tisdag 29 oktober 2013

Katrineholm växer med barnen

Precis så är det; Katrineholm växer med barnen! Det är också rubriken på vårt förord i den gemensamma budget som Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in till kommunen i dag och som vi ordnade presskonferens om.

Vi satsar på barnen genom att starta nya förskoleavdelningar, så att barngrupperna blir mindre, och att lägga pengar på utemiljön kring förskolorna och skolorna. Samt på lekplatserna!

Lite extra skolsatsning blir det också, så att barnen ska få bättre förutsättningar att skaffa sig kunskap.

Vi ser också hela Katrineholm genom bidrag till enskilda vägar och satsning på landsbygdens idrottsanläggningar, bland annat.

måndag 28 oktober 2013

Räddningstjänst och ambulans borde samordnas

På onsdag ska kommunstyrelsen i Katrineholm fatta beslut om en rad ärenden. Ett av dessa är att sälja en tomt till Landstinget Sörmland, som ska bygga en ny ambulansstation.

Det kan kanske behövas, det kan landstinget säkert bedöma bättre än vad jag kan, men det som jag har svårt att förstå, är varför landstinget inte söker någon samordning eller samlokalisering med Katrineholms kommun.

Räddningstjänsten ska inom några år bygga en ny brandstation. En naturlig "sambo" med denna skulle vara ambulansen. Så har det varit tidigare, om än att det var ett antal år sedan.

Det finns mycket mer som förenar än som skiljer. Här skulle bilhall, serviceutrymmen och annat kunna samutnyttjas.

Men så enkelt får det förstås inte vara. Jag får göra en markering på onsdag, när beslutet ska fattas.

Sörmland i Strömsund

Det är bra med geografiska kunskaper. Ibland blir man dock överraskad. Mina falkögon slog ner på skrivelsen från Länsstyrelsen i Södermanland, och se där, bland alla adressuppgifter om postadresser, besöksadresser, e-poster och annat, där stod det faktureringsadress - Strömsund.

Så den som vill få betalt från Länsstyrelsen i Södermanland måste vända sig till 833 83 i Strömsund.

Lite långsökt, kan jag tycka, men huvudsaken är väl att den som fakturerar får betalt.

söndag 27 oktober 2013

Nej, inte aktiv dödshjälp

På söndagspromenaden är det oftast trevligt att lyssna till radions P1. Där sänds ofta bra program som berör. Den här gången fastnade jag i ett program som handlade om aktiv dödshjälp. (Jag ska se om jag kan länka till programmet här!)

Det handlade om ett par som hade sjukdomsdiagnoser som bara skulle göra dem sämre och sämre. De hade därför bestämt sig för att avkorta sina liv på en klinik utomlands. När det kändes som att det var dags ångrade sig mannen.

I radioprogrammet berättas hela historien. Det är starka intervjuer, som jag inte kunde låta bli att bli berörda av. Det går antagligen aldrig att förstå hur en annan människa tänker, men för mig väckte programmet sorg. Jag är inte redo att säga ja till att en människa ska få hjälp att avsluta sitt liv.

Jag har inte tid med tidsomställning

Nej, så är det, jag har inte tid med tidsomställning, att försöka få kroppsklockan att ställa om sig, det är lika jobbigt varje gång.

Övriga klockor går alltid att överlista.

torsdag 24 oktober 2013

Rättar sig mer efter budget än behov

Katrineholms-Kurirens ledare, som jag inte kan länka till, eftersom den är låst, tar upp frågan om det är viktigt att hålla budget bara för vissa nämnder samt om maktfullkomligheten hos kommunens (S)styrande.

Ja, synpunkterna är viktiga. Det är märkligt att två ledande socialdemokrater, Göran Dahlström och Monica Johansson går i taket, när Centerpartiets Anita Karlsson tackar personalen för det arbete som den lagt ner och som har gjort att nämnden har kunnat hålla budgeten.

Hon får äta sedvanlig "bannbulla", medan socialnämndens ordförande Pat Werner och service- och tekniknämndens Johan Hartman, vars båda nämnder också visar underskott kommer undan kritiken.

Det här påpekar ledarskribenten passligt samtidigt som radions rapporter ger Anita Karlsson rätt. Biståndsbedömarna rättar sig mer efter budget än behoven!

Ledarskribenten uppmärksammar också en annan intressant fråga från måndagskvällen, nämligen att stora som små frågor kan lösas av kommunens starke man, Göran Dahlström. (Nej, ledarskribenten skrev inte "starke man", det gjorde jag.) Eftersom det fungerar på det viset så behövs det inte några medborgarförslag.

Det tycker jag och Centerpartiet är dåligt. Det behöver finnas formella vägar att få frågor besvarade.

Hur mycket kostar vägen tillbaka?

Hörde nyss Katarina Helmerssons inrikeskrönika som gjorde starka kopplingar med egna erfarenheter, där en återresa kan kosta väsentligt mer än ditresan.

Hennes starkaste exempel var kvinnan som i flyktingkatastrofen i Medelhavet i förra veckan förlorade tre av sina fyra barn och nu sitter i fängelse.

Vad säger Sverigedemokraterna till henne, när de samtidigt i riksdagen ställer frågan till migrationsminister Tobias Billström om Sverige ska ta emot 22 miljoner syrier?

Och vad säger omvärlden, när 22 miljoner syrier har flytt landet, och det råder fred?

Ja, frågan är berättigad. Vad kostar vägen tillbaka?

En stark krönika, väl värd att höra om igen.

tisdag 22 oktober 2013

Inte bra tacka personalen?

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm lyckades Centerpartiets ledamot Anita Karlsson få både kommunalrådet Göran Dahlström (S) och Monica Johansson (S) att se rött. Anledningen var att hon från talarstolen sa att det var de som arbetar inom vården och omsorgen som sett till att budgeten för den delen av kommunen håller.

Det passade inte de (S)-märkta att berömma personalen. Väldigt märkligt och otroligt tråkigt att hörseln är så konstig en vanlig måndagskväll.

måndag 21 oktober 2013

Toppar med kommunfullmäktige

Det är återigen dags för en dag fylld av kommunpolitik, det vill säga mestadels förberedelser inför nästa års budget. Men först ska dagen toppas med kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Katrineholm. Höjdpunkten på föredragninslistan är delårsrapporten.

söndag 20 oktober 2013

Hurra, hurra! Warbro kvarn fyller tio i dag!

Warbro kvarn fyller tio år i dag i sin nya skepnad med kvarnen, hjärtat i verksamheten, förlagt till Linds gård i Sköldinge.

Jag vill absolut gratulera det lilla företaget som växt på att ta upp gamla växtsorter till försäljning och göra dem välkända på nytt. Dinkel och speltvete, ja, det finns mycket mer på sortimentet.

Grattis till hela familjen Björklund!Firar med guldklövertårtan från 2010! Roger Tiefensee och Kerstin Björklund.

fredag 18 oktober 2013

Samarbete klart om styret i Katrineholmsbygdens församling

I går blev det klart att Centerparitet och Socialdemokraterna går samman i ett valtekniskt samarbete om styret av Katrineholmsbygdens församling.

Vi är två nomineringsgrupper som har var sin folkrörelse bakom oss och vi har likartade tankar om hur vi vill se den öppna folkkyrkan i framtiden.

I dag har vårt samarbete omtalats i lokalradion och imorgon, gissar jag, står det att läsa om det i lokaltidningen, Katrineholms-Kuriren.

För min del är det viktigt att fortsätta arbetet i församlingen så att kyrkan angår fler.

torsdag 17 oktober 2013

Märta Leijon hade varit stolt

Tidningen Sörmlandsbygden publicerar min insändare om ärkebiskopvalet i dag. Det är inte någon slump att insändaren är ganska lik ett tidigare inlägg på denna blogg. Inte heller nu kan jag länka till insändaren, utan jag får citera den i sin helhet:

"Märta Leijon hade varit stolt

I veckan blev det klart att Antje Jackelén blir ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Hon blir därmed första kvinnan i Sverige att ha detta ämbete.

Jag är som Centerkvinna och förtroendevald i Svenska kyrkan mycket glad över detta.
Centerkvinnorna har mycket länge tagit strid för att kvinnor skulle kunna få vigas till präster och tjänstgöra precis som män. Märta Leijon, som var med vid bildandet av Centerkvinnorna och som skrev det första programmet, tog sig an frågan med så stort allvar att hon läste teologi för att ordentligt sätta sig in i frågan och kunna vara en fullvärdig medlem i utredningen om kvinnor skulle kunna bli präster.

Märta Leijon skulle ha varit stolt i dag.

Inger Fredriksson, Katrineholm
Ledamot av Centerkvinnornas förbundsstyrelse"

Sätt barnets bästa främst

I dag är min insändare om barns rättigheter införd i Södermanlands Nyheter. Jag kan ännu inte se att den är utlagd på hemsidan, så jag citerar den här:

"Alla barn i Sverige har rätt till skydd mot övergrepp, våld eller andra omsorgsbrister. Nästan. I dag gäller inte detta fullt ut för barn som söker uppehållstillstånd. De kan utvisas tillsammans med föräldrar som av olika skäl inte klarat av omvårdnaden om barnen, när de har levt i Sverige.

Detta är inte rätt mot barnen och jag blir glad över att Centerpartiets riksdagsledamöter Solveig Zander och Ulrika Carlsson nu har motionerat i riksdagen för att nå en förändring.

Det borde vara självklart att barnens bästa ska gå först och att Lagen om vård av unga ska gå före utlänningslagen. Precis det som Solveig Zander och Ulrika Carlsson föreslår och som Barnombudsmannen och Unicef också förespråkar.

Inger Fredriksson, Centerpartiet"

onsdag 16 oktober 2013

Måste lära oss se RÖTT

På dagsprogrammet stod det i dag Personalutskott. Utöver dagordningen som skulle klaras av, så inledde vi arbetet med att revidera det personalpolitiska programmet.

Enigheten var stor om att grundvärderingarna inom kommunen, samlade i förkortningen RÖTT, inte är så kända och använda som önskvärt vore.

Vi måste alltså lära fler i Katrineholm att inte bara se RÖTT, utan även tillämpa Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit i allt arbete.

tisdag 15 oktober 2013

Svenska kyrkan får kvinnlig ärkebiskop

I dag blev det klart att Antje Jackelén blir ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Hon blir därmed första kvinnan i Sverige att ha detta ämbete.

Jag är mycket glad över detta, både som Centerkvinna och som bohuslänning i exil. I Bohuslän, alltså i Göteborgs stift, har kvinnomotståndet varit starkt. Nu borde det vara begravt för tid och evigheter.

Centerkvinnorna har mycket länge tagit strid för att kvinnor skulle kunna få vigas till präster och tjänstgöra precis som män. Märta Lejon, som var med vid bildandet, tog sig an frågan med så stort allvar att hon läste teologi för att ordentligt sätta sig in i frågan och kunna vara en fullvärdig medlem i utredningen om kvinnor skulle kunna bli präster.

Det känns som om Märta Leijon skulle ha varit stolt i dag.

måndag 14 oktober 2013

Äldre måste också vara på bettet

I morse spred radionyheterna budskapet att äldres tandvård ofta negligeras och att det kan få svåra konsekvenser. Det visade en undersökning som var framtagen av Tandläkarförbundet.

Frågan är allvarlig. Dålig tandstatus kan få svåra konsekvenser. I värsta fall sprider sig de aggressiva bakterierna via blodet ut i kroppen. I mindre akuta fall drabbas förmågan att äta och att ta upp näring genom svårigheterna att tugga.

Det är helt klart att äldre också måste få vara på bettet.

Därför blev jag glad över att i radio höra Maj Rom, som numera jobbar på Sveriges Kommuner och Landsting, berätta om vad som görs och vad som ska göras för att även tandhälsan ska komma med i äldrevården.

För tänderna är en viktig del av kroppen.

Två dagar kvar av medlemsomröstningen

Det är hög tid att skynda sig. Om man är medlem inom Centerpartiet i Sörmland och har fått hem omröstningsmaterialet till landstings- och riksdagsvalet. Den 15 oktober är sista dagen att fylla i talongerna och dela ut positiva poäng.

Kyrkovalet uppmärksammat

Katrineholms-Kuriren skrev i lördags om resultatet av kyrkovalet. Det går säkert inte att länka till artikeln, eftersom tidningen har börjat ta betalt för webbmaterialet.

I alla fall så nämndes det i redovisningen att jag kryssat mig upp på listorna i valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling och till stiftsfullmäktige i Strängnäs. Men det var ju ingen nyhet för läsarna av denna blogg. De kunde ju veta det redan för någon vecka sedan.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

fredag 11 oktober 2013

Nobelpriset är mitt...

Jag läser Alice Munros spontana (?) kommentar till att hon har utsetts till årets Nobelpristagare i litteratur 2013. "Jag är väldigt glad att jag fick priset, att vi kvinnor fick priset."

Alltså har jag blivit Nobelpristagare. Å vad jag tycker om pristagare som är så generösa att de kan dela med sig av glädjen. Delad glädje är dubbel glädje. Fast, om jag ska vara riktigt ärlig, så är det Alice Munros berättarbegåvning som tagit henne dit hon är. Här är vi alla att gratulera!

torsdag 10 oktober 2013

Inspirerande möte på UngdomstorgetBilden skulle kunna vara tagen var som helst. Men den är inte fotad var som helst, utan den är tagen efter mitt och Roger Tiefensees besök på Ungdomstorget i Katrineholm.

Besöket gav många tankar. Kanske den allra viktigaste är vad skapar motivation och vad är det som gör att den försvinner?

På Ungdomstorget samlas olika resurser som kan behövas för ungdomar som inte har sin framtidsväg spikrakt utstakad. Det är bra, men inte helt bra. De som jobbar med ungdomarna och som vi träffade vill mer. Ännu fler skulle kunna samsas inom Ungdomstorgets väggar (ja, inte exakt som det ser ut nu) för att göra verksamheten ännu mer flexibel.

Mycket tänkvärt att alltid sätta människan i centrum och se till att hon växer.

Tack för ett givande besök!

Jobb, jobb, jobb..

I dag blir det studiebesök på Ungdomstorget och IUC i Katrineholm. Tillsammans med riksdagsledamot Roger Tiefensee (C) ska jag se vad kommunen gör för arbetslösa ungdomar (Ungdomstorget) och hur yrkeshögskoleutbildningarna fungerar i praktiken. Båda är viktiga inslag för att få fler i arbete.

Det kommer att bli en intressant och rolig dag! Jobb, jobb, jobb...

Yellen föregångskvinna i USA

När Janet Yellen tar steget upp från vice till högste chef för USA:s centralbank, Federal Reserve, är det ett stort steg för världens alla kvinnor. Det visar att kvinnors kompetens kan användas på alla poster, inte enbart som biträdande.

Sedan är det lite speciellt att Janet Yellen når denna position i en ålder av 67 år, då en hel del av hennes jämnåriga i Sverige skulle ha låtit pensionera sig. Men detta säger mer om USA än om Yellen, eftersom hennes kompetens har varit tydlig sedan länge, bland annat var hon rådgivare åt president Bill Clinton.

onsdag 9 oktober 2013

Jag är invald

I dag kom brevet från Strängnäs stift, där det står svart på vitt att jag är invald i kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling samt invald i stiftsfullmäktige.

Det känns fortfarande ansvarsfullt.

tisdag 8 oktober 2013

Kycklingen ska vara svensk

Jag åt svensk kyckling till lunch i dag, eftersom jag lagade till den själv. I fredags var jag på populär lunchrestaurang i Norrköping och där serverades också kyckling. Jag valde dock fisk. Kycklingen kom från Brasilien och det berättade krögaren utan att skämmas så mycket. Om kycklingen skulle ha varit svensk hade rätten kostat det dubbla.

Någonstans är det fel. Kyckling från Brasilien ska inte kunna konkurrera med den svenska när resan är betald.

Så frågan är, är resan betald med alla kostnader? Och finns det mer att göra för att den svenske, eller kanske till och med sörmländske kycklingproducenten ska kunna konkurrera bättre? Sannolikt finns det mer att göra.

Jag vill gärna vara med och påverka detta, dels genom att köpa svenskt, men också genom att ge svenska bönder bättre villkor.

måndag 7 oktober 2013

Alla spår inte lika bra

Socialdemokraten Fredrik Olovsson ondgör sig i dag i sin krönika i Katrineholms-Kuriren över att regeringen inte satsar så mycket på järnväg som Olovsson vill.

Alldeles bortsett från att underhållet tidigare under många år varit försummat och att det tar tid att återställa, så måste Olovsson ha missat något.

När kommunstyrelsen i Katrineholm i september beslutade om den nationella planen för transportsystem, då ville inte de lokala socialdemokraterna uppmärksamma behoven på järnvägssträckningen mellan Västerås-Norrköping, det som när spåren trafikeras brukar kallas UVEN.

Alla spår är tydligen inte lika bra.

lördag 5 oktober 2013

Fredspriset till Malala

Dagens Nyheter skriver i dag om årets mottagare av Nobels fredspris, som kommer att bli offentligt under den kommande veckan.

Mycket talar för att det blir Malala Yousafzai som blir mottagare av priset. Malala är den mycket modiga pakistanska flickan som har tagit strid för att flickor ska få gå i skolan och som straffades av talibanerna genom att nästan skjutas till döds.

Nu finns hon med i prisdiskussionerna som en av de hetaste kandidaterna.

Jag hoppas att det blir Malala som får priset. Hon är värd det och utnämningen är alls inte lika provocerande som att ge Barack Obama eller EU priset. Malala Yousafzai har gjort oerhört mycket för att öka flickors möjligheter i hela världen. Med utbildning följer ökade möjligheter till egen försörjning, vilket i sin tur minskar konfliktrisken.

Om jag inte kommer att skriva något här på bloggen under veckan, så beror det på att jag håller tummarna...

fredag 4 oktober 2013

Kryssningsveckan

Ja, det har verkligen varit en vecka fylld med kryss, när "upplösningen" av kyrkovalet blev känd. Mina personkryss räckte till inval i såväl kyrkofullmäktige som stiftsfullmäktige. De 175 kryssen som vänliga väljare hade förärat mig i valet till kyrkomötet räckte dock inte ända fram. Jag hade behövt 204 kryss för att komma över femprocentsspärren och sedan ännu flera kryss för att avancera till ersättare eller ordinarie.

Men det känns ändå högst hedrande att så många i Strängnäs stift kunde tänka sig mig på plats när kyrkomötet samlas i Uppsala. Stort TACK!

torsdag 3 oktober 2013

Viktig förhandling om Östersjön

Vid dagens förhandling i Köpenhamn om insatser för att rädda Östersjömiljön togs trots allt några steg framåt, även om miljöministrarna inte nådde så långt som man kunde ha hoppats.

Miljöminister Lena Ek (C) skrev så här i en debattartikel inför mötet om vad som har gjorts av Sverige och vad som behöver göras.

Överenskommelsen mellan länderna runt Östersjön är ändå ett steg på vägen mot en renare och mindre näringsrik Östersjö. Utan små steg är det inte möjligt att ta större. Det handlar också om att visa vad som är möjligt att göra. Och vad det kostar att inte göra det.

Fler kryss i kyrkovalet...

... blev det. I dag har Svenska kyrkan publicerat resultatet i kyrkovalet till stiftsfullmäktige i Strängnäs stift. Väljarna har belönat mig med 94 kryss att förvalta, vilket ger mig en plats i stiftsfullmäktige tillsammans med Nils-Eric Jacobsson, som fick 95 kryss.

Jag vill tacka alla väljare som har gett mig förtroendet att företräda dem och jag hoppas att jag ska kunna motsvara förväntningarna.

Fler kryss i valet...

... men först en rejäl medlemsomröstning!Nu har jag gjort mina val i medlemsomröstningen inom Centerpartiet i Sörmland för riksdags- och landstingsvalet. Brevet är på väg mot expeditionen i Flen. Till 15 oktober ska rösterna vara inne för att räknas i den rådgivande medlemsomröstningen.

tisdag 1 oktober 2013

Nu är korsen räknade...

... i alla fall när det gäller valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling!

Ja, ja, det heter förstås kryss. I alla fall så har väljarna som röstat på Centerpartiet varit så vänliga att förse vår valsedel med kryss för Inger Fredriksson att jag tog Centerpartiets första mandat.

Jag är naturligtvis mycket stolt och glad över detta och jag hoppas att jag ska motsvara förtroendet.

De som blev invalda från oss i Centerpartiet i övrigt är Örjan Lindgren, Ulrika Pärnaste, Ingvar Kylestorp, Bertil Carlsson och Hjördis Stenberg.