade kyrkofullmäktige sammanträda på nytt.

Det är fortfarande många, många frågetecken med denna affär.

Mer energi med musik

Hörde i vetenskapsradion nu på morgonen att solceller fungerar bättre om de samkörs med ljuv musik.

Det vet kanske de flesta att bra musik kan tillföra energi, men det här låter lite ovetenskapligt, tycker jag.

Fast huvudsaken är väl om det fungerar? Alla upptäckter kan ändå inte belönas med Nobelpris.

Skiffergasen har för stora risker

Radions morgonnyheter har tagit upp riskerna med skiffergas. Centerpartiet tog tydlig ställning i denna fråga vid partistämman i Karlstad. Så här skrevs det i programmet om detta:

"Nya fossila bränsletillgångar som till exempel skiffergas som nu exploateras kraftigt runt om i världen riskerar att försena omställningen till förnybar energi. Billig gas som ersätter kol i en del av världen kan lokalt bidra till minskade utsläpp, men i ett större perspektiv bidrar detta till att billig kol finner nya marknader och konkurrerar med andra, förnybara, kraftslag. Europa och vår omvärld riskerar därmed att bindas fast i en fossilberoende infrastruktur som fortsätter att ge klimatpåverkan i decennier framöver. Miljöpåverkan och metangasutsläpp vid gas- och oljeutvinning ur skiffer är ytterligare osäkerhetsfaktorer i den globala pågående energiomställningen och all utvinning av fossil energi bör stå för sina fulla miljökostnader.

Metoden att utvinna gas och olja ur skiffer, genom så kallad fracking, är förenad med påtagliga och idag oöversiktliga miljörisker. Med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer."

Det här är bra. Nu gäller det att bredda stödet för detta.

måndag 11 november 2013

Tack alla medlemmar för rösterna!

I dag har jag fått veta att medlemmarna i Centerpartiet i Sörmland har givit mig 1.352 poäng i medlemsomröstningen inför riksdagslistan. Jag är mycket stolt över det stora förtroende som medlemmarna har gett mig och som jag gärna vill förvalta efter min allra bästa förmåga.

Övriga i toppen som medlemmarna har delat ut poäng till är Åsa Ingårda, som fått 1060 poäng, Bo Rundquist, 827, och Dayana Jadarian, 578.

Hur det blir slutligen avgör dock ombuden på distriktsstämman i Flen 30 november.

söndag 10 november 2013

Slut på idéer?

Ljuset kommer tydligen inte längre från Rörelsen eller från Gröna kulle i Katrineholm. Nu kommer det söderifrån, från Norrköping och Linköping och från tjänstemän.

Ljus i staden handlar inte om gatlyktor. Det handlar om att ljussätta Gröna kulle med blommor...

Idén, som presenterades i lokaltidningen i lördags, kommer från samhällsbyggnadsförvaltningens chef Lars Hågbrant.

Det är tydligen så slut på idéer i kommunhuset att Socialmoderaterna får ta hjälp utifrån.

Till vissa saker finns det alltid pengar. Det är dock inte alltid säkert att det är visa saker.

fredag 8 november 2013

Viktigt det blir riktigt enligt lagboken

Kommunens datorer ska naturligtvis användas på bästa sätt och inte till sådant som är otillåtet. Det är därför som det antas informationssäkerhetspolicys om vad som är tillåtet - och inte.

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet i Katrineholm kompletterades policyn med en ny tolkning. Jag var inte nöjd med detta, eftersom tolkningen blir att personalkontoret ska avgöra när ett grundlagsbrott kan ske och inte kommunjuristen. Jag har förstått att det brutit ut en viss aktivitet på Facebook med anledning av beslutet.

För säkerhets skull publicerar jag här nedan den reservation som jag har lagt tillsammans med Ewa Callhammar och Carina Björk-Andersson, båda folkpartister.

"Redan i Regeringsformens första kapitels första paragraf tas upp att demokratin bygger på fri åsiktsbildning. I andra kapitlets andra paragraf samt även i den tredje förtydligas detta.

”2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.Lag (2010:1408).” (Citaten hämtade från riksdagens hemsida.)

När kommunstyrelsen i augusti behandlade ärendet om Revidering av informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun togs ett beslut om att klarlägga vilka delar i policyn som inte är tillämpbara för förtroendevalda. Detta klargörande är nu gjort och handlar om IT-kontorets möjlighet att få tillgång till den förtroendevaldes e-post och hemkatalog vid misstanke om oegentligheter.

I sak är det viktigt att förtroendevalda använder kommunens e-postsystem och datautrustning/datalagring på ett korrekt sätt. Vi har inga invändningar mot detta. Dock måste eventuella misstankar vägas mot risken för brott mot grundlagen. Vår uppfattning är att denna bedömning ska göras av kommunjuristen och inte av personalkontoret.

Mot bakgrund av detta yrkade vi att personalkontoret skulle bytas till kommunjuristen i den nya skrivningen.

Då vårt yrkande avslogs av majoriteten reserverar vi oss mot beslutet.

Katrineholm 30 oktober 2013Inger Fredriksson Ewa Callhammar Carina Björk-Andersson
Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Folkpartiet liberalerna"


torsdag 7 november 2013

Ett hållbart val i Vrena

Det trevliga mötet igår med Vrena Centerkvinnor och en del centermän väckte en hel del tankar och nya idéer. Medlemmarna uppskattade Centerkvinnornas arbete med jämställda pensioner, som leds av Solveig Zander, där förslag ska komma vid årsskiftet. För det är ju inte hållbart att så många kvinnor ska gå i pension och få en pension som knappt går att leva på.

Vi diskuterade också mycket varför transporter inte kostar vad de rimligen borde göra och vår konsumtion, som inte är hållbar.

Det finns så mycket att göra, för att förbättra samhället i mer jämställd och hållbar riktning!

tisdag 5 november 2013

En dag med Centerkvinnorna...

... kommer att få en fortsättning imorgon!

Ja, det är sant. Efter en dags sammanträde med Centerkvinnornas förbundsstyrelse i Stockholm, där vi bland annat har diskuterat hur jämställt landsbygdsprogrammet är och kan bli samt jämställda pensioner, så väntar Vrena Centerkvinnor imorgon.

De har inbjudit mig för att ta upp aktuella frågor för Centerkvinnorna.

Det ska bli roligt!

måndag 4 november 2013

Mycket talar för "Bertil-bo"

Min och Centerpartiets motion om att planera för ett byggande av multihuset "Bertil-bo" passerade kommunstyrelsen i Katrineholm för andra varvet i onsdags.

Tyvärr föll inte kommunstyrelsens ledamöter i trans den här gången heller, utan jag tvingades att reservera mig till förmån för motionens förslag.

Så här blev reservationen:

"Motionen om att bygga ett ”Bertil-bo”, ett multihus, där gemenskap byggs in genom de verksamheter som inryms i huset, har nu fått en mer gedigen beredning. Det är positivt.

I bildningsnämndens yttrande finns dock missuppfattningen att motionen föreslår att en gymnasieskola inryms i multihuset. Så är inte fallet. Den verksamhet som kan vara aktuell, enligt motionen, är förskola och skola upp till gymnasiet.

I samtliga yttranden finns argument som talar för att ”Bertil-bo” kan vara en möjlighet. Exempelvis skulle byggnaden, multihuset, mycket väl kunna inrymmas i Översiktsplanens strategi för den blandade staden.

Att vissa försök gjorts tidigare i liknande riktning (Igelkotten och Lövåsen) behöver inte tala mot motionens förslag. Det visar snarare att idén är god, men att den inte riktigt var färdigutvecklad då den infördes.

Sammantaget är det mycket som talar för att ”Bertil-bo” skulle tillföra Katrineholm ett nytt sätt att bygga och planera.

Jag yrkade därför att motionen skulle bifallas.

Då majoriteten avslog mitt yrkande, reserverar jag mig mot beslutet."Räddningstjänst inte sams med ambulans

Nej, Någon måste ha kastat in rejält med grus i maskineriet, för det gick tydligen inte att samordna byggandet av en ny ambulansstation i Katrineholm med en ny brandstation.

Enligt vad jag har erfarit, vilket är en luddig omskrivning för vad jag har hört och läst, så har möten varit planerade mellan Räddningstjänsten eller kommunen och landstinget. Båda parterna, fortfarande enligt vad jag har erfarit, säger att den andra parten ställt in mötet.

Oavsett vilket, så är det tråkigt att samarbete och samverkan inte kan praktiseras mer. Det tycks som om det bara kan fungera i teorin.

Jag gjorde en markering vid kommunstyrelsens sammanträde, där Katrineholms kommun sålde en tomt till Landstinget Sörmland, genom att skriva ett särskilt yttrande.

Så här skrev jag:

"Centerpartiet har inget emot att kommunen och landstinget gör tomtaffärer i allmänhet.

Dock handlar denna affär om lokaliseringen av en ny ambulansstation, där det skulle ha kunnat finnas samordningsvinster genom att lokalisera den nya stationen tillsammans med räddningstjänsten, exempelvis vid ”Flamman”.

Centerpartiets uppfattning är att samordning och samlokalisering behöver omsättas i annat än ord. Byggandet av en ny station hade kunnat vara en bra möjlighet att gå från ord till handling."

fredag 1 november 2013

Demokrati måste alltid försvaras

Nyheterna igår innehöll minst två upprörande inslag från skilda världar, men med det gemensamma att de handlade om demokrati. I Kenya hade en 16-årig flicka utsatts för en gruppvåldtäkt, kastats ner i ett dike och nästan avlidit av skadorna. Förövarna grips av polis och får som straff att klippa gräsmattan utanför polisstationen.

Detta vållar med rätta en folkstorm.

I Nordmaling i Västerbotten misshandlas en socialdemokratisk ordförande för barn- och utbildningsnämnden i sitt hem, högst sannolikt för att beslut snart ska tas om skolnedläggelse.

Båda händelserna är grova angrepp på vårt demokratiska system, som bygger bland annat på rättssäkerhet och organisationsfrihet. Det här visar än en gång att demokrati aldrig kan tas för givet och att brotten mot demokratin förekommer överallt.

Demokratin måste alltid försvaras.