måndag 31 oktober 2011

Tidsomställning

I helgen var det så dags igen. Tidsomställning, att gå från sommartid till vanlig tid.

Jag tycker inte om det. Det brukar ta en vecka att få min mat- och sovklocka att ställa in sig rätt.

Men det är klart, jämfört med mycket annat, så är det världsliga problem.

lördag 29 oktober 2011

Buss på kollektivtrafiken

Katrineholms-Kuriren har i veckan skrivit om den kommande kollektivtrafiken, där trafikeringen släpps fri och kommunerna och landstinget tillsammans, genom en regional kollektivtrafikmyndighet bestämmer vilka linjer som samhället ska betala för trafiken.

Det är nästan precis som i dag, bortsett från att olika trafikbolag själva kan avgöra om de vill starta en linje och driva trafik.

Kommunalrådet i Katrineholm, Göran Dahlström (S), som själv har varit ledamot av Länstrafiken AB:s styrelse och dessutom med ganska stor sannolikhet kommer att styra över kollektivtrafikmyndigheten som representant i nämnden, uttalar sig i tidningen som om det inte kommer att bedrivas någon trafik alls och att anledningen till det är den ökade konkurrensen.

Han glömmer att berätta att kollektivtrafiken redan i dag till allra största delen betalas av kommunerna och landstinget. Resenärens egen del av kostnaden för resan är biljettpriset, som inte alls täcker totalkostnaden.

Kommunen kan även fortsättningsvis stötta linjer och resande som inte är kommersiellt gångbart att köra. Det finns inga hinder för det. Det som kommunen ska vara med och bestämma är vilka linjer som behövs. Här ska också de resande - allmänheten - ha ett stort inflytande.

Så nu är det bara för allmänheten att göra sin röst hörd. Buss på kollektivtrafiken!

fredag 28 oktober 2011

Rolig läsning i Succé

Tidningen Succé kom i veckan och jag hann bara bläddra den som hastigast. Vid en närmare läsning visade det sig att det fanns ett väldigt trevligt reportage om Centerpartiets duktiga politiker Ghaidaa Alkinani. Hon är partiets ersättare i kommunfullmäktige och i bildningsnämnden.

Därutöver hade jag kommit med på Succés favoritlista, om än med en försiktig placering mot slutet av toppenlistan. Fast det är klart bättre att vara i botten av toppen än i toppen av botten, vilket var ett öde som drabbade en annan riksdagskollega med efternamnet Juholt...

Gillar motion om A-traktorer

I veckan fick jag ett e-postmeddelande som gjorde mig särskilt glad. Det kom från en kille som gillade min motion om att se över reglerna för A-traktorer. Han stödde min argumentation med ännu mer fakta.

Så glad jag blev!

torsdag 27 oktober 2011

Fiskepolitik - angelägenhet för bohusläningar?

Är fisket en fråga som särskilt engagerar bohusläningar? Ja, kanske. Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde i dag hade närmast fiske som tema. I debatten, och här borde jag i:a väldigt ordentligt så du som läsare kan förstå dIalekten, yttrade sig tre bohusläningar. En har varit yrkesfiskare, om jag inte far miste, en är fritidsfiskare och den tredje är dotter till en husbehovsfiskare.

Så fIsket förenar, alldeles säkert. Det får väl blI en särskIld bohuslänssektion i utskottet.

Om någon tvekar om varför Bohuslän just är Bohuslän, så länkar jag mer än gärna till Evert Taubes Inbjudan till Bohuslän i Öbarnas version.

Så blir det bredband i Kiladalen

Vid gårdagskvällens möte på Bettnabaren i Bettna berättade Larz Johansson hur Kiladalens intresseförening målmedvetet arbetat med att förse Kiladalens olika bygemenskaper med bredband. Han liknade arbetet vid elektrifieringen av landsbygden.

En bra liknelse, för här handlar det om att installera ett framtidsinriktat kommunikationssystem som kommer att ha lika stor betydelse för fastigheten värdemässigt sett, som ett godkänt enskilt avlopp.

Jag informerade om regeringens arbete med den digitala agendan och om vad regeringen gör och kan göra för att alla ska ha tillgång till den moderna tekniken.

onsdag 26 oktober 2011

Digital allemansrätt

Centerledaren Lennart Daléus talade på sin tid om behovet av en digital allemansrätt. Han var bara tio år för tidigt ute, men diskussionen fortsätter överallt.

Ikväll ska jag medverka vid ett möte i Bettna om bredband och IT. Arrangörer är Centerpartiets kommunkrets i Flen och Studieförbundet Vuxenskolan. Platsen är "Bettnabaren" och alla är välkomna!

tisdag 25 oktober 2011

"Utritad i tidningen"

I dag är jag "utritad i tidningen", som det enligt en del heter på sörmländska. Det betyder i klartext att du kan läsa om vad jag gjorde i onsdags, när Katrineholms-Kurirens reportageteam följde mig i hälarna i riksdagen.

måndag 24 oktober 2011

Intervjuad av Korpgluggen

När jag ändå var i Österåker, så gjorde jag press. Jag blev intervjuad av Österåkers färskaste tidning - Korpgluggen.

Så inom en månad är det spritt över världen hur det är att vara politiker och vad jag ville bli som liten.

FN-dagen firad i Österåker

Jag tror aldrig att jag har firat FN-dagen så fint som i dag. Jag hade bokat in ett studiebesök hos friskolan i Österåker. En riksdagsledamot ska ju informera sig om det som händer i valkretsen, smått som stort.

Jag fick vara med om en spännande skoldag i friskolans regi. Allra mest högtidligt var det att tillsammans med barnen vid foten av flaggstången få höra dem läsa upp valda artiklar ur FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Eleverna läste på svenska, engelska och spanska.

Det kändes väldigt bra att få barnens rättigheter framförda på så vis. Säkert är det fler än jag som fick med sig minnen för livet.

Lite blodfattigare

Nu har jag gjort debut som blodgivare vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Det gick väldigt bra att lämna blod, men desto sämre att lämna blodgivningslokalen. Man måste visst ha lite blodtryck också, typ.

Men efter mycket juice, lite druvsocker och KAFFE, så gick det bättre.

Mikrovågor kan ersätta mammografi

Dagens Nyheter skriver i dag om att en undersökning med hjälp av mikrovågor i framtiden skulle kunna ersätta dagens mammografiundersökningar. (Jag kan inte hitta artikeln på hemsidan nu, så jag har inte möjlighet att lägga någon länk.)Detta som ett resultat av forskarnas arbete vid Chalmers tekniska högskola.

Det är en mycket trevlig nyhet. Även om röntgenundersökningen för att se om brösten innehåller tumörer har ett gott syfte, så är processen inte särskilt trevlig när brösten plattas till för att få en bra bild.

I framtiden skulle mikrovågor kunna göra samma jobb och kvinnan skulle kunna ligga på mage på en säng medan det nödvändiga jobbet utförs.

Det låter bra. Ännu bättre är det att mikrovågorna enklare hittar tumörer och att de dessutom ska kunna användas för att precisera behandlingar.

Fler sådana nyheter ser jag fram emot.

söndag 23 oktober 2011

Laddar batterierna

Man kan ladda upp på lite olika sätt. I dag laddar jag med lite brödbakning som omväxling till veckans övningar i riksdagen och annorstädes.

Höstvädret ser riktigt lovande ut, så det borde bli en promenad också, eftersom det inte ger så mycket motion att bara gå upp i talarstolen...

lördag 22 oktober 2011

Juholt räddad av almanackan

Det blir ingen förundersökning av Håkan Juholts eventuellt dubbelt uttagna reseräkningar. Det eventuella brottet är nämligen preskriberat.

Frågan är om det är positivt för Juholt att räddas av almanackan. Nu blir det aldrig klarlagt hur det egentligen låg till.

fredag 21 oktober 2011

Roligare i riksdagenJag säger till alla att det är väldigt roligt att sitta i riksdagen och det syns väl? En bild ljuger aldrig!

torsdag 20 oktober 2011

Hägglund vill också ha fler blodgivare

"Fru talman, Socialminister Göran Hägglund!

Endast fyra av 100 vuxna personer i Sverige är blodgivare. Nästan varje sommar råder det brist på blod. Det beror på att blodgivare tar semester medan behovet av blod är konstant eller ökande.

Min lokaltidning Katrineholms-Kuriren drev nyligen en kampanj för att få in fler blodgivare med lyckat resultat. Över 100 nya anmälde sig, varav jag är en. Det behövs helt klart fler blodgivare.

Är Socialminister beredd att ta initiativ för att öka antalet möjliga blodgivare exmepelvis genom att tillhandahålla information om blodgivning på olika språk? Eller på annat sätt verka för att öka tillgången på blod och blodgivare?"

Ungefär så formulerade jag min fråga till Socialminister Göran Hägglund (KD) vid dagens frågestund i riksdagen.

Hägglunds svar var klart positivt. Han skulle ta med sig frågan om information på olika språk tillbaka till departementet.

Nya utmaningar väntar

I går deltog jag som valberedningsledamot vid Studieförbundet Vuxenskolans första avdelningsstämma med SV Sörmland. Valberedningen hade, som vi tyckte, gjort ett grundligt arbete för att få fram en kompetent styrelse med förmåga att lotsa fram den nya avdelningen.

Lika övertygade om detta var inte de församlade ombuden, vilket gjorde att valberedningen fick "stryk" på flera punkter, bland annat när det gällde ersättningar och val av övriga ledamöter.

Det får jag leva med i förhoppning att stämman gjorde rätt.

I dag väntar dock nya utmaningar, som jag hoppas kunna återkomma till.

onsdag 19 oktober 2011

Gillade Annie-insats

I går var det dags för riksdagsarbete i Stockholm. Min riksdagsvecka inleddes med att från ersättarplats delta i Finansutskottets arbete. Även den här gången var tonvikten lagd vid den ekonomiska krisen i Europa och de svenska förberedelserna för att mota den och bygga upp skyddsvärn. Det är självklart inte alldeles enkelt, för då hade det redan varit gjort.

Under eftermiddagen var det interpellationsdebatt, där jag lyssnade till c-kollegan Staffan Danielssons inlägg i interpellationsdebatten om försvaret och vindkraftsutbyggnaden.

Någon interpellation senare var det dags för näringsminister Annie Lööfs tur att svara på Jonas Sjöstedts fråga om uranbrytning.

Annie klarade sig bra i debatten och jag gillade (instämde) i vad jag hörde. Hon pratade om sina två hattar, som partiledare och näringsminister, men nog har hon en tredje också? En egen Hatt, Anna-Karin.

Riksdagsdagen avslutades med sedvanlig riksdagsgrupp och med en träff hos landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Ingen skattehöjning?!

Katrineholms-Kurirens nättidning skriver att Socialmoderaterna inte föreslår någon skattehöjning för Katrineholms kommun under det närmaste året. Det är kanske inte alldeles oväntat, även om intäktsläget kan oroa samtidigt som kostnaderna tenderar att öka.

Mer intressant är väl om Moderaterna har övergivit sin idé om att sänka skatterna genom att effektivisera organisationen, vilket den här budgeten tycks tyda på.

tisdag 18 oktober 2011

Inga hästar hemma

Nej, det blir inga hästar som klipper gräs här hemma i Katrineholms kommun. Socialmoderaterna som styr vill inte ens ta med dem i upphandlingen, vilket var kravet i den Kristdemokratiska motionen, som egentligen var en upprepning av den motion som Miljöpartiet hade lagt sex år tidigare.

Annars kunde ju hästarna ha använts till att beta av underskottet i service- och tekniknämnden...

Fast så rolig vågade jag inte vara i debatten i kommunfullmäktige igår.

måndag 17 oktober 2011

Lite kommunfullmäktige som omväxling

Ikväll är det sammanträde med kommunfullmäktige i Katrineholm. Då jag "bara" är tjänstledig som gruppledare för att i stället tjänstgöra som riksdagsledamot, tänker jag delta.

Eftersom det på papperet ser ut att bli ett långt sammanträde håller jag kanske inte ut hela tiden (till 23...), för att i stället kunna vara pigg och rask på morgondagens finansutskott.

För tidigt för tomtarEn promenad på stan gjorde mig dyster. Åhlens hade startat julskyltningen.

Det är för tidigt för tomtar!

Juholts botgörning

Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt ger sig nu ut på en botgöringsresa. Hans Canossavandring ska gå till arbetarkommuner och partidistrikt runt om i landet.

Då detta torde vara resor endast för partiets räkning är det ingen tvekan om vem som ska ta räkningen för dem. Eller?

söndag 16 oktober 2011

(S)å det kan bli!

Peter Wolodarski skriver i sin söndagskrönika i Dagens Nyheter om Socialdemokraterna. Han har också studerat partiets skuggbudget och funnit följande, aktuella och passande passage med rubriken "Kraftfulla åtgärder för att motverka skatte- och bidragsfusk", där Socialdemokraterna med Juholt och Waidelich i spetsen talar för ett samhällskontrakt som förbinder den enskilde att "i moralisk mening, utöver det som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och inte heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning."

(S)å det kan bli! Detta stycke gäller självklart alla andra...

lördag 15 oktober 2011

Inblickar från riksdagen på höstfest i Julita

Rimfrosten lyser vitt på taken och igår var det höstfest i Äsköping med Julita Centerorganisationer.

Jag var inbjuden till Lida backe för att berätta om livet i riksdagshuset. Det är ju ett liv som under den senaste veckan har präglats av Håkan Juholts ekonomiska förehavanden.

En del politik fick jag förstås med i framförandet. Motionen om att det behövs mer kunskap om allemansrätten vann gillande. Här fanns det flera som fått sina växande grödor nertrampade. Så visst behövs det mer kunskap om vad som gäller!

fredag 14 oktober 2011

I Parlamentet

Under två månader är jag riksdagsledamot för Centerpartiet i Sörmland. Detta torde ha framgått av min blogg. Riksdagen är det svenska Parlementet. Alltså är jag med i Parlamentet varje gång jag träder in genom riksdagens portar.

I går var jag dock med i TV-programmet Parlamentet. Det är inte alltid en sådan medverkan är positiv. Jag var dock oskyldigt omnämnd, när talmannen klubbade min tjänstgöring som ersättare i riksdagens finansutskott.

Huvudsaken var dock pratbubbletexterna med kammarens personal.

Hur som helst, så är det sant att jag har blivit omnämnd i Parlamentet.

Från Idol till Robin(s)on

Tänk så snabbt det kan gå! För bara en tid sedan var Håkan Juholt (S) en Idol som var vald efter moget övervägande av det Socialdemokratiska partiet.

Nu pågår det ö-råd à la Robinson inom (S)-rörelsen, där huvudfrågan är: Hur länge kan Juholt sitta kvar?

Kanske är frågan redan besvarad när jag skriver det här.

torsdag 13 oktober 2011

Träff med företrädare

Riksdagens övernattningslägenheter är högintressanta just nu. För egen del är jag mest intresserad av att bo de dagar då det kan bli sena kvällar och tidiga morgnar. Den lägenhet jag nu lånar har haft många innehavare tidigare. I dag träffade jag två av dem på samma gång, nämligen Marianne Andersson i Vårgårda och Maud Olofsson från Robertsfors.

Båda är väldigt starka och intressanta kvinnor.

Maud förde fikarumsberedningen till nya höjder: Ämnen saknades inte. Juholtaffären mm fyller väl en kafferast.

Finanspolitik på hög nivå

Dagens program innehåller seminariet "EU, euron och krisen" med talare som Lars Carlmfors, Lars Jonung och Karolina Ekholm.

Det ska bli spännande att höra professorernas och vice riksbankschefens syn på hur den ekonomiska krisen ska hanteras.

Seminariet kommer att sändas av SVT24, om jag förstått saken rätt.

Dahlström dömer ut Juholt

Katrineholms starke man Göran Dahlström (S) skapade i går rubriker genom att förklara att Håkan Juholt är slut som partiledare för Socialdemokraterna.

Dahlström är van att fatta snabba beslut och på egen hand.

Kanske inte helt olikt Håkan Juholm, om jag nu tänker efter.

onsdag 12 oktober 2011

Bredband, yttrandefrihet och votering

Dagen är som sig bör intensiv. Den innehåller först ett frukostseminarium om tillgången till bredband på landsbygden, därefter sammanträde med Yttrandefrihetskommittén, där avsikten är att vi ska välja väg. Som toppen av det hela ska jag delta i min första votering.

En intressant dag väntar, med andra ord!

tisdag 11 oktober 2011

Intensiv dag väntar

Det lär bli en lång dag i dag, som dessutom har börjat tidigt med läsning av lokaltidningen. Under förmiddagen åker jag mot Stockholm och riksdagen för att från ersättarplats delta i finansutskottets möte.

På eftermiddagen ska de sörmländska alliansriksdagsledamöterna överlägga och därefter väntar riksdagsgruppen på att få sammanträda. Utöver sedvanliga ärenden ska ny gruppledare väljas och utskottsplatser fyllas efter de tomrum som lämnats av Annie Lööf, som blev både partiledare och minister, samt av Anders Flanking, som tagit tjänst som statssekreterare.

Dagen är dock inte slut förrän jag telefonsammanträtt i ett valberedningssammanhang och Sverige vunnit över Holland i fotboll.

måndag 10 oktober 2011

Tacksamma gåvorEn liten del av de gåvor som samlades in vid firandet av Tacksägelsedagen i Stora Malms kyrka.

Gåvorna vid auktionen inbringade 1570 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi Centerkvinnor i Stora Malm organiserade både kaffe, smyckningen av kyrkan och den efterföljande auktionen.

Kul på jobbet

I dag var det krönikadags igen i Katrineholms-Kuriren. Jag har skrivit lite om min första vecka på nya jobbet och om vikten av att ha ett roligt arbete och en skön säng...

Arbete i valkretsen

I dag ska jag utföra arbete i valkretsen, i första hand med att göra ett företagsbesök.

Det är viktigt att riksdagsledamöter gör politik, så att allt fokus inte hamnar på arvoden och ersättningar, rätta eller felaktiga.

söndag 9 oktober 2011

Begripligt?

"Poesi får alla att känna sig dumma i perioder."


Så skriver krönikören Johan Croneman i Dagens Nyheter apropå att Tomas Tranströmmer fått årets Nobelpris i litteratur och med anledning av att alla idrottsmän borde läsa poesi.

Ja, då förstår man varför man inte begriper sig på all poesi.

lördag 8 oktober 2011

Tacksägelsedagen nästa!

Centerkvinnorna i Stora Malm har sedan mer än ett tiotal år tillbaka smyckat kyrkan i samband med Tacksägelsedagen. I år infaller den imorgon söndag den 9 oktober. Klockan 11 är det gudstjänst i Stora Malms kyrka och ungefär en timme senare är det kaffe med auktion på skördealstren i församlingshemmet.

Vi hoppas förstås att många kommer för att uppmärksamma denna tradition att vara tacksam över det vi har i stället för att grämas över det vi saknar.

fredag 7 oktober 2011

Gör nu inte en Juholt

Gårdagen innehöll många viktiga punkter, bland annat en genomgång av vad som gäller för arvoden och ersättningar för riksdagsledamöter. Riksdagsledamot är man 365 eller 366 dagar om året. De dagar då man är sjuk ska man sjukanmäla sig precis som alla andra. Det finns inget utrymme för semester, eftersom man formellt alltid är i tjänst. Riksdagen svarar för ett boende i Stockholm om man bor mer än fem mil bort från huvudstaden. Där ska bara riksdagsledamoten bo och vid enskilda tillfällen möjligen någon närstående. Man kan också få ekonomiskt stöd till ett eget boende, om man skaffar sig en lägenhet någonstans i Stockholm.

Även för en inhoppare gäller dessa regler. Använder man sig av försiktighetsprincipen går allt väl. Det var vi i alla fall överens om, tjänstemännen och jag, som gick igenom det hela enligt introduktionsprogrammet.

Så jag ska inte göra "en Juholt" och låta "en sambo" flytta in för att dela boendekostnaderna.

Annars förstod jag också av informationen att ledamotsservice var ganska överhopat med frågor från media och allmänheten om ledamöternas kvitton och ersättningar.

Det är bra, vi ska granskas.

Alltid fel pristagare...

Poeten Tomas Tranströmmer fick i går Nobelpriset i litteratur.

I dag, som ett brev på posten, ställer Jan Guillou upp i radio och kritiserar Akademiens beslut.

Det hade naturligtvis alltid varit fel pristagare, så länge inte Guillou själv får priset.

torsdag 6 oktober 2011

Debut i miljö- och jordbruksutskottet

I dag gjorde jag premiär i miljö- ochh jordbruksutskottet. Jag fick till och med vara ordinarie ledamot en stund. Nya miljöminister Lena Ek (C) deltog och informerade inför kommande förhandlingar i bl a EU.

Hon verkade helt varm i kläderna.

Maud firades i långa banor

I går var det stort firande i riksdagen. Maud Olofsson avtackades av det offentliga Sverige och av den interna Centerrörelsen efter lite drygt tio år som partiledare och ungefär halva tiden som minister.

Avtackningsgästerna ringlade i en lång kö i sammanbindningsbanan. Inte ens efter två timmar var kön slut. Sist av alla kom Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt.

Annars var nog "alla" där.

Jag stod bakom Göran Hägglund (KD), vilket gladde honom särskilt. Det var ju många som stod bakom honom denna dag, så jag var för all del inte ensam. Däremot kanske ensam om att säga det.

Men i övrigt var det förstås Mauds dag. Och Rolfs, hennes man, som troget stått Maud bi och denna dag hade som främsta uppgift att fånga allt med kameran.

onsdag 5 oktober 2011

Sista motionsdagen

I dag ska den stora motionsruschen i riksdagen avgöras. Nu är det nämligen slut på allmänna motionstiden, den tid då riksdagens ledamöter får lägga förslag om "vad som helst" inom riksdagens kompetensområde.

Till och med i måndags hade det kommit in omkring 800 motioner, när dagen är över är det nog något fler.

Dagen är också spännande på det viset, att vår Maud ska avtackas av det officiella Sverige samt av Centersverige under eftermiddagen.

Självklart ska jag vara på plats bland gratulanterna!

Socialmoderaternas inre liv

Jan Larsson, krönikör i Katrineholms-Kuriren, skriver i dag om Socialmoderaternas inre liv när de styr Katrineholms kommun. Han spekulerar också i vad som kan komma efter Dahlström och Härnström på det personliga planet.

Intressant och insiktsfullt.

tisdag 4 oktober 2011

SD gillar Socialmoderaterna

I en insändare i dag i Katrineholms-Kuriren sjunger sverigedemokraten Lars Gunlev de styrande Socialmoderaternas lov i alla tonarter.

Med sådana vänner behöver man inga fiender.

Landstingsdirektören avgår i Sörmland

Karin Welin, landstingsdirektör för Södermanlands läns landsting, avgår. På fredag väntas landstingsstyrelsen fatta beslutet.

Avgången var inte oväntad. Landstingsdirektören är den enda post som politikern har att styra över. Direktören är deras redskap. I den supersnurriga situation som har varit i det sörmländska landstinget har Karin Welin inte varit någon klippa att luta sig mot för majoriteten. Det är möjligt att det inte hade funnits någon klippa som hade räckt till, men det går åtminstone att försöka hitta en ny klippa utan starka bindningar med organisationen och det som har varit.

Nu är det dags att finna den. Tryggheten, basen, klippan, alltså!

måndag 3 oktober 2011

Intryck och avtryck i riksdagen

"Hur ska de få plats med allt i huvudet?", undrade farmor en gång, när hon funderade över barnbarnen som läste vidare på två olika högskolor i Göteborg.

Det var inga problem då, men jag börjar allt mer förstå farmors fundering.

I dag har jag stoppat in all möjlig, och säkert någon omöjlig också, information om arbetet i riksdagen. Frågan är, kommer det att få plats allt som skulle in, och hur mycket har redan ramlat ut?

Hur som helst är det mycket roligt att vara på plats. Förhoppningsvis ska jag också kunna göra några avtryck.

Min kollega från Östergötland, Staffan Danielsson, har peppat mig att snarast ta talarstolen i anspråk. Självklart är det helt rätt. Fast jag tänkte ändå mjuka upp med några motioner innan allmänna motionstiden är helt ute.

Nu är jag på tåget...

...för att om ett tag vara på plats i riksdagen. Redan på perrongen i Katrineholm fick jag en fråga att bita i.

Roligt!

söndag 2 oktober 2011

Motioner och knäckebröd

Förberedelserna är många inför morgondagens första dag som riksdagsledamot. Motionerna ska vara färdiga i dessa de sista dagarna av allmänna motionstiden. Förhoppningsvis ska det inte vara för sent med mitt inlämnande.

Förutom till motioner, så har dagen ägnats åt att baka knäckebröd. Lite pysslig avkoppling bland alla måsten. Dessutom något som ger garanterat gott resultat.

lördag 1 oktober 2011

Centerkvinnor - veckans ord!

Dagens Nyheters krönikör Maria Crofts konstaterar att Centerkvinnor är veckans ord.

Inte mig emot. Centerkvinnor och Centerkvinnorna har alltid spelat viktiga roller. Banbrytande roller, skulle man nog också kunna säga. Karin Söder banade väg för det som komma skulle.

Nu har Lena Ek, före detta förbundsordförande för Centerkvinnorna och självklart fortfarande Centerkvinna, tagit plats som minister och gått vidare i Karin Söders fotspår och blir en fortsatt viktig förebild för kvinnor i Centerrörelsen.

Heja, heja Centerkvinnor!