torsdag 27 december 2012

Fin Fjällbackareklam

Det har hänt att jag här på min blogg har avslöjat att jag gärna läser Camilla Läckbergs deckare. Jag har också skrivit att jag inte gör det (läser alltså) för att Läckberg är världens främsta deckarförfattare, utan för att hon till och från omnämner min gamla hembygd.

De ständiga poliserna åker till lasarettet i Uddevalla för att förhöra viktiga vittnen (det händer ofta), Erica handlar på Torp och det har också hänt att huvudpersonerna har fikat på Simons i Hogstorp...

Igår visade TV ett avsnitt av Fjällbackamorden - Bohusläns motsvarighet till Morden i Midsummer.

Det var jättefin reklam för Bohuslän och Fjällbacka, trots morden. Sommar, sol, hav, båtar... Mmmm...

Mera Läckberg! Eller Bohuslän?

Dags prova nya vägar

Ja, jag inser att rubriken lockar till läsning, precis som en bra rubrik ska. Den har dessutom täckning i den text som ska komma, vilket också kännetecknar en bra rubrik.

Nu är det inte någon ny personlig utveckling som det här inlägget ska handla om, eller förtida nyårslöften, utan om den motion som jag och min c-kollega Ann-Charlotte Olsson lämnade in till kommunfullmäktige i Katrineholm tidigare i år.

I motionen ville vi att kommunen skulle pröva lite olika vägar för att få fler ungdomar i Katrineholm att vilja läsa vidare. Vår tes var att de som bäst kan tala för varan är ungdomar som själva läst vidare.

I förra veckan passerade motionen kommunstyrelsen. Beslutet blev att motionen skulle anses besvarad, eftersom kommunen redan gjorde så mycket för att få fler unga att läsa vidare.

Det tycker jag inte att man gör, så därför lämnade jag och ledamöterna från Folkpartiet och Kristdemokraterna in en gemensam reservation. I den skriver vi så här:

"Katrineholm ligger under rikssnittet när det gäller andelen ungdomar som påbörjar högskolestudier. Det påtalar kommunledningsförvaltningen i yttrandet över motionen, där man också hävdar att ”det i kommuner där studietraditionen inte är så stark, kan vara extra viktigt att få information om högskolestudier i såväl grundskola som på gymnasiet.”

Trots detta, och trots att det arbete som görs i dag inte har lett till någon märkbar framgång, så anses det som görs vara tillräckligt för att motionen ska anses vara besvarad. Vi menar att frågan är så angelägen att fler vägar behöver provas och att motionen pekar på tre möjliga insatser för att höja andelen i befolkningen med högskoleutbildning. Vi yrkade därför att motionen skulle bifallas.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande om att bifalla motionen reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut."

Med andra ord - det är dags att prova nya vägar!

tisdag 25 december 2012

Folkviljan kan påverka

Under de senaste dagarna har protesterna varit starka och ljudliga i Indien, där kvinnor och män har demonstrerat mot en av de många gruppvåldtäkter som sker. Kravet har varit att regeringen ska reagera på det som hänt och händer genom att straffa förövarna och skärpa straffen mot detta brott.

Igår visade media att regeringen har lyssnat.

Det är bra på många sätt. Inte minst visar det att folkviljan kan påverka regeringar och att världen inte blundar för det som sker.

Många fler medsystrar skulle behöva omvärldens stöd. Det finns alltid mer att göra, men ett steg är bättre än inget.

måndag 24 december 2012

God Jul alla besökare

Jag vill önska alla besökare en riktigt God Jul!


torsdag 20 december 2012

Bra att sociala medier debatteras

Nu går debattens vågor återigen höga om vad man får säga och göra på internet och inom sociala medier. Det är en högst välkommen diskussion. Jag har tagit upp detta tidigare och jag vidhåller - att man får, betyder inte att man ska.

All publicering, om det så bara handlar om att lägga ut en bild, kräver omdöme. Står jag för vad jag skriver? Tar jag konsekvenserna av vad jag publicerar?

Tyvärr går det inte att lagstifta om omdöme. Det är därför som det blir "skoluppror" ibland som nu i Göteborg.

Det är bra, för det sätter igång debatten om vett och etikett inom sociala medier. Om vad som går an. Förhoppningsvis leder detta till ett vettigare språkbruk och att internets möjligheter används mer förnuftigt.

onsdag 19 december 2012

Fel spår sälja Lokstallarna

Ibland handlar debatterna om räntesnurror, ibland är det bara snurrigt ändå.

I kommunfullmäktige i måndags beslutade majoriteten att kommunen säljer Lokstallarna till kommunens fastighetsbolag KFAB. Det är en tvångsförsäljning. Bostadsbolaget tvingas göra det som ägaren vill.

Centerpartiet gick emot beslutet, eftersom vi inte ser någon anledning till affären.

Så här sa jag i debatten:

"Centerpartiet ser inte någon anledning till att den här affären görs. Kommunen kan även fortsättningsvis äga Lokstallarna och göra det med motiveringen att det är en historiskt intressant byggnad.

Jag yrkar därför avslag på ärendet om försäljning.

Lokstallarna blir ju en väldigt främmande fågel i KFABs fastighetsbestånd. Hur ska man göra affär på den här byggnaden, om kommunen inte längre vill hyra den? Det finns inga förbindelser i det här kontraktet att kommunen hyr lokalerna under x antal år framåt, vilket inte är ovanligt i andra sammanhang.

Och hur ställer sig kommunen till om KFAB i sin tur skulle vilja sälja fastigheten?
Nej, det finns flera frågetecken och all anledning att inte göra den här affären, inte minst av omsorg om bostadsbolaget."

tisdag 18 december 2012

Slöseri satsa på kommunalt visualiseringsbord

Är det kejsarens nya kläder som Katrineholms kommun ska satsa på?

Imorgon onsdag ska kommunstyrelsen besluta om ett ärende, som handlar om att investera i ett visualiseringsbord. En miljon ska satsas på ett bräde för att köpa in en dator med en skärm stor som ett bord, där kommunen sedan kan visa stadsplanering. I köpet ingår utbildning och flygfotografering!

En miljon är mycket pengar. En miljon är alldeles för mycket pengar, tycker jag, att lägga på något som inte behövs och som inte kommer att användas så mycket att investeringen är motiverad. Snällt räknat kanske den kommer att användas 20 gånger på ett år. Vad kostar den då årets övriga 345 dagar?

Nej, det blir en väldigt dyr leksak för en relativt liten kommun som Katrineholm.

Tyvärr tror jag inte att Socialmoderaterna lyssnar. De har nog redan visualiserat hur kejsaren ser ut. Med kläder och utan.

Lyfter pigdebatten

I morse lyftes "pigdebatten" till en ny dimension genom en artikel på DN-debatt. Forskarna Vesa Leppänen och Lars Dahlberg gör en intressant historisk resumé över vad det innebar att vara piga. Det var en mycket speciell arbetssituation. Pigan jobbade väldigt många timmar på ett dygn och många dagar i veckan. Hon var som en familjemedlem, men ändå inte. Väldigt många utnyttjades på olika sätt.

Artikeln är mycket läsvärd och pekar på vad som så lätt glöms bort i debatten. Ord har betydelse. Vad vi kallar saker och ting avgör vår syn på det.

Det är värt att tänka ett extra varv på.

Lång dags färd mot natt...

... ja, så brukar jag beskriva det när kommunfullmäktige i Katrineholm håller nattmangling. I går var en sådan kväll och i dag är det en verklig dagen efter.

På nattygsbordet vilar sig Tage Erlanders dagböcker, den del som handlar om 1957. Jag är väldigt förtjust i hans sätt att blogga. Ibland är det svårfattbart, ibland går det att förstå precis.

Jag tror att han skulle ha beskrivit delar av gårdagskvällen som "koftig". Koftigt var Erlanders favorituttryck. I dag skulle vi kanske säga urdumt.

Det koftigaste av allt var att vi höll på så länge med debatten att tiden tog slut innan alla ärenden var avklarade. De nya ärendena för kvällen, som skulle beslutas om att de fick framställas, sköts på framtiden. Trots att det kanske bara hade behövts ett par minuter för att behandla dem. Men det tillät inte arbetsordningen och jag begick dessutom felet att inte begära en ordningsfråga om detta. Det var dumt gjort. Eller till och med lite koftigt.

måndag 17 december 2012

Julmusikkvoten tillgodosedd

Inför julen är det vissa traditioner som måste tillgodoses för att det verkligen ska bli jul. För min del handlar det bland annat om julmusik. Så igår åkte jag till Floda kyrka, där Katrineholms kammarkör hade julkonsert.

Konserten uppfyllde alla krav på att skapa god julstämning.

Så nu är det bara att invänta julafton...

söndag 16 december 2012

Nu får vi C i debatten!

All publicitet är bra publicitet, lär Bert Karlsson ha sagt.

Centerpartisten Per Ankersjö är inte rädd för att sticka ut. I tidningen Aftonbladet avslöjar han något av det som kommer att komma i förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet, som programgruppen ska presentera på tisdag i veckan.

Vinklingen i Aftonbladet är Centerpartiets syn på invandring, att den egentligen borde vara fri utifrån vår liberala syn och att Sverige är ett glest befolkat land med en åldrande befolkning.

Det är den ena sidan av myntet. Det andra är hur samhället ser ut i dag och hur det borde se ut. Där finns mer att göra innan invandringen kan vara helt oreglerad.

Men Per Ankersjö har onekligen lyckats med att skapa uppmärksamhet för ett förslag som ännu inte är presenterat. Det är skickligt gjort.

Hur förslaget kommer att se efter beslut av 500 ombud i mars är en helt annan sak.

lördag 15 december 2012

Vem vill inte bo i ett Bertil-bo?

I går lämnade jag in motionen om att kommunen ska planera för att bygga "Bertil-bo". Det är ett boende för gemenskap över generationsgränserna. Katrineholms-Kuriren skriver om motionen i dagens tidning.

Här följer motionen nästan i sin helhet:

Motion till kommunfullmäktige om
Bygg ”Bertil-bo”


Yrkande:
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta vidare med motionens intentioner så att Katrineholms första ”Bertil bo” kan vara inflyttningsklart senast 2020.

Bakgrund
Dagens samhällsplanering delar upp människor. De naturliga platserna för människor i alla åldrar att mötas saknas. Barn hämtas och lämnas på förskolan. I skolan finns mest jämnåriga elever och vuxna som är anställda. Arbetsplatserna är mer eller mindre utspridda geografiskt. När pensionsåldern infaller med plustecken, då väntar seniorboende, plusboende, och ännu senare olika typer av äldreboenden.

Vi delas in i samhället utifrån ålder och riskerar att aldrig mötas naturligt. Samhället planeras och byggs nämligen inte för gemenskap. Det anser vi i Centerpartiet är fel. Vi vill se en gemenskap där alla behövs och där naturliga träffpunkter byggs in i vardagen.
I debatten talas allt mer om sociala investeringar. ”Bertil-bo” är en sådan som ger stora samhällsekonomiska vinster.

”Bertil-bo” är ett multihus, som inrymmer förskola och skola upp till gymnasiet, matsal, kök, slöjd/hobbylokaler och gym/gymnastiksal. Dessa lokaler ligger förslagsvis i markplanet. I en höghusdel inryms bostäder för äldre, pensionärsbostäder och äldreboenden. (Se skisser!) Tanken är att det ska vara ett bekvämt boende, där man både kan vara aktiv och ta del av service.

Verksamheterna ska ha nytta av varandra. Unga och äldre möts dagligen i matsalen eller i de allmänna platserna. Pigga pensionärer kan bli frivilliga resurser i förskolan och skolan medan barnen och ungdomarna i sin tur kan reda ut datatrassel eller hjälpa till med andra vardagligheter. Mötena mellan generationer skulle öka förståelsen och därmed öka tryggheten i samhället.”Bertil-bo” skulle vara ett hus som nyttjades dygnet runt och alltså bli väldigt kostnadseffektivt.

Centerpartiet i Katrineholm anser att ”Bertil-bo” är framtidens boende."

Jag tror att många vill bo i ett "Bertil-bo", inte minst idékläckaren Bertil.

fredag 14 december 2012

En tomte är aldrig fel...

I går fick jag ytterligare en tomte till tomtesamlingen. Det får inte bli tomt på tomtar en tomtetorsdag.

En annan som "tomtade till sig" är Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Östergötland, som gladde riksdagsledamöterna med sin fina (!) tomteluva. Aftonbladet skrev snällt om luvan.

Försenat luciatåg


Lucia är så välkommen, när hon än kommer! Katrineholms lucia fångad på Sultans konditori 14:e december.

torsdag 13 december 2012

Tomtetorsdag stundar...

Det är dags för det årliga besöket av Centerkvinnorna i Stora Malm. Det brukar bli en trevlig och tomtig kväll, men vem vet, i år är det ju lucia, så det förutsätter väl nästan ett extra sångnummer...

onsdag 12 december 2012

12 12 12 12 12

Vad gjorde jag 2012 12 12 kl 12.12?

Jo, jag var på sammanträde med Presstödsnämnden och beslutade om ekonomiska medel för att värna mångfalden och yttrandefriheten i Sverige.

Kanske inte så glamouröst, men för den sakens skull inte minst viktigt.

tisdag 11 december 2012

Hur fungerar "delade affärer"?

Shared business - "delade affärer" - är något som Katrineholms kommun har beslutat införa för kommunkoncernen. Centerpartiet trodde inte på idén när beslutet fattades i kommunfullmäktige i juni ifjol och vi reserverade oss. (Jag var på Yttrandefrihetskommitté den kvällen.)

2013 ska det vara helt infört och jag har därför lämnat in en interpellation till bostadsbolagets och industrifastighetsbolagets ordförande Björn Lindeberg, där jag undrar om hur det har fungerat och vad han har för synpunkter på det hela.

Det ska bli intressant att få svar i januari 2013.

söndag 9 december 2012

Vackert vintervitt


Vintervitt och vackert, men ack så kallt var det att promenera till Stora Djulö och julmarknaden där. Minus 15 visade termometern i trapphuset ungefärligen vid tio-tiden.

En hjälpande hand

I går skramlade jag med bössa utanför ICA Nära i Katrineholm. Det väckte en hel del tankar.

De pengar som jag var med om att samla in går till Svenska kyrkans biståndsarbete i utlandet. Att jag ställde upp berodde på att jag är engagerad i kyrkans arbete och att en grannfru frågade: "vi är snart bara 80- och 90-åringar". Inför detta argument fanns det inte mycket att säga emot. Klart att jag tog mig an uppgiften.

Det gäller att ha bra på fötter, så jag tog fram tidningen om Svenska kyrkans internationella arbete, för att kunna svara på alla frågor om vart pengarna går. (Tidningen kommer till Stora Malms Centerkvinnor, eftersom vi sedan många år tillbaka låter behållningen från skördeauktionen gå till Lutherhjälpen/Hela världen.)

Ingen frågade. Vänliga människor lade en slant, en del berättade att de också brukade samla in pengar och att människor är givmilda. Andra tittade bort och några hade kort, så de hade inga kontanter att undvara.

Insamlingsverksamheten tar sig alltså andra vägar i framtiden. Det kommer inte att finnas så många mynt att samla in. Möjligen blir det fler som ger gåvor via autogiro och internetbetalningar.

För behoven kvarstår. Både av ekonomiska medel och av hjälpande händer.

lördag 8 december 2012

Volvo, Lööf och Löfven

I veckan gjorde det ett visst nummer av att Stefan Löfven (S)kunde vara på plats och applådera att det går bra för Volvo personvagnar, som gör utvecklingssatsningar i Sverige.

Den stora frågan blev då varför inte regeringen och näringsminister Annie Lööf (C) fanns på plats.

Det var inte alls så konstigt. Näringsministerns schema innehöll från början inte något Volvobesök. När schemat sedan gjordes om, för att Lööf skulle kunna närvara, då var redan Stefan Löfven inbokad. Och någon "dubbel närvaro" önskade inte Volvo.

Det är lite olika, som jag brukar säga. Men det är däremot inte korrekt att hävda att Annie Lööf inte ville komma. Det var snarare så att hon och hennes stab följde ordspråket: "Går objuden till, går otackad därifrån".

torsdag 6 december 2012

För vitt för grönt

I går skulle jag ha varit i Gnesta för att äta grönt julbord med Centerkvinnorna i Gnesta. Det är en trevlig tradition som Centerkvinnorna har genomfört under 20 år. Min partisyster Ingalill berättar om detta på sin blogg.

Jag hade förberett mig. Knäckebrödet var bakat och klart och politiken nedpackad i väskan. Men vädret var inte klart, det var synnerligen oklart. Så vitt jag bara kunde se.

Det var för vitt för grönt, så resan fick ställas in. Men nästa år...

Maud årets bråkigaste

"Det finns folk till allt", brukar jag säga. Det finns tydligen utmärkelser av alla slag också.

Aftonbladets kvinnobilaga Wendela utser förra näringsministern och partiledaren Maud Olofsson till årets bråkigaste.

Det ska ses som en hedersutmärkelse, och är det förstås också, på sitt sätt.

Maud Olofsson har tagit strid för kvinnors rättigheter och har själv varit, och är, en god förebild för vad som är möjligt att göra. Hon har säkert fått "bråka" en del, inte minste i regeringen.

Så det är väl bara att säga grattis! Envishet lönar sig. Att vara envis är inte att bråka.

tisdag 4 december 2012

Blir hett villebråd

Förre riksdagsledamoten Håkan Larsson (C) har tagit sig an uppdraget att utreda dagens jaktlagstiftning.

Det är ett tufft uppdrag och han lär bli ett hett villebråd, eftersom "alla" lär ha synpunkter på vad han kommer fram till.

Men samtidigt så är Håkan Larsson en lugn och sansad person som kan lyssna och som är trygg i sig själv, vilket inte är det sämsta för en utredare som lär hamna i hetluften.

måndag 3 december 2012

Nu börjar allvaret i Doha

Miljöminister Lena Ek (C) landar i dag i Doha, Quatar, för att delta i klimatmötet. I media får hon råd från alla håll.

Det är svåra frågor som ska avhandlas och det är en balansgång att ställa hårda krav och att lyckas nå någon framgång i miljöframgångarna.

Lena Ek är en erkänt skicklig förhandlare. Det kommer att behövas. Konsekvenserna av höjda medeltemperaturer blir svåra och det måste vara en drivkraft för att lyckas förhandla fram ett nytt klimatavtal.

Alla länder måste ta sitt ansvar, liksom jordens hela befolkning. Det betyder också att utvecklingsmöjligheterna för jordens folk och länder måste fördelas mer rättvist.

Det är stora frågor att lösa. Det är därför som allvaret nu börjar i Doha.

söndag 2 december 2012

En veckas militära utgifter i världen...

... skulle räcka för att minimera mödradödligheten i världen.

Det var en av sanningarna som jag fick ta del av, när Centerkvinnorna och Centerpartiets Internationella Stiftelse ordnade ett seminarium om mödradödlighet i fredags.

Det finns många olika faktorer att påverka. Det handlar om att förhindra barnäktenskap, att införa mödravård och familjeplanering med möjlighet till preventivmedel och abort. Men inte minst handlar det om att se kvinnornas situation i hela världen.

En moder som dör av sin graviditet eller vid förlossningen lämnar ofta flera barn efter sig.

Många organisationer engagerar sig i kampen. Vid seminariet fanns bland andra White Ribbon Alliance på plats, Läkare utan gränser och AMREF. Fler kan göra mer. Det behövs pengar, men också politiska beslut som leder till fred och utveckling, vilket är en förutsättning för trygga barn och levande mödrar.

torsdag 29 november 2012

Godkände Stora Djulö-avtal

Katrineholms-Kuriren skriver i dag om att en enig kommunstyrelse godkände Stadshotellet som ny entreprenör på Stora Djulö.

Det är sant, för det fanns inget annat godtagbart alternativ och kommunen måste ha en ny entreprenör att driva restaurang och caféverksamheten där.

Herrgården Stora Djulö är en pärla i Katrineholm. En pärla måste användas för att lysa.

Däremot fanns det ett och annat att säga om avtalet. Det hade varit önskvärt om det åtminstone hade givit täckning för de rörliga kostnaderna, exempelvis vatten, el och värme. Nu ligger dessa kostnader på kommunen att betala.

Men, som sagt, avtalet behövdes. Nu är det bara att hoppas att det kan bli en god affär.

Sverigedemokrater passerar revy

Landets revymakare har under den senaste 14-dagarsperioden fått mycket stoff till sina revyer. Nästan varje dag har riksdagens SD-riksdagsledamöter utmärkt sig på något sätt. Har de inte blivit avsatta som talespersoner, så har de tagit time-out eller nu senast, helt hederligt avgått.

Intressant att notera är att de som ska efterträda företrädarna också har en diger meritlista. Partiets tilltänkte ekonomiskpolitiska talesman har flera konkurser bakom sig och den riksdagsledamot som är i tur att gå in i riksdagen är dömd för förtal.

Samtidigt så känner sig SD-anhängarna förföljda av media.

Någonstans går inte ekvationen ihop. Rimligen borde det inte uppskattas att ett partis företrädare har ett skamfilat förflutet. Men här handlar det tydligen om att SD:s företrädare mäts med andra måttstockar än andra politiker mäts med.

Ska jag ändå hitta något positivt i detta, så måste det vara att revymakarna har fått tunga saker att arbeta med.

onsdag 28 november 2012

Integritet och integration

Katrineholms kommun och polisen har slutit ett avtal om vad man ska samarbeta om. Vi beslutade om detta avtal vid kommunstyrelsens sammanträde i dag.

Avtalet innehåller mycket som är bra, men ett par saker som är konstiga. Den ena handlar om integration. När något ska omsättas i praktiken, så brukar det heta att det sker genom ett åtagande. Polisen och kommunen lovar i ett åtagande att svara för "information till invånare med utländsk bakgrund" respektive "information och utbildning till invånare med utländsk bakgrund".

Det är jättekonstigt att det bara är de med utländsk bakgrund som har detta behov för att integreras?

En annan konstig punkt handlar om informationssäkerhet. Men egentligen är syftet att minimera integritetskränkningar. Som jag ser det är det en ganska stor skillnad. Informationssäkerhet det är när informationen bär iväg på ett sätt som ingen tänkt. Integritetskränkningar, det är när information bär iväg på ett sätt som är tänkt, men där den som skickade ut det inte tänkte på vilka konsekvenser informationen kunde få för den enskilde. Om man menar det ena ska man inte skriva det andra.

Det kan nog bli svårt att jobba med detta viktiga mål, för det handlar om omdöme. Det är något som man har, eller inte har.

Öppna landskap kräver handling

I förrgår konstaterade miljöstrategiska rådet i Katrineholm att öppna landskap, som exempelvis hagmarker, har den största biologiska mångfalden. Katrineholm har mycket betesmarker som än så länge sköts av levande lantbrukare och betande djur. Men om det ska förbli så, då krävs det handling.

Två dagar senare besvarar Socialmoderaterna i kommunstyrelsen en motion från Miljöpartiet om att ställa krav i upphandlingen som gör det möjligt för kommunen att köpa svenskt kött. Motivet sägs vara att så sker redan...

Det stämmer inte riktigt. Centerpartisten och riksdagsledamoten Staffan Danielsson tar upp dubbelmoralen i upphandlingen i en artikel i Svenska Dagbladet.

Precis så är det. Dubbelmoralen, att säga ett och göra ett annat, slår ut det svenska jordbruket. Här krävs handling från varenda kommun och vartenda landsting.

Öppna landskap kräver nämligen handling!

måndag 26 november 2012

Den blomstertid och advent

Vad har den blomstertid och advent gemensamt?

Ja, det kan man undra, men båda - psalmen Den blomstertid nu kommer och högtiden advent tycks osvikligt få igång debatten.

I båda fallen handlar det om skolans relation till Svenska kyrkan. Får skolelever samlas i en kyrka vid vissa tillfällen?

Skolverkets generaldirektör Anna Ekström skrev om detta i en DN Debatt-artikel i går, söndag.

Svaret var nästan icke. Jo, det skulle gå bra att vistas i kyrkan om inte prästen pratade om något som berörde hans eller hennes tjänst och om det i övrigt inte förekom någon påverkan.

Det blir så konstigt alltihop. För hur kan man vara i en kyrkobyggnad utan att den ska påminna om vad den är till för?

Min uppfattning är att det har blivit en sorts beröringsskräck inför allt som har det allra minsta med religion att göra.

En kyrka är speciell. Det är en stor lokal som rymmer fler barn och vuxna än vad skolans egna lokaler kan göra och den har en egen stämning. Kyrkorummet är självklart präglat av vad det är till för och de som arbetar där vet också varför de gör det.

Kyrkan ska inte behöva skämmas över sin existens. Den behövs. Elever behöver också veta vilken betydelse den har haft och har i dagens samhälle. Däremot får det inte vara något tvång att delta för den som inte vill eller får lyssna till Den blomstertid eller till psalmerna i adventstid.

En öppen folkkyrka är öppen även för skolan och dess barn.

Bandy, bandy...


Någonstans hör jag Galenskaparna och After shaves sång "Bandy bandy" mala i bakgrunden.

I morgonens Katrineholms-Kuriren läste jag att det går bra för stadens bandylag, KVBS.

Det är förstås roligt. Lite extra roligt tycker jag att det är när det dessutom går bra för någon spelare som man känner lite grand.

Niklas Eriksson bodde under en hel del år i min trappuppgång. Han var en pigg kille som alltid hälsade glatt. Nu gör han mål i snart sagt varje match och jag är tvungen att kolla hur det går...

Hoppas att turen håller i sig!

söndag 25 november 2012

Cyklande barn tänker bättre

Läste igår en notis om en dansk studie som visade att barn som cyklade till skolan klarade hela skoldagen bättre än de barn som åkt bil eller buss.

Det är både förvånande och inte. Att motion gynnar inlärning har Bunkefloprojektet visat. Men att det även skulle spela roll under hela skoldagen att man hade tagit sig till skolan för egen maskin är intressant.

Då gäller det alltså att ha säkra skolvägar, så att det går att cykla eller gå, eller att organisera "levande skolbussar" (=gemensam, vuxenledd promenad) till skolan.

En del att tänka på, för att barnen ska tänka bättre!

fredag 23 november 2012

Gräslig hantering

Min partisyster Anita Karlsson i Källarboda, Julita, har sedan ett antal månader försökt få Katrineholms kommun att sköta den gräsplätt som möter besökarna som ska till Julitahallen i Äsköping.

Vid måndagens kommunfullmäktige var det äntligen dags för henne att få svar på sin fråga om grässkötseln.

Service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman (M) förklarade med all önskvärd härskarteknik att kommunen minsann hade ett 30 år gammalt avtal med affärsägaren att luta sig mot för att avstå från att klippa gräsytan.

Med detta fick Anita Karlsson låta sig nöjas, eftersom talartiden var slut.

Hur det där avtalet ser ut ska bli intressant att se. Den som ägde affären för 30 år sedan lever inte längre och hans två sönder känner inte till någon sådan affärsuppgörelse.

Den nye ägaren av Julitahallen väntar nog i första hand på att Katrineholms kommun ska dela ut miljöpriset för 2012 innan han tar sig an andra utfästelser från kommunen.

onsdag 21 november 2012

Vad kan man blogga om - och inte?

Det har varit en hel del tal om filminspelningar på sistone. Filmerna har dessutom visat personer som tagit till järnrör för att stå emot all motsägelse.

Nu kommer uppföljningen, kan man kanske säga, när bloggande folkpartistiska politiker i Gnesta får det hett om öronen.

Ett par saker kan man lära av detta. En är att politiker ska granskas. Politiker är man dygnet runt. Det går inte att ha "vid sidan av"-åsikter. Allt man säger och gör måste tåla en granskning.

Alltså måste det som sägs på en bloggsida skrivas med omdöme.

Och det går inte, som jag brukar säga, att lagstifta om omdöme. Det är en sådan sak som man har - eller saknar.

tisdag 20 november 2012

Nej till aktuella debatter

Kommunfullmäktige i Katrineholm ägnade sig inte enbart åt budget för 2013 under gårdagens sammanträde. Vi fattade dessutom beslut i andra frågor.

En av frågorna handlade om att ordna en allmänpolitisk debatt i en aktuell fråga om flera partier så önskade.

Förslaget fördes fram i en motion undertecknad av mig för Centerpartiet och av övriga gruppledare för Folkpartiet liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Det fanns alltså ett brett politiskt stöd bakom förslaget.

Men nej. Med stöd från kommunfullmäktiges presidium valde Socialmoderaterna att avslå förslaget att vitalisera demokratin.

Knäckfrågan var ordet "allmänpolitisk" samt "partier". Allmänpolitik skulle kunna tendera att bli rikspolitik och därför låg det utanför den kommunala kompetensen.

Som om inte väldigt många anförande igår lämnade den kommunala kompetensen och svävade ut! Det är väl självklart att de frågor vi gemensamt skulle vilja ta upp skulle inrymmas inom just detta!

Den andra invändningen handlade om att i kommunfullmäktige är det representanter och inte partier som lämnar förslag. Det här blev extra märkligt, då vi under flera timmar låtit partiernas gruppledare berätta om partiernas förslag i debatten.

Så om vi hade skrivit att X antal kommunfullmäktigeledamöter skulle begära en debatt om en fråga som inryms inom den kommunala kompetensen, då skulle det ha kunnat vara möjligt med ett jakande svar?

Frågan tål att tänkas på. Det kan komma fler motioner!

måndag 19 november 2012

För Socialmoderater gäller andra regler

Dagen har ägnats åt budgetdebatt med fullmäktigeledamöterna i Katrineholm. När det var dags för inledningar, så bröt Socialdemokraternas gruppledare, tillika kommunalrådet Göran Dahlström mot den uppgjorda överenskommelsen att inledningen skulle innehålla en presentation av den egna budgeten och att ingen replikrätt gavs.

Efter tio minuter, ungefär, av de 20 som tilldelats Göran Dahlström började han recensera övriga partiers budgetar. Vi hade ingen möjlighet att försvara oss och presidiet gjorde inte någon ansats till att avbryta.

Dahlströms kollega moderaten Lars Härnström fullföljde och använde halva sin tid åt budgeten och halva åt oppositionens.

Det är tydligen så att för Socialmoderater gäller helt andra spelregler. De behöver inte hålla sig till givna överenskommelser.

Väldigt lågt, tycker jag.

Frostig budgetdag

Frosten ligger vit på taken. Det är snart dags för kommunfullmäktige i Katrineholm, där budgeten för 2013 ska tas.

Jag är beredd på en lång dag, som börjar 08.30 i Safiren, och som slutar, ja, i bästa fall tolv timmar senare. Jag tror att det blir väsentligt senare. Kanske inte för att budgetdebatten blir särskilt het denna kyliga dag, utan för att det finns ett antal heta taxefrågor innan det är dags att ta oss an de mer långsiktiga siffrorna.

Men man kan också bli överraskad. Det kan föreslås en återremiss eller något liknande som kortar debatten.

lördag 17 november 2012

Lite chatt i tidningen

I dag är jag med på bild i Katrineholms-Kuriren och svarar på två chatt-frågor.

Det var ju fler frågor som fick svar i torsdags, men de försvann ut i universum.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

fredag 16 november 2012

Ingen lysande läsning

Lärarförbundet presenterar varje år en sammanställning av årets skolkommun. Det är en dyster läsning, om man tar på sig de sörmländska glasögonen. Endast Trosa hamnar bland den bästa skolkommunstredjedelen.

Katrineholm hamnar på plats 253 jämfört med 223 2011. Inte kanske helt oväntat mot bakgrund av de neddragningar som Socialmoderaterna har gjort på skolsidan.

Det finns lite att jobba med, med andra ord, och en del att diskutera vid måndagens budgetfullmäktige i Katrineholm.

Här finns resultaten från Sörmland.

torsdag 15 november 2012

När chatten är borta...

... dansar råttorna på bordet.

Katrineholms-Kuriren vet inte var i cyberspace som frågorna och mina svar tog vägen.

Ack ja!

Nu haver jag chattat...

Det hann inte bli så många frågor eller svar, när jag chattade på Katrineholms-Kuriren för Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas räkning. Tekniken var nämligen inte samarbetsvillig och ska jag vara riktigt ärlig, så tog nog mina företrädare, chattarna Ulrica Truedsson och Göran Dahlström lite av min tid.

Och mina frågor och svar försvann bara så där, ut i cyberspace. Trots att jag laddat med fingerträning (Familjen Addams) och letat fram guldvågen samt hållit tillbaka med bensinen...

Ack, ja!

Thors dag

Ja, det blev nästan som vanligt. Det blev Stadshotellet och Tomas Thor som tar över även Stora Djulö herrgårdsrörelse, enligt Katrineholms-Kurirens hemsida.

Jag hoppas att Katrineholms kommun har slutit ett bra kontrakt, men det lär väl visa sig när det kommer till kommunstyrelsen för redovisning.

onsdag 14 november 2012

En vanlig hygglig kille...?

Vem är egentligen Erik Almqvist, den Sverigedemokrat som nu får lämna några av sina uppdrag för SD enligt den presskonferens som Jimmy Åkesson höll i dag?

Jag vet inte. Under flera sammanträden med presstödsnämnden, där jag är ersättare, har jag suttit bredvid Erik Almqvist. Han har varit fullt upptagen med att via sin uppkoppling ha koll på sammanträdet och på andra saker samtidigt. Han har verkat vara en vanlig kille, som inte har sagt så mycket eller haft uppfattningar som stridit mot de beslut som ska fattas.

Nu är han en person som utsatts för medias skärseld och som inte haft något annat val än att avsäga sig sina tunga partiuppdrag.

Det är självklart en naturlig följd. Den som får så tunga uppdrag måste också ha gott omdöme.

Det talas ibland om punktnykterhet, det vill säga att under vissa punkter i livet, när man arbetar, kör bil eller är gravid - allt behöver inte ske samtidigt - då ska man vara nykter. Frågan är om det inte finns ett tredje tillstånd som kräver nykterhet och det är för den som är eller vill bli politiker.

En politiker kan inte gömma sig för granskningen. Skeletten kommer att trilla ut ur garderoben, om de bor där. Därför är det klokt att se nyktert på tillvaron så ofta som möjligt.

Inte alltid så jämställt

I Katrineholms-Kuriren har en liten debatt blossat upp om Katrineholms kommuns jämställdhetsarbete. Frågan är om ord och handling stämmer överens. Den som tände debattelden var tidningens chefredaktör Elisabet Bäck.

Hon ifrågasatte i en krönika i tidningen kommunens bildval i en annons, där tre herrar fick symbolisera kommunens framåtanda. Inte så jämställt, tyckte Bäck.

Hon har fått svar av KFV Marknadsförings VD, av kommunchef Mattias Jansson och i dag uttalar sig samhällsbyggnadsnämndens chef Lars Hågbrandt. (Svaret är inte inlagt på tidningens hemsida när jag skriver i det här.)

Alla försvarar, som de kanske ska, kommunen.

Men hallå, en viktig del i jämställdhetsarbetet är att synliggöra. Om man inte synliggör problemet, exempelvis att kommunen bara ser män, då går det inte att åtgärda.

Problemet är att detta inte är något nytt. När Katrineholms kommun, med Lars Hågbrandt som inbjudare, ordnade en näringslivdsdag i våras i samband med Katrineholmsgalan, då var det bara män på programmet.

Vad man säger och vad man gör hör ihop.

tisdag 13 november 2012

Hur laddar man för en chatt?

På torsdag ska jag chatta. Jag har chattat en gång tidigare i officiella sammanhang. Det var inte så tungt. Jag hade fingrarna vid tangenterna och så hade jag två Centerpartistiska bisittare.

På torsdag har jag det hela ansvaret att svara för den lokala Alliansens budgetalternativ i Katrineholms kommun vid den chatt som Katrineholms-Kuriren ordnar.

Det ska bli roligt, men min fundering är förstås hur jag ska ladda.

Kanske guldvågen måste dammas av?


måndag 12 november 2012

Tacka Centerpartiet för målningen

I politiken handlar det om att vilja förändra och förbättra. Det gör partierna genom att lägga förslag, driva opinion och genomföra.

I onsdags i förra veckan hade Katrineholmsbygdens kyrkofullmäktige sammanträde. Vi behandlade olika ärenden, bland annat budget för nästa år. I budgeten fanns med ommålning av sockenstugan i Flodafors. Men detta skulle först ske 2015. Alldeles för långt bort, tyckte vi i Centerpartiet, och yrkade på att det skulle tidigareläggas till 2013.

Det blev också kyrkofullmäktiges beslut.

Så för att travestera en rubrik i en gammal valtidning; "Tacka Centerpartiet för målningen".

(Rubriken i valtidningen är egentligen "Tacka Gustaf för asfalten" och det handlade om hur ortens lokalpolitiker Gustaf Carlsson ordnade asfalt till den tidigare grusvägen.)

lördag 10 november 2012

"Släktträff" med familjen Addams

I går var jag på släktträff...

Eller i alla fall nästan. Min politiska syster Ingalill från Gnesta och hennes man Lars var på musikalen Familjen Addams på Östgötateatern i Norrköping.

Det var en föreställning som jag varmt kan rekommendera. Man brukar ju tala om att det inte var en död stund, men här var det upplagt för alla morbida Ting som man kunde tänka sig.

Det var faktiskt sorgligt när det tog slut...

Vilket förstås gladde hela familjen Addams!

fredag 9 november 2012

Vem har ansvar för retoriken?

Katrineholms kommuns majoritetspolitiker behöver utökade kunskaper i retorik. Enligt en artikel i Katrineholms-Kuriren ska ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder genomgå en utbildning i retorik.

Det är intressant, för när jag skrev en motion om att kommunen i utbildningen av nyvalda förtroendevalda så skulle en utbildning i härskartekniker ingå, då var ett av argumenten till avslaget av motionen att partierna själva skulle stå för utbildningen av sina ledamöter.

Nu gäller tydligen inte detta längre. Majoritetspolitikerna kanske inte tillhör moderpartierna Moderaterna och Socialdemokraterna?

onsdag 7 november 2012

Få yttrar sig i fullmäktige

Läser en notis om att åtta av de 65 ledamöterna i Helsingborgs fullmäktige inte yttrat sig hittills under den här mandatperioden, enligt Helsingborgs Dagblad.

En motsvarande undersökning av kommunfullmäktigeledamöternas aktivitet i talarstolen i Katrineholm skulle ge ännu mer nedslående resultat. Jag skulle helt ovetenskapligt uppskatta att ungefär hälften av ledamöterna aldrig har yttrat sig mer än när de anmäler att de är närvarande och när de röstar.

Det vore roligt, inte minst av demokratiska skäl, om fler yttrade sig i Katrineholms högsta beslutande organ.

På budgetmötet 19 november är nästa möjlighet.

Barack Obama får fortsätta

Svensk media har följt presidentvalet i USA in i minsta detalj. Bevakningen har varit så ingående att man nästan har funderat som en twittrare gjorde, "när kommer röstkortet?".

Det är klart att USA har stor betydelse för världsekonomin och för Sverige, men hur stor och avgörande hade skillnaden blivit om Obama inte fått fortsätta som president? För det är ju egentligen det som bevakningen handlar om.

Jag tycker att det är bra att Barack Obama får fortsätta. Men jag tror heller inte att världen hade gått under om det blivit Mitt Romney. Det hade varit demokrati det också.

tisdag 6 november 2012

Nu blommar det...


... nästan så här vacker är den gracila amaryllisen, som blommar på nytt. Den är i mycket gott sällskap med en bondlilja och de fyra amaryllislökarna som har visat upp knoppar. Det är nytt rekord!

Vår vårdcentral ökar

Katrineholms-Kuriren har i dag en artikel i tidningen om att Vår vårdcentral i Katrineholm får allt fler listade.

Det ser jag som en positiv utveckling och ett bevis på att vårdvalet verkligen fungerar. Samt att Vår vårdcentral måste vara bra, eftersom den får behålla sina listade.

Förhoppningsvis leder detta även till att vårdcentralerna Linden och Nävertorp blir bättre genom att de måste se över verksamheten för att behålla sina listade.

lördag 3 november 2012

Bra om fler kunde cykla

För några dagar sedan presenterade Kent Johansson sin cykelutredning. Till vardags är Kent Johansson EU-parlamentariker för Centerpartiet, så han hinner nog inte cykla så mycket när han tjänstgör, men på hemmaplan kan det finnas utrymme.

Det vore helt klart bra om fler kunde börja cykla. Det skulle stärka folkhälsan och minska användningen av bilen och därmed också minska användandet av framförallt fossila bränslen.

Om det ska till en verklig övergång, så måste cyklandet bli enkelt och säkert. Cykelbanor måste byggas ut och de oskyddade trafikanterna ska ha företräde, just därför att de är mjukare än de plåtklädda bilisterna.

Cykelutredningen har redan fått både ris och ros. Det är inget konstigt med det, de flesta utredningar möts av kritiska synpunkter. Det viktiga är att en utredning pekar ut färdvägen. I det här fallet att fler ska kunna använda sig av cykeln på ett säkert sätt.

söndag 28 oktober 2012

Trafiksäkerheten får inte offras

Katrineholms kommun får inte offra trafiksäkerheten för att finansiera digitala informationsskyltar. Det är absolut fel, anser jag och flera av oppositionskollegerna, som vid kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade avslag på ärendet och därtill reserverade oss mot beslutet.

Så här skriver vi i reservationen:

"Trafikmiljön vid Stalls backe, där cykelbanan ”byter sida” och fotgängare passerar över vägen till och från Skogskapellet och Skogskyrkogården eller mot Stora Djulö, är inte acceptabel. Flera olyckor har skett och insatser behöver göras på sträckan där dessutom hastigheten växlar från 50 till 70. Den nya förbifarten har dessutom ökat trafikströmmarna, vilket ger ytterligare argument för att det är nödvändigt att genomföra trafiksäkerhetsåtgärderna. Vi anser att det är fel att finansiera ökade kostnader för digitala infartsskyltar genom att åsidosätta trafiksäkerheten. Det är en prioritering som vi inte kan ställa oss bakom och vi yrkade därför avslag till förslaget till beslut."

fredag 26 oktober 2012

Rosa bandet - viktig kamp mot bröstcancer

Rosa bandet-kampanjen är en viktig kampanj för att sätta fullt fokus på kampen mot bröstcancer.

I dagens Katrineholms-Kuriren ägnas flera uppslag åt vad som görs och kan göras. Det är bra.

Alla känner vi kvinnor i vår närhet som har drabbats. Behandlingarna har förbättrats och mammografin har gjort mycket för att upptäcka tumörer i tid.

I går hade jag själv kontakt med Kullbergska sjukhusets mammografi. Inte för egen del, utan för att jag fikade tillsammans med en väninna som just blivit belyst.

Vi konstaterade att det både blivit bättre och sämre genom att mammografibussarna ersatts av en fast mottagning. Det kändes inte helt tillförlitligt att kliva in i den slitna barackbussen och känna hur den skakade när strömmen slogs på eller någon gick på ståltrappan. Samtidigt så var bussen mycket mer lättillgänglig. Nu får de kvinnor som ska undersökas använda kanske upp till en halv dag för att ta sig till "mammis".

Det är det väl värt, liksom alla kampanjer som kan bidra till att cancersjukdomar kan hindras är värda att stöttas.

torsdag 25 oktober 2012

Vinstvarning

De senaste två dagarna har debatten om vinst i offentligt finansierad verksamhet flammat upp. Anledningen är att Stefan Löfvén tagit bladet från munnen och lanserat en möjlig väg för hans parti, Socialdemokraterna. Partiet ska för övrigt diskutera frågan imorgon fredag, så sista ordet är ännu inte sagt.

Lösningen nu är att låta de privata utförarna öppna sina böcker och redovisa hur de använder pengarna.

Ja, det är förstås en möjlighet. Den rätta frågan då är att kräva samma offentliga redovisning av kommunernas och landstingens verksamhet. Företagen måste ju behandlas lika, eller hur?

Sedan finns förstås följddiskussionen om det är OK att privata företag bygger skolor - och gör vinst - där investeringarna oftast betalas med skattepengar - och att det inte är OK alls att man driver verksamheten med vinst.

Men det är förstås olika skattepengar som man betalar med.

onsdag 24 oktober 2012

Tryggare med larm än utan

I dag har vi haft kommunstyrelsen sammanträtt i Katrineholm. De flesta ärendena hade anknytning till budget, exempelvis genom att vi antog taxor och avgifter.

Bland många avgifter som höjdes fanns förslag om att höja trygghetslarmen. Om man inte tänker närmare efter, så är det enkelt att slå på någon femma, eller mer, i månaden i höjd avgift. Men för den som lever på marginalen, så kan höjningen vara avgörande om larmet ska vara på eller av.

Min och Centerpartiets uppfattning är att det är tryggare med larm än utan. Därför ställde jag mig bakom Anita Karlssons yrkande från vård- och omsorgsnämnden, där hon yrkade att taxan skulle lämnas oförändrad.

Mitt yrkande blev nedröstat till förmån för en höjning.

Trevlig Älg?

Min bloggarsyster i Gnesta, Ingalill, behöver inte åka långt för att gå på älgsafari. Snart sagt varje dag är älgkon på besök. Ibland vilar hon sig i trädgården, älgen alltså.

Vad kan man säga mer om detta? Trevlig Älg...

tisdag 23 oktober 2012

Vi vägrar vänja oss

I dag har jag en debattartikel i Katrineholms-Kuriren tillsammans med Centerpartiets ordförande Annie Lööf. Temat i artikeln är ungdomsarbetslösheten.

Artikeln hänvisar till den rapport som Centerpartiet har tagit fram.

söndag 21 oktober 2012

Framtidsbygget i Flen

Centerpartiet har under året arbetat med att ta fram ett nytt idéprogram, eller partiprogram, vilket man nu väljer att kalla det.

Arbetet leds av Per Ankersjö. Nu spurtar gruppen och det är därför extra roligt att Per Ankersjö kommer till biblioteket i Flen imorgon måndag för att berätta om Framtidsbygget och lyssna in lokala synpunkter.

lördag 20 oktober 2012

Svarar på mail

I dag redovisar Katrineholms-Kuriren hur bra de lokala partiernas främsta företrädare (gruppledare) är på att svara på e-post. Utgångspunkten är två brev som skickades ut i mitten av september.

Breven sändes ut en fredagskväll efter 18.

Centerpartiet i Katrineholm klarar oss bra i undersökningen, eftersom jag svarade redan på lördagmorgonen och jag har ju liksom en viss vana vid att svara på politiska brev.

Men vad säger annars undersökningen? Att politiker alltid ska vara tillgängliga och uppkopplade, oavsett om det är kväll eller helg? Eller finns det en norm för hur snart en fråga bör besvaras för att väljaren ska anse att det är godkänt?

Intressanta frågor för förtroendevalda och framförallt för alla dem som funderar på att engagera sig politiskt. Vilka krav ställs på en politiker och vilka krav kan man ställa, utan att de blir övermäktiga att leva upp till?

torsdag 18 oktober 2012

Bragdguld i december?

Lyssna och njut!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5312496

Kan det bli något annat än Bragdguld i december?

Smittad på vårdcentralen?

Hela dagen har nyheten rullat på radion att motståndskraftiga bakterier, de som ligger bakom det som brukar kallas sjukhussjukan, har spridit sig via vårdcentralerna.

Det är alldeles förskräckligt. Den som är på en vårdcentral är oftast i nedsatt skick och därmed extra mottaglig för smitta. De allra mest vanliga besökarna är dessutom äldre med olika krämpor.

Måtte dessa nyheter leda till bot och bättring!

När svininfluensan stod på vår tröskel, ledde hotet till att hygienrutinerna skärptes över lag. Detta måste ses som ytterligare en anledning att se över hygienrutinerna en extra gång

onsdag 17 oktober 2012

Lång dags färd mot natt...

... ja, så brukar jag beskriva kommunfullmäktigesammanträden som tar slut innan föredragningslistan är avklarad. Vid 23.24 avslutades måndagskvällens möte och den sena kvällstimmen hänger med en bra bit in i veckan.

Det vi trots allt hann ta beslut om var kommunens avfallsplan, där Centerpartiet fått med det mesta av de synpunkter och önskemål som vi förde fram i remissbehandlingen. Vi ska självklart följa frågorna vidare.

Det blev också debatt om avtalet med Trafikverket, där kommunen bakat samman en investering i ett järnvägsspår i samma beslut. Det fanns en hel del oklarheter kvar, som inte besvarades under kvällen, varför jag och Centerpartiets grupp stod kvar vid vårt krav på återremiss av ärendet. Vi behöver veta hur det går för Logistikcentrum för att veta hur väsentligt det är att göra hela investeringen i ett nytt spår nu.

Sådana svar saknades.

måndag 15 oktober 2012

Vilken skolverklighet räknas?

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Fredrik Olovsson, tillika Arbetarkommunens ordförande i Katrineholm och ledamot av kommunfullmäktige, skriver i sin krönika i dag i Katrineholms-Kuriren om det Socialdemokratiska förslaget att minska klasserna i skolan.

Med hänvisning till forskningen läggs förslaget på riksnivå att minska klasstorleken med fem elever från förskoleklass till årskurs 3.

Men hur ligger det till i den verklighet som Fredrik Olovsson kan påverka? Hur ser klasstorlekarna ut i Katrineholm? Inte är det några små gulliga klasser där inte. I alla fall inte i den kommunala skolan.

På samma vis visar Olovsson med forksning att "det är bättre att gå på en ganska stor skola jämfört med en mindre".

Nu kan man förstås diskutera vad som menas med bättre och ganska stor. Spaltutrymmet tog lägligt nog slut där, men det kommer nog att komma många frågor om det.

För hur stor får en skola bli? I Österåker är det givna svaret att skolan inte får vara större än att alla elever kan bli sedda. Det torde vara ett svar som också forksningen skulle kunna finna stöd för.

Svensktoppen finare än Datainspektionen

Radioprogrammet Svensktoppen fortsätter sitt 50-årsfirande och har utsett de bästa låtarna genom tiderna. Listan toppas av "Du är min man" och "Guldet blev till sand". Båda låtarna riktiga långkörare på listan.

Denna lilla notis i lokaltidningen påminde mig om min insats för Svensktoppen. (Ja, någon vokal insats var det alls inte tal om.) För några år sedan fick jag erbjudandet om att vara med i Svensk-toppsjuryn. Jag tackade ja och rangordnade under fyra veckor låtarna i den ordning jag tyckte att de skulle ha.

Samtidigt så var jag nominerad till ledamot av Datainspektionens insynsråd genom dubbel nominering.

Den nomineringen, som dock inte ledde till någon plats, var jag minst lika stolt över. Men de flesta jag pratade med, ville hellre vara med i Svensktoppsjuryn.

Så olika det kan vara!

lördag 13 oktober 2012

Punktmarkering av skolan

Dahlström och Härnström har lärt sig hur man gör. I dagens Katrineholms-Kurir har de börjat dela ut budgetjulklapparna. Denna gång är det lärarna som får ett extra paket innehållande en miljon till högre lärarlöner.

Att lärarna har betydelse för elevernas skolresultat är tveklöst och i den meningen kan de höjda lärarlönerna vara ett steg i rätt riktning, för skolresultaten måste bli bättre inte minste för att våra elever ska ha en bra chans i vuxenlivet.

Men det verkligt intressanta med julklappsutdelningen är att det är just herrar Dahlström och Härnström som är tomtar och inte deras nämndordförande Anneli Hedberg (S) och Bo Sivars (M).

Rimligen borde (S)- och (M)-bröderna låta Hedberg och Sivars få ta åt sig något av äran. Det är ju dessa båda som har fått ta allt skäll när det har gått dåligt.

Eller är det så att det snart sker ett skifte i styrningen av skolan, och detta är en markering? En punktmarkering.

torsdag 11 oktober 2012

Vad kostar hemtjänsten i Katrineholm?

I dagens Katrineholms-Kuriren finns ett reportage från Svensk Personlig Assistans, som drivs av Anastasia Georgiadou.

Centerpartiet besökte företaget förra året, när vi firade Företagsamhetens dag 2 maj.

Nu var det Socialdemokraterna på riksdagens sörmlandsbänk som gästade företaget.

Det är bra att politiker och andra besöker företag. Det som dock förvånar från artikeln är raderna om att Anastasia Georgiadou haft problem med att få ut uppgifterna om vad hemtjänsten kostar från Katrineholms kommun.

Det kan ju knappast vara några affärshemligheter som det handlar om. Det torde vara samma uppgifter som man måste leverera in till SCB. Men det kanske finns problem inom förvaltningen med vilka handlingar som kan lämnas ut? Eller är det helt enkelt så att man inte kan svara på vad den egna verksamheten kostar?

Båda frågorna är allvarliga.

Förslag om Stortorget

På biblioteket i Katrineholm visas just nu fyra förslag som visar hur Stortorget skulle kunna se ut i framtiden. Ja, där finns faktiskt även ritningarna som visar hur Stortorget skulle bli när det senaste gjordes om. Omgörningen medförde för övrigt att Katrineholm förärades priset till Årets stadskärna.

Förslagen är ganska olika. I två av dem får torget två nya hus. I de andra två förslagen görs mer varsamma förändringar. I samtliga fall har murarna försvunnit.

Det viktiga med ett torg är att det är befolkat. Det måste vara trevligt att vistas där och det ska finnas en anledning att göra det. Därför behöver det både vara stort och litet och mysigt, samtidigt.

Jag tänker inte ta ställning för något alternativ här - än. Men jag vill framhålla att det är viktigt att kommunen inte har gått ut och frågat allmänheten om vad de vill ha, om man inte är beredd att bry sig om svaren.

En del av svaren kommer definitivt att kosta. Kanske så mycket att om de genomfördes så skulle annan verksamhet få stå tillbaka.

Landsbygden behöver bil och buss

I gårdagens Katrineholms-Kuriren var mitt insändarsvar om Centerpartiets syn på landsbygdens behov av transporter införd. Så här skrev jag:

"För Centerpartiet är människors möjlighet att röra sig en grundläggande frihetsfråga. Sverige är ett land med stora avstånd och det är viktigt för oss att människor även i framtiden kan bo och verka fritt oavsett om man bor på Stureplan eller på landsbygden utanför Katrineholm.

Vi ser inget motsatsförhållande mellan bilar och kollektivtrafik. För att klara våra miljö- och klimatmål måste koldioxidutsläpp, buller och partiklar från trafiken minska. På landsbygden är bilen central i många människors vardagsliv. Därför är det viktigt att utforma politiken så att landsbygden inte drabbas. En stegvis övergång till grönare bilism med elbilar, biogas och andra förnybara tekniker och drivmedel pågår och kommer att fortsätta.

Som ett grönt liberalt parti menar vi att det vore förödande att lösa klimatfrågan genom att begränsa rörligheten. Det skulle minska tillväxten och möjligheterna för människor att bo i hela landet. Det vore helt enkelt att lägga en våt filt över såväl jobben som landsbygden och våra redan trånga städer. Det kommer vi aldrig att medverka till."

onsdag 10 oktober 2012

Olämplig kombination

Nyligen uppmärksammades stort att hela "Södertäljerättegången" skulle behöva tas om därför att en nämndeman var jävig.

Nu befaras att detsamma ska ske i rättegången i Malmö.

Anledningarna är de samma. En nämndeman har utöver att vara nämndeman också varit ledamot i polisnämnden.

Detta är ytterst märkligt. De två uppdragen borde vara omöjliga att förena och det måste ha funnits flertalet tillfällen att förhindra detta. Först borde den som nominerats ha funderat över lämpligheten att ha dessa båda uppdrag, därefter borde partiet ha funderat och senare alla ledamöter i kommunfullmäktige och kommunens jurist. Den sista utposten borde vara tingsrätten själv.

Förhoppnings leder det som har hänt till en bättre kontroll vid tillsättandet av nämndemän. De kan inte sitta på fler stolar som kan konkurrera och innebära jäv, när de är satta till att döma.

måndag 8 oktober 2012

Jubileum i Julita

I går firade Julita Centerpartiavdelning sitt 80-årsjubileum. Det var en mycket trevlig tillställning, där tidigare årgångars centerföreträdare mötte dagens och kanske även morgondagens, eftersom de yngsta deltagarna var i skolåldern.

Hans Karlsson och Lars Pettersson uppmärksammades särskilt, då de båda gjort betydande insatser för såväl Julita som Centerpartiet. Båda hade kommunpolitiken som främsta arena. Lars Pettersson var på sin tid kommunalnämndens ordförande och därtill Sveriges yngsta.

Dagens avdelningsstyrelse med ordförande Anita Karlsson i spetsen genomförde arrangemanget på ett utmärkt sätt.

Grattis Julita C!

lördag 6 oktober 2012

Ljudet av tystnaden

Jag njuter. Tystnad är otroligt trevligt.

Under veckan som har gått har jag inte varit så mycket hemma. Det har varit kvällsmöten och dagaktiviteter som har upptagit min tid. Igår var jag hemma och jobbade i en otroligt påfrestande miljö.

En taklampa hoppade av vibrationer och det låg ett lågfrekvent buller och störde hela tiden.

Bortåt kvällningen hade jag fått nog och tänkte felanmäla. Då hörde jag ett hoppfullt samtal från trapphuset. Där fanns redan två av mina lika störda grannar som väntade på vicevärden och räddningen.

De hade dock inte någon hoppande lampa att komma med, så jag hade det nog värst, eftersom fläkthuset bor rakt ovanpå min lägenhet.

När så fläkten stängdes av bröt tystnaden ut. Ljudet av tystnad var alldeles underbart!

När sedan grannen kom med äppelkaka för att fira, då kunde det inte bli mycket bättre!

onsdag 3 oktober 2012

Åter i riksdagen

För precis ett år sedan gjorde jag ett inhopp i riksdagen. Det känns som lite länge sedan och ändå som igår.

I dag får jag tillfälle att besöka riksdagen igen. Den här gången gör jag det som ledamot i referensgruppen för Informationshanteringsutredningen.

Det är minst lika krångligt som namnet är långt. Det handlar om hur man kan reglera den information som en myndighet kan hämta hem hos en annan myndighet och som i dag blir offentlig handling när den ankommer till den nya myndigheten, trots att den kanske inte är det hos den myndighet som den lämnade.

Vi som ledamöter i kommittén ska se till att utredningen inte lägger förslag som strider mot allmänhetens intresse av att kunna använda sig av offentlighetsprincipen.

måndag 1 oktober 2012

Nu är det invigningsdags av Östra förbifarten

Det är en glädjens dag i dag i Katrineholm. Östra förbifarten ska invigas och äntligen ska den tunga trafiken lämna stadens centrala delar.

Byggstarten kom till under Åsa Torstenssons tid som infrastrukturminister. Jag fick som ledande (C)-företrädare i Katrineholm vara med och uppvakta henne vid ett möte på Gröna kulle, där vi lämnade över fakta och en alldeles speciell för-bi-leds-produkt för att påminna om behovet.

Åsa Torstensson hade också förmånen att starta byggstarten.

Nu blir det ingen ministermedverkan när vägen väl är färdig. Men så mycket bättre start för nya landshövdingen Liselott Hagberg kan det väl inte bli, än att få inviga en väg.

söndag 30 september 2012

S vill ha hjälp med läxan

Socialdemokraterna försöker precis som Alliansregeringen tidigare att släppa ut sitt budgetalternativ bit för bit. I dag avslöjade S att man kommer att föreslå en satsning på läxhjälp.

Det kan kanske vara bra med extra läxhjälp, men vilka barn är det som får läxor? Är det inte meningen att skolan ska kunna vara lärande utan läxor?

Om läxor blir studier i stället för lärarledd undervisning, då är inte mycket vunnet.

Det viktiga är att alla elever får den hjälp de behöver för att växa i kunskap. Alla har rätt att få hjälp. Varje elev som lämnar skolan utan fullständiga betyg är ett misslyckande - för skolan.

Två friskolebesök på en vecka

Under en och samma vecka har jag gjort två friskolebesök. I måndags besökte jag tillsammans med oppositionens gruppledare i Katrineholm Kunskapsskolan. Det var mycket intressant att höra skolans syn på lärande, att man vill att eleverna ska bevara sin kunskapstörst och själva vilja vidare. Det kräver förstås mycket från eleverna, men att växa som människa berikar.

Det andra friskolebesöket var hos Flodabygdens friskola, som visade sin filial igår lördag. Lokalerna har tidigare tillhört Kronofogden och Skattemyndigheten, så där har jag tidigare mest hämtat deklarationsblanketter. Nu var det ljust och fint.

En fråga som många av de äldre besökarna hade var: Var har ni skolgården?

Rektorn Karin Bennerhed kunde peka ut mot Gröna kulle och Stadsparken.

Men hur är det egentligen? Vem behöver skolgård på högstadiet?

Jag minns inte att vi spelade fotboll på rasterna som vi gjorde på mellanstadiet. Vi spelade kort och det kunde man göra i korridorerna, det krävdes inte någon utevistelse för det.

Så det där med skolgård, det är nog mest något som finns i betraktarens ögon. Så där som skönhet...

lördag 29 september 2012

Rune i roligt reportage

Han har en egen lada uppkallad efter sig, Runes lada, ingår i hembygdsföreningens museibyggnader vid Stora Djulö. Ladan kom till efter intensivt lobbyarbete mot dåvarande kommunalrådet Jan Larsson (S). Det var nog han som döpte ladan, när jag tänker efter.

I Forssjö har EGOIF en idrottshall. Det är också Rune Öhlins verk. Liksom cykelbanan, torpinventeringarna, grålletraktorn och mycket mer. När Rune Öhlin drar igång, då händer det saker. Kanske inte alldeles genast, men alldeles säkert på sikt.

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om Rune Öhlin i ett roligt reportage. Det enda som inte nämns är att Rune Öhlin jobbat oerhört mycket och hårt för Centerpartiet i Katrineholm och i en rad andra organisationer.

Men det får man bortse från. Rune Öhlin och hans maka Eva, som svarat för den ordning och reda som en eldsjäl kräver för att ha utrymme att vara eldsjäl, är värda alla värmande ord.

torsdag 27 september 2012

Tveksamt göra fetmaoperationer på unga

Vikt är en känslig fråga. Ätstörningar åt alla håll är ett stort problem i dagens samhälle. Under de senaste dagarna har media tagit upp att även unga kan bli hjälpta av en fetmaoperation, så kallad gastric bypass.

Jag tycker att det är tveksamt om ett så stort ingrepp ska göras på minderåriga. Det är ingen enkel operation. Operationen innebär att du få en ny kropp. Hinner ditt psyke följa med i förändringen?

En operation måste ses som en utväg som man inte använder sig av förrän alla andra vägar är stängda.

Därför är det, tycker jag, tveksamt att ta till metoden tidigt i livet.

måndag 24 september 2012

Presidentval på svenska

Det amerikanska presidentvalet går knappast någon förbi. Svenska medier ger oss en inblick i en valrörelse som är alldeles speciell.

Skulle den vara något att ta över för oss i Sverige? Skulle vi vilja att partierna först ägnade stor del av sin tid åt att samla in pengar. Eller rättare sagt, skulle vi gilla att kandidaterna samlade in pengar för att först övertyga de egna om att just jag är den allra bästa kampanjen för att sedan kanske ändå inte räcka ända fram.

Skulle vi dessutom kräva av presidentkandidaten ett intyg för att bevisa att presidentkandidaten är fullt frisk?

En god kandidat måste dessutom vara som folk är mest och vara lite allmänpraktiserande i sport. Åtminstone bör man kunna "kasta boll".

Helst bör man också ha en massa vänner inom kändisvärlden som talar om hur bra man är.

För att inte tala om hur viktig valet av fru är. Frun ska i ett fint tal beskriva sin makes alla goda karaktärsegenskaper.

Allt detta kryddas dessutom av negativa kampanjer för att smutskasta moståndaren.

Hur skulle det här översättas till svenska+ Fredrik Reinfeldt tycks för tillfället (?) inte ha någon fru som kan intyga hans förträfflighet och övriga fruar, respektive män, för en tillvaro som inte är så framträdande.

Jag tror definitivt att svenska folket skulle ogilla att kandidaterna samlade in pengar till sig själv och till sina partier.

Vilka sporter och vilken idrottsklubb de håller på är inte heller särskilt viktigt, det viktiga är vilka möjligheter de har som kandidater att fullfölja sin politik och göra världen bättre just för mig.

Nej, det svenska folket skulle nog inte anamma det amerikanska kampanjandet. Däremot vore det önskvärt om fler engagerade sig och tog del av det demokratiska arbetet.

Socialdemokratins affärsplan

"Jag har en plan", sa alltid Sickan i Jönssonligan.

Socialdemokraterna skriver på DN Debatt i dag om sin affärsplan. Det är lite annorlunda tongångar.

Jag har aldrig hört partier tala om affärsplaner. I synnerhet inte har jag hört Socialdemokraterna tala om affärsplaner, när det handlar om politik. Det brukar ju vara visioner, framtidsagendor, planer eller program som det handlar om.

En affärsplan är för företag, nystartade företag som vill låna pengar hos banken genom att visa betryggande beskrivningar av hur deras affärsidé ska gå ihop.

Jag vet inte om de kommer att kunna låna på de fem förslagen som förs fram. Nyskapande är dock ordvalet, vilket alltid är något.

lördag 22 september 2012

Många års erfarenheter samlade

Dagens begivenhet var inte förbifartsloppet. Det fick andra klara av. Nej, jag har koncentrerat mig på årets kommunala evenemang, den dag på Katrineholms kommun tackar alla medarbetare och politiker som varit anställda respektive engagerade i 25 eller 20 år.

De föräras då en hedersutmärkelse samt en god middag, som vi gruppledare får förmånen att delta vid.

I år fanns det tre politiker, Solveig Gustavsson, Sten Holmgren och Lars Härnström, som valt var sin guldklocka samt ett konstverk. Ja, de fick förstås inte både ock, utan fick nöja sig med endera.

Trevligt var det som vanligt att vara på plats med så många års erfarenheter samlade på ett och samma ställe.

fredag 21 september 2012

Majoriteten uppskattar sörmlänningarna

Den styrande majoriteten i Landstinget Sörmland (Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet) vill på nytt lösa landstingets ekonomi med en skattehöjning. Den här gången föreslås en höjning om 60 öre.

Det är en kraftig höjning. Landstinget Sörmland sägs ha Sveriges lägsta landstingsskatt. Det må vara ett argument som passar i fullmäktigesalen i Nyköping, men när det kommer till sörmlänningarnas plånböcker, så är det inte så mycket värt. För det sörmlänningen märker det är hur hög kommun- och landstingsskatten är tillsammans. Kommunerna har redan tagit det ekonomiska utrymmet som landstinget eventuellt har lämnat öppet. Skattesatsen för sörmlänningen är därmed inte så låg jämfört med dem som bor på andra håll i landet.

Skattetrycket och kommunernas ekonomi är en fråga som jag tycker att Regionstyrelsen borde diskutera, eftersom det är samma invånare som ska beskattas.

torsdag 20 september 2012

Räkna på samma sätt

Vård och omsorgsnämnden och Socialnämnden ska regelbundet rapportera in hur många beslut som inte har verkställts i tid, när en person har beviljats stöd enligt Socialtjänstlagen, SOL.

Fyra gånger om året ska detta avrapporteras till kommunfullmäktige.

I måndags var det dags för rapport i kommunfullmäktige i Katrineholm. I vanliga fall sker redovisningen i tabellform. Nu var det andra rutiner som gällde, vilket jag inte uppskattade.

Jag la därför ett särskilt yttrande till protokollet, enligt följande:

"Om Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2012, vård- och omsorgsnämnden

Jag hade redan i kommunstyrelsen en viktig synpunkt på det här ärendet och det är om sättet att redovisa statistiken. Min uppfattning är att redovisningen ska ske på samma sätt oavsett resultat.

Det handlar om hederlighet. Vi kan inte byta redovisningsmetod bara för att slutresultatet inte är det samma som tidigare.

Katrineholm 17 september 2012

Inger Fredriksson
Centerpartiet"


Kopplingsproblem

I morse var det skarpt läge. Skulle bredbandet fungera efter bytet av operatör?

Svaret var både ja och nej. Det fungerade, men inte så bra. Dessutom behagade helpdesk hos den nya operatören vara på konferens.

Förhoppningsvis har problemen löst sig nu och jag ska kunna bli mer flitig vid tangenterna.

söndag 16 september 2012

Ett år till kyrkovalet

I går ordnade Centerpartiet i Strängnäs stift en konferens. Det är nämligen ett år kvar till kyrkovalet och det är dags för nomineringsgrupperna att samla sig och fundera över vad har vi gjort och vad vill vi göra.

Centerpartiet har sedan gammalt ett engagemang för kyrkan. Centerkvinnan Märta Lejon stred ihärdigt och till sist framgångsrikt för att kvinnor ska kunna få utöva prästyrket.

Centerpartiet, som nomineringsgrupp, arbetar för en öppen folkkyrka. Det kan tyckas självklart att alla ska vara välkomna, men inte alldeles säkert att det blir så när det ska omsättas i verkligheten.

Där har vi, som förtroendevalda, en viktig roll.

torsdag 13 september 2012

Tågsatsningar i spalterna

I dag är vår debattartikel publicerad i Katrineholms-Kuriren, där vi gruppledare för Centerpartiet i Sörmland lovordar de satsningar som gjorts av regeringen på järnvägen.

En riksdagsledamot att räkna med...

Centerpartiets riksdagsledamot Rickard Nordin är bäst på matte i hela riksdagen. Han vann nämligen den tävling som den ideella organisationen Mattecentrum ordnade, enligt en artikel i Svenska Dagbladet.

Jag vill bara gratulera och instämma i att Rickard Nordin är en riksdagsledamot att räkna med, nu och i framtiden!

onsdag 12 september 2012

Grattis Kullbergska till topplatsen!

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är ett utmärkt sjukhus på många sätt. I går offentliggjordes det att Kullbergska är bäst på hjärtsjukvård i hela Sverige.

Ett HJÄRTESTORT grattis!

tisdag 11 september 2012

Fri press - fria journalister

I går började nyheten sprida sig att de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson skulle friges efter 14 månader i etiopiskt fängelse.

Nu befinner de sig på svensk mark.

Det är självklart jätteglädjande. Det fria ordet, den fria pressen, får inte fängslas eller hotas till tystnad. Det fria ordet, med fria, oberoende journalister är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Det finns tyvärr många som sitter fängslade för att de använt sig av sin mänskliga rättighet att peka på missförhållanden. Kampen för det fria ordet måste därför fortsätta.

Det finns fler att frige, även om alla i dag måste vara oerhört glada över att Martin och Johan äntligen är fria.

onsdag 5 september 2012

Behöver vi luftförsvar, när vi har vindkraftverk?

Tanken har nog föresvävat många, behöver vi verkligen ett luftförsvar, när vi har vindkraftverk som tydligen har samma funktion; de gör det omöjligt för jaktplan att flyga inom Sveriges gränser?

Försvaret har nitiskt förklarat att vindkraftverk inte kan byggas än här, än där. På DN Debatt idag skriver tre representanter för vindkraftsföretag vad förbudzonerna får för konsekvenser för utvecklingen.

Försvarspolitiker Staffan Danielsson (C) skriver också om detta i ett inlägg på sin blogg.

Det är viktigt att väga olika riksintressen mot varandra. Men försvaret måste börja måla med finare penslar och försöka få till en mer nyanserad debatt. Det borde finnas lösningar att hitta, så att flygvapnet och vindkraften kan samsas.

Välkommen jobbsatsning

I går packade regeringen upp delar av den kommande satsningen för att möta arbetslösheten, inte minst bland unga.

I väskan fanns 9.000 nya platser på Yrkeshögskolan under de närmaste åren. Det är en högst välkommen jobbsatsning. Yrkeshögskolan utbildar i bristyrken och nio av tio som går utbildningen får jobb.

Fler platser till Yrkeshögskolan har varit en av Centerpartiets prioriterade frågor i budgetförhandlingarna och får ses som en stor framgång.

Förhoppningsvis kan några av utbildningarna komma Katrineholm till godo.

måndag 3 september 2012

Att lägga till handlingarna


Begreppet att lägga till handlingarna får en alldeles ny innebörd. Alla dessa PM finns inuti de två blå böckerna. Cirka en halvmeter har blivit till två band om tryckfrihet och yttrandefrihet. Ännu mer komprimerat ska det bli, när vi ledamöter får oss hemsänt en CD med allt material. Att lägga till handlingarna!

Kvinnor och män reser olika

I dagens Katrineholms-Kuriren finns en helsida från TT om att jämställdheten i trafiken, där det talas om att kvinnor och män reser olika.

I somras hade jag en insändare införd i länets tidningar om just detta och jag skrev om det i detta blogginlägg.

Det här är en fråga som Centerkvinnorna driver och som finns med i vårt jämställdhetspolitiska program.

söndag 2 september 2012

Grisöron och kycklingfötter

I dagarna slöts det handelsavtal mellan Sverige och Kina. Kineserna ville köpa sådant som i Sverige närmast räknas som slaktavfall, nämligen grisöron och kycklingfötter!

Det är lite olika, som jag brukar säga.

Samtidigt är detta ett gott exempel på marknadskrafter. Det gäller att hitta en kund som vill köpa det som man har att sälja.

Kanske kan denna affär den krisartade grisbranschen ett visst hopp, om att allt inte är mörker.

fredag 31 augusti 2012

Ingen Quick-fix

Justitierådet Göran Lambertz fortsätter i dag sin rättsstrid på DN Debatt för att leda i bevis att rätten gjorde rätt när den dömde Thomas Quick.

Lambertz är onekligen modig i sin strid för vad han anser är rätt.

Hur som helst, det är ingen Quick-fix att ta reda på vad som är rätt och fel i den här historien. Förhoppningsvis leder hela processen till kunskaper som är till nytta för rättssystemet.

torsdag 30 augusti 2012

Insyn i samarbetet

Kommunerna i Kolmården ska samarbeta. Samarbete är i grunden alltid bra. Men när det ska samarbetas med och om kommunala medel, så krävs det insyn och öppenhet.

I går fattade kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om en avsiktsförklaring om detta samarbete, där Katrineholm, Nyköping, Vingåker, Oxelösund, Norrköping och Finspång ska jobba ihop.

Till detta beslut fick jag och Centerpartiet igenom att arbetet ska avrapporteras till kommunfullmäktige två gånger om året.

Det är en öppning för öppenheten!

tisdag 28 augusti 2012

Allemansrätten i P1 Morgon

Allemansrätten tas upp på nytt i ett reportage i P 1 Morgon alldeles nyss. Centerpartisten Staffan Danielsson (C) intervjuas och berättar att han filar på en riksdagsmotion i frågan.

Ja, det är en brännande fråga som måste diskuteras när den är sval, det vill säga vid de tillfällen när läget inte är akut.

Hur gör vi med allemansrätten? Hur ökar vi kunskaperna om vad som är tillåtet och inte?

Information är en väg, att tydliggöra sedvanerättens innehåll ett annat. Det viktiga är att värna vår rätt att vara i naturen utan att överutnyttja naturens tillgångar.

söndag 26 augusti 2012

Topp(s)tyrt samarbete

På kommunstyrelsens sammanträde på onsdag ska vi enligt föredragningslistan anta en avsiktsförklaring om ett samarbete mellan kommunerna Katrineholm, Vingåker, Norrköping, Finspång, Nyköping och Oxelösund.

Det är sex kommuner, som utöver att vissa av dem delar gräns, också har det gemensamma att kommunstyrelsens ordförande är Socialdemokrat. Måhända är det just detta som förenar, utöver den bitvis delade kommungränsen.

Min uppfattning är att kommuner ska samarbeta. Men dessa samarbeten måste gå att granska och vara öppna för insyn. Den avsiktsförklaring som kommunstyrelsen ska ta ställning till är i den meningen inte bra. Samarbetet ska nämligen ske mellan sex kommunalråd och sex kommunchefer, i två lag.

Hur får allmänheten insyn i detta?

Jag har hittills inte hittat ett ord om den demokratiska dimensionen i detta samarbete.

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland tillsätts genom indirekta val och regionstyrelsens verksamhet godkänns i efterhand av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Dessutom är mötena offentliga.

Samverkansavtalet sker utan val och de möten som kommer att hållas är slutna.

Det blir onekligen ett demokratiskt underskott, om inga förändringar görs i avsiktsförklaringen.

För demokratins skulle behöver det göras. Öppenhet är viktig!

lördag 25 augusti 2012

”Renovering bättre än nybygge”

Jo, vi tyckte att det var bättre att renovera än att bygga nytt, när jag och Stefan Tornberg förklarade oss i vårt gemensamma pressmeddelande om Yttrandefrihetskommitténs betänkande. Så här skrev vi:- Centerpartiet står bakom utredningens förslag ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten”. En renovering av Tryckfrihetsförordningen, TF, och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, är bättre än ett nybygge, en helt ny lag, säger Centerpartiets ledamöter Stefan Tornberg och Inger Fredriksson.
I fyra år har arbetet pågått med att försöka ta fram en ny, teknikoberoende grundlag för yttrandefriheten. Resultatet av arbetet har redovisats i sammanlagt tre betänkande. Genom överlämnandet av ”En översyn av tryck- och yttrandefriheten ” till justitieminister Beatrice Ask är uppdraget nu slutfört.
- Yttrandefrihet är en av demokratins grundvalar. Alla människor ska ha rätt att få uttrycka sin mening, även åsikter som av samhället uppfattas som obekväma eller felaktiga, och som andra individer uppfattar som rena dumheter. I ett demokratiskt samhälle måste idéer och uppfattningar få brytas mot varandra.

- Sverige har en unikt lång tradition av grundlagsskyddad yttrandefrihet. Det är något att vara stolta över. För att garantera en fortsatt stark yttrandefrihet är det viktigt anpassa lagstiftningen till ett modernt samhälle. De förslag som togs fram till en ny yttrandefrihetsgrundlag hade större nackdelar än fördelar, säger Inger Fredriksson.
Utredningen hade även i uppdrag att överväga lagstiftning om integritetskränkningar, vilket utredningen inte föreslår ska införas inom det grundlagsskyddade området.

- Centerpartiet ser stora fördelar med dagens frivilliga system med etiska regler och prövningar av övertramp, som skulle kunna försvagas om lagstiftning infördes. Däremot finns det starka skäl för en generell straffbestämmelse till skydd mot grova personliga kränkningar utanför det grundlagsskyddade området, vilket regeringen bör ta initiativ till, säger Stefan Tornberg.

- Vi hade även önskat se förstärkningar av meddelarskyddet inom den offentliga förvaltningen. Där hann inte kommittén utreda hur meddelarskyddet kan säkras när det nu kommit in fler privata utförare inom den offentliga verksamheten. Därför är det angeläget att regeringen snarast utreder hur meddelarskyddet kan utvidgas till att omfatta anställda i dessa företag."

Katrineholms-Kuriren skrev även i fredagstidningen om förslaget.fredag 24 augusti 2012

Departementets film från presskonferensenYttrandefrihetskommittén presenterar vårt betänkande vid presskonferensen.

torsdag 23 augusti 2012

Utredning överlämnad

Vad har vi gjort under fyra år? Förändrat en grundlag! Vi har vänt och vridit på alla stenar och producerat sammanlagt fyra böcker. I dag satte vi punkt genom att överlämna Yttrandefrihetskommittens slutbetänkande till Beatrice Ask. Det känns lite sorgligt, men mest roligt och inspirerande att ha fått vara med. Får återkomma med fler reaktioner senare.

onsdag 22 augusti 2012

Nu blir det överlämnande

Imorgon ska det ske - det högtidliga överlämnandet av fyra års arbete. Yttrandefrihetskommittén lämnar över sitt slutbetänkande "En översyn av tryck- och yttrandefriheten" till justitieminister Beatrice Ask på Rosenbad.

Det har blivit många PM innan vi har gått i mål och funnit att det inte är möjligt att göra en teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag utan att försämra dagens skydd.

Men mer om det imorgon, då utredningen blir offentlig.

Lite muntrationerEfter det hemska inlägget om dumheternas dumheter, Todd Adkins syn på abort, måste jag bidra med något annat.

Filmen visar Per Heldorffs kluriga positiv. Mer sådant finns på bloggen.

Finns det gränser för republikaner?

Mycket ska man höra innan öronen ramlar av. Utan att ha kollat citatet, så säger jag att det är Pippi Långstrump som står för det.

I morse hörde jag om republikanen Todd Akin som fått "vissa problem" (mina citattecken), eftersom han hävdat att abort inte skulle tillåtas ens vid en våldtäkt, med motiveringen att "man blir inte gravid vid en våldtäkt".

Jag häpnar. Det är lika huvudlöst och okunnigt som teorin att sex med oskulder, exempelvis mycket små barn, skulle bota HIV/aids.

Vad göra? Ja, okunskap kan endast brytas av kunskap. Men väljarna kan förstås välja - och välja bort.

Ett präktigt självmål är det hur som helst.

tisdag 21 augusti 2012

Högaktuell regiondebatt

I går var det kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm och vi hann besluta och diskutera om en hel del frågor.

En debatt blev ännu mer aktuell än vad jag hade kunnat föreställa mig, när jag skrev min interpellation. Så här sa jag i debatten:

"Jag ställde interpellationen om ”Vad driver Katrineholm i Regionförbundet?” därför att vi inte hann diskutera regionförbundet och dess verksamhet, när kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen vid juni-sammanträdet. Jag tror inte att det hade varit så populärt att dra igång en debatt i elfte timmen och alla hade kanske heller inte varit beredda att ge frågorna den uppmärksamhet som de är värda.

Nu har jag fått svar från Göran Dahlström om hur Katrineholm har agerat i regionstyrelsen och om vilka frågor som varit viktigast att driva samt en sakupplysning om ett projekt. Jag tackar naturligtvis för det.

Av svaret förstår jag att:
Katrineholm agerar som det anstår en medlem av ett kommunalförbund.
Nästan alla frågor har varit viktiga – men viktigast den regionala transportplanen.
Att projektet KFV i ekonomiska krisens fotspår varit bra för de företag som ingått i kompetensinventeringen.

Men när jag skrev interpellationen visste jag inte att regionfrågan och regionsamarbetet skulle vara ännu mer aktuellt att diskutera just nu efter den avsiktsförklaring som många av oss mest kunnat läsa om i tidningen av ett fördjupat samarbete mellan sörmlandskommunerna Katrineholm, Vingåker, Oxelösund och Nyköping samt östgötakommunerna Finspång och Norrköping.

Vad betyder det här för det fortsatta samarbetet i Regionförbundet Sörmland? Spricker regionförbundet Sörmland? Det är ju lite extra intressant när både regionstyrelsens ordförande och dess vice kommer från ”utbrytarkommunerna” Vingåker och Nyköping.

Katrineholm har tveklöst intressen över östgötagränsen. Vi måste vara rädda om våra kommunikationer. Men ännu fler pendlar mot Stockholm och Södertälje. Vi har inte bara relationer till Östergötland, vi måste ha bra relationer åt fler håll.

Det här visar egentligen mest hur viktigt det är med öppenheten och att vi diskuterar Katrineholms position i omvärden och att regionfrågorna alltid ska finnas högt på dagordningen."

måndag 20 augusti 2012

Väl värd sitt pris

Jag läser i en liten notis i Katrineholms-Kuriren att Per Helldorff har fått ett stipendium om 50.000 kronor från Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Stipendiet får han för att han har förnyat hemslöjden.

Det är inte så många år sedan som Per Helldorff lämnade Flodafors för att flytta till Kisa. Hans finurliga hantverk har dock satt många spår i bygden. En tid gjorde han stora tråg som färglades i glada färger. Under en annan epok specialiserade han sig på skrin. Skrinen hade form av bananer, semlor, äpplen, ja, fantasin hade inga gränser. Ännu roligare kunde det bli, när han gjorde olika konstverk som kunde röra sig genom olika kugghjul och finurlighet. Den gamla tekniken med träkugghjul förenades med modern design.

En hel del av dessa tingestar har hamnat hos kommunanställda i Katrineholm, då de kunde välja konsthantverk som en erkänsla för lång och trogen tjänst inom kommunen.

Allt som allt vill jag bara ha sagt - Per Helldorff är en högst värdig mottagare av ett pris för att ha förnyat hemslöjden. Han borde också prisas för alla bidrag som gjort livet väsentligt roligare!

söndag 19 augusti 2012

Liten linnea att glädjas åt


Linnean lär aldrig vinna pris i någon tävling om "största...".

Men man blir väldigt glad över att hitta den lilla gracila blomman ute i skogen. I alla fall blir jag det!

lördag 18 augusti 2012

Efterlängtad förbifart

Katrineholms-Kuriren skriver i dag i ett stort reportage om Östra förbifarten utanför Katrineholm som ska invigas om lite drygt en månad.

Det är verkligen en efterlängtad vägsträcka, som dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) fick med i trafikplaneringen.

Jag var med och lobbade för vägen vid ett möte med ministern på Gröna kulle.

Nu visar sig satsningen ha många andra positiva effekter. Det har gått både snabbare och blivit billigare att få vägen färdig. Det är ett mycket positivt arbetssätt, att ha ambitionen att göra arbetet ännu mer effektivt.

Jag ser verkligen fram emot invigningen, inte minst för att det kommer att spara stadens centrum en hel del onödig trafik med avgaser och buller.

onsdag 15 augusti 2012

Familjekantarell


Det blev en... familjekantarell!

tisdag 14 augusti 2012

Det gick åt skogen...

... åtminstone ekonomiskt för Boo Forssjö som igår begärdes i konkurs. För Katrineholms kommun är det många arbetstillfällen som är i farozonen, om det inte lyckas gå att rekonstruera företaget.

Förhoppningsvis kommer företaget att kunna återuppstå. Bland tillgångarna finns en väl inarbetad pelletsfabrik, som borde ha framtiden för sig i energiomställningens spår.

måndag 13 augusti 2012

Alla vänsterhänta har firat i dag

Alla dessa dagar! Har du märkt att det är alla vänsterhäntas dag i dag?

Dagens Nyheter uppmärksammade detta i ett stort reportage i dag.

Inte har jag märkt att det har strömmat in uppmärksamhet och presenter. Men det är förstås bra att olikheter får uppmärksamhet.

Dags för politisk vardag

I dag rullar den politiska vardagen igång. Nästa måndag är det dags för kommunfullmäktige i Katrineholm och inför detta samlas Centerpartiet till gruppmöte måndagen innan.

I kväll ska vi specialstudera vatten hos Sörmland Vatten AB.

söndag 12 augusti 2012

Som fulast vid 50...

Gjorde en semestertur till Bohuslän nyligen. På återvägen lyssnade jag på radio. Det var inte något uppbyggeligt. Det handlade om ålder och om åldrandet.

Man skulle vara som fulast vid 50...

Dock fanns det visst hopp! Vid 60 hade den inre skönheten kommit fram.

onsdag 8 augusti 2012

Drick mera svensk mjölk

Den svenska mjölkproduktionen är i akut kris. Mjölkpriset har fullkomligen rasat i en redan ganska pressad bransch. Allt fler mjölkgårdar tvingas avveckla mjölkproduktionen.

Jag tycker att utvecklingen är förskräcklig och jag gör själv mitt bästa för att dricka så mycket svensk mjölk som möjligt. Men det, och att ett stort mjölkföretag sponsrar den svenska OS-truppen, hjälper förstås inte långt. Konsumtionen måste öka totalt sett och konsumenterna måste dessutom vara beredda att betala lite mer för denna fullvärdiga dryck. Det är den värd, liksom det är värt att ha mjölkproduktion för köttets skull och för det öppna landskapet, som bäst vårdas av betande mular.

Kanske behövs det andra insatser också. Det viktigaste är att återfå lönsamheten. Lönsamma företag överlever.

Riksdagsman Staffan Danielsson (C) skriver på sin blogg om vad som behöver göras.

Katrineholm på nyhetsplats

Hörde igår på Ekot att Katrineholm fick plats bland nyhetsrubrikerna. Den här gången var det inte särskilt smickrande. Kommunen skulle tvingas böta därför att den inte ordnat kontaktfamilj i tid.

Alla nyheter är inte goda nyheter, även om det säkerligen är mycket som behöver stämma för att kontakten ska bli god.

Om man ska säga något positivt, så måste det ha varit ont om andra nyheter den här dagen, eftersom Katrineholm uppmärksammades i nyhetsfloden.

måndag 6 augusti 2012

Intressanta tankar om äldrevården

DN-debatt i dag kan man läsa en biståndsbedömares funderingar över hur äldrevården fungerar och hur den borde fundera.

Det är intressanta tankar, inte minst detta att den äldres framtid så mycket vilar i biståndsbedömarens händer. Biståndsbedömarna är förstås människor som gör egna bedömningar. Debattören, Tarja Brandeus, menar att det skulle behövas gemensamma normer för att nå en mer likartad bedömning.

Synpunkten är sympatisk. Det är möjligt att det behövs en gemensam lägsta nivå och så får kommunerna möjligheten att lägga ribban högre, om så önskas.

Frågorna behöver tveklöst diskuteras.

Alfons i Stadsparken

Katrineholmsveckan inleddes på allvar igår söndag. I dag är det bland annat Alfons Åbergs dag i Stadsparken.

Jag har ingen relation till Alfons Åberg, lika lite som jag är uppväxt med Tove Janssons mumintroll, men jag noterar att det är otroligt påpassligt att den lille killen som nu blivit stor - 40 år för väl ändå betraktas som vuxen? - firas på hans namnsdag, 6:e augusti?

söndag 5 augusti 2012

Grattis till segern, Katrineholmsrevyn!

När OS pågår som bäst tar Katrineholm hem segern! I revy-SM, men det är roligt det också. Nu går sångnumret vidare till tävlingen i Norge, berättar Katrineholms-Kuriren via hemsidan.

Grattis, säger jag, lite avundsjukt...

lördag 4 augusti 2012

Paus i blåbärsfabriken


En naturlig process

Koldioxidekvivalenter är, som de väl insatta vet, ett sätt att göra alla växthusgaser jämförbara. Då blir det lättare att räkna hur olika ämnen var för sig och tillsammans påverkar klimatet. Fast helt enkelt blir det förstås aldrig.

Ibland kan sammanräkningarna bli överraskande. Exempelvis påverkar en persons godiskonsumtion klimatet nästan lika mycket som samma medelpersons köttätande.

En intressant iaktagelse, då Rosa, Stjärna och de andra rara kossorna skuldbeläggs för att de avger metan, när de gör mjölk av solenergi genom omvandlingen av grönmassa.

Det är ju en fantastiskt naturlig process jämfört med det konstgjorda godis som även jag stundom stoppar i mig.

fredag 3 augusti 2012

Slutöverklagat om KFAB:s uteskötsel

Kammarrätten tar inte upp Katrineholms kommuns överklagan av uteskötseln för KFAB. Jag blir glad över detta, som jag fick reda på vid LRF-träffen på Harpsund.

Sören Forss, verksamhetsledare för Maskinring Sörmland, som haft anbudet, förlorat det och återfått det i otaliga turer, berättade om detta.

Nu hoppas jag att det blir lugn och ro och att det kan bli fint runt KFAB.s fastigheter igen. Striderna har bara förlorare, tyvärr!

Jobbigt med alla vinster...

Ja, hur ska man annars bortförklara det, ett uselt resultat på en tipstävling?

Jo, att det blir jobbigt med alla vinster...

Nej, det är alltid roligt att tävla och på LRF.s kraftsamlingsdag på Harpsund fanns det många tillfällen att kryssa rätt bland frågorna och svaren.

Jag hann bara med två tipstävlingar och jag misstänker att resultaten ungefär blev de samma.

Skogsbolagets Holmens tävling hade ganska svåra frågor som en seriös deltagare hade tagit reda på via deras utställning. Min "gissistikmetod", när kunskaperna inte räckte, fungerade inte. Dock är jag lite stolt över att jag kunde trädslaget oxel samt skogsmåttet skogskubikmeter...

Mer än nedskräpning

Katrineholms-Kuriren skriver i dag i en liten osignerad artikel om förslaget till ny avfallsplan för Katrineholms kommun och grannkommunerna Flen och Vingåker.

Centerpartiet i Katrineholm skrev ett yttrande om vad vi tyckte om planen och vad vi ville förändra. Detta redovisas i en del i artikeln, det som handlar om nedskräpning i stadsmiljön.

Det är en väldigt snäv tolkning som görs. I vårt yttrande talar vi om nedskräpning totalt sett och det som ett sätt att mäta hur renhållningen fungerar. Om den inte fungerar, då ökar nedskräpningen. Detta är möjligt att mäta genom de kundenkätundersökningar som görs av Sörmland Vatten och Avfall AB.

Våra idéer avfärdas dock i förslaget. Här kan du läsa hela vårt yttrande.

torsdag 2 augusti 2012

Insamlandet för bra för att hamna på soptippen

I dagarna har utredningen om den framtida återvinningen presenterats. Utredaren föreslår att kommunerna får ta över insamlingsansvaret från FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen. Motivet skulle vara - jag har inte läst utredningen, bara vad som har refererats av media - att kommunerna redan i dag har ansvaret för övrigt hushållsavfall.

Jag tror att detta är fel väg att gå. De allra flesta hushåll har lärt sig att sortera. Insamlingsprocenten är hög, även om mer självklart kan göras. En återgång skulle flytta ansvaret till kommunerna, även om förpackningsindustrin fortfarande skulle svara för kostnaden. Ja, egentligen är det förstås konsumenten som får stå för kostnaden vid inköpet av varan.

Det som borde förändras och förfinas är systemen. Mer borde kunna källsorteras.

Om kommunen skulle få ta över ansvaret är risken stor att problemen flyttas och att kostnaderna hamnar hos skattebetalarna i stället.

Dagens system är inte perfekt, men det är inte så dåligt att det förtjänar att hamna på soptippen. Mycket av systemet kan faktiskt återvinnas för att bli en ännu bättre vara senare.

onsdag 1 augusti 2012

"Vi kollar i fall att..."

Var det så de tänkte på statliga Vattenfall; vi kolla i fall att..., när de sände iväg fyra sidor som en ansökan om att få pröva en kärnkraftsnybyggnad till strålskyddsmyndigheten?

Otroligt är det inte, men ganska onödigt att dra igång ett ansökansförfarande om nu bolaget inte bestämt sig. För i dagsläget finns det inte ens några normer för vad som ska prövas...

Läs gärna miljöminister Lena Eks funderingar i ämnet.

måndag 30 juli 2012

Allemansrätten och bären

Inte alla förstår tjusningen med en dag i skogen. Gärna ska dagen bära frukt i form av bär och svamp, men det är avkopplande att bara vara i skogen också.

Som mina bloggbesökare redan vet så är jag en hängiven samlare. Mina förfäder var säkert duktigare och kunde plocka fler liter per timme, men det jag får ihop räcker mer än väl till att fylla min frys och ibland även andras.

Alla delar inte detta samlande och därför har skogarna varit fulla med bär som ingen har tagit reda på. Det har funnits utrymme för fler plockare.

På senare år har bärplockare gett stora nyhetsrubriker. De har haft usla villkor och inte alltid lockats till Sverige med ärliga argument. I år har yrkesbärplockarna kanske fått större rubriker än någonsin.

Jag är väldigt kluven till detta. Särskilt som yrkesbärplockarna från och med ifjol började beta av "min" skog.

Det är OK så länge som de håller sig till allemansrätten. Problemet är att de inte gör det i den skog som jag räknar som "min", nämligen naturreservatet Tolmon.

I helgen såg jag de sorgliga resterna efter bärplockarna. Där var flera kassar skräp och lite sopor som blåst iväg med vinden. Där var minst tre eldar uppgjorda.

I ett naturreservat får man inte göra upp eld. Man ska vara extra aktsam, för att bevara just det som det funnits anledning att bevara. Man får plocka bär och blommor och skogsbruket får vara normalt. Men det är inte tillåtet att elda eller skräpa ner.

Den som känner till Allemansrättens rättigheter, har också en skyldighet att lära sig dess skyldigheter.

Förra året motionerade jag om detta i riksdagen. Behovet av ökade kunskaper har inte minskat.

Regionfrågan på dagordningen

När vi skulle ta beslut om Regionförbundets verksamhet vid junisammanträdet hade klockan hunnit närma sig 23. Mina kommunfullmäktigekamrater hade nog blivit oglada, milt uttryckt, om jag hade förlängt debatten då. Därför tar jag upp mina frågor i en interpellation till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti i stället.