torsdag 17 augusti 2017

Fler inträden i Svenska kyrkan

Idag har jag en debattartikel införd i tidningen Sörmlandsbygden. Jag tror inte att jag kan länka till den, men så här skriver jag:

"17 september 2017 är det kyrkoval.

Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande.

I Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund. Människor som är beredda att arbeta för att utveckla det arv som finns och föra det vidare i en ny tid.

Vi går till val under rubriken en trovärdig folkkyrka, öppen för alla. Det förpliktigar. Det talar om att vi bär med oss våra värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Det talar för att ska ha en öppenhet inför människor som har hunnit olika långt i sin egen tro. Det talar för en kyrka som finns där människor är och som är lika öppen och trovärdig oavsett om församlingen finns på landsbygden eller i staden. Du ska känna dig välkommen.

Centerpartiet jobbar för att kyrkan är där du är, mitt i livet, i din närhet, öppen och välkomnande. En trovärdig kyrka.

Jag tycker att vi ska arbeta mer med inträden (inte entreavgifter) i stället för med utträden. Du får mycket för kyrkoavgiften. Du får tillgång till Svenska kyrkans tjänster över hela landet. Du är med och betalar en slant för att kyrkorna ska vara öppna, du ser till att det finns barntimmeledare, präster, diakoner, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och andra som möter människor som behöver hjälp och stöd i sin utsatta vardag. Du bidrar till en vardaglig verksamhet, där den som inte har kan få och du bidrar så att fler får del av detta.

Centerpartiet ska bidra till att Svenska kyrkan blir mycket bättre på att visa vad kyrkan kan betyda för människor idag, i vår tid, 2017. Och att vi arbetar mer med inträden, än utträden.

Inger Fredriksson (C)
kandidat i kyrkovalet"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar