söndag 17 april 2016

Innehållet viktigare än kartan

Centerpartiets distriktsstämma i Flen enades kring ett uttalande om regionaliseringen. Vi gillar decentraliseringen, men det finns delar som vi vill göra på annat sätt. Här följer uttalandet i sin helhet:

"Stämman uttalar sig positivt till en storregion till 2023, men inte nödvändigtvis den karta som indelningskommittén presenterade.

Decentraliserad makt är en förutsättning för nya regioner. För Centerpartiet är det viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. När Indelningskommittén nu har lämnat sitt förslag till ny länsindelning anser vi att förslaget också måste innehålla en decentraliseringsreform som konkret innebär att statlig makt och statliga resurser flyttas till regional nivå.

Oavsett om länsindelningen förändras behövs samarbeten över gränserna. Som vi ser det finns det nämligen inte någon region med rimlig geografisk och befolkningsmässig storlek som på egen hand till 100 procent klarar nutida eller framtida utmaningar inom exempelvis en allt mer högspecialiserad sjukvård. Viktigast av allt är dock att gränserna ritas underifrån och att vi som medborgare och beslutsfattare kan känna en legitimitet och ser en verklig nytta av en förändring.

Med ovanstående som bakgrund har Centerpartiet i Sörmland på sin distriktsstämma beslutat följande:
• Funktionalitet och decentraliserad makt är viktigare än kartgeografi.
• Vid en ny regionbildning förutsätter Centerpartiet att varje enskild kommun som gränsar mot annan region själv får avgöra sin regiontillhörighet.
• Oavsett ny gränsdragning måste funktionella samarbeten ske över gränserna för bästa möjliga service till våra invånare.
• Vi förordar en storregion till år 2023."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar