torsdag 28 april 2016

Snö-pligt?

Jo, det känns snö-pligt att det snöar bara några dagar före Valborgsmässoafton och precis när trädgårdens japanska körsbärsträd har slagit ut och jag liksom inte behöver åka till Kungsträdgården i Stockholm för att se på blomningen.

Men det kommer väl andra dagar, mer snöfria.

onsdag 27 april 2016

Gömmer revisorernas rapport

I dag när kommunstyrelsen i Katrineholm höll sitt sammanträde hade vi som ett ärende revisorernas granskning av Logistikcentrum. I denna framförs en kritik som borde vara svidande. Att den här rapporten skulle komma vad det som ifjol avgjorde att majoriteten kunde bevilja sig själv ansvarsfrihet. Vi i oppositionen ansåg att det inte gick att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet innan det fanns klarhet i hur projektledaren kunde betala ut ersättning för marknadsföring som en utanordning med utfästelser för ett par år framåt i tiden.

När bokslutet skulle behandlas i kommunfullmäktige fick vi inte prata om denna rapport. Den skulle granskas i kommunstyrelsen och sedan...

Men när den idag nådde kommunstyrelsen, då var tongångarna andra. Vi från oppositionen ville lyfta rapporten till kommunfullmäktige. Det ville inte Dahlström och övriga i majoriteten.

Nu får vi ta den dit på annat sätt.

Men jag tänkte som Emil i Lönneberga om sockerdrickan; "när en inte har pengar då kan en inte dricke sockerdricke, och när en har pengar då får en inte köpe. När hunnan ska en då dricke sockerdricke?"

tisdag 26 april 2016

Stöttar föreningslivet

Nu har jag lämnat in Centerpartiets förslag till planeringsförutsättningar för Katrineholms kommun. Vi har med förslag om en stöttning av föreningslivet, de enskilda vägarna, satsningar på landsbygden och på "fler händer i vården". Eftersom osäkerheten är stor, så återkommer vi i höst med mer detaljerade förslag. Det vi har utgått från är det program som väljarna gav oss stöd för att försöka genomföra.

måndag 25 april 2016

30 år sedan Tjernobyl

I morgon, den 26 april, är det 30 år sedan olyckan i Tjernobyl. Det var efter detta som svenska folket lärde sig vad vad becquerel är. Hur många becquerel är det i en bäckforell?

Jag minns hur jag en månad efter olyckan, eller katastrofen, gjorde besök i Sörmland. Min gamla arbetskamrat hade klippt bort all persilja som befann sig ovan jord. Det var starkt att inte kunna äta det som växt i egna trädgårdslanden. När jag ungefär 14 år senare besökte Thorbjörn Fälldin, som fyllde 90 år häromdagen, så berättade han om kvällstidningen som bara på skoj tog med sig en mätare upp till Ramvik för att se om det var någon radioaktivitet där. Mätaren slog i botten och det blev stora rubriker om hur kärnkraftsmotståndaren drabbats av kärnkraftsolycka.

Svamp, bär och vilt kastades för att inte riskera människors hälsa.

Tjernobyl visade kärnkraftens avigsidor - följderna av en olycka. Tack och lov håller den svenska kärnkraften äntligen på att avvecklas. Den avvecklas genom att den inte längre bär sina egna kostnader och för att alternativen utvecklas.

Rörigt bland språkrören

Miljöpartiet de gröna har problem. Det är väl dagens, och antagligen morgondagens, underdrift. Deras språkrör Fridolin och Romson har gjort olyckligt uttalanden eller gjort helt fel saker enligt den regelbok som krishantering brukar utgå från.

I dag försökte de göra rätt genom att avgå och ändå inte avgå. Resultatet lär bli att diskussionerna kommer att följa Miljöpartiet fram till kongressen och kanske även efter den. Det är synnerligen rörigt bland språkrören. Mitt tips är att ett av rören kommer att få gå och att det inte blir den yngsta av dem. Troligtvis innebär avgången även att det blir ministerskifte i regeringsfabriken.

"Rörigheten" kring Miljöpartiet beror förstås på att det är ett parti som varken vill vara eller är ett parti som andra. Partiet har aldrig suttit i någon regering, bara rört sig i regeringskansliet. Det är också en komplikation att ha sina partiledare som ministrar och lämna miljöpartirörelsen åt sitt öde. Att regera är ett både ock, att vårda besluten och att vårda det egna partiet. Men man kan inte vara i opposition mot regeringen i riksdagen. Sådant finns det inte utrymme till.

fredag 22 april 2016

Nu mot Umeå och Centerkvinnorna

Ja, nu blir det andra bullar av! Nu åker jag till Centerkvinnornas förbundsstämma i Umeå för att under tre intensiva dagar lägga gammalt bakom och starta nya idéer om hur världen kan bli mer jämställd.

Det ska bli roligt!

En sann brobyggare

Katrineholms-Kuriren skrev redan igår om invigningen av den nya bron i Värmbol. Den döptes till Östdals bron, efter legendaren Erik Östdal Gustavsson.

Han är en sann brobyggare, som idrottsprofil, föreningsledare, hembygdsvän och mycket annat.

I min hemstad Uddevalla finns en bro som heter Hanssons bro. Jag vet inte vem Hansson är, troligen en köpman som finansierade bygget.

De som bor i Katrineholm idag vet mer om vem Östdal är. Han är en sann brobyggare.

torsdag 21 april 2016

Lite av varje om bokslutet

Veckan har varit intensiv. När det är så hinner jag inte sköta min blogg på allra bästa sätt. Men här kommer det anförande som jag höll om bokslutet i måndags.

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

I lördags kväll var här stor gala – Katrineholmsgalan. Katrineholms kommun var klädd till fest – i dag är vi i den grå vardagen och ska debattera kommunens bokslut för 2015. Användes pengarna rätt? Gjorde kommunen rätt saker? Kunde resurserna ha använts på annat sätt?

Ja, självklart kunde siffrorna och bokstäverna varit annorlunda i bokslutet, om Centerpartiet fått igenom våra förslag. Exempelvis så skulle den buffert som vi i Centerpartiet anser behövs för att möta svängningar inom äldreomsorgen ha kunnat täcka upp för vård- och omsorgsnämndens underskott.

Revisorerna ger oss stöd i detta, när de i sin berättelse pekar på att ”Även vård och omsorgsnämndens problem att klara sin verksamhet inom budgetram behöver hanteras. Hur förändringar i demografi och ökad vårdtyngd ska hanteras i förhållande till resurstillgång anser vi behöver uppmärksammas ytterligare.”

Det är ganska precis det som vi motionerade om från Centerpartiets sida i en motion om behovet av buffert. Men vi var antagligen för tidigt ute med vårt förslag.

Gick då året bra?

Revisorerna konstaterar att den finansiella måluppfyllelsen är mycket stark. Men så kommer de till verksamhetsmålen och är alls inte lika övertygade. Endast två av tio uppfylls. Verksamhetsmålen måluppfyllelse är svag.

Vad gör vi åt den kritiken? Sänker kraven eller ökar insatserna? Ett ytterligare alternativ är att göra dokumenten mindre ”mål-niga”. Jag känner viss sympati för den senare lösningen.

I fjol så kom diskussionen om bokslutet mycket att handla om Logistikcentrum med anledning av de fakturor och utanordningar som uppmärksammats av media. Beslutet om ansvarsfrihet sköts upp till kommande kommunfullmäktige och majoritetsbeslutet blev att bevilja ALLA ansvarsfrihet utan någon särskild granskning av kommunstyrelsens ansvar för Logistikcentrum. Revisorerna skulle dock göra en genomgång senare under året.

Revisorernas rapport om Logistikcentrum har inte varit hos kommunfullmäktige. Det vi kan se nu är sju kritiska rader från revisorerna, som sammanfattar granskningen på följande sätt: ”Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte helt har följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning avseende Logistikcentrum. Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyll.”

Det är väldigt diplomatiskt uttryckt. ”Kommunstyrelsen har inte helt följt lagstiftningen, inte följt projektdirektiv och delegationsordning.” Vad får det för konsekvenser, att kommunen inte har följt lagen? Och varför har inte kommunstyrelsen behandlat rapporten?

Frågorna hopar sig och det är märkligt att en fråga som har väckts i kommunfullmäktig inte kommer tillbaka för avrapportering i kommunfullmäktige.

Det finns också anledning att vara kritisk till de ”delade affärerna”, Shared Business Services, som innebär att KFAB och KIAB tvingas köpa administrativa tjänster av kommunen. Revisor Marita Bengtssons skrivningar är skarpa om de delade affärerna som inte har fungerat tillfredsställande och där revisorn rekommenderar styrelsen och VD att förstärka den interna kontrollen kring de ekonomitjänster som levereras från kommunen. Det är inte acceptabelt att ekonomin sköts på ett sådant sätt att det vållar bolagen extra kostnader.

Ytterligare som är intressant i materialet kring bokslutet är sidan 174 i kommunfullmäktiges handlingar, där PWC har gjort en sammanställning över hur ekonomin för nämnderna har förändrats över året, det vill säga de avvikelser som har rapporterats. Särskilt intressant är Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens ekonomiska utveckling, där kommunstyrelsen omfördelade medel vid aprilsammanträdet. Det är inte helt tydligt hur det ligger till, men sammanställningen skulle kunna tolkas som att socialnämnden kunnat redovisa ytterligare 11 miljoner i underskott och vård och omsorgsnämnden ett sammanlagt underskott om närmare nio miljoner. Det vore bra om det blev tydligt hur det ligger till."

onsdag 20 april 2016

Mer än otur om de tänker

Den här veckan är inte precis Miljöpartiets vecka. Först avgår bostadsminister Kaplan medan oförstående miljöpartister tittar på. Sedan ser det ut som om Vattenfall ska sälja sina brunkolsgruvor, samma gruvor som miljöpartisterna gjorde stor affär av i valrörelsen. Åsa Romson lyckas kalla terrorhandlingarna 11 september för en olycka. En miljöpartist som kandiderar till Miljöpartiets partistyrelse vägrar ta en kvinnlig journalist i hand - förklaringen till denna vägran är i princip att det kan väcka sexuella lustar om kvinnlig hud berörs...

Slutligen, eller ja, det är nog inte det sista, försöker planeringschef Magnus Johansson, tidigare kommunalråd i Eskilstuna, att styra vad TV-journalister ska rapportera om.

Nej, det är inte riktigt Miljöpartiets vecka. De har liksom mer än otur. Om de tänker.

Mängdbrott kan stoppa stöldligor

Centerpartiet beslutade på stämman i Falun om en ny brottsrubrik - mängdbrott, som ett verktyg att använda mot stöldligor. Begreppet gör det möjligt att räkna samman det olika brotten så att de sammantaget får ett högre straffvärde. Nyligen antog riksdagen Centerpartiets förslag. Jag och riksdagsledamot Johan Hedin skrev om denna framgång i ett inlägg som Katrineholms-Kuriren publicerade 19 april.

Kringresande stöldligor har länge varit ett problem som ställer till med stora bekymmer för företagare och privatpersoner över hela landet. Senast i K-K 9/4 fanns notiser om drivmedelsstölder. Ligornas höga aktivitet har skapat stor otrygghet, inte minst på landsbygden där polisens närvaro är lägre.

Utanför storstäderna är det ofta långt till närmsta polis och folk upplever ofta att dessa brott inte tas på tillräckligt stort allvar. Att utredningar läggs ner innan de ens har börjat, trots att det kan finnas utredningsuppslag genom exempelvis mobilfoton, signalement och till och med registreringsnummer, upplevs som oerhört frustrerande.

Om inget görs och ligorna tillåts härja fritt utan att löpa särskilt stor risk att åka fast så riskerar förtroendet för rättsväsendet urholkas. Det vore mycket olyckligt.

Därför har Centerpartiet reagerat på regeringens passivitet. Därför har vi sedan en längre tid drivit på för att få dessa brott högre prioriterade – så att hela rättssamhället får möjlighet att agera med kraft mot systematisk brottslighet. Vårt förslag, som riksdagen nu ställer sig bakom, innebär att ett nytt brott - systematiska stölder - ska införas. Det handlar krasst om att höja straffvärdet, så att denna typ av brottslighet ger fängelse i minst ett år.

Då blir dessa brott högre prioriterade för polis och åklagare och den senare kan också yrka på utvisning i de fall det är fråga om utländska stöldligor. Samtidigt ska den “mängdrabatt” som i praktiken ges den som begår många brott ses över, så att inte straffvärdet urholkas den vägen.

Att skärpa straffen är en del. Att polisen har förutsättningar att göra sitt jobb är en annan. Centerpartiet har därför också aviserat en satsning om 2 miljarder för att polisen ska kunna anställa, och utbilda, fler kollegor och stärka sin kompetens inom flera olika områden. Det är en viktig del som inte får glömmas bort.

Tillkännagivandet innebär att riksdagen nu röstar för Centerpartiets motion om systematiska stölder, efter det att en majoritet i justitieutskottet ställt sig bakom förslaget. Det innebär att regeringen genom tillkännagivande ges i uppdrag att agera i enlighet med detta. Det är en framgång för Centerpartiet i opposition, men framförallt är det en stor seger för laglydiga medborgare som inte tolererar systematisk kriminalitet.

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet i Katrineholm

Hör folket om torghusbygget

På kommunfullmäktiges dagordning i måndags kväll stod Kristdemokraternas motion om att ordna en folkomröstning om torghusbygget. Så här löd mitt inlägg, där jag försökte förmå majoriteten att bifalla motionen:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Centerpartiet har fört en rak linje när det gäller förslagen om att förse Stortorget med nya byggnader. Vår syn är inte nya hus som ger torget liv, utan det är människor och aktiviteter. Därför yrkade vi avslag till att avsätta medel till arkitekttävlingen och vi drev frågan om att förhindra byggnationen på Stortorget som en valfråga. Dessutom har vi yttrat oss vid alla tillfällen i detaljplaneprocessen.

Förslaget om byggnation på Stortorget är en fråga som engagerar.

Här handlar det dock om Katrineholms historia, om de riksintressen som är förknippade med stadens framväxt kring järnvägen. Katrineholms kommunledning har inte någon stolt historia av att lyssna till opinioner eller av att låta enskilda medborgare lägga förslag som behandlas i god politisk ordning. En folkomröstning enligt motionens intentioner skulle visa på ett förändrat synsätt, där majoriteten är beredd att lyssna till kommuninvånarnas synpunkter och därefter ta ställning. En folkomröstning blir därmed en utveckling av folkinflytandet.

Mot bakgrund av detta yrkar jag och Centerpartiet bifall till motionen.

tisdag 19 april 2016

Ingen debatt om säkrare skolvägar

Ibland hjälper det inte hur väl man förbereder sig, det blir ingen debatt i alla fall. Så var det igår. Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande, som skulle ha svarat på mina frågor om trafikmiljön kring kommunens skolor och förskolor med Sandbäcksskolan som exempel, var helt enkelt sjuk.

Nu blir det att se fram mot debatt på majmötet i stället.

måndag 18 april 2016

Intressanta tankar om att tänka fritt

Två artiklar, bara en bladvändning emellan, i dagens Dagens Nyheter handlar om det samhällsklimatet och om hur idéer och tankar förs fram. I ett liberalt samhälle är den fria tanken viktig, att alla ska få säga sitt, men att man till sist landar i en kompromiss. Om detta handlar Roger Cohens artkel. Detta fria samhälle är hotat av intolerans och ovilja att kompromissa. I ställer frodas konflikter och auktoritet.

På nästa sida skriver Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen, om hur kritikerna mot bygget av ett Nobel Center arbetar genom att sprida osanningar. "Fakta får allt svårare att tränga fram. Myterna frodas."

Båda artiklarna säger mycket om samhällsklimatet och om teknikutvecklingen. Vi har fått mycket större möjligheter att skaffa oss fakta, men också fler möjligheter att sprida våra egna sanningar. Det som krävs är att samhället tillåter ett fritt meningsutbyte och att de som deltar, aktivt eller passivt, bär med sig en källkritisk granskning. Det ansvaret är stort i ett fritt, liberalt samhälle. Liksom ansvaret är stort att vilja söka kompromisser som kan ena.

söndag 17 april 2016

Innehållet viktigare än kartan

Centerpartiets distriktsstämma i Flen enades kring ett uttalande om regionaliseringen. Vi gillar decentraliseringen, men det finns delar som vi vill göra på annat sätt. Här följer uttalandet i sin helhet:

"Stämman uttalar sig positivt till en storregion till 2023, men inte nödvändigtvis den karta som indelningskommittén presenterade.

Decentraliserad makt är en förutsättning för nya regioner. För Centerpartiet är det viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. När Indelningskommittén nu har lämnat sitt förslag till ny länsindelning anser vi att förslaget också måste innehålla en decentraliseringsreform som konkret innebär att statlig makt och statliga resurser flyttas till regional nivå.

Oavsett om länsindelningen förändras behövs samarbeten över gränserna. Som vi ser det finns det nämligen inte någon region med rimlig geografisk och befolkningsmässig storlek som på egen hand till 100 procent klarar nutida eller framtida utmaningar inom exempelvis en allt mer högspecialiserad sjukvård. Viktigast av allt är dock att gränserna ritas underifrån och att vi som medborgare och beslutsfattare kan känna en legitimitet och ser en verklig nytta av en förändring.

Med ovanstående som bakgrund har Centerpartiet i Sörmland på sin distriktsstämma beslutat följande:
• Funktionalitet och decentraliserad makt är viktigare än kartgeografi.
• Vid en ny regionbildning förutsätter Centerpartiet att varje enskild kommun som gränsar mot annan region själv får avgöra sin regiontillhörighet.
• Oavsett ny gränsdragning måste funktionella samarbeten ske över gränserna för bästa möjliga service till våra invånare.
• Vi förordar en storregion till år 2023."

fredag 15 april 2016

I dag har vi tagit oss ton...

Klöver dam har framträtt på Furuliden. Vi Centerkvinnor i Stora Malm sjöng under Majvor Linds ledning en rad vårsånger och gamla slagdängor. De boende applåderade snällt till vad vi åstadkom. Övning ger kanske färdighet.

Intressant besök på ambulansenGårdagskvällen innehöll ett intressant studiebesök på den nya ambulansstationen i Katrineholm. Vi i Centerpartiet fick se en väl genomtänkt station och fick mycket information om vad man bör tänka på när ambulansen kommer.

onsdag 13 april 2016

Att utreda eller icke utreda

Lokaltidningen skriver om hur kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ska tillsätta en utredning om hur det egentligen gick till när byggnationen av området kring Djulö skola. Trots att man kunnat få intryck av att en utredning är igång, så visar det sig att ingenting har hänt. Eller i varje fall mycket lite.

Det är helt enkelt pinsamt. Säger man att man ska göra en utredning, så måste det ske också. Tomma löften räcker inte.

måndag 11 april 2016

Varierad vecka väntar

Först kommunpolitik, sedan Zonta-träff, presstöd, näringsliv, bankstämma, ambulansbesök, sångstund, stämma och gala. Det är minsann en varierad vecka som väntar.

På den kommunala dagordningen står nästa måndags kommunfullmäktigesammanträde, där 2015 års bokslut ska debatteras. Dessutom är det sedvanliga ärenden, inklusive min interpellation om säkrare skolvägar.

Så det är väl bara att sätta igång förberedelserna. Fortsättning följer.

lördag 9 april 2016

Stor miljövinst om biogas kan tas ur havet

Dagens Nyheter berättar idag om hur sjöpungar kan bli biogas.

Det är ett jättestort framsteg. Sjöpungar är djur som "äter" kväve och fosfor likt musslor, men utan att bilda hårda skal. Tekniken att skörda musslor kan lika bra användas till att skörda sjöpungar. Biomassan blir sedan biogas och näringsrik gödsel. Det är alltså små reningsverk som dessutom kan användas till att ta fram bränsle till den fossilfria fordonsflottan.

Det blir alltså en mycket stor miljövinst, av ett djur som tidigare sågs som en störning vid musselproduktionen.

Hoppas att tekniken kan slå igenom stort och att detta kan bli en väg att befria Östersjön från en del av övergödningen.

Kärnkraften avvecklas

Äntligen! Nu avvecklas kärnkraften med stormsteg. Till och med elföretagen drar slutsatsen i en debattartikel på DN Debatt att kärnkraften är olönsam om den inte får en annan beskattning!

Jag hoppas att inte regeringen vacklar, utan fortsätter den avveckling som centerledaren Maud Olofsson påbörjade genom Alliansregeringens energiöverenskommelse, som innebär att kärnkraften avvecklas genom att den får bära sina egna kostnader.

fredag 8 april 2016

Innehållet viktigast för skolan

Igår skulle jag och flera ledamöter från Centerpartiet i Katrineholm ha besökt den nya storskolan i Nyköping. För min del blev det inget skolbesök, eftersom mötesplanerna blev annorlunda än vad jag hade tänkt.

Men de som kunde vara med på besöket på högstadiet Alpha i Nyköping var imponerade av vad de såg. De besökte en stor skola uppdelad i mindre enheter.

Det är så klart innehållet som är det viktiga i en skola och att eleverna får den undervisning och utbildning som de behöver för att växa som människor och vara väl rustade för ett yrkesliv. Det här är viktigt att ha med sig inför skolplaneringen i Katrineholm.

Uppmärksammar säkrare skolvägar

Trafikmiljön runt Sandbäcksskolan med skola och förskolor är stökig, för att inte säga rent ut, farlig. Jag har ställt frågor till bildningsnämndens Johan Söderberg (S) för att få svar på vad kommunen gör för att se till att trafikmiljön blir så säker som möjligt.

Mina frågor, som kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i april, blev till en notis i lokaltidningen.

I dag uppmärksammas trafiksituationen lite större av Katrineholms-Kuriren.

Frågan är naturligtvis för viktig för att ta en strid om äran. Det viktiga är vad som kan och ska göras för att trafikmiljön kan bli säkrare.

Jag och Centerpartiet väntar på kommunens svar.

torsdag 7 april 2016

Koll på Sörmland

I dag lär jag kunna se hur långt våren har kommit i Sörmland... Först blir det en tur till Strängnäs och därifrån mot Nyköping.

Det blir en spännande dag med kyrkliga spörsmål i Strängnäs och med skolbesök på Nyköpings berömda storskola.

Det blir nog vidare rapporter så småningom om det som kan och får berättas från dagen.

onsdag 6 april 2016

Socialdemokraternas dubbla budskap

Före valet lovade Socialdemokraterna att arbetsgivarnas sjuklöneansvar för den andra sjuklöneveckan skulle slopas.

I dag är tongångarna andra.Nu är det inte tal om att ta bort, utan mer om att lägga till. Arbetsgivarna ska betala för landets långtidssjukskrivna.

Tyvärr stiger sjuktalen. Men att vältra över kostnaderna på arbetsgivarna, så borde regeringen leta efter andra vägar som uppmuntrar arbetsgivare som håller sin personal frisk.

Det är ett enkelt budskap - inte ett dubbelt!

Vilka förutsättningar?

Katrineholms kommun har en egen planeringsmodell. Enligt denna ska planeringsförutsättningarna, alltså hur nämnderna och förvaltningarna ska tänka när de gör budget för nästa år, presenteras och beslutas om i april. Detta sker vid kommunstyrelsens sammanträde i april, då i bästa fall allmänheten inbjudes att gästa det.

Till förutsättningarna hör att tjänstemännen gör en sammanställning av sådant som kan tänkas påverka förhållandena nästa år. Detta görs för att majoriteten och oppositionen ska ha något att utgå från när vi gör politiska prioriteringar.

Tjänstemännens förutsättningar brukar komma i samband med bokslutet. I år har vi tagit bokslutet för 2015, men några nya förutsättningar har inte kommit. Inte före Påsk och inte, så här lång efter Påsk.

För att uttrycka det milt, så är förutsättningarna inte särskilt goda för ett demokratiskt, väl förankrat arbete.

Men det är väl lite olika? Som vanligt.

Ibland hjälper det att blogga. 16.16 kom tjänstemännens förslag.

tisdag 5 april 2016

Så sårbart är Sverige

Hör på nyheterna hur Sveriges apotek drabbats av ett så stort datakrångel att inte några elektroniska recept har kunnat lämnas ut.

Det känns ytterst osäkert. "Men det finns reservrutiner", säger den intervjuade kvinnan i inslaget.

Det känns ju tryggt, men ska detta verkligen kunna hända? Så sårbart är Sverige, med andra ord.

måndag 4 april 2016

Sorgligt använda biståndspengar till FN-kandidatur

Läser i Dagens Nyheter om hur regeringen till varje pris vill få in Sverige som ledamot i FN:s säkerhetsråd. Regeringen låter till och med biståndsmedel gå till att bjuda strategiska ambassadörer till Sverige.

Hela hanteringen känns oerhört sorglig. Kan Sverige inte bli medlemmar på vanligt sätt, så har Sverige inte något i säkerhetsrådet att göra. Biståndsmedel måste också användas till det som det är avsett till.

lördag 2 april 2016

Levererar färre matlådor

Katrineholms kommuns bokslut är klart och på väg mot beslut i kommunfullmäktige. Det är ett omfattande dokument med många uppgifter om året som har gått och året som ska komma. Bland uppgifterna finns att kommunen levererar färre matlådor till äldre 2015 än tidigare och det ska utredas varför.

Jag kan ha en teori om anledningen. Leveransen motsvarar kanske inte förväntningarna till det pris som mottagaren får betala.

Och ingenting är ju så praktiskt som en god teori...