måndag 18 januari 2016

Det förebyggande arbetet saknas

Kvällens kommunfullmäktigesammanträde blev inte särskilt långt. Mest debatt blev det om förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Eller våldsbevakande, som det nästan lät ibland.

Jag vidhöll tråden från kommunstyrelsens sammanträde, nämligen att det förebyggande arbetet saknas i planen.

Så här föll mina ord:

"Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

I grunden tycker jag att det här är ett tråkigt ärende. Det strider mot min personliga övertygelse, som är att människan ska vara god och mot den gyllene regeln att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Men det är bara att inse, att vi ännu inte lever i den värld och det samhälle som jag önskar att vi gjorde.

Därför är det – tyvärr - bra att kommunen har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. För den som är förberedd är bättre rustad än den som tvingas hantera en situation ”på känn”. Det är positivt.

Ändå finns det delar som jag och Centerpartiet saknar i planen och det är det förebyggande arbetet.

Vi måste ha med oss det förebyggande arbetet, att bygga upp ett innanförskap i samhället, där en bra skola som ger kunskaper som leder till ett arbete och egen försörjning är utgångspunkten. Det räcker inte, men är en bra grund, om det kompletteras med ett starkt civilt samhälle med ett rikt föreningsliv som bidrar till ett samhälle i gemenskap där alla behövs.

Det här måste vi jobba med i kommunen hela tiden och vi får ha det målet framför ögonen för att komplettera de brister som planen har, när det gäller det förebyggande arbetet.

Sedan hoppas jag att kommunen i kommande planer kan ha med innanförskapsperspektivet och förslag som bygger trygghet på lång sikt.

Med detta sagt, yrkar jag ändå bifall till förslaget."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar