onsdag 6 april 2016

Vilka förutsättningar?

Katrineholms kommun har en egen planeringsmodell. Enligt denna ska planeringsförutsättningarna, alltså hur nämnderna och förvaltningarna ska tänka när de gör budget för nästa år, presenteras och beslutas om i april. Detta sker vid kommunstyrelsens sammanträde i april, då i bästa fall allmänheten inbjudes att gästa det.

Till förutsättningarna hör att tjänstemännen gör en sammanställning av sådant som kan tänkas påverka förhållandena nästa år. Detta görs för att majoriteten och oppositionen ska ha något att utgå från när vi gör politiska prioriteringar.

Tjänstemännens förutsättningar brukar komma i samband med bokslutet. I år har vi tagit bokslutet för 2015, men några nya förutsättningar har inte kommit. Inte före Påsk och inte, så här lång efter Påsk.

För att uttrycka det milt, så är förutsättningarna inte särskilt goda för ett demokratiskt, väl förankrat arbete.

Men det är väl lite olika? Som vanligt.

Ibland hjälper det att blogga. 16.16 kom tjänstemännens förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar