torsdag 27 juni 2013

Försten av Uddevalla

Jag var med när Försten av Uddevalla rullade ut från den nya Volvofabriken. Den första bilen, som med västsvensk humor alltså fick namnet Försten av Uddevalla, sattes samman med viss medverkan av kommunalråd. Det blev ett monument, en utställningsbil, vill jag minnas.

I veckan rullade Sisten av Uddevalla ut. Inte lika högtidligt, ganska sorgligt faktiskt. En annan industriepok är över.

tisdag 25 juni 2013

Bra ta tag i plasten

Igår medverkade statssekreterare Anders Flanking (C) i ett inslag i nyheterna. Från hemmaplan i Göteborg berättade han om de viktiga prioriteringar som tas upp vid ett internationellt miljömöte. Det handlade bland annat om plast.

Plast som flyter runt i ekosystemet och som ibland hamnar på stränderna och där måste tas om hand, men som också far runt i ekosystemen i mikroskopiska delar. Det är nog den närmast osynliga plasten som är det största problemet. För vad händer när plasten passerar genom djur av olika slag?

I riksdagens miljö- och jordbruksutskott hanterade vi i våras en åtgärdsplan från EU om plast. Det är bra att arbetet fortsätter på olika sätt.

Vi måste alla ta tag i plasten, så att den rätt använd kan vara ett bra emballage och råmaterial.

måndag 24 juni 2013

Roger Tiefensee ställer inte upp för omval

I dag har Roger Tiefensee meddelat den sörmländska nomineringskommittén att han inte ställer upp för omval som riksdagsledamot för Centerpartiet i Sörmland. Han gör det också via ett pressmeddelande.

Beskedet kommer inte alldeles oväntat. Roger har tidigare sagt till tidningen Riksdag och departement att han funderar över framtiden. Nu har han alltså bestämt sig.

Jag har också bestämt mig för att ställa upp i nomineringen till riksdagsvalet. Jag har haft förmånen att ersätta Roger i riksdagen under två perioder och jag har mer kvar att göra.

Men först måste vi skjuta björnen. För att travestera förre centerledaren Gunnar Hedlund.

måndag 17 juni 2013

"Bertil-bo" får ny chans

Första ärendet på kvällens kommunfullmäktigesammanträde blev en så stor framgång för mig och Centerpartiet att vi kunde fira med att gå på lokal!

Hela kommunfullmäktige gick nämligen med på att återremittera motionen, så att även vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden får yttra sig över förslaget.

Så här "lät" mitt anförande:

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!
Hur många har en relation till Bertil Boo? Nu handlar inte Centerpartiets motion om sångaren Bertil Boo, utan om ett multihus som vi har valt att kalla ”Bertil-bo”, efter vår Bertil som har varit med och utvecklat idén.
Det vi i Centerpartiet vill se här i Katrineholm är ett hus som är byggt för gemenskap och där olika behov samlas under ett tak. I detta hus inryms förskola och skola och bostäder för äldre i olika åldrar och med olika behov av stöd. Här finns plats för naturliga möten i matsalen, i slöjd och hobbylokalen eller i gymmet.

Pigga pensionärer kan bli frivilliga resurser i förskolan eller skolan medan barnen och ungdomarna i sin tur kan reda ut datatrassel eller hjälpa till med andra vardagligheter.

Mötena mellan generationer skulle öka förståelsen och därmed öka tryggheten i samhället. ”Bertil-bo” skulle också nyttjas dygnet runt och bli väldigt kostnadseffektivt.

För att få se det här bli verkligt lade jag motionen med det ganska vida kravet att vi här från fullmäktige skulle ge samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att arbeta vidare med idéerna i motionerna, men med det klara syftet att ett första ”Bertil bo” kan vara inflyttningsklart senast 2020.

Det är alltid bra att tidssätta förslag, så att ett förverkligande inte glöms bort. Vad har då hänt med motionen? Jo, på knappt 15 rader avfärdas idéerna. 15 rader, varav några i och för sig är relativt positiva, används för att motionen ska anses vara besvarad.

Det känns inte som en seriös beredning ur demokratiskt hänseende. Motionen handlar om förskola och skola och den handlar om boende för äldre. Det borde betyda att bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden skulle ha intresse av att yttra sig över motionen. Och kommunen har fortfarande en byggnadsnämnd som också skulle ha kunnat yttra sig.
Jag kommer därför senare att yrka på att motionen ska återremitteras just av den här anledningen.

För jag och Centerpartiet tycker att det här är en viktig fråga för Katrineholms kommun och att den mycket väl tål att diskuteras och analyseras på ett vidare plan. Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut i framtiden? Hur vill vi planera för att det blir som vi önskar?

Här har Centerpartiet lagt ett förslag på hur vi ser att man kan göra.
Centerpartiet anser att det är bra att nya hus byggs, men det som byggs ska stå där länge och måste vara långsiktigt hållbart. Vi kan därför inte fortsätta att planera och bygga som vi alltid har gjort, utan vi behöver, som kommun, tänka nytt och klokt. Vi behöver bygga ett nytt Katrineholm, ett Katrineholm där vi bygger in gemenskap i samhället.
Dagens samhällsplanering delar upp människor. De naturliga platserna för människor i alla åldrar att mötas saknas. Barn hämtas och lämnas på förskolan. I skolan finns mest jämnåriga elever och vuxna som är anställda. Arbetsplatserna är mer eller mindre utspridda geografiskt. När pensionsåldern infaller med plustecken, då väntar seniorboende, plusboende, och ännu senare olika typer av äldreboenden.

Vi delas in i samhället utifrån ålder och riskerar att aldrig mötas naturligt. Samhället planeras och byggs nämligen inte för gemenskap. Det anser vi i Centerpartiet är fel. Vi vill se en gemenskap där alla behövs och där naturliga träffpunkter byggs in i vardagen.

I debatten talas allt mer om sociala investeringar. Katrineholms kommun är till och med med och deltar i ett projekt tillsammans med landstinget för att läsa sig räkna hem vinsterna av sociala investeringar. ”Bertil-bo” är en sådan viktig investering.

Centerpartiet ser hellre att vi bygger ett samhälle för gemenskap. Det är fullt möjligt. ”Bertil-bo” är en början.
Jag yrkar i första hand:

Att motionen återremitteras för ytterligare beredning. Även bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden bör yttra sig över motionen, eftersom de berörs av förslagen.

Om yrkandet om återremiss faller, yrkar jag bifall till motionen.
Mina yrkanden finns självfallet också skriftligt.

söndag 16 juni 2013

Ser världen med olika ögon

I går såg jag statstelevisionens nyheter och sportsändning. Ett av inslagen i de båda programmen var förstås den tragiska proffsboxningsolyckan. Olyckan i sig är tragisk och visar att boxning, i det här fallet proffsboxning, inte är någon ofarlig verksamhet. Det är en historia för sig.

Men det som fick mig att tänka till extra och sätta fingrarna vid tangenterna var presentatörernas kommentarer att varna tittarna för att det inslag som man skulle sända kunde upplevas otäckt. (Jag minns inte den exakta lydelsen, kanske sa man starka scener.)

Det lät ju inte bra. Men det som visades var absolut inte något värre än det som man brukar visa från krigsområden och i nyheternas skildring av olika katastrofer.

Har vi blivit så avtrubbade att det som är otäckt och kanske skadligt att titta på, inte är så farligt om det berör andra och i en annan världsdel? Är det skillnad på folk och folk?

Min slutsats är att vi ser på världen med olika ögon. Jag tycker inte att det skulle behöva vara så. En människa som drabbas av olycka är en människa att mötas med respekt var hon eller han än befinner sig.

Vi som tittar och lyssnar måste också respekteras. Varna oss gärna, men var då konsekventa.

fredag 14 juni 2013

Gemenskap där alla behövs

I går var min debattartikel om "Bertil-bo" införd i Katrineholms-Kuriren. Jag hann dock inte göra något inlägg om detta här på bloggen. I dag upptäcker jag att det fortfarande inte går att länka till artikeln, så därför tar jag texten från mitt manus:

"Kommunledningen i Katrineholm har länge talat om byggande. Stolt och nöjd har Göran Dahlström (S) pekat på byggkranar och gärna greppat spaden för att startgräva traditionella hus och byggnader.

Centerpartiet anser att det är bra att nya hus byggs, men det som byggs ska stå där länge och måste vara långsiktigt hållbart. Vi kan därför inte fortsätta att planera och bygga som vi alltid har gjort, utan vi behöver, som kommun, tänka nytt och klokt. Vi behöver bygga ett nytt Katrineholm, ett Katrineholm där vi bygger in gemenskap i samhället.

Dagens samhällsplanering delar upp människor. De naturliga platserna för människor i alla åldrar att mötas saknas. Barn hämtas och lämnas på förskolan. I skolan finns mest jämnåriga elever och vuxna som är anställda. Arbetsplatserna är mer eller mindre utspridda geografiskt. När pensionsåldern infaller med plustecken, då väntar seniorboende, plusboende, och ännu senare olika typer av äldreboenden.

Vi delas in i samhället utifrån ålder och riskerar att aldrig mötas naturligt. Samhället planeras och byggs nämligen inte för gemenskap. Det anser vi i Centerpartiet är fel. Vi vill se en gemenskap där alla behövs och där naturliga träffpunkter byggs in i vardagen. Det var därför som Centerpartiet motionerade om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planera för ett ”Bertil-bo”, ett multihus som inrymmer naturliga mötesplatser genom att förskola och skola, matsal, kök, slöjdlokaler och gym byggs tillsammans med bostäder för äldre. Boendet ska vara bekvämt, där man både kan vara aktiv och ta del av service.

I debatten talas allt mer om sociala investeringar. ”Bertil-bo” är en sådan viktig investering.

På måndag samlas kommunfullmäktige i Katrineholm till sammanträde. På dagordningen finns motionen om ”Bertil-bo”. Den besvaras av en tjänsteman, utan att bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden fått höras. Det är ur demokratiskt hänseende en tveksam hantering.

Men än värre är att Katrineholms kommun fortsätter sin färd i samma hjulspår i planeringen, där människor ska leva sina liv som de alltid har gjort. De ska hålla sig till sin del i samhället, barn i förskola och skola, vuxna på arbetsplatser och våra äldre på äldreboenden.

Centerpartiet ser hellre att vi bygger ett samhälle för gemenskap. Det är fullt möjligt. ”Bertil-bo” är en början."

tisdag 11 juni 2013

Bygg Bertil-bo!

Kommunvardagen är igång. I går var det träff med kommunfullmäktigegruppen inför nästa måndagskvälls möte med kommunfullmäktige i Katrineholm. Det blev många kreativa inlägg.

En av de största frågorna på fullmäktige för min del och för Centerpartiets del är motionen om att bygga "Bertil-bo", ett multihus för gemenskap. Tyvärr har motionen beretts "föga nöjaktigt", för att uttrycka det diplomatiskt, vilket jag tycket är ytterst beklagligt. Det är ett väldigt seriöst förslag och ett exempel på de sociala investeringar som en kommun borde satsa på.

Därför har jag ägnat en stund av morgonen åt att skriva ett inlägg om detta.

tisdag 4 juni 2013

Märkliga opinionssiffror

Jag har lyssnat hela morgonen till radions spekulationer om hur partierna darrar inför SCB:s väljarundersökning. Ja, det kan det förstås finnas skäl till att göra. Men det blir väldigt konstigt ibland. Om jag exempelvis tittar på de sörmländska siffrorna, så tycks en genomgående trend vara att det är lättare att hitta centersympatisörerna i november än i maj. Är de våra inte hemma i maj, utan kanske ute och vårar - trädgårdslanden eller i annat jordbruk?

Positivt om C i dagens ledare i Katrineholms-Kuriren

I dag uppmärksammar Katrineholms-Kurirens ledarskribent den motion som Centerpartiet har lämnat in till landstingsfullmäktige i Sörmland om att landstinget ska gå före och anställa fler medarbetare med funktionsnedsättningar.

Det är ett bra förslag och jag blir glad över att tidningen uppmärksammar detta.

söndag 2 juni 2013

Skadad i huvudet

Dagens Nyheter skriver så här:

"Vattenskoter körde på badande kvinna

Allvarligt skadad i huvudet. Olyckan inträffade i Mälaren utanför Blackeberg i nordvästra Stockholm. Föraren smet efter olyckan."

Frågan är väl närmast vem som är mest skadad i huvudet. Den som är galen nog att köra vattenskoter bland badande...

Klokt om demokrati och Husby

Jag har inte skrivit något om Husby. Det finns förstås mycket att tycka och tänka om det som har hänt i Stockholms utkant. För Husby är inte en förort till Stockholm, utan ett område i Stockholms stads utkant.

Men hur som. Dilsa Demirbag-Sten skriver i en krönika så bra om vad det hela handlar om. Hon konstaterar: "Samhällsbygget kan man inte lämna åt andra att genomföra". Och varje person måste då fråga sig: "Vad gör jag?"

Jag vet vad jag gör. Imorgon lämnar jag över lagskipandet till Roger Tiefensee och övergår till att bygga lokalsamhället Katrineholm med ett Centerpartistiskt perspektiv.