måndag 31 augusti 2015

Säger nej till reserver i äldreomsorgen

Nej, kommunstyrelsen tycker inte att det behövs reserver, ekonomiska sådana, i äldreomsorgen, vilket jag och Anita Karlsson föreslog i en motion. Vi tycker att det är bra att ha reserver att ta av, till sådant som inte är förutsägbart. Nu blir det att försöka övertyga kommunfullmäktige. I väntan på det, så följer härmed min reservation i kommunstyrelsen:

"Centerpartiets motion handlar om att skapa ekonomiska reserver för att möta oväntade volymökningar inom äldreomsorgen. Även om resurstilldelningen styrs av demografin, så säger befolkningens åldersfördelning inte allt om vilka resurser som verkligen krävs under året för att möta de äldres behov. Ingen kan exempelvis förutsäga vilka hjälpbehov som kan uppkomma efter en sjukhusvistelse. Exempelvis uppstår inte behovet av dubbelbemanning på ett planerat sätt, utan det sker efter en icke alltid förutsägbar fysisk försämring.

För att då kunna möta svängningarna inom äldreomsorgen, som inte beror på antalet äldre som bor i kommunen, utan helt enkelt på deras hälsa och hjälpbehov, så behöver det finnas särskilda medel som kan tas i bruk efter ansökan. Alltså ett buffertsystem som i grunden liknar det som gäller inom Bildningsförvaltningen för antalet barn, och där förvaltningen kompenseras i efterhand om antalet barn ökar.

Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar i yttrandet att dagens system för fördelning av resurser inte är optimalt och ger motionärerna från Centerpartiet rätt i att resursfördelningssystemet behöver tillföras fler aspekter, exempelvis antalet personer i behov av insatsen och vilken typ av insats.

I motionen pekar Centerparitet på att det behövs ett system motsvarande Bildningsförvaltningen, men det är en vantolkning av motionen att skriva in hur ofta avstämningarna ska ske. Syftet med motionen är att peka ut centrala reserver som kan användas om verkligheten avviker från planen i budgeten. Detta i avsikt att de som behöver hjälp också ska få det.

Mot bakgrund av detta yrkade jag bifall till motionen. Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet."

onsdag 26 augusti 2015

Lyssna till barnen - också

I dag ska kommunstyrelsen besluta om Centerpartiets motion om att Katrineholm ska införa medborgarförslag. Medborgarförslag innebär att de som är skrivna inom kommunen kan lämna förslag och få dem bedömda. Det gör att även barn och unga kan få sina idéer prövade.

Men detta vill inte majoriteten införa, enligt förslaget i handlingarna.

Vi tycker att kommunen ska lyssna till allas förslag, inte bara till dem som hittar en trappa upp på Gröna kulle.

tisdag 25 augusti 2015

Reservera mera

Bland kommunstyrelsens handlingar döljer sig tre avslagna motioner. Ja, de är inte avslagna än, förstås och jag ser hellre att de motioner som jag varit med om att skriva blir bifallna.

Centerpartiet tycker att kommunen ska reservera mera för att bättre kunna möta svängningar inom äldreomsorgen. Det tycker nästan vård- och omsorgsnämnden också, men för säkerhets skull så avslår man motionen! För så måste man göra, om förslagen kommer från fel håll...

Det är lite olika, som jag brukar säga.

måndag 24 augusti 2015

Veckan igång med 600 sidor

I tre olika delar kom kommunstyrelsens handlingar i fredags klockan 16. Jag lyckades inte öppna alla, men det klarnade nåogt under helgen och idag lyckades jag ladda ner den sista och största delen.

Det är inte rimligt med denna arbetsfördelning, det blir ärenden som inte kommer att bli så väl granskade som de egentligen förtjänar. Hoppas ändå kunna göra mitt bästa, trots att tiden för reflektion och förankring är knapp.

onsdag 19 augusti 2015

Få hittar miljöbilen

Vardagens miljöhjältar är de personer som inte skapar miljöfarligt avfall eller som ser till att det hamnar på rätt ställe. Under tre dagar har Centerpartiet i Katrineholms kommun "skuggat" Stenas miljöbil, som för Sörmland Vattens räkning samlar in miljöfarligt avfall i kommunen. Resultatet är magert. Få hittar miljöbilen, som under någon timme parkerar vid en återvinningsstation i kommunen. Men de som kommer blir glada över en pratstund och lite fika!


Hans Linke och Ann-Charlotte Olsson mötte upp i Valla och Sköldinge.Maria Brantö gjorde mig sällskap i Katrineholm, där också Bertil Carlsson dök upp vid Backavallen.

måndag 17 augusti 2015

Giftfri vardag

Giftfri vardag är en av Centerpartiets viktigaste frågor att driva. I valrörelsen uppmärksammade vi dem som gör rätt idag genom att lämna in miljöfarligt avfall i stället för att låta det stå kvar hemma eller ännu värre låta det komma ut i naturen. Nu gör vi om turen, eftersom frågan är lika viktig alla år.

Sörmlands Vatten kör i veckan som kommer, med start idag måndag, runt med miljöbilen i Katrineholms kommun och gör insamlingsstopp på olika platser. Här kommer även Centerpartiet att möta upp för att träffa vardagens miljöhjältar.

Resan börjar i Forssjö, återvinningsstationen vid idrottshallen, Svanvägen, klockan 17.00-18.00. Centerpartiet kommer att vara där, liksom vid de följande stoppen i Strångsjö, Valla, Sköldinge, Backavallen, Malmgatan, Björkvik, Bie och Julita.

Åt skogen med alla lingon

Ja, det går åt skogen så ofta som det bara går. Mina samlargener är så otroligt starka, särskilt i dessa skogstider. Det är omöjligt att avstå när hela skogen väntar...

Höstens första kommunfullmäktige

Ja, nu är den politiska höstsäsongen igång på riktigt. Om några timmar är det dags för kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. Kvällen bjuder inte på papperet på några stora debatter, men vänta bara! Det lär bli en del diskussion om Handelspolicyn. Om var man kan parkera i Katrineholm...

fredag 14 augusti 2015

Trovärdighet krävs av överförmyndare

I dag skriver Katrineholms-Kuriren om vad oppositionen tycker om Överförmyndarens frispråkighet. Jag uttalar mig för Centerpartiets räkning och poängterar vikten av att allmänheten kan ha förtroende för överförmyndaren som myndighet och person. En motion om att denna post inte ska tillsättas politiskt måste komma snarast.

onsdag 12 augusti 2015

Glass i stora lass...

... och en massa politik!

Ikväll är det dags för Centerkvinnor från hela länet att samlas på Grinda gårdsglass utanför Malmköping för att träffas, diskutera Centerkvinnornas viktigaste frågor och äta glass i stora lass.

För egen del är jag lite av spindeln i nätet, så det är bara att hålla tummarna för att allt kommer att gå vägen.

Vad hände i Norge...?

Min partisyster och medresenär Ingalill Fredriksson har börjat blogga om resan till Norge. Om du vill veta hur det såg ut där vi var, så är det bäst att följa hennes blogg

tisdag 11 augusti 2015

Överförmyndarnämnd nästa

Lokaltidningen skriver idag om att Joakim Truedsson, till vardags överförmyndare i Katrineholm, inte gillas av alla socialdemokrater i länet för de synpunkter som han framför som sig själv på Facebook.

Det är ju en intressant rapportering. En person vars omdöme ifrågasätts av sina egna partibröder och partisystrar är kanske inte riktigt rätta personen för att sköta angelägenheterna för människor som av någon anledning inte klarar ut de ekonomiska och rättsliga bestyren själv utan behöver god man eller förmyndare.

Centerpartiet har tidigare tillsammans med andra partier i Katrineholm motionerat om att den politiska tillsättningen av Överförmyndare ska brytas. Det är dags att motionera igen. Överförmyndarnämnd nästa.

måndag 10 augusti 2015

Alltid en solstråle!

Lokaltidningen Katrineholms-Kuriren delar ut tröjor till personer som är värda lite extra ljus på sig, därför att de sprider glädje och är Solstrålar. I veckan som gick uppmärksammades de goda centerpartisterna Åke och Ingrid Wahlström. Den här gången inte precis för att de ingår i rörelsen, utan för att de är en morfar och en mormor som alltid ställer upp - i vått och torrt.

Ingrid Wahlström lyckades också i artikeln få in en mening om Centerkvinnorna och att vi var med i Vårruset i Norrköping. Jätteskoj med denna oväntade publicitet. Nu får vi öka insatserna för att bevara konditionen inför nästa år! Heja, heja!

söndag 9 augusti 2015

Kvinnofrid ska råda

Katrineholms-Kuriren citerar på ledarplats Polisens uppmaning att inte jogga med hörlurar i öronen med anledning av överfallsmordet på en kvinna i veckan.

Jag gillar inte uppmaningen. Vi ska kunna röra oss fritt och säkert i Sverige var vi än befinner oss. Ingen ska behöva inskränka sin frihet på det sättet. Alla har rätt att vara trygga.

Redan på Magnus Ladulås tid infördes kvinnofrid. Kvinnofrid ska självklart råda i Sverige 2015.

Tillfälligt avbrott

Orden tycks ha tagit slut. Det är inte sant. Det är heller inte sant att det har hänt bloggaren något. Men jag har varit på resa och avkopplad i stället för extremt uppkopplad, därav denna långa bloggtystnad.