lördag 30 januari 2016

Årsmötessäsongen inleddÅrets första årsmöte för min del var tillsammans med Gnesta Centerkvinnor nu i veckan. Jag hade blivit inbjuden till årsmötet för att berätta om vad som är på gång i Centerkvinnorna. Det handlar bland annat om frågan om surrogatmödraskap och om miljöfrågor. Varför finns det förresten så mycket plaster i vårt vatten? Mikroplaster från skönhetsprodukter och plaster som slits från fina fleeceplagg och sedan tar sig in i ekosystemet och näringskedjan för att slutligen hamna i våra kroppar. Ska det verkligen vara så? Nej, säger Centerkvinnorna i det miljöprogram som är på väg mot förbundsstämman i Umeå i slutet av april.

Regionindelning handlar om att flytta makt

Företrädare för Vård för pengarna skriver idag i Katrineholms-Kuriren om planerna på en ny regionindelning. Den indelning som förespråkas om en "hästsko" är fel, menar de. (Andra som talar om detta brukar kalla det för en banan, när Sörmland, Västmanland, Uppsala och ibland även Örebro omringar Stockholm.)

Vård för pengarna ser regionindelningen strikt ur ett sjukvårdsperspektiv. Det är förstås ett sätt att se det. Men det är lite enögt. Att bilda regioner handlar om att flytta makt. Statens styrning förs närmare invånarna genom att fler beslut kommer att fattas av ett regionalt, folkvalt parlament. De indirekta valen som sker genom dagens styrning av regionförbundet försvinner.

Visst är det så att det även fortsättningsvis kommer att handla mest om sjukvård i de nya regionerna som kommer. Det är inget konstigt i det, eftersom det är den största verksamheten. Men att tro att förnuftet försvinner i och med att länsgränserna ändras är naivt.

Kommuner i gränslandet mellan regioner kommer sannolikt att hålla omröstningar om vilken region de vill tillhöra. Hästskor och bananer kan komma att bli naggade i kanten.

onsdag 27 januari 2016

Första kommunstyrelsen för året

Dagens program innehåller sammanträde med kommunstyrelsen i Katrineholm. Det ser ut att bli ovanligt kort, åtminstone utifrån föredragningslistan.

Det hetaste ämnet handlar om bidragsregler för enskilda vägar, där jag och Centerpartiet har en del synpunkter.

fredag 22 januari 2016

Heja Hans Wallin

I dag stod det som sagt väldigt mycket i lokaltidningen om personer som är värda att uppmärksamma. Tomas Nilsson har fångat Hans Wallin, en verklig krutgubbe (han uppskattar skämtet)! Hans jobbar för en fredlig värld genom att bidra till nedrustning och avrustning. Hans kompetens i att ta hand om vapen och ammunition tas till vara av FN.

Jätteroligt att detta viktiga arbete uppmärksammas! Det finns alldeles för mycket vapen som är i orätta händer i världen. Kan vi plocka bort några av dem, så är det en välgärning.

Ett undantag som kunde varit regel

Lokaltidningen skriver idag att Bygg- och miljönämnden i Katrineholm sa nej till ett tillfälligt bygglov, som skulle göra det möjligt att starta ett asylboende. Endast Centerpartiets Bertil Carlsson gick emot beslutet.

Centerpartiet anser att kommunen mycket väl hade kunnat bevilja ett tillfälligt bygglov och gjort ett undantag, precis som kommunen har gjort tidigare för att tillåta skolverksamhet och gym i centrum, trots att detaljplanen har sagt något annat. Det här är alltså undantag som skulle ha kunnat bli till en regel.

Men inte den här gången. Det är svårt att tro att det inte har utgått påbud från en känd bypolitiker i staden i det här ärendet. Det ligger helt i linje hur det brukar vara.

Nya lokaler till Forssjö buss

Lokaltidningen Katrineholms-Kuriren var idag fylld av små trevliga nyheter. En av dessa var att Forssjö buss växer och flyttar till nya lokaler.

Buss på, familjen Johansson! Det är så trevligt att anlita Forssjö buss. Det är alltid en genomtänkt resa, om det så är en teaterresa, resa till Vårruset i Norrköping eller en privat bokad buss. Lycka till i de nya lokalerna!

Grattis Myllymäki

Jag instämmer gärna in i hyllningskören till kocken Tommy Myllymäki. Nu har han fått Gastronomiska Akademiens guldmedalj som erkänsla för finfina insatser i kock-VM.

Han inledde sin kockbana på restaurangskolan i Katrineholm, vilken för övrigt firar jubileum.

Så än en gång stort grattis!

torsdag 21 januari 2016

Plastens plats är inte i havet

Tidningarnas Telegrambyrå bistår i dag landets dagstidningar med en artikel om att haven kan innehålla mer plast än fisk om ett antal år och om inte utvecklingen vänds.

Det är naturligtvis skrämmande. Plastens plats är inte i havet. Centerkvinnorna uppmärksammar detta i det förslag till miljöprogram, som jag varit med om att ta fram. Vi måste begränsa plastanvändningen och speciellt användning av plaster som vi inte ser, de så kallade mikroplasterna som används för att förbättra konsistensen i olika produkter eller som slipmaterial i skönhetsprodukter. Plastfibrer lossar också från fleecekläder när de tvättas. Så det krävs att reningsverken fortsättningsvis klarar att filtrera bort mikroplaster också samt att användningen minimeras.

onsdag 20 januari 2016

Vad är en muta?

Utrikesministern lär bli föremål för granskning. Var det en muta att ta emot erbjudandet från Kommunal om en bostad i Stockholm. Ja, kanske. Det hela beror ju på vad Kommunal vill ha ut av erbjudandet, nu och på lång sikt.

Det här kommer att vändas och vridas på. Tveklöst är det en förmån som Margot Wallström fått. Men frågan är då om Kommunal har lämnat erbjudandet av sin godhets skulle, eller förväntar sig fackförbundet gentjänster?

Frågan är inte ny och det är inga överord att säga att den minst lika gärna kunde ställas som en följdfråga till de miljonbelopp som fackföreningsrörelsen pumpar och pumpat in i Socialdemokratiska partiets valrörelser. Är det mer lämpligt? Är det mer acceptabelt i fråga om tjänster och gentjänster?

Nej, banden är onekligen mer komplicerade än vad det ser ut från början.

tisdag 19 januari 2016

Insiktsfullt om kärnkraftens kostnader

Kärnkraften bär i dag inte sina egna kostnader. Det är slutsatsen av professor Göran Finnvedens mycket intressanta artikel på DN-debatt idag.

Den borde läsas av alla, eftersom så många sanningar sägs i den.

Nästan fossilfria finanser

I december ställde jag frågan till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om kommunens finanser var fossilfritt placerade. Igår var frågan och svaret uppe på dagordningen, när kommunfullmäktige i Katrineholm höll sitt sammanträde.

Så här yttrade jag mig i debatten:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag skrev den här interpellationen när klimatförhandlingarna fortfarande pågick i Paris. Internationella överenskommelser är viktiga för att nå hållbara lösningar för klimatet. Men det är heller inte oviktigt vad vi gör lokalt. Många här minns kanske arbetet med Agenda 21, som blev resultatet efter förhandlingarna i Rio 1992, och som bland annat här i Katrineholm ledde till ett omfattande och brett miljöarbete med folkligt stöd. Det förändrade många människors beteende.

För det är det som det handlar om – att göra rätt för miljön.

Katrineholms kommun har också fattat beslut om att delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det förpliktigar.

Det handlar inte bara om att byta bränsle i tanken eller tanken – utan också i praktiken. Att ställa om drivmedel och bränslen. Och att sända viktiga signaler om hur vi ser på fossila råvaror.

En väg är att styra är att låta pengarna tala.

I kommunens finanspolicy finns följande skrivning:

”Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska och miljömässiga hänsyn tas. Placeringar ska undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet - produktion, eller försäljning inom områdena krigsmateriel, tobaks- eller alkoholvaror. Det får inte göras placeringar i företag som tillåter barnarbete, ej följer internationella lagar eller diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion. Vid osäkerhet av etiska skäl är grundregeln att avstå från placering.” (Källa: Finanspolicy för Katrineholms kommun, antagen av KF 2015-04-20)

Är det tillräckligt skarpt? Det var bakgrunden till mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström

Har Katrineholms kommun placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas?

Är du beredd att göra en översyn av finanspolicyn, så att Katrineholms avsikt om att bidra till ett fossilfritt Sverige tydliggörs?

Jag vill tacka Göran Dahlström för svaren på frågorna. Enligt svaren så har inte kommunens medel bidragit till utvinning av olja och kol, däremot finns det ett litet åtagande i fyra bolag som har som delverksamhet att utvinna gas.

Jag ser också fram emot att regelverket förtydligas för fossila bränslen på motsvarande sätt som gäller för de etiska placeringsreglerna.

Det är sant att det kan vara svårt att vara exakt när det gäller vad som inryms i ”miljömässiga hänsyn”, men fossila bränslen är ändå ett förtydligande som kan göras. Särskilt mot bakgrund av att Katrineholm ska delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Det förpliktigar att se till att kommunen även med sitt kapital arbetar för ett fossiloberoende."

måndag 18 januari 2016

Det förebyggande arbetet saknas

Kvällens kommunfullmäktigesammanträde blev inte särskilt långt. Mest debatt blev det om förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Eller våldsbevakande, som det nästan lät ibland.

Jag vidhöll tråden från kommunstyrelsens sammanträde, nämligen att det förebyggande arbetet saknas i planen.

Så här föll mina ord:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

I grunden tycker jag att det här är ett tråkigt ärende. Det strider mot min personliga övertygelse, som är att människan ska vara god och mot den gyllene regeln att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Men det är bara att inse, att vi ännu inte lever i den värld och det samhälle som jag önskar att vi gjorde.

Därför är det – tyvärr - bra att kommunen har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. För den som är förberedd är bättre rustad än den som tvingas hantera en situation ”på känn”. Det är positivt.

Ändå finns det delar som jag och Centerpartiet saknar i planen och det är det förebyggande arbetet.

Vi måste ha med oss det förebyggande arbetet, att bygga upp ett innanförskap i samhället, där en bra skola som ger kunskaper som leder till ett arbete och egen försörjning är utgångspunkten. Det räcker inte, men är en bra grund, om det kompletteras med ett starkt civilt samhälle med ett rikt föreningsliv som bidrar till ett samhälle i gemenskap där alla behövs.

Det här måste vi jobba med i kommunen hela tiden och vi får ha det målet framför ögonen för att komplettera de brister som planen har, när det gäller det förebyggande arbetet.

Sedan hoppas jag att kommunen i kommande planer kan ha med innanförskapsperspektivet och förslag som bygger trygghet på lång sikt.

Med detta sagt, yrkar jag ändå bifall till förslaget."

Kommunfullmäktige nästa

I kväll är det dags för årets första kommunfullmäktigesammanträde i Katrineholm. På papperet ser det ganska stillsamt ut, men man vet aldrig om det kan hetta till i någon oväntad fråga.

Jag får ett bra svar på min interpellation om kommunen placerar sina pengar fossilfritt och så blir det säkerligen en del diskussion om handlingsplanen mot extremism, där jag och Centerpartiet önskar att den hade mer av förebyggande arbete.

Dags för bo(s)killnad

"Pampväldet måste vältas", sätter Dagens Nyheter som rubrik på sin synnerligen läsvärda ledartext om Kommunals olika affärer. Kopplingarna mellan fackföreningsrörelsen och det Socialdemokratiska partiet blir allt mer märklig. De som drabbas är förstås medlemmarna, som får se sina medlemsavgifter förslösas. Pengar som undersköterskor bättre hade behövt ha kvar i den egna plånboken.

Det är alltså dags för bo(s)killnad!

lördag 16 januari 2016

Fler har ordet

Katrineholms-Kurirens ledarskribent har i flera ledare beklagat sig över att det nästan enbart är partiernas gruppledare som går upp i talarstolen i fullmäktige i Katrineholm.

I dag gör Anneli Hedberg (S) ett försök att korrigera.

Jag tycker också att ledarskribenten är orättvis med sitt generaliserande. Visst finns det ledamöter som inte har sagt mer än ja när de har blivit uppropade, men det finns också partier där samtliga ordinarie ledamöter och ibland till och med ersättarna har varit uppe i talarstolen. Centerpartiet är ett sådant exempel. Visst är gruppledaren uppe i många debatter, men vi är fler som kan göra inlägg, om det behövs.

Utegym i Julita

Katrineholms-Kuriren skriver om kommunens möte med julitaborna och hur planerna om utegym presenteras och förankras. Det är bra med spontanidrottsplatser om det får fart på befolkningen. Det stärker bygdegemenskapen på många olika sätt.

Nu blir det bara Julita och Valla som får ta del av utegymmen som kommunen bygger. Centerpartiet ville vidga satsningen till alla de orter som fanns med i förstudien. Det hade vi med i vårt budgetförslag.

fredag 15 januari 2016

Kommunals märkliga affärer

Fackföreningen Kommunal har hamnat i hetluften. Det kan ju vara skönt, när vintern i övrigt är så frostig, men nu handlar hetluften inte om att underbetalda kommunalare ska ha mer i lönekuverten, särskilt de kvinnliga medlemmarna, utan om att förbundsledningen hanterat medlemmarnas pengar på ett ytterst ohederligt sätt.

Knappt har tredje vice ordförande och tillika kassören hunnit avgå med en fet fallskärm för förlust- och förlustelseaffärerna med restaurang, porrarrangemang och spritfester, så briserar nästa affär. Nu har Kommunal hyrt ut lägenheter till åtminstone två ministrar i regeringen.

Ja, det blir märkligare och märkligare och få vet om detta var sista affären eller endast den senaste.

Allt som har hänt visar att det är viktigt att skilja politik och fackföreningsarbete åt samt att det i alla lägen krävs aktsamhet om medlemmarnas avgifter. Att placera dem i fastigheter må vara klokt, men att omsätta dem på restaurang är inte något att rekommendera.

onsdag 13 januari 2016

Hemtjänsten kräver mer resurser

I dagens nummer av Katrineholms-Kuriren finns artiklar om hur hemtjänsten i Katrineholm går med underskott. Även privata utförare drabbas av den anorektiska tilldelningen av medel. Det "finurliga" från majoritetens sida är förstås att genom att räkna snålt på behoven, så behöver kommunen inte betala ut mer till de privata utförarna. I grunden är det de som behöver hemtjänsten som drabbas.

Centerpartiet har föreslagit att reserver ska sättas undan för att möta volymökningar, alltså förändrade behov som varit omöjliga att förutse. Detta tyckte inte Socialmoderaterna var en god idé. Men nu måste det tillsättas mer resurser för att möta behoven och det får inte spela någon roll vem det är som utför tjänsterna - det viktiga är att omvårdnaden blir god.

tisdag 12 januari 2016

Han som vet bäst

HSB kallades Göran Persson för ibland. Uttytt ska det läsas Han Som Bestämmer. I Katrineholm har vi Han Som Vet Bäst, det vill säga kommunalrådet Göran Dahlström. I dag förklarar han i Katrineholms-Kuriren hur världen borde se ut. Om det vore 1 april så skulle man kunna tro att det var tidningens aprilskämt som det här året hade flyttat in på ledarsidan. Men 1 april är det inte. Dessutom finns det åsikter i debattartikeln som så tydligt är de som Dahlström brukar förespråka.

Det mer överraskande är att Katrineholm ska lämna EU och gå med i NATO. Eller, ja, som den bypolitiker han är, så är det naturligtvis Sverige som ska lämna gemenskapen i Europa och ansluta till gemenskapen i försvarsalliansen.

Sedan skulle en rad andra saker fixas och så blev allt perfekt.

Det kanske ändå är ett skämt?

söndag 10 januari 2016

Demokrati kan inte tas för given

Inte så långt från Sverige ligger Polen. Där pågår nu en allt annat än demokratisk utveckling. Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skriver i dag om den skrämmande utvecklingen med ett förstatligande av de grundläggande funktionerna i ett demokratiskt land, exempelvis en fri press.

Det kan tydligen inte sägas för många gånger - demokrati kan aldrig tas för given. Det är för demokratins skull som det behövs fri och oberoende press och media, ett rättssystem som står fritt från staten och en revision som har i uppdrag att kontrollera hur politiker och myndigheter gör sitt jobb, bland annat.

Det är bra om fler höjer rösten mot Polen.

onsdag 6 januari 2016

Julen ska dansas ut

Okej, det är lite tidigt, men på lördag den 9 januari dansas julen ut. Platsen är SAIK-lokalen i Strångsjö och tiden är 13.30. Det är Centerkvinnorna i Stora Malm som arrangerar som vi har gjort under typ 25 år. Välkände Peder Larsson svarar för musiken och sedan blir det allt som hör till - fiskdamm, dans kring granen, fika och tomtebesök.

Förstår pendlarnas problem

Tänk om alla som pendlar från Katrineholm till Stockholm skulle behöva visa legitimation - ett pass eller ett körkort - för att få kliva på tåget för en arbetsresa till Stockholm. Och att deras legitimationer fotograferades så att transportören har säkra bevis för vilka som har åkt med tåget, om det blir en kontroll.

Kan just tro att det skulle både kännas och vara obekvämt. Resan skulle ta ännu längre tid och din legitimation och ditt personnummer skulle hamna i register som tidigare varit otänkbara.

Det här är i princip vad som händer i Skåne just nu sedan lagen om ID-kontroller har införts.

Det är väldigt märkligt att den fria rörligheten har blivit ofri och att resenärer måste ha passet med sig nästintill alltid.

Jag förstår verkligen pendlarnas problem, när julledigheterna om några dagar kommer att övergå till arbetsvardag.