söndag 28 oktober 2012

Trafiksäkerheten får inte offras

Katrineholms kommun får inte offra trafiksäkerheten för att finansiera digitala informationsskyltar. Det är absolut fel, anser jag och flera av oppositionskollegerna, som vid kommunstyrelsens senaste sammanträde yrkade avslag på ärendet och därtill reserverade oss mot beslutet.

Så här skriver vi i reservationen:

"Trafikmiljön vid Stalls backe, där cykelbanan ”byter sida” och fotgängare passerar över vägen till och från Skogskapellet och Skogskyrkogården eller mot Stora Djulö, är inte acceptabel. Flera olyckor har skett och insatser behöver göras på sträckan där dessutom hastigheten växlar från 50 till 70. Den nya förbifarten har dessutom ökat trafikströmmarna, vilket ger ytterligare argument för att det är nödvändigt att genomföra trafiksäkerhetsåtgärderna. Vi anser att det är fel att finansiera ökade kostnader för digitala infartsskyltar genom att åsidosätta trafiksäkerheten. Det är en prioritering som vi inte kan ställa oss bakom och vi yrkade därför avslag till förslaget till beslut."

fredag 26 oktober 2012

Rosa bandet - viktig kamp mot bröstcancer

Rosa bandet-kampanjen är en viktig kampanj för att sätta fullt fokus på kampen mot bröstcancer.

I dagens Katrineholms-Kuriren ägnas flera uppslag åt vad som görs och kan göras. Det är bra.

Alla känner vi kvinnor i vår närhet som har drabbats. Behandlingarna har förbättrats och mammografin har gjort mycket för att upptäcka tumörer i tid.

I går hade jag själv kontakt med Kullbergska sjukhusets mammografi. Inte för egen del, utan för att jag fikade tillsammans med en väninna som just blivit belyst.

Vi konstaterade att det både blivit bättre och sämre genom att mammografibussarna ersatts av en fast mottagning. Det kändes inte helt tillförlitligt att kliva in i den slitna barackbussen och känna hur den skakade när strömmen slogs på eller någon gick på ståltrappan. Samtidigt så var bussen mycket mer lättillgänglig. Nu får de kvinnor som ska undersökas använda kanske upp till en halv dag för att ta sig till "mammis".

Det är det väl värt, liksom alla kampanjer som kan bidra till att cancersjukdomar kan hindras är värda att stöttas.

torsdag 25 oktober 2012

Vinstvarning

De senaste två dagarna har debatten om vinst i offentligt finansierad verksamhet flammat upp. Anledningen är att Stefan Löfvén tagit bladet från munnen och lanserat en möjlig väg för hans parti, Socialdemokraterna. Partiet ska för övrigt diskutera frågan imorgon fredag, så sista ordet är ännu inte sagt.

Lösningen nu är att låta de privata utförarna öppna sina böcker och redovisa hur de använder pengarna.

Ja, det är förstås en möjlighet. Den rätta frågan då är att kräva samma offentliga redovisning av kommunernas och landstingens verksamhet. Företagen måste ju behandlas lika, eller hur?

Sedan finns förstås följddiskussionen om det är OK att privata företag bygger skolor - och gör vinst - där investeringarna oftast betalas med skattepengar - och att det inte är OK alls att man driver verksamheten med vinst.

Men det är förstås olika skattepengar som man betalar med.

onsdag 24 oktober 2012

Tryggare med larm än utan

I dag har vi haft kommunstyrelsen sammanträtt i Katrineholm. De flesta ärendena hade anknytning till budget, exempelvis genom att vi antog taxor och avgifter.

Bland många avgifter som höjdes fanns förslag om att höja trygghetslarmen. Om man inte tänker närmare efter, så är det enkelt att slå på någon femma, eller mer, i månaden i höjd avgift. Men för den som lever på marginalen, så kan höjningen vara avgörande om larmet ska vara på eller av.

Min och Centerpartiets uppfattning är att det är tryggare med larm än utan. Därför ställde jag mig bakom Anita Karlssons yrkande från vård- och omsorgsnämnden, där hon yrkade att taxan skulle lämnas oförändrad.

Mitt yrkande blev nedröstat till förmån för en höjning.

Trevlig Älg?

Min bloggarsyster i Gnesta, Ingalill, behöver inte åka långt för att gå på älgsafari. Snart sagt varje dag är älgkon på besök. Ibland vilar hon sig i trädgården, älgen alltså.

Vad kan man säga mer om detta? Trevlig Älg...

tisdag 23 oktober 2012

Vi vägrar vänja oss

I dag har jag en debattartikel i Katrineholms-Kuriren tillsammans med Centerpartiets ordförande Annie Lööf. Temat i artikeln är ungdomsarbetslösheten.

Artikeln hänvisar till den rapport som Centerpartiet har tagit fram.

söndag 21 oktober 2012

Framtidsbygget i Flen

Centerpartiet har under året arbetat med att ta fram ett nytt idéprogram, eller partiprogram, vilket man nu väljer att kalla det.

Arbetet leds av Per Ankersjö. Nu spurtar gruppen och det är därför extra roligt att Per Ankersjö kommer till biblioteket i Flen imorgon måndag för att berätta om Framtidsbygget och lyssna in lokala synpunkter.

lördag 20 oktober 2012

Svarar på mail

I dag redovisar Katrineholms-Kuriren hur bra de lokala partiernas främsta företrädare (gruppledare) är på att svara på e-post. Utgångspunkten är två brev som skickades ut i mitten av september.

Breven sändes ut en fredagskväll efter 18.

Centerpartiet i Katrineholm klarar oss bra i undersökningen, eftersom jag svarade redan på lördagmorgonen och jag har ju liksom en viss vana vid att svara på politiska brev.

Men vad säger annars undersökningen? Att politiker alltid ska vara tillgängliga och uppkopplade, oavsett om det är kväll eller helg? Eller finns det en norm för hur snart en fråga bör besvaras för att väljaren ska anse att det är godkänt?

Intressanta frågor för förtroendevalda och framförallt för alla dem som funderar på att engagera sig politiskt. Vilka krav ställs på en politiker och vilka krav kan man ställa, utan att de blir övermäktiga att leva upp till?

torsdag 18 oktober 2012

Bragdguld i december?

Lyssna och njut!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5312496

Kan det bli något annat än Bragdguld i december?

Smittad på vårdcentralen?

Hela dagen har nyheten rullat på radion att motståndskraftiga bakterier, de som ligger bakom det som brukar kallas sjukhussjukan, har spridit sig via vårdcentralerna.

Det är alldeles förskräckligt. Den som är på en vårdcentral är oftast i nedsatt skick och därmed extra mottaglig för smitta. De allra mest vanliga besökarna är dessutom äldre med olika krämpor.

Måtte dessa nyheter leda till bot och bättring!

När svininfluensan stod på vår tröskel, ledde hotet till att hygienrutinerna skärptes över lag. Detta måste ses som ytterligare en anledning att se över hygienrutinerna en extra gång

onsdag 17 oktober 2012

Lång dags färd mot natt...

... ja, så brukar jag beskriva kommunfullmäktigesammanträden som tar slut innan föredragningslistan är avklarad. Vid 23.24 avslutades måndagskvällens möte och den sena kvällstimmen hänger med en bra bit in i veckan.

Det vi trots allt hann ta beslut om var kommunens avfallsplan, där Centerpartiet fått med det mesta av de synpunkter och önskemål som vi förde fram i remissbehandlingen. Vi ska självklart följa frågorna vidare.

Det blev också debatt om avtalet med Trafikverket, där kommunen bakat samman en investering i ett järnvägsspår i samma beslut. Det fanns en hel del oklarheter kvar, som inte besvarades under kvällen, varför jag och Centerpartiets grupp stod kvar vid vårt krav på återremiss av ärendet. Vi behöver veta hur det går för Logistikcentrum för att veta hur väsentligt det är att göra hela investeringen i ett nytt spår nu.

Sådana svar saknades.

måndag 15 oktober 2012

Vilken skolverklighet räknas?

Socialdemokraternas ekonomiska talesman Fredrik Olovsson, tillika Arbetarkommunens ordförande i Katrineholm och ledamot av kommunfullmäktige, skriver i sin krönika i dag i Katrineholms-Kuriren om det Socialdemokratiska förslaget att minska klasserna i skolan.

Med hänvisning till forskningen läggs förslaget på riksnivå att minska klasstorleken med fem elever från förskoleklass till årskurs 3.

Men hur ligger det till i den verklighet som Fredrik Olovsson kan påverka? Hur ser klasstorlekarna ut i Katrineholm? Inte är det några små gulliga klasser där inte. I alla fall inte i den kommunala skolan.

På samma vis visar Olovsson med forksning att "det är bättre att gå på en ganska stor skola jämfört med en mindre".

Nu kan man förstås diskutera vad som menas med bättre och ganska stor. Spaltutrymmet tog lägligt nog slut där, men det kommer nog att komma många frågor om det.

För hur stor får en skola bli? I Österåker är det givna svaret att skolan inte får vara större än att alla elever kan bli sedda. Det torde vara ett svar som också forksningen skulle kunna finna stöd för.

Svensktoppen finare än Datainspektionen

Radioprogrammet Svensktoppen fortsätter sitt 50-årsfirande och har utsett de bästa låtarna genom tiderna. Listan toppas av "Du är min man" och "Guldet blev till sand". Båda låtarna riktiga långkörare på listan.

Denna lilla notis i lokaltidningen påminde mig om min insats för Svensktoppen. (Ja, någon vokal insats var det alls inte tal om.) För några år sedan fick jag erbjudandet om att vara med i Svensk-toppsjuryn. Jag tackade ja och rangordnade under fyra veckor låtarna i den ordning jag tyckte att de skulle ha.

Samtidigt så var jag nominerad till ledamot av Datainspektionens insynsråd genom dubbel nominering.

Den nomineringen, som dock inte ledde till någon plats, var jag minst lika stolt över. Men de flesta jag pratade med, ville hellre vara med i Svensktoppsjuryn.

Så olika det kan vara!

lördag 13 oktober 2012

Punktmarkering av skolan

Dahlström och Härnström har lärt sig hur man gör. I dagens Katrineholms-Kurir har de börjat dela ut budgetjulklapparna. Denna gång är det lärarna som får ett extra paket innehållande en miljon till högre lärarlöner.

Att lärarna har betydelse för elevernas skolresultat är tveklöst och i den meningen kan de höjda lärarlönerna vara ett steg i rätt riktning, för skolresultaten måste bli bättre inte minste för att våra elever ska ha en bra chans i vuxenlivet.

Men det verkligt intressanta med julklappsutdelningen är att det är just herrar Dahlström och Härnström som är tomtar och inte deras nämndordförande Anneli Hedberg (S) och Bo Sivars (M).

Rimligen borde (S)- och (M)-bröderna låta Hedberg och Sivars få ta åt sig något av äran. Det är ju dessa båda som har fått ta allt skäll när det har gått dåligt.

Eller är det så att det snart sker ett skifte i styrningen av skolan, och detta är en markering? En punktmarkering.

torsdag 11 oktober 2012

Vad kostar hemtjänsten i Katrineholm?

I dagens Katrineholms-Kuriren finns ett reportage från Svensk Personlig Assistans, som drivs av Anastasia Georgiadou.

Centerpartiet besökte företaget förra året, när vi firade Företagsamhetens dag 2 maj.

Nu var det Socialdemokraterna på riksdagens sörmlandsbänk som gästade företaget.

Det är bra att politiker och andra besöker företag. Det som dock förvånar från artikeln är raderna om att Anastasia Georgiadou haft problem med att få ut uppgifterna om vad hemtjänsten kostar från Katrineholms kommun.

Det kan ju knappast vara några affärshemligheter som det handlar om. Det torde vara samma uppgifter som man måste leverera in till SCB. Men det kanske finns problem inom förvaltningen med vilka handlingar som kan lämnas ut? Eller är det helt enkelt så att man inte kan svara på vad den egna verksamheten kostar?

Båda frågorna är allvarliga.

Förslag om Stortorget

På biblioteket i Katrineholm visas just nu fyra förslag som visar hur Stortorget skulle kunna se ut i framtiden. Ja, där finns faktiskt även ritningarna som visar hur Stortorget skulle bli när det senaste gjordes om. Omgörningen medförde för övrigt att Katrineholm förärades priset till Årets stadskärna.

Förslagen är ganska olika. I två av dem får torget två nya hus. I de andra två förslagen görs mer varsamma förändringar. I samtliga fall har murarna försvunnit.

Det viktiga med ett torg är att det är befolkat. Det måste vara trevligt att vistas där och det ska finnas en anledning att göra det. Därför behöver det både vara stort och litet och mysigt, samtidigt.

Jag tänker inte ta ställning för något alternativ här - än. Men jag vill framhålla att det är viktigt att kommunen inte har gått ut och frågat allmänheten om vad de vill ha, om man inte är beredd att bry sig om svaren.

En del av svaren kommer definitivt att kosta. Kanske så mycket att om de genomfördes så skulle annan verksamhet få stå tillbaka.

Landsbygden behöver bil och buss

I gårdagens Katrineholms-Kuriren var mitt insändarsvar om Centerpartiets syn på landsbygdens behov av transporter införd. Så här skrev jag:

"För Centerpartiet är människors möjlighet att röra sig en grundläggande frihetsfråga. Sverige är ett land med stora avstånd och det är viktigt för oss att människor även i framtiden kan bo och verka fritt oavsett om man bor på Stureplan eller på landsbygden utanför Katrineholm.

Vi ser inget motsatsförhållande mellan bilar och kollektivtrafik. För att klara våra miljö- och klimatmål måste koldioxidutsläpp, buller och partiklar från trafiken minska. På landsbygden är bilen central i många människors vardagsliv. Därför är det viktigt att utforma politiken så att landsbygden inte drabbas. En stegvis övergång till grönare bilism med elbilar, biogas och andra förnybara tekniker och drivmedel pågår och kommer att fortsätta.

Som ett grönt liberalt parti menar vi att det vore förödande att lösa klimatfrågan genom att begränsa rörligheten. Det skulle minska tillväxten och möjligheterna för människor att bo i hela landet. Det vore helt enkelt att lägga en våt filt över såväl jobben som landsbygden och våra redan trånga städer. Det kommer vi aldrig att medverka till."

onsdag 10 oktober 2012

Olämplig kombination

Nyligen uppmärksammades stort att hela "Södertäljerättegången" skulle behöva tas om därför att en nämndeman var jävig.

Nu befaras att detsamma ska ske i rättegången i Malmö.

Anledningarna är de samma. En nämndeman har utöver att vara nämndeman också varit ledamot i polisnämnden.

Detta är ytterst märkligt. De två uppdragen borde vara omöjliga att förena och det måste ha funnits flertalet tillfällen att förhindra detta. Först borde den som nominerats ha funderat över lämpligheten att ha dessa båda uppdrag, därefter borde partiet ha funderat och senare alla ledamöter i kommunfullmäktige och kommunens jurist. Den sista utposten borde vara tingsrätten själv.

Förhoppnings leder det som har hänt till en bättre kontroll vid tillsättandet av nämndemän. De kan inte sitta på fler stolar som kan konkurrera och innebära jäv, när de är satta till att döma.

måndag 8 oktober 2012

Jubileum i Julita

I går firade Julita Centerpartiavdelning sitt 80-årsjubileum. Det var en mycket trevlig tillställning, där tidigare årgångars centerföreträdare mötte dagens och kanske även morgondagens, eftersom de yngsta deltagarna var i skolåldern.

Hans Karlsson och Lars Pettersson uppmärksammades särskilt, då de båda gjort betydande insatser för såväl Julita som Centerpartiet. Båda hade kommunpolitiken som främsta arena. Lars Pettersson var på sin tid kommunalnämndens ordförande och därtill Sveriges yngsta.

Dagens avdelningsstyrelse med ordförande Anita Karlsson i spetsen genomförde arrangemanget på ett utmärkt sätt.

Grattis Julita C!

lördag 6 oktober 2012

Ljudet av tystnaden

Jag njuter. Tystnad är otroligt trevligt.

Under veckan som har gått har jag inte varit så mycket hemma. Det har varit kvällsmöten och dagaktiviteter som har upptagit min tid. Igår var jag hemma och jobbade i en otroligt påfrestande miljö.

En taklampa hoppade av vibrationer och det låg ett lågfrekvent buller och störde hela tiden.

Bortåt kvällningen hade jag fått nog och tänkte felanmäla. Då hörde jag ett hoppfullt samtal från trapphuset. Där fanns redan två av mina lika störda grannar som väntade på vicevärden och räddningen.

De hade dock inte någon hoppande lampa att komma med, så jag hade det nog värst, eftersom fläkthuset bor rakt ovanpå min lägenhet.

När så fläkten stängdes av bröt tystnaden ut. Ljudet av tystnad var alldeles underbart!

När sedan grannen kom med äppelkaka för att fira, då kunde det inte bli mycket bättre!

onsdag 3 oktober 2012

Åter i riksdagen

För precis ett år sedan gjorde jag ett inhopp i riksdagen. Det känns som lite länge sedan och ändå som igår.

I dag får jag tillfälle att besöka riksdagen igen. Den här gången gör jag det som ledamot i referensgruppen för Informationshanteringsutredningen.

Det är minst lika krångligt som namnet är långt. Det handlar om hur man kan reglera den information som en myndighet kan hämta hem hos en annan myndighet och som i dag blir offentlig handling när den ankommer till den nya myndigheten, trots att den kanske inte är det hos den myndighet som den lämnade.

Vi som ledamöter i kommittén ska se till att utredningen inte lägger förslag som strider mot allmänhetens intresse av att kunna använda sig av offentlighetsprincipen.

måndag 1 oktober 2012

Nu är det invigningsdags av Östra förbifarten

Det är en glädjens dag i dag i Katrineholm. Östra förbifarten ska invigas och äntligen ska den tunga trafiken lämna stadens centrala delar.

Byggstarten kom till under Åsa Torstenssons tid som infrastrukturminister. Jag fick som ledande (C)-företrädare i Katrineholm vara med och uppvakta henne vid ett möte på Gröna kulle, där vi lämnade över fakta och en alldeles speciell för-bi-leds-produkt för att påminna om behovet.

Åsa Torstensson hade också förmånen att starta byggstarten.

Nu blir det ingen ministermedverkan när vägen väl är färdig. Men så mycket bättre start för nya landshövdingen Liselott Hagberg kan det väl inte bli, än att få inviga en väg.