tisdag 9 augusti 2016

Gärna region, men hur?

I dag har jag läst största delen av regionutredningen. Det lär vara så att kommunen kommer att yttra sig över utredningens förslag på ett närliggande kommunstyrelsesammanträde, så det är lika bra att gå till källorna.

För Centerpartiets del är grundfrågan inte så svår. Vi vill att fler uppgifter ska få beslutas om på den regionala nivån och genom direktvalda parlament. Frågan är dock var gränserna ska gå?

Katrineholm har nära samband med Östergötland. De är goda grannar. I utredningen har de hamnat på andra sidan läns- och landstingsgränsen och nämns mycket lite. Det är här "huret" finns, tycker jag. Kommuner i utkanten borde få välja tillhörighet. Den frågan tas inte upp alls i utredningen, i alla fall inte vad jag har lyckats hitta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar