söndag 27 augusti 2017

Bakläxa för trafikstrategi

Veckan har varit väldigt intensiv och jag har vanvårdat min blogg, i alla fall lite. I måndags var det kommunfullmäktige och oppositionen slog till med det verktyg som vi har för att påverka - minoritetsåterremiss. Det betyder att majoriteten fick bakläxa för den trafikstrategi och den parkeringsstrategi som tagits fram.

Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det här är en strategi som tyvärr är full av brister. Den största är att det saknas tydlighet hur kommunen vill att trafikströmmarna ska gå genom staden och hur det ska kombineras med kollektivtrafiken i ett Resecentrum. Även om det skulle komma en kollektivtrafikplan längre fram, så borde det redan nu finnas tankar om hur och var trafikströmmarna ska gå och hur det kan bli bekvämt att ta bussen och tåget. Det här är tankar som mycket väl kan finnas med i en strategi.

Igår hade jag anledning att visa min syster och svåger hur fint Katrineholm är och hur väl Djulögatan var tänkt som en paradgata mot Kullbergska sjukhuset. Så skulle staden visas. Det syns alldeles tydligt hur det är tänkt och hur tanken nu är avbruten av hoplagda stadsparken. Hur tänker vi vidare, hur ska trafiken flyta genom staden? Om vi bygger gatorna smalare, då söker sig trafiken andra vägar. Katrineholms kommun måste ha en uppfattning om HUR vi vill att trafiken ska gå.

Jag tänker på Flen. I centrala Flen, det mesta är centralt i Flen, finns det två sätt kan ta sig över järnvägen. Det ena är en järnvägsövergång med bommar, det andra är en bro. De flesta väljer bron och hamnar i ”Shared Spaces”, där gående går rätt ut i gatan, därför att de har rätt till det och bilarna ska hålla kryphastighet. Om jag hade kunnat välja, så hade jag inte tagit den vägen.

Jag tror att katrineholmarna kommer att göra likadant när det blir infört här. Var ska de ta vägen, om de ska till centrum? Minst en gata per år ska byggas om, står det i strategin.

Det skulle underlätta mycket med en karta om hur trafikströmmarna verkligen ska gå."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar