tisdag 30 augusti 2016

Nej till motion om skolmotion

Nej, det gick inte att omvända kommunfullmäktiges ledamöter och få dem att säga ja till min och Centerpartiets motion om skolmotion. Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Vill inte alla vi som sitter här i salen höja eleverna skolresultat? Då borde det inte vara så svårt att yrka bifall till den här motionen från mig och Centerpartiet.

Jag skrev motionen utifrån de fina resultat som Västra skolan kunnat redovisa efter enbart en kort tid av införande om ”Puls-projektet”. Det som sker är att elever och lärare frivilligt har morgongympa som höjer pulsen – det är det som har gett projektet namnet – inför arbetsdagen. Det här sker tre gånger i veckan. De elever som är med har förbättrat koncentrationen och inlärningen utöver bonusen att det ger dem bättre kondition. Den här ”fartsättaren” har kombinerats med en medveten schemaläggning så att exempelvis matematik lagts i början på skoldagen.

Det här har visat sig ge effekt.

Ska vi då inte genomföra det brett? Om något fungerar bra, är det inte då som vi i andra verksamheter brukar se till att andra tar efter?

Det här handlar också om att skapa goda vanor, om att få fler i rörelse. Märk väl, det har varit frivilligt att vara med från både lärare och elever.

Det här skulle också kunna vara ett sätt för idrottsföreningar att få fler barn och unga i sin verksamhet. En annan utvecklingsmöjlighet finns i samarbeten med lärarutbildningar. Det skulle också kunna vara ett rekryteringsargument, att Katrineholms skolledning är så framsynta att den tar till pulsträning för att höja skolresultaten.

Så ombestäm er, säg ja till motionen och inför ”Puls-projektet” brett. För det är inte okej att lämna en del elever få tillgång till detta och andra inte, om vi som politiker vet att det är ETT sätt att höja studieresultaten.

Nej, ta chansen att få upp resultaten. Säg ja till motionen om Skolmotion.

Härmed yrkar jag bifall till motionen!"

Använd demokratins arenor

I måndags för en vecka sedan höll kommunfullmäktige i Katrineholm sitt augustisammanträde. Det var många olika ärenden på föredragningslistan. Ett av ärendena handlade om en bro som behövde repareras och där pengarna inte fanns med i Service- och tekniknämndens budget.

Inte så konstigt att ett broärendes kostnader oroar. Ärendet om att ta fram pengar till bron hade vandrat från nämnden i juni och till kommunstyrelsen i juni och var nu framme vid kommunfullmäktige. Under hela den här tiden hade det rått enighet om att det nog var bäst att nämnden fick fixa bron och använda kommunens pengar till det.

Då, när det är dags för final, vaknar Sverigedemokraterna! Deras ledamot yrkar återremiss på ärendet för att det saknas underlag.

Det är möjligt att det fanns något mer som skulle ha kunnat vara med, men detta "något" har inte funnits med under hela hanteringen. Sverigedemokraterna har ordinarie ledamot och ersättare i alla större nämnder. De har ordinarie ledamot och ersättare i Service- och tekniknämnden och de har ordinarie ledamot, om än att han har varit frånvarande under ett år, och ersättare i kommunstyrelsen. Det fanns inte ett yrkande, inte en reservation på vägen fram till kommunfullmäktige.

Det är lite märkligt. Idag skriver Morten Källström (SD) en debattartikel om bristerna i bron i lokaltidningen. Den stora bristen är dock att partiet inte använder sina platser till att yrka, agera och reservera, utan reagerar först när det är för sent. Det är inte att använda demokratins arenor.

onsdag 24 augusti 2016

Jagar på om jämställdhetsarbetet

I mars uppvaktade jag och Ingalill Fredriksson för Centerkvinnornas räkning landshövdingen Liselott Hagberg. Vi gjorde det tillsammans med S-kvinnor i Sörmland och med dess ordförande Ann-Sofie Soleby Eriksson. Vi lovades information att sprida i våra nätverk.

Sedan hände inte mycket. I förra veckan uppmärksammade Radio Sörmland att länsstyrelsen inte sökt medel för att bedriva olika jämställdhetssatsningar. Ann-Sofie Soleby Eriksson uttalade sin besvikelse i radion över detta.

I dag följde vi upp det gemensamt med en debattartikel som publicerades i Södermanlands-Nyheter och tror jag även i Eskilstuna-Kuriren.

En insändare hörs inte så bra i radio, men Radio Sörmland valde att följa upp nyheterna från förra veckan genom att jag och radioreportern fick ställa landshövdingen till svars.

Jobbet är självklart inte över. Vi måste fortsätta att ligga på så att inte frågorna om alla människors lika värde och rättigheter glöms bort. Förhoppningsvis har fler fått upp ögonen för detta och börjar fråga efter.

tisdag 23 augusti 2016

Ge äldre förtroendet att välja

Alldeles för ofta rapporterar media om åldringar som mer eller mindre tvingas bo kvar hemma. De känner sig ensamma och otrygga, vilket inte enligt lagen och kommunernas bedömning är tillräckligt skäl för att de ska beredas en plats på ett boende som kommunen har ansvar för.

Kristdemokraterna hade en motion om detta vid gårdagskvällens kommunfullmäktige i Katrineholm. Jag och Centerpartiet yrkade bifall till motionen med följande inlägg i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

”Kan själv” är ett vanligt svar från små barn. Det ingår i utvecklingen och är ett sätt att växa som människa.

”Kan själv” är viktigt under hela livet. ”Kan själv” på ålderns höst betyder att jag själv ska kunna avgöra och besluta om hur jag vill ha det.

Centerpartiet anser att det ska vara möjligt för personer som är äldre än 85 år att genom en äldreboendegaranti själva bestämma när det är dags att flytta till ett trygghetsboende eller till ett boende för vård och omsorg. Att detta skulle införas generellt över hela landet var ett av våra vallöften.

Det betyder inte att alla ska flytta till ett äldreboende i någon form när de fyller 85. Det betyder att möjligheten att själv kunna välja ska finnas.

Det är det som Kristdemokraterna för fram i den här motionen och det är därför som Centerpartiet yrkar bifall till den.
85-åringar, och äldre, ska kunna ha möjligheten att välja själv. ”Kan själv” gäller inte bara för barn.

Bifall till motionen."

Beslutet blev att motionen ansågs besvarad, alltså att allt fungerar väl som det gör idag.

söndag 21 augusti 2016

Bryter bloggtystnaden, tror jag...

Det är alldeles förskräckligt, men jag ska bättra mig! I dag är det jubileum med Stora Malms Centerkvinnor som firar 70-årsdagen i Stora Malms församlingshem. Det har varit en hel del pyssel inför dagen, vilket har påverkat mitt bloggande. Inte bra.

Men bra i alla fall att vi kommer att vara ett 30-tal som firar tillsammans allt som vi har gjort och allt som vi kommer att göra. När Isabella Lövin höll sitt språkrörssommartal så bestod publiken, enligt DN, av 50 personer.

Det är lite olika hur det går att samla folk.

lördag 13 augusti 2016

Centerkvinnorna i Stora Malm 70 år

Nu är det snart bara en vecka kvar tills Stora Malms Centerkvinnor firar vårt 70-årsjubileum med en festlig lunch i Stora Malms församlingshem.

Planeringen pågår för fullt och mer och mer faller på plats, för att vi ska kunna fira fullt ut.Centerkvinnor på språng! Bilden är visserligen hämtad från ett tidigare års Vårrus, men stora delar av laget kommer att återfinnas på jubiléet på söndag.

Nyktert bakom ratten

I vissa lägen krävs punktnykterhet, det vill säga tillfällen det inte är okej att dricka någon alkohol. Det gäller vid graviditet, när man jobbar och när man kör bil.

Minister Aida Hadzialic (S) missade det sista och tar nu konsekvenserna av det genom att lämna in sin avskedsansökan till statsministern.

Mycket kan gå fel, men om man följer principen att inte dricka alkohol inför bilkörning, då blir det alltid rätt.

torsdag 11 augusti 2016

Utrymme för spekulation

Katrineholms-Kuriren skriver idag om en förtroendevald politiker i Katrineholm som åtalas för misshandel av sin dotter. Det är naturligtvis förskräckligt och olagligt, vem som än hade gjort detta.

Tidningen gör det dock lite lättare för läsarna att ringa in vilket parti politikern tillhör, eftersom journalisterna talar om vilket kön den kontaktade distriktsordföranden har. Nu blir det att spekulera i om det är Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna eller renat av Miljöpartiet de gröna som har en åtalad förtroendevald bland sina medlemmar.

För tydlighetens skull kan bara tilläggas att S, M, C, L och V har manliga distriktsordförande.

tisdag 9 augusti 2016

Gärna region, men hur?

I dag har jag läst största delen av regionutredningen. Det lär vara så att kommunen kommer att yttra sig över utredningens förslag på ett närliggande kommunstyrelsesammanträde, så det är lika bra att gå till källorna.

För Centerpartiets del är grundfrågan inte så svår. Vi vill att fler uppgifter ska få beslutas om på den regionala nivån och genom direktvalda parlament. Frågan är dock var gränserna ska gå?

Katrineholm har nära samband med Östergötland. De är goda grannar. I utredningen har de hamnat på andra sidan läns- och landstingsgränsen och nämns mycket lite. Det är här "huret" finns, tycker jag. Kommuner i utkanten borde få välja tillhörighet. Den frågan tas inte upp alls i utredningen, i alla fall inte vad jag har lyckats hitta.

tisdag 2 augusti 2016

Skogen kräver fortfarande större ansvar

I dag är min och Kristina Yngwes replik införd i såväl Katrineholms-Kuriren som Södermanlands-Nyheter. Så här skriver vi i SN:

"Stina Bergström, Miljöpartiet, skriver i en replik i SN 29/7, att den kritik som riktats mot henne för en obetänksam tweet är olycklig, då den ”antogs handla om vår grundlagsskyddade äganderätt”. Det Stina Bergström skrev var i sin helhet följande: ”Kul och modigt av skogsutredaren att ifrågasätta det privata ägandet av skogen. Då skogen är så viktig för alla.” Hur ska man ens med den bästa vilja kunna tolka det på ett annat sätt än att hon faktiskt tycker att det är kul och modigt att ifrågasätta den grundlagsskyddade privata äganderätten?

Tack vare det privata ägandet av skog utgör svensk skog idag ryggraden i svensk ekonomi och är avgörande i klimatomställningen. På mindre än hundra år har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Eftersom avverkningarna är mindre än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka. Den nuvarande skogsvårdslagen, som bygger på frihet under ansvar och som är tydlig med att produktion och miljö är likvärdiga mål, har tjänat Sverige väl och måste även fortsättningsvis ligga som grund för utvecklingen av svensk skog och svensk skogspolitik.

Bergström beklagar att debatten handlar om att ta politiska poäng genom att misstolka motdebattören. I nästa mening förklarar Bergström att nej, varken hon eller regeringen vill förstatliga skogen. Vi har aldrig påstått att Miljöpartiet vill förstatliga den svenska skogen. Men vi ser att ifrågasättande av det privata skogsägandet riskerar att få stora konsekvenser för de privata skogsägarnas möjligheter att förvalta sin skog. Bergströms uttalande om den privata äganderätten är en av flera pusselbitar som får oss i Centerpartiet att undra vad regeringspartierna egentligen vill med skogen.

Regeringen utreder nu en kilometerskatt som riskerar att slå mycket hårt mot skogsnäringen, och den av regeringen tillsatta utredningen av skogsvårdslagen riskerar att inskränka äganderätten och brukanderätten samt öka regelkrånglet för svenska skogsägare. Det är därför givet att vi måste reagera och markera mot den som ifrågasätter äganderätten på det sätt som Miljöpartiets företrädare gjort i detta fall. Centerpartiet vill värna frihet under ansvar som vägledande princip för svensk skog samtidigt som vi fortsätter arbeta för att minska regelkrånglet för skogsägarna, för skogen kräver fortfarande större ansvar för att klara den gröna omställningen."

Arla höjer priset

En pytteliten ljusning för alla mjölkbönder som levererar till Arla. Mjölkföretaget höjer priset med tio öre för att kompensera att ingen svensk mjölkbonde använder GMO-grödor som foder till sina mjölkkor.

Det var på tiden. Det har varit ytterst orättvist att prissättningen inte redan tagit hänsyn till detta.

måndag 1 augusti 2016

FN ta chansen!

I dag har Katrineholms-Kuriren publicerat min lilla insändare.

Jag och Centerkvinnorna vill se fler ledande kvinnor i samhället. Nu har FN möjligheten att få sin första kvinnliga generalsekreterare. Ta chansen!