tisdag 30 augusti 2016

Nej till motion om skolmotion

Nej, det gick inte att omvända kommunfullmäktiges ledamöter och få dem att säga ja till min och Centerpartiets motion om skolmotion. Så här sa jag i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Vill inte alla vi som sitter här i salen höja eleverna skolresultat? Då borde det inte vara så svårt att yrka bifall till den här motionen från mig och Centerpartiet.

Jag skrev motionen utifrån de fina resultat som Västra skolan kunnat redovisa efter enbart en kort tid av införande om ”Puls-projektet”. Det som sker är att elever och lärare frivilligt har morgongympa som höjer pulsen – det är det som har gett projektet namnet – inför arbetsdagen. Det här sker tre gånger i veckan. De elever som är med har förbättrat koncentrationen och inlärningen utöver bonusen att det ger dem bättre kondition. Den här ”fartsättaren” har kombinerats med en medveten schemaläggning så att exempelvis matematik lagts i början på skoldagen.

Det här har visat sig ge effekt.

Ska vi då inte genomföra det brett? Om något fungerar bra, är det inte då som vi i andra verksamheter brukar se till att andra tar efter?

Det här handlar också om att skapa goda vanor, om att få fler i rörelse. Märk väl, det har varit frivilligt att vara med från både lärare och elever.

Det här skulle också kunna vara ett sätt för idrottsföreningar att få fler barn och unga i sin verksamhet. En annan utvecklingsmöjlighet finns i samarbeten med lärarutbildningar. Det skulle också kunna vara ett rekryteringsargument, att Katrineholms skolledning är så framsynta att den tar till pulsträning för att höja skolresultaten.

Så ombestäm er, säg ja till motionen och inför ”Puls-projektet” brett. För det är inte okej att lämna en del elever få tillgång till detta och andra inte, om vi som politiker vet att det är ETT sätt att höja studieresultaten.

Nej, ta chansen att få upp resultaten. Säg ja till motionen om Skolmotion.

Härmed yrkar jag bifall till motionen!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar