söndag 31 december 2017

Gott Nytt År!Vi går mot ljusare tider, ett nytt år väntar! Min blogg har försummats. Orden har absolut inte tagit slut, de har bara använts i andra former och på andra ställen. Så mitt nyårslöfte får bli: Inte glömma bort min blogg!

Gott Nytt År!

onsdag 22 november 2017

#imaktenskorridorer och #deadline

Inför helgen samlades kvinnliga politiker i ett gemensamt upprop under hashtaggen #imaktenskorridorer. Det var skrämmande läsning om sådant som inte borde hända någon och som ändå händer och har hänt.

Jag tog upp detta i mitt inledande tal i budgetfullmäktige i måndags. Inte en enda av de närvarande politikerna tog upp tråden!

Idag presenterades #deadline, som är journalisternas svar på uppropet mot de sexistiska övergreppen i media. Det är samma historier som berättas och det är samma behov att få ett stopp på detta.

Det kommer mera. Nu berättar elever om sina upplevelser.

Jag förväntar mig att det kommer upprop från fler yrkesgrupper och därför frågade jag vid dagens sammanträde med personalutskottet i Katrineholm om vad som görs här. Svaret var att det tas på stort allvar och att det finns reglerat hur detta hanteras.

Risken finns att inte allt kommer fram i ljuset. Det är dock bra med alla ljuskällor som riktar strålkastarna mot grundproblemet, att alla människor år 2017 fortfarande inte respekteras fullt ut.

Det får vara slut nu med det.

Nya kyrkofullmäktige klubbat

Ikväll tog nya kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling plats i Sandbäcksgården för att göra de val som behövs inför den nya mandatperioden.

Jag fick fullmäktiges förtroende att fortsätta som kyrkofullmäktiges ordförande och det tänker jag sköta efter bästa förmåga. Kommunfullmäktiges ledamöter har hittills inte haft så stora invändningar mot förmågan.

måndag 20 november 2017

All makt utgår inte från Gröna kulle

I dag har det mesta handlat om budget. Kommunfullmäktige i Katrineholm har varit samlade för att besluta om hur kommunens medel från skatter, statsbidrag och avgifter ska användas. Varje gruppledare fick enligt traditionen hålla ett anförande om partiets förslag. Ungefär så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Förra lördagen tog jag tåget till Norrköping för att vara med när EWK-priset delades ut. Det skedde på Arbetets museum, där en av världens bästa illustratörer EWK har ett eget museum med ungefär 3.000 bilder. De här bilderna ska bilda grunden till ett demokratilaboratorium, där konst och satir ska bygga ungdomar starka att stå emot ”hittepånyheter”. Det kommer att bli jätteviktigt, för det handlar om vilka som ska komma efter oss, inte bara 2018 utan valen därefter.

Det finns en hel del att göra, när det gäller demokratin, överallt och också här. Det handlar om att ha respekt för politiska idéer och för de politiker som lägger ner timtals av sin fritid för att förändra vårt samhälle genom att på olika sätt lägga fram förslag. Ni i majoriteten må ogilla våra idéer, men ni ska vårda vår rätt att föra fram dem. En förutsättning för en demokrati är att det får finnas olika uppfattningar och att folkstyret kan se olika ut och att all makt inte utgår från Gröna kulle, utan från hur väljarna la sina röster i senaste val.

Centerpartiets budget utgår från vad vi lovade väljarna 2014. Det är vårt valprogram som är vår kommunplan, det som vi vill göra. Vi tar självklart också hänsyn till hur omvärlden ser ut, men vår grund är vad vi lovade våra väljare.
2018 innebär slutet på en valperiod och efter valet, början på en ny. Centerpartiet anser att det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm, där ett större ansvar tas för att bygga trygghet i barnomsorg och skola, för våra äldre och för den miljö som vi måste vårda för kommande generationer.

I Centerpartiets budget gör vi en större satsning på våra äldre. Vi har sett underskotten i äldreomsorgen, hur resurserna inte har räckt till och då det har saknats medel att täcka upp för det oplanerade – dubbelbemanningar, fler som behöver hemtjänst och mer hemtjänst. Här har vi under flera år talat för att det behövs en buffert, en reserv för att täcka upp för det oväntade. Vi har tagit upp medel för en personalökning, vilket behövs för att hålla nere sjuktalen. Centerpartiet har också avsatt medel för att kommunen inte ska behöva höja avgifterna för maten.

En annan sak som vi i Centerpartiet vill höja är ”flitpengen”, alltså den lön som betalas ut till dem som arbetar inom den dagliga verksamhetens olika aktiviteter. Den summa som betalas ut ska täcka mat och resor och ge åtminstone en liten slant över.

När det gäller våra allra yngsta, så anser vi som vi har gjort tidigare att det är hög tid att se till att barnen har en giftfri vardag, i alla fall under den del av dagen som de är i kommunens verksamheter. Centerpartiet har med medel i vår budget för att peka ut var behoven finns och vi har avsatt en pott i investeringsbudgeten för att börja byta ut skadlig materiel. Vi har tagit del av exemplen från Karlstad, som också sägs ha inspirerat Katrineholms kemikalieplan. Där innebar beslutet om en giftfri vardag en rejäl SANERING och utgallring bland leksaker och inventarier. Vi tror inte att det är annorlunda i Katrineholm. Vi i Centerpartiet är ju inte heller nöjda med att majoriteten här i kommunen valde att lägga sig på den lägsta möjliga nivån i kemikalieplanen.

Vi vill också satsa på ungdomarna och anslår pengar så att ungdomsgårdarna ska kunna vara mer öppna.

Ungefär en tredjedel av Katrineholms befolkning bor på landsbygden. Syns det i majoritetens budget? Det syns i alla fall i Centerpartiets budget. Vi har reserverat medel för att öka på bidragen till de enskilda vägarna på landsbygden, dessa vägar som är en förutsättning för att man ska kunna bo där man vill och för att också den som bor i stan ska kunna komma ut på landsbygden för att njuta av djuren och naturen. Nu går det inte att leva på utsikt och fina dagar, det är nödvändigt att det finns fungerande service med bredband. Vi står helt bakom kommunens satsning på bredbandsutbyggnad och vi uppskattar att Centerpartiets förslag om att starta servicepunkter är på väg. Vi vill dock snabba på det arbetet och har avsatt resurser så att det kan startas under valåret 2018. Vi vill också se en snabbare utbyggnad av friluftsgymmen på landsbygden.

Det är viktigt att Katrineholms kommun har verksamhet och närvaro i hela kommunen. I Flodafors äger kommunen fortfarande gymnastiksalen. Tyvärr har den fått en annan användning än som plats för gympa. Detta måste vara en sistahandsåtgärd. Centerpartiet pekar i vår budget på möjligheten att använda det avtal som LRF och SKL tagit fram för uthyrning av bostäder. Det kan fortfarande finnas andra, vettigare, mer normala boenden än att göra om en gymnastiksal till ett hem. Ett hem är mer än en spis och ett kylskåp.

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet ska förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella.”

Det här har Katrineholms kommun skrivit under genom CEMR-deklarationen, vilket är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Det är dags att det blir verkstad. Det är därför som det är ett viktigt uppdrag för alla nämnder att se till hur de kan bidra till att jämställdheten förverkligas.

Vi kan också se med den senaste tidens debatt i #Metoo och #Imaktenskorridorer se att det finns mycket mer att göra inom jämställdhetens och demokratins område. Alla ska kunna engagera sig i samhällsarbetet, i politiken och i demokratins tjänst utan att riskera att på något sätt bli trakasserad som person. Jag hoppas att de kampanjer som vi har sett och det arbete som måste följa på dem kommer att bidra till förändring. Jag ska göra vad jag kan.

Med det yrkar jag bifall till Centerpartiets förslag till budget för 2018."

fredag 17 november 2017

I maktens korridorer

Hur ofta har jag inte använt uttrycket - i maktens korridorer? Och menat något lite lättsamt. Nu är det tungt. I Maktens korridorer är en tagg, #imaktenskorridorer, står för att kvinnliga politiker också har varit med om sextrakasserier. Jag har läst idag och blivit ledsen. För det är mycket starka skildringar om ibland olagligt och ibland ytterst olämpligt uppträdande. Över 1300 kvinnliga politiker på alla möjliga nivåer har undertecknat uppropet inför publiceringen på Svenska Dagbladet. De som har egna erfarenheter är många, många fler.

Respekt, säger jag, alla människor förtjänar att respekteras. Vi har mer att göra, vi systrar i Centerkvinnorna.

torsdag 16 november 2017

Lita på skogsägaren

I dag har jag en insändare införd i tidningen Sörmlandsbygden. Den handlar om den framtida skogsvårdslagen, där det är viktigt att lagstiftarna vågar lita på skogsägarna. Så här skriver jag:

"Det man äger, det vårdar man. Nu finns det förslag i den utredning om skogsvårdslagen som lämnats till regeringen som hotar äganderätten och som kommer att försvåra aktivt och ansvarsfullt skogsbruk.

För oss i Centerpartiet är det viktigt med långsiktiga och tydliga spelregler. Vi tror på frihet under ansvar och att skogsnäringen kan utvecklas, utan att den biologiska mångfalden hotas. Vi ser däremot att förslaget innebär mer krångel och fler hinder för skogsägaren. Det kommer att kosta att jaga skogsägare utan att det ger något mervärde för naturen eller för skogsägaren. Ett exempel på detta är att utredaren vill göra det lättare för intresseorganisationer att överklaga avverkningsbeslut. Centerpartiet kan inte se det rimliga i att personer som inte bor i närheten av avverkningen ska kunna stoppa den. Det kommer dessutom att kosta att hantera alla dessa rättsprocesser och vi misstänker att det inte är staten eller organisationerna som kommer att få betala för detta, utan det blir den lilla skogsägaren som får ta notan.

Skogsbruket är viktigt för den svenska ekonomin och för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det växer bättre om frihet och ansvar kombineras.

Inger Fredriksson, riksdagskandidat för Centerpartiet i Sörmland"

söndag 12 november 2017

Tidningsankas pappa prisadesDet finns ankor och så finns det ankor. Igår prisades tidningsankan Arne Ankas pappa Charlie Christensen av EWK-sällskapet. På bilden syns EWK:s dotter Margareta van den Bosch och Lars-Olof Johansson när de överlämnat priset till tecknaren.

Det var som sig bör en högtidsstund på Arbetets Museum, när det var dags för EWK-sällskapet i samarbete med tidningen Dagens Arbete dela ut 2017 års stipendium. Tidningens chefredaktör Helle Klein höll ett fint tal om satirens betydelse för demokratin i en mörknande värld.

- Satiren sparkar inte neråt utan uppåt och skrattet kan skapa förändring. Det farligaste är om vi inte längre bryr oss. Satiren får oss att inte blunda, menade Helle Klein.

Arne Anka har följt med i Metallarbetaren och Dagens Arbete i 30 år. Charlie Christensen berättade med bilder om vägen fram till idag och om hans många förebilder, där EWK, Ewert Karlsson, varit en av de största.

Bildberättandet följdes av ett samtal om satirtecknarens ansvar. Charlie Christensen medgav att han som tecknare har ett yttrandeansvar. Även om hans teckningar kan vara berättigade och "tålas" i vårt sammanhang, så kan de få följder som han som tecknare inte ville ta ansvar för.

Att teckna är dock mycket nötande med pennan mot pappret och när det tar emot, då tänker Charlie på Gunde Svan som nötte och nötte för att bli bäst.

Ja, vi behöver alla dessa skapare! Ett besök på EWK-muséet är upplyftande. Ewert Karlsson var så före sin tid som illustratör att hans bilder är odödliga. De planer som skisserades om att starta ett demokratilabb verkar också mycket lovande. För vi behöver vårda förutsättningen för vårt demokratiska samhälle - människors engagemang för en bättre och rättvis värld.

Ett bättre boende

Katrineholms-Kuriren skriver om de tomma lägenheterna i Sköldinge. Det handlar om de fastigheter som KFAB sålde för några år sedan och som nu till en del saknar hyresgäster.

Centerpartiet tyckte då, och vi tycker det fortfarande, att kommunen har ett ansvar för att det finns lägenheter på landsbygden och att det ska skrivas in i ägardirektivet. Men så tyckte inte majoriteten, som inte alltid vill styra.

Det är slöseri med bostäder som står tomma, men hyresvärden är dock fri att göra som den vill med sin fastighet. Samtidigt skulle detta kunna vara en lösning som är väsentligt bättre för nyanländas boende än en gymnastiksal i Floda.

onsdag 8 november 2017

Sista natten med gänget...

Ja, ikväll är det dags för sista sammanträdet med kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygden för den här perioden. Platsen är som vanligt Sandbäcksgården och klockan 19 inleds sammanträdet, dit allmänheten är varmt välkommen. Mötet handlar om att lägga goda förutsättningar för nästa års verksamhet, det vill säga att fastställa den ekonomiska planeringen med budget, investeringar och avgifter.

Sedan blir det också avtackning av dem som varit ledamöter eller ersättare under de gångna åren och som inte kommer att fortsätta, när nästa kyrkofullmäktige drar igång i slutet av månaden.

måndag 6 november 2017

#metoo talar för säkrare skoldusch

I #metoo-kampanjens spår finns det alla anledning för skolan att stärka den personliga integriteten. En del av detta är omklädningsrummen och duschutrymmena i skolan. För snart ett år sedan skrev jag en motion om detta utifrån ett radioinslag som pekade på att många elever avstod från att duscha efter idrotten, eftersom de inte kände sig trygga.

Vid kommunstyrelsens oktobersammanträde var motionen uppe för beslut. Majoriteten menade att motionen var besvarad, vilket jag inte tyckte var rätt beslut, utan jag yrkade bifall. Jag fick sedan reservera mig mot kommunstyrelsens beslut.

Här följer reservationen i sin helhet:

"Motionen tar upp ett ämne – personlig integritet - som inte blivit mindre uppmärksammat genom kampanjen #metoo. Avsikten med motionen är att skapa trygga miljöer, så att barn och unga inte väljer att avstå från att duscha efter idrottslektionerna för att de känner rädsla eller olust för att bli fotograferade, filmade eller på annat sätt kränkta.

I motionen föreslås att nya skolor förses med duschutrymmen som stärker elevernas integritet och att detta tas hänsyn till vid ombyggnader. Dessutom ska andra lösningar, exempelvis duschdraperier prövas.

Svaret från bildningsnämnden visar inte med tydlighet hur skolduschfrågan tas upp vid planering av nya skolor och ombyggnader. Det anses bara vara en aspekt bland andra. Likaså kan inte ett försök med duschdraperier användas som argument för att metoden inte skulle fungera. Det tyder snarare på att tryggheten i den här miljön behöver ökas.

Vi yrkade därför bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet."

torsdag 26 oktober 2017

Favorit i repris?

Hann du inte lyssna på inslaget om systerskap, Centerkvinnorna och varför vi säger nej till våld? Följande länk kan ge dig möjlighet att höra det igen.

”Jag också” är systerskap

I dag har min insändare om systerskap och #metoo-kampanjen varit införd i Sörmlandsbygden. Tidigare har samma artikel varit införd i Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter. Om du har missat den, så återger jag den här:


"#Metoo, ”jag också”, har farit som en löpeld över världen. Syftet är allvarligt, taggen visar systerskapet bland alla som blivit drabbade. Det kan handla om den värsta sortens våldtäkt till ovälkomna närmanden eller grova ord som sårat djupt.

Jag funderade en stund på om jag också hade anledning att använda ”taggen”. Och jo, jag har varit med om det också. Det som kom för mig var bussturerna i sjunde klass. Kommunen hade byggt ett nytt, fint högstadium. Dit skulle vi bussas, precis som de som gick i åttan och nian. Nu var det bara så att skolan blev så full att vi inte fick plats. Vi fick gå i det gamla högstadiet och vi var för få för att få egen skolskjuts, utan måste bussas tillsammans med tuffa gymnasieelever. Det var då vi blev trakasserade.

Det är bra att fokus sätts på övergrepp och sexuella trakasserier. Det är frågor som många organisationer jobbar hårt med varje dag. Vi i Centerkvinnorna driver på med krav som:
• Varje enskild individ ska ha samma rättigheter till personlig integritet. Sexuellt våld, tvång och kränkningar ska upphöra.
• Alla människor, oavsett sexuell läggning, ska ges lika möjligheter inom alla områden, inte minst i valet att bli förälder.
• Centerkvinnorna vill satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande arbete genom att förändra normer och värderingar som idag påverkar främst kvinnors sexualitet och integritet.
Vi i Centerkvinnorna vet att sexuella övergrepp och trakasserier inte stoppas av enstaka kampanjer. Det handlar om att upprätta respekten för alla människor lika värde och rättigheter. Att du inte har rätt att ta dig någon frihet på någon annans bekostnad.

Vi jobbar med det här och andra kvinnofrågor varje dag, året om. Vill du bli med? Vi har plats för fler som vågar vara en syster, som genom Centerkvinnorna ställer upp och arbetar för ett samhälle fritt från våld. Det är inte bara jag, det är vi - #wetoo, Centerkvinnorna.

Inger Fredriksson, Centerkvinnorna"

måndag 23 oktober 2017

Tuggat taggtråd?

Jag vet inte jag, men ibland är det som om kommunalrådet Göran Dahlström har förberett sig inför kommunfullmäktiges debatt genom att tugga taggtråd. Ikväll var det jag som var måltavlan när jag ganska fridsamt undrade över varför det hade blivit fel i redovisningen och hur det kommer att rättas till. Kommunens revisorer, som inte brukar klaga på särskilt mycket, hade tagit upp felaktigheter om 17,9 miljoner i statsbidrag till migration som redovisats felaktigt, en post där intäkter och kostnader diffade med 5,2 miljoner och så en försäljning av en fastighet som var felaktigt bokförd.

Jag nämnde inte ens siffrorna, men Göran Dahlström svarade att "det här är inget som vi som politiker kan göra något åt".

Det tyckte jag var konstigt, så jag använde mitt andra inlägg i den här debatten till att säga att det är oppositionens roll att trimma majoriteten och att det faktiskt finns ett ansvar från politiskt håll att göra redovisningen på ett sådant sätt att revisorerna inte har något att anmärka på i framställningen.

Det var tydligen lite för mycket kritik i ett och samma anlägg, för det föranledde Göran Dahlström att replikera om att jag redan hade skrivit mina inlägg på min blogg och lagt ut dem, vilket ju inte är sant det allra minsta! Jag lägger inte ut några blogginlägg i förväg. Jag har respekt för fullmäktiges ledamöter.

Och jag tuggar inte taggtråd innan jag går upp i talarstolen!

Talar först, bloggar sedan

Eftersom Göran Dahlström (S) så gärna vill läsa min blogg, så kommer här mitt inlägg i debatten från kvällens kommunfullmäktige angående delårsrapporten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Ännu en vecka fylld med ekonomi, när vi ikväll tittar på delårsresultatet för kommunen och på onsdag lägger fram våra budgetar i kommunstyrelsen. Det hänger naturligtvis ihop.

I delårsrapporten ser vi att vård- och omsorgsnämnden kommer att gå med ett rejält underskott. En del beror på hemtjänsten. Ersättningsmodellen stämmer inte med efterfrågan, det har behövts fler timmar och det har dessutom varit fler äldre som har valt annan utförare av hemtjänst än vad kommunen räknade med. Därför har den egna verksamheten varit lite för stor. Förklaringarna till större delen av underskottet är många och behöver åtgärdas.

Jag säger som jag har sagt tidigare – om kommunfullmäktige hade sagt ja till den motion som Centerpartiet lade fram om reserver för förändringar i hemtjänsten, då hade inte det här varit något stort problem. Då hade kommunen haft beredskap för att möta förändringar som inte går att förutsäga – äldre som ramlar, hamnar på sjukhus och som sedan behöver hemtjänst eller ännu mer hemtjänst än vad de hade tidigare. Det här går inte att räkna fram enbart utifrån Katrineholmarnas ålder. Det går inte att veta när eller om det händer, det går bara att veta att. Därför behövs det reserver.

Centerpartiet tog i vårt planeringsdirektiv i våras höjd för att äldreomsorgen behöver mer resurser och mer reserver och det kommer vi att återkomma till senare här i veckan. Och vi ser också från Centerpartiets sida att majoriteten har dragit samma slutsatser. Det är vällovligt.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, vilket också ger ökade kostnader för kommunen. Det är också viktigt att få fler i arbete.

Det finns mycket att säga om det som står i delårsrapporten, men man kan också titta efter det som inte kommit med. Det är väldigt lite som skrivs om vad som händer utanför stadskärnan. Jag hittar en skrivning om badplatsen i Klubbetorp i Björkvik, om Sjöreningsprojektet i Öljaren och fiberbaserat bredband, men därutöver får jag verkligen anstränga mig om jag ska hitta något mer. Det är viktigt att använda hela kommunen och se alla resurser.

Slutligen. Våra kommunrevisorer brukar inte vara så värst kritiska till redovisningen. I år är de det och jag hoppas att vi får svar på varför det har blivit fel i redovisningen och hur det kommer att rättas till.

Med detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag."

Du som följer min blogg vet att jag inte lägger in några inlägg i förväg om vad jag tänker säga i kommunfullmäktige, utan det är kommunfullmäktiges ledamöter som ska få höra det först.

fredag 20 oktober 2017

Jag också

De sociala medierna svämmas över att #metoo, "jag också" på ren svenska. Jag funderade mycket på det, hade jag också varit med om detta? Ja, en del glömmer man ju lätt, men jag kommer ihåg bussturerna i sjuan och hur vi som bytt högstadieskola från den som tidigare årskurser gått till, till en annan, vi fick byta buss. Det var inte någon trevlig tur. Vi var lovliga byten för de väsentligt tuffare gymnasieeleverna. Så visst - #metoo.

torsdag 12 oktober 2017

Viktig vecka att uppmärksamma

Alla veckor är förstås viktiga, men vissa är mer livsviktiga än andra. Den här veckan uppmärksammas organdonationer. Igår fanns Njurförbundet på Kullbergska sjukhuset, där syskonen Robert Hatsek och Claudia Grathwohl mötte besökarna med en personlig beskrivning av vad det innebär att inte har fungerande njurar och vänta på att någon ska bistå med ett organ.

Donation är en etisk fråga, men om man kan tänka sig att ta emot, då måste man också vara beredd att ge.

Nästan till kyrkomötet...

När kyrkomötet inleddes för snart fyra år sedan var jag på plats. Det var en intressant upplevelse att se hur det gick till, allt från invigningen i domkyrkan till de mer formella förhandlingarna i den anrika miljön. Därefter har delegaterna flyttat sin verksamhet till en mer konferensartad miljö, bortsett från invigningen som fortfarande sker i Uppsala domkyrka.

I kyrkovalet ställde jag upp även på Centerpartiets valsedel till kyrkomötet. Jag fick många kryss, 303, och med 97 till så hade det räckt för att bli ledamot av kyrkomötet. Nu blir jag andre ersättare till Åsa Ingårda och Nina Wahlin, som blev invalda på de ordinarie platserna från Strängnäs stift. Men det kan hända att jag kommer att få tjänstgöra, vem vet?

måndag 9 oktober 2017

Tack till kyrkoherde Eva KarlssonIgår hade Centerkvinnorna i Stora Malm möjlighet att tacka församlingens kyrkoherde Eva Karlsson genom att smycka stora kyrkan på norr med skördealster. Det blev som på bilden. Vi tackade med höstens sista dahlior, lite tagetes, astrar, potatis, bland annat jättepotatisen från Forssjö, lök, purjolök, inlagd gurka, färska tomater, morötter, persilja, björnbär, blomkål, vitkål, ägg och prydnadspumpor. Kanske fanns det något annat också.

Vi fick mycket beröm för det hela, men nästa år blir det som vanligt med smyckning i kyrkan i Stora Malm och med möjlighet att köpa alstren vid den efterföljande auktionen.

Tack för personkryss

Kyrkovalsresultaten börjar undan för undan presenteras. Idag blev resultatet av valet till stiftsfullmäktige klart. Jag fick 175 personröster i min valkrets och får därmed fortsatt förtroende tillsammans med Nils-Erik Jacobsson.

Jag ska göra vad jag kan för att förvalta förtroendet.

torsdag 5 oktober 2017

Kemikalieplanen borde skärpas

Det har varit en synnerligen intensiv tid med bland annat fyra dagar med partistämma i Malmö. Här kommer därför - äntligen - lite synpunkter om kommunens kemikalieplan. Vi tyckte att den borde skärpas. Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Äntligen är kemikalieplanen här! Som vi har väntat! Centerpartiet har i vår kommunplan och i vårt budgetarbete haft med målet att ta steg på vägen till en giftfri vardag genom att se över förskolans miljö. Vi lade en motion om giftfri vardag med början bland våra barn i början av 2014. I januari 2015 avslogs den. Vi kunde alltså redan ha varit igång med det arbete som nu väntar – två år senare.
I kemikalieplanen talas om inventeringar, men inte så mycket om vad som har hittats inom förskolans verksamhet.

I Karlstad, som jobbat intensivt med att skapa en kommunal giftfri vardag och som sägs ha inspirerat till Katrineholms plan, har kemikalieplanen fått konkreta och drastiska konsekvenser. Många leksaker togs bort. Det dög inte att leka med gamla plastleksaker eller med den elektronikskrot som av illvillig välvilja skänkts till förskolorna. Till om med utklädningssakerna, kläder, hattar och väskor åkte ut – de var för farliga. Även plastmadrasser tog samma väg.

Hela Karlstads plan om 23 sidor handlar om för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga inom Karlstads kommun. I Katrineholm ägnar vi 34 sidor åt alla kemikalier för alla verksamheter.

I den här planen, i Katrineholm, är det farligaste vi har kvicksilvertermometrar, kan det verkligen finnas några sådana termometrar att ta bort, farligheten har ju varit känd så länge?

Centerpartiet har också lagt motion om mikroplaster, en motion som också avslogs, ungefär med argumentet att det inte förekom i produkter som användes i kommunen och med en kommande hänvisning till kemikalieplanen. Det sas i motionssvaret att planen skulle innehålla en:

”rekommendation att välja bort produkter som innehåller mikroplaster.” Detta stycke har jag inte lyckats hitta i planen.
Mikroplasterna och de ännu mindre nanomaterial nämns i planen. Och det konstateras att: ”För Katrineholms kommun är det viktigt att medvetenheten om dessa ämnen finns.” följt av ”Möjligheten finns såklart redan nu att välja bort de produkter som innehåller mikroplaster vid upphandling och information riktad mot allmänheten kan bli aktuell. Eventuellt kan ett förbud komma i framtiden, och medvetenshet redan idag är viktigt för framtida arbete.”

Men någon rekommendation blev det alltså inte.

Är det skarpt nog?

Det hade varit önskvärt att Sörmlands Vatten, eller vårt helägda bolag Katrineholms Vatten, hade yttrat sig över kemikalieplanen. Nog har vårt vattenbolag synpunkter på mikroplaster i vattnet, på hur kommunen och hushållen i kommunen använder kemikalier som kan komma att hamna i vårt vatten, avsiktligt eller oavsiktligt? För att inte tala om läkemedelsrester, som ju också är produkter av olika kemiska substanser?

Jag är orolig över att den här kemikalieplanen inte är skarp nog, att den är för allmän för att leda till en verklig förändring och vara till ett verkligt stöd för att nå målet om en giftfri vardag."

onsdag 4 oktober 2017

Vi har ett resultat...

... från sammanräkningen av kyrkovalet! Strängnäs stift har räknat klart valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. Jag fick väljarnas förtroende att bli invald för nomineringsgruppen Centerpartiet tillsammans med Örjan Lindgren, Hjördis Stenberg, Bertil Carlsson, Ingvar Kylestorp, Gun-Britt Karlsson och Claudia Grathwohl, vilket var helt enligt valsedeln.

Vi tackar för förtroendet och ska försöka förvalta det efter bästa förmåga.

tisdag 3 oktober 2017

En riktig husflytt

Katrineholms-Kuriren skriver idag om hur den återstående delen av Djulö gamla skola kommer att flyttas. Det sker med hjälp av lyftkran. Delar av huset har tagits bort för att underlätta.Det påminde mig om en annan husflytt, nämligen flytten av mitt föräldrahem. Det skedde på 1900-talet och tekniken var förstås en helt annan. Nu är jag ironisk. Huset flyttades för att det låg i vägen för nya vägen. Hela huset flyttades med inventarier och allt. Mamma hade försiktigtvis plockat ner glas och porslin i lådor som stod på golvet, men krukväxter och annat stod kvar på fönsterbrädena under flytten. Den skedde, som ni ser, på en avstängd Europaväg nummer 6.

Detta var en stor händelse i Hogstorp. Man gick man ur huse. Till och med förskolans barn kom för att titta på detta och firade med fika på vår kattkyrkogård, men det hade det förstås inte någon aning om.

tisdag 26 september 2017

Partistämman väntar

Den här veckan blir intensiv. Handlingar har plöjts, förslag har övervägts fram och tillbaka, ska det yrkas? På torsdag åker jag mot Malmö för att delta som ombud vid Centerpartiets partistämma. Det ska bli roligt och intensivt. Endast sista dagen har en sluttid tidigare än 23...

måndag 18 september 2017

Tack för röster i kyrkovalet!Det har varit en intensiv tid med kyrkoval. Nu är det dagen efter valdagen och det finns ett preliminärt resultat. Av det framgår att Centerpartiet har tagit ett nytt mandat i kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygden. Fler än 200 röstande jämfört med för fyra år sedan har gett oss förtroendet att besluta om församlingens framtid. De nya väljarna bor runt om i hela församlingen, utom i Valla, där vi har minskat och i Nävertorp, där röstresultatet blev exakt som förra gången.

Centerpartiet har också samlat stöd från 22,44 procent av väljarna i Katrineholm, Vingåker och Flen. Det ger oss enligt beräkningarna fortsatt två mandat i stiftsfullmäktige.

I kyrkomötet kommer även fortsättningsvis Centerpartiet att ha två ledamöter från Strängnäs.

Vilka det blir som kommer att representera Centerpartiet avgörs av hur väljarna har satt sina kryss. Kryssen kommer att ta tid att räkna. Om kanske en vecka eller två kommer det att vara klart.

Jag vill ändå tacka alla för röster till Centerpartiet och för stöd för en öppen och välkomnande kyrka.

söndag 17 september 2017

Nu har jag röstat

Att gå till en vallokal på valdagen är något speciellt. I år har jag inte kört runt med andan i halsen, för att fördela valsedlar till de lokaler som stått på min lista. Den servicen har församlingen svarat för och det tycker jag är bra.

Därför kunde jag i lugn och ro promenera till Skogsborgsskolan för att avge min tre röster till valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling, till stiftsfullmäktige i Strängnäs stift och till kyrkomötet. Att jag valde nomineringsgruppen Centerpartiets valsedlar kan knappast överraska någon. Tre kryss på vardera valsedeln satte jag också, eftersom sådana är personvalsreglerna i detta val.

Nu återstår det att se hur många andra som gjorde mig sällskap runt om i landet. Varje röst har betydelse för Svenska kyrkans framtid.

lördag 16 september 2017

En öppen kyrka stänger ingen ute

Ett inlägg i Katrineholms-Kuriren så här i sista minuten inför morgondagens kyrkoval-

"Det finns krafter som vill stänga kyrkportarna, så att kyrkorna bara inrymmer de rättrogna, de som har rätt bakgrund och förankring. För oss i Centerpartiet har alla människor lika rätt och värde. Det finns inte plats för främlingsfientlighet eller rasism i en kyrka som i grunden bygger på ett kärleksbudskap. Det borde därför heller inte finnas plats för sådana företrädare. Vår uppgift är därför att ta debatten och stå upp för demokratiska värderingar, så att alla människor som tror eller vill komma till tro på Gud kan känna sig välkomna till kyrkan.

Det finns också de som ifrågasätter vårt engagemang för Svenska kyrkan. Vad har företrädare som är medlemmar i Svenska kyrkan och i Centerpartiet i kyrkovalet att göra? Centerpartiet är en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet i samtliga nivåer. Vi som kandiderar bär vidare en lång tradition av engagerat arbete för kyrkan. Det är allt från att ta strid för att kvinnor ska få vara präster, där Centerkvinnan Märta Leijon gjorde en avgörande insats i utredningen, till att servera kaffe och dela ut psalmböcker. Vi bidrar med vår syn på människan och med våra kunskaper om demokrati och om hur samhället fungerar. Svenska kyrkan får på så vis lite mer än bara en förtroendevald och du som röstar vet vilka grundläggande värderingar som vi bär. Det handlar om alla människors lika värde, om närhet till besluten som rör dig och om ett ansvar för miljön och kommande generationer. Vi gömmer oss inte bakom olika beteckningar, utan vi står uppriktigt för vilka vi är.

I Katrineholmsbygdens församling kommer vi att arbeta för att gudstjänsterna ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Människor ska få förutsättningar att växa i sin tro. Vi vill också att barn och ungas idéer ska få ta mer plats i församlingens verksamhet. Det ideella engagemanget ska värnas och vi vill se vängrupper kring varje kyrka.
Svenska kyrkan har format stora delar av det svenska samhället och vi har ett ansvar att ge alla människor en röst. Katrineholmsbygdens församling ska ställa upp för de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Gåvorna ser vi som en viktig verksamhet.

Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald, där människor känner sig välkomna och blir väl bemötta.

Vi är beredda att arbeta vidare med detta. En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i valet 17 september är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid.

Inger Fredriksson
kandidat för Centerpartiet i Katrineholmsbygdens församling"

fredag 15 september 2017

Gläds över engagemanget!

I torsdagens Katrineholms-Kuriren breder Kyrkans Vänner ut sig om sitt käraste ämne, att få bort politiken från kyrkan. Det är visst deras huvuduppgift.

Man kan verkligen undra om detta är Kyrkans Vänner, borde de inte i stället vara glada över alla som vill jobba för Katrineholmsbygdens församling och berätta vad de vill göra i stället för att misstänkliggöra övriga nomineringsgruppers engagemang?

För min del gläds jag åt alla som vill engagera sig med själ och hjärta för Svenska kyrkan.

En sväng med frissan...

I dagens lokaltidning hittar jag en stor artikel om min frissa, Inger Strömqvist. Hon gör reklam för den danskurs som hon och sambon Ronny Gustavsson startar i helgen.

Den som är dansintresserad får gärna ta en sväng med frissan för att lära sig dansa gammeldans. Själv tänker jag ta en sväng till frissan så småningom. Hon är en klippa som klippare också. Men det är en annan historia...

Vilken vecka!

Jag har inte riktigt hunnit med att skriva ner veckans händelser. I måndags besökte jag och mina medkandidater Örjan Lindgren och Bertil Carlsson Katrineholms-Kuriren för att berätta vad Centerpartiet vill göra i kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. Det blev ett långt och trevligt samtal med en fin artikel som följd.

På kvällen hade vi gruppmöte med mycket god uppslutning. Energigivande! Justering av protokoll, fördelning av de sista kyrkovalsbroschyrerna och en tur till skogen, har varit andra punkter på programmet.

Onsdag tur till Stockholm för sammanträde med statliga Presstödsnämnden toppat med ombudsträff inför partistämman i Malmö mot slutet av månaden. Igår var det sammanträde med domkapitlet i Strängnäs, så dagarna har verkligen gått undan.

I dag har det varit lite lugnare och jag har kunnat göra sådant som jag blivit lidande av mötestempot.

Skiner som solenAlla behöver en egen solros! Jag fick låna solrosen från Anita Karlsson vid Aptitrundan i helgen och Claudia Grathwohl tog den här fina bilden, som verkligen fyller på med ny energi, vilket kan behövas i slutspurten i kyrkovalet.

söndag 10 september 2017

En runda för aptiten

Hur gör man snus? Det skulle avslöjas klockan elva. Tillsammans med Claudia Grathwohl och Anita Karlsson gav jag mig därför ut på en faktasökande resa i Sörmland.

Målet var Kalkugnstorp, en av 54 platser som höll öppet under Aptitrundan 2017. Här skulle snusets hemligheter avslöjas och lite hemligt är det fortfarande, eftersom vi kom fram först på sluttampen. Men det var spännande att höra om hur tobaksplantorna som odlades på gården odlades, bladen plockades och fick torka under ett år för att sedan år två kunna bli till snus med hjälp av malning av bladen, diverse tillsatser och upphettning. Så tror jag i alla fall att det gick till och om man hade gjort allt rätt, så skulle det bli prisvärt snus...

Nej, det kan jag definitivt inte garantera. Men det förstörde i alla fall inte aptiten. Vi kunde ta oss dagens första fika med generösa påtårsmöjlighetr.Nu fanns det inte bara fika att köpa, utan ett helt sortiment av gårdsprodukter som marmelader, must, ägg och potatis. På behörigt avstånd från gårdsbutiken jobbade en sugga med kultingar med jordförbättring. Linderödssvin är en gammal svensk grisras från Skåne som undkommit utrotning.Sedan ställdes färden mot Kjula hembageri. Specialiteten där är att baka utan gluten. I "bagarstugan" pågick kommersen och från boningshuset ljöd ljuv musik, för att locka fikasugna att ta slå sig ner bland hantverk och bakverk.Kandidat i motljus, innan det är dags att åka vidare mot Robert E's botaniska i Ärla. Här bjöds återigen en varierad kost bestående av choklad, honung, grönsaker i många olika färgrika former samt blommor. Mat fanns det också och vi åt en härlig svampsoppa! Mums för hungriga Aptitresenärer!Anita, som just haft namnsdag, firades med en egen solros.

Ett bra besöksmål har något för alla. Där ska finnas något att äta direkt, något att köpa hem och så upplevelser för stora som små. Här var det alla rätt. Vuxna kunde titta på konst och de något yngre kunde titta på konstiga saker som blommade i den lilla upplevelseparken. Det är sådant som gör att man vill komma tillbaka mer än en gång. Kanske också att chokladen har samma effekt, om man inte har ätit sig mätt på soppan...Små troll som fångar ögat.

Att hinna med tre besök under en Aptitrunda är ganska lagom. Det går att göra fler stopp, om man startar tidigt och är idog. Det är hur som helst en trevlig tur att göra bland Sörmlands mat- och upplevelseentreprenörer! Mera sådant, Sörmland har goda förutsättningar för detta! Att förädla produkter, sälja råvaror och matupplevelser, det är ett vinnande koncept.

lördag 9 september 2017

Kyrkovalskampanj

Om en vecka så väntar valdagen i kyrkovalet. Idag, lördag, är det kampanjjackan på för att möta allmänhet och väljare, när jag och andra kandidater delar kyrkovalsmaterial. Det sägs att fler än tidigare redan har förtidsröstat. Bra om engagemanget ökar. Att kyrkan ska finnas i framtiden, öppen och välkomnande, avgörs av medlemmarnas engagemang.

tisdag 5 september 2017

Om ett år är det val

I dag kampanjade Centerpartiet på järnvägsstationen i Katrineholm för att peka på att det är lite drygt ett år till valen nästa år. Det behövs ett nytt ledarskap för att förändra och förbättra.

Stämma om en knapp månad!

I fredags kom handlingarna. Mer än drygt 1000 sidor att läsa och sätta sig in i inför Centerpartiets stämma i Malmö mot slutet av månaden. Så roligt att få sig en redig genomgång av Centerpartiets hela politik! Men det tar förstås lite tid från skrivandet. Och bloggen.

lördag 2 september 2017

Viktig dag om vatten

Edeby udde med sin återskapade strandmiljö vid Yngaren gav bästa möjliga inramning, när Katrineholms kommun och LRF bjöd in till firande av Vattenveckan. Det var ett rikt program som erbjöds och i centrum stod Yngaren, som är vattentäkt för Nyköping och Oxelösund och en del av Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.Karolina Wetterblad, VD Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund, berättade om hur vattenbehovet förändrats genom befolkningstillväxten. Idag tas ytvattnet från Yngaren och pumpas till Larslundsåsen för att behandlas och så småningom nå ut till konsumentens vattenkran. Vattnet i Yngaren innehåller mycket organiskt material och det bidrar i sin tur till att järn och mangan fälls ut och ställer till det med beläggningar. Annars är det ett bra vatten. Vattennivån är ovanligt låg i Yngaren i år och som det sjunker ytterligare tre meter, så finns det inte mer vatten att hämta den vägen.

Jerry Persson, från Vattenvårdsförbundet, berättade om fiskförekomsten i sjön. Här finns vanliga arter, men även nissöga, som är en nattaktiv fisk som borrar ner sig i sandbotten och därför inte brukar upptäckas så lätt. Men besökarna på vattendagen fick se en liten fisk.

Biolog Stefan Lundberg berättade mer om de musslor som finns i sjön och som fungerar som små reningsverk. Flera musselarter finns i Yngaren och Stefan försökte lära oss skillnaden mellan målarmusslor och dammusslor. Det var svårt att tro att det fanns så mycket intressant kring detta slutna djur att berätta om.

Mitt i föredraget kom vatten från ovan och förkortade programmet väsentligt. För den vackra sommardagen var inte lika behaglig med det piskande regnet som gjorde besökarna dyblöta.Utställda musslor av olika arter.Mysig dag vid stranden med intressanta upptäckter.Biolog Stefan Lundberg demonstrerar musslor.

En öppen folkkyrka stänger ingen ute

Det är snart kyrkoval, om ingen har noterat det. I veckan kom röstkorten, liksom Sörmlandsbygden, där jag hade följande debattartikel införd:

"Det finns krafter som vill stänga kyrkportarna, så att kyrkorna bara inrymmer de rättrogna, de som har rätt bakgrund och förankring. För oss i Centerpartiet har alla människor lika rätt och värde. Det finns inte plats för främlingsfientlighet eller rasism i en kyrka som i grunden bygger på ett kärleksbudskap. Det borde därför heller inte finnas plats för sådana företrädare. Vår uppgift är därför att ta debatten och stå upp för demokratiska värderingar, så att alla människor som tror eller vill komma till tro på Gud kan känna sig välkomna till kyrkan.

Det finns också de som ifrågasätter vårt engagemang för Svenska kyrkan. Vad har företrädare som är medlemmar i Svenska kyrkan och i Centerpartiet i kyrkovalet att göra? Centerpartiet är en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet i samtliga nivåer. Vi som kandiderar bär vidare en lång tradition av engagerat arbete för kyrkan. Det är allt från att ta strid för att kvinnor ska få vara präster, där Centerkvinnan Märta Leijon gjorde en avgörande insats i utredningen, till att servera kaffe och dela ut psalmböcker. Vi bidrar med vår syn på människan och med våra kunskaper om demokrati och om hur samhället fungerar. Svenska kyrkan får på så vis lite mer än bara en förtroendevald och du som röstar vet vilka grundläggande värderingar som vi bär. Det handlar om alla människors lika värde, om närhet till besluten som rör dig och om ett ansvar för miljön och kommande generationer. Vi gömmer oss inte bakom olika beteckningar, utan vi står uppriktigt för vilka vi är.

För oss i Centerpartiet är det viktigt med en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet och med lokala församlingar som grund. Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald, där människor känner sig välkomna och blir väl bemötta.

Vi är beredda att arbeta vidare med detta. En röst på nomineringsgruppen Centerpartiet i valet 17 september är en röst på kandidater med engagemang och hjärta för kyrkans framtid."


Fel gynna egen förvaltning

I onsdags var det kommunstyrelsesammanträde med sedvanlig lång lista med ärenden. Bland de frågor som skulle avgöras fanns ett ärende som handlade om att kommunstyrelsen skulle skjuta till extra pengar till samhällsbyggnadsförvaltningen för att täcka kostnader för etableringen av Amazon Web Services.

Det var fel tyckte jag och ledamöterna från Liberalerna och Vänsterpartiet. Vi hade inget emot etableringen i sig, men vi värnar likabehandlingsprincipen.

Så här skriver vi i reservationen:

"Om motsvarande oförutsedda kostnader hade drabbat en annan förvaltning, exempelvis för att det snöat kraftigt eller för att nya placeringar medfört ökade kostnader, så hade beskedet blivit från kommunstyrelsens politiska ledning att detta måste klaras av inom den tilldelade budgetramen. Det är också det som gäller för varje förvaltning att den ska hålla sig inom givna budgetramar.

Vi anser därför att kommunstyrelsen inte kan göra undantag från denna vedertagna princip enkom för att det är en förvaltning inom det egna ansvarsområdet, utan att dessa kostnader måste tas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är orimligt att olika förvaltningar behandlas olika av kommunstyrelsen.

Vi yrkade därför avslag till förslaget. Då vårt yrkande avslogs av majoriteten, reserverar vi oss mot beslutet."

tisdag 29 augusti 2017

Strängnäs stift - kors och tvärs

Jag har inte hunnit blogga om mina turer i Strängnäs stift på mitt "korståg" genom Närke och Sörmland. Jag har hunnit med två resor och den tredje turen gör jag på torsdag.

Nu låter jag bilderna tala.Första riktiga stoppet gjordes i Hallsberg, där Torbjörn Ahlin, kyrkomöteskandidat från Kumla, mötte upp. Här fanns det också tid till en telefonintervju med Sörmlandsbygden.Laxå nästa, där Arne Augustsson mötte upp och kompletterade bilden av kyrkomöteskandidater.Bilden är från Örebro, men stationen innan Örebro är Kumla och där mötte Nerikes Allehanda oss på perrongen. I Örebro hade vi nöjet att samtala med Läns-Postens Rolf Johnsson, som varit klasskamrat med Ronnie Pettersson.Resorna inleds från Katrineholm. 07.02 gick tåget iväg mot Flen.


I Flen var det stilla ro.Bilderna från Gnesta vilar sig i form i kameran, men där bokade jag i alla fall in en närradiointervju som delvis skulle handla om kyrkovalet. Den här bilden är från stoppet i Södertälje Syd.Lite Vagnhäradsvy.Sista stoppet var i Nyköping, där jag träffade Magdalena Jerlström, som kandiderar till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Hittills hade hela resan gått som på räls, men nu blev det tågförsening som gjorde att det fick bli en senare avgång i Norrköping.

Närradion nästa

En del dagar är inte som andra. Det här skulle ha varit en dag som jag tagit mig till Strängnäs och tillbaka för att vara i kyrkans tjänst och sedan hastat till intervju i närradion i Katrineholm.

Nu behövde jag inte resa till Strängnäs, eftersom just detta sammanträde blev inställt. Så nu är det snart dags att bli "grillad" av närradions Yngve Larsson.

söndag 27 augusti 2017

I miljöbilens spår...

Centerpartiet följer miljöbilen när den åker runt i Katrineholm under en vecka i augusti. Det gör vi för att uppmärksamma alla miljömedvetna invånare som väljer att göra rätt genom att lämna det miljöfarliga avfallet på rätt plats. Nu går det också bra att besöka Vikadeponin, om kvällstiderna den här veckan inte passar.När miljöbilen stannade på Malmgatans återvinning, var jag och Emilia Tennmyr på plats.Och i Julita kampanjade Anita Karlsson.

På övriga platser runt om i kommunen mötte Bertil Carlsson, Hans Linke, Mattias Claesson och Sten Holmgren upp.

Bakläxa för trafikstrategi

Veckan har varit väldigt intensiv och jag har vanvårdat min blogg, i alla fall lite. I måndags var det kommunfullmäktige och oppositionen slog till med det verktyg som vi har för att påverka - minoritetsåterremiss. Det betyder att majoriteten fick bakläxa för den trafikstrategi och den parkeringsstrategi som tagits fram.

Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en strategi som tyvärr är full av brister. Den största är att det saknas tydlighet hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå genom staden och hur det ska kombineras med kollektivtrafiken i ett Resecentrum. Även om det skulle komma en kollektivtrafikplan längre fram, så borde det redan nu finnas tankar om hur och var trafikströmmarna ska gå och hur det kan bli bekvämt att ta bussen och tåget. Det här är tankar som mycket väl kan finnas med i en strategi.

Igår hade jag anledning att visa min syster och svåger hur fint Katrineholm är och hur väl Djulögatan var tänkt som en paradgata mot Kullbergska sjukhuset. Så skulle staden visas. Det syns alldeles tydligt hur det är tänkt och hur tanken nu är avbruten av hoplagda stadsparken. Hur tänker vi vidare, hur ska trafiken flyta genom staden? Om vi bygger gatorna smalare, då söker sig trafiken andra vägar. Katrineholms kommun måste ha en uppfattning om HUR vi vill att trafiken ska gå.

Jag tänker på Flen. I centrala Flen, det mesta är centralt i Flen, finns det två sätt kan ta sig över järnvägen. Det ena är en järnvägsövergång med bommar, det andra är en bro. De flesta väljer bron och hamnar i ”Shared Spaces”, där gående går rätt ut i gatan, därför att de har rätt till det och bilarna ska hålla kryphastighet. Om jag hade kunnat välja, så hade jag inte tagit den vägen.

Jag tror att katrineholmarna kommer att göra likadant när det blir infört här. Var ska de ta vägen, om de ska till centrum? Minst en gata per år ska byggas om, står det i strategin.

Det skulle underlätta mycket med en karta om hur trafikströmmarna verkligen ska gå."

fredag 25 augusti 2017

Anna Kinberg Batra avgår

"Med sådana vänner behöver man inga fiender."

Mer behöver egentligen inte sägas.

onsdag 23 augusti 2017

Laddstolpssatsning får vänta

Nej, majoriteten i Katrineholms kommun tycker inte att det är viktigt att planlägga för fler laddstolpar. Det blev avslag på Centerpartiets motion, trots att Katrineholms kommun är med i Fossilfritt Sverige och därmed gjort åtaganden för att minska fossilanvändningen.

Så här argumenterade jag i kommunfullmäktige för vår motion:

"Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.”

Den här deklarationen står Katrineholms kommun bakom, eftersom Katrineholms kommun är med i Fossilfritt Sverige. Kommunen gick med i slutet av december 2015 och det välkomnar Centerpartiet.

”Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för de som kommer efter.”

Så står det också på Fossilfritt Sveriges hemsida. Katrineholms kommun har alltså lovat att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen och att gå före.

Den här motionen från Centerpartiet handlar om behovet av laddningsstationer för att ytterligare underlätta för omställningen till hållbara transporter, det vill säga transporter med fordon som drivs med el eller fossilfria bränslen. Vi menar att samhällsplaneringen kan bidra genom parkeringsbestämmelser om installation och förberedelser för laddstationer för elfordon.

Vi anser från Centerpartiets sida att kommunen ska göra allt som den kan för att underlätta omställningen. Ett led, inte det enda, men ett viktigt, är att det finns tillgång till den infrastruktur som behövs.

Om vi nu inte nöjer oss med att Katrineholms kommun har lovat att gå före i omställningsarbetet och ser det som skäl nog att bifalla motionen, så finns det motsägelser i Samhällsbyggnadsförvaltningens syn på planarbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hävdar att det inte går att reglera laddstationer med stöd av Plan- och bygglagen, men samma Samhällsbyggnadsförvaltning hävdar i parkeringsstrategin att det går att ställa krav i planprocessen på parkeringsplatser. Det kan, dessutom, enligt samma samhällsbyggnadsförvaltning ställas mycket detaljerade krav på cykelparkering.

Någon på Samhällsbyggnadsförvaltningen måste rimligen ha fel och något av besluten – antingen beslutet om att avslå den här motionen eller att godkänna parkeringsstrategin utan ändringar vad gäller detaljregeringen – som kommunfullmäktige ska fatta är därmed felaktigt.

Jag yrkar därför bifall till motionen."


måndag 21 augusti 2017

Korståg i kampanj för kyrkovalet

Imorgon startar jag min korstågskampanj för att uppmärksamma kyrkovalet.

Jag kommer att göra ett korståg i Strängnäs stift och stanna till vid stationerna längs järnvägen. För oss i Centerpartiet är den öppna folkkyrkan viktig, en kyrka som är öppen och välkomnande för alla. Jag vill också att Svenska kyrkan ska ägna sig mer åt inträden i kyrkan. Kyrkan gör så mycket gott. Det kan vi bli bättre på att tala om och jag hoppas möta många på mina resor genom stiftet.

Korståget inleds alltså den 22 augusti, med en resa i Närke, där det blir avstigning i Hallsberg, Laxå, Kumla och Örebro. Korståget fortsätter sedan i Sörmland 24 och 31 augusti.

Jag hoppas att korståget ska ta mig till en plats på kyrkomötet i Uppsala, men om jag inte skulle nå dit så vill jag att många, många fler uppmärksammar kyrkovalet och ser allt gott som Svenska kyrkan gör, säger Inger Fredriksson.

På resan genom Sörmland får jag sällskap av andra kandidater som återfinns på Centerpartiets listor i kyrkovalet 17 september.Redo för kampanj och ett korståg genom stiftet.

Trafik och parkering på programmet

Ikväll lär det bli en riktig trafik till talarstolen i Safiren. Kommunfullmäktige i Katrineholm håller sammanträde efter sommaruppehållet och på dagordning står åtminstone två punkter som kommer att väcka debatt. Det ena ärendet handlar om trafikstrategin och det andra om parkering.

Vi från oppositionens sida tycker inte att det är bra strategier som föreslås. Vi saknar en karta som visar hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå. Det finns heller inte någon plan med för hur Resecentrum i Katrineholm ska utformas. Det är viktiga saker att ha med i ett dokument, så vi yrkar återremiss på båda planerna.

Göra om och gör rätt, helt enkelt.

Miljöbilskampanjen startar

Liksom tidigare år följer Centerpartiet återvinningsbilen för att peka på vikten att göra rätt, alltså att lämna det miljöfarliga avfallet på rätt ställe så att det kan återvinnas eller slutförvaras.

Ikväll är det Forssjö och Strångsjö som får besök av miljöbilen, som tar hand om färg, batterier, småel, kemikalier och annat som kan ha samlat sig hemma.Bilden är från ett tidigare besök när miljöbilen stannade i Valla.

torsdag 17 augusti 2017

Fler inträden i Svenska kyrkan

Idag har jag en debattartikel införd i tidningen Sörmlandsbygden. Jag tror inte att jag kan länka till den, men så här skriver jag:

"17 september 2017 är det kyrkoval.

Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande.

I Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund. Människor som är beredda att arbeta för att utveckla det arv som finns och föra det vidare i en ny tid.

Vi går till val under rubriken en trovärdig folkkyrka, öppen för alla. Det förpliktigar. Det talar om att vi bär med oss våra värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Det talar för att ska ha en öppenhet inför människor som har hunnit olika långt i sin egen tro. Det talar för en kyrka som finns där människor är och som är lika öppen och trovärdig oavsett om församlingen finns på landsbygden eller i staden. Du ska känna dig välkommen.

Centerpartiet jobbar för att kyrkan är där du är, mitt i livet, i din närhet, öppen och välkomnande. En trovärdig kyrka.

Jag tycker att vi ska arbeta mer med inträden (inte entreavgifter) i stället för med utträden. Du får mycket för kyrkoavgiften. Du får tillgång till Svenska kyrkans tjänster över hela landet. Du är med och betalar en slant för att kyrkorna ska vara öppna, du ser till att det finns barntimmeledare, präster, diakoner, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och andra som möter människor som behöver hjälp och stöd i sin utsatta vardag. Du bidrar till en vardaglig verksamhet, där den som inte har kan få och du bidrar så att fler får del av detta.

Centerpartiet ska bidra till att Svenska kyrkan blir mycket bättre på att visa vad kyrkan kan betyda för människor idag, i vår tid, 2017. Och att vi arbetar mer med inträden, än utträden.

Inger Fredriksson (C)
kandidat i kyrkovalet"

måndag 14 augusti 2017

Ska partierna vara i skolan?

Jag hör på Studio Ett hur man diskuterar partiernas vara eller icke vara i skolan. Det är en fråga som borde vara enkel, för visst borde partierna vara välkomna som en del i undervisningen i en demokratisk skola.

Men det som komplicerar det hela är hur budskapet förs ut och att vissa partiers värderingar strider mot grundprinciperna om alla människors lika rätt och värde. Hur ska då skolan sortera?

Ett lagförslag är på gång, som ska ge rektorerna stöd.

När det gäller yttrandefriheten, så är den i grunden vid. Även obehagliga åsikter ska få framföras och - debatteras ned.

Inskränkningar drabbar alla. Det borde gå att hitta lösningar som inte är så dramatiska, som gör att det går att diskutera politik, partier, politiker och ideologier utan att det blir låsningar på en gång.

Vi politiker i partierna är naturligtvis beroende av att få träffa våra väljare och ge de svar vi har. Vi måste också väcka ett engagemang. Annars dör demokratin och då spelar det inte så stor roll om partierna får besöka skolorna eller inte.

fredag 11 augusti 2017

100-årsfrågan

Katrineholms-Veckan innehåller i år en hel del inslag som har koppling till kommunens hundraårsjubileum. Igår var det dags för 100-årsfrågan.

Jag höll lite extra, eller för all del alla tummar, på lag Annika Lind som bestod av Annika och Kjell Larsson.

Det var en intressant tävling, där deltagarna ställdes på svåra prov. De fick frågor där svaren med råge passerade de hundra år som man kunde förvänta sig att "100-årsfrågan" skulle omfatta. Det var frågor som rörde 1800-talet och de tidiga åren under 1900-talet. Lite överkurs, kan jag tycka. Knepigt var det också med tolkningen, vilka sporter saknas i Katrineholm idag av de sektioner som tidigare hade funnits i en av stadens idrottsföreningar. Är det någon som idag saknar sporten varpa? Kanske, kanske inte? Eller curling?

Men det är bara att gratulera segrarna, Reijo Eriksson och Kennert Björk, de var oslagbara i sina kunskaper.

Hur det gick för Annika och Kjell? Jo, de kom på delad andraplats.

torsdag 10 augusti 2017

Kyrkovalskandidater i KatrineholmsveckanJa, så var kyrkovalsrörelsen igång. Igår mötte olika kandidater från de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. På plats från Centerpartiet var jag, Örjan Lindgren och Ingvar Kylestorp, som vid fototillfället var vid sin motorcykel, eftersom han hade deltagit i Katrineholmsveckans motorcykelkortege.

Stort tack till Katrineholmsbygdens församling att vi fick inbjudan!

tisdag 8 augusti 2017

Katrineholmsveckan är igång

Nu är Katrineholmsveckan igång och för den som är pigg på att motionera är tisdagen kanske veckans höjdpunkt med KK-Joggen. Jag tror inte att jag hinner med att heja på alla glada barn, motionärer och elitlöpare i år, men imorgon, då ska jag vara med som en av Katrineholmsbygdens förtroendevalda och som kandidat i kyrkovalet. Kanske ses vi då på Stortorget?

fredag 28 juli 2017

Semester i Sörmland

Ingen behöver åka utomlands för att hitta upplevelser. Vi har så mycket fint om knuten. Igår gjorde jag en semestersafari i Sörmland.Första stoppet var i loppisladan Högeråns Loppmarknad i Bogsta. En loppisjägare ska nog ha ett givet mål för sitt sökande och jag letade efter delar till Greta, dock utan framgång.

Mer än en loppis kan man inte klara av utan kaffestopp. Nästa mål blev därför Runnviken Pensionat och rekreation.Nästan hängmatteläge. Vackra blommor och en härlig trädgård med flera växthus lockade efter kaffet med hallonkaka.Det fick också bli en promenad runt halvön för att tappa någon kalori längs vägen. Det skulle också vara möjligt att ta ett litet dopp i sjön, men det fick bli till en annan gång.

Styrkt av kaffet fanns det en "kringla" nästan nästgårds i Runtuna. Uppsa kulle, en gigantisk gravhög döljer sig bakom sevärdhetskringlan. Det är en makalös utsikt från toppen och jag kan tänka mig att det är ännu vackrare tidigare på året.Efter denna höjdpunkt var det bara att fortsätta att leta sevärdheter. Otaliga loppisar fanns längs vägen, men de fick sparas till en annan gång. Efter snabba stopp vid Kila kyrka, som bäst besöks en helg, då det är öppet, stannade bilen i gamla bruksorten Stavsjö. Här kunde jag ha tagit mig ett nytt dopp eller satsat på ett museibesök, men hungern började göra sig påmind. Wreta Gestgifveri lät som ett givet mål. Tyvärr hade lunchserveringen hunnit stänga för dagen och det var bara att åka vidare. Via Virå, ytterligare en bruksmiljö, tog jag slingrande grusvägar genom den sörmländska blåbärsskogen till Björkvik. Hade det inte varit så snustorrt i backarna så hade där säkert bott kantareller och blåbär i skogen. Färden via Björkvik ökade aptiten och det var tur att inte Ändebols gårdsbutik och café låg längre bort än vad det gjorde. Här finns det alltid härliga tomater och fräscha grönsaker i en stillsam, grön miljö.En Ändebolmacka med kaffe gjorde lyckan fullkomlig och då var semesterdagen i princip över. Det var bara att slingra sig vidare genom Sörmland och återvända till startpunkten. En mycket lyckad heldag som inte blev sämre av att den avslutades i Gnesta hos min partisyster Ingalill.

Inget extraval

Nej, det blir inget extraval, i alla fall inte just nu. Statsminister Stefan Löfven valde att ombilda sin regering. Det var nog klokt gjort, men varför hörs det ingenting från Miljöpartiet? Borde det inte ha varit något miljöpartist med på statsministerns presskonferens, typ en vice statsminister? Eller ingår det i spelet om höstens budget?

onsdag 26 juli 2017

Dags för valkampanj

Transportstyrelsehaveriet, eller vad man nu vill kalla det, leder nu till att Alliansen kommer att lämna in en begäran till talmannen att sammankalla riksdagen för att behandla misstroendeförklaringen mot de tre ministrarna Anna Johansson, Peter Hultqvist och Anders Ygeman.

Ytterst ansvarig är naturligtvis statsminister Stefan Löfven som försatt sig i den här situationen genom att låta ministrarna två sina händer och förklara att det är någon annan som bär ansvaret. Regeringen är ett kollektiv med ett gemensamt ansvar. Statsministern är den som har ansvar för sina statsråd och den som kan avsätta och tillsätta.

Konsekvenserna kan självklart bli ett extraval. Det är dags att förbereda sig för valkampanj och då inte bara för kommande kyrkoval.

måndag 24 juli 2017

Och alla visste...

Transportstyrelsehaveriet, som är ett av namnen på utlämnandet av diverse svenska register till utlandet, går vidare. Idag dök statsministern upp på scenen och kunde berätta att han visst visste och att hans gäng jobbat för fullt med att laga det som blivit fel.

Ja, exakt så lade han inte orden, men andemeningen var nog denna. Men att alla visste och det ändå kunde blåsa så hårt, det är märkligt. För det som statsministerns medministrar har visat är att de inte haft läget under kontroll och att det varit någon annans fel att det som hänt har hänt.

Det börjar låta som Tage Danielssons berömda monolog om Harrisburg.


fredag 21 juli 2017

IT-skandalen växer

Rapporteringen pågår för fullt om det som ibland kallas IT-skandalen inom Transportstyrelsen. Skandal verkar vara en underdrift för att beskriva det som har hänt. Någon måste ta ansvar för det som har hänt. Det är ju inte vad som helst som vem som helst har kunnat ta del av, utan det handlar om en bred flora av uppgifter. Så fel som det bara kan bli i sak. Nu är det viktigt att utkräva ansvar och se till att det som har hänt inte kan hända igen. Det är hög tid att lämna regeringshängmattan och gå i tjänst för hela regeringen, inklusive statsminister Stefan Löfven.

torsdag 20 juli 2017

Överskottsinformation vid direktåtkomst

Den stora "snackisen" som det heter med modernt, slarvigt språkbruk, är hur Transportstyrelsen kunde komma på att det var bra att lägga ut sin dataverksamhet utomlands. Det snackas också om verkets generaldirektör, om dess styrelseordförande, men framförallt om ansvarig minister och om hela regeringens ansvar för att informationen har förts ut ur landet.

För några år sedan var jag med i referensgruppen till Informationshanteringsutredningen. Det var inte mindre krångligt än vad namnet antyder. Det handlade om hur den information som en myndighet så att säga får på köpet ska hanteras. Det är det som rubriceras som Överskottsinformation vid direktåtkomst. Det "problem" som skulle lösas var dock inte vem som ska sköta datasystemen eller hur de ska skötas, utan om vår svenska offentlighetsprincip. Blir en uppgift eller en handling offentlig när den kommer till en annan myndighet som kan ha tillgång till varandras register, alltså få ta del av sådant som de egentligen inte direkt behöver för sin verksamhet?

Det var en helt annan dimension som utreddes. Ändå kan jag tycka att det är just det här som det hela handlar om, överskottsinformation vid direktåtkomst. Vad har "utländsk makt" kunnat göra med Transportstyrelsens data och hur har den som haft skyddad identitet drabbats?

Det är klart att det finns ansvariga i detta. Jag gissar att regeringens registrator har en del att göra.

Vinnare på plats

Igår deltog jag och Centerpartiet på Sundbyholmstravet. Vi hade full fart i vår monter, där det travades morötter med olika framgång. Besökarna fick också vara ordentligt på bettet för att bestämma vilka bett som visades. En rätt tipsrad och rätt svar på utslagsfrågan gav möjlighet att vinna en pösig sommarsäck.

Nedan en liten bildkavalkad av det som hände och som kunde fångas med mobilkameran.

Ettan blev etta


Canari Match med startnummer ett blev också vinnare i Centerpartiets lopp på Sundbyholm. Med Örjan Kihlström i sulkyn så var det kanske inte någon överraskning.

Men det är alltid roligt att gratulera vinnare! Speciellt roligt att göra det som företrädare för ett parti som vill se fler hästkrafter i hela landet och som vet att alla jobb är lika viktiga.

onsdag 19 juli 2017

Ses vi på Sundbyholm?Om några timmar ska jag bege mig ut på trav. Jag är verkligen ingen travexpert, men vid några tillfällen har jag varit på travbanan i Sundbyholm. Idag är det dags igen, eftersom Centerpartiet genomför en travturné genom Sverige.

Hästen är viktig för landsbygdens utveckling. Inte på samma sätt som förr, innan det fanns traktorer och andra maskiner, och det var verkliga hästkrafter som svarade för allt transportarbete som inte gjordes med handkraft. Nej, idag är hästen en egen näring, med tävlings-, tränings- och avelsverksamhet utöver ridskolor, ridturism och hobbyhästar. Ja, det är säkert något mer som jag har glömt i hastigheten. Sveriges 360.000 hästar kräver beten och foder, vilket bidrar till inkomster för landsbygdsföretagarna, det vill säga jordbrukarna.

Om detta och annat hoppas jag ska leda till trevliga samtal på travbanan.

tisdag 18 juli 2017

Startar Fruntimmersveckan med mammis

Det finns olika sätt att fira Fruntimmersveckan. Vissa gör det med finfina kaffekalas i trädgårdsmiljö. Flera sorters kakor och gärna en tårta. Jag har som ni vet en tradition att fira min egen fruntimmersdag med en riktig Kristina och med kaffe med dopp. Idag har jag inlett veckans fruntimmersfirande på ett annat vis. Jag har varit på mammografi på Mälarsjukhuset, ty det fanns inte någon personal på det mer närliggande Kullbergska sjukhuset.

"Mammis" sparar många liv, så det är bra att göra undersökningen regelbundet. Men lite onödigt kändes det att åka till Eskilstuna, i stället för att som vanligt traska över gräsmattan...

onsdag 12 juli 2017

Förströelse i stället för förstörelse

Till junisammanträdet lämnade jag in en motion om att bilda en fond till förströelse för att stoppa förstörelsen som skett i skolor och förskolor. I måndags skrev Katrineholms-Kuriren om detta.

Uti min mage där växa blå bär...

Nej, det gör det förstås inte! Men blåbären på tallriken passade finfint som efterrätt. Det var resultatet av gårdagens skogsutflykt.

onsdag 21 juni 2017

Cykelverkstad i varje kvarter?

Det kan bli lite tokigt ibland. Idag vid kommunstyrelsens sammanträde hade vi att ta ställning till en parkeringsstrategi. Det är ett fint dokument, med vacker layout och en del bra saker. Men det finns också sådant som jag undrar hur det kan ha slunkit igenom kontrollerna.

I Strategin står nämligen: "Kommunen ska ställa tydliga krav på standard på den cykelparkering som anläggs på kvartermark. Exempel på sådana krav är besöksparkering som placeras i anslutning till entré, att det finns cykelparkering med ramlås och värderskydd, samt lättillgängliga ohc säkra cykelrum, cykelpumpstation och cykelverkstad. Denna standard ska arbetas in i parkeringsnormen."

Så de ska alltså bli cykelverkstad i varje kvarter?

Det är onekligen mer än ambitiöst. Men det gick igenom, trots oppositionens förslag om återremiss, dock av lite andra skäl. Som att det saknas beskrivning av vilka vägar trafiken ska använda för att nå centrum, liksom för planerna för Resecentrums framtid.

tisdag 20 juni 2017

50/50 2020

Det är mycket matematik i den överskriften och det är tal som är talande! Igår skrev LRF:s länsförbundsordförande Margareta Malmqvist under utmaningen från Östergötlands länsförbund att till år 2020 ska hälften av företagsmedlemmarna köra sina traktorer på 50 procent fossilfria drivmedel.

Det är långt ifrån omöjligt. Rapsdiesel, RME, rapsmetylester, har funnits sedan länge och nu kan oljeväxterna bli den nya råvaran för dieselefterföljaren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

Så bra! Jag hade dessutom tillfälle att träffa Margareta Malmqvist och byta några ord om den resa som LRF står i begrepp att göra, när vi båda hade kafferast vid Stora Malms kyrka. För det är verkligen viktigt att sätta mål, driva på utvecklingen och växla över till fossilfria bränslen.

söndag 18 juni 2017

Vilken vecka som väntar!

Ja, nu går vi in i en fantastisk sommarvecka! Jag ska göra saker som jag inte har gjort tidigare och jag får säga som Pippi Långstrump - det har jag aldrig gjort, det går nog bra.

Det kommer förstås också att bli mycket politik. På måndag kväll är det kommunfullmäktiges junisammanträde som sedan några år tillbaka även det sker på Safiren. Tidigare år gjordes besök i olika stadsdelar och i kommunens kransorter. Men med den nya tekniken är det nästan omöjligt att flytta ledamöterna till väljarna. Det får bli väljarna som kommer till oss i stället.

På onsdag är det kommunstyrelse med parkering och trafik som gemensam nämnare.

Så det händer ganska mycket innan det är dags att plocka sommarens blomster och fira Midsommar.

fredag 16 juni 2017

Sommarens dofterSommaren är fylld av dofter. Nu blommar schersmin och finfina rosor. Den här vita hittade jag tillsammans med rosa rosor i en trädgård inte så långt bort från Floragatan i Katrineholm. Somrigare än så kan det kanske bli, men det här är i alla fall en vacker början.

torsdag 15 juni 2017

Förströelse i stället för förstörelseI dag har jag lämnat in ett förslag till Katrineholms kommun om att avsätta pengar till en fond, där elever som motverkar förstörelse som klotter och glasskross kan få pengar till en fin aktivitet.

Så här skriver jag i förslaget:

"Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Förströelsefond

Kommunens fastighetsbolag, KFAB, äger sedan 2002 de flesta av kommunens verksamhetslokaler. Under de senaste sex åren har kostnaderna för skadegörelse bland annat i skolor och förskolor mer än fördubblats. Det handlar om glasskross och klotter som kostat bolaget 1.070.000 kronor enligt 2016 års bokslut. Det är fullkomligt bortkastade pengar.
Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att vända utvecklingen och vi tror att de bästa ”poliserna” att sätta in är eleverna själva. En möjlighet skulle vara att avsätta medel till en fond, som får användas till förströelse om skadegörelsen upphör helt eller minskar radikalt. Ett lämpligt belopp skulle kunna vara hälften av kostnaden för dagens skadegörelse och denna kostnad skulle kunna fördelas lika mellan KFAB och kommunen.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommuns inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i form av glasskross, klotter och liknande enligt motionens intentioner.
Katrineholm 15 juni 2017

Inger Fredriksson (C)"


Rena växelpengar!

Gårdagen blev längre än vad jag hade tänkt genom att SJ, eller möjligen Trafikverket, ställt till med växelfel. Två timmars försening blev det för min del. Men vilken tur jag har! Jag får tillbaka pengar! En hel fjärdedel av resan, eller 41 kronor kommer att betalas ut som kompensation. Rena växelpengar, kan tyckas.

onsdag 14 juni 2017

Det är ledarskap!

Alltid intressant att träffa Annie Lööf, även om huvudavsikten var att prata kommunikation med kommunikationschefen. Tänk att tillhöra ett parti med en ledare som tar sig tid att byta några ord i fikarummet mellan en partiledardebatt OCH ett partiledartal! Det är ledarskap det!(Bilden är från Centerkvinnornas Maktdagar i Uppsala.)

tisdag 13 juni 2017

Nu är jag anmäld!

Centerpartiets partistämma hålls i Malmö i slutet av september. Anmälan för ombuden kom igår och nu är det gjort. Men jag blev lite bekymrad över resebyråns anvisningar om att se över vaccinationsskyddet med mera. Så illa ska det väl inte gå?

måndag 12 juni 2017

Konst på Åsen omgång två

I lördags inföll den årliga födelsedagsresan till Jägernåsen för att se årets utställning av Konst på Åsen. Det är inte jag som fyller år, min födelsedag har hittills alltid infallit i januari.

Traditionen bjuder på en vandring bland konstverken och så ska det fikas enligt upprättat mönster.

Årets utställning är mycket sevärd. Jag tar mig friheten att visa några av motiven, utan kommentarer.

Inga bra möten utan kaffe!Nej, det blir inga bra möten om det inte finns kaffe. Deltagare som inte är mätta kan aldrig bli nöjda. I går fanns det båda kaffe och mat, när kyrkligt engagerade centerpartister från hela Strängnäs stift samlades i Stora Malms församlingshem för att starta valrörelsen.

17 september 2017 är valdagen för kyrkovalet!

fredag 9 juni 2017

Katrineholm kan bidra mer till renare hav

Idag är min insändare om att säga nej till mikroplaster införd i Katrineholms-Kuriren. Så här skriver jag:

"Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent, skriver i Kuriren 5 juni om att fler behöver ta ansvar för havens framtid. Inriktningen är nedskräpning.

Jag och Centerpartiet delar den uppfattningen att fler behöver ta ansvar för miljön. Vi har därför lagt ett förslag att Katrineholms kommun ska bidra till renare hav genom att införa inköpsförbud för hygienartiklar som innehåller mikroplast. Vi vill också att kommunen ska informera invånarna om vad de själva kan göra för att inte de minimala plastbitarna ska föras ut i vattnet.

Det här stegen vill nu inte majoriteten i kommunen ta, utan tycker att det räcker med att så småningom ha en rekommendation att upphandlarna ska välja bort produkter som innehåller mikroplaster samt att vänta in de förslag på förbud som kanske kommer.

Det är att jobba alldeles för långsamt. Vi måste alla göra vad vi kan för att få ett renare vatten och ett renare hav. Ett sätt är att inte köpa sådant som vi redan vet är skadligt för miljön."

torsdag 8 juni 2017

Mera blomskott!I går blev det ännu mera blomskott, när jag var med på Gnesta Centerkvinnors blomskottsauktion. En brokbladig pelargon och fyra basilikaplantor, som annars hade riskerat att bli hemlösa, fick följa med hem till Katrineholm.

Det är roligt med den gamla traditionen att sälja skott, plantor och krukväxter och få in en slant till kassan. I Gnesta blev det också prat om kommande äldreboende, om kyrkovalet 17 september samt om Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program.