torsdag 28 februari 2013

Besök på friskolan i Österåker

I dag läser jag i Katrineholms-Kuriren om hur riksdagsledamot Roger Tiefensee (C) och Mattias Claesson (C) har besökt friskolan i Österåker och bland andra träffat rektor Ingmarie Frössevi.

Besöket påminner mig om mitt eget besök som riksdagsledamot 2011. På självaste FN-dagen gästade jag friskolan och fick vara med när eleverna firade FN-dagen genom att uppmärksamma barnens rättigheter. Jag blev också intervjuad - av Korpgluggen, skoltidningen som sänds ut tillsammans med sockenbladet.

Det är lite olika, som jag brukar säga.

tisdag 26 februari 2013

Ingen tid för köttdebatt

Kommunfullmäktige i Katrineholm igår blev en utdragen tillställning. Vi var färdiga först en stund efter 23 och då hade inte alla ärenden hunnit avhandlats. Min fråga om det kunde finnas hästkött i kommunens kök blev exempelvis obesvarad.

Frågan hade dessutom avancerat genom att IKEA dragit tillbaka sina köttbullar från menyn, då deras leverantör Dafgård beslagits med att ha levererat köttbullar med spårbara mängder av hästkött. Samma leverantör säljer köttbullar till Katrineholms kommun och därmed togs köttbullarna bort från menyn.

Det är en mycket otrevlig historia alltihop och för att vara säker på att få något svar om hur det ligger till, så drar jag nu tillbaka frågan och ställer om den som en interpellation. Då blir det åtminstone ett skriftligt svar vid nästa kommunfullmäktige att läsa, om vi nu inte hinner prata om det!

måndag 25 februari 2013

Lång dags färd mot natt...

...brukar jag ibland rubricera måndagar som avslutas med kommunfullmäktiges sammanträde i Katrineholm. I dag ser det ut att vara aktuellt igen. Föredragningslistan är diger med såväl motioner som interpellationer som vardera kommer att kräva en hel del tid.

Avstampet ske i Centerpartiets motion om ett nytt ekonomiskt styrsystem med mer av siffror och mindre ord. Syftet är att göra ekonomin enklare att följa.

söndag 24 februari 2013

Motioner direktavvisas

Socialmoderaterna i Katrineholm har börjat tillämpa en ny ledarstil - direktavvisning. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdag tas tre motioner upp som kommunfullmäktige i januari skickade till kommunstyrelsen för beredning. Samtliga tre avslås utifrån en politisk beredning av Dahlström och Härnström.

Det känns mycket fattigt att avfärda tre motioner med några få rader. Men man kan ju göra så för att visa sin makt i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

lördag 23 februari 2013

Vi vill se färre vildsvin

I torsdags kväll höll Centerpartiet i Katrineholms kommun vårt årsmöte. I samband med årsmötesförhandlingarna antog vi ett uttalande, som pekar på vad som behöver göras för att begränsa vildsvinsstammen.

Centerpartiet vill minska stammen genom godkända fällor, att "åtelkamera" får användas utan tillstånd för övervakningen och genom att göra vildsvinsköttet mer attraktivt, vilket skulle öka jaktintresset.

Centerpartiet är landsbygdens parti

Just den rubriken hade jag tänkt mig till insändarsvaret som är infört i dagens nummer av Katrineholms-Kuriren. Svaret är diskret placerat på insändarsidan och försett med överskriften "Svar till Signaturen före detta centerpartist".

Eftersom mitt svar inte är inlagt på tidningens hemsida så att jag kan länka till det, så bifogar jag det i sin helhet:

"Signaturen före detta centerpartist lyckas i sin insändare i Katrineholms Kuriren 21/2 få med nästan alla fördomar som sprids just nu om Centerpartiet och idéprogrammet. Det är skickligt gjort.

Annie Lööf fanns inte med i den grupp som tog fram det första förslaget. Hon agerade däremot med kraft och lät hela centerrörelsen ha synpunkter på förslaget, lägga till och dra ifrån, innan partistyrelsen lade fram ett nytt förslag. Detta förslag grundade sig på vad 500 olika organisationer – distrikt, kommunkretsar, exempelvis Centerpartiet i Katrineholm, avdelningar och enskilda tyckt och tänkt på 1700 finstilta A4-sidor.

Det är centerrörelsen i hela landet som har format programmet och det är hela rörelsen – 520 ombud från norr till söder som samlas i mars för att fatta beslut om programmet.

Den som bemödar sig om att läsa förslaget, www.centerpartiet.se, behöver inte tveka om att Centerpartiet är landsbygdens parti – också.

Centerpartiet är en folkrörelse. Vi bärs upp av våra medlemmar. Det är medlemmarna, själva eller genom de ombud de väljer, som utser våra ledare.

Vill fd centerpartist göra detta, så sker det genom att bli medlem.

Centerpartiet har förtroende för vår partiordförande Annie Lööf.

Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet i Katrineholm"

torsdag 21 februari 2013

Årsmöte V

Ikväll infaller årsmöte nummer fem. Den här gången är det Centerpartiets kommunkrets i Katrineholm som håller sitt årsmöte i Stora Malms församlingshem.

Jag hoppas förstås att vi blir riktigt många som vill godkänna det som vi har gjort och vara med i planeringen för det som kommer.

onsdag 20 februari 2013

Avvikelsefrågor uppmärksammade i radio Sörmland

Radio Sörmland uppmärksammar min partisyster Anita Karlssons frågor om hur avvikelser inom äldrevården hanteras i Katrineholms kommun.

Tyvärr kan jag inte hitta någon länk till inslaget.

Trafikprotesten noterad

Katrineholms-Kuriren uppmärksammar i dag Stora Malms Centerkvinnors brev till Trafikverket om trafikosäkerhetssituationen längs nya förbifarten.

Vi får se hur vi ska agera vidare för att trycka på, om inte Trafikverket ger oss de besked vi hoppas på.

tisdag 19 februari 2013

Vardagskemikalier bakom folksjukdomar

"Det är farligt att leva - man kan dö". Det är den första tanken som slår mig, när nya forskningsrön ser samband mellan kemikalier och ökade vällevnadssjukdomar. Detta enligt en artikel på Dagens Nyheters hemsida. Det handlar framförallt om hormonstörande ämnen.

Riskerna ökar dessutom om man har dammråttor boende hemma.

Sambanden är dock komplicerade, men klart är att barn, ofödda som födda, påverkas mest.

Vi måste alltså avkemikalisera vardagen för att nå en giftfri vardag och ett friskare liv.

En del av valen kan vi göra själva, som att städa för att minimera de möjliga farliga kombinationerna. Andra insatser måste göras tillsammans över landsgränserna. Det är bland annat därför som EU behövs. Miljöfrågorna stannar inte vid gränsen.

måndag 18 februari 2013

Filat och sandpapprat förslag

I dag presenterade Annie Lööf partistyrelsens nya förslag till idéprogram. Det har gjorts en bra omarbetning efter alla synpunkter som har kommit in.

Partistyrelsen har filat och sandpapprat på förslaget samt gjort lite kloka tillägg. Det är grönare, mjukare och inte lika provocerande på alla fronter.

Det finns fortfarande saker som sticker ut, exempelvis att endast bilar som drivs på alternativa bränslen ska få säljas på sikt.

Det är naturligtvis den vägen som ett parti måste gå, om partiet vill att fordonsflottan ska vara fossilbränslefri.

Det finns mycket mer att kommentera i det nya program som partistämmans ombud, exempelvis jag, ska ta ställning till 22-25 mars.

söndag 17 februari 2013

Vården - varsågod nästa!

DN-journalisten Maciej Zaremba brukar kunna väcka debatt med sina reportage. I dagens DN startar han en reportageserie om sjukvården i Sverige.

Den lär nog precis som de tidigare bli omtalad, inte minst för att den första artikeln handlar om ett upprörande fall av dubbla budskap och nonchalans. Därtill beskriver Zaremba hur ersättningsssystemet premierar "en sak i taget".

Det är bra med debatt och det är också bra att påminnas om för vem vården är till. Det ska bli spännande att följa de kommande avsnitten.

Årsmöte IV

Det fjärde årsmötet för året blir i eftermiddag, när jag ska gästa Centerkretsen i Vingåker, som håller sitt årsmöte på hotellet. Om lite mer än en månad så går jag in som riksdagsledamot för Centerpartiet i Sörmland, så det kan vara bra att känna till kommunkretsens förväntningar.

lördag 16 februari 2013

Vi får behålla vårt Kullbergska

Ja, vi får behålla vårt Kullbergska sjukhus - i första hand när det gäller namnet. Landstingsledningen har backat på sin namnreform, som skulle innebära att de sörmländska sjukhusens egna identitet suddades ut. Om detta berättar Katrineholms-Kuriren i dag.

Jag har hela tiden tyckt att det varit ett dumt och onödigt förslag. Om nu sjukhusen lyckats marknadsföra sig genom sina namn, så är ju de framgångarna borta vid ett namnbyte.

Kulbergska sjukhuset är framstående på en rad områden, bland annat hjärtsjukvård och ortopedi. Det ska vi vara stolta över och framhålla.

Vilken tur att familjen Kullberg var så framsynta i sin gåva...

Vi saknar gränslös kollektivtrafik

Dagens Nyheter gör i sin Stockholmsdel en bra genomgång av vad det kan kosta att åka kollektivt i länen kring Mälaren. Det är väldigt olika taxor inom länen, men framförallt om man ska ta sig över länsgränsen. Allt för ofta är det dessutom onödigt krångligt för resenären som måste köpa tilläggskort. Det här är frågor som enkelt hade kunnat lösas genom nya regioner. Eller ja, enkelt hade det kanske inte varit då heller, men det hade varit enklare att sätta sig vid samma sammanträdesbord och det hade funnits ett gemensamt direktvalt organ som hade haft det yttersta beslutsansvaret.

Nu måste varje kollektivtrafikmyndighet se till resenärernas bästa och sluta överenskommelser över länsgränserna.

I den bästa av världar skulle ett kort gälla för resor i hela Sverige och fungera i alla biljettsystem och laddas på ett enkelt sätt.

En viss kommunikationsminister sa en gång något som "kan vi åka till månen, så ska vi väl kunna göra en tunnel genom Hallandsåsen".

Det borde vara möjligt att ordna ett system för en gränslös kollektivtrafik. Det kan inte vara värre än att åka till månen. Behovet finns, men lösningen saknas.

C-program snart klart

I går sammanträdde Centerpartiets partistyrelse för att besluta om det förslag till idéprogram som ska läggas fram till den extra partistämman i mars. Eftersom det har varit många turer kring programmet, så krävs det förstås eftertänksamhet vid beslutet.

I media har det gjorts visst nummer av att partistyrelsen inte skulle vara enig bakom förslaget.

Det vore väl nästan märkligt om det fanns total enighet om det nya förslaget i sin helhet. I partistyrelsen finns exempelvis Federley, som varit med om att skriva programmet och som inte reserverat sig mot någon formulering, samt ordföranden för ett ungdomsförbund, som i regel inte tycker lika som partiet. Det är klart att åsiktsskillnaderna måste märkas. Hur kommer dock att avslöjas i början av nästa vecka. Annars är Sveriges mest omtalade idéprogram i stort sett snart klart.

torsdag 14 februari 2013

Vill se mer trafiksäker väg

Trafikens nollvision har fört mycket gott med sig. Det är en vision om att noll personer ska dödas i trafiken. För att nå detta högt satta mål har en rad vägar byggts om och försetts med mitträcke. Det är bra för dem som färdas där och hastigheterna kan höjas. Problemet är när nya fordon ska komma in på vägen eller korsa den. För att inte tala om gångtrafikanter och cyklister.

I oktober invigdes den efterlängtade östra förbifarten i Katrineholm. Det blev en två-ett väg och bitvis ett-ett väg. Det blev bra, men inte i alla stycken lyckat. Hastighetsbegränsningen blev inte så begränsad som den borde vara på vissa sträckor.

Centerkvinnorna i Stora Malm beslutade därför på sitt årsmöte att skriva brev till Trafikverket. Så här blev resultatet:

"Centerkvinnorna i Stora Malm vill rikta Trafikverkets uppmärksamhet på bristerna i trafiksäkerheten, när det gäller den nya förbifarten samt sträckningen av väg 55/56 från östgötagränsen till Katrineholm.

Hastighetsbegränsningen måste ses över och sänkningar göras vid fler vägkorsningar än enbart vid Strångsjö. Det finns flera trafikfällor. En av dem är korsningen Björkvik/Ändebol, där skolbussar i linjetrafik korsar riksvägen flera gånger under dagen utöver den vanliga biltrafiken. Sikten är skymd och hastigheten på väg 55/56 100 km i timmen.

Hastigheten bör även begränsas vid den gamla avfarten till Katrineholm, som även den trafikeras av linjebuss.
Utöver detta stora behov av hastighetsbegränsning på dessa sträckor, så skulle trafiksäkerheten öka väsentligt med en avkörningsfil på riksväg 52 från Katrineholm och mot Forssjö (väg 546). Det skulle finnas utrymme för detta, om vägbanken fylldes ut något.

Vi önskar att de beskrivna förslagen genomförs innan några olyckor sker."

onsdag 13 februari 2013

Kallt och fräschtJag brukar inte ha så många bilder på min blogg. Den här bilden är en vecka gammal och visar ett kylskåp från 1920.

Kylskåpet fanns med när IUC i Katrineholm under högtidliga former invigde det nya kyllabbet, Celcia. Det är Europas modernaste anläggning för att testa allt som har med kylanläggningar och värmepumpar att göra. Dessutom kan man genomföra testen var som helst i världen, om man bara är uppkopplad mot anläggningen i Katrineholm.

Det är jätteroligt att Katrineholm kan stå för något kallt och fräscht.

tisdag 12 februari 2013

Lövåsgården blev fin

Om- och tillbyggnaden av Lövåsgården i Katrineholm har nått lite mer än halvtid. Resultatet av den första etappen av äldre- och demensboende är gott. Jag och mina gruppledarkolleger Ewa Callhammar (FP) och Joha Frondelius (KD) fick en ingående visning av lokala chefen Ann Marie Andersson.

Det var roligt att se de ljusa, fina lägenheterna och de rymliga gemensamma utrymmena. Dessutom kunde jag köpa en smaskig skiva tigerkaka till kaffet i caféterian.

Ett bygge utan inkörningsproblem finns inte. Larmen hade inte fungerat som det var tänkt och det var lite si och så med täckningen för den mobila tekniken. Det finns en del att tänka på när det är dags för om- och nybyggnad.

Hästköttfrågan i radio och K-K

Min fråga om det fanns risk för att hästkött hamnat på tallrikarna i den kommunala serveringen i Katrineholm uppmärksammades av Katrineholms-Kuriren samt av lokalradion.

måndag 11 februari 2013

Finns det hästkött i kommunens kök?

Matskandalen har rullat vidare, precis som jag förutspådde, när jag skrev min fråga till service- och tekniknämndens ordförande Johan Hartman. Min fråga, som jag kommer att få svar på när kommunfullmäktige i Katrineholm samlas i februari är om det kan finnas hästkött i de kommunala köken, eller på kommunens tallrikar, och vad Hartman tänker göra för att skärpa kontrollen i framtiden. Det ska bli spännande att se vilket svaret kan bli.

Årsmöte nummer III

I går var det dags för årsmöte nummer tre i min årsmötesrunda. Nu var det min hemmavdelning, Stora Malms Centerkvinnor, som höll årets summerande och framåtsyftande möte.

Vi genomförde bra förhandlingar och bestämde oss för att skriva till Trafikverket för att ta upp trafik(o)säkerheten på nya förbifarten. Så nu är det bara att gå i författning.

söndag 10 februari 2013

Mat ska vara äkta

Har alla livsmedelsföretag rent mjöl i påsen? Under de senaste dagarnas debatt om vad som egentligen finns i köttfärsen, kan man verkligen undra. Det är säkert inget fel på hästkött. Hamburgerkött ska exempelvis komma från häst. Men den som köper hästkött ska veta att köttet kommer från häst, precis som den som köper nötkött, lammkött, fläskkött eller kött från kyckling ska veta det. Det kan finnas många skäl till att jag vill välja att äta rätt kött. Det handlar också om vad man betalar för. Fusket där fläskfilé färgades och såldes som oxfilé, kommenterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson ungefär så här: "Om man köper en Rolls-Royce, så vill man inte få en moped".

Det är därför helt rätt av Livsmedelsverket att ställa frågor till de företag som nu har dragit in sina färsprodukter och därefter överväga polisanmälan. Mat ska vara äkta, den får inte utge sig för att vara något som den inte är. Kunden måste alltid kunna lita på det som den köper.

lördag 9 februari 2013

Näthat och nätkärlek

Jag har ibland här på min blogg tagit upp ansvaret för orden. Yttrandefrihet och tryckfrihet innebär en rätt att uttrycka sig fritt, men inte någon skyldighet att bli publicerad. Det är en väsentlig skillnad detta. Den som förfogar över ett media att uttrycka åsikter i tar ett ansvar för vad som sägs där. Det gör personen oavsett om det omfattas av lagarna som styr den särskilda yttrande- och tryckfriheten, YGL och TF, eller om det sker på en hemsida utan anmäld ansvarig utgivare.

Det finns alltså ingen rättighet att bli publicerad, det är värt att komma ihåg, när debattens vågor går höga. Och höga blir de, om vi inte tillsammans sätter gränser för vad som är okej. Obetänksamma ord kan såra oerhört enkelt, särskilt när de sätts på pränt och blir möjliga att upprepa gång efter annan.

Publicering kräver alltid omdöme. Näthatet, som det har kallats under den senaste veckan, har drivits fram av personer som inte har använt de omdöme som de borde besitta. Nätkärlek är motsatsen, att sprida goda tankar till andra och tala om hur värdefulla de är.

Läs gärna Katrineholms-Kurirens chefredaktör Elisabet Bäck som skriver om publicering och yttrandefrihet/tryckfrihet på dagens ledarsida.

Språkcafé gör gott

I dagens Katrineholms-Kuriren kan jag läsa om det språkcafé som ordnas på biblioteket i Katrineholm varje onsdag. (Jag kan inte hitta texten på hemsidan så att jag kan länka, men bland rubrikerna i nyhetsspalten hittar jag: "Tekniska problem för Fredriksson", vilket kan förklara en del.)

Det värmer att läsa texten, som visar på allt gott frivilligarbete som görs runt om i landet och också i vår kommun. Att det sedan är min partibroder Göran Ivarsson som får uttala sig, dock utan att det nämns att han är centerpartist, gör inte saken sämre. Han är också i gott sällskap av en annan politiker, miljöpartisten Alma Rabei, som inte heller hon får ståta med partinamnets förkortning.

Allt handlar om att knyta band och att utvecklas som människor. Språket är en viktig nyckel till detta.

fredag 8 februari 2013

Dahlströms landsbygdslureri

Katrineholms-Kuriren har i dag publicerat min insändare om det budskap Dahlström för fram under hans landsbygdsturné

"Kommunalrådet Göran Dahlström (S) är på landsbygdsturné. Han har besökt både Björkvik och Julita. Centerpartiet tycker att det är bra att Dahlström besöker landsbygden. Vad vi ogillar är att Göran Dahlström far illa med sanningen, när han berättar för landsbygdsborna att kommunens bostadsbolag, KFAB, inte bara har sålt fastigheter på landsbygden utan ”även i stan”.

Detta är inte sant. KFAB har inte haft några hyreshus på försäljningslistan i staden på mycket länge. Det borde Dahlström veta och också kunna säga till de frågvisa besökarna på mötena, som vill kunna bo i en hyresrätt på landsbygden.
Centerpartiet hävdade inför försäljningarna att kommunen skulle begära av sitt bostadsbolag att det ska erbjuda hyreslägenheter i kommunens mindre tätorter. Detta förslag röstades tyvärr ner. Nu förstår vi att det inte var en slump. Det stora ligger fortfarande i stan."

Svar får jag förstås direkt i tidningen att hyresfastigheter kommer att säljas i Katrineholm - med beslut om några veckor.

Det här är väldigt likt Göran Dahlström. Han litar på att ingen ska syna korten.

torsdag 7 februari 2013

Ko-konstigt i Gnesta

Gnesta kommun har blivit rejält uppmärksammad sedan den uppmärksammade kostölden från en gård i Stjärnhov. Det hela är nästan som hämtat från en dålig vilda western-film, det är bara att nu är det på riktigt. Nästan ett 70-tal djur är spårlöst borta.

Så det är klart att jag reagerar, när bloggarsystern i Gnesta skriver om kosläpp i Gnesta!

Är det nya aktioner på gång?

Nja, kosläpp har tidigare betytt den glädjens dag, då korna får lämna ladugården för betessäsongen. Det brukar betyda en del glada skutt och allmän kalvdans. Ett rent folknöje, med andra ord.

Men, så ko-nstig man kan bli av nyhetsflödet!

onsdag 6 februari 2013

Demokratins spelregler

Förra måndagen samlades gruppledarna i Katrineholm som vanligt på Gröna kulle för att diskutera och ställa frågor inför veckans kommunstyrelsemöte. Det brukar vara informativa möten och en respektfull ton i samtalet, även om vi inte alltid tycker olika. Vi inser ju, i alla fall de flesta av oss, att det är nödtvunget att vi har olika åsikter och uppfattningar, annars skulle vi tillhöra ett och samma parti i en enpartikommun. Att vi tycker olika och företräder olika väljare är en förutsättning i en demokrati.

Vid januarimötet bröts dock denna tradition. Sverigedemokraternas lokale ledare i Katrineholm Lars Gunlev avbröt flera gånger Joha Frondelius, när han hade ordet, och Gunlev rättade sig inte efter Göran Dahlströms tillsägelse. Det blev ohållbart att fortsätta ett möte, där en av deltagarna markant struntade i demokratins grundläggande spelregler.

Lars Gunlev ombads därför lämna sammanträdesrummet om han inte lät den som hade ordet tala till punkt och vänta på sin tur.

Nu har Lars Gunlev skrivit brev till kommunen om detta och enligt Katrineholms-Kuriren berättat att han vill ta "time out" från gruppledarträffarna.

Jag är inte förvånad. Vi som förvånade satt kvar i rummet, jag, Lotta Back, Joha Frondelius, Göran Dahlström och Lars Härnström, trodde nog att Gunlev direkt skulle göra press av detta och vår uppfattning var, och är, att den som inte kan respektera demokratins grundläggande spelregler inte kan hävda några rättigheter att medverka. Svårare än så är det inte.

söndag 3 februari 2013

Om centerpositionering

Centerpartiet kan beskrivas på många olika sätt, vilket också har gjorts under den senare tiden. Gösta Ekman beskriver det på sitt vis i revyn Glaset i örat. Texten, ja, den har väl sitt ursprung från Hasse å Tage, kanske mest Tage.

Vänder upp och ner på begreppen

En bra debattartikel ska överraska. Den ganska lågmälde debattören Stefan Fölster, numera chef för Reforminstitutet, ställer det mesta på huvudet i artikeln på DN Debatt i dag.

En av slutsatserna i artikeln är att många svenskar i orter med få invandrare har "integrationsproblem" som är lika allvarliga som hos en del invandrargrupper.

Med det måste man förstå att det inte går att skjuta över skulden på en viss gruppering, utan att det beror på hur samhället fungerar.

Stefan Fölster landar i slutsatsen att det skulle behövas en satsning motsvarande de "kömiljarder" som öronmärkts till sjukvården för att minska väntetiderna riktade till kommunerna. Pengarna skulle gå till de kommuner som lyckas minska avhoppen från gymnasiet och som ökar andelen ungdomar som antingen studerar eller arbetar och som lyckats med dessa satsningar utan skattehöjningar.

Det är intressanta resonemang som förs och som handlar om att byta perspektiv. Det är heller inte så dumt att ta forskningen till hjälp i perspektivskiftet.

Dags för årsmöte i Björkvik

Årsmötessäsongen inleddes förra veckan med årsmöte i Julita. I dag är det dags för Björkvik, där Centerpartiavdelningen och Centerkvinnoavdelningen har gemensamt årsmöte på Ängby gård.

Jag kan gissa att det blir en del funderingar kring idéprogrammet, Centerpartiets kommundagar samt landsbygdsfrågor i Katrineholm.